Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

RAPORT AJOFM Alba: Vezi care era situația șomajului în județul Alba la sfârșitul lunii aprilie


Publicat

ajofm alba sediu

AJOFM Alba a făct publică o situația a șomajului la nivelul județului, la sfârșitul lunii aprilie. Raportul indică  un număr total de 14.488 persoane care figurau în evidenţele AJOFM Alba din care 6.595 femei. Din cele 14.488 persoane înregistrate, 4.809 persoane sunt şomeri indemnizaţi iar 9.679 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi baneşti.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii aprilie 2013 este de 8,42%.

Medierea muncii

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în luna aprilie 2013 a fost de 1.068. În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 850 persoane, din care 399 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 451 persoane în locuri de muncă pe perioada determinată.

Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 65 persoane.

 Informare şi consiliere profesională

În perioada 1-30 aprilie, un număr total de 1.259 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit, iar monitorizarea acestor servicii s-a efectuat pe:

a) categorii de vârstă astfel:

– 244 persoane sub 25 de ani

– 223 persoane cu vârsta între 25 – 34 ani

– 359 persoane cu vârsta între 35 – 45 ani

– 433 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

b) studii:

– 122 persoane cu şcoala generală incompletă

– 271 persoane absolvenţi de şcoală generală

– 317 persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii

– 411 persoane absolvenţi de liceu

– 10 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

– 128 persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat:

– încadrarea în muncă a 84 persoane

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instiţutiilor de învăţământ

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învatământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 23 absolvenţi.

Din cei 23 absolvenţi încadraţi, 13 au beneficiat de prima de încadrare prevazută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În luna aprilie 2013 au beneficiat de aceste stimulente financiare 17 persoane şi anume: 4 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de domiciliul stabil (aceste persoane au primit o primă de încadrare, acordată din bugetul asigurarilor pentru şomaj, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţã (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării, iar 13 persoane s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalãrii.

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei cu vârsta cuprinsă între 25 si 35 ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează: 4 persoane cu vârsta sub 25 de ani, 6 persoane cu vârsta cuprinsă între 25 si 35 ani, 4 persoane cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani, 3 persoane cu vârsta peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30% pentru un număr de 56 şomeri, din care 25 sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

• 2 persoane au vârsta mai mică de 25 ani;

• 11 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

• 18 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;

• 25 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare – şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna aprilie 2013 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie un număr total de 293 şomeri. Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare –  şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna aprilie 2013 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie un număr total de 293 şomeri.

Încadrarea în munca a persoanelor cu handicap: prin aplicarea setului de masuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap,a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, a 3 persoane fără subvenţionarea locului de muncă.

 Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale

În luna aprilie 2013, s-au încheiat 4 contracte de solidaritate, prin care au fost încadrate în muncă 4 de persoane cu vârste cuprinse între 16-25 ani. După mediul de provenienţă persoanele încadrate din aceasta categorie se structurează astfel:

– o persoană din mediul urban

– 3 persoane din mediu rural

Cele 4 contracte de solidaritate s-au încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

4 persoane apaţinând altor categorii de tineri aflaţi în dificultate .

 Activitatea prin reţeaua EURES

În cadrul AJOFM Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

– obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate

– informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state

 Activitatea EURES în perioada 01.04.2013 – 30.04.2013

Luna

Nr. solicitanţi de loc de muncă în străinătate

Ţara cea mai solicitată

Nivelul de instruire al solicitantului

Total

Din care

femei

Primar, gimnazial, profesional

Liceal, postliceal

Universitar

Aprilie

22

10

Germania

18

4

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba menţionăm faptul ca în luna aprilie 2013, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 22 de persoane, din care 10 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţiile vizate au fost cele de lucrător în agricultură. Datorită faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna aprilie 2013 nicio persoană nu a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 01.04.2013 – 30.04.2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 8 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurarilor pentru şomaj din România, pentru obtinerea prestaţiei de şomaj în alte state ( Elvetia – 1, Spania – 6, Italia – 1 ).

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 14 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania.

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/ 2004: un formular U014 pentru încetarea exportului de şomaj înainte de sfârşitul perioadei legale( Spania).

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

În perioada 1.04 – 30.04.2013, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a cheltuit urmatoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

– organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională – 23.476 lei;

– ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj – 34.078 lei

– încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă – 394.574 lei;

– incadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap 4.846 lei;

– încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 3 ani până la împlinirea vârstei de pensionare – 4.803 lei

– încadrarea absolvenţilor din instituţii de învâţământ prin subvenţionarea locului de muncă – 67.429 lei;

– încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare – 5.500 lei;

– încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 116/2002 – 36.901 lei;

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

– indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii – 2.533.670 lei

– contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor – 944.120 lei.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Ajutor pentru tanti Fica: La 76 de ani trăiește singură, cu o pensie de 15 lei, izolată pe un deal din comuna Ceru Băcăinți

Publicat

La cei 76 de ani ai săi trăiește izolată de restul lumii pe un deal, la marginea unei păduri din comuna Ceru Băcăinți. Tanti Fica nu are copii sau nepoți care să îi fie alături acum, la bătrânețe. Are o pensie de 15 lei lunar, pensie de urmaș după soțul ei care a decedat acum 7 ani.

Drumul până la tanti Fica, în satul Fântânele, este anevoios. Se poate ajunge numai cu o mașină 4 x 4, iar de la un loc trebuie urcat la pas circa 25 – 30 de minute.

Pentru a o ajuta, un tânăr din Alba Iulia a creat recent un grup (Ajutor pentru tanti Fica) pe rețeaua de socializare Facebook unde se pot strânge donații. Mai mulți cetățeni cu suflet mare s-au mobilizat și s-au oferit să o ajute, fie cu alimente, fie cu plata facturii de energie electrică sau încărcarea telefonului mobil.

Povestea sa a ajuns și în cadrul emisiunii „Izolați în România”: 

„Ajungi doar pe jos la ea.

– Pensie aveți?

– Să vă spun … Soțu mi-o murit acu’ 7 ani. Măcar el avea 30 de lei. Mie mi-or dat jumate … 15 lei, atâta am.

– Ajutor social primiți?

– Nu, că am vacă, așa or zis …

– Copii aveți?

– Niciunul, așa o fost …

– Poștașul urcă?

– Pentru ce? Pentru 15 lei?

Îi dau alimentele pe care le-am cumpărat și pe care le avem mereu cu noi, datorită ție, telespectator.

– Nu vă fie cu supărare, dar unde să le țin? Nu știu ce sunt astea.

Adică șuncă, brânză de burduf, brânză topită, ciocolată în borcan.

La 76 de ani vede prima dată ce noi punem zi de zi în coș și pe masă.

De acum nu va mai fi izolată de oameni. Va primi lunar „Ajutorul de munte” pe care tu îl donezi cu generozitate!

Era bucuroasă la plecare. Mulțumim, oameni de omenie!”, este povestea publicată recent pe pagina de Facebook a emisiunii „Izolați în România”.

sursa: Facebook (Izolați în România, Ajutor pentru tanti Fica)

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

FOTO: Conducerea Primăriei Blaj și consilierii locali și-au preluat mandatele. Ceremonia de învestire și mesajul primarului

Publicat

Primarul Gheorghe Valentin Rotar și consilierii locali și-au preluat oficial mandatele câștigate în Blaj, după alegerile din septembrie.

”Astăzi a avut loc ceremonia de investire în funcția de Primar al Municipiului Blaj și de constituire a Consiliului Local Blaj, rezultat în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020. După depunerea jurământului de către fiecare ales local, tot astăzi a avut loc și alegerea Viceprimarului Municipiului Blaj, pentru mandatul 2020-2024. Așa cum am promis de fiecare dată, și nu doar în campania electorală, doamna Livia Mureșan rămâne în funcția de Viceprimar al Municipiului Blaj, pentru că am fost foarte mulțumit de activitatea și de profesionalismul de care a dat dovadă în toți acești ani. Este un pas firesc, de continuitate, pentru că echipa câștigătoare nu se schimbă!”, a scris primarul pe Facebook.

Acesta spune că urmează un mandat dificil.

”Tuturor consilierilor locali aleși le-am transmis, cu această ocazie, că noi, cei care administrăm această comunitate, trebuie să lăsăm haina politică la intrarea în Primărie, datoria noastră fiind de a acționa, cu conștiință, în interesul Blajului și al blăjenilor. Ne așteaptă un mandat destul de dificil, destul de delicat, ținând cont și de situația epidemiologică existentă la nivel mondial, dar mai ales de obiectivele îndrăznețe de dezvoltare pe care le avem pentru comunitatea noastră. De aceea, rog toți consilierii locali aleși să pună interesul blăjenilor în primul rând și, cu siguranță, așa cum s-a întâmplat și în ultimii patru ani de mandat, vom putea ieși cu fruntea sus, să le spunem blăjenilor că ne-am făcut, cu mare responsabilitate, datoria față de comunitate! Mult succes noului Consiliu Local Blaj!”, a transmis primarul.

Cei 19 consilieri locali ai municipiului Blaj (2020):

PNL (15 consilieri): Livia Mureșan, Mihai Nemeți, Horea Iosif Pripon, Tudor Cătălin Stoica, Claudiu Ștefan Nicușan, Puiu Vasile Moldoveanu, Liliana Maria Popa, Bogdan Ioan Frățilă, Alexandru Handrea, Mihai Zedler, Alexandru Sideraș, Augustin Aurol Damian, Marcel Iuga, Eugen Rotaru, Ana Marcu;

ALDE (2 consilieri): Silvia Marcu, Laura Marinela Staicu;

PSD (2 consilieri): Dorin Voina, Teodor Bărbat.

sursă foto: Facebook (Gheorghe Valentin Rotar)

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Sisteme de supraveghere video și alarmă în 18 locații din Alba Iulia. Ce va fi urmărit și cum. Investiție de aproape 600.000 lei

Publicat

Primăria Alba Iulia va dota 18 imobile de interes public din municipiu cu sisteme de supraveghere video și alarmare. Investiția este estimată la aproape 600.000 de lei.

Proiectul intră la aprobare în prima ședință a Consiliului Local Alba Iulia din mandatul 2020-2024, de joi, 29 octombrie.

”Se va asigura monitorizarea și supravegherea video a zonelor de interes, prelucrarea și înregistrarea pe achpamente specializate, vizualizarea imaginilor pe monitoare locale/la distanță; personalul autorizat va putea urmări funcționarea sistemului, va putea vizualiza în timp real sau va puta reda evenimentele surprinse în punctele supravegheate. Sistemele de alarmare la efracție vor asigura detecție perimetrală pentru semnalarea pătrunderii neautorizate, către personalul de pază”, se arată în documentația proiectului.

Valoarea investiției este de 586.347,16 lei (inclusiv TVA), iar durata investiției este de 12 luni.

Obiectivele vizate:

Primăria Alba Iulia (sediu)

Poliția Locală Alba Iulia (sediu)

Spațiul de Recreere Mamut

Parcul Dendrologic Dr. Ioan Vlad

Zona Agrement Ampoi 2

Complex Sportiv Victoria Cetate

Grup Sanitar Cetate

Stadion Oarda

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU)

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat

Direcția Venituri

Direcția Programe

Centrul de Zi Persoane vârstnice și cantina de ajutor social

Cămin Persoane Vârstnice

Bazinul Olimpic

Adăpostul de câini

Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

GHID pentru pacienți: OPT întrebări și răspunsuri de la medicii de familie pentru cei cu simptome sau confirmați COVID

Publicat

medic calculator

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) pune la dispoziția pacienților un set de întrebări cu răspunsuri despre ce trebuie să facă dacă au simptome asemănătoare COVID și procedura de gestionare a cazurilor.

Este un ghid formulat ca ”scrisoare deschisă de la medicul de familie către pacientul său”.

”1. Ce trebuie să fac dacă am semnele unei boli respiratorii sau alte semne despre care am auzit că pot fi caracteristice pentru COVID-19?

Să rămâi acasă și să contactezi MF sau 112.  Cu medicul de familie vei discuta despre ce te supără și împreună veți decide dacă vă veți întâlni, dacă vei rămâne acasă pentru tratament, sau dacă este nevoie de testare pentru COVID-19.

Vei fi testat dacă este necesar de o echipă specializată, care se va deplasa la domiciliul tău (decizia aparține Direcției de Sănătate Publică și serviciului medical de urgențe 112).

2. Pe cine trebuie să anunț dacă sunt depistat pozitiv?

Rezultatul pozitiv este transmis imediat de către laborator către Direcția de Sănătate Publică (DSP) teritorială și astfel ești luat în evidența DSP.

Vei fi contactat de DSP pentru a fi transportat la o unitate abilitată pentru evaluarea obligatorie și pentru efectuarea anchetei epidemiologice.

DSP va elibera în termen de maxim 30 de zile de la ultima zi a perioadei de izolare „Decizia de izolare” în baza căreia vei putea solicita concediu medical.

3. Ce trebuie să fac dacă am fost confirmat pozitiv și am ales să rămân la domiciliu?

Inițial, este necesară o evaluare într-o unitate medicală abilitată (evaluare obligatorie prin lege).

Te vei deplasa cu ambulanța către unitatea medicală abilitată. NU folosi în acest scop mijloace de transport proprii sau în comun!

Te izolezi de restul familiei, reduci cât mai mult interacțiunea cu persoanele din jurul tău, porți mască atunci când ieși din zona de izolare.

Dacă este posibil, vei folosi singur o cameră și o baie.

Atunci când condițiile nu îți permit, încearcă măcar să dormi separat, să utilizezi continuu masca și să dezinfectezi toate obiectele de folosință comună după ce le atingi.

Vei anunța medicul de familie pentru a fi luat în evidență.

Vei discuta zilnic despre starea ta de sănătate  cu medicul tău de familie prin consultații la distanță (telefon, internet).

4. Ce fac dacă pe parcursul izolării starea mea de sănătate se agravează brusc?

Vei apela urgent serviciul 112.

5. Ce trebuie să știe persoanele sănătoase, familia, carantinate în aceeași locuință sau cei declarați contacți direcți?

Cei care aleg să rămână împreună cu tine vor primi o decizie de carantinare  pentru întreaga perioada cât tu ești persoana izolată pentru COVID-19, dacă ai declarat în ancheta epidemiologică făcută de DSP aceste persoane.

Vor respecta strict distanțarea față de tine pentru a reduce riscul de îmbolnăvire deoarece, mai ales în primele zile de boală, ești mai contagios.

Își vor urmări atent starea de sănătate pentru a depista repede eventualele semne de boală.

Vor contacta serviciul 112 sau medicul de familie dacă apar semnele unei boli respiratorii sau alte semne care pot fi caracteristice pentru COVID-19.

Contactul direct este persoana apropiată de bolnavul COVID 19 (ați locuit împreună sau ați muncit împreună. Cei care, la rândul lor au venit în contact doar cu o persoană declarată ca fiind „contact direct”, nu cu un bolnav, nu vor fi carantinați chiar dacă locuiesc la aceeași adresă sau sunt colegi de muncă sau școală cu aceștia.

6. Când trebuie să mă retestez după ce am fost diagnosticat?

Conform reglementărilor în vigoare NU este necesară retestarea.

Indiferent de rezultatele unui alt test, persoana bolnavă nu mai este considerată contagioasă la încheierea celor 14 zile de izolare, dacă nu prezintă simptome.

7. Când și cum mă pot reîntoarce la muncă/școală?

Te poți reîntoarce la activitatea anterioară după 14 zile, dacă nu mai prezinți simptome, fără a fi necesar un test pentru aceasta.

Vei respecta în continuare toate regulile de protecție (obligatoriu cu mască în primele zece zile).

8. Cum obțin documentele necesare pentru perioada de carantină sau izolare?

Este esențială decizia de izolare/carantinare (după caz) emisă de DSP.

Dacă ai ieșit din perioada de izolare de 14 zile (ai fost bolnav COVID-19), vei transmite medicului tău de familie decizia de izolare emisă de DSP și vei primi certificatul de concediu medical.

Dacă ești elev sau student, vei primi un document util pentru motivarea absențelor și un aviz epidemiologic pentru reintrare în colectivitate.

Dacă ai stat în carantină, fiind contact apropiat cu o persoană bolnavă COVID-19, vei prezenta medicului de familie decizia de carantinare emisă de DSP în baza căreia îți va fi eliberat concediul medical pentru perioada consemnată în decizie.

IMPORTANT! Concediile medicale se eliberează retroactiv, în termen de 30 de zile de la ieșirea din izolare sau carantină”.

sursă: snmf.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate