Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Reduceri de posturi în instituții publice, agenții și ministere: Sunt vizate peste 1.000 de locuri. Vezi lista ce a primit aprobarea Guvernului


Publicat

Mai multe ministere, instituții publice, agenții de stat și alte autorități vor trece prin restructurări în perioada imediat următoare, după ce Guvernul a votat, în ședința de marți, mai multe acte normative pentru reorganizarea acesor structuri.  Măsura va rezolva și problema restructurării acestor instituții și prevede reducerea numărului maxim de posturi din organigrame. Lista cuprinde 38 de hotărâri privind organizarea ministerelor și a autorităților ce funcționează în interiorul acestora.

La Ministerul Educaţiei Naţionale Hotărârea aplică măsurile OUG nr. 77/2013, după cum urmează :

– La nivelul aparatului Ministerului se reduc 50 de posturi rezultând 548 de posturi rămase, exclusiv demnitarii.

– La nivelul unităţilor de învăţământ şi cercetare din subordinea MEN se reduc 163 de posturi.

– La nivelul unităţilor din subordinea MEN, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat se reduc 20 de posturi.

– În cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări se reduc 14 posturi.

La Ministerului Justiţiei, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Justiţiei măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 330 la 323. De asemenea, actul normativ stabileşte şi reducerile de personal pentru instituţiile aflate în subordinea Ministerului Justiţiei, după cum urmează:

– Institutul Naţional de Expertize Criminalistice îşi reduce posturile de la 71 la 70;

– Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi reduce posturile de la 15583 la 15076;

– Oficiul Naţional al Registrului Comerţului îşi reduce posturile de la 1787 la 1637;

– Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îşi reduce posturile de la 126 la 115.

Institutul Naţional de Statistică va trece printr-o reducere consistentă a posturilor. Hotărârea adoptată de Guvern aplică Institutului Naţional Statistică măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 2155 la 1965. S-au redus totodată un număr de 19 posturi de conducere.

La Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, prin Hotărârea adoptată de Guvern care aplică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 2133 la 1936.

La Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 3004 la 2880, exclusiv demnitarii.

La Ministerul pentru Societatea Informaţională, prin Hotărârea adoptată de Guvern au fost desfiinţate 28 de posturi vacante din cele 190 de posturi aprobate prin HG nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, structura Ministerului va cuprinde un număr maxim de 162 posturi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc va avea, în urma Hotărârii adoptate de Guvern aplică Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc măsurile OUG nr. 77/2013, un număr maxim de posturi pentru aparatul instituţiei de 36, redus de la 42 la 36. De asemenea, din 7 posturi de conducere vor rămâne 4.

La Agenţia Naţionale pentru Resurse Minerale, numărul de posturi s-a redus cu 9, în urma Hotărârii adoptate de Guvern, de la 124 la 115. De asemenea, Hotărârea prevede completarea organigramei acestei autorităţi publice cu o nouă structură funcţională, anume Serviciul stocare geologică a dioxidului de carbon, realizându-se astfel prevederile OUG nr.64/2011.

La Agenţia Naţionale Anti-Doping, se reorganizează cele 6 direcţii existente în 5 direcţii cu reducerea corespunzătoare a funcţiilor de conducere.

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, va avea, prin Hotărârea adoptată de Guvern, numărul maxim de posturi redus de la 103 la 88.

La Agenţia Naţională pentru Romi, prin Hotărârea adoptată de Guvern ce aplică măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 30 la 25.

La Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Hotărârea adoptată de Guvern măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 156 la 137.

Secretariatul de Stat pentru Culte pierde, în urma hotărârii, 4 posturi, numărul maxim reducându-se de la 33 la 29.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va avea un număr maxim de posturi pentru aparatul instituţiei de 176, reducându-se de la 202.

La Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor măsurile OUG nr. 77/2013, modificându-se organigrama instituţiei.

La Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 744 la 571, exclusiv demnitarii, dintre care în cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură reducerea este de la 140 de posturi la 136.

La Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prin Hotărârea adoptată de Guvern aplică Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 171 la 138.

La Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 97 la 94.

La Administraţia Fondului pentru Mediu, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 201, la 193.

La Garda Naţională de Mediu, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Gărzii Naţionale de Mediu măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 889 la 823.

La Ministerul Culturii, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Culturii măsurile OUG nr. 77/2013, după cum urmează:

– La nivelul aparatului central, costurile se reduc de la 146 la 139, iar la nivelul instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii posturile se reduc de la 6055 la 5635, iar în cadrul instituţiilor aflate în subordinea ministerului şi finanţate integral din bugetul de stat, posturile se reduc de la 432 la 394.

La Ministerul Transporturilor, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Transporturilor măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 485 la 463 exclusiv demnitarii. La instituţiile publice din subordinea Ministerului, finanţate de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, numărul de posturi s-a redus de la 3.312 la 2.992.

La Ministerul Afacerilor Externe, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Institutului European Român măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 85 la 56.

La Ministerul Economiei, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Economiei măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 451 la 436, exclusiv demnitarii.

La Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 26 la 25.

La Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 109 la 105. De asemenea, prin actul normativ se reduce un post de conducere şi se modifică structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3 a HG nr.1340/2001.

La Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 15 la 8.

La Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, actul normativ prevede înfiinţarea Direcţiei Politici şi Strategii de Promovare a Turismului în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, ceea ce presupune completarea structurii acestuia cu un număr de 15 posturi, nemodificându-se astfel numărul maxim de 136 posturi aprobat prin HG 430/2013.

La Agenţia Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 39 la 37.

La Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 668 la 621, exclusiv demnitarii.

La Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei se reduce de la 267 la 220, exclusiv demnitarii.

La Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 252 la 243.

La Biroul Român de Metrologie Legală, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Biroului Român de Metrologie Legală măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 675 la 659.

La Departamentul pentru Energie, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Departamentului pentru Energie măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 210 la 204. Cele 49 de posturi vacante în acest moment nu vor fi desfiinţate, întrucât se încadrează la excepţiile prevăzute de art.1 alin.(1) litera j) din OUG 77/2013.

În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi reducându-se de la 11990 la 11590.

La Ministerul Tineretului şi Sportului, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Tineretului şi Sportului măsurile OUG nr. 77/2013 astfel:

– În cadrul aparatului ministerului posturile se reduc de la 214 la 184;

– Pentru unităţile subordonate se reduc de la 3300 la 3167.

La Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prin Hotărârea adoptată de Guvern se reduce numărul de posturi de la 230 la 221; de asemenea, se vor reduce funcţiile de conduce de la 70 la 27.

La Autoritatea Naţională pentru Turism, Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii Naţionale pentru Turism măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 151 la 145, exclusiv demnitarii.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

CUGIR

Un bărbat din Cugir nu mai are voie să se apropie de iubita sa, timp de cinci zile, după ce a bătut-o și a amenințat-o

Publicat

pixabay free

O femeie din Cugir a sunat la 112 după ce a fost agresată și amenințată de către bărbatul cu care are o relație. Bărbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violență în familie și amenințare.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2021, polițiștii din Cugir au fost sesizați, prin 112, de către o femeie, de 44 de ani, din oraș, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, ar fi fost agresată și amenințată cu acte de violență, de către concubin.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, față de bărbatul de 47 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție, pe o perioada de 5 zile.

Față de acesta, polițiștii au întocmit și un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

VCST Alba Iulia, un furnizor de soluții premium pentru industria automotive. Interviu cu managerul general, Ioan Lupu (P)

Publicat

BMT Group este un holding industrial belgian extins la nivel global (Belgia, Germania, Republica Cehă, România, India, China, SUA și Mexic), un business de familie. Acesta cuprinde brandurile VCST, IGW, BMT Aerospace și OMCO și deserveste clienți din întreaga lume pe segmentele automotive, feroviar, aeronautică și al prelucrării sticlei. Nivelul de calitate pe care îl oferă BMT Group și tehnologia de ultimă generație utilizată îl diferențiază de competitori, iar soluțiile tehnice brevetate sau personalizate rezolvă probleme sensibile în aceste industrii și dau încredere clienților săi ca BMT Group este alegerea corectă ca și partener de business pe segmentele menționate.

În cadrul grupului BMT, VCST este un furnizor auto de clasă mondială de componente pentru motoare, pompe, transmisii și sisteme de frânare. VCST Alba Iulia este o fabrică modernă de producție, un furnizor de soluții premium pentru industria automotive, echipată cu cea mai nouă tehnologie în prelucrarea prin aschiere a metalelor și în tratamente termice. Produce componente auto pentru vehicule ușoare și off-road. Este activă pe piață din 2013, cunoscând o evoluție cu un trend pozitiv în ultimii ani. Anul 2020 s-a încheiat cu o cifră de afaceri de 28 milioane EURO, chiar și în condițiile în care contextul generat de pandemia COVID-19 nu a fost unul favorabil.

Pentru a avea o imagine mai clară asupra VCST Alba, îl invităm să ne dea detalii pe Managerul General al acesteia – Ioan Lupu.

Domnule Director, într-un interviu de acum câteva luni spuneați că așteptările pentru anul 2021 sunt mari, dar că aveți încredere în echipa din VCST Alba și că împreună veți reuși să atingeți țintele propuse. Care sunt rezultatele până în prezent și cum vedeți evoluția următoarelor luni din 2021?

Rezultatele sunt cel puțin la nivelul așteptărilor raportate la contextul pandemic, al Brexit-ului și al crizei generate de blocarea canalului Suez. Pentru VCST Alba Iulia a fost un început de an foarte bun, am reușit să creștem ca număr de angajați de la 330 la 350, și am realizat o cifră de afaceri cu 15% mai mare decât cea previzionată pentru jumătatea anului 2021.

Lipsa semiconductorilor și efectele devastatoare ale pandemiei în India ne-au afectat vizibil rezultatele ultimelor luni, în special pentru că o parte din clienții noștri și-au diminuat comenzile sau chiar și-au sistat activitatea.

Trimestrul trei și patru ne păstrează însă optimiști. Comenzile ferme pe care le avem deja de la clienții nostri compensează pierderile trimestrului doi. În același timp proiectele de îmbunătățire continuă, six sigma și eficientizarea consumurilor ne-au adus de asemenea beneficii importante.

Desigur, toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără eforturile susținute, seriozitatea și profesionalismul echipei din Alba căreia țin să îi multumesc și pe această cale.

Dumneavoastră sunteți în această poziție de aproape un an. Cum a fost acest an pentru dumneavoastră? Care au fost provocările de care v-ați lovit și cum le-ați făcut față? Dacă ați putea să vă întoarceți în timp, ați schimba ceva sau ați face lucrurile la fel?

Pentru mine a fost un an dificil, plin de frământări atat la nivel profesional cât și la nivel personal. Am preluat această poziție într-o perioadă grea pentru echipa din Alba Iulia, în plin proces de restructurare și în mijlocul crizei fără precedent generată de pandemia SARS-COV-2.

Cea mai mare provocare a fost reorganizarea echipei la toate nivelele, găsirea unei formule care să reziste și să obțină rezultate în contextul dat fără a pierde, pe cât posibil, competente.

De asemenea, siguranța colegilor a fost una din prioritățile mele. Măsurile anti-Covid 19 respectate viguros, atât în zona de producție cât și în corpul administrativ, ne-au ținut departe de probleme și am reușit să lucrăm la capacitate maximă pe toată durata acestui an. A fost o mobilizare remarcabilă, atât umană cât și financiară, care ne-a ajutat să ne păstrăm echipa intactă și să depășim așteptările clienților și partenerilor noștri.

Sunt mulțumit de ceea ce am reușit să realizăm în ultimul an. Nu cred că aș face diferit lucrurile, aș încerca probabil să optimizez modul și timpul în care acestea s-au realizat. Dacă mă rezum la echipa de management aș zice că este de asemenea o echipă relativ nouă, în formare, alături de care am învățat că orice criză este o oportunitate și am reușit, în pofida contextului, să ne atingem țintele într-un termen relativ scurt.

VCST Alba este un jucător important pe piața auto din Transilvania. A crescut încet, dar sigur, cifrele o arată. Ce planuri are Grupul BMT pentru următorii ani pentru dezvoltarea afacerii din Alba Iulia?

Clienții existenți sunt principala noastră preocupare dacă vorbim strict de mediul de afaceri și din acest motiv dorim să ne menținem și pe viitor nivelul de performanța și de calitate care ne-a consacrat și să continuăm să depășim așteptările acestora.

Vrem să rămânem competitivi pe piața auto, investim în automatizarea proceselor și implementarea conceptului Smart Factory – primul pilot în Alba va fi funcțional la finalul acestui an.

Electrificarea este o direcție strategică în sectorul auto, motiv pentru care atragerea proiectelor din acest sector este o altă prioritate a noastră. Dispunem de tehnologia și pregătirea necesară pentru a excela și pentru acest tip de aplicații și în același timp încă avem posibilitatea de a ne extinde dacă este necesar. Am ofertat deja furnizori importanți de autovehicule pentru obținerea unor proiecte “full electric” și sperăm ca până la finele acestui an să pornim cel puțin un proiect nou, de anvergură, în fabrica din Alba Iulia.

De asemenea, și nu în ultimul rând, o altă prioritate a noastră este îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă pentru angajații noștrii și găsirea de soluții aplicabile pentru a micșora împactul asupra mediul înconjurător.

Ați afirmat că vă bazați pe echipă. Cât de importanți sunt oamenii în dezvoltarea afacerii?

“Omul este cea mai importantă resursă a unei companii”.

Eu cred că succesul unei companii depinde în primul rând de angajații săi. Aceasta este una din primele lecții învățate, cu impact major în rezultate. Sunt o persoană sociabilă, mă încarc cu energie din întâlnirile cu familia, prietenii, colegii. O atmosferă deschisă la locul de muncă, bazată pe dialog, colaborare și respect reciproc, unde toată lumea poate vorbi deschis fără frică de a spune ceva greșit, poate face diferența între succes și eșec la nivel de business. Dacă îi implici în planurile tale, ei te vor ajuta cu siguranță să îți îmbunătățești rezultatele. Atunci când ești cu adevărat alături de oameni, oamenii ajung să fie alături de tine și să se implice. Vei ajunge să obtii rezultate în momentul în care cei din jurul tău sunt ajutați și înțeleg ajutorul pe care îl oferi. Încercăm să implementăm acest mod de lucru la toate nivelele, deși restricțiile datorate pandemiei ne împiedică momentan, însă avem speranța că odată cu relaxarea acestora vom putea să extindem aceast tip de abordare și la nivel de operator. Comunicarea virtuală are limitările ei, cel puțin în relația cu personalul direct productiv.

Care sunt valorile dumneavoastră personale și în ce măsura acestea coincid cu valorile VCST Alba?

Pe plan personal mă axez foarte mult pe integritate, loialitate, echilibru, corectitudine, comunicare și empatie. Consider aceste valori ca fiind deosebit de importante atât pentru mine, ca individ aflat într-o permanentă dezvoltare și auto-perfecționare, cât și pentru persoanele din jurul meu. Cu acest set de valori adânc înrădăcinat în sine, în opinia mea, nimeni nu poate da greș nici pe plan personal, nici pe cel profesional.

Iar aici intervine a doua parte a întrebării dumneavoastră, referitoare la valorile companiei. VCST Alba promovează în mare parte aceleași valori, ca cele menționate mai sus. Se manifestă loialitate, corectitudine și integritate vis a vis de angajații companiei, se propune și se facilitează o comunicare cât mai eficientă, cu aplecare înspre angajat și nevoile acestuia, iar la rândul ei, compania primește din partea angajatului același „tratament”. Reciprocitatea și empatia sunt elemente cheie ale relației VCST Alba – angajat, o relație în care primează încrederea, îmbrățișarea diversității și dorința de a reuși!

Unul dintre sloganurile afișate cel mai des în prezentările interne ale companiei către angajați, este: „Câștigăm împreună!”, îndemn care, cred eu, reflectă cel mai bine valorile și principiile pe care VCST Alba le promovează și susține.

Cum vedeți piața producătoare de componente auto din România și care credeți că este direcția în care se îndreaptă, pe termen scurt?

Industria auto se schimbă rapid, reducerea emisiilor de CO2 și electrificarea par să fie cele mai importante linii directoare ale acesteia și în viitorul apropiat. Momentan criza semiconductorilor crează probleme serioase producătorilor de autovehicule, efect care se simte și în industria de componente.

Primul trimestru a fost foarte încărcat, cu comenzi peste cele previzionate, trimestrul doi mai slab, afectați fiind de criza semiconductorilor, dar cu previziuni optimiste pentru sfârșitul anului.

Digitalizarea pare a fi unul dintre cele mai importante subiecte pe termen scurt pentru furnizorii de componente auto, deoarece atinge mai multe aspecte și anume: potențialul de a crea noi modele de afaceri, de a oferi produse și servicii noi și de a se îmbunătăți eficiența proceselor operaționale și administrative; fiind una dintre principalele preocupări ale echipei din Alba Iulia.

VCST Alba de la momentul intrării sale în activitate a fost premiată pentru rezultatele și impactul în economia județului Alba. Este prea devreme să vă întreb dacă și pentru rezultatele anului 2021 va rămâne pe podiumul premianților?

Suntem lideri pe anumite segmente la nivel local și cred că vom rămâne pe podium și în acest an. Rezultatele obținute până acum ne dau încredere ca anul 2021 va fi cel puțin la fel de bun ca anii precedenți și nu văd nici un motiv din care să pierdem această poziție la nivel județean.

Care sunt provocările legate de piața muncii cand vorbim de o fabrica producătoare de componente auto, aflată în centrul țării? Este VCST Alba un angajator atractiv?

Provocarea majoră este aceea de a păstra resursa umană. Avem mari dificultăți în a găsi candidați cu calificarea necesară, motiv pentru care suntem obligați să investim enorm în formarea lor internă și în același timp să rămânem atractivi, pentru a reuși să îi păstrăm în organizație.

VCST Alba ofera beneficii și condiții de muncă comparabile cu orice altă companie din centrul țării. Consider că suntem un angajator de top la nivel județean, cu o bună reputație pe piața muncii dar lucrăm în fiecare zi, pentru ca mâine să fim mai buni decât azi.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT rutier la Teleac. O femeie a ajuns la spital după ce două mașini s-au lovit

Publicat

Un accident rutier s-a petrecut luni după-amiaza pe raza localității Teleac. O femeie a ajuns la spital, după o coliziune între două autovehicule. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2021, în jurul orei 17:40, pe DJ 107C, pe raza localității Teleac, un bărbat de 55 de ani, din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat, de 34 de ani, din Alba Iulia.

În urma accidentului, o femeie de 30 de ani, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 în ALBA: Peste 100 de elevi nu s-au prezentat la prima probă, de Limba și literatura română

Publicat

Peste 2.000 de elevi de clasa a VIII-a din Alba au participat marți la prima probă, de Limba și literatura română, în cadrul examenului de Evaluare Națională 2021, potrivit datelor IȘJ Alba. Este vorba despre o prezență de 94,93%.

Potrivit IȘJ Alba, la proba de Română au fost prezenți 2.061 candidați din 2.171 de elevi înscriși. Au absentat 110 elevi. Din datele disponibile până la publicarea acestei știri, nu au fost cazuri de elevi eliminați din examen.

Vezi și FOTO: EVALUARE NAȚIONALĂ 2021. SUBIECTELE la Limba și literatura română, prima probă de examen pentru elevii de clasa a VIII-a

La probele de Evaluare Națională, candidaţilor le este interzis să aibă în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Vezi și MODELE de SUBIECTE la EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, clasa a VIII-a: TOATE testele de antrenament și BAREMELE la Română și Matematică

Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

CALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

 • 22 iunie 2021 – Limba și literatura română, probă scrisă
 • 24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă
 • 25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă, probă scrisă
 • 29 iunie 2021 (până la ora 14.00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 29 iunie 2021 (orele 16.00 – ora 19.00) – 30 iunie 2021 (orele 8.00 – ora 12.00) – Depunerea contestațiilor
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

CALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 – etapa specială:

 • 28 iunie – 2 iulie: înscrieri
 • 5 iulie: Proba scrisă la Limba și Literatura Română
 • 6 iulie: Proba scrisă la Matematică
 • 7 iulie: Proba scrisă la Limba maternă
 • 9 iulie: Afișarea rezultatelor înainte de contestații (ora 12.00); depunerea contestațiilor (orele 14.00-20.00)
 • 10-11 iulie: Rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie: Afișarea rezultatelor finale (după ora 12.00)

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate