Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Regulamentul Pieţei Agroalimentare Centru Alba Iulia, la aprobat în CL. Cine poate vinde produse, obligații și amenzi


Publicat

piata centru

Regulamentul de organizare și funcționare al pieței agroalimentare modernizate, din centrul oraşului Alba Iulia, intră la aprobare în ședința Consiliului Local din 30 iulie.

Reamintim că noua piaţă agroalimentară a fost deschisă în octombrie 2018, după aproape trei ani de amânări şi probleme în execuţia construcţiei.

Vezi şi FOTO-VIDEO: Noua Piață Agroalimentară Centru din Alba Iulia s-a DESCHIS. S-a terminat cu mizeria din mijlocul orașului

Potrivit regulamentului, orarul de funcționare al pieței este zilnic, între orele 6.00 și 18.00. Accesul auto (pentru aprovizionare) în incinta pieței este permis între orele 6.00-9.00, fiind eliminat intervalul 14.00-18.00. De asemenea, cei care intră cu maşinile sau orice mijloc de transport auto în perimetrul pieţei, în intervalul orar 9.00-14.00, riscă amenzi între 800 lei şi 1200 lei.

Utilizatorii Pieței Agroalimentare Centru Alba Iulia sunt:

– orice persoană care desfășoară activitate economică în sectorul agricol (activitate desfășurată în propria fermă/gospodărie), de un producător agricol, persoană fizică, pentru obținerea unor produse agricole ce depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării de piață

– orice persoană care desfășoară comerț cu produse agricole obținute în fermă/gospodărie proprie – comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul, care se desfășoară în structuri de vânzare cu locație permanentă sau temporară în zone special delimitate și amenajate corespunzător

– persoane care desfășoară comerț în baza atestatului de producător – documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică

– persoane care desfășoară comerț în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie

– micii meșteșugari

– întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și persoanele fizice autorizate

Obligațiile utilizatorilor pieței:

– afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor legale

– respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor

– etalarea instrumentelor de măsură

– folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic

– inscripționarea denumirii persoanei juridice, producătorului agricol, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă

– menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul

– să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, expunerea mărfurilor/produselor agricole fiind permisă numai pe mesele existente și puse la dispoziție de Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân, fiind interzisă expunerea și depozitarea mărfurilor lângă mese sau în apropierea sau în jurul acestora, pe jos sau pe europaleți sau în orice alt mod

– să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers

– să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia

– să nu ocupe căile de acces pietonale și auto prin expunerea produselor oferite la vânzare sau prin depozitarea acestora

– nu este permis accesul auto în incinta pieței între orele 9.00 și 14.00; în acest interval orar autovehiculele folosite pentru aprovizionare nu vor staționa în incinta pieței

– să nu depoziteze sau să păstreze mărfuri/produse pe mese sau în spațiile de depozitare din interiorul acestora ori în incinta pieței în afara programului de funcționare al pieței

– se interzice mutarea din loc și/sau reamplasarea meselor existente și a celorlalte elemente existente în piață

– utilizatorii ocazionali ai pieței (pentru o zi) au obligația ca, înainte de a începe activitatea de vânzare, să se prezinte la Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân (str. N. Bălcescu nr 1), pentru a plăti taxele stabilite si a li se repartiza locul de comercializare. Acestora li se va elibera chitanță și li se va închiria cântar, la cerere

– utilizatorii care solicită închirierea unei mese pentru o perioada determinată sunt obligați să achite taxele stabilite la începutul lunii pentru luna în curs

– utilizatorii vor răspunde de toate bunurile repartizate (mese, cântare etc.) și le vor preda administrației pieței curate și în stare bună de funcționare;

– utilizatorii au obligația, sub sanctiunea plății daunelor produse, sa nu deterioreze dotarile folosite cu titlu de chirie si sa nu efectueze la ele nici o modificare constructivă;

– comercianții au obligația respectării prevederilor legale în ceea ce privește utilizarea caselor de marcat și de a emite bon fiscal clienților;

– producătorii agricoli individuali sau asociațiile acestora vor valorifica produsele proprii numai în baza atestatului de producător sau a carnetului de comercializare vizat la zi;

– utilizatorii pieței sunt obligati să păstreze și să prezinte la control chitanțele de plată a taxelor si tarifelor încasate de administrația pieței .

Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare.  

Pentru comercializarea laptelui și a produselor lactate, vânzătorii sunt obligați să comercializeze produsele lactate numai în Hala Agroalimentară sau în spațiile închise și închiriate de aceștia și numai după verificarea de către medicul veterinar a igienei produselor și a documentelor de însoțire. Pot comercializa produse lactate numai producătorii care dețin document de înregistrare sanitar-veterinară sau autorizație sanitar-veterinară, atestat de producător, carnet sănătate animale numai în hala agroalimentară. Persoanele care comercializează lapte și produse lactate, precum și carne și produse din carne, ori de panificație și patiserie sunt obligate să poarte echipament de protecție curat și complet, compus din halat alb, bonetă albă, șorț de pânză albă. Acesta va fi schimbat pe parcursul zilei de lucru ori de câte ori este nevoie, astfel încât să fie intodeauna curat.

Producătorii individuali care comercializează ouă, produse apicole sunt obligați să ocupe locuri numai în zona desemnată de administrația pieței, cu expunerea la loc vizibil a etichetei și buletinului de analiză corespunzător mărfii, precum și a carnetelor de sănătate a animalelor.

Comercializarea produselor de un singur fel în sistem EN GROS este interzisă.

Deținătorii mijloacelor de transport auto care efectuează aprovizionarea cu produse în piață au obligația să părăsească incinta pieței  în limita timpului de 15 minute

În piaţă se pot comercializa legume, fructe, produse de uz gospodăresc, produse alimentare, flori, răsaduri, seminţe, pomi şi produse nealimentare.

Alte reguli:

Accesul pietonal se face din Calea Moţilor, iar cel auto din strada Nicolae Bălcescu.

Spaţiul de parcare este parcarea publică de vizavi de piaţă.

Suprafaţa totală a pieţei este de 4.504,mp şi a platoului de 3.810 mp, din care suprafață acoperită 1.534,33 mp.

Sistemul constructiv al pieței se compune din: fundații izolate, planșeul peste sol este realizatdin beton armat, iar suprastructura este realizată din stâlpi și planșee casetate din beton armat.

Platoul pieţei este sectorizat dupa specificul produselor comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare, astfel:

– produse agricole-producători agricoli -în incinta platoului de mese–în zona nord-vestică

– legume și fructe -societăți comerciale, asociații familiale, persoane fizice autorizate -în incinta platoului de mese – în zona sud-vestică

– produse de uz gospodăresc-în zona sud-estică a pieței, special destinat, în limita a 10% din suprafața pieței

– produse alimentare -în incinta platoului de mese – în zona nord-vestică

– produse nealimentare-în zona sud-estică a pieței, special destinat, în limita a 10% din suprafața pieței

– sectorul de flori, răsaduri, semințe, pomi – în incinta platoului de mese –în zona nord-estică

Sectoare existente în piață, destinate desfacerii de produse, precum și numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector:

– sector producători agricoli – 42 mese M1 și 31 mese M2

– sector persoane juridice – 26 mese M1 și 24 mese Maf

– sector produse de uz gospodăresc – 10 mese M3 și 6 mese M4

– sector produse alimentare – 40 mese M1

– sector produse nealimentare – 6 mese M3

– sector flori – 12 mese M3 și 8 mese M4

Indicarea punctelor de vânzare se face prin tablițe nominalizatoare, astfel: sector producători, sector SC, AF, PF, legume-fructe, zarzavat etc.

Pe platoul pieței, în latura sudică, este amplasat corpul A, clădire care are 4 spații și un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități.

În corpul A, spațiul P1 cu suprafață utilă de 6,93 mp, spațiul P2  cu suprafață utilă de 19,15 mp, spațiul P3 cu suprafață utilă de 34,28 mp și spațiu P4 cu suprafață utilă de 31,83 mp, cu destinația de spații pentru comercializare produse agroalimentare, se vor închiria prin licitație publică, pentru o perioadă de 4 ani. Prețul de pornire al licitației publice este de 3 euro/mp/lună.

Se interzice comercializarea de produse agroalimentare care necesită preparare la fața locului (mici, virșli, pui la rotisor, șaorma, pizza etc.)

Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi de alimentație publică este permisă în părțile marginale ale pieței, în conformitate cu autorizațiile de amplasament în vigoare şi sectorizarea autorizată de administraţia pietei, doar în urma obținerii unor autorizații de la Serviciul Urbanism și în urma unei licitații publice.

Hala agroalimentară este amplasată la subsolul clădirii administrative și are o suprafață utilă de 694 mp.

Cântarul pieței, precum și spațiul de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecţie, sunt localizate în hala agroalimentară, într-o încăpere amenajată în acest scop, activitatea fiind asigurată de către angajatii Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân.

Grupurile sanitare sunt amplasate la parterul clădirii administrative. În interiorul corpului A, există un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

Coșurile de gunoi vor fi amplasate pe tot perimetrul pieței,  din loc în loc, în imediata vecinătate a locurilor de vânzare și vor fi prevăzute cu saci de colectare din material plastic.

Colectarea deșeurilor se face manual de personalul cu atribuții în acest domeniu de activitate, iar transportul se realizează mecanizat de către firma care deține contract în acest sens.

Tipul serviciului oferit de administratorul pieţei:

– închiriere mese în interiorul platoului pieței și în hala agroalimentară

– închiriere prin licitație publică a spațiilor aferente corpului A

– închiriere mijloace de măsurare

– igienizare și salubrizare în hala agroalimentară, în perimetrul platoului pieței, suprafețele de trotuar și căile de acces

– alimentare cu apă

– redistribuție energie electrică

Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieței:

– spații pentru depozitarea mărfurilor

– spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor

– loc pentru amplasarea cântarului de control

– bazine pentru spălarea legumelor și fructelor

– fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platoul pieței, precum și în interiorul halei agroalimentare

– spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie

– punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială

– punct cu mijloace de interventie PSI

– WC-uri publice

– asigurarea cântarelor tip balanţă cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântărire, pentru mărfurile vândute sau achiziţionate in cantitate mare, acest serviciu fiind prestat gratuit

– asigurarea unui număr de cântare, în stare de funcționare, egal cu cel al locurilor de vânzare din piață.

Taxe aplicabile în Piața Agroalimentară Centru

a. 6 lei/mp/zi, pentru mesele destinate comercializării produselor alimentare, legumelor, fructelor, produselor de uz gospodăresc, produse nealimentare

b. 3 lei/mp/zi, pentru mesele destinate comercializării florilor

c. taxele aplicabile comercianților care își desfășoară activitatea sezonier, precum și tarifele pentru închirierea cântarelor sunt cele stabilite anual de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia prin hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzi.

Tarifele aplicabile comercianților care își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară Centru, includ și taxa pentrucolectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale

Contravenţii:

Se sancţionează cu amenzi de la 500 lei la 1000 lei următoarele:

– extinderea suprafetelor atribuite în folosință, după perceperea taxei aferente sau mutarea ori relocarea meselor, fără a se solicita acordul Administrației Pieței în acest sens;

– neasigurarea curățeniei la mese și pe căile de acces;

– desfacerea produselor în locuri neamenajate din piață;

– blocarea căilor de acces, parcarea în locuri nepermise sau în afara programului de aprovizionare;

– distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparținând Administrației Pieței;

Sancţionează cu amenzi de la 800 lei la 1200 lei – accesul cu orice mijloc de transport auto, în perimetrul pieței, între orele 9 și 14.

Se sancţionează cu amenzi de la 1000 lei la 2000 lei intervenția în orice modasupra mijloacelor de cântarire în scopul abaterii de la funcționarea normală a acestora.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Primăria Ciugud, despre noile cazuri de COVID-19 confirmate în comună. Recomandări pentru localnici

Publicat

Primăria Ciugud a anunțat vineri că în comună au fost depistate 5 persoane infectate cu COVID-19. Într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții administrației locale îi roagă pe cetățeni să nu intre în panică, deoarece toate cazurile au fost depistate într-o singură familie și să se protejeze respectând măsurile de bază impuse pentru a evita extinderea epidemiei.

”Din păcate nici comuna noastră nu a fost ferită în ultima vreme de virusul necruțător și avem astăzi raportate 5 cazuri de îmbolnăviri cu COVID – 19.

(…) Rugăm cetățenii să nu intre în panică pentru că nu este vorba de un focar în comunitate.

Cele 5 cazuri sunt membri ai aceleiași familii și toți sunt asimptomatici.

Vă asigurăm că persoanele diagnosticate sunt extrem de responsabile și au oferit întreg sprijinul Direcției de Sănătate Publică Alba pentru ancheta epidemiologică specifică în astfel de cazuri.

Cazul a fost descoperit în urma unei testări voluntare deoarece niciunul dintre membrii familiei nu a prezentat simptome specifice”, au scris reprezentanții Primăriei Ciugud pe pagina de Facebook.

Aceștia mai precizează că la nivelul Primăriei Ciugud este monitorizată cu atenție evoluția situației, iar în cazul în care se impune se vor dispune măsuri suplimentare pentru protejarea comunității.

Totodată, cetățenii sunt rugați să se protejeze, pentru a opri răspândirea virusului.

”Pe voi, toți prietenii noștri, vă rugăm să nu uitați că pentru a opri răspândirea virusului totul depinde de fiecare dintre noi și TREBUIE SĂ NE PROTEJĂM!

*Poartă mască în locuri aglomerate sau chiar dacă mergi la un prieten sau la o rudă! Masca îți poate proteja sănătatea sau chiar viața!

*Dezinfectează-ți cât mai des mâinile cu apă și săpun sau cu substanțe biocide specifice!

*Nu ignora simptomele unei posibile îmbolnăviri și la primele semne anunță medicul de familie!

FII SMART! Virusul nu te ocolește, dar tu îl poți ocoli! Ai grijă de tine și de cei dragi!”, se mai arată în postarea de pe rețeaua de socializare.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Duminică: ”Târgul Moților” la Albac, cu Nea Mărin, Romică Țociu și Jean de la Craiova. Măsuri de protecție împotriva COVID-19

Publicat

Nea Mărin, Jean de la Craiova, Romică Țociu, dar și alte vedete ale trustului Antena 1 vor fi prezente duminică 9 august, la Albac la ”Târgul Moților”.

Pe lângă emisiunea realizată de televiziune, aceștia vor susține un spectacol pentru locuitorii din Albac, dar și din împrejurimi.

În cadrul evenimentului vor mai fi prezenți și Adriana Trandafir, Cosmin Seleși, dar și Liviu și Andrei.

Potrivit primarului din Albac, Tiberiu Todea, evenimentul se va desfășura duminică de la ora 16.00, cu respectarea tuturor regulilor sanitare în contextul pandemiei de coronavirus.

Mai exact, locația de desfășurare este pe locul târgului din centrul comunei Albac, locația fiind în aer liber, împrejmuită cu gard. Locația are două căi de acces, la intrare participanțiilor li se va măsura temperatura și vor primi măști de protecție pe care vor fi obligați să le poarte pe toată durata evenimentului.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Teste OBLIGATORII în Germania, pentru persoanele care vin din regiuni de risc. Costurile vor fi suportate de stat

Publicat

Începând de sâmbătă, 8 august, toate persoanele care intră în Germania, venind din regiuni de risc, vor fi obligate să se testeze pentru COVID-19. Potrivit sondajului ARD-Deutschlandtrend, cei mai mulți germani sunt de acord cu această măsură, scrie postul de radio Deutsche Welle.

Regula se va aplica tuturor călătorilor, cei care vin cu avionul se vor putea testa direct în aeroport, restul vor face testele în centre speciale sau la doctorul de familie.

Testarea va fi gratuită, toate costurile fiind suportate de stat.

Prin această decizie, guvernul federal reacționează la creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în țară.

Potrivit unui sondaj reprezentativ realizat de institutul demoscopic infratest-dimap pentru televiziunea ARD, 93 % dintre persoanele chestionate susțin testarea obligatorie.

Pe de altă parte, decizia de a nu trece cheltuielile în sarcina persoanelor testate este mai puțin apreciată.

În timp ce majoritatea persoanelor sub 40 de ani, care călătoresc cu mare plăcere, apreciază drept pozitivă gratuitatea testelor pentru coronavirus, oamenii mai în vârstă resping în mare parte aceste condiţii.

Joi, 6 august, Germania a înregistrat peste 1.000 de cazuri zilnic, acesta fiind cel mai mare număr din ultimele trei luni.

Lista zonelor cu risc de infectare este actualizată permanent, însă criteriul esențial este ca în regiunea respectivă să se înregistreze peste 50 de cazuri noi de contaminare, la 100.000 de locuitori, în ultimele 7 zile.

Institutul Robert Koch (RKI) a înregistrat 1.045 de noi infecţii în ultimele 24 de ore, pentru prima dată după 7 mai, când numărul a depăşit 1.000.

Cazurile zilnice de infectări în Germania au crescut începând de la sfârşitul lunii iulie.

Vârful epidemiei a fost atins la începutul lunii aprilie, când Germania a înregistrat peste 6.000 de cazuri noi de infectare pe zi.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

HARTA ACTUALIZATĂ: Județele în care MASCA de protecție este OBLIGATORIE și în spațiile deschise. LISTA stațiunilor de pe litoral

Publicat

Purtarea măștii de protecție în spațiile publice deschise a devenit obligatorie în mai multe județe din România, după ce bilanțul noilor cazuri de coronavirus a crescut îngrijorător de la o zi la alta.

Fiecare Comitet Județean de Urgență decide când și unde va institui această măsură, la propunerea DSP, în funcție de evoluția epidemiei în fiecare județ. Proprietarii teraselor din zonele respective trebuie să afișeze la vedere anunțul privind obligativitatea purtării măștii.

Vezi și Reguli de călătorie: 24 de țări din Europa au restricții pentru români. Carantină, la întoarcerea în țară din alte 42 de state

Până acum decizia a fost în județele: Arad, Argeș, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Vâlcea, Vrancea, Timiș. Din data de 1 august purtarea măștii în spații deschise a devenit obligatorie și în județele Dolj și Hunedoara, iar din data de 3 august în Sibiu.

Tot din 3 august masca este obligatorie în București iar din 5 august în județul Neamț. În perioada 4 – 17 august și în județul Vaslui, conform unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), masca sanitară este obligatorie.

UPDATE: Purtarea măștii a devenit oblgatorie în Ilfov și în județele Olt și Bacău și Tulcea. Din 8 august și la Cluj. Purtarea măștii de protecție devine obligatorie în spațiile deschise aglomerate și în județele Tulcea și Bistrița-Năsăud, Mureș ( 8 august ora 00,00) și Harghita ( 11 august ).

Masca obligatorie județ Sibiu

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Sibiu a decis ca, începând cu data de 3 august, să instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie şi în spaţiile deschise aglomerate, ca măsură de prevenire şi limitare a răspândirii SARS-CoV-2, informează Prefectura Sibiu.

Măsura se va aplica, conform Hotărârii adoptate de CSJU Sibiu, în şedinţa extraordinară care a avut loc vineri, pentru toate persoanele, inclusiv pentru copiii care au împlinit vârsta de 5 ani.

Măsura se aplică în următoarele locuri:

– pieţele agroalimentare cu program zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 15,00 – 18,00 şi permanent sâmbăta şi duminica;

– pieţele agroalimentare cu program săptămânal – în ziua desfăşurării, pe întreaga perioadă;

– pieţele volante/pieţele mixte – pe întreaga durată a desfăşurării;

– târguri generale/specializate – pe întreaga durată a desfăşurării;

– bâlciuri/festivaluri tematice – pe întreaga durată a desfăşurării;

– staţiile de autobuz, peroanele din staţiile de cale ferată, autogări, Aeroportul Internaţional Sibiu zona de parcare, staţiile de îmbarcare transport pe cablu (Bâlea Cascadă, Bâlea Lac şi Păltiniş) pe perioada staţionării şi îmbarcării;

– pe perioada desfăşurării ceremoniilor funerare;

– Grădina Zoologică Sibiu – în zonele cu potenţial de aglomerare (casa de bilete, zona chioşcurilor şi tarabelor, zona lacului de agrement), în zilele de sâmbătă şi duminică;

– parcuri – în zonele de socializare (mese pentru jocul de şah – Parcul Astra, etc.);

– evenimente culturale organizate în spaţii deschise atât pentru participanţii la eveniment, conform legislaţiei în vigoare, cât şi pentru persoanele aflate în trecere care aleg să staţioneze temporar în apropierea zonei delimitate a evenimentului.

Prefectul Mircea Creţu a arătat că prin această măsură se doreşte a se trage un semnal de alarmă tuturor cetăţenilor.

„Deşi la nivelul judeţului Sibiu nu ne confruntăm cu o creştere alarmantă, totuşi numărul de cazuri creşte de la o zi la alta, motiv pentru care noi toţi trebuie să fim responsabili şi preventivi, astfel că trebuie să respectăm cu stricteţe toate măsurile de prevenire date de autorităţi. Este important să conştientizăm că prezenţa virusului SARS-CoV-2 în vieţile noastre poate genera o serie de efecte nedorite, iar pentru a preveni răspândirea acestuia trebuie să acţionăm responsabil. Prin hotărârea luată în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, dorim să tragem un semnal de alarmă tuturor cetăţenilor asupra faptului că ne aflăm în stare de alertă, iar respectarea măsurilor de protecţie individuală poate duce la diminuarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comunitate. Judeţul Sibiu este iubit de noi, dar şi de turişti, motiv pentru care o atitudine preventivă are scopul doar de a proteja comunitatea sibiană. Dragi cetăţeni, vă doresc multă sănătate şi vă rog să vă protejaţi!”, a declarat Mircea Creţu, citat în comunicatul transmis de către Instituţia Prefectului.

Responsabilitatea aplicării măsurilor adoptate în hotărâre revine instituţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, se precizează în comunicat.

Masca obligatorie București

Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgență a decis luni, 3 august, ca masca de protecție devine obligatorie în Capitala în zonele aglomerate din aer liber – piețe, gări, autogări, stațiile de autobuz.

Comitetul a făcut prin această hotărâre, în baza analizei specialiștilor, următoarele propuneri:

– Instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise stabilite prin hotărâre a comitetului județean sau al Municipiului București pentru situații de urgență, cu avizul direcției de sănătate publică.

– Spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în considerare probabilitatea creșterii numărului persoanelor prezente concomitent în spațiile și în intervalele orare respective, că efect al desfășurării unor activități individuale sau de grup”, arată decizia CNSU.

Masca obligatorie Ilfov

Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie, de marți, în județul Ilfov. Masca trebuie purtată în piețe, târguri, oboare, stații de autobuz, peroane CFR si autogări, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Institutiei Prefectului Judetul Ilfov.

Masca obligatorie  județ Mures

Prefectura Mureș a transmis astăzi o informare în cadrul căreia se specifică obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele aflate în anumite spații publice deschise de pe raza Județului Mureș. Decizia a fost adoptată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU).

Conform comunicatului remis de prefectură, măsura intră în vigoare începând din data de 8 august ora 00,00 . Prevederile deciziei luate se aplică în diverse spaţii publice, cum ar fi spaţiile comerciale, instituţiile publice, stațiile de autobuz, autogări și peroane, pieţe.

Decizia se aplică și în ambulatoriile de specialitate, farmacii, în zonele de așteptare exterioare ale unitățile spitalicești publice și private, în spațiile de așteptare situate în exteriorul unor entități publice și private care asigură servicii pentru populație.

Totodată, masca va fi purtată obligatoriu pe arterele pietonale intens frecventate de pe raza județului Mureș, în toate zonele de promenade și în spațiile publice deschise aferente obiectivelor turistice.

De la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile menționate anterior, vor fi exceptați copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Masca obligatorie județul Harghita

Purtarea măştii de protecţie devine obligatorie, începând de marţi, în toate zonele aglomerate din judeţul Harghita, măsura fiind adoptată vineri de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) în vederea limitării extinderii noului coronavirus.

Potrivit hotărârii CJSU, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în pieţele agroalimentare permanente sau temporare, închise sau deschise, în târgurile de animale sau de produse tradiţionale, bâlciuri, zone adiacente instituţiilor publice şi agenţilor economici unde se pot crea aglomerări de persoane, zone pietonale intens frecventate, începând cu data de 11 august, ora 06.00.

Masca obligatorie județ Dolj

„Este obligatorie purtarea măştii în pieţele şi târgurile organizate în localităţile din judeţul Dolj, pe toată durata de funcţionare a acestora, în zonele de aşteptare pentru pasageri (staţii de autobuz/microbuz şi tramvai, peroane ale staţiilor/gărilor CF şi autogărilor, zona adiacentă a Aeroportului Internaţional Craiova cuprinsă între terminalul aeroportului şi drumul naţional DN65, inclusiv în parcarea aeroportului), indiferent de intervalul orar, dar şi în zonele pietonale intens circulate din municipiul Craiova, în intervalul orar 20,00 – 02,00, în zona Centrului Vechi, în perimetrul delimitat de străzile Calea Unirii, A.I. Cuza, Mihail Kogălniceanu şi Arieş, inclusiv pe sectoarele străzilor nominalizate aferente perimetrului delimitat”, potrivit unei informări a Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj.

Potrivit sursei citate, fac excepţie de la aplicarea acestor măsuri copiii cu vârsta mai mică de 5 ani, persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, dovedite prin prezentarea unor documente medicale corespunzătoare, dar şi persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante.

Administratorii sau proprietarii spaţiilor publice deschise trebuie să afişeze la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Masca obligatorie județ Argeș

Argeșul este primul județ care a instituit purtarea obligatorie a măștilor în spațiile deschise. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Argeș a decis, marți, că masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, în toate spațiile închise publice și private și în aer liber, acolo unde sunt mai mult de două persoane. Măsura a intrat în vigoare miercuri dimineață.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău a decis ca, începând de miercuri, 5 august, să fie obligatorie purtarea măştii de protecţie în pieţe şi târguri, în staţii, precum şi în parcarea Aeroporului George Enescu şi în orice zonă aglomerată unde nu se poate respecta măsura distanţării fizice.

Masca obligatorie județul Bacău

Conform deciziei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, începând de miercuri, 5 august, de la ora 00.00, se instituie obligativitatea purtării măştilor de protecţie, ca măsură de prevenire şi limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2 în pieţele şi târgurile organizate în localităţile din judeţul Bacău, pe toată durata de funcţionare a acestora, în zonele de aşteptare pentru pasageri, respectiv staţii de autobuz şi microbuz, peroane ale staţiilor ori gărilor CFR şi autogărilor.

Masca obligatorie județul Olt

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a decis, marți, că purtarea măștii de protecție, care să acopere nasul și gura, devine obligatorie pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise precum pieţe agroalimentare, târguri, expoziţii, târguri de produse tradiţionale, vânzarea de produse şi alte bunuri în aer liber, zone de aşteptare (staţii de autobuz, peroane, inclusiv la societăţile private de transport persoane), zone în care se desfăşoară evenimente publice, pelerinaje, obiective turistice, activităţi cu caracter religios şi evenimente în aer liber organizate conform legislaţiei în vigoare.

Masca obligatorie județ Dâmbovița

Dâmbovița este al doilea județ care a instituit această măsură. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a decis, miercuri, să impună purtarea măștii de protecție în toate zonele aglomerate, inclusiv în aer liber.

Masca obligatorie județul Teleorman – măsură în vigoare de la 31 iulie

Obligativitatea purtării măștii de protecție în spații închise și în spațiile deschise în care există aglomerări de persoane:

piețe, târguri, oboaremijloace de transport în comun, stații de autobuzgări, autogări, parcuriîn alte spații deschise unde se formează grupuri mai mari de 3 persoane

În plus, programul activităților comerciale de tip fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de pariuri și cazinouri se va reduce până la ora 22.00, în cursul săptămânii, și până la ora 23.00, în zilele de sâmbătă și duminic

Masca obligatorie județ Gorj

Purtarea măştilor de protecţie devine obligatorie din 1 august în zonele deschise aglomerate din Gorj, excepţie fiind pentru persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense sau în condiţii de muncă solicitante, se arată în hotărârea luată, vineri, de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Gorj.

Autorităţile susţin că au luat această decizie pe fondul creşterii numărului de cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul judeţului.

„Direcţia de Sănătate Publică Gorj a propus (…) instituirea obligativităţii purtării măştilor de protecţie şi păstrarea distanţării pentru toate persoanele prezente în următoarele spaţii publice deschise: pieţe; parcările din apropierea pieţelor; staţiile mijloacelor de transport în comun; zonele de promenadă, zona de centru şi parcurile din municipiul Tg-Jiu şi din oraşele/comunele din judeţul Gorj. Sunt exceptate de la măsura obligativităţii purtării măştilor de protecţie în zonele menţionate, următoarele categorii de persoane: persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditate crescută; copiii cu vârsta mai mică de 5 ani”, precizează Prefectura Gorj.

Masca obligatorie județ Galați

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a decis, miercuri, să instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele din judeţ cu vârsta de peste 5 ani, în spaţiile aglomerate, închise sau deschise, începând cu 1 august. Se exceptează de la această măsură persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescută.

Masca obligatorie județ Brașov

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a decis, miercuri, ca purtarea măştii de protecţie să fie obligatorie, din 1 august, în pieţe şi târguri, precum şi pe arterele pietonale intens circulate ale localităţilor din judeţ

Masca obligatorie județ Vâlcea

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea a decis purtarea obligatorie a măștii de protecție în spaţiile deschise aglomerate din tot judeţul, cum sunt târgurile, piețele, ştrandurile, piscinele, gările, autogările, staţiile de transport în comun.

Masca obligatorie județ Iași

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a analizat, joi, evaluarea făcută de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi asupra nivelului răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV2 în judeţ şi a decis ca, în intervalul 1 – 14 august 2020, să se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise, de pe întreg teritoriul judeţului Iaşi.

Masca obligatorie județ Călărași

Comitetul pentru Situații de Urgență al municipiului Călărași a aprobat o hotărâre prin care recomandă purtarea măștii și în spațiile deschise aglomerate, fără ca aceasta să fie obligatorie.

Masca obligatorie județ Prahova

Purtarea măştii de protecţie în spaţii deschise va fi obligatorie în judeţul Prahova începând cu data de 1 august. Purtarea măştii, astfel încât să acopere nasul şi gura, va fi obligatorie în spaţii publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în intervalele orare: 07.00-11.00 şi 15.00-23.00. Exceptaţi de la această regulă sunt copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Masca obligatorie județ Buzău

Masca de protecţie este obligatorie începând cu 30 iulie în toate spaţiile deschise aglomerate din judeţul Buzău. Masca este obligatorie în pieţe, târguri, staţii de autobuz, peroane, zonele în care se organizează serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice.

Masca obligatorie județ Vaslui

Masca de protecţie este obligatorie în spaţiile publice aglomerate din judeţul Vaslui, în perioada 4 – 17 august, conform unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU).

„Începând cu data de 4 august, este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise de pe teritoriul judeţului Vaslui, în grupuri de mai mult de trei persoane care nu sunt membri ai aceleiaşi familii, spaţii cum ar fi: pieţele agro-alimentare, târgurile, zonele de aşteptare, staţii de autobuz, peroane, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, pe toată perioada de funcţionare a acestor activităţi”, se arată în hotărârea CJSU Vaslui.

Masca obligatorie județ Constanța / Litoral

Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august în zonele de promenadă din toate stațiunile din Constanța, între orele 18-24. De asemenea, masca de protecție este obligatorie în județul Constanța în spațiile deschise în care se formează aglomerări

  • Târguri, pieţe, oboare;
  • Staţii de autobuz, peroanele gărilor;
  • Curţi şi perimetre exterioare ale obiectivelor şi lăcaşurilor de cult;
  • Spaţii exterioare ale instituţiilor şi autorităţilor publice;
  • Delfinariu, precum şi în locurile în care se desfăşoară spectacole în exterior;
  • În orice loc unde se formează aglomerări de persoane, în exterior, pe domeniul public şi nu se poate respecta distanţarea fizică recomandată de 2 metri.

Totodată, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în intervalul 18:00 – 24:00, în următoarele zone de promenadă:

  • faleze,
  • piaţete,
  • parcuri de distracţii şi agrement.

Lista zonelor turistice de pe litoral unde masca de protecție este obligatorie de sâmbătă, 1 august:

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate