Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Regulamentul Pieţei Agroalimentare Centru Alba Iulia, la aprobat în CL. Cine poate vinde produse, obligații și amenzi


Publicat

piata centru

Regulamentul de organizare și funcționare al pieței agroalimentare modernizate, din centrul oraşului Alba Iulia, intră la aprobare în ședința Consiliului Local din 30 iulie.

Reamintim că noua piaţă agroalimentară a fost deschisă în octombrie 2018, după aproape trei ani de amânări şi probleme în execuţia construcţiei.

Vezi şi FOTO-VIDEO: Noua Piață Agroalimentară Centru din Alba Iulia s-a DESCHIS. S-a terminat cu mizeria din mijlocul orașului

Potrivit regulamentului, orarul de funcționare al pieței este zilnic, între orele 6.00 și 18.00. Accesul auto (pentru aprovizionare) în incinta pieței este permis între orele 6.00-9.00, fiind eliminat intervalul 14.00-18.00. De asemenea, cei care intră cu maşinile sau orice mijloc de transport auto în perimetrul pieţei, în intervalul orar 9.00-14.00, riscă amenzi între 800 lei şi 1200 lei.

Utilizatorii Pieței Agroalimentare Centru Alba Iulia sunt:

– orice persoană care desfășoară activitate economică în sectorul agricol (activitate desfășurată în propria fermă/gospodărie), de un producător agricol, persoană fizică, pentru obținerea unor produse agricole ce depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării de piață

– orice persoană care desfășoară comerț cu produse agricole obținute în fermă/gospodărie proprie – comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul, care se desfășoară în structuri de vânzare cu locație permanentă sau temporară în zone special delimitate și amenajate corespunzător

– persoane care desfășoară comerț în baza atestatului de producător – documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică

– persoane care desfășoară comerț în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie

– micii meșteșugari

– întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și persoanele fizice autorizate

Obligațiile utilizatorilor pieței:

– afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor legale

– respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor

– etalarea instrumentelor de măsură

– folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic

– inscripționarea denumirii persoanei juridice, producătorului agricol, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poată fi ștearsă

– menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul

– să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, expunerea mărfurilor/produselor agricole fiind permisă numai pe mesele existente și puse la dispoziție de Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân, fiind interzisă expunerea și depozitarea mărfurilor lângă mese sau în apropierea sau în jurul acestora, pe jos sau pe europaleți sau în orice alt mod

– să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers

– să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia

– să nu ocupe căile de acces pietonale și auto prin expunerea produselor oferite la vânzare sau prin depozitarea acestora

– nu este permis accesul auto în incinta pieței între orele 9.00 și 14.00; în acest interval orar autovehiculele folosite pentru aprovizionare nu vor staționa în incinta pieței

– să nu depoziteze sau să păstreze mărfuri/produse pe mese sau în spațiile de depozitare din interiorul acestora ori în incinta pieței în afara programului de funcționare al pieței

– se interzice mutarea din loc și/sau reamplasarea meselor existente și a celorlalte elemente existente în piață

– utilizatorii ocazionali ai pieței (pentru o zi) au obligația ca, înainte de a începe activitatea de vânzare, să se prezinte la Serviciul Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân (str. N. Bălcescu nr 1), pentru a plăti taxele stabilite si a li se repartiza locul de comercializare. Acestora li se va elibera chitanță și li se va închiria cântar, la cerere

– utilizatorii care solicită închirierea unei mese pentru o perioada determinată sunt obligați să achite taxele stabilite la începutul lunii pentru luna în curs

– utilizatorii vor răspunde de toate bunurile repartizate (mese, cântare etc.) și le vor preda administrației pieței curate și în stare bună de funcționare;

– utilizatorii au obligația, sub sanctiunea plății daunelor produse, sa nu deterioreze dotarile folosite cu titlu de chirie si sa nu efectueze la ele nici o modificare constructivă;

– comercianții au obligația respectării prevederilor legale în ceea ce privește utilizarea caselor de marcat și de a emite bon fiscal clienților;

– producătorii agricoli individuali sau asociațiile acestora vor valorifica produsele proprii numai în baza atestatului de producător sau a carnetului de comercializare vizat la zi;

– utilizatorii pieței sunt obligati să păstreze și să prezinte la control chitanțele de plată a taxelor si tarifelor încasate de administrația pieței .

Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare.  

Pentru comercializarea laptelui și a produselor lactate, vânzătorii sunt obligați să comercializeze produsele lactate numai în Hala Agroalimentară sau în spațiile închise și închiriate de aceștia și numai după verificarea de către medicul veterinar a igienei produselor și a documentelor de însoțire. Pot comercializa produse lactate numai producătorii care dețin document de înregistrare sanitar-veterinară sau autorizație sanitar-veterinară, atestat de producător, carnet sănătate animale numai în hala agroalimentară. Persoanele care comercializează lapte și produse lactate, precum și carne și produse din carne, ori de panificație și patiserie sunt obligate să poarte echipament de protecție curat și complet, compus din halat alb, bonetă albă, șorț de pânză albă. Acesta va fi schimbat pe parcursul zilei de lucru ori de câte ori este nevoie, astfel încât să fie intodeauna curat.

Producătorii individuali care comercializează ouă, produse apicole sunt obligați să ocupe locuri numai în zona desemnată de administrația pieței, cu expunerea la loc vizibil a etichetei și buletinului de analiză corespunzător mărfii, precum și a carnetelor de sănătate a animalelor.

Comercializarea produselor de un singur fel în sistem EN GROS este interzisă.

Deținătorii mijloacelor de transport auto care efectuează aprovizionarea cu produse în piață au obligația să părăsească incinta pieței  în limita timpului de 15 minute

În piaţă se pot comercializa legume, fructe, produse de uz gospodăresc, produse alimentare, flori, răsaduri, seminţe, pomi şi produse nealimentare.

Alte reguli:

Accesul pietonal se face din Calea Moţilor, iar cel auto din strada Nicolae Bălcescu.

Spaţiul de parcare este parcarea publică de vizavi de piaţă.

Suprafaţa totală a pieţei este de 4.504,mp şi a platoului de 3.810 mp, din care suprafață acoperită 1.534,33 mp.

Sistemul constructiv al pieței se compune din: fundații izolate, planșeul peste sol este realizatdin beton armat, iar suprastructura este realizată din stâlpi și planșee casetate din beton armat.

Platoul pieţei este sectorizat dupa specificul produselor comercializate, cu indicarea amplasării punctelor de vânzare, astfel:

– produse agricole-producători agricoli -în incinta platoului de mese–în zona nord-vestică

– legume și fructe -societăți comerciale, asociații familiale, persoane fizice autorizate -în incinta platoului de mese – în zona sud-vestică

– produse de uz gospodăresc-în zona sud-estică a pieței, special destinat, în limita a 10% din suprafața pieței

– produse alimentare -în incinta platoului de mese – în zona nord-vestică

– produse nealimentare-în zona sud-estică a pieței, special destinat, în limita a 10% din suprafața pieței

– sectorul de flori, răsaduri, semințe, pomi – în incinta platoului de mese –în zona nord-estică

Sectoare existente în piață, destinate desfacerii de produse, precum și numărul de locuri de vânzare aferent fiecărui sector:

– sector producători agricoli – 42 mese M1 și 31 mese M2

– sector persoane juridice – 26 mese M1 și 24 mese Maf

– sector produse de uz gospodăresc – 10 mese M3 și 6 mese M4

– sector produse alimentare – 40 mese M1

– sector produse nealimentare – 6 mese M3

– sector flori – 12 mese M3 și 8 mese M4

Indicarea punctelor de vânzare se face prin tablițe nominalizatoare, astfel: sector producători, sector SC, AF, PF, legume-fructe, zarzavat etc.

Pe platoul pieței, în latura sudică, este amplasat corpul A, clădire care are 4 spații și un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități.

În corpul A, spațiul P1 cu suprafață utilă de 6,93 mp, spațiul P2  cu suprafață utilă de 19,15 mp, spațiul P3 cu suprafață utilă de 34,28 mp și spațiu P4 cu suprafață utilă de 31,83 mp, cu destinația de spații pentru comercializare produse agroalimentare, se vor închiria prin licitație publică, pentru o perioadă de 4 ani. Prețul de pornire al licitației publice este de 3 euro/mp/lună.

Se interzice comercializarea de produse agroalimentare care necesită preparare la fața locului (mici, virșli, pui la rotisor, șaorma, pizza etc.)

Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, nealimentare şi de alimentație publică este permisă în părțile marginale ale pieței, în conformitate cu autorizațiile de amplasament în vigoare şi sectorizarea autorizată de administraţia pietei, doar în urma obținerii unor autorizații de la Serviciul Urbanism și în urma unei licitații publice.

Hala agroalimentară este amplasată la subsolul clădirii administrative și are o suprafață utilă de 694 mp.

Cântarul pieței, precum și spațiul de închiriere a cântarelor și echipamentului de protecţie, sunt localizate în hala agroalimentară, într-o încăpere amenajată în acest scop, activitatea fiind asigurată de către angajatii Serviciului Administrare Piețe, Târguri și Gestionarea Câinilor fără Stăpân.

Grupurile sanitare sunt amplasate la parterul clădirii administrative. În interiorul corpului A, există un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

Coșurile de gunoi vor fi amplasate pe tot perimetrul pieței,  din loc în loc, în imediata vecinătate a locurilor de vânzare și vor fi prevăzute cu saci de colectare din material plastic.

Colectarea deșeurilor se face manual de personalul cu atribuții în acest domeniu de activitate, iar transportul se realizează mecanizat de către firma care deține contract în acest sens.

Tipul serviciului oferit de administratorul pieţei:

– închiriere mese în interiorul platoului pieței și în hala agroalimentară

– închiriere prin licitație publică a spațiilor aferente corpului A

– închiriere mijloace de măsurare

– igienizare și salubrizare în hala agroalimentară, în perimetrul platoului pieței, suprafețele de trotuar și căile de acces

– alimentare cu apă

– redistribuție energie electrică

Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieței:

– spații pentru depozitarea mărfurilor

– spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor

– loc pentru amplasarea cântarului de control

– bazine pentru spălarea legumelor și fructelor

– fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platoul pieței, precum și în interiorul halei agroalimentare

– spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie

– punct de colectare a deșeurilor rezultate din activitatea comercială

– punct cu mijloace de interventie PSI

– WC-uri publice

– asigurarea cântarelor tip balanţă cu capacitate de peste 30 kg la o singura cântărire, pentru mărfurile vândute sau achiziţionate in cantitate mare, acest serviciu fiind prestat gratuit

– asigurarea unui număr de cântare, în stare de funcționare, egal cu cel al locurilor de vânzare din piață.

Taxe aplicabile în Piața Agroalimentară Centru

a. 6 lei/mp/zi, pentru mesele destinate comercializării produselor alimentare, legumelor, fructelor, produselor de uz gospodăresc, produse nealimentare

b. 3 lei/mp/zi, pentru mesele destinate comercializării florilor

c. taxele aplicabile comercianților care își desfășoară activitatea sezonier, precum și tarifele pentru închirierea cântarelor sunt cele stabilite anual de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia prin hotărârea privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzi.

Tarifele aplicabile comercianților care își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară Centru, includ și taxa pentrucolectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale

Contravenţii:

Se sancţionează cu amenzi de la 500 lei la 1000 lei următoarele:

– extinderea suprafetelor atribuite în folosință, după perceperea taxei aferente sau mutarea ori relocarea meselor, fără a se solicita acordul Administrației Pieței în acest sens;

– neasigurarea curățeniei la mese și pe căile de acces;

– desfacerea produselor în locuri neamenajate din piață;

– blocarea căilor de acces, parcarea în locuri nepermise sau în afara programului de aprovizionare;

– distrugerea sau deteriorarea bunurilor aparținând Administrației Pieței;

Sancţionează cu amenzi de la 800 lei la 1200 lei – accesul cu orice mijloc de transport auto, în perimetrul pieței, între orele 9 și 14.

Se sancţionează cu amenzi de la 1000 lei la 2000 lei intervenția în orice modasupra mijloacelor de cântarire în scopul abaterii de la funcționarea normală a acestora.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Ajutoare pentru sinistrații din Apuseni, din partea Lions Alba Iulia. Mai multe familii au primit electrocasnice

Publicat

Reprezentanții Lions Club Alba Iulia s-au deplasat în localitatea Gura Sohodol, care a fost afectată de viitură, pentru a distribui 12 aragaze și 12 frigidere noi, venind astfel în sprijinul gospodăriilor afectate, au transmis reprezentanții clubului.

Valoarea electrocasnicelor donate a fost de 15.034,00 lei, acestea fiind achiziționate cu sprijinul Lions Club Alba Iulia, Lions Club Decan București, Trans Prima SRL, Albatros Gold SRL și Farmaciei Eladerm.

”Pe această cale facem apel la toți cei care doresc sa vină în sprijinul celor care și-au pierdut agoniseala de-o viața, ajutându-i să revină cât mai repede la normalitate.

Pentru a participa la acțiunile clubului nostru puteți să ne contactați pe e-mail la adresa lions.alba@gmail.com sau la telefon 0726267976 – Florin Florea, Președinte Lions Club Alba Iulia” se arată într-un comunicat transmis miercuri.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

ALBA IULIA: Zona de dezvoltare economică de pe centura municipiului, un vis îndepărtat. Precizările primăriei legate de termene

Publicat

Dezvoltarea zonei economice în partea de est a municipiului Alba Iulia, în proximitatea Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, este în faza declarațiilor și a promisiunilor.

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat în urmă cu o lună că ”în curând vor fi scoase la licitație 13 loturi pentru investitori”.

În realitate însă, potrivit chiar informațiilor furnizate de primărie, ar putea fi vorba despre ani întregi. 

Declarația legată de licitarea celor 13 loturi vine în condițiile în care nici măcar Primăria Alba Iulia nu deține prea multe detalii legate de viitoarea zonă de dezvoltare industrială.

Potrivit unui răspuns al instituției la o solicitare a Alba24.ro, înainte de a concesiona sau vinde parcelele respective, primăria va realiza infrastructura (inclusiv utilitățile). Iar acest lucru este încă departe.

Citește și FOTO: Zonă de dezvoltare economică pe 340.000 mp la Alba Iulia, lângă Autostrada Sebeș-Turda. Anunțul primarului Gabriel Pleșa

Reprezentanții instituției au răspuns unor întrebări adresate de Alba24, legate de etapele pe care trebuie să le străbată înființarea zonei de dezvoltare, înainte de a fi exista la propriu, dar și despre termenele stabilite.

În legătură cu graficul de realizare al zonei de devoltare și de enumerarea etapelor care trebuie străbătute până la atribuirea terenului, primăria a răspuns că aceste informații sunt parte a viitorului PUZ.

”Estimăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm Planul Urbanistic Zonal, iar în anul 2022 să finalizăm indicatorii tehnico-economici pentru realizarea infrastructurii și să pornim lucrările în zonă”, se arată în răspuns.

Abia apoi poate fi realizată infrastructura, fără de care nu se va face concesiunea.

De asemenea, reprezentanții administrației locale spun că prețurile de pornire pentru vânzarea sau concesionarea terenurilor se vor stabili conform pieței și vor fi supuse dezbaterii, în viitor.

”Cel mai probabil o să alegem formula de concesionare a terenului pe o perioadă de aproximativ 3 ani, perioadă în care operatorul economic are dreptul de a demara investiția, iar la finalizarea acesteia având posibilitatea de a achiiționa terenul”, au răspuns aceștia.

Instituția nu a stabilit deocamdată condițiile exacte de selectare a companiilor care vor să investească în zonă.

Utilități

Utilitățile vor se vor realiza anterior concesiunii sau vânzării terenurilor.

Reprezentanții primăriei spun că ”orizontul de timp pentru finalizarea utilităților în zonă este anul 2023”.

Aceștia nu au deocamdată idee de costurile pe care le implică realizarea infrastructurii tehnice, însă precizează că este vorba despre aproximativ 1.300 de metri liniari de infrastructură de transport și tehnico-edilitară.

”Orice început este greu și sunt conștient că așteptările sunt mari. Au trecut puțin peste 6 luni de la preluarea actualului mandat și știu că răbdarea multora se apropie de final.

Cu toții vrem să vedem proiecte duse la bun sfârșit, dar și proiecte noi, care să creeze plus valoare, locuri de muncă noi și un magnet pentru cei care își doresc să trăiască în Alba Iulia.

Pentru că acestea toate înseamnă dezvoltare! Iar o dezvoltare sănătoasă astăzi înseamnă sustenabilitate, coerență, eficiență și o latură puternică verde în orice proiect economic sau edilitar-urban” a explicat primarul Gabriel Pleșa, în urmă cu o lună.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum să trimiți fofografii și videoclipuri prin WhatsApp, care pot fi văzute doar o dată. Funcția View Once, funcțională

Publicat

WhatsApp permite trimiterea de fotografii și videoclipuri care pot fi vizualizate o singură dată de către destinatari.

Noua modificare a început să fie disponibilă pentru utilizatorii de iPhone, marți.

La scurt timp după aceea, aplicația de mesagerie a anunțat că toți utilizatorii pot folosi funcția, inclusiv pentru cei care utilizează Android.

După ce obține funcția View once din varianta nouă a aplicației (update), utilizatorul va putea activa dispariția fotografiei sau a videoclipului înainte de a o trimite contactelor sale, atingând noua pictogramă „1” care apare lângă bara de subtitrări.

Fotografiile și videoclipurile care sunt partajate utilizând funcția respectivă nu vor mai fi vizibile în chat, după ce destinatarul iese din vizualizare.

De asemenea, conținutul media nu va fi salvat.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Guvernul dă OUG pentru a abroga prevederile privind debranşarea și deconectarea clienţilor rău-platnici la utilități

Publicat

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, prin ordonanţă de urgenţă, abrogarea unei prevederi care stabileşte că pe perioada stării de alertă operatorii de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situaţia în care este incident un motiv de debranşare/deconectare amână efectuarea acestei operaţiuni până la încetarea stării de alertă.

„Prezentul proiect de act normativ are drept scop abrogarea prevederilor articolului 72, alineat (1) din OUG nr. 70/2020, în vederea revenirii la prevederile legislative anterioare intrării în vigoare a OUG nr. 70/2020, care permit – în condiţii contractuale reglementate – deconectarea clienţilor finali rău-platnici.

De asemenea, este avută în vedere şi includerea unei perioade de tranziţie de 90 de zile, în timpul căreia clienţii finali care au beneficiat de prevederile articolului 72, alineat (1) ale OUG nr. 70/2020 nu pot fi deconectaţi pentru debitele restante aferente perioadei de aplicabilitate ale respectivelor prevederi, aceştia având posibilitatea să identifice, împreună cu prestatorii de servicii din domeniile energie electrică şi/sau gaze naturale şi în funcţie de situaţia proprie, soluţii pentru achitarea debitelor restante”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

DOCUMENT: Textul integral al Ordonanței de Urgență poate fi consultat AICI.

FOTO: Pixabay

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate