Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

SCANDAL la vârful administrației din Sebeș: Primarul Dorin Nistor cere demiterea viceprimarului Bogdan Adrian. MOTIVELE


Publicat

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, va cere în următoarea ședință de Consiliu Local demiterea viceprimarului Adrian Bogdan.

Ședința se va desfășura miercuri, 16 iunie. 

Scandalul dintre cei doi mocnește de o bună bucată de timp. Din câte se pare, problemele au pornit din încercarea viceprimarului Bogdan de a influența luarea unor decizii la Ocolul Silvic Sebeș, unde soția acestuia este angajată pe funcția de jurist.

Motivele pentru care primarul Nistor cere schimbarea viceprimarului sunt cuprinse în expunerea de motive a hotărârii privind schimbarea din funcție a acestuia.

DOCUMENT – CE I SE REPROȘEAZĂ LUI ADRIAN BOGDAN, ÎN EXPUNEREA DE MOTIVE:

1 îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 106/22.03.2021, respectiv realizarea activității de elaborare a documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

Potrivit Dispoziției nr. 106/ 22.03.2021, domnul Bogdan Adrian a dobândit calitatea de președinte al Comisiei de lucru constituită în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

Dorin Nistor și Adrian Bogdan, pe vremea când candidau împreună. Acum situația s-a schimbat

În perioada de desfășurare a activității nu au fost obținute nici un fel de rezultate, nu a fost definitivata achiziția serviciilor de consultanță în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș, nu s-a întreprins nimic în privința îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și prevederilor art.21 alin.(7) din Legea nr.92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale, nu a fost avută în vedere necesitatea ca evaluarea fluxurilor de călători și cerințele de mobilitate ale colectivităților locale (studiul de trafic) să fie corelate cu planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al Municipiului Sebeș, precum și necesitatea ca studiul de oportunitate să țină cont de perspectiva achiziționării de autobuze nepoluante, prin programe europene de finanțare nerambursabilă.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători „Fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel puţin următoarele informaţii:

(a) numele şi adresa autorităţii competente;

(b) tipul de atribuire vizat;

(c) serviciile şi zonele potenţial vizate de atribuirea respectiva” .

De asemenea, art. 21 alin. (7) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale prevede faptul că ,,Autorităţile administraţiei publice locale competente, în calitatea lor de autorităţi contractante, au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire…”.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate duce la imposibilitatea atribuirii serviciului de transport public local de persoane și atragerii de fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemului de transport public local de persoane.

Ținând cont de faptul că în data de 01.10.2021 expiră contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și având în vedere că nu s-a întreprins niciun demers de prelungire a respectivului contract, Municipiul Sebeș se află în pericol ca după data de 01.10.2021 să nu aibă asigurat acest serviciu.

Având în vedere importanța serviciului de transport public local pentru întreaga comunitate, pentru miile de cetățeni ai Sebeșului care folosesc transportul în comun și pentru mediul economic, neîndeplinirea atribuțiilor delegate pune în pericol desfășurarea unui serviciu public obligatoriu, respectiv a transportului public local de persoane în Municipiul Sebeș.

2. Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția
nr. 608/29.12.2020, respectiv îndrumarea, coordonarea și supravegherea activității Direcției de Asistență Socială Sebeș (actuala Direcție Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș).

Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor menționate mai sus a avut ca rezultat apariția unor situații care au adus prejudicii activității serviciilor sociale și, implicit, comunității. Aspectele negative au fost consemnate de către misiunea de audit public intern
nr. 45136/27.05.2021 privind „Evaluarea activității Centrului de Zi Petrești- compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș”, prin care s-au constatat următoarele:

– deși Centrul de Zi Petrești a fost gândit să funcționeze cu o capacitate de 40 de locuri, cu un raport angajat/ beneficiar de 1/5, în semestrul al II-lea al anului 2020, acesta funcționa numai cu 20 de beneficiari, situație care s-a menținut și în luna martie a anului 2021. În aceste circumstanțe raportul angajat/beneficiari a fost de 1/2,22;

– în perioada 2019-2020, ponderea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli a crescut semnificativ de la 75,82% în anul 2019, la 89,95% din total cheltuieli în anul 2020, acestea ajungând la suma de 533.440 lei;

– structura de personal cuprindea șase funcții publice de execuție, situație care încalcă prevederile art.125 din Legea 292/2011 – Legea Asistenței Sociale și art. 370 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, cu ocazia inspecției în teren din data de 16.02.2021, pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării serviciului social – Centru de zi Petrești, a hotărât, în raportul de monitorizare nr. 08/16.02.2021, menținerea licenței de funcționare a Centrului de Zi Petrești numai până la data expirării licenței anterioare seria LF nr. 000573, adică până la data de 20.03.2021. După data de 20.03.2021, serviciul social Centrul de Zi Petrești nu a mai putut funcționa legal nemaiavând licență de funcționare.

Cauza care a dus la aceste aspecte negative rezidă din neîndeplinirea atribuțiilor delegate de către primarul municipiului Sebeș domnului viceprimar Bogdan Adrian, control intern insuficient și neimplicarea domnului Bogdan Adrian în activitatea de îndrumare, coordonare și supraveghere a activității Direcției de Asistență Socială Sebeș. Printre consecințe s-au înregistrat: o structură de personal supradimensionată comparativ cu numărul de beneficiari, cheltuieli salariale și de funcționare crescute și imposibilitatea obținerii unei noi licențe de funcționare a Centrului de Zi Petrești.

3. Raportul anual al aleșilor locali reprezintă principalul instrument de informare al modului de gestionare a problemelor localității, al modului în care autoritățile soluționează problemele administrației publice locale.

Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală prevăzută de art. 225 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dar și o datorie morală prin care se aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată de către administrația publică locală.

Pentru anul 2020, în calitatea sa de viceprimar, domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit această obligație legală, neprezentând un raport anual de activitate pentru funcția de viceprimar, prin care să prezinte activitatea desfășurată prin prisma atribuțiilor care i-au fost delegate în virtutea prevederilor Codului administrativ, limitându-se la un raport lapidar care se referă exclusiv la activitatea de consilier local a domnului Bogdan Adrian (acest raport cuprinde inexactități cum ar fi, de exemplu, programul de audiențe pe care susține că l-a efectuat deși condițiile de pandemie nu au permis acest lucru și nu există nici un registru doveditor în acest sens).

4. Domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit obligația legală de a anunța la începutul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sebeș interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcții, retribuirea salariaților Ocolului Silvic Sebeș R.A., instituție în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale, în fapt soția domnului Bogdan Adrian, doamna Bogdan Loredana.

Această conduită reprezintă abatere de la respectarea regimului legal în ceea ce privește exercitarea funcției, potrivit art. 228 alin (2), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 (Codul Administrativ) cu modificările și completările ulterioare.

Cu toate acestea, domnul Bogdan Adrian a nesocotit prevederile legale, a luat parte activ, exprimându-și votul pentru adoptarea următoarelor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sebeș :

– HCL nr.127/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2021, la Ocolul Silvic Sebeș R.A., adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 21.04.2021;

– HCL nr.151/2021 privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș R.A. pe anul 2020, adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 27.05.2021.

Propun eliberarea domnului Bogdan Adrian din funcția de viceprimar al Municipiului Sebeș.

Documentul AICI: pr.180 eliberarea din funcție a viceprimarului

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Nici un caz nou de COVID în județul Alba. Câte persoane infectate cu virusul, mai sunt în județ

Publicat

DSP Alba a anunțat sâmbătă situația epidemiologică la zi în județul Alba. 

Incidența în județ este de 0,17 cazuri la mie, numărul cazurilor active de infectare  ajungând la 63. 

Știre în actualizare

Incidența pe localități

LocalitatePopulațieRata de infectareCazuri
    
ŞPRING26001.544
GÂRDA DE SUS15071.332
MOGOŞ7711.301
CIUGUD32471.234
ORAŞ CÂMPENI73120.554
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ38040.532
CRĂCIUNELU DE JOS21310.471
ŞIBOT24110.411
METEŞ28130.361
VINŢU DE JOS55070.362
ŞUGAG28740.351
LUPŞA29280.341
MUNICIPIUL ALBA IULIA765580.3426
CETATEA DE BALTĂ30650.331
MUNICIPIUL SEBEŞ328890.155
IGHIU70430.141
MUNICIPIUL BLAJ207310.143
ORAŞ CUGIR256780.082
ORAŞ OCNA MUREŞ139270.071
ALBAC19630.000
ALMAŞU MARE12220.000
ARIEŞENI16160.000
AVRAM IANCU14630.000
BERGHIN19180.000
BISTRA45530.000
BLANDIANA9110.000
BUCERDEA GRÂNOASĂ22710.000
BUCIUM14040.000
CÂLNIC20030.000
CENADE10080.000
CERGĂU16330.000
CERU-BĂCĂINŢI2580.000
CIURULEASA11520.000
CRICĂU19830.000
CUT12760.000
DAIA ROMÂNĂ31390.000
DOŞTAT10140.000
FĂRĂU14900.000
GALDA DE JOS45020.000
GÂRBOVA21620.000
HOPÂRTA11580.000
HOREA19300.000
ÎNTREGALDE5650.000
JIDVEI53210.000
LIVEZILE12030.000
LOPADEA NOUĂ25770.000
LUNCA MUREŞULUI25680.000
MIHALŢ32410.000
MIRĂSLĂU19790.000
MUNICIPIUL AIUD253420.000
NOŞLAC18080.000
OCOLIŞ5490.000
OHABA6390.000
ORAŞ ABRUD52240.000
ORAŞ TEIUŞ72200.000
ORAŞ ZLATNA79010.000
PIANU35930.000
POIANA VADULUI10620.000
PONOR6520.000
POŞAGA9480.000
RĂDEŞTI12850.000
RÂMEŢ5360.000
RIMETEA10040.000
ROŞIA DE SECAŞ16140.000
ROŞIA MONTANĂ27460.000
SĂLCIUA14260.000
SĂLIŞTEA23620.000
SÂNCEL25970.000
SÂNTIMBRU30230.000
SĂSCIORI65070.000
SCĂRIŞOARA15360.000
SOHODOL16720.000
ŞONA43420.000
STREMŢ24300.000
UNIREA49050.000
VADU MOŢILOR13250.000
VALEA LUNGĂ31460.000
VIDRA15420.000

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ce se mănâncă de Rusalii. Rețetă de sărmăluțe în foi de viță cu iaurt acrișor sau smântână, pentru o zi sfântă în familie

Publicat

sarmale in vita de vie

Rusaliile reprezintă o sărbătoare importantă pentru creștini, la 10 zile de la Înălțarea Domnului. Românii obișnuiesc să își trimită cu acest prilej mesaje de Rusalii, felicitări și SMS-uri.  

Rusaliile ortodoxe 2021, se sărbătoresc, potrivit calendarului ortodox 2021, la 50 de zile după Paște 2021 și la 10 zile după Înălțarea Domnului, pică în acest an pe 20, respectiv 21 iunie.

Foarte important este și Ajunul Rusaliilor: Moșii de Vară preced sărbătoarea populară a Rusaliilor și se sărbătoresc astăzi, 19 iunie.

Preparatele culinare pentru Duminica și Lunea Rusaliilor sunt diverse: se mănâncă mâncăruri ce au la bază legume sezon.

Citește și: CALENDAR CREȘTIN ortodox, luna IUNIE 2021: TOATE sărbătorile din Cireșar trecute în Calendarul Bisericesc

Sărmăluțe în foi de viță, ciorbă de verdețuri, mâncare de legume și pasca nu trebuie să lipsească de pe masă.

Ingrediente rețeta de sărmăluțe în foi de viță

1 kg carne de porc și vită
foi de viță
sare
piper
50-75 gr orez cu bob rotund
2 cepe roșii
50 ml ulei
2 legături de mărar
1 legătură de pătrunjel
1 legătură de leuștean
800 gr bulion de roșii
Mod de preparare

Foile de viță se opăresc în apă clocotită cu sare și se lasă la scurs. Ceapa se curăță, se toacă si se călește în ulei încins.

Se adaugă orezul și se amestecă până începe să se gătească, apoi se stinge focul și se lasă la răcit.

Se adaugă verdeața tocată, carnea, sare și piper și se amestecă bine toate ingredientele, apoi se asamblează sarmalele în foile de viță și se așază în oală, sub formă de petale de floare, în straturi, alternând cu straturi de bulion.

Se completează cu apă până sunt ușor acoperite și se fierb pentru aproximativ o oră și 30 de minute, la foc încet, acoperite.

Se servesc cu un iaurt acrișor și cu mămăliguță.

Pentru cei care preferă sărmăluțe în foi de viță dietetice, pot înlocui carnea de vită/de porc cu carnea de pui.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Managerul Spitalului Județean Alba, Diana Mârza, a primit titlul de ”omul anului” din partea Universității ”1 Decembrie 1918”

Publicat

Managerul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, Diana Mârza, a primit titlul de ”omul anului” din partea Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru rolul important pe care l-a jucat în perioada de pandemie. 

Distincția i-a fost înmânată de rectorul universității, Daniel Breaz, cu prilejul festivității de absolvire a unei noi promoții de studenți ai instituției.

Citește: LIVE VIDEO: Emoție și bucurie la festivitatea de absolvire a promoției 2021 a Universității ”1 Decembrie 1018” din Alba Iulia

Diana Mârza, ea însăși fostă studentă a universității din Alba Iulia, a ținut un discurs deschis în fața studenților și a profitat de moment pentru a le mulțumi colegilor ei de la Spitalul Județean Alba.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

LIVE VIDEO: Emoție și bucurie la festivitatea de absolvire a promoției 2021 a Universității ”1 Decembrie 1018” din Alba Iulia

Publicat

Studenții promoției 2021 a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au parte de un eveniment mult-așteptat, încărcat de emoție. 

Este vorba despre Festivitatea de Absolvire, prima care a putut fi organizată în format față în față, după perioada dură a pandemiei.

Festivitatea are loc sâmbătă, 19 iunie, de la ora 11, în Piața Cetății din Alba Iulia, în vecinătatea clădirii principale a universității.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate