Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

SCANDAL la vârful administrației din Sebeș: Primarul Dorin Nistor cere demiterea viceprimarului Bogdan Adrian. MOTIVELE

Publicat

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, va cere în următoarea ședință de Consiliu Local demiterea viceprimarului Adrian Bogdan.

Ședința se va desfășura miercuri, 16 iunie. 

Scandalul dintre cei doi mocnește de o bună bucată de timp. Din câte se pare, problemele au pornit din încercarea viceprimarului Bogdan de a influența luarea unor decizii la Ocolul Silvic Sebeș, unde soția acestuia este angajată pe funcția de jurist.

Motivele pentru care primarul Nistor cere schimbarea viceprimarului sunt cuprinse în expunerea de motive a hotărârii privind schimbarea din funcție a acestuia.

DOCUMENT – CE I SE REPROȘEAZĂ LUI ADRIAN BOGDAN, ÎN EXPUNEREA DE MOTIVE:

1 îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 106/22.03.2021, respectiv realizarea activității de elaborare a documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

Potrivit Dispoziției nr. 106/ 22.03.2021, domnul Bogdan Adrian a dobândit calitatea de președinte al Comisiei de lucru constituită în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

Dorin Nistor și Adrian Bogdan, pe vremea când candidau împreună. Acum situația s-a schimbat

În perioada de desfășurare a activității nu au fost obținute nici un fel de rezultate, nu a fost definitivata achiziția serviciilor de consultanță în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș, nu s-a întreprins nimic în privința îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și prevederilor art.21 alin.(7) din Legea nr.92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale, nu a fost avută în vedere necesitatea ca evaluarea fluxurilor de călători și cerințele de mobilitate ale colectivităților locale (studiul de trafic) să fie corelate cu planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al Municipiului Sebeș, precum și necesitatea ca studiul de oportunitate să țină cont de perspectiva achiziționării de autobuze nepoluante, prin programe europene de finanțare nerambursabilă.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători „Fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel puţin următoarele informaţii:

(a) numele şi adresa autorităţii competente;

(b) tipul de atribuire vizat;

(c) serviciile şi zonele potenţial vizate de atribuirea respectiva” .

De asemenea, art. 21 alin. (7) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale prevede faptul că ,,Autorităţile administraţiei publice locale competente, în calitatea lor de autorităţi contractante, au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire…”.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate duce la imposibilitatea atribuirii serviciului de transport public local de persoane și atragerii de fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemului de transport public local de persoane.

Ținând cont de faptul că în data de 01.10.2021 expiră contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și având în vedere că nu s-a întreprins niciun demers de prelungire a respectivului contract, Municipiul Sebeș se află în pericol ca după data de 01.10.2021 să nu aibă asigurat acest serviciu.

Având în vedere importanța serviciului de transport public local pentru întreaga comunitate, pentru miile de cetățeni ai Sebeșului care folosesc transportul în comun și pentru mediul economic, neîndeplinirea atribuțiilor delegate pune în pericol desfășurarea unui serviciu public obligatoriu, respectiv a transportului public local de persoane în Municipiul Sebeș.

2. Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția
nr. 608/29.12.2020, respectiv îndrumarea, coordonarea și supravegherea activității Direcției de Asistență Socială Sebeș (actuala Direcție Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș).

Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor menționate mai sus a avut ca rezultat apariția unor situații care au adus prejudicii activității serviciilor sociale și, implicit, comunității. Aspectele negative au fost consemnate de către misiunea de audit public intern
nr. 45136/27.05.2021 privind „Evaluarea activității Centrului de Zi Petrești- compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș”, prin care s-au constatat următoarele:

– deși Centrul de Zi Petrești a fost gândit să funcționeze cu o capacitate de 40 de locuri, cu un raport angajat/ beneficiar de 1/5, în semestrul al II-lea al anului 2020, acesta funcționa numai cu 20 de beneficiari, situație care s-a menținut și în luna martie a anului 2021. În aceste circumstanțe raportul angajat/beneficiari a fost de 1/2,22;

– în perioada 2019-2020, ponderea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli a crescut semnificativ de la 75,82% în anul 2019, la 89,95% din total cheltuieli în anul 2020, acestea ajungând la suma de 533.440 lei;

– structura de personal cuprindea șase funcții publice de execuție, situație care încalcă prevederile art.125 din Legea 292/2011 – Legea Asistenței Sociale și art. 370 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, cu ocazia inspecției în teren din data de 16.02.2021, pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării serviciului social – Centru de zi Petrești, a hotărât, în raportul de monitorizare nr. 08/16.02.2021, menținerea licenței de funcționare a Centrului de Zi Petrești numai până la data expirării licenței anterioare seria LF nr. 000573, adică până la data de 20.03.2021. După data de 20.03.2021, serviciul social Centrul de Zi Petrești nu a mai putut funcționa legal nemaiavând licență de funcționare.

Cauza care a dus la aceste aspecte negative rezidă din neîndeplinirea atribuțiilor delegate de către primarul municipiului Sebeș domnului viceprimar Bogdan Adrian, control intern insuficient și neimplicarea domnului Bogdan Adrian în activitatea de îndrumare, coordonare și supraveghere a activității Direcției de Asistență Socială Sebeș. Printre consecințe s-au înregistrat: o structură de personal supradimensionată comparativ cu numărul de beneficiari, cheltuieli salariale și de funcționare crescute și imposibilitatea obținerii unei noi licențe de funcționare a Centrului de Zi Petrești.

3. Raportul anual al aleșilor locali reprezintă principalul instrument de informare al modului de gestionare a problemelor localității, al modului în care autoritățile soluționează problemele administrației publice locale.

Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală prevăzută de art. 225 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dar și o datorie morală prin care se aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată de către administrația publică locală.

Pentru anul 2020, în calitatea sa de viceprimar, domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit această obligație legală, neprezentând un raport anual de activitate pentru funcția de viceprimar, prin care să prezinte activitatea desfășurată prin prisma atribuțiilor care i-au fost delegate în virtutea prevederilor Codului administrativ, limitându-se la un raport lapidar care se referă exclusiv la activitatea de consilier local a domnului Bogdan Adrian (acest raport cuprinde inexactități cum ar fi, de exemplu, programul de audiențe pe care susține că l-a efectuat deși condițiile de pandemie nu au permis acest lucru și nu există nici un registru doveditor în acest sens).

4. Domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit obligația legală de a anunța la începutul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sebeș interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcții, retribuirea salariaților Ocolului Silvic Sebeș R.A., instituție în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale, în fapt soția domnului Bogdan Adrian, doamna Bogdan Loredana.

Această conduită reprezintă abatere de la respectarea regimului legal în ceea ce privește exercitarea funcției, potrivit art. 228 alin (2), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 (Codul Administrativ) cu modificările și completările ulterioare.

Cu toate acestea, domnul Bogdan Adrian a nesocotit prevederile legale, a luat parte activ, exprimându-și votul pentru adoptarea următoarelor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sebeș :

– HCL nr.127/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2021, la Ocolul Silvic Sebeș R.A., adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 21.04.2021;

– HCL nr.151/2021 privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș R.A. pe anul 2020, adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 27.05.2021.

Propun eliberarea domnului Bogdan Adrian din funcția de viceprimar al Municipiului Sebeș.

Documentul AICI: pr.180 eliberarea din funcție a viceprimarului

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Zeci de arbori s-au uscat pe latura de Nord a Cetății din Alba Iulia, la câteva luni de la plantare

Publicat

Zeci de arbori, plantați la sfârșitul anului trecut pe șanțul exterior de pe Latura de Nord a Cetății Alba Carolina, s-au uscat.

Reamintim faptul că noua zonă de relaxare și recreere din Alba Iulia a fost dată în folosință la sfârșitul lunii decembrie 2021, însă termenul de execuție a lucrărilor a fost prelungit cu încă un an, până în decembrie 2022.

Noul parc amenajat printr-o investiție de peste 9,2 milioane de lei, destinat activităților de recreere și relaxare, însumează o suprafață de 2,9 hectare și cuprinde spații verzi, piste de biciclete, alei pietonale, mobilier urban, zone de relaxare, agrement sau petrecere a timpului liber.

Din cei 29.000 mp ai noului parc, peste 26.000 mp sunt spații verzi, în care au fost plantați peste 225 de arbori.

 

Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, pe data de 29 decembrie a fost efectuată o recepție parțială, la stadiul executat, pentru a putea fi predat amplasamentul beneficiarului (Primăriei) și deschis publicului.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO: Cum a răspuns Klaus Iohannis întrebat dacă ar putea fi următorul șef NATO. Ce a zis președintele României

Publicat

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost întrebat în timpul unei conferințe de presă susținută marți, 5 iulie, dacă ar accepta o posibilă numire la conducerea NATO.

Discuția ca actualul președinte al României să devină succesorul actualui șef NATO este de prezentă de ceva vreme în medii politice, atât la nivel național, dar și extern. 

Reporter digi24.ro: În mediile politice interne și externe se discută despre posibilitate ca dumneavoastră să fiți succesorul actualului șef al NATO. Dacă vi se va face o asemenea propunere ținând cont că este posibil să fie făcută în timpul mandatului de președinte, ați accepta-o?

YouTube video

Klaus Iohannis: Dacă mi s-ar face o astfel de propunere aș evalua-o foarte serios și aș face o declarație publică.

Întrebat dacă a avut o discuție cu liderii NATO pe acest subiect, Klaus Iohannis a râs și i-a răspuns reporterului digi24: ”cred ca v-am răspuns exaustiv”.

Președintele României, Klaus Iohannis, susține marți, 5 iulie, o conferință de presă, la Palatul Cotroceni.

Conferința de presă este transmisă live, pe canalul de Youtube al Administrației Prezidențiale.

Klaus Iohannis și-a început discursul cu fraza ”ultimele săptămâni au fost intense pentru România”. Apoi a început să vorbească despre implicarea României în politica de securitate a Europei.

De asemenea a continuat că în ultimele săptămâni, România a fost reprezentată cu succes în plan extern.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO Klaus Iohannis: Ultimele săptămâni au fost intense pentru România. Ce spune președintele despre securitatea internă

Publicat

Președintele României, Klaus Iohannis, susține marți, 5 iulie, o conferință de presă, la Palatul Cotroceni. 

Conferința de presă este transmisă live, pe canalul de Youtube al Administrației Prezidențiale.

Klaus Iohannis și-a început discursul cu fraza ”ultimele săptămâni au fost intense pentru România”. Apoi a început să vorbească despre implicarea României în politica de securitate a Europei.

De asemenea a continuat că în ultimele săptămâni, România a fost reprezentată cu succes în plan extern.

Cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis

Ultimele săptămâni au fost foarte intense pentru România. Dacă vorbim de politica externă și de securitate au fost săptămâni foarte bune.

Summitul NATO de la Madrid și, cu o săptămână înainte, Consiliul european ne amintim cu plăcere de rezultatele bune care au fost obținute de România pentru România.

Cred că este potrivit să repet că aceste întâlniri au făcut România mai sigură, mai vizibilă și au dovedit un lucru care a fost discutat de multe ori și acum răspunsul e pe măsură. România e un actor foarte implicat în politica europeană și de securitate. Românii sunt mai bine apărați.

Faptul că Ucraina, dar remarcabil și Moldova au primit statutul de candidat la UE și pe acest palier pentru România a fost o evoluție deosebit de bună.

Aceste rezultate nu au venit de la sine și nu au căzut din cer, sunt rezultatul unei echipe mari. Administrația prezidențială, Guvernul, ministerele, reprezentanțele au lucrat, au fost rezultate muncite. Îmi exprim mulțumirea față de toți cei care s-au implicat.

știre în curs de actualizare.

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

AVARIE MAJORĂ la o conductă: Mai multe localități din Alba rămân miercuri fără apă potabilă pentru o zi. ZONELE VIZATE

Publicat

O avarie majoră s-a produs la o conductă de alimentare cu apă potabilă – DN600, în data de 5 iulie 2022, transmit reprezentanții APA CTTA. Din această cauză, mai multe localități din zonă rămân fără apă potabilă pentru o zi, mai anunță compania. 

Mai exact, miercuri, 6 iulie, se va întrerupe furnizarea cu apă potabilă a localităților: Mihalț, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Sâncel, Șona, Jidvei, Cetatea de Baltă, Valea Lungă, Cenade, Cergau, Roșia de Secaș cu satele aparținătoare.

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, iar în acel moment apa trebuie folosită doar în scop menajer anunță reprezentații companiei.

Eventualele perturbații, precum și zona în care apar pot fi sesizate la Dispeceratul Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax