Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Schimbări majore pe piața RCA: Șoferii care rămân fără permis vor putea suspenda polița. Noi reguli la verificarea asigurărilor

Publicat

Șoferii care rămân fără permis de conducere vor putea să suspende polița RCA pe toată perioada în care nu au carnet, iar polița RCA ar putea fi verificată chiar și atunci când mașina este parcată sau în mișcare. Documentul care anunță o nouă lege RCA prin care se schimbă regulile pentru șoferi a fost obținut în exclusivitate de Digi24.

Astfel potrivit documentului  șoferul ar putea suspenda asigurarea dacă rămâne fără permis sau dacă are mașina avariată:

  • – cerere la asigurător cu dovada;
  • – mașina să fie ținută în afara părții carosabile;
  • – perioada asigurării se prelungește prin act adițional.

La articolul 6, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, cu următorul cuprins:

45) Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendarii, in condiţiile legii, a inmatriculări vehiculului sau a suspendării dreptului de circulație a acestuia, cu prezentarea dovezii existentei acesteia.

(5) Asigurătorul RCA comunică asiguratului, în termen de 5 zile de la data solicitării prevăzute la alin.

(51), suspendarea efectelor contractului RCA.

(5″) Pe toată durata suspendării înmatriculării şi/sau a dreptului de circulație a vehiculului şi a efectelor contractului RCA, vehiculul se imobilizează într-un spațiu privat, in afara domeniului public.

(5) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) reprezintă încălcarea obligațiilor de asigurare RCA.

(55) In cazul suspendări efectelor contractului RCA, valabilitatea acestuia se prelungește cu perioada pentru care efectele contractului au fost suspendate, prin emiterea unui act adițional.”

Polița RCA, verificată și pe dispozitivele electronice:

  • – verificarea, posibilă și dacă mașina este parcată;
  • – verificare RCA, chiar dacă șoferul nu este oprit de polițiști pentru o infracțiune.

La articolul 28, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(2) cu urmatorul cuprins:

(2) Controlul asigurării RCA este permis și atunci când acesta se realizează prin intermediul unor dispozitive tehnice ce fac parte dintr-un sistem electronic de control şi gestiune a traficului la nivel local sau național, atunci când verificarea se realizează şi asupra vehiculelor care staționează în mod obişnuit pe teritoriul României și se realizează fără oprirea vehiculelor.

(22) Operatorii sistemelor de control prelucrează datele cu caracter personal ale asiguratilor și conducătorilor de vehicule în acord cu prevederile legislației naţionale şi europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

BAAR sau asigurătorul, obligați să emită, la cerere, certificatul cu istoricul daunelor:

  • – modul de folosire a certificatul în calculul poliței RCA, publicat pe site;
  • – fără tratament diferit pentru clienții de altă naționalitate sau cu reședință anterioară în alt stat UE

La articolul 18, alineatul (10) se modifică și va avea urmatorul conținut:

(10) BAAR sau asigurătorul RCA eliberează asiguratului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind istoricul daunelor înregistrate cel puțin pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absența acestor daune; BAAR sau asigurătorul RCA utilizează formatul certificatului privind istoricul daunelor, stabilit conform actelor delegate adoptate de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Directivei 2021/2118/CE, începând cu data aplicării actelor respective.”

La articolul 18, după alineatul (10) se introduc două noi alineate cu urmatorul cuprins:

(10.1) Asigurătorul RCA publică pe site-ul propriu informații din care să rezulte politicile acestuia în ceea ce priveşte utilizarea certificatului privind istoricul daunelor la calcularea primei de asigurare.

(10.2) Asigurătorul RCA nu tratează asigurații în mod discriminatoriu și nu suprataxează primele RCA pe baza naționalității acestora sau exclusiv pe baza statului membru în care aceştia au avut reşedinţa anterioară; asigurătorul RCA tratează certificatele privind istoricul de daune emise în alte state membre în acelaşi mod în care le tratează pe cele emise in Romania.”

Organizatorii de evenimente auto, obligați să încheie o asigurare pentru eventuale prejudicii:

  • – dacă nu are asigurare și nu poate plăti, se va ocupa BAAR;
  • – BAAR va recupera banii ulterior de la organizator sau de la instituția care aprobat evenimentul ”4. Articolul 4 se modifică şi va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. – Excepții de la obligația încheierii contractului RCA

(1) Sunt exceptate de la obligativitatea Incheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv in cadrul evenimentelor şi activitatilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstratiilor care se desfăşoară in Romlais Intr-o zona cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o al parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperi prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudicile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora.

(2) Obligația de acoperirea prejudiciilor produse prin intermediul vehiculului participant la eveniment este cel puțin egală cu valoarea sumelor chiniene asigurate stabilite la art. 6 alin. (4).

(3) Organizatorul evenimentului sportiv este responsabil de acoperirea prejudiciilor produse prin intermediul vehiculelor participante la eveniment atunci când nu s-a asigurat că exist incheissasigurarea facultativă sau instrumentul de garantare alternativ prevăzute la alin. (1).

(4) Atunci când organizatorul evenimentului sportiv nu este în măsură să acopere prejudiciile produse, rispunderea acestuia este prelată de către BAAR, plata despăgubirilor fiind efectuată din fondurile aferente Fondubei național de protectie; chetruielile efectuate de către BAAR in acest caz, impreună cu dobanda legals aferentă, sunt recuperate de la organizatorul evenimentului sportiv şi/sau cel care a acordat autorizația de organizare a evenimentului sportiv in baza dreptului de regres dobândit ca urmare a efectuării plății.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2 pet. 27, fotolile rulante sau alte vehicule similare cu propulsie proprie, destinate a fi utilizate în mod exclusiv de către o persoană cu dizabilitate fizică locomotorie, nu sunt considerate vehicule în sensul prezentei legi, acestea nefiind supuse obligației de asigurare.”

În luna aprilie, ASF și Guvernul României au decis plafonarea prețurilor RCA tocmai pentru a ține piața sub control până când ASF va modifica legea RCA. În acest moment, ASF propune prelungirea plafonării pentru încă o lună, cel mai probabil, pentru că nu au reușit să termine modificările.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate