Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Sebeş, orăşelul din România cu ŞOMAJ ZERO şi buget mai mare decât multe capitale de judeţ. Interviu cu Dorin Nistor, primarul municipiului


Publicat

Nistor_5Cum au şters investitorii străini din dicţionar cuvântul „şomaj” şi de unde are o primărie mică un buget de invidiat de orice reședință de județ. La aceste întrebări ne răspunde chiar primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor. 

 

Aproape orice administraţie locală din România are, în primul rând, problema banilor. Cum stă Sebeşul la acest capitol?

Dorin Nistor: Sebeşul are actualmente o carte de vizită extrem de atractivă în ceea ce priveşte aspectul dezvoltării sale economice, fiind unul din cele mai bine cotate repere de pe harta mediului de afaceri din România. Investitori cu nume sonore, branduri de înaltă clasă şi-au asociat numele cu Sebeşul. Suntem un caz fericit, avem beneficiul unui climat favorabil, atât în ceea ce priveşte poziţionarea geografică, cât şi în ceea ce priveşte accesul facil la infrastructură, resurse, încercăm să promovăm o politică fiscală transparentă, adaptată dezvoltării locale și regionale. Am mizat mult pe acest aspect în lunile care s-au scurs de la alegerile locale, deoarece am cunoscut în detaliu aşteptările pe care le aveau investitorii de la guvernarea locală şi de la instituţiile care trebuie să răspundă în mod transparent şi prompt nevoilor agenţilor economici. Ca să fiu mai concret în răspunsul la întrebarea dumneavoastră, da, avem un buget onorabil, care ne permite în mare măsură acoperirea nevoilor imediate şi care ne facilitează accesul la resurse mai generoase, în cazul unor investiţii de mai mare amploare. Raportat la o populație de circa 32.000 de locuitori, bugetul anului 2015 a fost de aproximativ 13 milioane de Euro încasați, iar bugetul anului 2016 se va încheia cu mai mult de un milion de Euro peste cel din anul precedent, conform ultimelor noastre estimări.

Care este sursa acestor venituri consistente?

Dorin Nistor: Sursa o reprezintă, la fel ca și în cazul celorlalte administrații publice locale, impozitele pe clădiri, pe terenuri, impozitele pe mijloace de transport auto, taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire, precum și taxele de firme.

sebes_1La acestea se adaugă, desigur cotele defalcate, din taxa pe valoare adăugată și impozit pe venit, plus finanțările externe nerambursabile (fonduri de la bugetul de stat sau din surse europene) pe care încercăm din răsputeri să le atragem, având în vedere că aceasta nu a fost tocmai o prioritate în vechile administrații care au condus destinele Sebeșului. Aș putea să vă dau un exemplu fericit: în cursul lunii septembrie 2106, am adus la visteria locală nu mai puțin de 800.000 de Euro, finanțări nerambursabile, care vor fi fructificate în domeniul educației și al sănătății.

Evident, eforturile noastre continuă, mai ales că suntem și în perioada în care îmbunătățim echipa managerială din cadrul primăriei, care mă va sprijini să realizez proiectele pentru care Sebeșul mi-a dat încrederea de a-l reprezenta.

 

În oraşele cu probleme de şomaj şi administraţia locală are probleme: fie că vorbim de asistaţi social, de taxe şi impozite puţine sau greu de colectat, fie că ne gândim cum micile afaceri funcţionează mai greu sau nu funcţionează, aşadar nici nu plătesc impozite. Care este situaţia la Sebeş?

Dorin Nistor: Situația colectării sumelor la bugetul local, provenite din taxe şi impozite de la agenţii economici care îşi desfăşoare activitatea în municipiul Sebeş este una favorabilă. Concret, bugetul local se bucură de aportul a circa 1,5 milioane Euro pe an provenite din impozitele pe proprietate onorate de agenţii economici aflaţi în „top 20” companii care activează pe raza administrativ teritorială a Sebeşului.
sebes_9Ar fi important să precizăm faptul că nivelul cotei de impozitare aplicate persoanelor juridice este de 1%, aspect care facilitează în mod evident dezvoltarea mediului economic şi atrage noi investiţii la Sebeş. Micile afaceri locale se mențin pe piață, fiind interconectate cu marii agenți economici din Sebeș sau din întreg județul Alba. În ceea ce privește numărul asistaților sociali, acesta este de circa 150 de persoane, raportate la populația totală de 32.000 de locuitori. Atitudinea față de persoanele asistate social este una de implicare prin muncă prestată în folosul comunităţii, acolo unde există persoane apte de muncă din punct de vedere medical. Încercăm să încurajăm spiritul pro-activ, susținem protecția socială, acolo unde nevoile o impun.

Cum investiți banii de care dispuneți, care sunt domeniile spre care vă îndreptați atenția cu prioritate?
Dorin Nistor: Cel mai generos procent este direcționat către investiții în infrastructură (refacere și modernizare străzi, alimentare cu apă și sisteme de canalizare), iluminat public, amenajare spații verzi, acestea fiind nevoi prioritare. Ne preocupă investițiile în educație, în sistemul de sănătate și avem în vedere și sistemele de servicii sociale destinate categoriilor vulnerabile. Un aspect important pe care am mizat, după investitura în poziția de primar, a fost să încerc să revitalizez viața socială și culturală a comunității, să determin o creștere calitativă a serviciilor oferite, să sporim gradul de confort urban și să generăm proiecte de petrecere a unui timp liber de calitate.

sebes_5 Concret, am inițiat un proiect amplu pentru amenajarea unei vaste zone de agrement, în Parcul Arini, care sa cuprindă un ștrand, un spațiu deschis generos destinat evenimentelor în aer liber, o zonă de servicii. Un alt proiect în care cred și care face parte din programul meu vizează repunerea în valoare a centrului istoric, prin care burgul săsesc să-și redobândească farmecul de odinioară, însă să se integreze armonios în realitățile zilelor noastre, ca utilitate și confort urban. Locuitorii Sebeșului își doresc evenimente culturale și artistice de calitate și cred că ar fi benefic să socializăm mai mult, după orele de muncă, să ne petrecem timpul liber cât mai atractiv la noi în oraș.

Ar fi posibile aceste proiecte de amploare fără investitorii străini din Sebeș?
Dorin Nistor: Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este unul pe care îl intuiţi cu uşurinţă: investiţiile străine sunt extrem de importante şi au constituit fundamentul acestei dezvoltări fără precedent. Însă, eu cred că ar trebui să subliniem şi afacerile româneşti, care au menţinut linia tradiţională a industriei cu care Sebeşul se făcea cunoscut, cu muţi ani în urmă. Menționez brand-ul Ciserom (industria textilă), Pehart (industria producătoare de hârtie), iar de dată relativ recentă, aş exemplifica afacerile de familie Elis Pavaje (industria materialelor de construcţii), Alpin 57 Lux (industria alimentară), Trans Iviniș, Oprean, Trans Avram (care activează în domeniul transporturilor).

sebes_8Pentru că am nominalizat întreprinderi româneşti, aş menţiona şi marile investiţii străine: Holzindustrie Schweighofer SRL, Kronospan SA, Star Transmission & Star Assembly, Savini Due. Consider că producătorii din industria lemnului au fost atraşi la Sebeş, în primul rând de tradiţia pe care am avut-o în aceste domenii și de posibilitatea de a beneficia de forţă de muncă înalt calificată, de resurse umane pregătite pentru a face faţă unei provocări profesionale oferite de marii investitori străini. Ştiu, de exemplu, că Holzindustrie Schweighofer are peste 400 de ani experienţă în domeniul procesării lemnului, fiind un actor important pe piața europeană. În România, a generat peste 3.000 de locuri de muncă, din care peste 700 de locuri de muncă la Sebeş, iar cifra lor de afaceri a fost, anul trecut, de peste 500 de milioane de Euro. Compania italiană Savinidue a venit cu o ofertă concretă de peste 400 de locuri de muncă în municipiul Sebeş, solicitându-ne chiar sprijinul ca autoritate locală în vederea identificării de forţă de muncă dornică de înrolare în acest domeniu al producătorilor de mobilier de baie. Aş vrea să precizez că toate cifrele pe care vi le furnizez ne-au fost comunicate în mod direct de către partenerii noştri, deoarece acest gen de raport mi-am propus să-l construiesc în relaţia cu investitorii noştri locali. Una din priorităţile din agenda mea de primar a reprezentat-o întâlnirile cu agenţii economici, fapt care mi-a permis să cunosc în detaliu activitatea pe care o desfăşoară la Sebeş şi pentru buna desfăşurare a căreia încercăm să fim parteneri de cursă lungă.

 Pe lângă taxe şi impozite plătite la bugetul local sau locuri de muncă create, ce aport mai au aceştia la viaţa comunităţii? Cât de implicaţi sunt?

Dorin Nistor: Din fericire, vorbim de companii de înaltă clasă, implicate activ în viața comunității. Atât micii agenți economici, cât și marii investitori au făcut gesturi generoase în susținerea instituțiilor de învățământ din municipiul Sebeș, s-au implicat în activități privind protecția mediului înconjurător, au făcut donații substanțiale pentru susținerea infrastructurii de sănătate, așadar au spus un cuvânt important în abordarea responsabilității sociale ca obiectiv de atins în politica publică a companiilor private. Vă dau un singur exemplu, compania Holzindustrie Schweighofer, însă lista este mult mai extinsă.

Cum comentați subiectele sensibile care au fost vehiculate în presa națională, referitoare la imaginea unor investitori locali din Sebeş?

Dorin Nistor: Eu nu voi face niciodată comentarii legate de acest subiect. În calitate de primar al municipiului Sebeș, am fost ales să reprezint interesele tuturor cetăţenilor municipiului Sebeş, să veghez la întreţinerea unui climat favorabil susţinerii unui nivel de trai ridicat, pentru progresul şi prosperitatea comunităţii locale.

sebes_12Nu voi fi un primar care se va apleca foarte mult la subiectele sau la campaniile de presă, ci voi analiza concret, în termeni de beneficii, pulsul vieții economice și influența pe care aceasta o are în creșterea calității vieții comunității.

În ceea ce privește comunicarea cu investitorii noştri, deciziile care ţin de guvernarea locală se vor a fi transparente și eficiente, suntem deschiși spre propuneri și sugestii venite din partea lor. Vrem să cunoaştem problemele de comunicare existente între instituția noastră și contribuabili, posibila existență a unor deficiențe în fluxul informațional, scopul fiind o comunicare corectă şi operativă. Suntem pregătiți să facem lobby în mediile administrative şi politice pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, care să fie clar şi coerent în sprijinul activităţilor economice.

Am dori să ne spuneți, în linii generale, care este planul cu care porniți la drum pentru dezvoltarea proiectelor de care Sebeşul are nevoie şi cum consideraţi că veţi dezvolta în acest sens parteneriate cu agenții economici locali?

Dorin Nistor: În viziunea mea, perspectiva dezvoltării locale trebuie privită în sinergie cu dezvoltarea tuturor localităților din proximitate și strâns legată de evoluția dinamică a economiei din zona noastră.

sebes_11Cred, de asemenea, că este necesară dezvoltarea unei structuri performante a învăţământului preuniversitar general, a celui tehnic şi profesional, în concordanţă cu nevoile economiei locale, pentru a reda forţa meseriilor calificate, precum „breslele” din Transilvania de odinioară. Industria, serviciile, transporturile, agricultura au nevoie de personal calificat, iar generația tânără trebuie să fie bine pregătită pentru a putea face faţă cu profesionalism, cerinţelor de pe piaţa muncii.

Dorim să colaborăm cu instituţiile de învăţământ, cu agenţiile locale şi judeţene pentru formarea şi ocuparea forţei de muncă pentru a susţine agenţii economici în acest sens. De asemenea, am invitat partenerii economici la masa dialogului în vederea conturării unei strategii de dezvoltare viitoare comune, având în vedere inclusiv extinderea, modernizarea rețelelor de infrastructură și de utilități; așteptăm analize, propuneri, parteneriate. Consider că este foarte important să fim parteneri cu toţi agenţii economici din Sebeş în acţiuni ecologiste, de întreţinere a parcurilor, plantări masive de arbori, utilizare de energii regenerabile etc., în parteneriat cu şcolile şi ONG-urile locale, pentru educarea tinerelor generaţii.
Așadar, multe planuri de viitor comune, în care credem și pentru care am convingerea că ne vom concentra eforturile și resursele comune.

sursa foto: Edi Schneider		
		

                                          


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. bill

  vineri, 04.11.2016 at 20:48

  Lauda desarta!
  De ce nu spuneti ca Sebesul e fruntas la cazurile de cancer care e mai frecvent decat gripa la Sebes…
  Bunastare pe o parte si boala pe alta…praf in ochi.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Transilvania și la munte până în 7 noiembrie. Când se mai încălzește. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni

Publicat

Vremea va fi rece în următoarele zile, dar se încălzește la începutul lunii noiembrie.

Apoi, temperaturile scad din nou.

Săptămâna aceasta va fi vreme frumoasă. Șanse de ploi vor fi după 4 noiembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat luni prognoza meteo în regiuni din țară, până în 7 noiembrie.

TRANSILVANIA

Vremea rece se va menține până pe 30 octombrie. Va fi caracterizată de temperaturi maxime, în medie de 11-14 grade și de minime a căror medie se va situa ușor sub pragul de îngheț.

Apoi vremea se va încălzi, devenind caldă pentru această perioadă în intervalul 1-4 noiembrie. Media maximelor termice va fi de 17-18 grade și a minimelor de 5-7 grade.

Începând din 5 noiembrie, procesul de răcire va determina, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, în medie, temperaturi maxime de 10-11 grade și minime de 2-3 grade, valori apropiate de cele normale în această regiune în prima decadă a lunii noiembrie.

În prima săptămână vremea va fi predominant frumoasă, iar în cea de-a doua probabilitatea pentru ploi în general slabe va fi mai ridicată în intervalul 4-7 noiembrie.

LA MUNTE

După 25-29 octombrie, în care temperaturile maxime vor fi, în medie, de 6 -8 grade, vremea se va încălzi ușor.

Media temperaturilor maxime pentru întreaga zonă montană va atinge 10 – 11 grade în intervalul 30 octombrie-2 noiembrie.

Ulterior se estimează o scădere treptată a valorilor termice diurne. Pe 7 noiembrie, media maximelor va ajunge la 4-5 grade.

Media temperaturilor minime va fi ușor negativă, între -3 și -1 grad, în intervalul 25-28 octombrie și pe 7 noiembrie. }n celelalte nopți ale celor două săptămâni va avea valori de 1-4 grade.

În prima săptămână vremea va fi predominant frumoasă, iar în cea de-a doua se estimează zilnic precipitații mai ales ploi, local moderate cantitativ în intervalul 4-7 noiembrie.

MARAMUREŞ

Vremea ușor mai rece decât în mod obișnuit mai ales noaptea se va menține până pe 30 octombrie.

Vor fi temperaturi maxime, în medie de 13 – 15 grade și de minime a căror medie se va situa între 0 și 2 grade.

Apoi vremea se va încălzi, devenind caldă pentru această perioadă în intervalul 1-4 noiembrie, cu o medie a maximelor termice de 16-8 grade și a minimelor de 6 – 8 grade.

Începând din 5 noiembrie, procesul de răcire va determina, la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, în medie, temperaturi maxime de 10 – 11 grade și minime de 3 – 4 grade, valori apropiate de cele normale în această regiune în prima decadă a lunii noiembrie.

În prima săptămână vremea va fi predominant frumoasă, iar în cea de-a doua probabilitatea pentru ploi în general slabe va fi mai ridicată în intervalul 2-6 noiembrie.

BANAT

În intervalul 25-28 octombrie, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, cu o medie a maximelor în jurul a 14 grade și a minimelor de 2 – 3 grade.

Apoi vremea se va încălzi treptat, urmând să devină caldă în intervalul 1 – 4 noiembrie, când se vor atinge, în medie, temperaturi maxime de 19 – 20 de grade și minime de 8 – 10 grade.

Răcirea estimată pentru a doua parte a celei de-a doua săptămâni va conduce pe 7 noiembrie la o medie a maximelor termice de 12 grade și a minimelor de 4 grade, valori normale pentru începutul lunii noiembrie în această regiune.

În prima săptămână vremea va fi predominant frumoasă, iar în cea de-a doua se estimează zilnic ploi, local moderate cantitativ în intervalul 4-6 noiembrie.

CRIŞANA

În intervalul 25-29 octombrie, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, cu o medie a maximelor în jurul a 14 grade și a minimelor de 1 – 2 grade.

Apoi vremea se va încălzi treptat, urmând să devină caldă în intervalul 1 – 3 noiembrie, când se vor atinge, în medie, temperaturi maxime de 18 – 19 grade și minime de 7 – 9 grade.

Răcirea estimată pentru a doua parte a celei de-a doua săptămâni va conduce pe 7 noiembrie la o medie a maximelor termice de 11 grade și a minimelor de 4 grade, valori normale pentru începutul lunii noiembrie în această regiune.

În prima săptămână vremea va fi predominant frumoasă, iar în cea de-a doua se estimează zilnic ploi, care pot fi moderate cantitativ în intervalul 2-5 noiembrie.

MOLDOVA

Vremea ușor mai rece decât în mod obișnuit mai ales noaptea se va menține până pe 30 octombrie, fiind caracterizată de temperaturi maxime, în medie de 11 – 14 grade și de minime a căror medie se va situa între 1 și 3 grade.

Apoi vremea se va încălzi, devenind caldă pentru această perioadă în intervalul 1-4 noiembrie, cu o medie a maximelor termice de 16 – 18 grade și a minimelor de 6 – 9 grade.

Începând din 5 noiembrie, procesul de răcire va determina la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, în medie, temperaturi maxime de 11 – 12 grade și minime de 4 – 5 grade, valori apropiate de cele normale în această regiune în prima decadă a lunii noiembrie.

Regimul pluviometric se va menține deficitar chiar și în cea de-a doua săptămână, când probabilitatea pentru ploi slabe va fi mai ridicată doar în intervalul 4-7 noiembrie.

DOBROGEA

În primele 5 zile ale primei săptămâni, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale la nivelul acestei regiuni.

Media maximelor va fi de 11 – .14 grade și a minimelor de 5 – 7 grade.

Vremea va deveni ușor mai caldă decât în mod obișnuit în intervalul 1–5 noiembrie, când sunt estimate maxime de 15 – .17 grade și minime de 9 – 11 grade.

Ulterior se va produce o răcire, astfel încât pe 7 noiembrie, în medie vor fi temperaturile maxime de 13 – 14 grade și minime de 7 – 8 grade, valori apropiate de normele climatologice ale începutului lunii noiembrie.

Regimul pluviometric se va menține deficitar pe parcursul celor două săptămâni, iar probabilitatea pentru ploi slabe va fi ceva mai ridicată doar în intervalul 4-7 noiembrie.

MUNTENIA

Vremea mai rece decât în mod obișnuit mai ales noaptea se va menține până pe 30 octombrie, fiind caracterizată de temperaturi maxime, în medie de 12 – 14 grade și de minime a căror medie se va situa între 1 și 3 grade.

Apoi, în intervalul 1-4 noiembrie, vremea va deveni caldă raportat la normele climatologice ale acestei regiuni, cu o medie a maximelor termice de 17 – 19 grade și a minimelor de 7 – 9 grade.

Începând din 5 noiembrie, procesul de răcire va determina la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, în medie, temperaturi maxime de 13 – 14 grade și minime de 5 – 6 grade, valori apropiate de cele normale în prima decadă a lunii noiembrie.

Probabilitatea pentru ploi slabe la nivel local va fi mai ridicată doar în intervalul 4-7 noiembrie, iar în restul zilelor celor două săptămâni vor fi doar cu totul izolat burnițe.

OLTENIA

În intervalul 25-30 octombrie, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, cu o medie a maximelor de 12 – 14 grade și a minimelor de 2 – 4 grade.

Apoi vremea se va încălzi treptat, urmând să devină ușor mai caldă caldă decât în mod obișnuit în intervalul 2 – 4 noiembrie, când se vor atinge, în medie, temperaturi maxime de 17 – 18 grade și minime de 7 – 9 grade.

Răcirea estimată pentru a doua parte a celei de-a doua săptămâni va conduce pe 7 noiembrie la o medie a maximelor termice de 12 – 13 grade și a minimelor de 4 – 5 grade, valori normale pentru începutul lunii noiembrie în această regiune.

În prima săptămână numai cu totul izolat și trecător va ploua slab, iar în cea de-a doua probabilitatea pentru ploi slabe va fi ceva mai ridicată în intervalul 3-7 noiembrie.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

O nouă creștere a inflației, după prețurile mari la energie. Explicații de la BNR

Publicat

BNR urmează să publice, în raportul privind inflația pe noiembrie, noi prognoze influențate de creșterile mari la energie.

Veștile nu sunt prea bune.

”Ne uităm la inflație, la cadrul macroeconomic, și vedem riscuri și incertitudini mari. Deși avem o revenire economică puternică în 2021, aceasta se raportează la un an 2020 slab, de scădere economică.

Împărțim inflația în două lucruri. În primul rând, inflația pe care nu o putem controla.

Prețul la gaze și electricitate nu este în controlul BNR. E mult spus că am putea influența prețul facturii de energie.

Însă aceste prețuri la energie pot cauza celorlalte prețuri să crească. Se pot revărsa în tot coșul de consum, pentru cam toate produsele conțin o componentă energetică.

În orice intră electricitate sau gaze sau căldură. Există o rată de transfer din acest produse energetice în coșul de consum.

Noi vom face ca prețul coșului de consum în care să scoatem energia să fie ancorat, prețurile acestor produse să rămână ancorate, să le influențăm astfel încât să nu crească foarte mult.

În acest context, creșterile de dobândă sunt cel mai important instrument pe care-l avem. Am luat deja o decizie de creștere. Analizăm în prezent impactul acelei decizii”, a declarat Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, pentru digi24.ro.

Popa a mai spus că BNR analizează și noile perspective ale inflației.

”Odată cu decizia următoare vom publica și noul raport asupra inflației, ediția noiembrie. Acolo veți vedea cifre noi, veți vedea că ne-am actualizat prognozele, veți vedea niște cifre mai mari. Prognoza precedentă nu mai este de actualitate. Vedem creșteri mari la produsele energetice”, a declarat Cristian Popa.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 2,30% pe an, de la 2,29% cât a fost vineri, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

sursă: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Sute de șoferi testați pentru alcool, pe A1 Sibiu-Sebeș și A10 Alba Iulia. Unul dintre ei, din Alba, s-a ales cu dosar penal

Publicat

Polițiștii de la Biroul Autostrăzi au testat, în weekend, peste 360 de șoferi, pentru alcool. Unul dintre conducătorii testați, un bărbat din Sebeș, s-a ales cu dosar penal după etilotestul a indicat că acesta se afla sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Sibiu, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 6.00 – 10.00, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea (Sibiu) – Deva au desfășurat ample acțiuni  de prevenire a victimizării cetăţenilor prin accidente rutiere produse pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Acțiunile s-au derulat pe pe A1 Sibiu – Deva (Sebeș), km. 247 (ieșire Mediaș) și A10 Sebeș – Alba Nord, km. 1 (în zona municipiului Sebeș).

Amenzi de 13.500 lei, 9 permise reținute

Acțiunile au vizat atât identificarea și sancționarea conducătorilor auto care conduc autovehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, depistarea persoanelor care săvârșesc infracțiuni la regimul circulației, cât și identificarea persoanelor care săvârșesc alte fapte cu caracter antisocial care pot prejudicia viața sau bunurile cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au testat alcoolscopic 361 de conducători auto, au constatat 1 infracțiune la regimul rutier (conducere sub influența alcoolului) și au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de 13.500 de lei.

Printre abaterile contravenționale constatate au fost conducerea sub influența alcoolului, neportul centurii de siguranță, ITP expirată și altele.

De asemenea, au fost reținute 9 permise de conducere, toate pentru conducere sub influența alcoolului și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

Șofer din Sebeș, cu dosar penal pentru alcool la volan

Sâmbătă, 23 octombrie, în jurul orei 10.00, pe A10, la kilometrul 1, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de către un bărbat în vârstă de 41  de ani, din municipiul Sebeș.

Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În cauză, s-au întocmit actele premergătoare efectuării de cercetări penale privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Acțiunile polițiștilor rutieri continuă în scopul conștientizării participanților la trafic asupra riscurilor la care se expun prin nerespectarea normelor legale privind circulația pe drumurile publice.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Premierul desemnat Nicolae Ciucă: USR nu susține guvern minoritar. Voi discuta cu liderii PNL

Publicat

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat, luni, după întâlnirea cu liderul USR, că acest partid a dat un răspuns „tranşant” că nu susţine un guvern minoritar.

Potrivit sursei citate, se susține refacerea coaliţiei.

„Am fost să argumentăm proiectul pentru care am solicitat această întrevedere şi este un răspuns cât se poate de tranşant: USR nu susţine un guvern minoritar şi există o soluţie şi anume aceea a refacerii coaliţiei”, a afirmat Ciucă.

El a spus că va prezenta răspunsul USR conducerii PNL şi se va lua o decizie.

„Neavând un mandat, nu am putut să răspund la acest subiect. Voi merge la partid şi voi discuta cu conducerea partidului şi vom vedea ce decizie se ia. (…) În acest moment, am încheiat discuţiile cu USR şi în funcţie de ce decizie vom lua, vom continua procesul de negociere”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă va discuta şi Marcel Ciolacu, Ciucă a răspuns că nu are programată o întâlnire cu acesta.

„Nu avem o întâlnire programată. Vom discuta şi vom avea această linie de dialog pe care am păstrat-o deschisă încă de vineri, astfel încât să putem să luăm o decizie”, a declarat premierul desemnat.

El a punctat că situaţia e „foarte dificilă” şi a făcut apel la maturitate politică.

„Am venit să solicit susţinerea guvernului minoritar pentru că situaţia e foarte dificilă. De altfel, discuţiile au plecat tocmai de la a prezenta şi recunoaşte situaţia de criză gravă prin care trece ţara în acest moment şi am solicitat ca fiecare dintre noi să dăm dovadă de maturitate politică şi să luăm decizia care se cuvine pentru ţară”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Întrebat ce şanse dă învestirii unui guvern, Ciucă a afirmat că încă are speranţe.

„Acum încă am speranţe să se poată învesti un guvern în acest mandat. Atunci când voi considera că aceste şanse nu mai sunt, voi proceda ca atare”, a punctat el.

Premierul desemnat a subliniat că va face „tot ceea ce este omeneşte posibil” pentru învestirea unui guvern.

„Cred că toţi liderii politici au maturitatea necesară şi puterea să înţeleagă că trecem printr-o situaţie deosebit de grea şi avem nevoie de un guvern cu puteri depline. (…)Voi căuta să găsesc orice soluţie posibilă să avem un guvern. Voi face tot ce este omeneşte posibil să avem, un guvern”, a mai spus Ciucă.

Întrebat dacă a ajuns la un acord cu UDMR în privinţa portofoliilor pe care urmează să le ocupe, Ciucă a precizat: „Nu am discutat această posibilitate pentru că tot ce am discutat cu UDMR din responsabilitatea mea, din punctul de vedere al meu, a fost compatibilizarea programului de guvernare şi acesta a fost finalizat aseară târziu.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate