Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Spitalul din Zlatna va fi modernizat printr-o investiţie de 5,7 milioane lei. Parteneriat între primărie și Consiliul Judeţean Alba


Publicat

ZlatnaConsilierii județeni din Alba vor avea de aprobat, în ședința de vineri, 8 septembrie, un acord de parteneriat între UAT oraşul Zlatna şi UAT judeţul Alba în vederea implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna”. De asemenea, se va vota documentaţia tehnico-economică faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii.

Activităţile ce vor fi realizate de către Consiliul Judeţean Alba vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al CJ, respectiv asigurarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 5.734.742,74 lei cu TVA inclus, durata de execuţie a lucrărilor fiind estimată de către proiectant la 24 luni.

În Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020, infrastructura de sănătate publică ocupă un loc prioritar şi în consecinţă, pentru Consiliul Judeţean Alba este o prioritate asigurarea serviciilor medicale de calitate, dar și de echiparea cu utilități și servicii publice de interes general la nivelul întregului județ în cadrul parteneriatelor teritoriale realizate. În acest context, în lista de priorităţi a Consiliului Judeţean Alba figurează şi reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale din oraşul Zlatna.

Astfel, pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului oraşului Zlatna, se consideră oportună accesarea unei finanţări din fonduri structurale prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

Obiectivul general al investiţiei propuse „Reabilitare şi modernizare clădire Spital oraş Zlatna” îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea obiectivului clădire spital oraş Zlatna, inclusiv o reabilitare structurală a clădirii.

Astfel, clădirea spitalului din oraşul Zlatna (C1: spital P+1E), edificată în anul 1731, poate fi exploatată condiţii de siguranţă structurală şi confort dacă sunt realizate măsurile de intervenție dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecției termice a anvelopei clădirii și realizarea unui sistem de încălzire adecvat, se motivează în documentaţia de proiect.

În spațiile consolidate/reabilitate /reparate se propune amenajarea la parter a unor spații pentru personal și cabinete, zonă pentru vizitatori, încăperi pentru radiologie, spații administrative și spații tehnice. La etaj se vor amenaja saloane pentru 32 de pacienți, încăperi pentru personal, farmacie, sală de mese și grupuri sanitare.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI depunerea cererii de finanţare se poate realiza în cadrul unui parteneriat încheiat între entităţi eligibile, în cazul de faţă UAT Oraşul Zlatna – proprietar al clădirii obiect al proiectului, în calitate de solicitant şi UAT Judeţul Alba – promotor al investiţiilor de interes judeţean – în calitate de partener.

Conform prevederilor din Acordul de parteneriat, activităţile ce vor fi realizate de către UAT Judeţul Alba în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna” vizează elaborarea de documente necesare pregătirii şi depunerii cererii de finanţare, participarea la recepţia finală a obiectivului de investiţie, promovarea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, respectiv asigurarea cofinanţării
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.410.980,33 lei inclusiv TVA, pe bază de documente justificative, transferând sumele aferente liderului de parteneriat, UAT Oraşul Zlatna, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Lider de parteneriat (Partener 1) – UAT Oraşul Zlatna
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) – 84.210,65 lei – 2,00%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 113.229,87 lei – 7,43%
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) – 197.440,55 lei – 3,44 %

Partener 2 – UAT Judeţul Alba
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) – 0,00 lei – 0,00%
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 1.410.980,33 lei – 92,57%
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) – 1.410.980,33 lei – 24,60%

Clădirea spitalului din oraşul Zlatna, situată în Zlatna, str. Horea, nr. 1, este proprietatea UAT Oraşul Zlatna, nefiind monument istoric. Domeniul sănătăţii publice ocupă un loc prioritar în Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020. Prin urmare, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităţilor medicale aflate în judeţul Alba, în cazul de faţă reabilitarea şi modernizarea clădirii spitalului din oraşul Zlatna poate fi considerată o prioritate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea sistemului medical în judeţul Alba.

Având în vedere că, clădirea propusă pentru creşterea eficienţei energetice este clădirea C1 – spital P+1E, edificată în anul 1731, iar degradarea ei este evidentă, exploatarea ei în condiţii de siguranţă structurală şi confort este posibilă dacă sunt realizate măsurile de intervenţie dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii. De asemenea, pentru aducerea clădirii cel puţin la nivelul performanţei energetice a clădirii de referinţă, este necesară reabilitarea termică a acesteia prin majorarea semnificativă a protecţiei termice a anvelopei clădirii şi realizarea unui sistem de încălzire adecvat.

Prin documentaţia tehnică elaborată de către Pro Arcad Grup SRL privind “Reabilitare şi modernizare clădire spital oraş Zlatna”, se propun a fi executate următoarele tipuri de lucrări:

 • se va realiza o hidroizolaţie orizontală la baza pereţilor prin refacerea zidăriei pe tronsoane;
 • tencuielile degradate se vor îndepărta şi se vor reface cu mortar de var hidraulic, care să permită “aerisirea” pereţilor afectaţi;
 • se vor îndepărta zidăriile degradate şi se vor reface zonele respective;
 • se vor injecta fisurile existente în pereţi cu răşini epoxidice;
 • se vor trata suprafeţele afectate de acţiunea sărurilor din teren cu soluţii care să neutralizeze efectul acestora;
 • se va realiza o cămăşuire armată perimetrală a elevaţiei până la o adâncime de 50 cm sub cota trotuarului;
 • se va realiza o cămăşuire armată locală a colţurilor şi intersecţiilor structurale ale clădirii, pe toată înălţimea, pe o lăţime de cca 70 cm, de o parte şi de alta a colţului;
 • se va asigura continuitatea armăturii verticale, respectiv ancorarea acesteia în cămăşuiala elevaţiei şi centura de la partea superioară a pereţilor de la etaj;
 • se vor înlocui grinzile de lemn ale planşeului peste parter afectate de infiltraţiile de la acoperiş;
 • şarpanta şi planşeul peste etaj se vor desface. La nivelul planşeului peste etaj se vor realiza centuri în care se vor îngloba plăcuţe pentru prinderea tiranţilor diagonali în vederea asigurării parţiale a efectului de şaibă rigidă iar noul planşeu se va realiza în soluţie uşoară (lemn). Se va realiza o nouă şarpantă şi o nouă învelitoare;
 • se va monta un lift pe o structură realizată din stâlpi şi grinzi de beton armat;
 • se vor realiza lucrări de izolare termică a faţadei – partea opacă, inclusiv termo-hidroizolarea planşeelor peste ultimul nivel;
 • se va reface sistemul de colectare a apelor de pe acoperiş şi se va asigura îndepărtarea acestora de clădire prin rigole, iar terenul din jurul clădirii se va amenaja prin refacerea trotuarelor şi a zonelor verzi.
 • se vor reface instalaţiile interioare (instalaţii electrice, instalaţii termice, instalaţii de climatizare, instalaţii de ventilare, instalaţii sanitare);
 • se vor reface instalaţiile exterioare;
 • se vor achiziţiona dotări specifice activităţii.

Pentru îmbunătăţirea considerabilă a eficienţei energetice a clădirii cuprinse în prezentul proiect, pe lângă lucrările arătate mai sus sunt propuse lucrări de majorare a protecţiei termice a anvelopei clădirii, prin:

 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie nouă, din termopan, cu geam termoizolant triplu;
 • montarea unui strat termoizolant vată minerală de 20 cm grosime la planşeul peste etaj, sub podul neîncălzit;
 • montarea unui strat termoizolant orizontal, continuu la placa pe sol (spumă poliuretanică 8 cm grosime);
 • termoizolarea pereţilor exteriori cu un strat de vată minerală bazaltică, montat pe partea exterioară a pereţilor;
 • şpaleţii se vor izola cu polistiren expandat de 2 cm; soclul până la cota ±0,00 se va izola cu polistiren de 3 cm grosime.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 5.734.742,74 lei cu TVA inclus, din care C+M este 3.546.927,47 lei cu TVA inclus. Durata de execuţie a lucrărilor estimată de către proiectant este de 24 luni.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

 1. iooo

  joi, 07.09.2017 at 17:50

  bine,bine,dar cine va lucra acolo??? adicaȘmedici,asistentete….ca degeaba avem cladiri frumoase ,daca nu avem personal

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Criza locurilor la ATI: Medicii de la Spitalul Clinic Județean Sibiu intubează pacienții COVID și la UPU

Publicat

Medicii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu, unde există secţie ATI pentru pacienţii COVID-19, fac zilnic eforturi tot mai mari pentru a-i salva pe aceşti bolnavi care au nevoie să fie intubaţi şi deja din luna septembrie îi intubează în Unitatea de Primiri Urgenţe, însă şi aşa până acum au decedat şase infectaţi cu noul coronavirus, în UPU, au declarat luni, pentru AGERPRES, directorii Florin Grosu şi Liliana Coldea.

Practic, că nu moară pacientul COVID-19 până se găseşte un loc liber la ATI în alt judeţ sau la Bucureşti, medicii îi asigură toate condiţiile de tratament ca la terapie intensivă, însă în UPU, deoarece toate cele 12 locuri la ATI COVID sunt ocupate.

„Decese în UPU la pacienţi COVID pozitivi am avut două în luna septembrie şi patru în octombrie. (…) Aceştia au fost intubaţi şi ventilaţi”, spune directorul medical al SCJU Sibiu, medicul Florin Grosu.

Atât directorul medical Florin Grosu, cât şi directorul general al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, medicul Liliana Coldea spun că în UPU pacienţii care au decedat „au fost ventilaţi şi intubaţi”, au beneficiat de asistenţă medicală la fel ca şi pacienţii COVID-19 din cele 12 paturi ATI.

Practic, pacienţii adulţi, care sunt infectaţi cu noul coronavirus, din judeţul Sibiu, dacă au nevoie de ATI pot fi cazaţi şi trataţi deocamdată doar în secţia ATI de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă unde sunt 12 paturi, dotarea şi personalul calificat pentru aceşti pacienţi COVID-19.

În municipiul Sibiu şi în judeţul Sibiu mai există spitale cu secţii ATI, însă nimeni nu se mai ocupă deocamdată de pacienţii cu COVID-19. Astfel, la Spitalele CFR şi Militar din municipiul Sibiu există paturi ATI, dar aici nu sunt internaţi pacienţii cu COVID-19. La spitalul specializat de boli de plămâni, la Spitalul de Pneumoftiziologie nu există nici măcar un pat de ATI. Secţie ATI mai există doar la Spitalul Municipal din Mediaş, unde încă se aşteaptă avizul Direcţiei de Sănătate Publică şi terminarea lucrărilor la un lift, pentru a putea caza pacienţii COVID-19 în unicul salon ATI destinat lor, care are doar două paturi, a precizat sâmbătă, pentru AGERPRES, directorul spitalului, Gheorghe Nicorici. Aici un pacient a decedat vineri, pentru că nu a putut fi dus în acest salon ATI COVID-19 nefiind aprobările date şi nu s-a găsit niciun pat liber la vreun ATI COVID-19 în ţară.

„Clădirea în care vor fi paturile pentru pacienţii COVID, 20 de paturi, în cadrul cărora vor fi şi paturile de ATI, este amenajată, urmând ultimul lucru care se face, sunt lucrări la lift. Se lucrează şi acum, sâmbătă, duminică, constructorul a promis că luni dimineaţa, liftul va fi funcţional, urmând ca după aceea, de marţi să poată fi cazaţi pacienţi acolo”, a explicat sâmbătă directorul Gheorghe Nicorici.

Dacă marţi va fi deschis salonul ATI pentru pacienţii COVID-19 din municipiul Mediaş, atunci aici pot fi trataţi aceşti pacienţi nu doar din această localitate, ci şi cei din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu care încă nu sunt în secţia ATI COVID.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu speră ca peste două săptămâni să mărească cu 50% locurile ATI pentru pacienţii COVID-19. Aici se vor mai amenaja şase paturi ATI pentru bolnavii COVID-19, deja se angajează personal care va fi instruit şi va face echipă cu angajaţi experimentaţi deja în tratarea pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Deocamdată la Sibiu nu au ajuns toate echipamentele necesare pentru aceste şase noi paturi ATI COVID.

„Au venit o parte din componente, urmează, am înţeles că peste două săptămâni, să vină restul”, a anunţat directorul general al SCJU, Liliana Coldea.

Guvernul încearcă să mărească cu 10% locurile la ATI din spitalele COVID şi cele suport pentru pacienţii infectaţi cu noul coronavirus din Transilvania, a anunţat recent, într-o conferinţă de presă, vicepremierul Raluca Turcan.

„În fiecare spital COVID, suport COVID, se caută disponibilitate astfel încât să creştem cu 10 % capacitatea la ATI la nivel de regiune”, a precizat, în 21 octombrie, vicepremierul Raluca Turcan.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu este singurul din judeţ care are cea mai bună dotare, cei mai mulţi specialişti şi staţie de oxigen şi circuite funcţionale pentru pacienţii COVID-19. Practic, pentru salvarea unui pacient infectat în sare critică este nevoie de mai mult decât de un ventilator care se introduce într-o priză, explică directorul Liliana Coldea.

„Nu este vorba doar despre un ventilator pe care îl pui în priză. Pentru ventilator ai nevoie de sursă de oxigen, sursă de aer, partea de instalaţii (…) care să îţi asigure că poate funcţiona acest ventilator, care nu e ca un feon de duş, pe care îl pui în priză şi funcţionează, nu e aşa. Pe urmă îţi trebuie resursa umană, îţi trebuie personal specializat care ştie să îţi urmărească ventilatorul, parametrii de pe ventilator, care să ştie să spună, că sunt mai multe tipuri de ventilaţie, deci aici este nevoie de personal specializat, de asistente şi medic. (…) Intubaţie înseamnă că este o sondă de intubaţie orotraheală, care se introduce prin gât în traheee, sondă care este conectată la aparatul de ventilaţie (…) Aparatul de ventilaţie îţi mai poate asigura un debit de oxigen, de 50 de litri pe minut, care numai ventilatorul ţi-l face, iar pentru asta ai nevoie tot de sursa de oxigen, că nu vine oxigenul din aer”, a arătat directorul Liliana Coldea.

sursă: Agerpres

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Evaluare Națională 2021: Structura subiectului la Limba română va fi simplificată. Precizările ministrului Educației

Publicat

Structura subiectului pentru Evaluarea Naţională susţinută de elevii de a VIII-a la Limba şi literatura română va fi simplificată, a declarat, luni, la Biblioteca Centrală Universitară, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie.

„Am primit feedback referitor la modelul de Limbă şi literatură română, model ce a fost pus în consultare publică, şi acel feedback a fost unul pozitiv, dar în acelaşi timp am avut şi câteva recomandări din partea profesorilor, părinţilor, chiar şi din partea elevilor.

Vezi și MODELE de SUBIECTE pentru Evaluarea Națională 2021, publicate de Ministerul Educației

Una dintre aceste recomandări a fost aceea că ar trebui să simplificăm într-un fel acel model de subiect. Exact la acest lucru se lucrează acum, şi anume la faptul că structura subiectului pentru Evaluarea Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a la Limba şi literatura română va fi una simplificată şi va fi pus – probabil luni – modelul respectiv pe site-ul Ministerului Educaţiei, după ce ne vom consulta cu partenerii noştri şi cu cadrele didactice.

Cred că este cel mai important lucru”, a spus Anisie.

Vezi și Tezele ar putea dispărea, iar olimpiadele ar putea avea loc online. Schimbări anunțate de ministrul educației în acest an școlar

Calendar Examen Evaluare Națională 2021:

7 – 11 iunie 2021: înscrierea la evaluarea națională

11 iunie 2021: încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021: Matematică – probă scrisă

25 iunie 2021: Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021: afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00): depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021: soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă: Pro România și ALDE, împreună vom deveni o forță. Suntem singurii care facem o opoziție serioasă

Publicat

PRO ROMÂNIA și ALDE prin “PROmisiunea ieșirii din criză”, reprezintă construcția care are ideile și resursele punerii în practică după alegeri a acestui obiectiv al tuturor românilor.

În momentul de față suntem singurii care facem opoziție serioasă atunci când drepturile cetățenești ne sunt încălcate; când sectoare întregi de activitate sunt închise și distruse; când se fac legi cu dedicație sau când autoritățile județene și centrale fac contracte cu dedicație din banii și taxele noastre.

În Alba, PRO România și ALDE au decis să formeze o singură echipă, PRO cetățeni și PRO dezvoltarea județului. Suntem un județ care am fost și încă suntem conduși de aceiași oameni… iar vocea și nevoile noastre nu au fost și nu sunt ascultate.

ÎMPREUNĂ vom deveni o FORȚĂ. De mult prea multe ori a trebuit să votăm contra cuiva sau a ceva. Este momentul să luăm decizia corectă și să votăm PRO!

IOAN LAZĂR, Candidat Camera Deputaților PRO ROMÂNIA

COSMIN ARION, Candidat Senat PRO ROMÂNIA

HORAȚIU FLOREA, Președinte PRO ROMÂNIA ALBA

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Gabriel Pleșa: Viceprimarii municipiului Alba Iulia vor fi votați săptămâna viitoare. Care sunt propunerile USR PLUS, PNL și PSD

Publicat

Primarul Gabriel Pleșa a declarat luni, după ședința extraordinară a Consiliului Local, că cei doi viceprimari ai municipiului vor fi votați cei mai târziu, luni, 2 noiembrie.

Deși votul pentru cei doi viceprimari trebuia să aibă loc astăzi, 26 octombrie negocierile purtate de USR PLUS cu PNL și PSD nu s-au concretizat. 

Mai mult de atât, Gabriel Pleșa a făcut publice numele consilierilor locali propuși de cele trei partide pentru fotoliul de viceprimari. 

USR PLUS în timpul negocierilor l-a propus pe fostul liberal Emil Popescu, PNL dorește cele două funcții de viceprimari, iar unul dintre cei propuși este Marius Filimon. De asemenea și PSD Alba a propus la negocieri două persoane: pe Bogdan Medrea și Alin Stanciu.

Gabriel Pleșa a mai spus că o alianță firească după votul din 27 septembrie ar fi cu PNL, deoarece cele două partide au cei mai mulți consilieri locali.

De asemenea, primarul municpiului a mai declarat că în cadrul Primăriei Alba Iulia vor fi demarate două acțiuni de audit: una financiar și alta pentru angajații instituției.

Cel mai probabil auditul pentru angajați va fi gata până la jumătatea lunii ianuarie a anului 2021.

Context

Într-un comunicat de presă transmis luni, 26 octombrie, ”Alianța USR- PLUS anunță că discuțiile pentru formarea unei majorități în Consiliul Local Alba Iulia care să permită alegerea viceprimarilor și susținerea proiectelor importante pentru oraș nu s-au încheiat. În același timp, discuțiile cu Partidul Național Liberal au ajuns într-un impas în condițiile în care PNL Alba insistă pentru obținerea ambelor posturi de viceprimar.

După alegerile locale din acest an, USR-PLUS a lansat la Alba Iulia o consultare cetățenească unică în politica românească întrebând albaiulienii cum ar dori să arate viitoarea majoritate în Consiliul Local. Componența Consiliului Local Alba Iulia, respectiv 9 consilieri PNL, 7 USR – PLUS, 4 PSD și un independent, nu permite niciunui partid să aibă majoritate. Au fost lansate două sondaje, un sondaj în stradă și unul on line, iar pentru că rezultatele pentru PNL și PSD au fost apropiate s-a decis să aibă loc discuții cu ambele partide pentru susținerea alegerii viceprimarilor și susținerea „Angajamentului pentru Alba Iulia”, un set de proiecte importante pentru viitorul municipiului.

Discuțiile cu Partidul Național Liberal au avut loc în mai multe runde, însă s-au blocat deoarece conducerea organizației nu au acceptat solicitările USR-PLUS: un viceprimar din partea ambelor formațiuni, susținerea „Angajamentului pentru Alba Iulia”, realizarea unui audit al activității Primăriei Alba Iulia și retragerea din Consiliul Local a celor care au făcut parte din vechea conducerea administrativă.

În schimb, PNL, prin vocea președintelui organizației județene Mircea Hava, a cerut  ambii viceprimari, fără să anunțe și numele persoanelor din PNL propuse pentru aceste funcții.

Discuțiile cu PSD s-au derulat pe baza acelorași principii, însă organizația a acceptat ca, în schimbul susținerii unui viceprimar, să accepte „Angajamentul pentru Alba Iulia” și realizarea unui audit intern. Propunerea USR-PLUS pentru Partidul Social Democrat a fost să susțină crearea unei majorități locale, însă să nu participe la guvernarea locală, respectiv să nu își propună un viceprimar.

Având în vedere faptul că în ultima perioadă, PNL și PSD s-au angajat în Alba într-un proces de reformare internă, am decis amânarea formării unei majorități în Consiliul Local Alba Iulia așteptând ca noii reprezentanți ai celor două organizații locale să analizeze încă o dată propunerile USR-PLUS.

Alianța USR-PLUS anunță albaiulienii că nu va negocia principiile și proiectele cu care a câștigat Primăria Alba Iulia, iar orice majoritate locală va fi formată strict pentru susținerea dezvoltării municipiului. De asemenea, USR-PLUS nu va accepta în conducerea administrativă oamenii din vechea conducere a primăriei și cere inclusiv retragerea acestora din Consiliul Local pentru situația în care au adus Alba Iulia”, au declarat reprezentanții USR PLUS.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate