Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Titularizare 2024: proba scrisă, în 17 iulie. Calendarul concursului. Profesorii se vor putea titulariza și pe jumătate de normă

Publicat

Titularizare 2024: Ministerul Educației a publicat, în consultare publică, metodologia și calendarul concursului de Titularizare pentru anul viitor. Proba scrisă va fi organizată în 17 iulie 2024.

De asemenea, din anul 2024-2025, titularizarea se va face și pe posturi cu jumătate de normă.

Calendar Titularizare 2024:

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar:

 • până la 24 aprilie 2024: înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare
 • până la 29 aprilie 2024: verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs
 • 8-17 mai 2024: înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2024
 • 9-21 mai 2024: verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului
 • 9-22 mai 2024: validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
 • 8-11 iulie 2024: pentru absolvenții promoției 2024/absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025

În perioada 8-17 mai 2024 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

 • 24 mai 2024: afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a:
  • listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă
  • listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicit repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.
 • 29 mai – 28 iunie: probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă; soluţionarea contestaţiilor la aceste probe

În perioada 27 mai-30 iunie 2024 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titular rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.

 • 27 mai – 14 iunie 2024: cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale.
 • 5 iulie 2024: afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă
 • 17 iulie 2024: desfășurarea probei scrise
 • 23 iulie 2024: comunicarea rezultatelor iniţiale
 • 23-24 iulie 2024: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • 25-30 iulie 2024: soluţionarea contestațiilor
 • 31 iulie 2024: comunicarea rezultatelor finale
 • 1-2 august 2024: repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie
 • 5 august 2024: ședință de repartizare, în ordine, a:
  • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie
  • cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie
  • cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă
  • cadrelor didactice titulare şi a cadrelor prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e)
 • 6 august 2024: repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f)
 • 7 august 2024: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
 • 7-23 august 2024: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Vezi integral proiect metodologie și calendar Titularizare 2024

Titularizare pe jumătate de normă din 2024-2025

Un proiect aflat în consultare publică la Ministerul Educației prevede că profesorii se vor putea titulariza și pe jumătate de normă din anul școlar 2024-2025.

Actul include ”Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar”.

Potrivit acestuia, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate constitui catedre vacante viabile din cel puţin o jumătate de normă didactică de predare, scrie edupedu.ro

 • ”În vederea ocupării prin concurs naţional, consiliul de administraţie al ISJ/ISMB poate constitui catedre vacante viabile, conform art. 2 alin. (4), din cel puţin o jumătate de normă didactică de predare, potrivit dispoziţiilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 128/2023, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul uneia sau mai multor unităţi de învăţământ preuniversitar”.

Potrivit Legii învățământului preuniversitar 198/2023,

 • ”În vederea ocupării prin concurs național unic, catedra este constituită din cel puțin o jumătate de normă didactică de predare, potrivit dispozițiilor art. 207 alin. (4), la nivelul uneia sau mai multor unități de învățământ preuniversitar.
 • Procedura de constituire a posturilor didactice la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educației.”

Vezi integral proiect norme titularizare jumătate de normă 2024

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax