Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Viceprimarul Sebeșului, REPLICĂ la motivele invocate pentru demiterea din funcție: Adevărul ne va face liberi. Poate nu pe toți

Publicat

Viceprimarul municipiului Sebeș, Adrian Bogdan, a răspuns punctual fiecărui motiv invocat în proiectul de hotărâre din Consiliul Local prin care primarul Dorin Nistor cere înlocuirea acestuia din funcție.

Demiterea lui Adrian Bogdan din funcția de la primărie ar urma să fie decisă în ședința de miercuri, 16 iunie.

Vezi SCANDAL la vârful administrației din Sebeș: Primarul Dorin Nistor cere demiterea viceprimarului Bogdan Adrian. MOTIVELE

Viceprimarul Adrian Bogdan a răspuns pe Facebook la fiecare punct din documentul prin care i se propune demiterea. Bogdan și-a ilustrat postarea cu o imagine de la jurământul depus la instalarea în funcție, cu mâna dreaptă pe Bilblie și  cu hotărârea de numire în mâna stângă.

Mesajul din titlul postării sugerează voalat că măsura de demitere poate afecta libertatea unora: ”Adevărul ne va face liberi! E drept, poate nu pe toți”, iar acest mesaj este reluat și în conținutul textului scris de viceprimar.

Ce susține viceprimarul Adrian Bogdan (postare pe Facebook):

„ADEVĂRUL NE VA FACE LIBERI! E DREPT, POATE NU PE TOȚI…

Cred că am tăcut destul și am înghițit prea multe. Totul ține de un bun simț, pe care eu încă nu l-am pierdut, dar și de dorința de a construi împreună ce am promis locuitorilor din Sebeș.

Înțeleg că, acest lucru nu mai este dorit de domnul primar Dorin Nistor și vom vedea dacă visul lui va fi și voința PNL Sebeș!

Fără a mă disculpa în vreun fel în fața glumelor folosite pe post de acuzații, pe care posibil viitorul meu fost coleg mi le aduce, țin doar să punctez mici detalii.

Pentru unii vor conta, pentru cei mai mulți vor ridica un semn de întrebare, iar pe dl Nistor Dorin îl va umple de ridicol, de la un capăt la altul al expunerii motivelor sale pentru care mă vrea plecat din Primăria Municipiului Sebeș.

Și poate chiar și din localitatea în care eu chiar trăiesc, spre deosebire de domnia sa”.

Răspunsurile date de Adrian Bogdan la motivele invocate în proiectul de hotărâre prin care se solicită înlocuirea acestuia din funcție

Motivul invocat pentru demitere:

Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 106/22.03.2021, respectiv realizarea activității de elaborare a documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

Potrivit Dispoziției nr. 106/ 22.03.2021, domnul Bogdan Adrian a dobândit calitatea de președinte al Comisiei de lucru constituită în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș.

Dorin Nistor și Adrian Bogdan, pe vremea când candidau împreună. Acum situația s-a schimbat

În perioada de desfășurare a activității nu au fost obținute nici un fel de rezultate, nu a fost definitivata achiziția serviciilor de consultanță în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș, nu s-a întreprins nimic în privința îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și prevederilor art.21 alin.(7) din Legea nr.92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale, nu a fost avută în vedere necesitatea ca evaluarea fluxurilor de călători și cerințele de mobilitate ale colectivităților locale (studiul de trafic) să fie corelate cu planul de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D.) al Municipiului Sebeș, precum și necesitatea ca studiul de oportunitate să țină cont de perspectiva achiziționării de autobuze nepoluante, prin programe europene de finanțare nerambursabilă.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători „Fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cel puţin următoarele informaţii:

(a) numele şi adresa autorităţii competente;

(b) tipul de atribuire vizat;

(c) serviciile şi zonele potenţial vizate de atribuirea respectiva” .

De asemenea, art. 21 alin. (7) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport de persoane în unitățile administrative-teritoriale prevede faptul că ,,Autorităţile administraţiei publice locale competente, în calitatea lor de autorităţi contractante, au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de servicii publice de transport de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire…”.

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate duce la imposibilitatea atribuirii serviciului de transport public local de persoane și atragerii de fonduri nerambursabile pentru modernizarea sistemului de transport public local de persoane.

Ținând cont de faptul că în data de 01.10.2021 expiră contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și având în vedere că nu s-a întreprins niciun demers de prelungire a respectivului contract, Municipiul Sebeș se află în pericol ca după data de 01.10.2021 să nu aibă asigurat acest serviciu.

Având în vedere importanța serviciului de transport public local pentru întreaga comunitate, pentru miile de cetățeni ai Sebeșului care folosesc transportul în comun și pentru mediul economic, neîndeplinirea atribuțiilor delegate pune în pericol desfășurarea unui serviciu public obligatoriu, respectiv a transportului public local de persoane în Municipiul Sebeș.

Răspunsul lui Adrian Bogdan:

”Potrivit Dispoziției nr.106/22.03.2021, dl primar m-a numit în comisia de lucru constituită în vederea elaborării documentației și organizării procedurii competitive vizând atribuirea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș. ADEVĂRAT!

Asta după ce Referatul compartimentului Patrimoniu și Transport cu nr. 19446/03.03.2021 a zăcut pe biroul dânsului până la data de 22.03.2021, când emite dispoziția amintită chiar de domnia sa.

Ce ați uitat să mai precizați iarăși publicului larg: în perioada în care spuneți că nu am făcut nimic, am avut de fapt mai multe întâlniri de lucru în această comisie. Știind că mi se vrea capul, am avut inspirația să închei procese verbale după fiecare dintre ele.

Vi le pun la dispoziție pe toate: 32296/12.04.2021; 34405/19.04.2021; 42376/18.05.2021; 46968/07.06.2021; 47808/09.06.2021.

La fel, de dragul adevărului, ați uitat să menționați din nou un mic detaliu: la data la care întocmeați și regizați decapitarea viceprimarului, ca președinte al Comisiei v-am înaintat documentul cu nr.47597/09.06.2021.

Poate ocupat cu doamnele din jurul dumneavoastră, nu l-ați deschis: „CAIETUL DE SARCINI privind achiziția serviciilor de elaborare a studiului de trafic/mobilitate și oportunitate și a consultanței necesare în vederea elaborării documentațiilor necesare lansării în procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Mun. Sebeș” despre care faceți referire chiar în acuzațiile pe care mi le aduceți… ESTE GATA, DLE PRIMAR!

Și este meritul întregii echipe de profesioniști care lucrează în această primărie.

Chiar și așa, de dragul aceluiași adevăr, ați uitat să precizați și faptul că Dumneavoastră personal în singura ședință de comisie la care ați luat parte (cea din 19.04.2021) ați propus “ca termen de elaborare și prezentare a studiului de trafic/mobilitate, a studiului de oportunitate și a celorlalte documente necesare să fie de maxim 6 luni”.

De la data declarației dumneavoastră conform procesului verbal nr. 34405/19.04.2021 au trecut doar 2 luni și deja caietul de sarcini cerut de dumneavoastră în 6 luni este gata!

Cu tot respectul pot să vă spun și faptul că ați prezentat, voit sau doar v-a scăpat, un neadevăr sau o faptă care contravine adevărului: sebeșenii nu vor rămâne fără transport public.

Știți la fel de bine ca și mine, că REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 prevede că serviciul public de transport de călători se poate prelungi cu o perioadă de până la 2 ani!!! NIMENI NU RĂMÂNE FĂRĂ TRANSPORT PUBLIC ÎN SEBEȘ!”

Motivul invocat pentru demitere:

 Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care i-au fost delegate prin Dispoziția nr. 608/29.12.2020, respectiv îndrumarea, coordonarea și supravegherea activității Direcției de Asistență Socială Sebeș (actuala Direcție Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș).

Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor menționate mai sus a avut ca rezultat apariția unor situații care au adus prejudicii activității serviciilor sociale și, implicit, comunității. Aspectele negative au fost consemnate de către misiunea de audit public intern
nr. 45136/27.05.2021 privind „Evaluarea activității Centrului de Zi Petrești- compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș”, prin care s-au constatat următoarele:

– deși Centrul de Zi Petrești a fost gândit să funcționeze cu o capacitate de 40 de locuri, cu un raport angajat/ beneficiar de 1/5, în semestrul al II-lea al anului 2020, acesta funcționa numai cu 20 de beneficiari, situație care s-a menținut și în luna martie a anului 2021. În aceste circumstanțe raportul angajat/beneficiari a fost de 1/2,22;

– în perioada 2019-2020, ponderea cheltuielilor cu salariile în total cheltuieli a crescut semnificativ de la 75,82% în anul 2019, la 89,95% din total cheltuieli în anul 2020, acestea ajungând la suma de 533.440 lei;

– structura de personal cuprindea șase funcții publice de execuție, situație care încalcă prevederile art.125 din Legea 292/2011 – Legea Asistenței Sociale și art. 370 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, cu ocazia inspecției în teren din data de 16.02.2021, pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate care stau la baza acreditării serviciului social – Centru de zi Petrești, a hotărât, în raportul de monitorizare nr. 08/16.02.2021, menținerea licenței de funcționare a Centrului de Zi Petrești numai până la data expirării licenței anterioare seria LF nr. 000573, adică până la data de 20.03.2021. După data de 20.03.2021, serviciul social Centrul de Zi Petrești nu a mai putut funcționa legal nemaiavând licență de funcționare.

Cauza care a dus la aceste aspecte negative rezidă din neîndeplinirea atribuțiilor delegate de către primarul municipiului Sebeș domnului viceprimar Bogdan Adrian, control intern insuficient și neimplicarea domnului Bogdan Adrian în activitatea de îndrumare, coordonare și supraveghere a activității Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Printre consecințe s-au înregistrat: o structură de personal supradimensionată comparativ cu numărul de beneficiari, cheltuieli salariale și de funcționare crescute și imposibilitatea obținerii unei noi licențe de funcționare a Centrului de Zi Petrești.

Răspunsul lui Adrian Bogdan:

Cred că la acest punct chiar v-ați chinuit mult să îmi găsiți nod în papură. Evident, nu dumneavoastră personal…Chiar și așa: Guvernul PNL a dat vina pe pandemia COVID-19 pentru tot ce s-a întâmplat cu economia, societatea și ȘCOALA în România. Cumva, dumneavoastră v-a scăpat acest mic detaliu: COVID-19. Păstrați acest termen în minte într-o primă fază, dle primar.

Ați amintit despre Licența de funcționare nr. 000573 pentru Centrul de zi Petrești –perioada de valabilitate până în 20.03.2021. În data de 15.12.2020, Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș a depus o notificare pentru reacreditate la AJPIS Alba , conform prevederilor legale, pentru verificarea îndeplinirii standardelor de funcționare a Centrului în vederea reacreditării.

În data de 16.02.2021 AJPIS Alba finalizează acțiunea de verificare a Centrului de zi Petrești, conform raportului de monitorizare în teren a serviciului social nr. 2892/16.02.2021, cu următoarele prevederi :

– Stabilirea unui procent de 92% pentru îndeplinirea standardelor de calitate în cadrul serviciului Social: Centru de zi Petrești în anul 2020;

– Concluzie: Funcționarea Centrului până la expirarea licenței de funcționare , respectiv 20.03.2021;

– Măsura: Reacreditarea centrului pentru o perioadă de încă 5 ani, cu condiția încadrării personalului existent (respectiv 6 funcții publice) în personal contractual conform art.125 din Legea nr.292/2010 Legea asistenței sociale.

Conform obligațiilor de serviciu, dna Maxim Ionela, director executiv DAS a înaintat o copie a Raportului de monitorizare întocmit de AJPIS, Primăriei Municipiului Sebeș, cu solicitarea de inițiere a unui Proiect de hotărâre de transformare a celor 6 funcții publice în personal contractual, conform legislației în vigoare și măsurii impuse de AJPIS Alba.

Consider că, termenul de îndeplinire a măsurii AJIPIS Alba , a fost rezonabil, existând timpul necesar pentru inițierea și aprobarea unei Hotărâri de consiliu care să dovedească îndeplinirea măsurii.

Mai mult, având în vederea situația actuală din țară și legislația specifică COVID-19, licența de funcționare (în cazul în care nu se realizau demersurile necesare pentru relicențiere în termenul stabilit, respectiv 20.03.2021), aceasta și-ar fi prelungit valabilitatea cu încă 90 de zile.

Raportul AJPIS Alba nu stabilește nicio măsură privind reducerea cheltuielilor sau măsuri referitoare la numărul beneficiarilor. Spre știința dumneavoastră, încă din 2018 aceste cheltuieli/beneficiar au scăzut (2018: 19.264,53 lei/an, iar în 2019: 17.009,21/an).

În HGR standardul de cost este prevăzut la valoarea MINIMĂ. Știu, pare o bătaie de joc la adresa copiilor dacă ar fi să comparăm cu ultimele știri de presă…

În caz că nu v-ați dat seama deja între timp, scăderea numărului de beneficiari a fost generată de situația pandemică din țară, activitatea în această perioadă desfășurându-se online, cu adaptarea programului de lucru în funcție de activitatea online a elevilor după finalizarea orelor online stabilite de școală.

Motivul invocat pentru demitere:

Raportul anual al aleșilor locali reprezintă principalul instrument de informare al modului de gestionare a problemelor localității, al modului în care autoritățile soluționează problemele administrației publice locale.

Raportul anual al viceprimarului este o obligație legală prevăzută de art. 225 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dar și o datorie morală prin care se aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată de către administrația publică locală.

Pentru anul 2020, în calitatea sa de viceprimar, domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit această obligație legală, neprezentând un raport anual de activitate pentru funcția de viceprimar, prin care să prezinte activitatea desfășurată prin prisma atribuțiilor care i-au fost delegate în virtutea prevederilor Codului administrativ, limitându-se la un raport lapidar care se referă exclusiv la activitatea de consilier local a domnului Bogdan Adrian (acest raport cuprinde inexactități cum ar fi, de exemplu, programul de audiențe pe care susține că l-a efectuat deși condițiile de pandemie nu au permis acest lucru și nu există nici un registru doveditor în acest sens).

Răspunsul lui Adrian Bogdan:

”Mă bucur că cineva și-a găsit să vorbească și despre moralitate în Primăria Municipiului Sebeș. Vă felicit și vă mulțumesc la fel de nesincer ca și dvs..

Doar că, de dragul adevărului, cred că trebuia să mai precizați și faptul că raportul meu oficial trebuie făcut până în luna septembrie 2021!

Ar fi fost la fel de onest să precizați și faptul că neîntocmirea acestuia nu atrage nimic legal, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Asta de dragul legalității…

De dragul moralității: ne veți pune la zid pe toți consilierii locali din Sebeș pentru faptul că, poate, încă nu am făcut ceva ce nici nu a ajuns la termenul scadent?! La fel procedați și cu ceilalți? Dar sunt convins că mi se pare doar mie reaua intenție…

Aveți nevoie de votul lor să vă scăpați de mine și sunt convins că rapoartele celorlalți mai pot aștepta, așa cum este și LEGAL! Dar despre cele din anii precedenți, pe care chiar și dvs. trebuia să le întocmiți?

Nimic…nimic..? Și nu la fel de lapidar, cum se practică…Vorba povestitorului: în pagini să ne luptăm! Oare doriți să vi-l aduc pe al meu într-un dosar cu șină?”

Motivul invocat pentru demitere:

Domnul Bogdan Adrian nu și-a îndeplinit obligația legală de a anunța la începutul ședințelor Consiliului Local al Municipiului Sebeș interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcții, retribuirea salariaților Ocolului Silvic Sebeș R.A., instituție în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale, în fapt soția domnului Bogdan Adrian, doamna Bogdan Loredana.

Această conduită reprezintă abatere de la respectarea regimului legal în ceea ce privește exercitarea funcției, potrivit art. 228 alin (2), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 (Codul Administrativ) cu modificările și completările ulterioare.

Cu toate acestea, domnul Bogdan Adrian a nesocotit prevederile legale, a luat parte activ, exprimându-și votul pentru adoptarea următoarelor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Sebeș :

– HCL nr.127/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor, pe anul 2021, la Ocolul Silvic Sebeș R.A., adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 21.04.2021;

– HCL nr.151/2021 privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș R.A. pe anul 2020, adoptată în cadrul ședinței Consiliului Local din data de 27.05.2021.

Răspunsul lui Adrian Bogdan:

”Abia aceasta este o acuzație reală, dle posibil viitor fost primar…pardon, coleg. Doar că dacă ar fi adevărată, această acuzație ar duce-o în primul rând pe secretarul Primăriei în fața organelor de cercetare penală sau măcar Agenția Națională de Integritate (ANI).

Aceste HCL-uri au fost semnate și de domnia sa. La fel și președintele de ședință. La fel poate și pe toți consilierii locali și, bineînțeles pe dumneavoastră personal, dle primar.

Nu mai vorbim despre prefect, care nu s-a sesizat nici el…

O să simplific pentru toată lumea: INSPECȚIA DE INTEGRITATE din cadrul AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE a emis Raportul de evaluare nr. 33668/G/II/04.10.2018 pe care vi-l pun tuturor la dispoziție.

ANI a verificat nu mai puțin de 12 HCL-uri similare celor 2 la care faceți referire (organigrame, buget, situații financiare etc.), pentru perioada 2012-2016 (HCL 34/2012; HCL 48/2013; HCL 54/2013; HCL 38/2014; HCL104/2014; HCL 31/2015; HCL113/2015; HCL220/2015 etc).

În urma unei plângeri similare pe care am avut-o la ANI (ca cea expusă de dl Dorin Nistor), a urmat o perioadă grea de cercetări în perioada 2016-2018.

Într-un final, ANI a respins plângerea constatând că “nu au fost identificate elemente de încălcare a legislației privind regimul juridic al conflictelor de interese”.

Sigur că nu sunteți croitor la bază, dar ața albă cred că, o vede orice privitor și mai ales consilierii locali din Sebeș.

Regret sincer lipsa de dialog, dar nu voi regreta niciodată nimic din tot ceea ce am făcut și vom face împreună pentru binele sebeșenilor și al acestui oraș minunat, în care chiar vă invit, domnule primar, să locuiți, nu doar să ne vizitați!

Nu mă agăț de scaun, deși în cei 20 de ani nu am făcut averi pentru a avea un trai îndestulător până în 2024. Spre deosebire însă de alții, care acum tremură la gândul presiunilor și a unor fapte ilicite, eu pot pune capul liniștit pe pernă în fiecare noapte!

Dar stați liniștiți: Adevărul ne va face liberi! E drept, poate nu pe toți…”

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Rusinea

    duminică, 13.06.2021 at 08:23

    Normal ar trebui demisi toti ! Nu au raspuns la petiile cetatenilor nici dupa un de zile !

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax