Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

VINERI: Şedinţă la CL Aiud. Doi consilieri noi, burse pentru elevi şi lista cu solicitanţi pentru locuinţe din fondul de stat

Publicat

Consilierii locali din Aiud se reunesc vineri, 28 martie, de la ora 10.00, în şedinţă ordinară, cu 22 de proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea se află validarea mandatulelor a doi noi consilieri locali: Gabriela Anamaria Gâlea în locul lui Molnar Geza, acuzat de DIICOT de proxenetism şi Koble Ciaba (UDMR) în locul lui Krecsak Szollosi Adalbert, decedat. Consilierii locali vor avea de aprobat şi documentaţii pentru investiţii locale, regulamentul pentru organizarea și exploatarea pajiștilor permanente, cuantumul şi numărul burselor pentru elevi şi lista de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință liberă din fondul locativ de stat.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Krecsak Szollosi Adalbert şi vacantarea locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud.

2. Proiect de hotărâre cu privire la încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Molnar Gheza şi vacantarea locului ocupat de către acesta în cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Koble Ciaba, supleant pe lista de candidați a UDMR la alegerile locale din 10.06.2012, pe locul rămas vacant.

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Gâlea Gabriela Anamaria, supleant pe lista de candidați a PDL la alegerile locale din 10.06.2012, pe locul rămas vacant.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării gratuite a unei cantităţi de 40 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă Română Aiudul de Sus, a unei cantităţi de 80,0 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă  Aiud IV şi a unei cantităţi de 50 mc. material lemnos pentru construcţii către Parohia Greco-Catolică Aiud I.

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 267 din 18.12.2013 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Canalizare ape pluviale cartier Gheorghe Doja în municipiul Aiud”.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Listei de investiţii pe anul 2014 ale Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local.

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea Listei de investiţii pe anul 2014 a Municipiului Aiud.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiei de achiziție publică pentru contractarea bunurilor aferente proiectului Reabilitarea structurală şi reparații capitale la Colegiul Naţional Bethlen Gabor Aiud.

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea autorizaţiei taxi atribuită transportatorului autorizat: SC Beton Luxuri SRL.

11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de închiriere prin licitaţie publică cu strigare a locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

12. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 253 din 22.12.2005 și modificarea art.1 al HCL nr. 138 din11 iulie 2012 privind componența Consiliului Comunitar Consultativ şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, la nivelul Municipiului Aiud aprobată prin HCL nr. 92/2013.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și exploatarea pajiștilor permanente proprietate publică/privată a Municipiului Aiud și a Contractului cadru de închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al Municipiului Aiud.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei – faza DALI, a indicatorilor tehnico- economici şi a contribuţiei locale pentru investiţia „Înfiinţare centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc – Sfântul Nicolae”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2013 – 2014.

17. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul poziției 2 din  tabelul inserat la art.1 al  HCL nr. 250 din 18 decembrie 2013 privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

19. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință liberă din fondul locativ de stat.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat pentru PROIECTUL „Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala Gimnazială „Axente Sever”, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

21. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Aiud, însuşit prin H.C.L. nr. 109/29.05.2013, cu obiectivul – imobil teren şi construcţii – Bază Sportivă Aiudel, în suprafaţă de 23.273 m2 , înscris în C.F. 33 – Aiud, nr. top. 2519/1/2/4.

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului Local de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

Adrese şi informări:

23. Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba 20457/II/G/SJ/2014 prin care solicită reanalizarea Hotărârii nr. 260/2013 în sensul revocării art. 8 al acesteia.

24. Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba 2828/G/1/SJ/2014, prin care solicită reanalizarea Hotărârii nr. 9/2014 în sensul revocării acesteia

25. Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba  nr. 20457/IV/G/SJ/2013 privind reanalizarea HCL nr. 265/18.12.2013 de însuşire a Documentaţiei Tehnice Cadastrale întocmite de exp. Pavel Gheorghe, pentru înscrierea în domeniul privat al Municipiului Aiud a imobilelor cu destinaţia de păşune

26. Raport primarului privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Aiud pe anul 2013.

27. Cererea Composesoratului Măgina înregistrată sub. nr.3168/04.03.2014 prin care solicită atribuirea imobilului înscris în CF vechi nr. 1333 nr. top. 3233.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax