Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Zece ani de electronică aplicată la UAB. Ce oportunităţi au studenţii care aleg această specializare


Publicat

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pregăteşte, de 10 ani, studenţi care se specializează în electronică aplicată. Tinerii au ocazia să-şi găsească loc de muncă imediat după absolvire, dar şi să câştige experienţă în cadrul unor parteneriate cu companii mari, în domeniu.

Citeşte şi Pregătiri pentru ADMITEREA la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. LISTA cu locuri, taxe şi CALENDAR

În perioada 21-23 iunie, Alba Iulia găzduieşte Conferinţa SATEE 2018 (Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering / Aplicaţii şi tehnologii inteligente de Inginerie Electronică), prilej cu care secția de Electronică Aplicată de la Universitatea din Alba Iulia sărbătoreşte 10 ani de la înfiinţare.

Vor participa personalități de prestigiu din ţară și din străinătate. Sunt invitaţi reprezentanți ai universităților din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara și Suceava. În cadrul evenimentului, prof. dr. ing. Gheorghe Brezeanu (directorul şcolii doctorale de electronică a Facultații de Electronică din Bucureşti) va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea UAB, luând în considerare implicarea acestuia în susţinerea secţiei de la Alba Iulia.

Până acum, Universitatea a a avut şase promoţii de tineri absolvenţi de electronică aplicată, ne transmite conf. univ. Emilian Ceuca.

“Este o secţie care are viitor, dar nu foarte mulţi tineri care doresc să-şi continue studiile, la facultate, ştiu detalii despre această specializare şi la ce le este de folos pe viitor. Încercăm să fim mai aproape de studenţi, să facem lucruri practice, să îi îndrumăm, să îi aducem la un nivel rezonabil de cunoştinţe care să le permită angajarea. Pe parcursul anilor de studii, tinerii se specializează în proiectare circuite electronice, câştigând cunoştinţe atât de software, cât şi de hardware”, a precizat Ceuca.

Potrivit profesorului de la UAB, cadrele didactice şi studenţii de la această specializare au fost implicaţi în proiectarea unor calculatoare de bord pentru automobilele Renault, de exemplu sau pentru realizarea altor soluţii tehnice pentru producătorul Miele Tehnica, dar şi într-o colaborare cu Continental Automotive Romania.

Activitatea de cercetare și dezvoltare în domeniul industriei auto este într-o continuă expansiune, dezvoltând noi și noi produse inginerești care necesită tot mai multa resursă umană. Odată cu introducerea noilor standarde de calitate, precum si a noilor standarde de securitate şi siguranță creşte semnificativ numărul de acțiuni și activități legate de dezvoltarea și proiectarea atât în domeniul software, cât şi în domeniul electronic şi mecanic.

Pentru a veni în întâmpinarea cererilor mari de resursă umană foarte calificată, s-a înființat şi contractul-cadru încheiat între Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi Continental Automotive Romania, pentru activităţi de cercetare-dezvoltare, între care cele de siguranță funcțională a circuitelor electronice (Functional Safety).

În 2017, UAB a încheiat contract de cercetare-dezvoltare cu Miele Tehnica. De astfel, această companie a iniţiat şi un parteneriat strategic pentru educaţie, la nivel naţional.

Şi, un detaliu interesant, profesorul spune că, prin activitatea în cadrul universităţii, au fost deja realizate tehnologii integrate pentru smart city şi smart home.

„Misiunea programului de studiu Electronica Aplicată este de a contribui prin cercetare avansată la dezvoltarea cunoașterii în domeniile electronicii, telecomunicațiilor și tehnologiei informației și totodată de a pregăti specialiști capabili să dezvolte, proiecteze, implementeze și exploateze sisteme electronice și de comunicații, cu aplicații în cele mai diverse domenii ale industriei și vieții cotidiene.

De asemenea, se dezvoltă cercetarea ştiinţifică crescându-i performanţele, atât în context naţional cât şi internaţional, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală, profesională şi socială a individului şi la progresul societăţii româneşti. Astfel, se formează specialişti şi cercetători ştiinţifici în domeniul ingineriei electronice, la nivelul actual al ştiinţei şi tehnicii pentru modernizarea tehnologiilor şi activităţilor din societate.

Prin cercetare ştiinţifică şi participare la conferinţe internaţionale şi la cooperarea inter-universitară se afirmă şi cresc performanţele ştiinţifice ale membrilor corpului didactic. Plecând de la această misiune, devine evident că întreaga activitate trebuie orientată spre performanţă, pentru a creşte competitivitatea specializării atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Realizarea tehnologiei informaţionale nu se poate face fără aportul inginerilor în general, şi în special al inginerilor în domeniul electronicii”, mai precizează profesorul din Alba Iulia.

Despre specializarea Electronică Aplicată de la UAB şi oportunităţi pentru studenţi

Specializarea este integrată în Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, programele de licenţă, având opt semestre. Absolvenţii primesc diplomă de inginer în electronică şi telecomunicaţii.

Programul de studiu pregătește specialiști care sa răspundă cerinţelor în permanentă schimbare al pieţei muncii, cu o pregătire inter- şi pluridisciplinară, asigurând instruire formativă, realizată în cadrul materialelor de studiu existente în biblioteci; instruire asistată de calculator; instruire în cercetare (prin cuprinderea proiectelor şi aplicaţiilor de an şi în special a proiectelor de diplomă). Calificarea absolvenților corespunde cadrului național al calificărilor (nomenclatorului ocupațiilor din România), în vigoare ( de ex: 215204-inginer electronist transporturi, telecomunicaţi, 215305-inginer sunet, 215213-proiectant inginer electronist, 251202- programator, 215220- specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industrial etc).

Obiectivele programului de Electronică Aplicată:

Dobândirea de cunoștințe generale în domeniul tehnic și economic

Formarea unor ingineri în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor prin dobândirea unor cunoştinţe generale şi specific, precum şi dezvoltarea unor aptitudini practice

Aplicarea elementelor de management şi de marketing în procesul tehnologic

Aplicarea unor tehnici si strategii actuale de proiectare

Utilizarea unor tehnici de proiectare specifice domeniului

Realizarea activităților de analiză, evaluare și diagnoză a sistemelor electronice

Dobândirea de competenţe şi abilităţi în utilizarea instrumentelor software specializate în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor.

Utilizarea limbajelor de programare, a mediilor de proiectare asistate etc

Utilizarea tehnologiilor informatice moderne în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor

Pe lângă sălile de curs şi de seminar, în care predarea se realizează utilizând mijloace moderne cum ar fi expunerea informaţiei prin intermediul videoproiectorului şi al unui laptop, studenţii beneficiază de laboratoare de informatică dotate cu calculatoare de ultimă generaţie, conectate la Internet, configurate cu programele necesare disciplinelor pe care le deservesc, utilizând ca şi sistem de operare atât Windows Xp cât şi Windows Vista (Laborator Multimedia, Laborator Reţele şi Internet, Laborator Tehnici Cad, Laborator de Calcul Numeric etc.).

Alături de laboratoarele destinate disciplinelor asistate de calculator, studenţilor le sunt puse la dispoziţie laboratoare de electronică cu dotări de cea mai recentă generaţie în instruirea studenţilor specializării de Electronică Aplicată (Laborator de Arhitectura microprocesoarelor, Laborator de Materiale şi Dispozitive, Laborator de Sisteme de Senzori, Laborator de Robotică, Laborator de Circuite Integrate Digitale, Laborator de Circuite Electronice, Laborator Interdisciplinar de Simulare, Măsurare şi Control etc.).

În plus, studenţii au acces la Biblioteca Universităţii, o bibliotecă modernă, cu un fond de publicaţii de peste 60 000 volume, ce dispune de un sistem informatizat, existând posibilitatea ca baza de date să fie consultată atât în reţeaua internă – pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor – OPAC-uri, cât şi on-line. Pe lângă acest fond de carte, studenţilor le este pusă la dispoziţie şi o Bibliotecă Virtuală care oferă resurse software destinate documentării, soft-ul de e-library cuprinzând 50.000 de titluri din diverse domenii.

De asemenea, studenţii pot beneficia de burse în străinătate, în cadrul programelor de cooperare bilaterală pe care universitatea le are cu universităţi din Franţa, Grecia, Olanda, Turcia, Suedia, Ungaria, Germania etc.

Studenţii pasionaţi de anumite discipline de studiu pot desfăşura şi o activitate de cercetare alături de un profesor coordonator, în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti coordonate de catedră şi îşi pot prezenta lucrările în cadrul Sesiunilor Ştiinţifice Studenţeşti organizate de Universitate.

 

Competente și cunoștințe dobandite

Structura programului de studii universitare de licenţă Electronica Aplicată este corelată cu cadrul național al calificărilor din învăţământul superior conform RNCIS şi oferă următoarele competenţe profesionale și transversale:

C1.Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele, sistemele, instrumentaţia şi tehnologia electronică

C2. Aplicarea metodelor de bază pentru achiziţia şi prelucrarea semnalelor

C3. Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microprocesoare, microcontrolere, limbaje şi tehnici de programare

C4. Proiectarea şi utilizarea unor aplicaţii hardware şi software de complexitate redusă specifice electronicii aplicate

C5. Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază din: electronică de putere, sisteme automate, gestionarea energiei electrice, compatibilitate electromagnetică

C6. Rezolvarea problemelor tehnologice din domeniile electronicii aplicate.

CT1. Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru care există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale

CT2. Definirea activităţilor pe etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a îndatoririlor, în funcţie de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient de informaţii şi comunicarea interumană

CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă folosind surse de documentare tipărite, software specializat şi resurse electronice în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională.

Oportunităţi de angajare pentru viitorul absolvent:

Competenţele asigurate de programul de studiu propus de Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru specializarea Electronică aplicată permit formarea următoarele tipuri de specialişti:

Inginer în domenii de vârf ale tehnicii moderne, analist, proiectant şi integrator, al componentelor tehnice, economice şi umane din cadrul sistemelor de producţie, distribuţie, transport, comerţ şi servicii:

– inginer electronist, proiectant sisteme şi tehnologii electronice

– inginer proiectare, întreţinere, exploatare sisteme de comunicaţii

– inginer proiectant sisteme de siguranţă

– inginer întreţinere şi asistenţă linii tehnologice robotizate

– inginer proiectant/implementare roboţi

Cercetător în institute de cercetare pe domeniul electronicii

Cadru didactic în specialitatea Electronică pentru învăţământul liceal de profil (cu condiţia de a urma modulul pedagogic)

Cadru universitar pe domeniul Electronică pentru învăţământul universitar de profil (cu condiţia de a urma modulul pedagogic).

sursa foto: Facebook (Emilian Ceuca)Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Președintele PLUS Alba, Mihail David: ”Deputatul Beniamin Todosiu este un mincinos”. Conflictul în alianța cu USR continuă

Publicat

Conflictul din interioriul Alianței USR PLUS Alba făcut public de președintele USR, Benianim Todosiu, pare a fi departe de sfârșit.

 Mihail David, președintele PLUS Alba, a reacționat luni dimineață, într-un drept la replică, asta după ce în timpul unei conferințe de presă susținută sâmbătă, a declarat că Todosiu e liber să aibă orice opine vrea el. 

”Deputatul Beniamin Todosiu este un mincinos”, așa și-a început președintele PLUS Alba, Mihail Todosiu, dreptul la replică, transmis pe adresa redacției alba24.ro, pe care îl redăm mai jos. 

”Deputatul Beniamin Todosiu este un mincinos. Am scris de două ori această propoziție și de două ori am șters-o, nervos și dezamăgit. Nu am șters-o pentru că e îmi e coleg de partid, ci pentru că mi-am dat seama că ideea în sine mă face să mă simt rău.

Am văzut astfel de apucături destul de des în alianța noastră sau chiar la noi în partid. Nu sunt surprins, pentru că îmi dau seama că dincolo de bunele noastre intenții rămân unele moravuri care s-au impus în societatea noastră. Dublul discurs, minciuna prin omisiune, sabotarea colegilor nu sunt străine în societatea în care trăim.

E una dintre temele importante la care avem mult de lucrat în anii care vin. Le-am promis cetățenilor că vom schimba politica din România.

CITEȘTE ȘI: Conflict deschis în Alianța USR PLUS Alba, după votul de vineri din Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Ce s-a întâmplat

În același timp, trebuie să le promitem colegilor noștri de partid că nu vom tolera comportamente lipsite de etică și morală în propriile noastre organizații. Așa că am șters ce scrisesem despre Beniamin Todosiu, pentru că îmi era rușine de rușinea lui și de sentimentele pe care le-ar putea avea colegii noștri.

A fost o ultimă încercare de a-i proteja reputația acestui deputat.

Beniamin Todosiu mi-a transmis că „are resursele necesare să mă denigreze dacă este nevoie”. Îl invit să o facă, dar cu o singură condiție: să fie transparent. Să plătească denigrarea mea, dar să știe toți colegii pe ce a cheltuit banii, ca să nu uite că am promis să fim transparenți. În raportul de activitate să treacă suma cheltuită la capitolul: bani pentru denigrarea lui Mihail David, colegul meu de la PLUS Alba. În rest, mă lasă rece emoțiile și dorințele sale personale, nu îmi e teamă de niciun fel de amenințare, pentru că de partea mea este adevărul.

Totuși, asta nu înseamnă că nu regret situația în care ne găsim și că trebuie să fac această declarație din motive de campanie internă ale unuia sau altuia, indiferent cine e el.

Beniamin Todosiu lansează atacuri false la adresa colegilor săi și spune că noi, cei de la PLUS, ne batem joc de cetățenii din Alba Iulia. De ce crede el asta? Pentru că cei care sunt consilieri locali PLUS au votat pentru mandatarea primarului Gabriel Pleșa să semneze contractul cu compania de transport care a câștigat o licitație publică pe baza unui caiet de sarcini aprobat de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, licitație care nu a fost contestată în instanță. Astfel nu am ajuns în situația foarte probabilă în care din data de 10 martie municipiul putea rămâne fără transport în comun.

Dacă Beniamin Todosiu își închipuie că va folosi Alianța și viitorul partid cum îl taie pe el capul, punând în pericol orașul și locuitorii săi, iar noi o să stăm și o să privim doar pentru că el e parlamentar din partea noastră, îmi e teamă că face confuzie între principii și interese.

Pentru cine nu știe, Beniamin Todosiu este deputat de Alba și Președintele Filialei Județene USR. Poate e stresat de apropiatul proces de fuziune, poate i se pare că e bine să își atace necolegial colegii de Alianță, viitori colegi de partid. Oricum ar fi, de dragul efortului meu și al celor cu care am muncit în anii aceștia, nu mă las intimidat de astfel de apucături. Și nu îmi e teamă că se va supăra cineva pentru că am spus adevărul.

Am venit la PLUS ca să muncesc pentru cetățenii orașului și județului meu, nu să fac combinații și să trag sfori pentru o funcție. Adevărul bate funcția și așa îmi răpește munca la partid mai tot timpul pe care aș putea să îl dedic celor dragi, așa că ar fi rușinos să îi și mint despre ce se întâmplă în politică.

Și din acest motiv nu accept comportamente lipsite de etică și decență cum a fost cel al lui Beniamin Todosiu”, a declarat Mihail David, președintele PLUS Alba.

Context

Confictul intern din cadrul Alianței USR PLUS la nivelul județului Alba a fost făcut public, vineri seara, de președintele USR Alba, deputatul Beniamin Todosiu, după ședința de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, ședință în care doi consilieri locali PLUS au votat diferit față de colegii lor din USR.

Mai exact, consilierii PLUS Sergiu Vârtei și Ionela Gavrilă au votat pentru mandatarea primarului Gabriel Pleșa de a semna contractul de atribuire a societății STP pentru gestionarea transportului local, în timp ce consilierii locali din USR au votat împotrivă sau s-au abținut.

CITEȘTE ȘI: Scandalul dintre Primăria Alba Iulia și firma de transport STP: PLUS explică de ce nu a votat cu USR în Consiliul Local

Mai multe surse politice au susținut că în interiorul Alianței USR PLUS Alba, încă dinainte de alegerile locale din 2020, există un conflict între cele două formațiuni, însă acesta nu a fost făcut public până vineri, 26 februarie.

La scurt timp după ședința de Consiliu Local, Beniamin Todosiu, într-o postare pe Facebook, preciza: cei doi consilieri locali PLUS ”și-au bătut joc de albaiulieni și au angajat primăria într-un contract despre care există suspiciuni rezonabile că e păgubos și cu vădite semne de ilegalitate”.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Consiliul Național al Elevilor nu este de acord cu venirea la școală în scenariul roșu pentru cei din clasele VIII și XII

Publicat

Consiliul Naţional al Elevilor a anunţat că dezaprobă ideea ca tinerii din clasele terminale să meargă la şcoală în condiţiile în care localitatea în care învaţă se află în scenariul roşu şi solicită ca aceştia şi părinţii să îşi exprime opţiunea cu privire la modalitatea de continuare a cursurilor.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că ia în calcul ca elevii din clasa a VIII-a şi clasa a XII-a să meargă la cursuri în format fizic, chiar dacă şcoala este încadrată în scenariul roşu de funcţionare.

„Conform rezultatelor ultimei consultări lansate de Consiliul Naţional al Elevilor, în care peste 750 de unităţi de învăţământ au furnizat informaţii despre măsurile igienico-sanitare existente, 50,1% dintre şcoli nu dispun de dotări sanitare de bază (apă curentă, săpun, hârtie igienică), iar 43,4% dintre sălile de clasă nu sunt aerisite şi dezinfectate în mod corespunzător. În acest context, Consiliul Naţional al Elevilor dezaprobă ideea impunerii obligativităţii elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a de a merge fizic la şcoală într-un context cu risc ridicat de infectare şi, astfel, solicită Ministerului Educaţiei să adopte o măsură prin care elevii şi părinţii să îşi exprime opţiunea cu privire la modalitatea de continuare a cursurilor, în localităţile unde se aplică scenariul roşu”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Potrivit CNE, este important ca fiecare elev major sau părinte să poată decide, de la caz la caz, indiferent de scenariul în care este încadrată şcoala, modul de desfăşurare a cursurilor.

„Considerăm că, în eventualitatea în care o localitate intră în scenariul roşu, din cauza numărului mare de infectări, elevii majori sau părinţii elevilor minori sunt îndreptăţiţi să aleagă dacă vor sau nu să se expună riscului de infectare. E absurd să impui acestora să rămână la şcoală şi să închizi ochii în faţa unui pericol semnificativ”, a declarat Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, citat în comunicat.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în luna MARTIE. Variații mari de temperatură, zilele cu ploi și ninsori. Prognoza meteo lunară

Publicat

Vremea în luna martie se anunță a fi una capricioasă, cu variații mari de temperatură de la o săptămână la alta. Nu scăpăm nici de reprize de ploi sau ninsori.

Vor fi câteva zile cu maxime de aproape 20 de grade, iar apoi vremea se răcește până la 4-5 grade. ”Tiparul” se repetă aproape în fiecare săptămână. Abia spre finalul lunii se mai stabilizează la valori medii de 15 grade.

Vezi MESAJE DE 1 MARTIE: Fii vestitorul primăverii pentru cei dragi. Felicitări, urări și SMS de Mărţişor

În județul Alba, perioade cu ploi/ninsori sunt anunțate în jurul datelor de 7, 11, 14, 15, 21, 27 și 30 martie.

Prognoza meteo la nivel național, luna martie 2021 – sursa ANM:

Săptămâna 1-7 martie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, la nivelul întregi țări.

Precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane din jumătatea vestică a țării.

Citește și Tradiţii şi superstiţii de 1 Martie. Semnificaţiile mărţişorului, simbol al primăverii

Săptămâna 8-14 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, cu o tendință ușor deficitară în regiunile extracarpatice.

Săptămâna 15-21 martie

Temperaturile medii ale aerului se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 22-29 martie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

surse: meteoromania.ro, accuweather.com, agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: LIMBAJUL FLORILOR. Ce poveste ar putea spune un buchet de flori. Mesaje ascunse în petale, formă şi culoare

Publicat

Limbajul florilor: Dincolo de frumuseţea evidentă şi mirosul specific al unor flori preferate de majoritatea celor care apreciază bijuteriile naturii, puţini dintre noi poate s-au gândit şi ce ar putea semnifica oferirea acestora ori alăturarea mai multori tipuri, într-un buchet.

Pe lângă semnificaţiile culorii florii respective, fiecare „înseamnă” ceva, inclusiv plantele ornamentale care se pun în buchete.

Citește și MESAJE DE 1 MARTIE: Fii vestitorul primăverii pentru cei dragi. Felicitări și urări pe care le poţi trimite de Mărţişor

Chiar dacă semnificaţiile unei flori pot varia în diferite zone ale lumii, de cele mai multe ori sunt interpretate în funcţie de culoare şi formă.

Limbajul florilor, numit şi floriografie, a fost utilizat ca un mod de comunicare criptată prin intermediul aranjamentelor florale, semnificaţii fiind atribuite plantelor de mii de ani.

Floriografia a fost practicată în culturi tradiţionale din Europa, Asia şi Estul Mijlociu, interesul pentru această simbolistică fiind extins în special în perioada victoriană, în Anglia, dar şi în SUA, cu inspiraţie de la curtea din Constantinopol.

Astfel, sentimente ce nu puteau fi exprimate prin cuvinte permiteau transmiterea de mesaje, prin intermediul florilor, fiind utilizate adevărate dicţionare.

Limbajul florilor a fost evidenţiat şi în operele unor scriitori. De exemplu, Shakespeare a folosit cuvântul „floare” mai mult de o mie de ori în scrierile sale. În „Hamlet”, Ofelia face referire la semnificaţile panseluţelor, rozmarinului, căldăruşei, margaretelor şi violetelor.

Vă prezentăm în continuare repere de interpretare a florilor:

Limbajul Florilor în funcţie de culoare:

buchet flori

Alb: puritate, inocenţă, sinceritate

Roşu: iubire, pasiune, frumuseţe

Galben: prietenie, înţelepciune sau gelozie

Portocaliu: creativitate, energie, căldură

Albastru: loialitate, mister, seninătate

Violet: credinţă, nobilitate, spiritualitate, devotament

Verde: speranţă, fertilitate

Limbajul florilor: În funcţie de forma şi tipul plantei

Albăstrea: delicateţe

Anemonă: anticipare, slăbiciune, „te voi aştepta”

Angelica (angelica) – inspiratie profunda

Anthurium (pasarea flamingo) – „m-am îndrăgostit de tine”

Azalee: „ai grijă de tine”, „ţin mult la tine”

Begonie: gânduri negre

Brad: timp, trăinicie

Bujor: sfială, timiditate, căsătorie fericită, compasiune, ruşine

Cactus: suferinţă

Cală: frumuseţe magnifică, mândrie, frumuseţe ieşită din comun

Camelia albă: “eşti adorabilă”

Camelia roşie: “esti in inima mea” sau „te voi iubi mereu”

Camelia roz: „mi-e dor de tine”

Campanula: magie

Caprifoi: prietenie

Cimbru: curaj, energie

Cyclamen / ciclada: adio, rămas bun

Ciuboţica cucului / Primula: frumuseţe tânără, „nu pot trăi fără tine”

Condurul doamnei: „am încredere în dragostea mea”

Euphorbia (coronita lui Isus): tărie de caracter, perseverenţă

Coroana imperială: persecuţie

Crin alb: puritate, „e o binecuvântare să fiu cu tine”

Crin african: iubire sinceră

Crin galben: neîncredere, fals, minciună

Crin portocaliu: ură

Crizantemă: optimism, bucurie

Crizantemă albă: adevăr

Crizantema galbenă: ofensă

Crizantema roşie: „te iubesc”

Dafin: coroana poeţilor

Degeţel roşu: nesinceritate

Feriga: sinceritate

Frezia: „apreciez că te gândeşti la mine”

Floarea soarelui: „vreau să-ţi câştig dragostea”

Gardenia: „te iubesc în secret”

Garoafa albă: dragoste pură, noroc

Garoafa galbenă: „m-ai dezamăgit”

Garoafa roşie: admiraţie, curtoazie, “inima mea este asemenea unei torţe”

Garoafa roz: dragoste platonică, “nu te voi uita nicodată”

Garofiţa: vitejie

Gălbenea: fericire

Genţiana: puritate

Ghinda: simbolul nordic al vieţii şi al nemuririi

Ghiocel: prieten la nevoie

Gladiole: “mi-ai pătruns în inimă”, sinceritate, condoleanţe

Iasomie: abundenţă de dragoste

Iasomie de Madagascar: „eşti unică pentru mine”

Iedera: încredere

Imortele: dragoste eternă

Iris /stânjenel: credinţă şi speranţă, înţelepciune şi putere

Lalea: simbolul dragostei

Lalea roşie: „eşti un amant perfect”

Lalea galbenă: “dragoste fără speranţă”

Laur: faimă

1464615_10202934948308072_1172814479155252969_n

Lăcrămioara: puritatea inimii, inocenţă, delicateţe, „hai să ne împăcăm”

Levănţica: puritate, tacere

Liliac: „eşti prima mea iubire”

Liliac alb: tinereţe, inocenţă

Liliac violet: primele emoţii ale dragostei

Lotus: iertare, dragoste instrainata

Mac: uitare

Maghiran: dragoste, fericire

Magnolie: nobilitate, dragoste de frumos, dragoste de natură

Margareta albă: inocenţă

Margareta roşie: frumuseţe

Măslin: pace

Mimoza: castitate, perserverenţă

Mirt: dragoste împărtăşită

Muşcata: gentilitate

Nalbă: ambitie

Narcisa: vanitate sau respect

Narcisa galbenă: dragoste neimpartasita

Nemţişor: lumina, veselie

Nu-mă-uita: dragoste adevărată, prietenie şi fideliate

Orhidee: fecunditate, viaţă lungă, „eşti atât de frumoasă”

Panseluţă: „mă gândesc la tine”, „îmi amintesc de tine”

Păpădie: simbolul soarelui, al cochetariei

Petunia: „prezenţa ta mă enervează”, furie, resentimente

Portocal (floare): casatorie

Rozmarin: amintire

Salcâm: dragoste tainica

Salvie: fericire

Soc: trădare

Strelitzia (pasarea paradisului): magnific, splendoare regală

Toporaşii: loialitate

Trandafir: dragoste

Trandafir alb: “sunt demn de dragostea ta”, „sunt fericit”, „sunt norocos”, sunt bucuros”

Trandafir galben: gelozie

Trandafir roşu: dragoste şi pasiune arzătoare, „te iubesc”, „te ador”, „te doresc”

Trandafir roz: plăcere sau suferinţă

Trifoi: loialitate

Trifoi cu patru foi: noroc

Urzica: calomnie, defaimare

Violeta: modestie, constanţă

Violete albastre: încredere

Zambila: durere

Zambila albă: sunt mândru de tine, „mă voi ruga pentru tine”

Zambila albastră: continuitate în sentimente

Zambila galbenă: gelozie

Zambila roşie /purpurie: “imi pare rău”, „iartă-mă”

Zambila roz: joacă.

sursa foto: Facebook Andreea Baniţă – maitre fleuriste

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate