Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE Academia de Poliție 2022: 745 de locuri scoase la concurs. Înscrieri, acte necesare, condiții, probe, calendar

Publicat

Admitere la Academia de Poliție 2022: pentru sesiunea de admitere din acest an, au fost scoase la concurs 745 de locuri. Înscrierile se fac până îm 8 iulie.

În acest an, se vor da note și la proba de evaluare a performanței fizice. Media finală de admitere va fi calculată în pondere de 50% nota la proba sportivă și 50% nota la proba scrisă.

Se pot înscrie candidați cu cetățenie română, în vârstă de cel puțin 18 ani, care au diplomă de Bacalaureat și îndeplinesc anumite condiții. Printre acestea, trebuie să fie apți din punct de vedere medical și psihologic.

Admiterea la Academia de Poliție 2022 – locuri pe facultăți și specializări

745 locuri din care 645 la buget și 100 cu taxă, 12 locuri pentru candidați romi, 9 locuri pentru candidați maghiari, 7 locuri alte minorități

FACULTATEA DE POLIŢIE

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Ordine şi  siguranţă publică

 • poliție – IF – 3 ani: 250 locuri din care 228 IGPR, 4 DEPABD, 15 DGPI, 3 SIE (7 locuri pentru candidați romi, 5 locuri pentru maghiari, 3 locuri pentru alte minorități)
 • poliție de frontieră: 70 locuri din care 50 IGPF, 10 IGI, 5 DGP, 5 DGPI (2 locuri pentru candidați romi, 2 locuri pentru maghiari, 2 locuri pentru alte minorități)
 • jandarmi: 70 locuri din care 62 IGJR, 5 SPP, 3 SIE (2 locuri pentru candidați romi, 2 locuri pentru maghiari, 2 locuri pentru alte minorități)
 • poliție penitenciară: 40 locuri (40 ANP)
 • poliție, poliție de frontieră, jandarmi – fără frecvență – 3 ani: 50 locuri, din care 36 IGPR, 7 IGPF, 7 IGJR (agenți, subofițeri, maiștri militari MAI)

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Drept

 • poliție, poliție de frontieră, jandarmi – 4 ani : 105 locuri din care 30 IGPR, 15 IGPF, 7 IGI, 1 DGCTI, 15 DGA, 1 DGAESRI, 1 DGL, 2 DEPABD, 2 DRPCIV, 1 ORPDP, 1 DSU, 10 IGJR, 8 IGSU, 5 SPP, 6 SIE plus 10 locuri MApN
 • poliție, poliție de frontieră, jandarmi – ID – 4 ani: 100 locuri cu taxă (personal MAI)

FACULTATEA DE POMPIERI

Ingineria instalaţiilor – Instalaţii pentru construcţii – pompieri – IF – 4 ani

 • 38 locuri (IGSU); 1 loc candidați romi
 • 2 locuri – Republica Moldova
 • 10 locuri – burse studenți palestinieni

Anul trecut erau 755 de locuri și concurență de 5 pe un loc. Cei interesați să dea admitere la academie pot afla detalii de la inspectoratele județene de poliție, jandarmi și ISU (pompieri), cele care se ocupă de recrutare.

După evaluarea psihologică, în cadrul admiterii, candidații vor susține proba sportivă și cea scrisă (test-grilă la română, istorie și limbă modernă pentru Facultatea de Poliție, respectiv Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică pentru Facultatea de Pompieri). La final va fi examinarea medicală, însă la înscrieri candidatul trebuie să aibă aviz medical că este apt pentru efort fizic.

Notarea la proba sportivă se face de la 5 la 10 și acordarea calificativului ,,promovat”, respectiv prin acordarea calificativului ”nepromovat”, în situația depășirii timpului final. Candidații au de parcurs un traseu cu 12 obstacole, în cel mult trei minute și 20 de secunde. Pentru nota 10 însă, traseul trebuie parcurs în cel mult 2 minute și 5 secunde.

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2022 se organizează pe facultăţi:

Facultatea de Poliţie:

 • domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
 • domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă

Facultatea de Poliție pregătește ofițeri de poliție (poliție, poliție de frontieră), jandarmi, imigrări, penitenciare, informații și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. S-a înființat în 2021, ca urmare a reorganizării Facultăților de Poliție, de Jandarmi, de Poliție de Frontieră și de Științe Juridice și Administrative. Are șase departamente: Ordine şi siguranţă publică, Poliție Judiciară, Drept public, Drept privat, Științe comportamentale și științe socio-umaniste, Educație fizică și pregătire militară. În cadrul facultății, sunt organizate și programe de masterat.

După înmatriculare, candidații încheie angajamente cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să își desfășoare 10 ani activitatea în structuri MAI.

Facultatea de Pompieri

 • domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învățământ cu frecvență

Facultatea de Pompieri este o instituție militară de învățământ superior care asigură formarea (licență) și perfecționarea (masterat) cadrelor cu studii superioare (ofițeri) pentru unitățile operative IGSU. Absolvenții primesc diplomă de ofițer/inginer.

Etapele concursului de admitere

 • Etapa I: Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice
 • Etapa a II-a: Proba de evaluare a cunoştinţelor
 • Etapa a III-a: Examinarea medicală

Probele de concurs din cadrul etapelor I și II se susțin în centrele zonale de selecție potrivit repartiției și planificării corespunzătoare.

CALENDAR Admitere Academia de Poliție 2022

 • până în 8 iulie: depunerea cererii-tip de înscriere
 • până în 13 iulie: evaluarea psihologică
 • până în 22 iulie: depunerea actelor la dosarul de recrutare
 • 21-27 iulie 2022: achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs, online (data operațiunii bancare).
 • 1 august 2022: transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către unitățile de recrutare a tabelului nominal cu candidații care au depus dosar recrutare în volum complet, inclusiv copie cerere înscriere și documente
 • 4-10 august 2022: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 19 august: afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / la centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice
 • 22-28 august 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice
 • 29 august 2022: afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs
 • 30-31 august 2022: susţinerea probelor scrise
 • 1 septembrie 2022: afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise
 • 1-2 septembrie 2022: depunerea contestaţiilor la probele scrise – online la Academiade Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 3-4 septembrie 2022: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise
 • 6-29 septembrie 2022: examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor. Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale.
 • 30 septembrie: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS” 1 octombrie 2022: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării

Admitere Academia de Poliție 2022 – înscrieri și condiții de recrutare

Cererea-tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare (Dispoziția DGMRU II/ 12526 din 22.06.2022).

Vezi model cerere înscriere Admitere Academia de Poliție 2022

Vezi model consimțământ cazier Admitere Academia de Poliție 2022

Vezi model consimțământ informat Admitere Academia de Poliție 2022

Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează de către unităţile/ compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare (IPJ, ISU, IJJ, IPF – n.r.).

Pentru specialitatea „Penitenciare” (beneficiar – Ministerul Justiţiei), recrutarea candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane ale unităţilor penitenciare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților codul unic de identificare, precum și centrul zonal la care este arondat, o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Dovada comunicării se anexează la cerere. În cazul primirii și a consimțământului, se procedează la solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de către candidat.

Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere.

La învățământ cu frecvență se pot înscrie:

 • absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă
 • absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației

La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie, pot participa:

 •  agenţii/ subofiţerii/ maiştrii militari din M.A.I.

Pentru specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri” candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Se pot înscrie fără a fi obligatorie susținerea probelor scrise, pe locurile finanțate de stat, dacă sunt declarați ”apt”/”promovat” – au îndeplinit baremul minimal de promovare la proba sportivă și examinarea medicală:

 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu,
 • copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român

Admitere Academia de Poliție 2022 – dosarul de recrutare

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun la unitățile de recrutare documentele solicitate până la data de 22 iulie 2022.

Candidații se înscriu la unitățile de recrutare, iar acestea centralizează și transmit documentele către Academie.

Se trimit doar dosarele/ documentele scanate ale candidaţilor declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic, respectiv ”pentru efort fizic în vederea participării la concursul de admitere la o instituție de învățământ MAI” (medical).

Prin excepție, dosarele candidaţilor recrutaţi de structurile de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române sunt centralizate la nivel de Inspectorat General, și ulterior trimise la Academie.

Unităţile de recrutare introduc și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor în sistemul informatic – e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere, conform cererii de înscriere, astfel încât datele prelucrate în sistemul informatic să corespundă cu datele din cererile de înscriere ale candidaților și cu datele transmise în tabelele nominale.

Dosarul de recrutare conține avizul psihologic. Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.

Actele necesare pentru înscriere la admitere Academia de Poliție 2022 sunt următoarele:

– cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2022

 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale sau adeverință (pentru promoţia absolventă în anul concursului), în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate

– documentele care atestă absolvirea studiilor liceale pentru pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2022:

 • atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent/copie legalizată); diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

În cazul candidaților cu premii la olimpiade/copii de polițiști sau personal militar, inclusiv:

 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform anexelor nr. 2 și 3 la OMAI nr. 105/2020;
 • copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care și-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 • cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;
 • o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 • documentele doveditoare obținerii distincțiilor (în funcție de caz).

La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate, certificate pentru conformitate și semnate atât de către persoana desemnată cât și de către candidat. Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.

În cazul candidaţilor înscriși pe locuri distincte (rromi, maghiari, alte minorităţi naţionale etc.) sau în situația absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, dosarul de recrutare va conține, suplimentar, şi documentele, în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pe aceste locuri.

Unităţile de recrutare trimit la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Serviciul Management Resurse Umane, în termen de 2 zile de la data primirii rezultatelor la testarea psihologică, în format electronic.

 • tabelul nominal cuprinzând candidații care au depus dosarul de recrutare în volum complet
 • copie în format scanat (pe email) a cererii de înscriere a diplomei de bacalaureat/ adeverință eliberată de liceu (în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, în care se menționeză media generală de la bacalaureat)
 • copie în format scanat (pe email) a foii matricole a studiilor liceale
 • copii în format scanat (pe email) ale documentelor justificative pentru scutire de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul).

Opţiunea candidatului, consemnată în Cererea-tip de înscriere la concurs şi transmisă Academiei de către unitatea care a efectuat recrutarea, în tabelul nominal cu datele candidaţilor recrutaţi, nu poate fi modificată

Admitere Academia de Poliție 2022 – taxa de concurs

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 450 lei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere se achită în contul de venituri al Academiei de Poliție “Al.I.Cuza” (CF 4266472), deschis la Trezoreria Sector 1 București

 • cont IBAN: RO35TREZ70120F330500XXXX

după depunerea documentelor de înscriere și exclusiv on-line (respectiv virament bancar, transfer online etc.).

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 – 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare).

Explicația pe documentul de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere va include în mod obligatoriu următoarele informații:

 • CNP candidat
 • Codul unic de identificare atribuit candidatului

Candidații care nu au făcut dovada plății taxei de înscriere nu vor putea fi înscriși la concursul de admitere. În situații excepționale, generate de eventuale riscuri ce privesc decontările interbancare, operațiunile de plată se pot corecta până cel târziu la data de 3 august 2022 – data operațiunii bancare.

Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:

 • orfanii de unul sau de ambii părinţi
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi
 • copiii personalului M.A.I., în activitate/ pensionat/ decedat
 • copiii personalului M.Ap.N., în activitate/ pensionat decedat (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.)
 • cei care sunt absolvenți ai colegiilor militare din rețeaua M.Ap.N (numai pentru candidaţii recrutați și selecționați de către M.Ap.N.)
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare)
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială

Excepție, candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, care nu beneficiază de scutire de plată a taxelor

Vezi AICI integral detaliile despre probele de admitere la Academia de Poliție 2022

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează, până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Centrele zonale de selecție

Probele de concurs (traseul practic-aplicativ și proba scrisă de verificare a cunoștințelor) se susțin în centrele zonale de selecție.

CENTRE ZONALE DE SELECȚIE

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea, candidații la frecvență redusă, candidații ANP, precum și candidații MApN pentru proba de verificare a cunoștințelor
 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea
 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
 • Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești pentru toți candidații înscriși la Facultatea de Pompieri.

Susținerea probelor de admitere

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22 – 28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.

Rezultate, medii de admitere, contestații

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor de admitere obținute.

Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice și la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media probei scrise este media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 1 – 2 septembrie 2022 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.

Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în perioada 6 – 29 septembrie 2022.

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

 Afișarea rezultatelor finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 30 septembrie 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax