Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE la școli MAI 2023: ISU Alba recrutează candidați pentru Școala de Subofițeri de Pompieri. Calendar, condiții, documente

Publicat

ADMITERE la școli MAI 2023: ISU Alba recrutează candidați pentru Școala de Subofițeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Sunt disponibile 300 de locuri.

Cererile de înscriere pot fi depuse de miercuri, 18 octombrie până în 5 noiembrie (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică), pe adresa de e-mail resurse_umane@isualba.ro.

Locuri disponibile pe specializări

 • specialitatea Subofițer de pompieri și protecție civilă – 275 locuri, din care 255 IGSU și 2 pentru candidați romi
 • specialittea Maistru militar auto – 25 locuri, din care 15 IGSU

Calendar admitere 2023

 • 18 octombrie – 5 noiembrie 2023 – depunerea cererilor de înscriere, în format electronic, la adresa de e-mail resurse_umane@isualba.ro (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică)
 • 24 noiembrie 2023 – data până la care va avea loc evaluarea psihologică (locația și data desfășurării vor fi anunțate în timp util
 • 24 noiembrie 2023 – termenul de depunere a documentelor din dosarul de recrutare (la sediul ISU Alba)
 • 7 – 13 decembrie 2023 – evaluarea performanțelor fizice (la sediul școlii de pompieri)
 • 16 decembrie 2023 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor (la sediul școlii de pompieri)
 • 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024 – examinarea medicală (pentru candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale)
 • 2 februarie 2024 – afișarea rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – procedura de înscriere

Alături de cererea-tip de înscriere, se mai transmit declaraţia privind luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, copia cărții de identitate și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare.

Acestea se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurse_umane@isualba.ro.

La primirea cererii-tip de înscriere, candidaților li se atribuie codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs.

Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează și se comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților.

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – condiții de recrutare

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat ((diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat)
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică; dacă se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează; evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – criterii specifice

 • vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – Documente necesare pentru recrutare

Fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba, următoarele documente:

Copiile documentelor se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată din cadrul unității de recrutare şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023.

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – Evaluarea psihologică

 • până în 24 noiembrie 2023, de către specialiști din cadrul MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – probele de concurs

Probele de concurs se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

 • evaluarea performanței fizice, în perioada 7 – 13 decembrie 2023
 • evaluarea cunoștințelor, în 16 decembrie 2023

Proba de evaluarea performanței fizice constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ (Anexa 3^2 la OMAI nr. 177/2016)

Proba de evaluare a cunoștințelor constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică din programa M_tehnologic conform tematicii și bibliografiei aprobată pentru această sesiune de admitere.

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportive necesar.

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa office@scoaladepompieri.ro în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute și se soluționează în termen de 48 de ore de expirarea termenului de depunere la sediul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează (OMAI nr. 105/2020) pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești transmite unităților de recrutare lista candidaților care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Admitere 2023 Școala de subofițeri pompieri – rezultate finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, până la data de 2 februarie 2024.

Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului școlar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Unirea” al județului Alba sau la numerele de telefon 0258/810411, int. 27007; 27119; 27121; mobil 0743184717

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax