Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE LICEU 2024: GHID cu locuri și specializări la licee în ALBA, ultimele MEDII de intrare. Fișele de înscriere la liceu

sala clasa liceu examen

Publicat

Admitere liceu 2024. Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat Ghidul candidatului, cu informații despre locurile și specializările la licee pentru anul școlar 2024-2025 și ultimele medii de intrare.

De asemenea, sunt disponibile date despre organizarea și desfășurarea admiterii.

Broșura de admitere realizată de IȘJ Alba cuprinde informații legate de admitere și reprezintă un ghid util atât pentru absolvenții clasei a VIII-a, cât și pentru părinții acestora în vederea orientării școlare pentru clasa a IX-a.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a se va desfășura în perioada 11-12, respective 15-22 iulie 2024.

Evaluare Națională 2024. Modele de subiecte la ROMÂNĂ și MATEMATICĂ. Toate variantele pentru elevi, publicate de minister

Repartizarea computerizată va fi în 24 iulie 2024.

Primul criteriu de departajare în cazul mediilor de admitere egale, la repartizare computerizată, va fi media din clasele V-VIII.

Admitere liceu 2024. Media de admitere

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă:

 • media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru:

 • stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.

În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație,

AICI, model declarație

semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate.

Se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Admitere liceu 2024. Cum se calculează media de admitere la vocațional, artistic, sportiv, teologic și militar

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 – 2025

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

unde:

 • APT = nota finală la probele de aptitudini
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere
 • Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

0,2 MA + 0,8 NP = MFA

unde:

 • NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică
 • MA = media de admitere (media la Evaluare Națională)
 • MFA = media finală de admitere.

Admitere liceu 2024. Modele FIȘĂ de înscriere

Admitere liceu 2024. LOCURILE LA LICEELE DIN JUDEȚUL ALBA

ADMITERE 2024 – învățământ de stat, profesional de stat, profesional dual, profesional special și mediile de intrare anul trecut (2024)

Vezi integral: GHID admitere liceu 2024-2025

Admitere liceu 2024. ALBA IULIA

Admitere Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

(Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 11, Alba Iulia, tel. 0258-835164, e-mail: office@hcc.ro, site: www.hcc.ro; Liceal Limba de predare: Limba română; învăţământ de zi)

Filiera / Profil / Specializare/ Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Ştiinţe ale Naturii – 26 locuri – 9,57

Teoretică / Real / Matematică-Informatică – intensiv limba engleză 26 locuri/intensiv informatică 26 locuri – 9,35

Teoretică / Umanist / Ştiinţe Sociale – 26 locuri – 9,27

Teoretică / Umanist / Filologie – bilingv Engleză – 26 locuri – 9,12

Teoretică / Umanist / Filologie – bilingv Franceză – 26 locuri – 8,67

Admitere Colegiul Economic “Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

(Str. Octavian Goga, nr. 11, Alba Iulia, tel. 0258-811468, fax. 0258-811468, , e-mail: cedpmab@gmail.com site: www.colegiuleconomicdpm.ro; Liceal Limba de predare: Limba română; Învăţământ de zi)

Filiera/ Profil/ Specializare/ Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Tehnologic / Servicii / Comerţ  – 24 locuri – 8,42

Tehnologic / Servicii/ Economic / 48 locuri din care intensiv limba engleză 24 locuri – 8,95

Tehnologic / Servicii / Turism şi alimentaţie – intensiv limba engleză 24 locuri/intensiv limba franceză 24 locuri – 8,57

Admitere Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – învățământ profesional de stat

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Turism și alimentație /Bucătar – 24 locuri – cod 601

Turism şi alimentaţie /Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 24 locuri – cod 599

Admitere Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

(Str. Gh. Pop de Băseşti, nr. 2, Alba Iulia, tel. 0258-834102, fax. 0258-834102, e-mail: office@eduaicta.ro, site: www.aicta.ro: Liceal Limba de predare: Limba română)

Învăţământ de zi

Filiera /Profil /Specializare/ Specializare / Nr. loc /Media ultimului admis 2023

Tehnologică /Tehnic /Chimie industrială – 24 locuri – 8,17

Tehnologică/Servicii/ Estetica şi igiena corpului omenesc – 24 locuri – 7,97

Admitere Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia – învățământ profesional de stat:

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Materiale de construcții / Operator ceramică fină – 24 locuri – cod 560

Industrie textilă și pielărie /Confecționer produse textile – 24 locuri – cod 62o

Industrie textilă și pielărie / Confecționer articole din piele și înlocuitori – 24 locuri – 623

Liceul Tehnologic “Alexandru Domşa” Alba Iulia

(Str. Tudor Vladimirescu , nr. 143, Alba Iulia, tel.0258-816065, fax. 0258-817811, e-mail: ctaldomsa@gmail.com, site: https://ctaldomsa.wixsite.com/ctad; Liceal Limba de predare: Limba română; învăţământ de zi)

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Tehnologică / Tehnic / Electronică, automatizări – 24 locuri – 6,50

Tehnologică / Tehnic / Electric – 24 locuri

Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia – învățământ profesional de stat:

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Mecanică /Mecanic auto – 24 locuri – cod 527

Mecanică/ Tinichigiu vopsitor auto – 12 locuri – cod 506

Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia – învățământ profesional dual/ Șoala Profesională Germană Alba Iulia:

Domeniul/Calificarea/ nr. locuri/ Cod

Electromecanică / Electromecanic utilaje și instalații industriale – 44 locuri – cod 543

Mecanică / Operator la mașini cu comandă numerică – 22 locuri – cod 530

Mecanică / Modelier – 12 locuri – cod 514

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia

(Str. Tudor Vladimirescu 39, Alba Iulia, tel 0258.816.938, e-mail: dp.alba@isjalba.ro site: https://dorin-pavel.ro)

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice – 24 locuri – 6,50

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia – învățământ dual:

Electric /Electrician exploatare joasă tensiune – 10 locuri – cod 567

Construcții instalații lucrări publice / Dulgher, tâmplar, parchetar – 12 locuri, cod 576

Construcții instalații lucrări publice/ Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze – 12 locuri, cod 580

Construcții instalații lucrări publice / Zidar, pietrar, tencuitor – 12 locuri, cod 575

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia – învățământ profesional de stat:

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Construcții instalații lucrări publice / Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 12 locuri – cod 580

Electric /Electrician aparate și echipamente electrice și energetice – 14 locuri – cod 567

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

(Str. Ştefan cel Mare, nr. 25, Alba Iulia, tel. 0258-835346, fax. 0258-832813, e-mail: licsportiv@yahoo.com, site: https://licsportiv.stasalba.ro/: Liceal Limba de predare: Limba română; învăţământ de zi)

Filiera /Profil /Specializare / Nr. locuri

Vocaţională /Sportiv /Baschet fete – 12 locuri

Vocaţională / Sportiv / Handbal băieți – 12 locuri

Vocaţională / Sportiv / Atletism – 6 locuri, Haltere – 2 locuri, Înot – 8 locuri, Judo – 6 locuri, Fotbal – 2 locuri (total 24 locuri)

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

(Str. Călăraşi, nr. 2, Alba Iulia, tel. 0258-812473. fax. 0258-812473 / Liceal Limba de predare: Limba română / învăţământ de zi)

Filiera /Profil /Specializare / Nr. locuri

Vocaţională /Arte vizuale /Arhitectură, arte ambientale şi design – 12 locuri

Vocaţională /Arte vizuale /Arte plastice şi decorative – 12 locuri

Vocaţională /Muzică /Muzică – 24 locuri – Pian (7), Vioară (2), Violoncel (1), Chitară (1), Flaut (1), Clarinet (2), Nai (2), Percuție (2), Canto clasic (3), Canto popular (2), Muzică ușoară/jazz (1)

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

(Str. Păcii, nr. 4, Alba Iulia, tel. 0258-819869, e-mail: gmgkdirector@gmail.com site: www.gmgkliceum.ro; Liceal Limba de predare: Limba maghiară; Învăţământ de zi)

Filiera /Profil /Specializare / Nr. locuri

Vocaţională /Teologic /Teologie romano-catolică – 24 locuri

Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

(Str. B-dul Transilvaniei, nr.36A, Alba Iulia, tel. 0258-834890, fax. 0358-819474; Liceal Limba de predare: Limba română; învăţământ de zi)

Filiera /Profil /Specializare / Nr. loc /Media ultimului admis 2023

Teoretică / Umanist / Filologie – 26 locuri – 8,52

Teoretică / Umanist / Ştiinţe sociale – 26 locuri – 8,65

Vocaţională / Teologic / Teologie ortodoxă – 24 locuri

Alba Iulia – învățământ particular (zi, nu participă la repartizarea computerizată)

Liceul Teoretic ”Sfântul Iosif” Alba Iulia

Teoretic/umanist – Filologie intensiv limba germană – 7 locuri

Teoretic/real – Științe ale naturii intensiv limba germană – 8 locuri

Admitere liceu 2024. SEBEŞ

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş

Str. Călugăreni, nr. 49, Sebeş, tel. 0258-731217, e-mail: colb.sebes@yahoo.com – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Nr. Loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Matematică-Informatică – intensiv engleză – 26 locuri, intensiv informatică – 26 locuri – 9,25

Teoretică / Umanist / Filologie – bilingv engleză – 26 locuri – 8,55

Teoretică / Real / Ştiinţe ale Naturii – 26 de locuri – 8,72

Teoretică / Umanist / Ştiinţe Sociale – 52 locuri din care 26 locuri intensiv germană – 8,40

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Str. Lucian Blaga, nr. 76, Sebeş, tel. 0258-731220, e-mail: ls.sebes@isjalba.ro site: www.lpss.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare /   Nr. locuri

Vocațională / Sportiv /Fotbal – 24 locuri

Vocațională / Sportiv / Handbal – 24 locuri

Liceul Tehnologic Sebeş

Str. Dorin Pavel, nr. 2, Sebeş, tel. 0258-731010, e-mail: admitere@ltsebes.ro site: www.ltsebes.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Tehnologică / Servicii / Economic – 24 locuri – 8,07

Tehnologică/Servicii / Comerț – 24 locuri – 7,65

Tehnologică / Tehnic / Industrie textilă şi pielărie – 24 locuri – 6,47

Tehnologică / Tehnic / Electronică automatizări – 24 locuri

Liceul Tehnologic Sebeș – învățământ profesional de stat:

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Fabricarea produselor din lemn / Tâmplar universal – 12 locuri – cod 613

Industria textilă și pielărie / Marochiner – 10 locuri – cod 625

Industria textilă și pielărie/ Tricoter-confecționer – 14 locuri – cod 619

Turism și alimentație / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație – 16 locuri – cod 599

Mecanică / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 16 locuri – cod 501

Liceul Tehnologic Sebeș – învățământ dual

Domeniul/Calificarea/ nr. locuri/ Cod

Electromecanică / Electromecanic utilaje și instalații industriale – 24 locuri – cod 543

Mecanică – operator montantor subansamble – 24 locuri – cod 633

Mecanică / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 8 locuri – cod 501

Turism și alimentație/ Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație – 8 locuri – cod 599

Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal – 12 locuri – cod 613

Liceul German Sebeş

Str. Ștefan cel Mare nr. 1, tel. 0371.348.884, e-mail: lg.sebes@isjalba.ro site: www.liceulgermansebes.ro  (limbă predare: Limba germană) – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Ştiinţe ale naturii – 13 locuri – 5,67

Teoretică / Umanist / Filologie – 13 locuri – 4,90

Admitere liceu 2024. AIUD

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud

(Str. Ecaterina Varga, nr. 10, Aiud, tel. 0258-861946, e-mail: contact@titumaiorescuaiud.ro site: www.titumaiorescuaiud.ro; limba de predare: Limba română – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Matematică-informatică – intensiv engleză – 26 locuri – 8,70

Teoretică / Real / Ştiinţe ale Naturii – 26 locuri – 7,82

Teoretică / Umanist / Filologie / intensiv limba engleză – 26 locuri – 8,20

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud

(Str. Bethlen Gabor, nr. 1, Aiud, tel. 0258-861947, fax. 0258-865566, e-mail: colegiul.bethlen@gmail.com site: www.bethlengabor.ro; limba de predare: Limba maghiară – învăţământ de zi)

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Ştiinţe ale naturii – 13 locuri – 7,46

Teoretică / Real / Matematică-informatică – 13 locuri – 6,13

Vocaţională / Pedagogic / Învăţător-educatoare – 12 locuri

Vocaţională / Pedagogic / Educator-puericultor – 12 locuri

Liceul Tehnologic Aiud

Str. Ion Creangă, nr. 14, Aiud, tel. 0258-861018, fax. 0258-861018, e-mail: ct.aiud@isjalba site: www.liceultehnologicaiud.ro, limba de predare: Limba română – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Tehnologică / Servicii / Economic – 24 locuri – 7,17

Tehnologică / Tehnic / Mecanică – 24 locuri – 5,87

Liceul Tehnologic Aiud – învățământ profesional de stat:

Domeniul/Calificarea/ nr. locuri/ Cod

Mecanică / Mecanic auto – 24 locuri – cod 527

Comerț / comerciant-vânzător – 24 locuri – cod 597

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud

Str. Vasile Lucaciu, nr. 42, Ciumbrud, tel. 0258-866002, e-mail: lta.ciumbrud@isjalba.ro site: www.liceulciumbrud.ro, (Limba de predare: Limba română) – învăţământ seral

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Nr. loc

Tehnologică /Resurse naturale și protecția mediului / Agricultură – 24 locuri – 4,60

Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud – învățământ profesional de stat

Domeniul/Calificarea/ nr. locuri

Agricultură /Lucrător în agroturism – 12 locuri – cod 588

Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud – învățământ dual

Domeniul/Calificarea/ nr. locuri

Agricultură/ Horticultor – 12 locuri – cod 591

Admitere liceu 2024. BLAJ

Colegiul Naţional „Inochenție Micu Clain” Blaj

Str. Simion Barnuţiu, nr. 2, Blaj, tel. 0258-711208, e-mail: cnimc.blaj@gmail.com site: www.imclain.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Matematică-Informatică – intensiv engleză 26 locuri, intensiv informatică 26 locuri – 6,80

Teoretică / Real / Ştiinţe ale Naturii – 26 locuri – 7,85

Teoretică / Umanist / Filologie – intensiv engleză – 26 locuri – 7,15

Vocaţională / Pedagogic / Învăţător-educatoare – 12 locuri

Vocaţională / Pedagogic / Educator-puericultor – 12 locuri

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj

Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel.0258-710655, e-mail: stefanmanciulea@yahoo.com site: https://www.stefanmanciulea.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Cod / Nr. Loc / Media ultimului admis 2023

Tehnologică / Servicii / Economic – 24 locuri – 6,32

Tehnologică / Resurse naturale si protecţia mediului / Agricultură – 24 locuri – 5,52

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj – învățământ profesional

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Industrie alimentară / Brutar-patiser preparator produse făinoase – 12 locuri – cod 603

Comerț/ Comerciant-vânzător – 24 locuri – cod 597

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj – învățământ dual

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Turism și alimentație – Bucătar – 12 locuri, cod 601

Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj

Str. Piaţa 1848, nr. 3, Blaj, tel. 0258-710655, e-mail: lsvblaj@yahoo.ro site: www.liceulsfantulvasile.ro – învăţământ de zi

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Vocaţională / Teologic / Teologic greco-catolică – 24 locuri

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – învățământ profesional

Str. Dr. Vasile Suciu, nr. 25, Nr. telefon: 0258713630, Nr. fax: 0258713630, e-mail: gtimoteicipariu@yahoo.com site: timoteicipariu.weebly.com

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Mecanică – Lăcătuș mecanic prestări servicii – 12 locuri – cod 538

Mecanică – Strungar – 12 locuri – cod 507

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – învățământ profesional special – zi

Domeniul/Calificarea/ nr. locuri/

Fabricarea produselor din lemn / Tâmplar universal – 1 clasă, 12 locuri

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – învățământ dual

Domeniul/Calificarea/ nr. locuri/ Cod

Electric / Electrician constructor – 20 locuri – cod 563

Mecanică – Rectificator – 14 locuri – cod 509

Mecanică / Operator la mașini cu comandă numerică – 14 locuri – cod 530

Admitere liceu 2024. CUGIR

Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir

Str. Victoriei, nr. 15, Cugir, tel 0258-751306, e-mail: cndp_cugir@yahoo.com site: cndp.info – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Cod / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Matematică-Informatică – intensiv informatică – 26 locuri – 8,10

Teoretică / Real / Ştiinţe ale Naturii – 26 locuri – 6,57

Teoretică / Umanist / Filologie – intensiv engleză – 26 locuri – 7,10

Colegiul Tehnic „I. D. Lăzărescu” Cugir

Str. Victoriei, nr. 9, Cugir, 0258751028, e-mail: ctidl_cugir@yahoo.com site: https://idl-cugir.ro/, tel. 0258-751524 – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Cod / Nr. loc / Media ultimului  admis 2023

Tehnologică / Servicii / Economic – 24 locuri – 6,15

Tehnologică / Tehnic / Electric – 24 locuri

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – învățământ dual

Domeniul/Calificarea/Nr. locuri/ Cod

Mecanică / Strungar – 10 locuri – cod 507

Mecanică / Operator la mașini cu comandă numerică – 29 locuri – cod 530

Mecanică / Frezor-rabotor-mortezor – 12 locuri – cod 508

Admitere liceu 2024. CÂMPENI

Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni

Str. Oituz, nr. 3, Cîmpeni, tel 0258-771232, e-mail: cnai.cimpeni3@gmail.com site: www.cniancu.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Matematică-Informatică, intensiv Informatică – 26 locuri – 7,42

Teoretică / Real / Ştiinţe ale Naturii – 26 locuri – 6,92

Teoretică / Umanist / Filologie – bilingv Engleză – 26 locuri  – 7,32

Teoretică / Umanist / Științe sociale – bilingv Franceză – 26 locuri – 5,90

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni

Str. Izvoarelor, nr. 2, Cîmpeni, tel. 0258-771544, e-mail: lts.cimpeni@isjalba.ro site: www.ltscimpeni.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Tehnologică / Servicii / Economic – 24 locuri – 4,42

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni – învățământ profesional de stat:

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Turism şi alimentaţie / Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 24 locuri – cod 599

Electromecanică/ Electromecanic utilaje și instalații industriale – 24 de locuri – cod 543

ABRUD

Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud

Str. Republicii, nr. 18, Abrud, tel/fax. 0258-780623, , e-mail: hcc.abrud@yahoo.com site: www.hccabrud.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Domeniul pregătirii de bază / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Matematică-Informatică – 13 locuri – 5,90

Teoretică / Real / Științe ale naturii – 13 locuri – 6,70

Vocațional / Pedagogic / Învățător-educatoare – 12 locuri

Vocațional / Pedagogic  / Educator-puericultor – 12 locuri

Admitere liceu 2024. BAIA DE ARIEŞ

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Str. 22 Decembrie, nr. 41, Baia de Arieş, tel: 0374.555.775, nr. fax: 0374092158, e-mail: lic.baia@isjalba.ro, site: https://liceuldrlazarchirilabaiadearies.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Nr. Loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Real / Științe ale naturii – 13 locuri – 4,57

Teoretică / Umanist / Filologie – 13 locuri – 4,62

Liceul ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș – învățământ profesional de stat

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Industrie alimentară/ Brutar-patiser-preparator produse făinoase – 24 locuri – cod 603

Admitere liceu 2024. OCNA MUREŞ

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Str. Vadului, nr. 1, Ocna Mureş, tel. 0258-870559, e-mail: ltpm.ocna@gmail.com site: https://www.liceulteoreticpetrumaiorocnamures.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică /Umanist / Filologie – intensiv engleză – 26 locuri – 5,40

Teoretică /Real / Matematică-Informatică – intensiv engleză – 26 locuri – 4,52

Teoretică /Ştiinţe ale Naturii – 26 locuri – 5,32

Liceul Tehnologic Ocna Mureș

Str. Colonia peste Mureş, nr. 9, tel. 0258-870807, e-mail: gsci2001@yahoo.com, site: https://www.liceultehnologicocnamures.ro – învăţământ seral

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Comerț / Comerciant – vânzător – 24 locuri – cod 597

Mecanică / Lăcătuș mecanic prestări servicii – 24 locuri – cod 538

Liceul Tehnologic Ocna Mureș – învățământ dual

Mecanică / Mecanic utilaje și instalații în industrie – 20 locuri – cod 523

Admitere liceu 2024. TEIUŞ

Liceul Teoretic Teiuş

Str. Decebal, nr. 22, Teiuş, tel 0258-851157, e-mail: liceulteius@yahoo.com site: www.liceulteoreticteius.ro – învăţământ de zi

Filiera / Profil / Specializare / Nr. loc / Media ultimului admis 2023

Teoretică / Umanist / Filologie – 26 locuri – 6,45

Teoretică / Real /Ştiinţe ale Naturii – 26 locuri – 6,22

Admitere liceu 2024. ZLATNA

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 14, Zlatna, tel. 0258-856521, e-mail: lic.zlatna@isjalba.ro site: liceulzlatna.webs.com – învăţământ de zi

Tehnologică/ Resurse naturale și protecția mediului/ Protecția mediului – 24 de locuri

Licee profesionale – alte localități:

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac – învățământ profesional de stat

str. Cloșca, nr. 5, Nr. telefon: 0258700768, Nr. fax: 0258700768, e-mail: lt.albac@isjalba.ro site: https://albac451651399.wordpress.com

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Agricultură / Lucrător în agroturism – 24 locuri – cod 588

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni – învățământ profesional de stat

str. Principală, nr. 8, Nr. telefon: 0358402717, Nr. fax: 0358402717, e-mail: lt.arieseni@isjalba.ro site: www.liceularieseni.ro

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Mecanică/ Mecanic auto – 24 locuri – cod 527

Liceul Tehnologic Jidvei – învățământ profesional de stat:

str. Perilor, nr. 19, Nr. telefon: 0258881124, Nr. fax: 0258881124, e-mail: lt.jidvei@isjalba.ro site: https://scoalajidvei.ro

Domeniul/Calificarea/Nr. clase/ nr. locuri/ Cod

Agricultură / Horticultor – 24 locuri – cod 591

Calendar admitere liceu 2024

Probele de aptitudini

 • 3 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 16 – 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
 • 10 iulie 2024 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
 • 11 iulie 2024 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată

Vezi integral: Admitere liceu 2024: calendarul înscrierilor la învățământul profesional

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 • 13 – 15 mai 2024 Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 16 – 17 mai 2024 Înscrierea candidaţilor. Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor  pot fi depuse la unitatea de învăţământ de provenienţă până la data de 27 mai 2024.
 • 21 – 24 mai 2024 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 3 – 4 iunie 2024 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 14 iunie 2024 Depunerea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere ale candidaţilor care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, la unităţile de învăţământ de proveniență

Etapa de repartizare computerizată

pentru candidații din seria curentă

pentru candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025

 • 11-12 iulie 2024, 15-22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere
 • 19-22 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025
 • 20-21 iulie 2024: completarea opțiunilor în fișele de înscriere – candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși
 • 11-12 ulie 2024, 15-19 iulie 2024: verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 23 iulie 2024: verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată

 • în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025. Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
 • 25-30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
 • 30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
 • 31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Vezi integral: Admitere liceu 2024 – calendar, înscrieri, reguli, repartizare computerizată

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax