Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Amenzi simbolice pentru țăranii care nu anunță decesul animalelor pe care le au în gospodărie. Proiect la Ministerul Agriculturii

Publicat

porci de vanzareCrescătorii individuali de animale care nu anunţă autorităţile locale de care aparţin de decesul animalelor pe care le au în gospodărie, ar putea fi amendaţi cu sume cuprinse între 100 și 200 de lei, potrivit unei ordonanţe lansate în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii.

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat recent pe site-ul propriu, în dezbatere publică, un proiect de Ordonanță privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală.

Potrivit documentului, se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Neutralizarea subproduselor de origine animală se realizează în unităţi autorizate sanitar-veterinare şi de către autorități competente privind protecția mediului, în condiţiile legii, și este supusă inspecţiei şi controlului sanitar veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale şi oameni.

La nivelul județelor, consiliile județene, iar la nivelul municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, organizează și sunt responsabile pentru desfășurarea
activității de neutralizare a a subproduselor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare.

Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore autoritățile administrației publice locale, pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul
animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. Autoritățile administrației publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a transporturilor, categoriilor și cantităților de subproduse de origine animală trimise către unitățile de neutralizare. Autoritățile administrației publice locale sesizate informează, de îndată, consiliul județean care anunță în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unitățile de neutralizare a cadavrelor de animale.

Resursele financiare necesare realizării activitătii de colectare, transport, depozitare și neutralizare a subproduselor de origine animală de către județe și municipiul București, se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale județelor, respectiv bugetul local al municipiului București, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cuprinse prin poziție distinctă în legea bugetului de stat, prin APIA, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe.

În localitățile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităților competente privind protecția mediului si este organizată de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor.

Potrivit documentului, următoarele fapte constituie contravenţii:

a) neanunţarea de către crescătorii individuali de animale, a autorităților administrației publice locale pe a căror rază administrative-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanță,

b) neluarea măsurilor pentru depozitarea subproduselor de origine animală în ferme sau exploataţii în condiţii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea
mediului;

c) neridicarea subproduselor de origine animală;

d) neîntocmirea evidenţelor veterinare cu privire la subprodusele de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma
neutralizării ori procesării acestora;

e) neluarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unităţile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori implicate în activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală;

f) transportul, respectiv manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitare veterinare si de mediu în vigoare;

g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate şi autorizate în acest scop;

h) neorganizarea de către autoritățile administrației publice locale a locurilor special amenajate pentru îngropare prevăzute la art.7 sau neîndeplinirea de către acestea a condiţiilor de organizare şi funcţionare;

i) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeţinerea de instalaţii proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condiţiile legii, de
către unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală. Suplimentar amenzii, fapta se sancţionează şi cu retragerea şi
anularea autorizaţiei sanitar – veterinare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituţii;

j) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizării subproduselor de origine animală, în condiţiile legii, de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, respective de la nivelul municipiului București, după caz.

Contravențiile prevăzute în proiectul de ordonanță se sancționează după cum urmează:

– în cazul în care au fost săvârșite de crescători individuali de animale, cu amendă de la 100 lei la 200 lei, pentru fapta prevăzută la lit. a) și b)

– în cazul în care au fost săvârșite de unitatile de creștere a animalelor, unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală: cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, pentru faptele prevazută la lit. b); cu amendă de la 800 lei la 1200 lei, pentru fapta prevazută la lit.d) – f); cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.g); cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, pentru fapta prevăzută la lit.i)

– în cazul în care au fost săvârșite de unitățile de ecarisare și neutralizare a subproduselor de origine animală: cu amendă de la 1600 lei la 2400 lei, pentru faptele prevăzute la lit.c) – f); cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit.g)

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanţă, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Sancţiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform legislaţiei specifice în vigoare.

sursa: madr.ro

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate