Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI în POLIŢIE 2019: 290 de posturi scoase la concurs, 9 dintre ele în ALBA. LISTA şi condiţii de înscriere


Publicat

sediu ipj

ANGAJĂRI în POLIŢIE 2019: Poliţia Română anunţă că sunt scoase la concurs 290 de posturi, prin încadrare directă. Nouă sunt la IPJ Alba, respectiv BCCO Alba Iulia. La IPJ Alba mai este vacant un post pentru personal contractual. Înscrierile se fac la sediile unităților de poliție teritoriale sau din Bucureşti, până pe 22 ianuarie 2019.

Din totalul acestora, 289 de posturi sunt cu încadrare din sursă externă, iar un post urmează a fi ocupat prin reîncadrare. Posturile scoase la concurs sunt atât de ofițer (219), cât și de agent (18+1 reîncadrare) și personal contractual (52).

Persoanele care își doresc o carieră în Poliția Română se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea a 290 de posturi scoase la concurs prin încadrare directă. Înscrierile se fac la sediile unităților de poliție care au scos posturile la concurs, până la data de 22 ianuarie 2019. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată. Ulterior, nu mai pot fi depuse documente.

Sunt scoase la concurs posturi în domenii precum criminalistică, investigații criminale, economic, combaterea criminalității organizate, comunicare și relații publice, logistică, secretariat, resurse umane, intervenții și acțiuni speciale, cazier judiciar, statistică și evidență operativă, poliție rutieră, psihologie.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile legale specificate în anunț, precum și cerințele specifice pentru fiecare post.

POSTURI VACANTE

IPJ Alba:

Ofițer principal II la Serviciul Resurse Umane, linia de muncă evidență resurse umane – 1 post

Ofițer specialist II la Serviciul Criminalistic – Compartiment Centrul Teritorial de Examinare I.T. – 4 posturi

Ofițer specialist III la Serviciul Criminalistic – Compartiment Centrul Teritorial de Examinare I.T. – 1 post

BCCO Alba Iulia:

Ofițer specialist II – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor – 1 post

Ofițer principal III – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice – 1 post

Ofițer I – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara – 1 post

În cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din ţară, – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor – mai sunt vacante alte 9 posturi, câte unul la BCCO Craiova, Suceava, Constanţa, Târgu Mureş, respective Oradea (2 posturi) şi Ploieşti (2 posturi). La BCCO, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, mai sunt posturi vacante la Galaţi, Tg. Mureş, Ploieşti (2 posturi).

AICI şi AICI, detalii.

IPJ Alba – personal contractual: Muncitor calificat IV-I la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă – Administrarea patrimoniului imobiliar (Selecţia dosarelor de înscriere – 01.03.2019 și 04.03.2019; Proba practică  – 07.03.2019, începând cu ora 10:00; Interviu – 12.03.2019, începând cu ora 10:00)

ALTE POSTURI – IGPR:

Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale – Biroul pregătire de luptă:

– ofiţer specialist principal II (alpinist/scafandru) – 2 posturi. AICI, detalii.

Institutul Național de Criminalistică – Serviciul Expertize Criminalistice – 7 posturi

– ofiţer specialist principal I – 2 posturi

– ofiţer specialist principal II – 3 posturi

– ofiţer specialist I – 2 posturi

AICI, detalii.

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din IGPR (2 posturi)

– agent I – Serviciul Evidență Corpuri Delicte și Arhivă – Compartimentul Prelucrare automată și valorificare date corpuri delicte

– agent I – Serviciul Evidență Corpuri Delicte și Arhivă – Compartimentul Arhivă

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative – Serviciul Cazier Judiciar și Evidență Operativă – Compartimentul Suport și Auditare a Sistemului ROCRIS

– ofițer specialist I – 1 post

Direcţia Rutieră – IGPR:

– ofiţer specialist I – Serviciul Coordonare în Domeniul Rutier

– ofiţer specialist I – Serviciul Cooperare în Domeniul Transporturilor Rutiere

Direcţia Management Resurse Umane – IGPR – 7 posturi:

– ofiţer specialist I (2 posturi) – Serviciul Încadrare Resurse Umane

– ofiţer specialist principal I – Serviciul Evidenţă Resurse Umane – Compartimentul Gestiune documente şi acte publice

– ofiţer specialist I – Serviciul Formare Profesională – Compartimentul Recrutare, Selecţie Personal şi Pregătire Misiuni Internaţionale

– ofiţer specialist principal I (2 posturi) – Biroul Metodologii, Disciplină şi Deontologie Profesională

– agent I – Compartimentul Documente Clasificate şi Secretariat

Centrul de Informare şi Relaţii Publice – IGPR, DGMB, IPJ Bacău, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Gorj, Ialomiţa – 10 posturi de ofiţer de poliţie

– 2 posturi de psiholog (ofiţer specialist), la IPJ Giurgiu, respectiv IPJ Mehedinţi

Centrul Operaţional – IGPR

– ofițer specialist principal II – Serviciul Coordonare Misiuni și Cooperare Interinstituțională, Biroul Planificare si Monitorizare Misiuni – Compartimentul Planificare Misiuni

– ofițer specialist principal II – Serviciul Management Stări Excepționale și Protecția Infrastructurilor Critice, Compartimentul Management Stări Excepționale

AICI, lista completă posturi vacante.

Lista posturi vacante în actualizare

CALENDAR CONCURS şi condiţii pentru candidaţi:

Înscrierea se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 22 ianuarie, inclusiv, numai în zilele lucrătoare, în intervalele orare 10.00 – 14.00. În vederea înscrierii, pentru posturile din Alba (cu excepţia celor de la BCCO), candidaţii se vor prezenta la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1B, judeţul Alba.

Cu ocazia depunerii cererii de înscriere, candidatul va prezenta dosarul de recrutare în volum complet, cu excepţia fişei medicale care se va depune ulterior.

Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:

– cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa nr. 5);

– copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de licență și foaia matricolă); 

– copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

– copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

– autobiografia (Anexa nr.  6) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 7). Candidații au obligația să studieze cu atenție îndrumarul pentru întocmirea autobiografiei și precizările din tabelul cu rude pentru a fi respectate toate cerințele.

– o fotografie color 9 x 12 cm;

– fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);

– declaraţie din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic pentru acelaşi scop (Anexa nr. 1);

În cazul documentelor care se solicită a fi depuse la dosarul de recrutare în copie, candidatul va prezenta cu ocazia înscrierii atât copia cât şi originalul acestor documente pentru certificarea conformităţii. În cazul în care candidatul prezintă copie legalizată după aceste documente, aceasta este acceptată, iar în acest caz nu mai este nevoie de prezentarea originalului. Se acceptă adeverinţă de studii numai dacă acest document este în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor;

Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar tip plic.

După finalizarea evaluării medicale, candidații vor depune fișele medicale tip M.A.I. la Inspectoratul de Poliție Județean până la data de 8.03.2019 inclusiv (numai în zilele lucrătoare) în vederea completării dosarului de recrutare. După data de 8 martie 2019, dosarele de recrutare nu mai pot fi completate cu fișa medicală.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul.

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție la concurs, vor cuprinde următoarele documente:

– cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV (Anexa nr. 5 );

– copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă);

– copie a actului de identitate;

– copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);

– declaraţie din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic pentru acelaşi scop (Anexa nr. 1);

– adeverinţa de la structurile de resurse umane din care să rezulte mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (din curpinsul adeverinței trebuie să rezulte următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h)  din legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

Evaluarea psihologică se va efectua după finalizarea perioadei de înscriere, respectiv în perioada 25.01.2019 – 7.02.2019, fiind în competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., care va stabili calendarul. Rezultatele la evaluarea psihologică se afişează până la data de 13.02.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs). Pentru candidaţii declaraţi Inapt în urma evaluării psihologice activitatea de recrutare încetează.

Evaluarea medicală se va efectua în perioada 14.02.2019 – 8.03.2019 inclusiv, numai în zilele lucrătoare.

Candidaţii declaraţi apt în urma evaluării psihologice se vor prezenta cu actul de identitate la Centrul Medical Judeţean Alba, situat în municipiul Alba Iulia, str. Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba în perioada amintită mai sus, pentru evaluarea medicală.

După finalizarea evaluării medicale, candidaţii vor depune fişele medicale tip M.A.I. concluzionate, la dosarul de recrutare aflat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, până la data de 8.03.2019 inclusiv. După data de 8.03.2019 dosarele de recrutare nu mai pot fi completate cu fişa medicală.

În perioada 11.03.2019 – 20.03.2019 comisia de concurs va analiza candidaturile, respectiv va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi existenţa dosarului de recrutare în volum complet şi corect întocmit, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor.

Anunţul privind lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată/invalidată se va afişa până la data de 26.03.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror candidaturi au fost validate de către comisia de concurs.

Concursul va consta în desfăşurarea probei de concurs test scris, de tip grilă.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba test scris se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ până la data de 27.03.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Proba test scris va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, din tematica şi bibliografia recomandate, elaborate de către Comisia centrală de concurs, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate ale candidaţilor şi va avea loc la data de 30.03.2019. Tematica şi bibliografia recomandată pentru proba test scris elaborată de către Comisia centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. constituie anexă la prezentul anunţ.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei test scris se face cu note de la 1 la 10, un punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a probei de concurs test scris este minimum 7,00. Candidaţii care au promovat proba de concurs test scris sunt declarați „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

Rezultatele la proba test scris se afişează în data de 30.03.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), cu menţionarea datei şi orei de afişare, de la care se calculează termenul de depunere a contestaţiilor.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba test scris poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se depun personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se vor comunica în perioada 1-2 aprilie 2019 prin afişare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Nota finală reprezintă nota acordată la proba test scris, de tip grilă.

Este declarat „admis” la concurs, candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare la proba  test scris tip grilă, în limita numărului de posturi pentru care au candidat.

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă finală la proba test scris, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul nu se contestă.

Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă, potrivit art. 9 alin. (2^2), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni. La expirarea perioadei de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.

Poliţistului care trece în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

sub 5 ani – subinspector de poliţie;

între 5 şi 10 ani – inspector de poliţie;

peste 10 ani – inspector principal de poliţie.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT. POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba, în luna martie. Condiții și calendar

Publicat

birou

În această perioadă, în județul Alba sunt vacante mai multe posturi în instituții publice. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

– muncitor necalificat (3 posturi) – Serviciul public „Administrarea patrimoniului local”, Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară: -.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 martie 2021, ora 15:00

Concurs: 16 martie 2021, ora 11:00: proba practică; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

bibliotecar – Compartiment Didactic Auxiliar

Condiții: studii superioare; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită (candidatul trebuie să prezinte certificat de atestare a competențelor profesionale – profesor documentarist și/sau biblioteconomie); cunoștințe avansate de operare pe PC (Excel, Word etc.); asumarea responsabilității și echilibrul emoțional.

Concurs: 12 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă; 15 martie 2021, ora 10.00 proba interviu.

muncitor calificat – Compartiment Nedidactic

Condiții: studii medii, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 12 martie 2021, ora 10.00 proba scrisă, 15 martie 2021, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

– îngrijitor clădiri

Condiții: studii medii (cel puțin 10 clase sau școală profesională), vechime în muncă de cel puțin 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 martie 2021, ora 12.00

Concurs: 11 martie 2021, ora 14.00. proba practică; 15 martie 2021, ora 12.00. proba interviu.

Relații suplimentare, Colegiul Tehnic „Apulum”, cu sediul în Alba Iulia, str. Gheorghe Pop de Băsești numărul 2, județul Alba, telefon 0258/834.102.

AIUD

Primăria Municipiului Aiud

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud – Biroul Seră, Zone verzi

– muncitor calificat, treapta profesională II – 2 posturi

Condiții: studii medii/școală profesională/studii generale; vechime în muncă – minimum 6 ani;

– muncitor calificat, treapta profesională III – 2 posturi

Condiții: studii medii/școală profesională/studii generale; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 martie 2021, ora 15:00

Concurs: 16 martie 2021, ora 10.00, proba practică; 19 martie 2021, ora 10.00, interviul.

îngrijitor – Direcția Tehnică, Compartimentul Patrimoniu, Transport, Administrativ

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 martie 2021, ora 16.00

Concurs: 24 martie 2021, ora 10.00: proba practică; 29 martie 2021: proba interviu – sala Ion I. C. Brătianu

Relații suplimentare, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

BLAJ

Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj

– îngrijitor

Condiții: studii generale, minimum 8 clase; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concurs: 15 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 15 martie 2021, ora 13.00 – proba practică;

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Blaj, str. Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon 0258/711.904, 0740.161.118.

Primăria Municipiului Blaj

– muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice) –  Serviciul Public de Gospodărie Comunală

Condiții: studii gimnaziale; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 martie 2021, ora 14.00

Concurs: 15 martie 2021, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală, str. dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon 0752/242.313.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

– îngrijitor

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 19 martie 2021, ora 10.00: proba practică; 22 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

– șef birou

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor, din care minimum 3 ani într-o instituție publică într-un departament financiar – contabil și de preferință minimum 2 ani într-o funcție de conducere financiar – contabilă sau de gestionare a fondurilor publice ori a fondurilor externe nerambursabile, competențe manageriale privind gestionarea patrimoniului și/sau a fondurilor publice; capacitatea de a organiza și dc a lucra în echipă, capacitate dc analiză și sinteză, asumarea responsabilităților; cunoștințe operare PC – Windows. Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate.

inspector de specialitate, gradul I (achiziții publice)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice și juridice; vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor; cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 martie 2021, ora 16.00

Concurs: 12 martie 2021 – selecția dosarelor; 22 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir

– administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiții: studii superioare: tehnic, economic; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani,

Termen limită de depunere a dosarelor: 1 martie 2021, ora 13.00

Concurs: 10 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 11 martie 2021, ora 10.00 – proba practică; 12 martie 2021, ora 10.00 – probă interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Iosif Pervain” din Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

SEBEȘ

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

– supraveghetor de noapte

Condiții: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat; vechime -1 an.

Concurs: 16 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 19 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, cu sediul în Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, județul Alba, tel. 0258.731.220, ls.sebes@isjalba.ro.

Liceul Tehnologic Sebeş

– îngrijitor

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 18 martie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 22 martie 2021, ora 09:00: proba practică; 24 martie 2021, ora 09:00: proba interviu.

– muncitor necalificat

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 18 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă; 24 martie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

– șef serviciu – Serviciul Public de Gospodărie Comunală

Condiții: studii superioare cu diplomă de licență; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 17 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă; 23 martie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

ALTE LOCALITĂȚI

Liceul Tehnologic Jidvei

– administrator de patrimoniu

Condiții: studii universitare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 17 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 19 martie 2021, ora 09:00: proba practică; 19 martie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

Primăria Comunei Săsciori

– muncitor calificat II –  Compartiment Deservire

Condiții: studii medii; vechime în muncă 3 ani; carnet de conducere categoriile: B, C, E; copiile diplomelor de studii sau alte acte care atestă efectuarea unor specializări (zugrav, zidar, sudor – constituie avantaj).

Concurs: 25 martie 2021, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare, Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba, comuna Săsciori nr.363, judeţul Alba, telefon 0258/741.755, 0258/741.110.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a ar putea merge la școală și în scenariul roșu. Propunerea ministrului Educației

Publicat

sala clasa liceu examen

Ministerul Educației va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a să meargă în mod fizic la cursuri și în cazul în care școala intră în scenariul roșu, pentru că examenele naționale vor fi cu prezență fizică, iar copiii trebuie să fie foarte bine pregătiți.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, sâmbătă seara, la Realitatea Plus, că regulile de distanțare și prudența trebuie păstrate în continuare cu sfințenie în școli, însă elevii din clasele terminale trebuie să meargă fizic la cursuri.

„Pentru acele școli care vor intra în scenariul roșu și care nu vor mai permite accesul elevilor din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a, vom insista, vom propune pentru cei care sunt în măsură să aprobe aceste propuneri pe care Ministerul Educației le va face, ca măcar elevii claselor a VIII-a și a XII-a să poată să meargă la școală pentru că vor avea examene naționale. Examenele naționale vor fi cu prezență fizică, deci vor trebui să fie foarte bine pregătiți”, a spus Sorin Cîmpeanu.

În prezent, în cazul scenariului roșu cauzat de pandemia de COVID-19, școala se închide și toți elevii fac cursuri online.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

BABELE: Zilele Babei Dochia, din 1 MARTIE. Cum îți alegi baba și cum afli cum va fi anul pentru tine. Superstiții și tradiții

Publicat

Luna martie aduce Zilele Babei Dochia, zilele de care se leagă superstiții și credințe populare, la început de primăvară. Se spune că dacă femeile își aleg ”baba”, adică o zi din perioada 1-9 martie, cum va fi vremea în ziua respectivă așa le va fi și anul.

Zilele senine şi călduroase reprezintă fericirea, norocul, belşugul şi împlinirile, iar cele mohorâte şi friguroase semnifică neîmplinirile, tristeţea, dezamăgirile şi sărăcia.

Vezi și MESAJE DE 1 MARTIE: Fii vestitorul primăverii pentru cei dragi. Felicitări, urări și SMS de Mărţişor

Și bărbații pot alege această tradiție. Pentru ei însă este rezervat intervalul după 9 martie.

Legenda Babei Dochia

Primele zile din luna martie sunt considerate schimbătoare, unele fiind prea călduroase, iar altele friguroase. Etnografii spun că tradiţia “babelor” a apărut din mitul Babei Dochia, unul cel mai vechi din cultura românească. Baba Dochia şi-ar fi luat numele de la Sfânta Muceniţă Evdochia, sărbătorită de biserică pe 1 martie.

Vezi și Sărbătorile și tradițiile lunii MARTIE. Ce nu ar trebui să faci în prima lună de primăvară 2021. Superstiții și obiceiuri

În vechiul calendar roman, anul începea pe 1 martie, iar Baba Dochia apare ca întruchiparea anului vechi, care este pe sfârşite şi trebuie să moară. Moartea Dochiei în ziua de 9 martie se consideră granița dintre iarnă şi primăvară, potrivit crestinortodox.ro.

Între 1 şi 9 martie, Dochia îşi împlineşte destinul urcând muntele, împreună cu turma sa de oi, pentru a „muri spre renaştere”. Aspectul instabil al vremii din această perioadă ar fi cauzat de caracterul capricios al Babei Dochia.

Potrivit legendelor, Baba Dochia avea o noră pe care o năpăstuia de câte ori putea. La un moment dat, pe 1 martie, a trimis-o să spele lâna – să o transforme din neagră în albă. Nora a fost ajutată de un înger, care i-a dat o floare albă şi care i-a spus să spele lâna cu ea. După ce Baba Dochia îşi vede nora cu o floare în mână, a decis să plece cu oile la munte, fiind convinsă că a venit primăvara.

Baba Dochia îşi punea nouă cojoace de blană şi urcă cu oile pe munte. Acolo este fie prea cald, fie prea frig, aşa că ea se dezbracă pe rând de cojoace. Când rămâne fără ele, însă, vine gerul şi o îngheaţă. Dumnezeu o transformă atunci în stâncă, împreună cu oile, să rămână amintire, mai spun tradiţiile româneşti. Acestea ar fi “Babele” din Munţii Bucegi.

Cum îți alegi ”Baba”?

În timp ce se pune mărţişorul în piept, se alege şi ziua care îţi va arată cum îţi va fi sufletul şi norocul tot anul. Dacă baba este bună, te va aştepta un an rodnic. La polul opus, dacă baba este rea, vei avea parte de supărări şi boli până în primăvară următoare.

În funcţie de zona din care provin, unele femei îşi aleg ziua respectivă după placul lor, în timp ce altele o stabilesc în funcţie de dată în care s-au născut.

Dacă ziua de naştere are o cifra mai mare decât 9, atunci trebuie să aduni cele două cifre. De exemplu, dacă eşti născută pe 23 a oricărei luni, baba ta va fi pe 5 martie. Iar dacă eşti născută pe 29, atunci vei calcula aşa: 9+2=11, apoi 1+1=2, adică baba ta este pe 2 martie.

Nu contează atât de mult cum se aleg babele, ci cum va fi vremea în ziua respectivă.

Se spune că dacă afară este frig şi întunecat, vei avea un an mai prost, dar dacă în ziua aleasă va fi cald şi soare, vei avea un an minunat. Fetele își leagă norocul în dragoste de ziua pe care și-o aleg și de aspectul acesteia, mai caldă și însorită, mai friguroasă și întunecată.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

MESAJE DE 1 MARTIE: Fii vestitorul primăverii pentru cei dragi. Felicitări, urări și SMS de Mărţişor

Publicat

Mesaje de 1 Martie. Primăvara „bate” la ușă, iar acesta este momentul potrivit pentru a transmite MESAJE DE 1 MARTIE celor dragi. Dacă nu le poți oferi un mărțișor, poți să le faci cadou o FELICITARE DE 1 MARTIE. Astfel ai ocazia să fii „vestitorul” primăverii și cu o URARE.

O primăvară frumoasă în roșu și alb și dragoste sinceră!

Toate florile din lume pentru primăvara mea!

Un buchet de ghiocei și o primăvară superbă pentru o persoană/colegă deosebită!

Vezi și MESAJE de 8 MARTIE 2021: Cele mai frumoase urări pentru femeile din viața ta. Mamă, iubită sau colege

De sub zăpadă a răsărit un ghiocel și mi-a șoptit ceva la ureche: A sosit primăvara!

Îți doresc un 1 Martie fericit și o primăvară care să îți înflorească întregul an.

Îți doresc o primăvară minunată, cu multe realizări!

Pentru o primăvară însorită și plină de bucurii, împreuna cu un gând curat!

Anotimpurile vin și trec, dar fiecare om păstrează în sufletul său un anotimp. Încearcă să păstrezi primăvara.

De ziua noastră, a fetelor, primește-n dar un mărșișor. Nu este cine știe ce, dar ți-l trimit cu dragoste.

Primăvara să îți aducă un mărțișor de sănătate, un ghiocel de noroc, o rază de fericire, un nor de iubire și un soare strălucitor asemeni sufletului tău

Parfumul florilor de primăvară, roua dimineților calde, adierea vântului blând al celui mai frumos anotimp, toate acestea să-și găsească locul în sufletul tău

Firul alb e sănătate iar cel roşu, posperitate. Amândouă, împreună, formează o cunună de succes şi voie bună.

Primăvara aceasta să fie ca zâmbetul, bunătatea şi optimismul tău! O primăvară fericită!

Un mic mărţişor şi un ghiocel îţi dăruiesc, ca să ştii că a venit primăvara. E timpul să zâmbeşti!

O primăvară plină de energie, entuziasm şi bucurii!

Un buchet de ghiocei şi o primăvară superbă pentru o persoană mai specială decât toate anotimpurile.

Primăvara este anotimpul renaşterii, al învierii la viaţă. Vă doresc să aveţi o primăvară minunată, plină de dragoste şi realizări

Primăvara să-ţi aducă un mărţişor norocos, raze de iubire şi calde adieri de fericire!

Anotimpurile vin şi trec, dar fiecare om păstrează în sufletul său un anotimp. Încearcă să păstrezi primăvara.

Un buchet de ghiocei şi o primăvară superbă pentru o persoană/colegă deosebită!

De sub zăpadă a răsărit un ghiocel şi mi-a şoptit ceva la ureche: A sosit primăvara!

Natura a împletit din flori şi din raze de soare mărţişorul fericirii, pentru ca eu să ţi-l pot oferi azi împreună cu toată dragostea mea.

Bucuraţi-vă de soare, bucuraţi-vă de ghiocei, bucuraţi-vă de frumoasele zile ale primăverii şi primiţi cu drag mărţişorul în sufletele voastre!

Primeşte primăvara în viaţă şi în suflet… deschide-ţi aripile şi încearcă să zbori… inchide ochii şi încearcă să visezi… nu-i aşa că e minunat?

Un mărţişor virtual doar pentru tine alături de toate urările mele de bine!

Primăvara să îţi aducă un mărţisor de sănatate, un ghiocel de noroc, o adiere caldă de fericire, un nor de iubire şi un soare strălucitor asemeni sufletului tău.

Fie ca acest mărţisor să ne aducă liniştea şi fericirea de care avem nevoie toţi şi iubirea să ne îmbrăţişeze sufletul.

De 1 martie , zăpada s-a topit. Iar noi ghiocelul l-am zărit. Și vouă vi-l oferim. Și sănătate vă dorim . Cu drag, …

Ghiocel, gingașă floare, Pe a dimineții boare, Zboară-n grabă și vesteste PRIMAVARA, ce sosește !

Primăvara este anotimpul renașterii, va doresc să aveti o primavară minunată, plină de dragoste și realizări

Un buchet de ghiocei și o primavară superbă pentru o persoană deosebită!

De sub zapadă a răsărit un ghiocel și mi-a soptit ceva la ureche: A sosit primavara!

In prag de Primavara, Martisorul sa alunge spiritele rele si sa-ti umple sufletul de bucurie si speranta.

In aceasta dimineata soarele a batut in geam mai insistent. Ai deschis fereastra si ai lasat primavara sa intre in casa… e 1 Martie,… bucura-te!

In poiana amortita, soarele vaslea usor. Si din iarba vestejita a iesit un martisor!

Am trimis la tine, in zbor Un mesaj de martisor Sanatate, fericire La Multi Ani si numai bine!

Un fir rosu, altul alb Anotimpuri se despart Primavara iarasi vine De la mine, numai bine!

Un fulg de nea ratacitor, Vazand ca primavara vine Ti-aduce-n zborul sau usor, Un martisor!

Ghiocel de primavara Tu aduci cu tine soare, Zambete, copilarie Si dulci soapte sclipitoare!

Firul alb e sanatate, Cel rosu, posperitate. Amandoua, impreuna, Formeaza o cununa de succes si voie buna.

Firul rosu si cel alb, Impletit cu gingasie, Vrea sa lege si mai mult, A noastra prietenie.

Martie cel calator Iti trimite-un martisor. Nu e lucru de valoare Dar atentia e mare!

Lumina, viaţa şi mult dor să primiţi de mărţişor!

Printre flori si albinute Îngerasii se strecoară Sa-ți aducă în mânuțe, Mărțisor de primavară!

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate