Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI în POLIŢIE 2019: 290 de posturi scoase la concurs, 9 dintre ele în ALBA. LISTA şi condiţii de înscriere

Publicat

sediu ipj

ANGAJĂRI în POLIŢIE 2019: Poliţia Română anunţă că sunt scoase la concurs 290 de posturi, prin încadrare directă. Nouă sunt la IPJ Alba, respectiv BCCO Alba Iulia. La IPJ Alba mai este vacant un post pentru personal contractual. Înscrierile se fac la sediile unităților de poliție teritoriale sau din Bucureşti, până pe 22 ianuarie 2019.

Din totalul acestora, 289 de posturi sunt cu încadrare din sursă externă, iar un post urmează a fi ocupat prin reîncadrare. Posturile scoase la concurs sunt atât de ofițer (219), cât și de agent (18+1 reîncadrare) și personal contractual (52).

Persoanele care își doresc o carieră în Poliția Română se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea a 290 de posturi scoase la concurs prin încadrare directă. Înscrierile se fac la sediile unităților de poliție care au scos posturile la concurs, până la data de 22 ianuarie 2019. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată. Ulterior, nu mai pot fi depuse documente.

Sunt scoase la concurs posturi în domenii precum criminalistică, investigații criminale, economic, combaterea criminalității organizate, comunicare și relații publice, logistică, secretariat, resurse umane, intervenții și acțiuni speciale, cazier judiciar, statistică și evidență operativă, poliție rutieră, psihologie.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile legale specificate în anunț, precum și cerințele specifice pentru fiecare post.

POSTURI VACANTE

IPJ Alba:

Ofițer principal II la Serviciul Resurse Umane, linia de muncă evidență resurse umane – 1 post

Ofițer specialist II la Serviciul Criminalistic – Compartiment Centrul Teritorial de Examinare I.T. – 4 posturi

Ofițer specialist III la Serviciul Criminalistic – Compartiment Centrul Teritorial de Examinare I.T. – 1 post

BCCO Alba Iulia:

Ofițer specialist II – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor – 1 post

Ofițer principal III – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice – 1 post

Ofițer I – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara – 1 post

În cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din ţară, – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor – mai sunt vacante alte 9 posturi, câte unul la BCCO Craiova, Suceava, Constanţa, Târgu Mureş, respective Oradea (2 posturi) şi Ploieşti (2 posturi). La BCCO, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, mai sunt posturi vacante la Galaţi, Tg. Mureş, Ploieşti (2 posturi).

AICI şi AICI, detalii.

IPJ Alba – personal contractual: Muncitor calificat IV-I la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă – Administrarea patrimoniului imobiliar (Selecţia dosarelor de înscriere – 01.03.2019 și 04.03.2019; Proba practică  – 07.03.2019, începând cu ora 10:00; Interviu – 12.03.2019, începând cu ora 10:00)

ALTE POSTURI – IGPR:

Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale – Biroul pregătire de luptă:

– ofiţer specialist principal II (alpinist/scafandru) – 2 posturi. AICI, detalii.

Institutul Național de Criminalistică – Serviciul Expertize Criminalistice – 7 posturi

– ofiţer specialist principal I – 2 posturi

– ofiţer specialist principal II – 3 posturi

– ofiţer specialist I – 2 posturi

AICI, detalii.

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din IGPR (2 posturi)

– agent I – Serviciul Evidență Corpuri Delicte și Arhivă – Compartimentul Prelucrare automată și valorificare date corpuri delicte

– agent I – Serviciul Evidență Corpuri Delicte și Arhivă – Compartimentul Arhivă

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative – Serviciul Cazier Judiciar și Evidență Operativă – Compartimentul Suport și Auditare a Sistemului ROCRIS

– ofițer specialist I – 1 post

Direcţia Rutieră – IGPR:

– ofiţer specialist I – Serviciul Coordonare în Domeniul Rutier

– ofiţer specialist I – Serviciul Cooperare în Domeniul Transporturilor Rutiere

Direcţia Management Resurse Umane – IGPR – 7 posturi:

– ofiţer specialist I (2 posturi) – Serviciul Încadrare Resurse Umane

– ofiţer specialist principal I – Serviciul Evidenţă Resurse Umane – Compartimentul Gestiune documente şi acte publice

– ofiţer specialist I – Serviciul Formare Profesională – Compartimentul Recrutare, Selecţie Personal şi Pregătire Misiuni Internaţionale

– ofiţer specialist principal I (2 posturi) – Biroul Metodologii, Disciplină şi Deontologie Profesională

– agent I – Compartimentul Documente Clasificate şi Secretariat

Centrul de Informare şi Relaţii Publice – IGPR, DGMB, IPJ Bacău, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Gorj, Ialomiţa – 10 posturi de ofiţer de poliţie

– 2 posturi de psiholog (ofiţer specialist), la IPJ Giurgiu, respectiv IPJ Mehedinţi

Centrul Operaţional – IGPR

– ofițer specialist principal II – Serviciul Coordonare Misiuni și Cooperare Interinstituțională, Biroul Planificare si Monitorizare Misiuni – Compartimentul Planificare Misiuni

– ofițer specialist principal II – Serviciul Management Stări Excepționale și Protecția Infrastructurilor Critice, Compartimentul Management Stări Excepționale

AICI, lista completă posturi vacante.

Lista posturi vacante în actualizare

CALENDAR CONCURS şi condiţii pentru candidaţi:

Înscrierea se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 22 ianuarie, inclusiv, numai în zilele lucrătoare, în intervalele orare 10.00 – 14.00. În vederea înscrierii, pentru posturile din Alba (cu excepţia celor de la BCCO), candidaţii se vor prezenta la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1B, judeţul Alba.

Cu ocazia depunerii cererii de înscriere, candidatul va prezenta dosarul de recrutare în volum complet, cu excepţia fişei medicale care se va depune ulterior.

Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:

– cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa nr. 5);

– copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de licență și foaia matricolă); 

– copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

– copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

– autobiografia (Anexa nr.  6) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 7). Candidații au obligația să studieze cu atenție îndrumarul pentru întocmirea autobiografiei și precizările din tabelul cu rude pentru a fi respectate toate cerințele.

– o fotografie color 9 x 12 cm;

– fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);

– declaraţie din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic pentru acelaşi scop (Anexa nr. 1);

În cazul documentelor care se solicită a fi depuse la dosarul de recrutare în copie, candidatul va prezenta cu ocazia înscrierii atât copia cât şi originalul acestor documente pentru certificarea conformităţii. În cazul în care candidatul prezintă copie legalizată după aceste documente, aceasta este acceptată, iar în acest caz nu mai este nevoie de prezentarea originalului. Se acceptă adeverinţă de studii numai dacă acest document este în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor;

Toate documentele vor fi prezentate într-un dosar tip plic.

După finalizarea evaluării medicale, candidații vor depune fișele medicale tip M.A.I. la Inspectoratul de Poliție Județean până la data de 8.03.2019 inclusiv (numai în zilele lucrătoare) în vederea completării dosarului de recrutare. După data de 8 martie 2019, dosarele de recrutare nu mai pot fi completate cu fișa medicală.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul.

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție la concurs, vor cuprinde următoarele documente:

– cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV (Anexa nr. 5 );

– copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă);

– copie a actului de identitate;

– copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);

– declaraţie din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic pentru acelaşi scop (Anexa nr. 1);

– adeverinţa de la structurile de resurse umane din care să rezulte mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (din curpinsul adeverinței trebuie să rezulte următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h)  din legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

Evaluarea psihologică se va efectua după finalizarea perioadei de înscriere, respectiv în perioada 25.01.2019 – 7.02.2019, fiind în competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., care va stabili calendarul. Rezultatele la evaluarea psihologică se afişează până la data de 13.02.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs). Pentru candidaţii declaraţi Inapt în urma evaluării psihologice activitatea de recrutare încetează.

Evaluarea medicală se va efectua în perioada 14.02.2019 – 8.03.2019 inclusiv, numai în zilele lucrătoare.

Candidaţii declaraţi apt în urma evaluării psihologice se vor prezenta cu actul de identitate la Centrul Medical Judeţean Alba, situat în municipiul Alba Iulia, str. Ion I. C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba în perioada amintită mai sus, pentru evaluarea medicală.

După finalizarea evaluării medicale, candidaţii vor depune fişele medicale tip M.A.I. concluzionate, la dosarul de recrutare aflat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, până la data de 8.03.2019 inclusiv. După data de 8.03.2019 dosarele de recrutare nu mai pot fi completate cu fişa medicală.

În perioada 11.03.2019 – 20.03.2019 comisia de concurs va analiza candidaturile, respectiv va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi existenţa dosarului de recrutare în volum complet şi corect întocmit, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor.

Anunţul privind lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată/invalidată se va afişa până la data de 26.03.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror candidaturi au fost validate de către comisia de concurs.

Concursul va consta în desfăşurarea probei de concurs test scris, de tip grilă.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba test scris se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ până la data de 27.03.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Proba test scris va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, din tematica şi bibliografia recomandate, elaborate de către Comisia centrală de concurs, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate ale candidaţilor şi va avea loc la data de 30.03.2019. Tematica şi bibliografia recomandată pentru proba test scris elaborată de către Comisia centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. constituie anexă la prezentul anunţ.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei test scris se face cu note de la 1 la 10, un punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a probei de concurs test scris este minimum 7,00. Candidaţii care au promovat proba de concurs test scris sunt declarați „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

Rezultatele la proba test scris se afişează în data de 30.03.2019 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), cu menţionarea datei şi orei de afişare, de la care se calculează termenul de depunere a contestaţiilor.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba test scris poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se depun personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se vor comunica în perioada 1-2 aprilie 2019 prin afişare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba şi pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba https://www.ab.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.ab.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Nota finală reprezintă nota acordată la proba test scris, de tip grilă.

Este declarat „admis” la concurs, candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare la proba  test scris tip grilă, în limita numărului de posturi pentru care au candidat.

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă finală la proba test scris, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul nu se contestă.

Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă, potrivit art. 9 alin. (2^2), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni. La expirarea perioadei de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.

Poliţistului care trece în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

sub 5 ani – subinspector de poliţie;

între 5 şi 10 ani – inspector de poliţie;

peste 10 ani – inspector principal de poliţie.


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Cel puţin 30.000 de copii vor primi câte 1.400 de lei pe lună. Care sunt condiţiile

Publicat

bani

Cel puţin 30.000 de copii cu vârste între 0 şi 2 ani, proveniţi din familiile vulnerabile, vor beneficia de educaţie timpurie în creşe prin intermediul unui program social cu o finanţare de 168 de milioane de euro, lansat luni de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. „Programul se referă la sprijin pentru copii între 0 şi […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Cum reuşesc şoferii să localizeze radarele şi echipajele de Poliţie Rutieră în câteva zeci de secunde

Publicat

politie

33 de secunde. Atât i-a trebuit unei aplicaţii de trafic să localizeze echipajul de Poliţie pe şosea. Mulţi români ajung să fenteze radarele Poliţiei, folosind aplicaţii mobile şi recunosc că astfel au făcut “economii la buget”. Chiar şi unii poliţişti recunosc că şoferii care folosesc astfel de aplicații au mai mici șanse de a fi […]

Citește mai departe
Publicitate

CUGIR

Obiceiul „Păștenilor”, tradiție păstrată cu sfințenie la Cugir și Vinerea. 125 de localnici, gazdele din acest an

Publicat

pastenii vinerea 2018

În Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, creștinii țin cu sfințenie la anumite tradiții și obiceiuri, atât la oraș cât și la sate. Așa se întâmplă în orașul Cugir şi la Vinerea, unde se ţine un obicei vechi de mai bine de 71 de ani: Obiceiul „Păștenilor”. Persoanele care împlinesc în acest an vârsta de 60 […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

10 mai: Crosul Europei, a şasea ediţie, în Cetatea Alba Carolina. Detalii despre înscrieri şi traseu

Publicat

crosul europei alba iulia

A șasea ediție a Crosului Europei se desfăşoară vineri, 10 mai, în Cetatea Alba Carolina, sub sloganul ”EU aleRg! Ne antrenăm pentru implicare civică și vot!”, pentru a marca Ziua Europei. Startul competiţiei este de la ora 12.00, în şanţurile Cetăţii. Înscrierile încep de la ora 9.30 în șanțurile Cetăţii Alba Carolina, lungimea traseului fiind […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate