Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat: LISTA posturilor vacante în instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă, în instituții publice din județul Alba. Sunt organizate concursuri, pentru ocuparea acestora.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

 • medic specialist (specialitatea medicină de urgență) – UPU, trei posture

Condiții: diplomă licență în medicină, certificate medic specialist medicină de urgență, vechime: stagiu rezidențiat terminat

 • medic rezident (aflat în ultimul an de pregătire, specialitatea medicină de urgență) – UPU, trei posture

Condiții: diplomă licență în medicină, promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire afferent anului de formare, adeverință de confirmare ca medic resident în ultimul an de pregătire/specialitatea medicină de urgență

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 aprilie 2023, între orele 09.00 și 12.00

Concurs: 11 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 16 mai 2023, ora 9.00 – proba clinică

Detalii la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon: 0258/820.825, int. 146.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

 • medic specialist, medicină de familie – Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat Stația Centrală Alba Iulia

Condiții: diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină; atestat de studii complementare în asistența medicală de urgență prespitalicească

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 aprilie 2023, ora 13.00

Concurs: 9 mai 2023, ora 10.00 – probă scrisă; 12 mai 2023, ora 10.00 – probă practică

 • medic primar, medicină de familie (post temporar vacant) –  Compartimentul de asistentă medicală de urgentă și transport medical asistat Stația Centrală Alba Iulia

Condiții: diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină; atestat de studii complementare în asistența medicală de urgență prespitalicească

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 aprilie 2023, ora 13.00

Concurs: 9 mai 2023, ora 10.00 – probă scrisă; 12 mai 2023, ora 10.00 – probă practică

Detalii la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moților nr. 83, telefon 0258/384.211, fax 0258/834.211.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • administrator patrimoniu gr. I (SSD/ perioadă determinată de 2 ani) – Serviciul Tehnic și de Investiții

Condiții: studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă (diplomă de licență pentru candidații care au absolvit ciclul I Bologna sau diplomă echivalentă / subinginer) în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna); profil /domeniu studii: tehnic /științe inginerești; minimum 3 ani vechime în muncă pe funcții ce necesită studii superioare de scurtă durată în profilul/domeniul studiilor dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 2 mai 2023, ora 16.00

Concurs: 12 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 17 mai 2023 – ora 9.00 – interviu

 • secretar gr. III – Secretariatul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2023, ora 16.00

Concurs: 28 aprilie, ora 9.00 – proba scrisă

Detalii la: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter –  Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276.

Inspectoratul Școlar Județean Alba

posturi pe perioadă determinată în cadrul proiectului cu titlul „INSIST Încă o șansă la educație”

 • cadru didactic stagii de pregătire practică – domeniul horticultură zona Jidvei

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului – 3 ani: experiență generală – 1 an

 • cadru didactic opționale zona Jidvei

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani; experiență generală – 1 an

 • cadru didactic stagii de pregătire practică – domeniul tricotaje, confecții textile, zona Loman

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului – 3 ani; experiență generală – 1 an

 • cadru didactic opționale zona Loman

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani; experiență generală – 1 an

 • cadru didactic opționale zona Blaj

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani; experiență generală – 1 an

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 aprilie 2023, ora 16.30

Concurs: 25 aprilie 2023, ora 16.30 (pregătire practică), ora 17.30 (opționale) – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 16.30 (pregătire practică), ora 17.30 (opționale)  – interviu

Detalii la Inspectoratul Școlar Județean Alba, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, telefon: 0258/817.255, mobil: 0743/826.476, e-mail: secretariat@isjalba.ro

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

 •  îngrijitor clădiri

Condiții: studii medii, 5 ani vechime, disponibilitate program flexibil

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 14.00 – proba practică; interviul, în maximum 4 zile lucrătoare

Detalii la Colegiul Tehnic „Apulum”, Alba Iulia, strada Gheorghe Pop de Băsești numărul 2, județul Alba, telefon 0258.834.102, e-mail: office@eduaicta.ro.

ABRUD

Primăria Orașului Abrud

 • șofer microbuz

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 aprilie 2023

Condiții: studii medii; vechime în muncă – minim 5 ani; permis de conducere categoria D; certificat de competență profesională transport persoane eliberat de ARR; aviz medical și aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat

Concurs: 8 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; interviu – în cel mult 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Detalii la Primăria Orașului Abrud, cu sediul în Abrud, Piața Eroilor nr. 1, județul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail: resurseumaneprimariaabrud@yahoo.ro.

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • muncitor calificat – mecanic

Condiții: calificare mecanic pentru întreținere și reparații; vechime 6 luni

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 2 mai 2023, ora 12.00

Concurs: 15 mai 2023, ora 10.00, 18 mai 2023, ora 9.00 – interviu

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

 • manager

Condiții: absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice; cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 2 mai 2023, ora 15.00

Concurs: 15 mai ora 10.00 – susținerea publică a proiectului de management

 • asistent medical generalist (2 posturi) – Compartiment Obstetrică Ginecologie

Condiții: diplomă bacalaureat, diplomă școală sanitară postliceală sau echivalentă/ studii postliceale prin echivalare; Certificat de membru OAMGMAMR; Aviz de participare la concurs conf HG 35/2015 eliberată de OAMGMAMR; vechime 6 luni în specialitate

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2023, ora 15.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 9.00 – interviu

Detalii la Spitalul Municipal Aiud, din Aiud, Str. Spitalului nr. 2, județul Alba, telefon 0258/861.816, int. 192, e-mail: smajuridic@gmail.com.

CUGIR

Spitalul Orășenesc Cugir

 • economist, gradul I – Serviciul Financiar-Contabil

Condiții: studii superioare, diplomă licență în domeniul economic, vechime 3 ani și 6 luni

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 4 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 14.00 – interviu

 • medic specialist otorinolaringologie – Cabinet ORL
 • medic specialist neurologie – Cabinet Neurologie
 • medic specialist medicină internă – Cabinet Medicină Internă
 • medic specialist pediatrie – Compartiment Pediatrie
 • medic specialist pneumologie – Compartiment Pneumologie
 • medic specialist cardiologie – Compartiment Cardiologie

Condiții pentru posturile de medici: diplomă de licență; certificat medic specialist în specialitatea postului scos la concurs; cunoștințe de operare/programare pe calculator; empatie față de pacienți, spirit organizatoric; aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor; nu se solicită vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 9 iunie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 iunie 2023, ora 11.00 – proba clinică

 • medic specialist medicină de urgență sau medic medicină generală/ medic medicină de familie cu atestat în medicină de urgență, la structura Camera de Gardă

Condiții: diplomă de licență; certificat medic specialist în specialitatea postului scos la concurs / diplomă medic medicină de familie sau medic medicină generală cu competență/atestat în medicină de urgență; cunoștințe de operare/programare pe calculator; empatie față de pacienți, spirit organizatoric; aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor; nu se solicită vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 8 mai 2023, ora 11.00 – proba clinic

 • asistent medical generalist – Compartiment Chirurgie Generală

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; vechime 1 an

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 11.00 – proba practică; 3 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical generalist debutant – Secția Medicină Internă

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical generalist – Compartiment Pediatrie

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; vechime minimum 2 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 2 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 8 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 11 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical (specializarea medicină de laborator) – Laborator Analize Medicale

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; vechime minimum 10 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 16 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical generalist debutant (3 posturi) – Compartiment Neonatologie

Condiții: studii postliceale sanitare/diplomă bacalaureat; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant – Compartiment Chirurgie Generală

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 11.00 – proba practică; 3 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant (2 posturi) – Compartiment Recuperare Medicală

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 4 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant (3 posturi) – Secția Medicină Internă

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 16 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant – ambulatoriul de specialitate

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 11.00 – proba practică; 3 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba,  telefon mobil: 0786/225.608, e-mail: spitalcugir@yahoo.com.

SEBEȘ

Spitalul Municipal Sebeș

 • chimist medical principal – Laboratorul de Analize Medicale

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 9.00 – proba practică

Unitatea Militară 01585 Petrești

 • șofer I (grupa transport a plutonului deservire la UM 01496 Vințu de Jos)

Condiții: studii generale/ medii, în domeniu; permis de conducere categoriile B, C, D, E atestat transport persoane și materiale constituie un avantaj; conduită morală și disciplinară corespunzătoare lucrului în mediu militar; disponibilitatea pentru prezentarea la program în cazul solicitărilor de urgență; pe perioada încadrării postului nu desfășoară alte activități de natură să afecteze atribuțiile funcționale; vechime în muncă: minim 6 ani;

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 9 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 16 mai 2023, ora 10.00 – proba practică; 23 mai 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la U.M. 01585 Petrești, Str. Valea Sebeșului, Nr. 58 localitatea Petrești, judeţul Alba, telefon contact 0258/743.795.

OCNA MUREȘ

Primăria orașului Ocna Mureș

 • director II,  la Unitatea de Asistență Medico-Socială Ocna Mureș

Condiții: studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul asistenţă socială, cu vechime de minim 7 ani în domeniul serviciilor sociale; studii master sau studii postuniversitare în domeniul asistență socială; experiență managerială de minimum 5 ani; prezentarea unui plan managerial pentru o perioadă de 4 ani care să prezinte obiective specifice astfel definite încât să răspundă pachetelor de cerințe SMART (specifice, masurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 aprilie 2023, ora 16:00

Concurs: 27 aprilie, ora 10.00 – proba scrisă; 28 aprilie, ora 10.00 – interviul

Detalii la Primăria Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, str. Nicolae Iorga nr. 27, telefon: 0258/871.217, e-mail: contact@primariaocnamures.ro

Alte localități

Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru

 • administrator financiar (0,50 normă) – compartiment Contabilitate

Condiții: studii superioare în domeniul economic; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 9 ani; cunoașterea și aplicarea legislației specifice instituțiilor de învățământ preuniversitar; cunoştințe operare PC (Word, Excel); cunoștințe de operare în programele de aplicații date de Ministerul de Finanțe: EDUSAL, e-licitație.ro, D112, FOREXEBUG, S.I.C.A.P.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 10 mai 2023, ora 13.00

Concurs: 16 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 22 mai 2023, ora 9.00 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru, Str. Blajului, Nr. 102, judeţul Alba, telefon 0743.826.476, e-mail sc.santimbru@isjalba.ro.

Primăria Comunei Ighiu

 • inspector de specialitate debutant (post temporar vacant) – Compartiment Centru de informare turistică

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă absolvent / curs cu diplomă/ certificat/ atestat de ghid turistic; nu se solicită vechime

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 aprilie 2023

Concurs: 28 aprilie 2023, ora 10.00; interviul se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare

Detalii la Primăria Comunei Ighiu, din comuna Ighiu nr. 56, județul Alba, telefon 0258.844.103.

Școala Gimnazială Câlnic

 • îngrijitor 0,5 normă

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 18 mai 2023, ora 14.00

Concurs: 23 mai 2023, ora 8.00 – proba scrisă; 25 mai 2023, ora 10.00 – proba practică

Școala Gimnazială Câlnic, Str. Principală nr. 330, Județul Alba, telefon: 0258/747.116, e-mail: calnic_scoala@yahoo.com.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax