Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURI disponibile în instituții publice din județul Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții

Publicat

În această perioadă, se organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba. Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Unitatea Militară 02539 Alba Iulia

 • expert gradul III – Secția evaluare candidați

Condiții: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihologie; atestat de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, treapta de specializare practicant (dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea 213/2004) sau dovada înregistrării la Colegiul Psihologilor din România a solicitării de obținere a atestatului de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securității naționale”; nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”(nivel de acces: secret de serviciu); 6 luni vechime în muncă în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2023, ora 16.00

Concurs: 18 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 24 aprilie 2023, ora 10.00 – interviul

Detalii la Unitatea Militară 02539 Alba Iulia, Bd. Revoluției nr. 25, județul Alba, telefon: 0258/834.009, int. 0226.

Direcția de Sănătate Publică Alba

 • medic primar medicină generală 1/2 normă

Condiții: diplomă de licență în medicină; certificat de medic primar medicină generală; vechime în grad specialist: 5 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 aprilie 2023, ora 15.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 26 aprilie 2023 – proba practică.

Detalii la Direcția de Sănătate Publică Alba, Alba lulia, Bd. Revoluției nr. 23, telefon 0258.835.244.

Creșa Municipiului Alba Iulia

 • îngrijitor de copii – Creșa Ampoi
 • îngrijitor de copii – Creșa Cetate

Condiții: studii generale; experiență de minim 1 an în munca cu copiii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 martie 2023, ora 13.00

Concurs: 7 aprilie 2023 ora 10.00 – proba scrisă.

 • bucătar – Creșa Ampoi

Condiții: studii generale; nu se cere vechime în specialitate: diplomă sau certificat de calificare – specializare bucătar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 martie 2023, ora 13.00

Concurs: 10 aprilie 2023 ora 13.00 – proba practică

Detalii la Creșa Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13, județul Alba, telefon 0358/118.857.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba / Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș

 • muncitor hidrometru – Stația Hidrologică Alba Iulia (posturile hidrometrice: Oașa – Frumoasa, Curpăt, Oașa – Fetița)

Condiții: studii medii, disponibilitate pentru munca în teren

Termenul limită de depunere a dosarelor: 6 aprilie 2023, ora 15.00

Concurs: 20 aprilie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 26 aprilie 2023, ora 9.00 – interviu

Detalii la Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, județul Alba, telefon: 0258/835.578, 0258/833.356.

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba

 • salvator montan gradul I – Compartimentul salvatori montani

Condiții: studii superioare, medii sau generale; permis auto, categoria B; vechime minimum 5 ani; atestat salvator montan.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 7 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo, Alba municipiul Alba lulia, Str. Trandafirilor nr. 9, la Biroul resurse umane, tel. 0737.373.872, email: salvamont_alba@yahoo.com.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • referent gradul III – compartimentul SSM

Condiții: studii superioare de scurtă durată (Ciclul I Bologna) absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de scurtă durată de 3 ani organizate în baza legislației anterioare sistemului Bologna absolvite cu diplomă; absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore; experiență pe funcții ce necesită studii superioare de scurtă durată de min. 1 an; avantaj absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, și a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 19 aprilie 2023, ora 13.00 – proba scrisă; 24 aprilie 2023, ora 13.00 – proba interviu.

 • secretar gradul III – Secretariatul Facultății de Teologie Ortodoxă

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă; diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna; vechime în muncă: minim 2 ani pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată, dovedită cu carnetul de muncă/adeverințe pentru perioada ulterioară anului 2011; alte condiţii specifice, ce pot fi dovedite cu certificate/adeverințe : vechime în activități de secretariat minim 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 26 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276.

SEBEȘ

Unitatea Militară 01760 Sebeș

 • referent de specialitate gr. IA în modulul S-1 Personal/Stat Major

Condiții: studii universitare de licență cu diplomă de licență în domeniul resurse umane/ orice domeniu, completate cu studii de master în domeniul resurse umane sau cel puțin un curs de specializare în domeniul resurselor umane; vechime în muncă – minimum 6 ani și 6 luni; vechime în domeniul resurselor umane, minim 4 ani; nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 7 aprilie 2023, ora 16.00

Concurs: 19 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 25 aprilie 2023, ora 10.00, interviul.

Detalii la UM 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, telefon 0258.731616, int. 108.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

 • medic specialist, confirmat în specialitatea Boli infecțioase – Compartimentul Boli Infecțioase

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 aprilie 2023

Detalii la Spitalul Municipal Aiud, Aiud, Str. Spitalului nr. 2, județul Alba, telefon 0258/861.816, int. 192, e-mail: smajuridic@gmail.com, e-mail: spitalaiud@gmail.com

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud

 • îngrijitor

Condiții: studii medii

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 19 aprilie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 24 aprilie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Bethlen Gabor”, cu sediul în Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, județul Alba, telefon: 0258/861.947.

OCNA MUREȘ

Primăria Oraşului Ocna Mureş

 • consilier IA, studii superioare (2 posturi) – Compartiment Proiecte Finanțate din fonduri europene externe nerambursabile
 • consilier debutant, studii superioare – Compartiment Proiecte Finanțate din fonduri europene externe nerambursabile
 • muncitor necalificat I – Serviciul de Gospodărie orășenească / Compartiment Întreținere, Reparații, Dezăpezire
 • muncitor necalificat I – Serviciul de Gospodărie orășenească / Compartiment Salubrizare Domeniul Public

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 aprilie 2023, ora 16.00

Detalii la Primăria Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, str. Nicolae Iorga nr. 27, telefon: 0258/871.217, int. 215, e-mail: contact@primariaocnamures.ro

CÂMPENI

Spitalul Orășenesc Câmpeni

 • manager

Condiții: absolvenți cu diplomă studiir universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice; absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății ori absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor; nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 4 aprilie 2023

Concurs: 5 aprilie 2023 – verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite; 18 aprilie – susținerea publică și evaluarea proiectului de management

Detalii la Spitalul Orășenesc Câmpeni – serviciul RUNOS, e-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com sau telefon 0258/771 717 – int 35

TEIUȘ

Primăria Orașului Teiuș

 • guard

Condiții: studii generale; vechime în muncă – minimum 3 ani; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 11 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primaria Orașului Teiuș, cu sediul în Teiuș, str. Clujului, nr. 80, județul Alba, telefon 0258.851.101.

ABRUD

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • medic specialist Chirurgie generală – compartiment Chirurgie generală
 • medic specialist Obstetrică–ginecologie – compartiment Obstetrică -ginecologie

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 21 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 26 aprilie 2023, ora 10.00 – proba clinică sau practică.

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34.

Alte localități

Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț

 • șofer

Condiții: studii medii; vechimea în muncă: minim 6 luni în transportul de persoane; domiciliul în zona Teiuș-Stremț.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 aprilie 2023, ora 16.00

Concurs: 12 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 18 aprilie 2023, ora 10.00 – proba practică; 20 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu”, Stremț, Str. Principală nr. 97, judeţul Alba, telefon: 0258/848.123, fax: 0258.848.123.

Primăria Comunei Cricău

 • muncitor necalificat

Condiții: absolvent studii medii / şcoală profesională; nu necesită vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 25 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria Comunei Cricău, str. Axente Sever nr. 58, județul Alba, telefon 0258/845.101, e-mail cricauprimaria@yahoo.com.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax