Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI vacante în instituții publice din Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții pentru candidați

Publicat

Angajări la stat. Mai multe concursuri sunt în derulare în următoarea perioadă, pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

 • educator muzeal debutant – Compartimentul Muzeologie, Secția Istorie

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte, Ramura de științe (RSI): Istorie, domeniul de licență (DL): Istorie; cunoștințe de limba engleză; nu se solicită vechime în specialitatea studiilor

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 7 noiembrie 2023, ora 16.00

Concurs: 15 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; interviul, în cel mult 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Detalii la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau la adresa de e-mail resurseumane@mnuai.ro.

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 • referent de specialitate gr. I (S) – Centrul de Relații Internaționale

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în profil socio – uman, economic, STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică); vechime în specialitate: minim 5 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor superioare de lungă durată menționate mai sus; cunoașterea limbilor franceză (I) și engleză (II) la nivel avansat.

Concurs: 28 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 5 decembrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • muncitor calificat tr. I – fochist

Condiții: medii (10 clase), autorizație ISCIR pentru cazane de apă caldă de joasă presiune; talon autorizare ISCIR; cel puțin 4 ani vechime în muncă/meseria fochist

Concurs: 21 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2023, ora 12.00 – interviu

Detalii la telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

Unitatea Militară 02401 Alba Iulia

 • muncitor calificat III (cizmar) – grupa/pluton deservire

Condiții: certificat de calificare cizmar/ confecționer încălțăminte, vechimea în specialitatea calificării (cizmar) – minim 3 ani și 6 luni

Termen pentru înscrieri: 10 noiembrie 2023, ora 15.00

Concurs: 20 noiembrie 2023, ora 11.00 – proba practică; 23 noiembrie 2023 , ora 11.00 – interviu

Detalii la U.M. 02401 B-dul Revoluţiei nr. 25, localitatea Alba Iulia, persoană de contact: secretar comisie concurs, telefon 0258.834009 int.123.

Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia

 • îngrijitor

Condiții: studii generale/diplomă de bacalaureat; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 8 noiembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 16 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 17 noiembrie 2023, ora 11.00 – proba practică; 20 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”, Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, compartimentul Secretariat, tel. 0258816065, email: ad.alba@isjalba.ro

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 Alba Iulia

 • îngrijitor copii – structura GPP Pâclișa

Condiţii: studii medii; experiența pe un post similar constituie avantaj

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie 2023

Concurs: 22 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba practică; 24 noiembrie 2023, ora 11.00 – interviu

Detalii la Grădinița cu program prelungit nr.8 Alba Iulia/structura GPP NR.9 Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr.7, telefon 025883503

SEBEȘ

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

 • șofer, compartimentul Administrativ

Condiții: minimum școală profesională; permis de conducere categoria B; vechime: mai mare de 1 an

Termen pentru înscrieri: 16 noiembrie 2023 ora 12:00,

Concurs: 24 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă, interviu

Detalii la: DGASMC Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 12, jud. Alba, tel.0258/730.611; 0258/731.007

Primăria Municipiului Sebeș

 • arhivar – Biroul Contencios Juridic, Administrație, Transparență Decizională și Arhivă

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă – minim 2 ani

Concurs: 10 noiembrie 2023, ora 9.30 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

BLAJ

Spitalul Municipal Blaj

 • medic geriatrie și gerontologie

Condiții: diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea geriatrie și gerontologie; certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie 2023

Concurs: 6 decembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 11 decembrie 2023, ora 9,00 – proba clinică/practică

Detalii la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail runos@spitalblaj.ro

OCNA MUREȘ

Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureş

 • îngrijitor

Condiții: studii liceale cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă: 2 ani

Termen pentru înscrieri: 24 noiembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 28 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 4 decembrie 2023, ora 9.00 – proba practică; 6 decembrie 2023, ora 10.00 – interviu.

Detalii la: Liceului Teoretic ”Petru Maior” loc.Ocna Mureş, strada Vadului, nr. 1, tel. 0258870559., e-mail: teo.ocna@isjalba.ro

CUGIR

Primăria orașului Cugir

 • îngrjitor – Centrul Cultural Cugir

Condiții: studii generale; minimum 5 ani vechime în muncă

Termen pentru înscrieri: 16 noiembrie 2023, ora 16.00

Concurs: 27 noiembrie, ora 11.00 – proba scrisă; interviul, în 4 zile lucrătoare

Detalii la la sediul Primăriei oraşului Cugir – Compartimentul Resurse umane, Arhivă cam. 15

Spitalul Orășenesc Cugir

 • medic specialist ortopedie și traumatologie

Condiții: diploma de licență; certificat medic specialist ortopedie și traumatologie; aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie, ora 14.00

Concurs: 6 decembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 11 decembrie 2023, ora 11.00 – proba clinică

 • muncitor calificat – instalator

Condiții: studii medii cu diplomă de bacalaureat; diplomă de calificare în meseria de instalator; nu se solicită vechime

Concurs: 17 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2023, ora 11.00 – proba practică; 28 noiembrie 2023, ora 12.00 – interviu

Detalii la Spitalul Orasenesc Cugir cu sediul în Cugir strada N. Bălcescu nr. 5 județul Alba, compartimentul resurse umane

Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir

 • îngrijitor

Condiții: studii medii (8 clase și învățământ profesional), nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie 2023

Concurs: 27 noiembrie 2023, ora 12.00 – proba practică; 4 decembrie, ora 13.00 – interviu

Detalii la sediul școlii, str. Gheorghe Asachi Nr. 13A, Cugir

Alte localități

Școala Gimnazială Ciugud

 • îngrijitor

Condiții: studii medii/diplomă absolvire; curs bucătar – certificat de calificare profesională; vechime 10 ani

Termen pentru înscrieri: 15 noiembrie 2023, ora 12.00

Concurs: 23 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 27 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba practică; 29 noiembrie 2023, ora 14.00 – interviu.

Detalii la Școala Gimnazială Ciugud, e-mail: contact@scoalaciugud.ro, telefon: 0258841383.

Primăria comunei Gârbova

 • inspector debutant – Compartiment administrație publică locală, secretariat, stare civilă, fond funciar

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; certificat absolvire curs Expert achiziții publice; cunoștințe operare calculator-nivel de bază; fără vechime

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie 2023, ora 15.00

Concurs: 27 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 4 decembrie 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la Primăria Gârbova, str. Văii nr. 452

Primăria comunei Pianu

 • inspector de specialitate – Compartiment Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Condiții: studii universitare de licență, în domenii: construcții, urbanism, amenajarea teritoriului, geodezie, topografie și cadastru; vechime în muncă: 3 ani

Termen pentru înscrieri: 15 noiembrie, ora 16.00

Concurs: 23 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 28 niuembrie 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la Primăria Pianu, Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, număr de telefon 0258 761111, interior 12, e-mail: primariacomuneipianu@yahoo.com

Școala Gimnazială Blandiana

 • șofer microbuz școlar
 • muncitor întreținere

Condiții: studii medii; vechimea în muncă: nu se solicită.

Termen limită pentru înscrieri: 10 noiembrie 2023

Concurs: 20 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 21 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviu

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax