Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURI vacante la instituții publice din județul Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții

Publicat

În această perioadă, se organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba. Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Administrația Națională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureș

 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor – Compartimentul Inspecția Teritorială a Apelor a S.G.A. Alba din cadrul A.B.A. Mureș
 • specialist resurse umane în cadrul biroului  RURPA, SGA Alba din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 aprilie 2023, ora 12.00

Detalii la Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba Iulia , strada Lalelelor nr. 7A, telefon 0258.833.356.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • secretar gr. III – Secretariatul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2023, ora 16.00

Concurs: 28 aprilie, ora 9.00 – proba scrisă

Detalii la: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter –  Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276.

Inspectoratul Școlar Județean Alba

posturi pe perioadă determinată în cadrul proiectului cu titlul „INSIST Încă o șansă la educație”

 • cadru didactic stagii de pregătire practică – domeniul horticultură zona Jidvei

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului – 3 ani: experiență generală – 1 an

 • cadru didactic opționale zona Jidvei

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani; experiență generală – 1 an

 • cadru didactic stagii de pregătire practică – domeniul tricotaje, confecții textile, zona Loman

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului – 3 ani; experiență generală – 1 an

 • cadru didactic opționale zona Loman

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani; experiență generală – 1 an

 • cadru didactic opționale zona Blaj

Condiții: studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani; experiență generală – 1 an

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 aprilie 2023, ora 16.30

Concurs: 25 aprilie 2023, ora 16.30 (pregătire practică), ora 17.30 (opționale) – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 16.30 (pregătire practică), ora 17.30 (opționale)  – interviu

Detalii la Inspectoratul Școlar Județean Alba, Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, telefon: 0258/817.255, mobil: 0743/826.476, e-mail: secretariat@isjalba.ro

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia

 •  îngrijitor clădiri

Condiții: studii medii, 5 ani vechime, disponibilitate program flexibil

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 14.00 – proba practică; interviul, în maximum 4 zile lucrătoare

Detalii la Colegiul Tehnic „Apulum”, Alba Iulia, strada Gheorghe Pop de Băsești numărul 2, județul Alba, telefon 0258.834.102, e-mail: office@eduaicta.ro.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

 • secretar IS – 0,5 normă

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2023, ora 15.00

Detalii la Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”, cu sediul în Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, județul Alba, telefon: 0258/819.869, e-mail: gmgksecretariat@yahoo.ro.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

 • manager

Condiții: absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice; cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați – 02.05.2023 ora 15.00

Concurs: 15 mai ora 10.00 – susținerea publică a proiectului de management

 • asistent medical generalist (2 posturi) – Compartiment Obstetrică Ginecologie

Condiții: diplomă bacalaureat, diplomă școală sanitară postliceală sau echivalentă/ studii postliceale prin echivalare; Certificat de membru OAMGMAMR; Aviz de participare la concurs conf HG 35/2015 eliberată de OAMGMAMR; vechime 6 luni în specialitate

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 aprilie 2023, ora 15.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 9.00 – interviu

 • referent de specialitate debutant – Compartiment Financiar contabil

Condiții: studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic

 • economist I – Compartiment Achiziții Publice

Condiții: studii superioare cu diplomă de licență în domeniul economic; vechime 3 ani și 6 luni

 • magaziner – Compartiment Aprovizionare

Condiții: studii medii/Bacalaureat; 6 luni vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 aprilie 2023, ora 15.00.

Concurs: 25 aprilie 2023 – proba scrisă, 28 aprilie 2023 – interviu

Detalii la Spitalul Municipal Aiud, din Aiud, Str. Spitalului nr. 2, județul Alba, telefon 0258/861.816, int. 192, e-mail: smajuridic@gmail.com.

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

 • muncitor necalificat I (2 posturi)- Compartiment Salubrizare / Serviciul Tehnic, Întreținere Patrimoniu

Condiții: studii generale, fără vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 aprilie 2023, ora 15.00

Concurs: 25 aprilie, ora 11.00 – proba practică; 2 mai 2023 ora 11.00 – interviu

Detalii la Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon: 0258/861.593, interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro

CUGIR

Spitalul Orășenesc Cugir

 • economist, gradul I – Serviciul Financiar-Contabil

Condiții: studii superioare, diplomă licență în domeniul economic, vechime 3 ani și 6 luni

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 4 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 14.00 – interviu

 • medic specialist otorinolaringologie – Cabinet ORL
 • medic specialist neurologie – Cabinet Neurologie
 • medic specialist medicină internă – Cabinet Medicină Internă
 • medic specialist pediatrie – Compartiment Pediatrie
 • medic specialist pneumologie – Compartiment Pneumologie
 • medic specialist cardiologie – Compartiment Cardiologie

Condiții pentru posturile de medici: diplomă de licență; certificat medic specialist în specialitatea postului scos la concurs; cunoștințe de operare/programare pe calculator; empatie față de pacienți, spirit organizatoric; aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor; nu se solicită vechime

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 9 iunie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 iunie 2023, ora 11.00 – proba clinică

 • medic specialist medicină de urgență sau medic medicină generală/ medic medicină de familie cu atestat în medicină de urgență, la structura Camera de Gardă

Condiții: diplomă de licență; certificat medic specialist în specialitatea postului scos la concurs / diplomă medic medicină de familie sau medic medicină generală cu competență/atestat în medicină de urgență; cunoștințe de operare/programare pe calculator; empatie față de pacienți, spirit organizatoric; aviz de exercitare a profesiei de la Colegiul Medicilor; nu se solicită vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 8 mai 2023, ora 11.00 – proba clinic

 • asistent medical generalist – Compartiment Chirurgie Generală

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; vechime 1 an

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 11.00 – proba practică; 3 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical generalist debutant – Secția Medicină Internă

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical generalist – Compartiment Pediatrie

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; vechime minimum 2 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 2 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 8 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 11 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical (specializarea medicină de laborator) – Laborator Analize Medicale

Condiții: studii postliceale sanitare / diplomă de bacalaureat; perfecționări (specializări): asistent medical generalist; cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu; vechime minimum 10 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 16 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • asistent medical generalist debutant (3 posturi) – Compartiment Neonatologie

Condiții: studii postliceale sanitare/diplomă bacalaureat; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant – Compartiment Chirurgie Generală

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 11.00 – proba practică; 3 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant (2 posturi) – Compartiment Recuperare Medicală

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 4 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 12 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant (3 posturi) – Secția Medicină Internă

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 11.00 – proba practică; 16 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

 • infirmier debutant – ambulatoriul de specialitate

Condiții: studii generale; fără vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 18 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2023, ora 11.00 – proba practică; 3 mai 2023, ora 12.00 – proba interviu

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba,  telefon mobil: 0786/225.608, e-mail: spitalcugir@yahoo.com.

Primăria Orașului Cugir

 • îngrijitor la domiciliu – Serviciul Public de Asistenţă Socială al oraşului Cugir / Biroul Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap – Centrul Social Multifuncțional  Persoane vârstnice din subordinea Consiliului local al orașului Cugir

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 aprilie 2023, ora 16.00

Detalii la Primăria Orașului Cugir, str. I. L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

SEBEȘ

Spitalul Municipal Sebeș

 • chimist medical principal – Laboratorul de Analize Medicale

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 8 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 11 mai 2023, ora 9.00 – proba practică

Unitatea Militară 01585 Petrești

 • șofer I (grupa transport a plutonului deservire la UM 01496 Vințu de Jos)

Condiții: studii generale/ medii, în domeniu; permis de conducere categoriile B, C, D, E atestat transport persoane și materiale constituie un avantaj; conduită morală și disciplinară corespunzătoare lucrului în mediu militar; disponibilitatea pentru prezentarea la program în cazul solicitărilor de urgență; pe perioada încadrării postului nu desfășoară alte activități de natură să afecteze atribuțiile funcționale; vechime în muncă: minim 6 ani;

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2023, ora 14.00

Concurs: 9 mai 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 16 mai 2023, ora 10.00 – proba practică; 23 mai 2023, ora 10.00 – interviu

Detalii la U.M. 01585 Petrești, Str. Valea Sebeșului, Nr. 58 localitatea Petrești, judeţul Alba, telefon contact 0258/743.795.

OCNA MUREȘ

Primăria orașului Ocna Mureș

 • director II,  la Unitatea de Asistență Medico-Socială Ocna Mureș

Condiții: studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul asistenţă socială, cu vechime de minim 7 ani în domeniul serviciilor sociale; studii master sau studii postuniversitare în domeniul asistență socială; experiență managerială de minimum 5 ani; prezentarea unui plan managerial pentru o perioadă de 4 ani care să prezinte obiective specifice astfel definite încât să răspundă pachetelor de cerințe SMART (specifice, masurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 aprilie 2023, ora 16:00

Concurs: 27 aprilie, ora 10.00 – proba scrisă; 28 aprilie, ora 10.00 – interviul

Detalii la Primăria Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba, str. Nicolae Iorga nr. 27, telefon: 0258/871.217, e-mail: contact@primariaocnamures.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. pilu

  marți, 11.04.2023 at 11:25

  La ce dracu mai faceţi concurs ? Mai acum ceva vreme spunea cineva că trebuiau două angajări necesare pe posturi fără pregătire. În două zile s-a prezentat cineva de la partid şi a spus că aceste persoane trebuie angajate fără discuţii. Ruşinos, dar sănătos.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate