Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURI vacante la instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții pentru candidați, calendar concurs

Publicat

Mai multe instituții publice din județul Alba organizează, în această perioadă, concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba

 • salvator montan gradul I – Compartimentul salvatori montani

Condiții: studii superioare, medii sau generale; permis auto, categoria B; vechime minimum 5 ani; atestat salvator montan.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 7 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo, Alba municipiul Alba lulia, Str. Trandafirilor nr. 9, la Biroul resurse umane, tel. 0737.373.872, email: salvamont_alba@yahoo.com.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • referent gradul III – compartimentul SSM

Condiții: studii superioare de scurtă durată (Ciclul I Bologna) absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de scurtă durată de 3 ani organizate în baza legislației anterioare sistemului Bologna absolvite cu diplomă; absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore; experiență pe funcții ce necesită studii superioare de scurtă durată de min. 1 an; avantaj absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, și a unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 19 aprilie 2023, ora 13.00 – proba scrisă; 24 aprilie 2023, ora 13.00 – proba interviu.

 • secretar gradul III – Secretariatul Facultății de Teologie Ortodoxă

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă; diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna; vechime în muncă: minim 2 ani pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată, dovedită cu carnetul de muncă/adeverințe pentru perioada ulterioară anului 2011; alte condiţii specifice, ce pot fi dovedite cu certificate/adeverințe : vechime în activități de secretariat minim 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 24 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 26 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276.

Clubul Sportiv Municipal (C.S.M.) Unirea Alba Iulia

Serviciul Baze Sportive și Agrement Compartiment Bazin Olimpic

 • fochist
 • electrician
 • mecanic

Compartiment Toalete publice

 • îngrijitor clădiri (3 posturi)

Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziții Publice / Compartiment Financiar Resurse Umane

 • casier

Compartiment Administrativ Organizare Sportivă

 • magaziner
 • muncitor necalificat

Data limită de depunere a dosarelor: 24 martie 2023, ora 12.00

Detalii la Primăria Municipiului Alba Iulia, www.apulum.ro și la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 38 A, județul Alba, telefon: 0358/404.793.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

 • consilier juridic gradul IA – Compartiment juridic și resurse umane

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe juridice (Drept); vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani;

 • referent de specialitate gradul IA – Compartiment contabilitate, achiziții publice și bloc alimentar al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani;

 • muncitor calificat – electrician, treapta I – Compartiment administrativ

Condiții: studii medii; diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani

 • muncitor calificat – instalator, treapta I – Compartimentul administrativ

Condiții: studii medii; diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani

 • muncitor calificat – fochist, treapta I, normă ½  -Compartiment administrativ

Condiții: studii medii; autorizație ISCIR de fochist, clasa C, pentru cazane apă caldă; deținerea unui certificat de calificare pentru meseria de fochist pentru cazane; vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani

 • șofer, treapta I – Compartimentul administrativ

Condiții: studii medii sau generale; vechime în specialitate necesară: minimum 3 ani; permis de conducere categoria: B

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 martie 2023, ora 15.00

Concurs: 30 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 5 martie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Căminul pentru Persoane Vârstnice, Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, județul Alba, telefon 0258/834.315, e-mail: caminvarstnici@apulum.ro

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

 • medic specialist, confirmat în specialitatea Boli infecțioase – Compartimentul Boli Infecțioase

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 aprilie 2023

Detalii la Spitalul Municipal Aiud, Aiud, Str. Spitalului nr. 2, județul Alba, telefon 0258/861.816, int. 192, e-mail: smajuridic@gmail.com, e-mail: spitalaiud@gmail.com

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud

 • îngrijitor

Condiții: studii medii

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 19 aprilie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 24 aprilie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Bethlen Gabor”, cu sediul în Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, județul Alba, telefon: 0258/861.947.

BLAJ

Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj

 • cadru didactic cultură de specialitate și instruire practică în industria textilă și pielărie zona Sebeș – 2 posturi (perioadă determinată)

Condiții. studii superioare; vechime 1 an

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 aprilie 2023, ora 15.00 – proba scrisă; 10 aprilie 2023, ora 15.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”, Blaj, str. Piața 1848 nr. 3, județul Alba, telefon 0258/710.655, e-mail: stefanmanciulea@yahoo.com

SEBEȘ

Unitatea Militară 02213 Sebeș

 • bucătar (2 posturi) – la Popotă / Administrativ

Condiții: studii generale sau medii (atestate cu diplomă sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu; vechime: 9 ani (vechime în muncă); nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2023, ora 15.00

Concurs: 4 aprilie 2023, ora 10.00 – proba practică (postul 1); 5 aprilie 2023, ora 10.00 – proba practică (postul 2); 6 aprilie 2023, ora 9.00 – proba interviu (postul 1); 6 aprilie 2023, ora 12.00 – proba interviu (postul 2).

Detalii la Unitatea Militară 02213, din municipiul Sebeș, Str. Călărași nr. 74, județul Alba, telefon 0258/731.905, interior 104, fax: 0258/732.761, e-mail: um_02213_sebes@mapn.ro.

 • casier – Microstructura Casierie din Financiar-contabil

Condiții: studii generale sau medii (atestate cu diplomă sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu; vechime: 6 luni (vechime în muncă); nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2023, ora 15.00

Concurs: 4 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 10 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Unitatea Militară 02213, din municipiul Sebeș, Str. Călărași nr. 74, județul Alba, telefon 0258/731.905, interior 104, fax: 0258/732.761, e-mail: um_02213_sebes@mapn.ro.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

 • șofer I

Condiții: studii medii; vechime în muncă: minim 3 ani; permis conducător auto categoria B.

 • șofer (utilaje grele)

Condiții: studii medii; vechime în muncă: minim 5 ani; permis conducător auto categoria B, C, E + atestat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 martie 2023, ora 15.00

Concurs: 30 martie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 3 aprilie 2023, ora 10.00 – proba practică, 5 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon/fax: 0258/730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

CÂMPENI

Spitalul Orășenesc Câmpeni

 • manager

Condiții: absolvenți cu diplomă studiir universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice; absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății ori absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor; nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 4 aprilie 2023

Concurs: 5 aprilie 2023 – verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite; 18 aprilie – susținerea publică și evaluarea proiectului de management

Detalii la Spitalul Orășenesc Câmpeni – serviciul RUNOS, e-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com sau telefon 0258/771 717 – int 35

TEIUȘ

Primăria Orașului Teiuș

 • guard

Condiții: studii generale; vechime în muncă – minimum 3 ani; permis de conducere categoria B.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 martie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 11 aprilie 2023, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primaria Orașului Teiuș, cu sediul în Teiuș, str. Clujului, nr. 80, județul Alba, telefon 0258.851.101.

ABRUD

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • medic specialist Chirurgie generală – compartiment Chirurgie generală
 • medic specialist Obstetrică–ginecologie – compartiment Obstetrică -ginecologie

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 21 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 26 aprilie 2023, ora 10.00 – proba clinică sau practică.

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34.

ZLATNA

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

 • secretar (0,5 normă)

Condiții: studii superioare cu licență (avantaj management, informatică, resurse umane, economice); vechimea în domeniul postului constituie avantaj; recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul); cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platforme educaționale); cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale; cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal, Revisal); noțiuni de comunicare în relații publice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 4 aprilie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; 5 aprilie 2023, ora 11.00 – proba practică; 6 aprilie, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul „Corneliu Medrea”, cu sediul în orașul Zlatna, str. T. Vladimirescu nr. 14, județul Alba, telefon 0258/856.509.

Alte localități

Primăria Comunei Ighiu

 • inspector de specialitate debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 martie 2023

Concurs: 3 aprilie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Ighiu, din comuna Ighiu nr. 56, județul Alba, telefon 0258.844.103.

Şcoala Gimnazială Drașov

 • șofer 0,5 normă

Condiții: studii 10 clase; deținere permis de conducere auto categoria D; atestat transport persoane; vechimea poate constitui un avantaj.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 martie 2023, ora 14.00

Concurs: 29 martie 2023, ora 09.00 – proba scrisă; 29 martie 2023 – proba interviu – ora interviului se va comunica după proba scrisă.

Detalii la Şcoala Gimnazială Drașov, Str. Principală nr. 98, judeţul Alba, telefon: 0258/764.020.

Şcoala Gimnazială Gârbova

 • muncitor de întreținere 0,5 normă + fochist 0,5 normă

Condiții: școală profesională sau studii medii; vechime minim 5 ani în domeniu; cunoștințe de legislație specifică locului de muncă; disponibilitate program de noapte; certificat, autorizație și curs fochist; certificat mecanizator exploatări forestiere/fasonator mecanic; aviz psihologic valabil.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 martie 2023

Concurs: 29 martie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 29 martie 2023 – proba interviu (ora interviului se va comunica după proba scrisă).

Detalii la Şcoala Gimnazială Gârbova, str. Școlii nr. 79, judeţul Alba, telefon: 0258/788.603, mobil: 0740/424.977.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax