Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI la STAT. Zeci de posturi vacante în această perioadă la instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

– contabil șef, grad II

Condiții: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de știință (RSI) – științe economice; vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minimum 7 (șapte) ani.

Concurs: 21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă – în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; 27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu – la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia

– îngrijitor, Compartimentul Administrativ – Serviciul Administrare, Promovare și Valorificare a Produselor și Serviciilor Cultural – Artistice

Condiții: studii gimnaziale; vechime în muncă de minimum 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 octombrie 2020, ora 16:00

Concurs: 23 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă; 28 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– muncitor calificat (bucătar) la baza de practică a elevilor

Condiții: studii medii în domeniul alimentație publică; calificarea bucătar constituie un avantaj; vechimea în calificarea bucătar – minimum 1 an.

– îngrijitor

Condiții: studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor (pentru îngrijitor): 22 octombrie 2020

Concurs: 26 octombrie 2020, ora 09.00: proba practică, 27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

– îngrijitor

Condiții: nivelul studiilor – studii generale, medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2020

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă; 16 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– portar

Condiții: calificare în domeniu; abilități de comunicare și relaționare; minimum 5 ani vechime; disponibilitate la timp de lucru prelungit; studiile – medii.

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 09:00, proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 12:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare, la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, Str. Călărașilor nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/811.737.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitoare

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experiență într un post similar; curs de noțiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 octombrie 2020

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 10.00: proba practică; 16 octombrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258/834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia

– muncitor întreținere (2 posturi)

Condiții: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 octombrie 2020

Concurs: 14 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă; 14 octombrie 2020, ora 11:00: proba practică; 14 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba, telefon 0258/816.938.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

– paznic

Condiții: studii generale (obligatoriu 10 ani, școală profesională sau diplomă de bacalaureat); vechime în specialitate – nu se solicită; studii specifice postului – atestat de pază.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 octombrie 2020, ora 15.00

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă; 20 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258/811.548.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia

– îngrijitor, în cadrul Compartimentului personal nedidactic

Condiții: nivelul studiilor medii; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

– secretar – 1/2 normă, in cadrul Compartimentului personal didactic auxiliar

Condiții: nivelul studiilor – superioare; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258.835.093

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeș

– funcții contractuale de execuție, vacante, perioadă determinată (până în 24 mai 2021) în cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei

– animator socio-educativ, cod COR 516907, 1 post, fracțiune normă 4h/zi

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.

– profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză), cod COR 233002, 1 post, fracțiune normă 1h/zi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Filologie – specializare Limba engleză; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– logoped, cod COR 226603, 1 post, fracțiune normă 3h/zi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

– psiholog în specialitatea consiliere psihologică, cod COR 263402, 1 post, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Psihologie sau Socio-psihologie; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

– educatoare, cod COR 341501, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– profesor în învățământul gimnazial, cod COR 233002, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– profesor în învățământul liceal, cod COR 233001, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar), cod COR531101, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi.

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 octombrie 2020, ora 16:00

Concurs: 21 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1; 26 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

Liceul Tehnologic Sebeş

– secretar șef

Condiții: studii superioare în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

– muncitor necalificat

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010

Liceul German Sebeş

– analist programator (0,5 normă)

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 21 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 26 octombrie 2020, ora 09:00: proba practică; 29 octombrie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

– îngrijitor (2 posturi)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258.731.217.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş

– muncitor întreţinere şcoală

Condiții: nivelul studiilor – gimnaziale; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 octombrie 2020

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 13:00: proba scrisă; 26 octombrie 2020, ora 13:00: proba practică; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731.506.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– îngrijitor

Condiții: nivelul studiilor – minimum 8 clase; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 20 octombrie 2020, ora 11.00 – proba practică; 21 octombrie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Şcoala Gimnazială Săsciori

– administrator la Școala Gimnazială Săsciori

Condiții: localnic; studii medii; vechime în muncă – 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 octombrie 2020

Concurs: 16 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă; 16 octombrie 2020, ora 11.00: proba interviu; 16 octombrie 2020, ora 12.00: proba practică.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

Şcoala Gimnazială Petreşti

– administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 26 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică; 28 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

Școala Gimnazială Daia Română

– analist programator – 0,5 normă

Condiții: studii superioare; vechime în muncă secretar/ analist programator minimum – 5 ani; cunoștințe de legislație specifice locului de muncă; cunoștințe de utilizarea softului specific activității în școli (SIIIR).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 octombrie 2020

Concurs: 26 octombrie 2020, ora 12.00 – proba scrisă; 29 octombrie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, Strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

Școala Gimnazială Pianu de Sus

– îngrijitor 0,5 normă

Condiții: studii 8 clase/10 clase.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie 2020, ora 16.00

Concurs: 26 octombrie 2020, ora 11.00: proba scrisă; 27 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică; 27 octombrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, telefon 0258/761.113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

AIUDȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Toate universitățile din țară trebuie să introducă datele de studii de licență, master și doctorat în Registrul matricol unic

Publicat

laptop calculator

Ministrul Educației a solicitat tuturor instituțiilor de învățământ superior ca, începând cu data de 2 noiembrie, în termen de 30 de zile, să opereze toate modificările necesare în Registrul matricol unic al universităților din România (RMUR), astfel încât să fie implementate toate măsurile prevăzute de actele normative în vigoare, anunță ministerul de resort.

Potrivit MEC, instituțiile de învățământ superior vor introduce în RMUR seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate pentru absolvenții celor trei cicluri de studii universitare (licență, master, doctorat), precum și ale altor forme de studii. De asemenea, vor fi introduse și date cu privire la numele conducătorului/conducătorilor de doctorat sub tutela căruia/cărora au fost/sunt organizate studiile, pentru fiecare student doctorand.

Acest registru s-a constituit prin Legea educației naționale nr. 1/2011. Conform prevederilor LEN, art. 201, alin (5) „în baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate“, anunță Ministerul Educației.

Registrul matricol unic al universităților din România a devenit funcțional în anul 2016, prin includerea în contractul instituțional al fiecărei universități a obligației de a raporta datele solicitate de Ministerul Educației și Cercetării referitoare la evidența studenților pentru toate nivelurile de studii (licență master, doctorat sau alte forme de studii).

„Pentru a avea un sistem funcțional și credibil, universitățile trebuie să introducă toate datele necesare în acest registru, astfel încât, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, să existe o evidență centralizată a diplomelor și a certificatelor universitare. Este și acesta un pas spre o Românie modernă”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării.

În 2018, funcționarea RMUR a fost detaliată prin ordinul ministrului educației nr. 3.714/2018, cu modificările și completările ulterioare, reglementându-se faptul că instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și Academia Română, au responsabilitatea și obligația să înregistreze în RMUR „seria și numărul actelor de studii emise pentru absolvenții înscriși la toate ciclurile de studii universitare (licență, master, doctorat) și la alte forme de studii“.

sursă: edu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Astrid Fodor validată primar la Sibiu. Decizie finală la Tribunal după ce Judecătoria o invalidase pe motiv de incompatibilitate

Publicat

Tribunalul Sibiu a validat instalarea în funcție a primarului ales Astrid Fodor. Decizia este definitivă, după ce inițial Judecătoria invalidase mandatul acesteia, pe motiv de incompatibilitate.

Judecătoria Sibiu a respins validarea lui Astrid Fodor în funcţia de primar al municipiului Sibiu, după ce Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că Fodor are interdicţie să ocupe funcţia timp de trei ani, adică în perioada 2020-2023, pentru că s-a aflat în stare de incompatibilitate între 2012 şi 2014, când a fost viceprimar, scrie g4media.ro.

„Se aduce la cunoştinţă publică faptul că, prin încheierea pronunţată la Judecătoria Sibiu în camera de consiliu, la data de 16.10.2020, în dosarul nr. 9486/306/2020, a fost respinsă cererea formulată de Biroul Electoral al Circumscripţiei Municipale Sibiu – nr.1, pentru validarea mandatului de primar al municipiului Sibiu, atribuit doamnei Astrid Cora Fodor, în urma alegerilor locale desfăşurate la data de 27 septembrie 2020”, se arată într-un comunicat al Judecătoriei Sibiu.

Decizia instanţei a fost atacată cu apel de Fodor, iar Tribunalul a dat decizia de validare în funcție, definitivă.

surse: g4media.ro, agerpres.ro

sursă foto: Facebook Primăria Municipiului Sibiu

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, a fost confirmat cu COVID-19. S-a izolat la domiciliu, iar starea sa de sănătate este bună

Publicat

Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, a fost confirmat cu COVID-19. Potrivit DSP Alba, în ultimele 24 de ore, în comună s-au înregistrat 4 infectări noi în ultimele 24 de ore. Incidența la mia de locuitori este 5,5, potrivit DSP Alba.

Situația a fost confirmată de reprezentanții Primăriei Ciugud.

„Am fost informați și noi astăzi că domnul primar a fost diagnosticat cu SARS-COV-2. De câteva zile domnul primar a luat decizia de a se autoizola și apoi a fost carantinat la domiciliu.

Din fericire starea sa de sănătate este bună și, potrivit medicilor, până acum toate premisele sunt că ar fi o formă ușoară.

La nivelul Primăriei Ciugud am luat decizia testării tuturor colegilor, iar niciunul dintre noi nu a fost confirmat pozitiv. Testarea va fi repetată în zilele următoare pentru o siguranță deplină.

Până atunci am decis dezinfectarea totală a primăriei, care a avut loc în această dimineață, și sporirea tuturor măsurilor de protecție. Activitatea Primăriei Ciugud nu este afectată, însă toate activitățile cu publicul se vor desfășura cu și mai multe măsuri sporite de siguranță.

Facem un apel la toți cetățenii să respecte măsurile sanitare impuse pentru prevenirea și combaterea virusului SARS-COV-2 și să poarte masca în toate spațiile publice, indiferent că sunt închise sau deschise” a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Lungu, la solicitarea Alba24.

„Dragi prieteni,

Din nefericire, oricât de mult am încercat să respect măsurile sanitare de prevenire și combaterea a pandemiei, am fost diagnosticat și eu cu virusul SARS-COV-2. Din fericire starea mea de sănătate este bună și, potrivit medicilor, până acum toate premisele sunt că ar fi o formă ușoară.

La nivelul Primăriei Ciugud am luat decizia testării tuturor colegilor și vestea bună este că niciunul dintre ei nu a fost confirmat pozitiv. Testarea va fi însă repetată în zilele următoare pentru o siguranță deplină.

Vă anunț că activitatea Primăriei Ciugud continuă normal, însă cu măsuri sporite de siguranță. De asemenea am decis dezinfectarea totală a clădirii administrative, care a avut loc în această dimineață, și sporirea tuturor măsurilor de protecție.

Vă mulțumesc tuturor celor ce sunteți cu sufletul alături de mine și de colegii mei și vă asigur de întreaga noastră recunoștință. Vă rog să aveți grijă de voi și de cei dragi, să purtați masca și să păstrați distanțarea socială, a scris Gheorghe Damian, pe pagina de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

HARTA cazurilor de infecție cu SARS-COV-2 din România, în ultimele 24 de ore. Județele cu cele mai multe cazuri – 27 octombrie

Publicat

4.724 de infectări noi cu SARS-COV-2 au fost anunțate marți, 27 octombrie, în România. 

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București, 623. Un număr semnificativ de cazuri s-au înregistrat și la Timiș, Iași, Brașov Prahova, Ilfov, Constanța sau Maramureș.

Harta în format mai mare poate fi vizualizată AICI.

Situația îmbolnăvirilor pe județe – 27 octombrie – sursă INSP:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi:

Mun. București- 32374- 623

Iași- 9692- 201

Prahova- 9170- 168

Brașov- 8921- 190

Suceava- 8822- 176

Cluj- 7893- 264

Timiș- 7826- 225

Bacău- 7594- 121

Argeș- 6579- 65

Dâmbovița- 5995- 97

Galați- 5971- 63

Bihor- 5711- 178

Ilfov- 5655- 160

Dolj- 5638- 110

Neamț- 5571- 94

Constanța- 5162- 138

Arad- 4692- 167

Vaslui- 4658- 39

Sibiu- 4525- 131

Vâlcea- 4518- 43

Mureș- 4410- 94

Alba – 4318 – 65 (64 cazuri noi, potrivit DSP Alba)

Maramureș- 3923- 155

Hunedoara- 3853- 93

Buzău- 3670- 49

Vrancea- 3311- 24

Olt- 3245- 100

Brăila- 3235- 31

Teleorman- 2880- 120

Botoșani- 2820- 58

Gorj- 2734- 36

Harghita- 2672- 65

Bistrița- Năsăud- 2372- 72

Caraș- Severin- 2372- 69

Sălaj- 2180- 84

Mehedinți- 2006- 52

Covasna- 1999- 49

Ialomița- 1969- 50

Giurgiu- 1720- 41

Călărași- 1516- 44

Satu Mare- 1514- 97

Tulcea- 1389- 22

– 217.2- 4.724

1084 cazuri pozitive la retestare (suplimentar față de cele de mai sus) –  Distribuția pe județe:

Municipiul Bucureşti – 667

Iaşi – 89

Sibiu – 37

Neamţ – 32

Argeş – 20

Cluj – 17

Timiş – 17

Brăila – 16

Constanţa – 16

Satu Mare – 16

Harghita – 15

Arad – 14

Bihor – 14

Covasna – 12

Suceava – 10

Buzău – 8

Galaţi – 8

Hunedoara – 8

Mehedinţi – 7

Sălaj – 7

Ilfov – 7

Alba – 6

Maramureş – 6

Dâmboviţa – 5

Prahova – 5

Giurgiu – 4

Caraş –  Severin – 3

Gorj – 3

Vâlcea – 3

Dolj – 2

Tulcea – 2

Vaslui – 2

Vrancea – 2

Bacău – 1

Mureş – 1

Olt – 1

Teleorman – 1

Bistriţa –  Năsăud –

Botoşani –

Braşov –

Călăraşi –

Ialomiţa –

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate