Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI la STAT. Zeci de posturi vacante în această perioadă la instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia

– contabil șef, grad II

Condiții: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de știință (RSI) – științe economice; vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minimum 7 (șapte) ani.

Concurs: 21 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă – în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; 27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu – la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia

– îngrijitor, Compartimentul Administrativ – Serviciul Administrare, Promovare și Valorificare a Produselor și Serviciilor Cultural – Artistice

Condiții: studii gimnaziale; vechime în muncă de minimum 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 octombrie 2020, ora 16:00

Concurs: 23 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă; 28 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– muncitor calificat (bucătar) la baza de practică a elevilor

Condiții: studii medii în domeniul alimentație publică; calificarea bucătar constituie un avantaj; vechimea în calificarea bucătar – minimum 1 an.

– îngrijitor

Condiții: studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor (pentru îngrijitor): 22 octombrie 2020

Concurs: 26 octombrie 2020, ora 09.00: proba practică, 27 octombrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

– îngrijitor

Condiții: nivelul studiilor – studii generale, medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2020

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă; 16 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– portar

Condiții: calificare în domeniu; abilități de comunicare și relaționare; minimum 5 ani vechime; disponibilitate la timp de lucru prelungit; studiile – medii.

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 09:00, proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 12:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare, la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, Str. Călărașilor nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/811.737.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitoare

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experiență într un post similar; curs de noțiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 octombrie 2020

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 10.00: proba practică; 16 octombrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258/834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia

– muncitor întreținere (2 posturi)

Condiții: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 octombrie 2020

Concurs: 14 octombrie 2020, ora 10:00: proba scrisă; 14 octombrie 2020, ora 11:00: proba practică; 14 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, judeţul Alba, telefon 0258/816.938.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

– paznic

Condiții: studii generale (obligatoriu 10 ani, școală profesională sau diplomă de bacalaureat); vechime în specialitate – nu se solicită; studii specifice postului – atestat de pază.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 octombrie 2020, ora 15.00

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă; 20 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258/811.548.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia

– îngrijitor, în cadrul Compartimentului personal nedidactic

Condiții: nivelul studiilor medii; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

– secretar – 1/2 normă, in cadrul Compartimentului personal didactic auxiliar

Condiții: nivelul studiilor – superioare; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258.835.093

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeș

– funcții contractuale de execuție, vacante, perioadă determinată (până în 24 mai 2021) în cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei

– animator socio-educativ, cod COR 516907, 1 post, fracțiune normă 4h/zi

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.

– profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză), cod COR 233002, 1 post, fracțiune normă 1h/zi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Filologie – specializare Limba engleză; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– logoped, cod COR 226603, 1 post, fracțiune normă 3h/zi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

– psiholog în specialitatea consiliere psihologică, cod COR 263402, 1 post, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Psihologie sau Socio-psihologie; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

– educatoare, cod COR 341501, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– profesor în învățământul gimnazial, cod COR 233002, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– profesor în învățământul liceal, cod COR 233001, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi;

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

– îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar), cod COR531101, 2 posturi, fracțiune normă 3h/zi.

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 octombrie 2020, ora 16:00

Concurs: 21 octombrie 2020, ora 11:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1; 26 octombrie 2020, ora 11:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

Liceul Tehnologic Sebeş

– secretar șef

Condiții: studii superioare în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

– muncitor necalificat

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 28 octombrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010

Liceul German Sebeş

– analist programator (0,5 normă)

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 21 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă; 26 octombrie 2020, ora 09:00: proba practică; 29 octombrie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

– îngrijitor (2 posturi)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 15 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 19 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258.731.217.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş

– muncitor întreţinere şcoală

Condiții: nivelul studiilor – gimnaziale; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 octombrie 2020

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 13:00: proba scrisă; 26 octombrie 2020, ora 13:00: proba practică; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731.506.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– îngrijitor

Condiții: nivelul studiilor – minimum 8 clase; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 19 octombrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 20 octombrie 2020, ora 11.00 – proba practică; 21 octombrie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Şcoala Gimnazială Săsciori

– administrator la Școala Gimnazială Săsciori

Condiții: localnic; studii medii; vechime în muncă – 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 octombrie 2020

Concurs: 16 octombrie 2020, ora 09.00: proba scrisă; 16 octombrie 2020, ora 11.00: proba interviu; 16 octombrie 2020, ora 12.00: proba practică.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

Şcoala Gimnazială Petreşti

– administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 22 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 26 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică; 28 octombrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

Școala Gimnazială Daia Română

– analist programator – 0,5 normă

Condiții: studii superioare; vechime în muncă secretar/ analist programator minimum – 5 ani; cunoștințe de legislație specifice locului de muncă; cunoștințe de utilizarea softului specific activității în școli (SIIIR).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 octombrie 2020

Concurs: 26 octombrie 2020, ora 12.00 – proba scrisă; 29 octombrie 2020, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Daia Română, Strada Școlii nr. 649 A, județul Alba, telefon 0258/763.183.

Școala Gimnazială Pianu de Sus

– îngrijitor 0,5 normă

Condiții: studii 8 clase/10 clase.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie 2020, ora 16.00

Concurs: 26 octombrie 2020, ora 11.00: proba scrisă; 27 octombrie 2020, ora 11.00: proba practică; 27 octombrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, telefon 0258/761.113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

AIUDDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Râul Mureș ar putea fi populat cu 1.000 kg de crap, în zona Alba Iulia. Protocol de colaborare între Primărie și AJVPS Alba

Publicat

populare peste mures

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba a solicitat încheierea unui protocol de colaborare cu Primăria Alba Iulia, pentru susținerea și implementarea unui proiect de populare a râului Mureș cu 1.000 kg de crap. 

Consilierii locali din Alba Iulia vor vota miercuri, 27 octombrie, un proiect de hotărâre privind aprobarea acțiunii de refacere ecologică prin populare cu pește a râului Mureș.

Se urmărește astfel încheierea unui protocol de colaborare între Primăria Alba Iulia și AJVPS Alba pentru implementarea unui proiect de populare a râului Mureș cu 1.000 kg de crap.

Acest proiect se dorește o continuare a proiectului derulat în parteneriat cu Primăria Alba Iulia , finalizat cu o populare cu pește  – 1.000 buc. de cegă, în 22 decembrie 2017, în zona municipiului Alba Iulia.

„Analizând speciile în declin, dar și speciile cele mai ușor adaptabile, care să satisfacă și să acopere o nișă cât mai largă din ecosistem, AJVPS Alba propune popularea cu o specie prolifică, nepretențioasă, rezistentă la poluare și la variații majore de debite – crapul.

Importanța proiectului constă în contribuția la refacerea ecosistemului acvatic, respectiv repopularea râului Mureș cu crap, respectiv conștientizarea populației, a pescarilor sportivi și a tinerilor asupra păstrării unui mediu sănătos, încercând și educarea pescarilor sportivi privind un pescuit sustenabil și cu perspective de dezvoltare în viitor”, se precizează în raportul de specialitate.

În acest sens, se solicită aprobarea cheltuirii sumei de 15.000 de lei din bugetul local pe anul 2021 pentru achiziția puietului de crap (1.000 kg).

Puii vor fi achiziționați de la o crescătorie autorizată, cu Certificat de Conformitate și vor avea o greutate între 1 și 3 kg.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Spațiul de la adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Vor fi construite alte 29 de cuști

Publicat

Primăria Alba Iulia intenționează să extindă spațiul adăpostului pentru câini din Partoș. Achiziționează lucrări pentru construirea altor 29 de cuști.

Terenul vizat are o suprafață 838 mp, cu front la strada Rogozului

Pe teren există o construcție a adăpostului public – cabinet veterinar (sala operații), cabinet consultații, săli postoperatorii, depozit medicamente, depozit/preparare alimente și grupuri sanitare aferente medicilor și angajaților, alături de celelalte cuști.

În prezent, capacitatea adăpostului este de 90 de capete.

Se intenționează extinderea construcției cu 29 de cuști, dintre care 26 medii (1,40 x 1,70 m) și 3 cuști mari.

Cuștile vor fi construite din țevi și panouri din tablă și cadre din lemn pe podea. Primăria va încheia contract pe 3 luni pentru lucrări.

Adăpostul beneficiază de mijloc de transport autorizat, personal specializat pentru tranchilizare și capturare dotat cu aparatura necesară.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ASTĂZI: A patra extragere la Loteria de Vaccinare. Care sunt premiile

Publicat

Duminică, 24 octombrie, va avea loc cea de-a patra extragere săptămânală la Loteria de Vaccinare.

Loteria de Vaccinare constă în extragerea aleatorie de numere în vederea acordării de premii în bani tuturor persoanelor vaccinate cu schema completă de vaccinare, care şi-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului şi care se înscriu pentru participare la extrageri în aplicaţia de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

La extragerea din 24 octombrie, participă numerele de ordine din intervalul 1.627.568 – 1.872.849, corespunzătoare participanţilor care s-au înscris, conform Regulamentului, până vineri, 22 octombrie, la orele 12:00.

La cea de-a patra extragere săptămânală se vor acorda 80 de premii a câte 10.000 de lei şi un premiu de 100.000 de lei.

Extragerea va începe la ora 20:50.

Calendarul Loteriei de Vaccinare

Loteria de Vaccinare se desfăşoară pe parcursul a 14 săptămâni, în perioada 3 octombrie – 31 decembrie 2021 şi constă în 19 extrageri organizate în zilele de duminică/vineri, pe parcursul a 14 săptămâni, astfel:

· 14 extrageri, respectiv câte 1 extragere pe săptămână

· 3 extrageri, respectiv câte 1 extragere în fiecare lună

· 2 extrageri organizate în săptămâna 14, respectiv în ultima săptămână a acţiunii.

Premii la Loteria de Vaccinare

La Loteria de Vaccinare se acordă 1.139 de premii, în valoare totală de 15.000.000 lei, după cum urmează:

– 81 de premii săptămânale (80 premii săptămânale în valoare de 10 000 lei şi 1 premiu mare săptămânal în valoare de 100 000 lei);

– 3 premii lunare, ( câte 1 premiu în ultima săptămână a fiecărei luni în valoare de 300 000 lei);

– 2 premii la finalul Loteriei Programului Naţional de Vaccinare, în valoare de 500 000 lei, respectiv 1 000 000lei.

Fiecare participant la Loteria de Vaccinare va avea 4 şanse de câştig, respectiv posibilitatea de a câştiga 4 premii: 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei, 1 premiu de 300.000 lei, 1 premiu de 500.000 lei şi premiul cel mare în valoare de 1.000.000 lei, adică premii în valoare maximă cumulată de 1.910.000 lei.

Rezultatele extragerilor vor fi afişate pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Rezultate ADMITERE la școlile de poliție, jandarmi și pompieri 2021: LISTELE după proba scrisă. Notele candidaților

Publicat

Au fost publicate primele listele cu rezultate după proba scrisă la admiterea la școlile de poliție, jandarmi și pompieri 2021, sesiunea de toamnă.

Proba de evaluare a cunoștințelor este evaluată cu note de la 1 la 10, iar nota minimă de promovare este 5.

REZULTATE admitere școli de poliție, jandarmi și pompieri 2021 – sesiunea de toamnă – proba scrisă:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș”  Fălticeni:

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.   AICI, toate detaliile despre rezultate după proba scrisă

Contestații

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ și se soluționează în termen de 24 de ore de la ora afișării rezultatelor. Candidații pot contesta numai rezultatul obținut la propria lucrare.

Adresele e-mail și termene pentru transmiterea contestațiilor:

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – e-mail contestații: admitere@scoaladragasani.ro

  • Model cerere_de_contestatie jandarmi Drăgășani
  • termen pentru depunerea contestațiilor: 24 octombrie ora 16.00
  • afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor: 24 octombrie, ora 18.00
  • afișarea listei provizorii cu ierarhizarea candidaților după contestații: 24 octombrie, ora 22.00

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – e-mail admitere@jandarmeriafalticeni.ro; contestațiile se pot depune duminică, 24 octombrie între orele 8.00 și 16.00.

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – e-mail contestații: admitere@cj.politiaromana.ro

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – e-mail: contestatii@scoalapolitie.ro

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – e-mail contestații: admitere.spapf@igpf.ro (până duminică, 24 octombrie, la ora 16.00)

Contestaţiile se formulează numai la proba de evaluare a cunoștințelor, prin completarea unei cereri care cuprinde: numele şi prenumele candidatului, codul unic de identificare, unitatea de recrutare, ce anume se contestă (rezultatul testului de evaluare a cunoştinţelor, înscrierea eronată a punctajului obţinut, la proba de evaluare a cunoştinţelor, pe lista provizorie a rezultatelor, afișată, locul ocupat eronat, la proba de evaluare a cunoştinţelor, pe lista provizorie a rezultatelor, afișată sau înscrierea eronată a mediei), data, ora transmiterii contestaţiei şi semnătura.

Rezultatele contestațiilor sunt definitive și se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către președintele și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor se postează pe site-ul unității de învățământ.

La începutul lunii octombrie s-a desfășurat proba sportivă.

Rezultate proba sportivă, AICI.

Numărul de locuri la admiterea în școli MAI – sesiunea de toamnă, pe specializări:

  • 1.592 locuri pentru agenți de poliție
  • 225 locuri pentru agenți de poliție de frontieră
  • 551 de locuri pentru subofițeri de jandarmi
  • 275 locuri pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă
  • 25 de locuri pentru specializarea maistru militar auto.

La școlile de poliție, au fost înscriși aproape 200 de candidați din Alba.

La școlile de jandarmi, au rămas în concurs după proba sportivă 35 de candidați din Alba.

La nivel național, pe cele 1.292 de posturi scoase la concurs în cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina, s-au înscris 8.232 de candidați (6,3 pe un loc), iar pe cele 300 de posturi de la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, s-au înscris 1.524 de candidați (5,08 pe un loc).

CALENDAR ADMITERE școli MAI – poliție, jandarmi, pompieri – sesiunea de toamnă 2021:

29 septembrie – 5 octombrie 2021: proba de evaluare a performanței fizice, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție

23 octombrie: proba de evaluare a cunoștințelor; rezultatele obținute vor fi postate pe site-ul oficial al unităților de învățământ.

25 octombrie – 14 noiembrie 2021: examinarea medicală, în ordinea descrescătoare a notelor finale

până în 18 noiembrie 2021: rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora

Nota finală

Comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ centralizează rezultatele de la probele de concurs, calculează media aritmetică pentru candidații declarați promovat, afișează lista provizorie în ordinea descrescătoare a notelor finale și o postează pe site-ul unității de învățământ.

Departajarea candidaților

Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat;

b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;

c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;

d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;

e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole;

f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea candidaților eligibili.

Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează în perioada 25 octombrie – 14 noiembrie, potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr.105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Unităţile de învăţământ afişează, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Rezultate finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora.

Locurile rămase neocupate în urma desfăşurării concursului de admitere sunt completate, prin redistribuire, de către comisia centrală de admitere de la celelalte unități de învățământ, pe baza propunerilor comisiilor de admitere, formulate cu respectarea opțiunilor candidaților declarați neadmis.

Comisia centrală de admitere realizează redistribuirea candidaților, în ordinea descrescătoare a notelor finale, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare.

Locurile alocate minorității rome/altor minorități, rămase neocupate, sunt ocupate de următorii candidaţi majoritari ai unității de învățământ, clasaţi în ordinea descrescătoare a notelor finale, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate