Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Atestat de informatică pentru elevii de liceu, în 2024. Cum se organizează probele la clasa a XII-a. Detalii din metodologie

Publicat

Elevii din clasa a XII-a care vor absolvi liceul în 2024, la specializarea matematică-informatică, pot obține atestat de informatică. Probele se vor susține în luna mai. Până atunci, sunt elaborate subiectele.

Atestatul confirmă pregătirea de specialitate/ profesională dobândită de absolvenții de liceu, cursuri de zi.

Actul se eliberează absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică.

Atestatul se obține după susținerea și promovarea de către candidați a unei probe de specialitate.

Eliberarea atestatului nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat, potrivit metodologiei.

Competențe certificate prin atestatul de informatică

Competențele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:

Pentru absolvenții claselor de matematică informatică, intensiv informatică:

 • realizarea design-ului și structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicații software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
 • particularizarea, configurarea și modificarea aplicațiilor software, în scopul adaptării sistemelor informaționale ale clientului.

Pentru absolvenții claselor de matematică-informatică:

 • realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
 • furnizarea facilităților de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport

Proba de specialitate – atestatul de informatică

Proba de specialitate constă în:

– probă practică: realizarea practică pe calculator a cerințelor din biletul extras în ziua probei.

Biletul va cuprinde trei subiecte:

 • un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
 • un subiect de Programare
 • un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.

– proiect: prezentarea și motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate și în echipă (2 – 3 elevi) în funcție de complexitatea proiectului.

Durata probei de specialitate trebuie să fie de maximum două ore, astfel:

 • proba practică – maximum 90 de minute/candidat. Membrii comisiei evaluează lucrările respective și acordă o notă fiecărui candidat, pentru fiecare subiect în parte
 • susținerea proiectului – maximum 30 de minute/candidat. Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăși acest timp.

Subiectele la proba practică – atestatul de informatică

Subiectele pentru proba practică se elaborează la nivelul județului/ municipiului București, în cadrul consiliului consultativ al disciplinei și sunt avizate de inspectorul de specialitate.

Modelele de subiecte se transmit către unitățile de învățământ de nivel liceal, până în 15 ianuarie.

Organizarea examenului – atestatul de informatică

Coordonarea examenului de atestare a competențelor profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică se asigură de Comisia Națională de Evaluare și Certificare care se constituie anual și funcționează în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

În cazul promovării examenului de atestare a competențelor profesionale candidatul primește un atestat. Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost susținut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a. Eliberarea atestatului nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat.

Comisiile de examinare din unitățile de învățământ au următoarea componență:

 • a) preşedinte – directorul, directorul adjunct (fără drept de notare)
 • b) vicepreşedinte – metodist al ISJ/ISMB sau profesor de specialitate având cel puțin gradul II, din afara unității şcolare (fără drept de notare);
 • c) secretar – responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea şcolară respectivă (fără drept de notare);
 • d) membri – doi profesori de specialitate, de regulă din aceeaşi unitate şcolară în care învață elevii, cu drept de notare.
 • O comisie de examinare la nivelul unității de învățământ se constituie pentru un număr de maximum 90 de candidați (de regulă trei clase).

Comisiile de examinare din unitățile de învățământ au următoarele atribuții:

 • a) întocmesc graficul de acțiuni privind organizarea şi desfăşurarea probei şi îl afişează cu cel puțin două zile înainte de începerea acesteia;
 • b) pregătesc documentația tehnică, sălile, aparatele, echipamentele şi asigură condițiile normale de desfăşurare a probei;
 • c) stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrările practice;
 • d) organizează şi efectuează examinarea, evaluarea şi notarea candidaților;
 • e) afişează rezultatele probelor în fiecare zi, la sfârşitul etapei;
 • f) înaintează Comisiei Județene/municipiului Bucureşti, în termen de trei zile de la încheierea examenului, un raport asupra modului de desfăşurare a examenului, care să conțină şi propuneri cu privire la optimizarea desfăşurării examenului pentru obținerea atestatului;
 • g) în cadrul comisiei de examinare preşedintele şi vicepreşedintele monitorizează examenul şi urmăresc respectarea metodologiei de examen.

Calendarul examenului

Examenul se desfăşoară în perioada 1 – 30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate şcolară va elabora graficul propriu de desfăşurare a examenului de atestare a competențelor profesionale.

Se stabilește data pentru susținerea probelor, în cadrul unității de învățământ.

Perioada pentru înscrierea candidaților şi depunerea proiectelor: cu 10 zile înainte de data desfăşurării examenului

Proba de specialitate se desfăşoară în afara orelor de curs. Proba de specialitate se susține în cabinete sau laboratoare de specialitate, în unitățile şcolare liceale.

Cum se evaluează candidații – atestatul de informatică

La proba practică, nota acordată de către fiecare evaluator va fi calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele trei subiecte din biletul extras în ziua probei.

Nota finală pentru proba practică se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator.

Nota finală pentru proba practică trebuie să fie minim 6 (şase) pentru promovarea examenului.

La prezentarea şi motivarea proiectului fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor stabilite de comisia de examinare. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator.

Nota finală pentru proiect trebuie să fie minim 7 (şapte) pentru promovarea examenului.

În situația în care diferența dintre notele acordate de membrii comisiei, la oricare dintre probe, este mai mare de un punct, vicepreşedintele va stabili nota finală, prin reevaluarea probei.

Media finală este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale pe fiecare probă. Examenul se consideră promovat dacă media finală este cel puțin 7 (șapte).

Nu se admit contestații la nici una dintre probe.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax