Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Au început înscrierile la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” din București. Dosarul se depune la IJJ Alba. Detalii

Publicat

Au început înscrierile la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, specializarea jandarmi, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Alba.

Documentele se transmit exclusiv în format electronic pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba (admintere@jandarmeriaalba.ro), până la data de 09.07.2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Detalii și documentul cu informații suplimentare AICI.

Dosarul complet de recrutare va fi transmis până la data de 21 iulie 2023, ora 16.00.

Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, sau accesând site-ul unității www.jandarmeriaalba.ro

Admitere la jandarmi 2023: Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor

Condițiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaților sunt cele prevăzute de Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele
normative interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I..

Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe
propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de
recrutare o adeverință emisă de o organizație etnică/ minoritară, constituită potrivit legii. Modelul
declarației este prevăzut în Anexa nr. 9 la prezenta dispoziție.

Candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenților cu diplomă de bacalaureat
proveniți din sistemul de protecție socială declară pe propria răspundere proveniența din sistemul de
protecție socială și prezintă hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau după caz, a instanței de
judecată privind stabilirea măsurii plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare – în original și
în copie, copia conformă cu originalul fiind depusă la dosarul de candidat. Modelul declarației este
prevăzut în Anexa nr. 8 la prezenta dispoziție.

Candidații recrutați pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București,
pentru specializările „Drept” şi „Ordine şi siguranță publică”, pot participa la concursul de admitere
la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure
facultăți.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, candidații trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidații la examenele de admitere în instituțiile de învățământ;

g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concursul de admitere;

n) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

o) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I.,
printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În
situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează
pentru candidatul respectiv.

Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care
îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut şi promovat examenul de
bacalaureat.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate