Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

BILANȚ 2019 Tribunalul Alba: A crescut numărul cauzelor intrate la judecată. Gradele de eficiență ale judecătoriilor arondate


Publicat

tribunal

În data de 23 ianuarie 2020, Tribunalul Alba a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2019, în cadrul Adunărilor generale a judecătorilor Tribunalului Alba şi judecătoriilor arondate.

La şedinţa de bilanţ au participat, alături de judecătorii Tribunalului Alba, domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu – preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, judecător Mocan Aurelian Gheorghe – vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba-Iulia, Cioancă Dan Ştefan – prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, Florea Ionela – procuror şef DIICOT Serviciul Teritorial Alba, judecător Anchidin Liviu – preşedintele Tribunalului Sibiu, avocat Mihai Baco – decan Baroul de avocaţi Alba, Itu Emil Ioan – director Penitenciarul Aiud, Paşca Tudor– prim adjunct al inspectorului şef Jandarmeria Alba.

Citește și  Măsură fără precedent: Tribunalul Alba își SUSPENDĂ activitatea, începând de joi. Care sunt motivele

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

În cursul anului 2019, la instanţele din judeţul Alba s-au înregistrat un număr de 31.614 cauze nou intrate, cu 2.134 cauze mai mult decât în anul 2018. Din acest total, 6.276 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 23.338 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 10.167 cauze la Judecătoria Alba Iulia, 5.657 cauze la Judecătoria Aiud, 2.970 cauze la judecătoria Blaj, 2.861 cauze la Judecătoria Câmpeni, 3.683 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2018, atât la nivelul Tribunalului Alba cât şi al judecătoriilor arondate, în anul 2019 se constată o creştere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 144 dosare mai mult, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 1.990 dosare . Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Câmpeni , unde numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2019 la 2.861 cauze, faţă de 2.439 cauze în anul 2018.

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o creştere faţă de anul 2018 de la 40.972 – în anul 2018, la 43.589 – în anul 2019. Astfel, pe rolul Tribunalului Alba s-au aflat, în anul 2019, un număr de 9.544 cauze, din care 6.276 cauze nou intrate şi 3.268 cauze pe stoc (nesoluţionate la 01.01.2019). Analizând datele privind evoluția volumului de activitate, în perioada 2017 – 2019, la nivelul Tribunalului Alba se observă o tendinţă de diminuare a volumului de activitate iar la nivelul judecătoriilor din raza Tribunalului Alba o tendinţă de creştere raportat la anii precedenţi.

În anul 2019, la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 2.809 cauze faţă de anul 2018, fiind soluţionate 32.137 cauze faţă de 29.328 cauze în anul 2018. Numărul cauzelor soluţionate la Tribunalul Alba a scăzut în anul 2019, la 6.251 cauze, faţă de 6.579 cauze în anul 2018, mai puţin cu 328 cauze. Judecătoriile au înregistrat o creştere a numărului de cauze soluţionate cu 3.137 mai multe dosare raportat la anul 2018, fiind soluţionate 25.886 cauze în anul 2019 faţă de 22.749 cauze în anul 2018.

Din numărul total de 31.614 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba, în anul 2019 au fost înregistrate: 6.661 cauze în materie penală; 22.190 cauze în materie civilă; 2.478 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 285 cauze în materia falimentului.

La Tribunalul Alba, din totalul de 6.276 cauze înregistrate în anul 2019 au fost repartizate: 1.014 cauze Secţiei penale; 2.764 cauze repartizate Secţiei civile; 2.494 cauze Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2019, pe rolul Secţiei I civile a Tribunalului Alba a existat un număr total de 4.537 cauze, din care 1.773 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 2.764 sunt cauze înregistrate în anul 2019. Din cele 4.537 cauze aflate pe rolul Secţiei civile în anul 2019, au fost soluţionate 2.656 cauze, din care 57 recursuri, 718 apeluri şi 1.881 fonduri, iar pentru anul 2019 a rămas un stoc de 1.881 cauze din care: 41 recursuri, 474 apeluri si 1.366 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2019 pe materii (%) este : civil 26%, minori şi familie 9%, asigurări sociale 23%, litigii de muncă 42%.

În anul 2019, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 3.808 cauze, din care 1.310 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 2.498 sunt cauze înregistrate în anul 2019. Din cele 3.808 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2019, au fost soluţionate 2.616 cauze, din care 63 recursuri, 1.423 apeluri şi 1.130 fonduri, iar pentru anul 2019 a rămas un stoc de 1.190 cauze din care: 21 recursuri, 316 apeluri si 855 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2019 , pe materii (%,) este: faliment 11%, litigii cu profesioniştii 30% , contencios administrativ şi fiscal 59%.

În anul 2019, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.199 cauze, din care 185 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 1.014 sunt cauze înregistrate în anul 2019. Din cele 1.199 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2019, au fost soluţionate 979 cauze ( 588 fonduri şi 290 contestaţii) , iar pentru anul 2020 a rămas un stoc de 220 cauze din care: 164 fonduri si 56 contestaţii.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba a fost de 30, în timp ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost de 27.

Din punct de vedere al încărcăturii medii înregistrate la Tribunalul Alba, media încărcăturii pe schemă se situează sub media la nivel naţional, iar media încărcăturii pe judecător se situează de asemenea sub media la nivel naţional. Încărcătura, atât pe schemă cât şi pe judecător, la nivelul Tribunalului Alba, a fost în cursul anului 2019 mai mică decât media înregistrată de celelalte două tribunale din circumscripţia Curţii de Apel Alba-Iulia.

Potrivit evidenţelor extrase din sistemul ECRIS, reiese că judecătorii din cadrul Tribunalului Alba s-au încadrat în anul 2019 în gradele de eficienţă „Foarte eficient” şi „Eficient”.

Încărcătura pe schemă în anul 2019 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată sau peste media pe ţară, cu excepţia judecătoriilor Blaj şi Sebeş care s-au situat mult peste medie. În ceea ce priveşte încărcătura pe judecător în anul 2019 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba, se constată că a fost apropiată sau peste media pe ţară, cu excepţia judecătoriilor Blaj şi Sebeş care s-au situat mult peste medie..

Începând cu anul 2015, activitatea instanţei este analizată şi în baza indicatorilor de eficienţă aprobaţi prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr. 149/19.03.2015 şi Hotărârea nr.683/22.09.2015.

În ceea ce priveşte activitatea instanţei din perspectiva noilor indicatori de performanţă a eficienţei activităţii instanţelor, la nivelul anului 2019, Tribunalul Alba a fost „EFICIENT”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă.

Cei cinci indicatori care au condus la stabilirea acestuia s-au situat în următoarele grade de eficienţă:

 • Rata de soluţionare a dosarelor – Satisfăcător
 • Stocul de dosare – Satisfăcător
 • Ponderea dosarelor închise într-un an – Foarte eficient
 • Durata medie de soluţionare – Foarte eficient
 • Redactările peste termenul legal – Satisfăcător

Judecătoriile din raza de competenţă a Tribunalului Alba, au înregistrat la nivelul anului 2019, următoarele grade, în ceea ce priveşte gradul general de eficienţă:

 • Judecătoria Alba-Iulia – Eficient
 • Judecătoria Aiud – Eficient
 • Judecătoria Blaj – Eficient
 • Judecătoria Cîmpeni – Eficient
 • Judecătoria Sebeş – Satisfăcător

În urma întocmirii acestei analize, se constată că, dincolo de unele excepții relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanțelor din circumscripția Tribunalului Alba și rezultatele obținute de acestea în anul 2019, sunt bune.

Trebuie subliniat faptul că Judecătoria Sebeş a scăzut la gradul de eficienţă Satisfăcător iar Judecătoria Blaj a scăzut de la gradul maxim de eficienţă, la Eficient, Tribunalul Alba şi celelalte trei judecătorii arondate menţinându-se la acelaşi nivel de eficienţă faţă de anul 2018. Scăderea gradelor de eficienţă la cele două instanţe s-a produs, în mare măsură, din cauza numărului foarte redus de judecători cu care au funcţionat în anul 2019, respectiv cu doar doi judecători din care unul cu delegare – Judecătoria Blaj şi doi judecători până la data de 22 iulie 2019 – Judecătoria Sebeş.

La sfârşitul anului 2019, Tribunalul Alba avea prevăzute în statul de funcţii:

 • 30 posturi judecător;
 • 2 posturi asistent judiciar;
 • 36 posturi grefier;
 • 1 post grefier statistician
 • 4 posturi grefier – arhivar
 • 2 posturi grefier – registrator;
 • 5 posturi specialişti IT;
 • 1 post agent procedural;
 • 2 posturi aprod;
 • 3 posturi şofer;
 • 9 posturi de funcţionari publici
 • 1 post personal contractual.

În cursul anului 2019 au fost fluctuații de personal la nivelul instanțelor arondate Tribunalului Alba, însă ca şi în anii anteriori, conducerea Curţii de Apel Alba-Iulia şi a Tribunalului Alba a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante atât la nivelul tribunalului, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia.

În raza Tribunalului Alba, funcţionează un număr de 5 de instanţe, în 4 imobile proprietate publică, în administrare sau în folosinţă, din care 2 sedii (imobile) sunt în stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj şi Judecătoria Câmpeni.

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba-Iulia ocupă în prezent parterul, mezaninul si etajul 1 al clădirii situate în Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, a cărei suprafaţă totală desfăşurată este de 2800 mp, iar etajul 2 şi mansarda clădirii sunt ocupate de parchetele de pe lângă aceste instanţe. Spaţiul ocupat la ora actuala de Tribunal si Judecătorie este total insuficient (cca. 5 mp suprafaţă de birou pe persoană), fiind necesară construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca în viitor, Judecătoria Alba-Iulia să ocupe tot spaţiul existent.

Astfel, la data de 31.10.2014, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat Hotărârea nr. 316, prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14.818 mp, situat în str. Târgului, FN, pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

Această hotărâre şi Nota de fundamentare nr. 913/01.09.2014, privind necesitatea şi oportunitatea construirii unui sediu nou pentru Tribunalul Alba, au fost transmise Curţii de Apel Alba Iulia, spre aprobare şi apoi au fost înaintate la Ministerul Justiţiei, în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru darea acestui teren în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba şi pentru cuprinderea acestei investiţii în Proiectul de buget pe anul 2015.

La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat Programul naţional de investiţii în infrastructura instanţelor şi parchetelor din reşedinţele de judeţ, incluzând ”Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ, ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”. În acest program, este inclusă şi construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba.

În anul 2018 Ministerul Justiției a finalizat Tema cadru pentru proiectarea instanțelor, iar în baza acesteia Tribunalul Alba a întocmit și înaintat Ministerului Justiției ”Nota conceptuală pentru construirea Sediului Tribunalului Alba”, nr.1069/20.09.2018 avizată și de ordonatorul secundar de credite, precum și ”Tema de proiectare pentru Sediul Tribunalului Alba”. La data de 01.11.2018 Nota conceptuală și Tema de proiectare a fost avizată în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Justiției, cu avizul nr.12.

Ca urmare a solicitării Companiei Naţionale de Investiţii, s-a întocmit „TEMA DE PROIECTARE PENTRU SEDIU TRIBUNALUL ALBA”, cu respectarea conţinutului cadru prevăzut la anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr.907/2016, temă care a fost transmisă şi spre ştiinţă Ministerului Justiţiei cu adresa nr.720/13.06.2019.

Noua Temă de proiectare s-a întocmit ţinând cont în acelaşi timp şi de prevederile din Tema cadru de proiectare, care era deja avizată în Consiliul Tehnico Economic din cadrul Ministerului Justiţiei. S-a răspuns prompt la toate solicitările CNI și ale Ministerului Justiției și drept urmare în luna iulie 2019 cu Avizul nr.8/04.07.2019, Consiliul Tehnico-economic al Ministerului Justiției a avizat favorabil Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru sediul nou al Tribunalului Alba.

Cu adresa nr.58056/16.09.2019 Ministerul Justiției a înaintat Companiei Naționale de Investiții documentația necesară demarării procedurii de licitație pentru proiectarea și execuția sediului nou al Tribunalului Alba.

Pentru ca Judecătoria Sebeș să își desfășoare activitatea în condiții corespunzătoare este necesară efectuarea unor lucrări de reparații capitale și extindere/mansardare. În acest sens, la elaborarea proiectului de Program de Investiţii, pentru anul 2020 şi estimări pentru perioada 2021-2023, s-a întocmit şi s-a transmis Ministerului Justiţiei, în august 2019, Fişa Proiectului de Investiţie pentru „LUCRĂRI DE INTERVENŢII (RK, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI TERMICE, MODERNIZĂRI) ŞI MANSARDARE, LA SEDIUL JUDECĂTORIEI SEBEŞ.

Judecătoria Aiud ocupă parterul şi o parte din etajul 1 al clădiri situate în localitatea Aiud, cealaltă parte a etajului 1 fiind in folosinţa Penitenciarului Aiud. În anul 2018, Penitenciarul Aiud, a solicitat prelungirea duratei de desfăşurare a activităţii personalului economico-administrativ, în acest spaţiu, până cel târziu în 31.12.2019. Urmează ca după eliberarea spaţiului de către Penitenciarul Aiud, să se solicite din nou fonduri pentru a realiza lucrările de igienizare și amenajarea birourilor .

Toate aspectele prezentate în cuprinsul raportului de activitate, legate de volumul de activitate, încărcătura pe judecător, calitatea actului de justiţie, ne îndreptăţesc să apreciem că în anul 2019 personalul instanţelor din raza Tribunalului Alba s-a implicat cu responsabilitate şi profesionalism în realizarea sarcinilor de serviciu.

Cu toate acestea, trebuie menţionat că la Judecătoriile Blaj şi Sebeş datele statistice şi indicatorii de performanţă înregistraţi în anul 2019 au cunoscut un regres faţă de anii precedenţi, situaţia fiind însă justificată de deficitul sever de judecători. Derularea activităţii în doar doi judecători afectează buna funcționare a instanţei, iar munca derulată în aceste condiţii este extrem de împovărătoare, putând genera consecinţe negative şi asupra calităţii actului de justiţie.

Pe lângă rezultatele prezentate, merită amintită implicarea magistraţilor şi personalului auxiliar din cadrul instanţelor în demararea începând cu data de 01.06.2019 a aplicaţiei „Dosarul electronic”, iar începând cu data de 01.12.2019 a implementării programului de transmitere a documentelor în format securizat – TDS, aplicaţii care asigură printre altele comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil şi reducerea timpului necesar soluţionării dosarului iar feedback-ul din partea justiţiabililor şi a celorlalţi participanţi la proces, este unul pozitiv. De departe, acest demers poate fi privit ca cea mai mare realizare a anului anterior, reprezentând un pas important în asigurarea transparenţei şi informatizării actului de justiţie.

Pentru îmbunătăţirea activităţii, ne propunem implementarea următoarelor măsuri:

 • motivarea angajaţilor şi evaluarea corectă pe bază de performanţă şi potenţial;
 • alocarea resurselor materiale necesare asigurării unui climat optim de muncă (rezolvarea problemelor de infrastructură care la acest moment este complet deficitară);
 • alocarea resurselor umane în raportat de volumul de activitate;
 • monitorizarea periodică a dosarelor mai vechi de un an în sistem;
 • monitorizarea permanentă a dosarelor soluţionate, care nu sunt redactate sau tehnoredactate în termenul legal şi luarea măsurilor care se impun;
 • degrevarea judecătorilor de atribuţiile extrajudiciare, prin preluarea acestora de către grefierii cu studii superioare, în perspectiva modificării Statutului grefierului;
 • repartizarea sarcinilor de serviciu în urma unei analize bine realizate în colaborare cu ceilalţi pioni implicaţi în activitatea de conducere;
 • repartizarea judecătorilor şi personalului auxiliar pe secţii, în funcţie de necesităţile curente, pentru a nu se creea dezechilibre între secţiile tribunalului;

În continuare ne propunem un management al resurselor umane adaptat nevoilor concrete ale activităţii instanţelor şi vom continua eforturile de îmbunătăţire a infrastructurii şi a capacităţii instituţionale ale Tribunalului Alba şi ale instanţelor din circumscripţie.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

Rezultate parțiale oficiale: PNL pierde și majoritatea în Consiliul Local Alba Iulia. Situația voturilor pe partide

Publicat

sediu primarie drona

PNL pierde și majoritatea în Consiliul Local Alba Iulia, după ce a pierdu funcția de primar. Din datele centralizate de AEP pe baza datelor centralizate din secțiile de vot din Alba Iulia, PNL a adunat 7.393 voturi, iar USR 5.751 voturi.

Rezultatele sunt parțiale și provizorii, pe baza datelor din cele 50 de secții din Alba Iulia. 

Consiliul Local Alba Iulia

PNL – 7.383 voturi (33,68%)

USR PLUS – 5.751 voturi (26,23%)

PSD – 2.612 voturi

Florea Paul – 1.176

Pro România – 842 voturi

AUR – 869

PMP – 748

ANA – 947

ALDE – 834 voturi

Partidul Verde – 361

PPU – 145

Bumbu Nicolae –  187

FIN – 65

Reamintim că Gabriel Pleșa (USR PLUS) l-a învins pe Voicu Paul (PNL) și va fi noul primar la Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Șofer din Alba implicat în ACCIDENT GRAV pe DN7 la Tălmaciu. Impact între o autoutilitară și un TIR

Publicat

Un șofer din Alba a fost rănit într-un accident rutier petrecut luni dimineața pe DN7 la Tălmaciu. Afla la volanul unei autoutilitare, ar fi încercat să întoarcă și a fost lovit de un TIR.

Potrivit IPJ Sibiu, accidentul rutier s- a petrecut pe pe DN7, km. 256+836, Talmaciu, în zona Faurecia, pe sensul de mers Sibiu – Vâlcea.

Din primele cercetări, șoferul autoutilitarei (54 de ani, din Alba) ar fi încercat sa întoarcă în momentul în care a fost surprins si accidentat de un si TIR condus de un bărbat de 48 de ani din Mureș.

Șoferul autoutilitarei a fost rănit.

Traficul rutier s-a desfășurat alternativ.

Potrivit ISU Sibiu, echipajele de prim ajutor au intervenit pentru salvarea a trei persoane incarcerate, una aflată în stare de inconștiență. Echipajele SMURD au transportat la UPU Sibiu o femeie cu traumatism costal și un bărbat cu traumatism cranio-celebral.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

REZULTATELE finale ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2020. Notele pe facultăți și LISTELE definitive cu candidații admiși

Publicat

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București a publicat rezultatele finale la admiterea din acest an.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5.

În total, sunt 588 de locuri disponibile pentru admiterea 2020 la Academia de Poliție, din care 100 cu taxă (Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative /Drept/ învățământ la distanță). La Facultatea de Poliție sunt disponibile 50 de locuri pentru IGPR și alte 34 la fără frecvență. La Facultatea de Poliție de Frontieră, sunt 23 de locuri.

Candidaților li s-a alocat un cod unic de identificare, iar listele cu rezultate sunt anonomizate.

LISTA rezultate finale candidați admiși

LISTA rezultate finale candidați respinși.

Potrivit reprezentanților Academiei, candidatii declarati ”admis” se vor prezenta marți, 29 septembrie 2020, la sediul Academiei de Politie avand asupra lor:

– carte de identitate –original şi copie

– certificat de naştere – copie

– diploma de bacalaureat – original

– foaia matricolă – original

– fotografie color 9/12- 1 bucăţi

– card de sanatate,negaţie scrisă de la medicul de familie (pentru scoaterea din evidenţă) si o copie dupa fisa medicala/adeverinta eliberata de medicul de familie cu afectiune medicale cu care este in evidenta

– prosop ( 2 buc)

– Lenjerie de corp, ciorapi bumbac, papuci, pijama

– 3 tricouri bleumarin neinscriptionate

– echipament sportiv (tricouri, şort, trening, sapca, pantofi de sport)

– obiecte pentru igiena personală, dezinfectant, servetele dezinfectante

– ustensile pentru întreţinerea încălţămintei ( crema de ghete culoare neagra, perie)

– 4 umeraşe

– 4 caiete matematica şi ustensile de scris

– 1 dosar plic

– dovada achitarii studiilor universitare de licenta in regim bugetat/dovada ca a inceput sa achite cf.art.120 alin.4 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2020 : ”Totodată, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi ”admis”, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere, trebuie să depună la secretariatul facultăţii la care au concurat, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent ”

Candidatii declarati ”admis” se vor prezenta la Punctul control acces situat spre DN1 in urmatorul interval orar, pentru a evita aglomerarea si pentru a respecta regulile de distantare fizica:

07.30-08.00- Facultatea de Politie de Frontiera

08.00-08.30- Facultatea de Politie

08.30-09.00- ANP

09.00-09.30- FSJA ( Drept) literele A-I

09.30-10.00- FSJA ( Drept) literele J-P

10.00-10.30- FSJA (Drept) literele R-Z

10.30-11.00- Facultatea de Jandarmi

Candidatii declarati ”admis” la Facultatea de Pompieri se vor prezenta la sediul Facultatii din sos.Morarilor nr.3 sector 2, Bucuresti in intervalul ora 09.00-11.00.

Purtarea măștii este obligatorie.

Fiecare candidat declarat ”admis” va prezenta chestionarul pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 completat, exceptând secțiunile Temperatură și Data/Semnătură.

Candidatii declarati ”admis”, care se afla in una din urmatoarele situatii, NU se prezinta la unitate si anunta despre acest lucru la numarul de telefon 021.317.55.23:

– atunci cand exista contact cu o persoana Covid pozitiv, caz in care transmite adeverinta de la DSP privind carantinarea

– are simptome respiratorii care pot ridica suspiciunea de infectie cu SARS COV 2, situatie in care sunteti obligati sa transmiteti adeverinta medicala privind necesitatea izolarii la domiciliu (de la medicul de familie) sau test COVID negativ.

În perioada 29.09 -23.10.2020- studenții Anului I vor rămâne în permanență în spațiul universitar. Nu sunt permise invoirile si vizitele.

Reamintim că 1 septembrie candidaţii au susţinut probele scrise, după ce au trecut de etapa eliminatorie de verificare a aptitudinilor fizice.

Vezi și REZULTATE ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2020: Notele candidaților, înainte de contestații. LISTELE provizorii

Apoi a fost examinarea medicală, eliminatorie.

Potrivit calendarului anunțat, examinarea medicală a fost programată, pe zile, în perioada 8 – 24 septembrie 2020, potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.

Academia de Poliție a afișat, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Vezi și REZULTATE ADMITERE Academia de Poliție 2020: LISTELE cu candidații care au trecut de examinarea medicală. CALENDAR

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Durata studiilor de licenţă pentru învăţământul universitar din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul şi specialitatea.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

VREMEA în luna octombrie. Zile frumoase cu temperaturi de vară, dar și perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Publicat

Vremea se va menţine însorită zile în şir în luna octombrie, deşi temperaturile medii lunare vor fi mai mici cu 5 – 7 grade Celsius decât în septembrie, iar nopţile vor deveni tot mai reci, se arată în caracterizarea climatică a lunii octombrie, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Uneori, din cauza pătrunderii unor mase de aer tropical pe teritoriul ţării noastre, se mai pot înregistra temperaturi maxime „estivale” ce depăşesc 35 – 38 de grade Celsius chiar şi în luna octombrie, susţin meteorologii.

„Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă, când zile în şir vremea se menţine însorită, deşi nopţile devin tot mai reci. În majoritatea zonelor ţării apare fenomenul de brumă. Ţara noastră se află mai mult sub influenţa maximului barometric est european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a Soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5 – 7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie”, precizează specialiştii ANM.

Temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori cuprinse între 10 şi 12 grade Celsius în zonele de câmpie şi deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, Dobrogea şi pe areale mai restrânse din Moldova. Pe litoral, în Delta Dunării şi izolat, în sud-vestul ţării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor. În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1500 metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (peste 1500 metri) aceste valori coboară până la 2 şi 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub zero grade Celsius.

În județul Alba, va ploua până la finalul lunii septembrie și vor fi maxime între 15 și 20 de grade. Luna octombrie începe cu zile însorite și temperaturi în urcare, care vor ajunge până la 28 de grade în jurul datei de 5 octombrie. Se mai răcește din 19 octombrie (13-15 grade Celsius). Perioade cu ploi sunt în jurul datelor de 7 octombrie, 17-24 octombrie, 31 octombrie.

Săptămâna 28 septembrie – 4 octombrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, la nivelul întregii țări, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată, local, în regiunile estice și sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, centrale, nordice și nord-estice, iar în regiunile sudice va fi în general deficitar.

Săptămâna 5-11 octombrie

Temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și vestice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în nord-vest, dar și ușor mai coborâte în sud-est.

Săptămâna 12-18 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, mai ales în regiunile sudice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 19-26 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile din nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Temperatura maximă absolută a acestei luni în România este de 39 de grade Celsius şi s-a înregistrat în ziua de 3 octombrie 1952, la Armăşeşti (jud. Ialomiţa).

În luna octombrie 1952, temperatura maximă absolută a fost depăşită la 52 de staţii meteorologice, în 2 octombrie, majoritatea valorilor fiind mai mari de 30 de grade Celsius”, spun meteorologii.

Alte exemple de ani în care în luna octombrie a fost depăşită temperatura maximă absolută la un număr mare de staţii, sunt: 2012 (la 51 staţii meteo, majoritatea fiind înregistrate în ziua de 1 octombrie), 1993 (la 32 de staţii meteo, în perioada 13-17 octombrie), 1991 (la 33 de staţii meteo, în ziua de 1 octombrie).

Tot în această lună, invaziile de aer arctic produc adesea răciri bruşte şi intense ale vremii, temperatura minimă coborând chiar şi sub -15 grade Celsius. Temperatura minimă absolută din octombrie în România este -21,3 grade Celsius şi a fost înregistrată la Întorsura Buzăului, în data de 27 octombrie 1988.

Potrivit meteorologilor, luna octombrie este una din lunile caracterizate de cele mai mici valori ale cantităţii totale lunare de precipitaţii.

Astfel, din datele înregistrate în perioada 1961-2019, la staţiile meteorologice din reţea, cantităţile lunare de precipitaţii, medii multianuale, din această lună, sunt cuprinse între 30 şi 50 mm în cea mai mare parte a ţării. Cantităţi sub 30 mm sunt caracteristice mai ales Deltei Dunării şi unor areale restrânse din Dobrogea. Între 50 şi 75 mm se înregistrează în Carpaţii Meridionali, Podişul Getic, Subcarpaţii Getici, Carpaţii Occidentali şi nordul Carpaţilor Orientali. Valori ale mediilor lunare multianuale de precipitaţii ce depăşesc 75 mm se regăsesc, în special, la staţiile meteorologice situate la altitudini mai mari de 1800 metri.

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din octombrie, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 318,1 mm, la Stâna de Vale, în anul 1992.

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este 128,2 mm (Cernavodă, 4 octombrie 1945).

surse: meteoromania.ro, agerpres.ro, accuweather.com

sursă foto: pixabay.com

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate