Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

BILANŢ TRIBUNALUL: A crescut numărul cauzelor soluţionate la instanțele din județul Alba


Publicat

tribunal

 

La instanţele din judeţul Alba s-au înregistrat anul trecut un număr de 32.814 cauze nou intrate, cu 182 cauze mai mult decât în anul 2016. Din acest total, 10.422 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 22.392 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 9.529 cauze la Judecătoria Alba Iulia, 5.185 cauze la Judecătoria Aiud, 2.486 cauze la Judecătoria Câmpeni, 2.128 cauze la judecătoria Blaj, 3.064 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2016, la nivelul Tribunalului Alba, în anul 2017 se constată o creştere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 180 dosare mai mult, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 2 dosare . Cea mai mare creştere la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat la Judecătoria Blaj, unde numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2017 la 2.128 cauze, faţă de 1.827 cauze în anul 2016.

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o creştere cu 1.242 cauze faţă de anul 2016 de la 43.555 – în anul 2016, la 44.767- în anul 2017. Astfel, pe rolul Tribunalului Alba s-au aflat un număr de 15.098 cauze, din care 10.422 cauze nou intrate şi 4.676 cauze pe stoc (nesoluţionate la 01.01.2017). Analizând datele privind evoluția volumului de activitate în perioada 2015 – 2017 la nivelul Tribunalului Alba se observă o tendinţă de creştere iar la nivelul judecătoriilor din raza Tribunalului Alba o tendinţă de creştere raportat la anul 2015 şi de menţinere raportat la anul 2016.

În anul 2017, la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 1.691 cauze faţă de anul 2016, fiind soluţionate 33.608 cauze faţă de 31.917 cauze în anul 2016. Numărul cauzelor soluţionate la Tribunalul Alba a crescut în anul 2017, la 11.574 cauze, faţă de 9.297 cauze în anul 2016, cu 2.277 cauze.

Din numărul total de 32.814 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba în anul 2017: 7.748 cauze au fost înregistrate în materie penală; 18.737 cauze în materie civilă; 5.945 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 384 cauze în materia falimentului.

La Tribunalul Alba, din totalul de 10.422 cauze înregistrate în anul 2017: 1.446 au fost repartizate Secţiei penale; 3.012 cauze repartizate Secţiei civile; 5.964 cauze Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2017, pe rolul Secţiei I civile a existat un număr total de 4.668 cauze, din care 1.656 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 3.012 sunt cauze înregistrate în anul 2017. Din cele 4.668 cauze aflate pe rolul Secţiei civile în anul 2017, au fost soluţionate 3.029 cauze, din care 175 recursuri, 693 apeluri şi 2.161 fonduri, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 1.639 cauze din care: 57 recursuri, 391 apeluri si 1.191 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2017 , pe materii (%,) este : civil 31%, minori şi familie 10%, asigurări sociale 9%, litigii de muncă 50%.

În anul 2017, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 8.777 cauze, din care 2.813 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 5.964 sunt cauze înregistrate în anul 2017. Din cele 8.777 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2017, au fost soluţionate 7.139 cauze, din care 66 recursuri, 1.656 apeluri şi 5.417 fonduri, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 1.638 cauze din care: 24 recursuri, 428 apeluri si 1.186 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2017 , pe materii (%,) este: faliment 6%, litigii cu profesioniştii 12% , contencios administrativ şi fiscal 82%.

În anul 2017, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.653 cauze, din care 207 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 1.446 sunt cauze înregistrate în anul 2017. Din cele 1.653 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2017, au fost soluţionate 1.406 cauze, 830 fonduri şi 576 contestaţii, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 247 cauze din care: 167 fonduri si 80 contestaţii.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba a fost de 30, în timp ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost de 28.

Din punct de vedere al încărcăturii medii înregistrate la Tribunalul Alba, media încărcăturii pe schemă se situează peste media la nivel naţional, iar media încărcăturii pe judecător se situează sub media la nivel naţional.

Încărcătura pe schemă în anul 2017 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată sau peste media pe ţară, singura judecătorie care s-a situat mult peste medie fiind Judecătoria Sebeş. În ceea ce privește încărcătura pe judecător în anul 2017, la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată de media pe ţară sau mult peste această medie, respectiv la Judecătoriile Sebeş şi Cîmpeni.

Începând cu anul 2015, activitatea instanţei este analizată şi în baza indicatorilor de eficienţă aprobaţi prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr. 149/19.03.2015 şi Hotărârea nr.683/22.09.2016. În ceea ce priveşte activitatea instanţei din perspectiva noilor indicatori de performanţă a eficienţei activităţii instanţelor, la nivelul anului 2017, Tribunalul Alba a fost „FOARTE EFICIENT”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă.

După cum se poate observa, la nivelul anului 2017, Tribunalul Alba s-a încadrat în gradul maxim de eficienţă iar în ceea ce priveşte indicatorii care au condus la stabilirea acestuia, se poate observa că doi dintre aceştia (Rata de soluţionare a dosarelor şi Redactările peste termenul legal ) au crescut la nivel maxim, doi s-au menţinut la nivelul maxim (Ponderea dosarelor închise într-un an şi Durata medie de soluţionare) şi doar un indicator – Stocul de dosare a scăzut de la eficient la satisfăcător.

În cursul anului 2017, Tribunalul Alba a urmărit îndeaproape reducerea termenului de soluţionare a cauzelor pentru a asigura respectarea unui termen rezonabil şi a dreptului la un proces echitabil potrivit art. 6 alin 1 din Convenţia Drepturilor Omului.

Durata medie de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Alba este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de 11.574 cauze soluţionate în anul 2017, un număr de 9.929 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 1.120 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 220 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi 305 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani.

Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor de 85,78 %.

În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor de către instanţele de fond, se constată că durata medie de soluţionare a cauzelor este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de 22.034 cauze soluţionate în anul 2017 de instanţele din circumscripţia Tribunalului Alba, un număr de 18.349 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 2.386 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 757 cauze într-un interval de 1 – 1,6 ani şi 542 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 1,6 ani.

Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor înregistrat de judecătorii, de 83,27%.

Analizând comparativ durata de soluționare a cauzelor în anul 2016 și 2017, se constată că, raportat la numărul de dosare soluționate în anul respectiv, ponderea dosarelor soluționate în perioada 0-6 luni a crescut față de anul precedent cu un procent de +8,2 la tribunal, respectiv cu +3,4 procente la nivelul judecătoriilor.

Trebuie remarcată preocuparea judecătorilor pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, depunând diligenţe încă de la întocmirea dispozitivului de citare, în vederea îndeplinirii tuturor actelor procedurale şi a depunerii tuturor înscrisurilor necesare până la primul termen de judecată.

De asemenea, un aport important l-a adus şi personalul auxiliar de specialitate al instanţei, care urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de completul de judecată şi întocmeşte la timp şi cu responsabilitate lucrările ce-i revin.

În anul 2017 se observă, în mare, o stabilizare a schemelor de personal la instanţele din raza Tribunalului Alba.

Astfel, la data de 01.01.2017, Tribunalul Alba avea prevăzute în statul de funcţii:

30 posturi judecător;
2 posturi asistent judiciar;
38 posturi grefier;
4 posturi grefier – arhivar
2 posturi grefier – registrator;
6 posturi specialişti IT;
1 post agent procedural;
2 posturi aprod;
3 posturi şofer;
1 post manager economic;
6 posturi consilier;
2 posturi referent.
La data de 31.12.2017 la Tribunalul Alba erau două posturi vacante pentru funcţia de grefier , în vederea ocupării lor au fost efectuate demersurile necesare.

În raza Tribunalului Alba, funcţionează un număr de 5 de instanţe, în 4 imobile proprietate publică, în administrare sau în folosinţă, din care 2 sedii (imobile) sunt în stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj şi Judecătoria Câmpeni.

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba-Iulia ocupă în prezent parterul, mezaninul si etajul 1 al clădirii situate în Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, a cărei suprafaţă totală desfăşurată este de 2800 mp, iar etajul 2 şi mansarda clădirii sunt ocupate de parchetele de pe lângă aceste instanţe. Spaţiul ocupat la ora actuala de Tribunal si Judecătorie este total insuficient (cca. 5 mp suprafaţă de birou pe persoană), fiind necesară construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca în viitor, Judecătoria Alba-Iulia să ocupe tot spaţiul existent.

Astfel, la data de 31.10.2014, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat Hotărârea nr. 316, prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14.818 mp, situat în str. Târgului, FN, pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

Această hotărâre şi Nota de fundamentare nr. 913/01.09.2014, privind necesitatea şi oportunitatea construirii unui sediu nou pentru Tribunalul Alba, au fost transmise Curţii de Apel Alba Iulia, spre aprobare şi apoi au fost înaintate la Ministerul Justiţiei, în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru darea acestui teren în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba şi pentru cuprinderea acestei investiţii în Proiectul de buget pe anul 2015.

La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat Programul naţional de investiţii în infrastructura instanţelor şi parchetelor din reşedinţele de judeţ, incluzând ”Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ, ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”. În acest program, este inclusă şi construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba.

La data de 26.06.2015 Tribunalul Alba a înaintat Companiei Naționale de Investiții documentele necesare demarării procedurilor de achiziție pentru întocmirea Studiilor de prefezebilitate, fezabilitate, proiectare și execuție. La solicitarea Ministerului Justiției nu s-au demarat aceste proceduri, acestea urmând a fi continuate după elaborarea de către MJ a unei Teme de proiectare cadru. În prezent este în curs de semnare la MJ contractul pentru elaborarea temelor cadru, urmând ca după elaborarea acestora CNI să demareze procedurile de achiziție a proiectării și execuției sediului nou al Tribunalului Alba.

În anul 2017 Ministerul Justiției a finalizat Tema cadru pentru proiectarea instanțelor, iar în baza acesteia Tribunalul Alba a întocmit și înaintat Ministerului Justiției ”Nota conceptuală pentru construirea Sediului Tribunalului Alba”, nr.1069/20.09.2017 avizată și de ordonatorul secundar de credite, precum și ”Tema de proiectare pentru Sediul Tribunalului Alba”. La data de 01.11.2017 Nota conceptuală și Tema de proiectare a fost avizată în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Justiției, cu avizul nr.12.

În decembrie 2017 Ministerul Justiției a înaintat Companiei Naționale de Investiții Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru sediul Tribunalului Alba. Urmează ca în cursul anului 2018 Compania Națională de investiții să demareze procedura de licitație pentru proiectarea și execuția sediului nou al Tribunalului Alba.

Toate aspectele prezentate în cuprinsul prezentului raport de activitate, legate de volumul de activitate, încărcătura pe judecător, calitatea actului de justiţie, ne îndreptăţesc să apreciem că în anul 2017 personalul instanţelor din raza Tribunalului Alba s-a implicat cu responsabilitate şi profesionalism în realizarea sarcinilor de serviciu.

În continuare ne propunem un management al resurselor umane adaptat nevoilor concrete ale activităţii instanţelor şi vom continua eforturile de îmbunătăţire a infrastructurii şi a capacităţii instituţionale ale Tribunalului Alba şi ale instanţelor din circumscripţie.

Pe linia relaţiilor publice, vom continua cu aceeaşi disponibilitate să comunicăm informaţii de interes public şi ne dorim ca printr-o reflectare corectă şi echilibrată în presă a activităţii judiciare a instanţelor, imaginea publică despre justiţie să fie una cât mai aproape de realitate.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Teodor, tânărul din Bucerdea Vinoasă diagnosticat cu o boală gravă, a ajuns pentru tratament la un spital din Turcia

Publicat

Teodor, tânărul din Bucerdea Vinoasă (județul Alba) diagnosticat cu o boală gravă, a ajuns sâmbătă dimineața la Istanbul, unde urmează să fie supus unei operații. Reamintim faptul că voluntarii de pe un grup de Facebook, consătenii băiatului și prietenii familiei, printr-o mobilizare extraordinară, au reușit să adune suma record echivalentă cu 23.280 euro, bani necesari pentru tratamentul la o clinică de specialitate din Turcia. 

Inițial, suma solicitată de mama băiatului era mai mică, de aproximativ 7.500 de euro însă de fapt cheltuielile, inclusiv cele de transport și post-operatorii sunt mult mai mari dar pot fi acoperite din suma strânsă.

 

Grupul de Facebook Fapte bune din Alba a apărut ca urmare a mobilizării voluntarilor din Alba Iulia și din județ pentru un alt caz, cel al Alessiei. Prin intermediul acestui grup, oamenii buni din Alba s-au mobilizat și au reușit încă o minune: au adunat banii pentru Teodor,  diagnosticat cu tumoare a glandei pineale în ianuarie 2019.

„Plecarea din Bucerdea a fost vineri, 30 octombrie, la ora 16:30, iar sorirea la Istanbul a avut loc sâmbătă, 31 octombrie, ora locală 8:30 (7:30 ora României).

 

Transportul a fost asigurat de Crucea Roșie Română – Filiala Alba, cu o ambulanță tip B1, încadrată cu un medic, un asistent și doi ambulanțieri. Îi mulțumim domnului director Adrian Dușa pentru sprijinul acordat”, au scris pe Facebook reprezentanții grupului „Fapte bune din Alba”.

Detalii despre caz pot fi citite AICI.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Pandemiile vor deveni tot mai frecvente și severe dacă nu va fi oprită degradarea naturii. Raport

Publicat

Pandemiile vor deveni tot mai frecvente, se vor răspândi mai rapid, vor produce mai multe pagube economice şi vor ucide mai multe persoane decât maladia COVID-19 dacă nu se va acţiona pentru a stopa degradarea naturii, un fenomen care duce la propagarea unor noi boli în rândul oamenilor, au precizat joi experţi internaţionali, potrivit DPA.

Apariţia noului coronavirus a fost în întregime provocată de activităţi umane, potrivit unui raport realizat de Platforma Interguvernamentală de Ştiinţă şi Politici referitoare la Biodiversitate şi Servicii Ecosistemice.

Aceleaşi activităţi care provoacă pierderea biodiversităţii şi schimbările climatice sporesc totodată riscul pandemic. Schimbarea utilizării terenurilor, expansiunea agricolă, comerţul şi consumul de animale sălbatice creşte contactul dintre vieţuitoarele sălbatice, animalele de la fermă şi oameni, fapt care permite microbilor să ajungă la oameni, a precizat acest grup format din 22 de experţi.

Oamenii de ştiinţă cred că noul coronavirus provine de la lilieci şi că oamenii s-ar fi putut infecta de la animalele sălbatice comercializate într-o piaţă din Wuhan, China.

„Factorii care sporesc riscul de răspândire a factorilor patogeni, transmiterea, contagiunile şi bolile între specii sunt intensificaţi în pieţele cu animale vii, unde animalele sunt deseori ţinute pentru lungi perioade în condiţii supraaglomerate, cu practici precare de igienă, amestecate cu specii diverse şi în contact apropiat cu grupuri mari de oameni care călătoresc dintr-o regiune într-alta ca să cumpere deseori animale vii”, se afirmă în acelaşi raport.

Pe de altă parte, conservarea regiunilor protejate şi reducerea exploatării zonelor cu o înaltă biodiversitate pot reduce drastic riscul pandemic, potrivit raportului.

„Putem depăşi epoca pandemiilor, dar, pentru acest lucru, este nevoie de o atenţie mai mare asupra prevenţiei şi nu doar asupra modului în care reacţionăm”, a spus Peter Daszak, cercetătorul care a condus studiul.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

FOTO Primul meci, prima victorie. Volei Alba Blaj – Dinamo: 3 – 1, în noul sezon al Diviziei A1 la volei feminin

Publicat

CSM Volei Alba Blaj a câștigat sâmbătă primul meci în cadrul turneului numărul 1 al Campionatului Național de volei feminin, Divizia A1. Campioana României a învins formația Dinamo București cu 3 – 1 (25-19, 25-19, 22-25, 25-22).

Turneul desfășurat în Sala „Timotei Cipariu” din Blaj va continua duminică, 1 noiembrie, de ora 18.00, cu meciul Dinamo – CSM Lugoj. Luni, 2 noiembrie, începând cu ora 18.00, Volei Alba Blaj va întâlni formația CSM Lugoj. Ambele meciuri vor fi transmise live, pe pagina de Facebook – Volei Alba Blaj.

Reamintim faptul că CSM Volei Alba Blaj găzduiește, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2020, turneul numărul 1 al Campionatului Național de volei feminin, Divizia A1. Participă echipele Volei Alba Blaj, Dinamo București și CSM Lugoj.

Meciurile se dispută fără spectatori, dar în tribună pot lua loc, purtând mască de protecție, maximum zece reprezentanți ai partenerilor și ai autorităților locale, ai fiecărei echipe, reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, ofițeri doping, reprezentanți ai Federației Române de Volei și reprezentanți mass media – maximum zece persoane, conform Regulamentului aprobat de Federația Română de Volei.

foto: Volei Alba Blaj

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Se caută constructor pentru extinderea Ambulatoriului integrat al Spitalului din Blaj. O nouă licitație, lansată în SEAP

Publicat

Extinderea Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Blaj a fost scoasă din nou la licitație, după ce la prima procedură ințiată în 14 octombrie nu s-au prezentat ofertanți. Investiția de peste 5,9 milioane de lei prevede realizarea unui nou corp de clădire, cu trei etaje, care va beneficia de lift pentru persoane. De asemenea, se vor amenaja parcări pentru ambulanțe, alei și spațiile verzi din zonă. 

Primăria Blaj a lansat vineri, 30 octombrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă licitație pentru execuția de lucrări de construcții, inclusiv utilaje și echipamente aferente, pentru obiectivul „Extindere și dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj”. Contractul prevede organizarea de șantier, execuția lucrărilor de construcție, furnizare și montaj echipamente/utilaje aferente lucrărilor. Valoarea totală estimată este de 5.937.909,41 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, obiectivul general al proiectului constă în extinderea clădirii ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Blaj, în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale. Clădirea propusă pentru extindere și dotare ulterioară cu aparatură medicală este situată pe strada Andrei Mureșanu nr. 16 din Blaj. Aceasta face parte din ansamblul edificat aparținând Spitalului Municipal Blaj.

Conform studiului de fezabilitate, starea actuală a ambulatoriului este precară din punct de vedere al spațiilor, acestea fiind insuficiente pentru respectarea tuturor prevederilor în domeniu și furnizarea corespunzătoare a serviciilor medicale ambulatorii. Cabinetele medicale din structura ambulatoriului sunt organizate în cadrul celor două clădiri ale spitalului, respectiv Policlinica și Spital. Din punct de vedere funcțional, cabinetele ambulatoriului nu sunt grupate și nu sunt amplasate într-o singură locație, spațiile existente nu sunt suficiente pentru asigurarea condițiilor de suprafață, circuite și funcționalități prevăzute de lege.

Proiectul propune soluționarea problemelor prin extinderea clădirii spitalului și mutarea cabinetelor medicale în aripa extinsă a clădirii. Extinderea se va realiza pe orizontală, cu o clădire nouă (demisol + parter + 3 etaje), similară celei existente și alipită clădirii spitalului. Astfel se propune aducerea secțiilor de ambulatoriu în spațiile nou create și dotarea ulterioară a acestora cu aparatură medicală și mobilier medical necesare în vederea asigurării funcțiunilor specifice de bază ale programului de ambulatoriu.

Un obiectiv important al proiectului pentru adaptarea infrastructurii spitalului la nevoile persoanelor cu dizabilități este construirea unui lift în corpul nou de clădire. În acest fel va exista acces pentru această categorie și nu numai către toate cabinetele medicale.

Potrivit memoriului justificativ, pentru fiecare cabinet se propune câte o sală de tratament proprie.

Se propun următoarele spații medicale, cu sălile de tratament aferente: 

Demisol: cabinet pneumologie și sală de tratament pneumologie, explorări funcționale spirometrie

Parter: cabinet ortopedie și traumatologie, cameră gipsare, cabinet medicină generală copii, sală de tratament copii

Etaj 1: cabinet consultații chirurgie vasculară și sală pansament + mici intervenții, cabinet consultații chirurgie generală și sală pansament + mici intervenții, cabinet consultații dermatovenerologice și sală tratament dermatovenerologice

Etaj 2: cabinet consultații urologie și sală tratament urologie, cabinet consultații obstetrică-ginecologie și sală de tratament obstetrică-ginecologie, cabinet endocrinologie și sală tratament endocrinologie

Etaj 3: cabinet consultații cardiologie și cabinet EKG, cabinet consultații oftalmologie și sală tratament oftalmologie, cabinet consultații boli interne și sală tratament boli interne

De asemenea, se vor reabilita/construi alei, se vor reamenaja spațiile verzi și se vor realiza parcări pentru ambulanțe și autospeciale medicale.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate