Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Calendar obligații fiscale în luna aprilie 2024. Termene la ANAF pentru declarații, situații și impozite. Formulare

Publicat

Calendar obligații fiscale în luna aprilie 2024. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii privind obligațiile fiscale cu termen în aprilie.

Contribuabilii au la dispoziție date privind declarațiile de menţiuni, impozitele pe venit, alte formulare și plăți.

Calendar obligații fiscale în luna aprilie 2024

Luni, 1 aprilie

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

aferente perioadei de raportare precedente

– perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România

conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România

pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei OPANAF 3769/2015

Luni, 1 aprilie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale

– persoanele juridice care au îndeplinit la sfârşitul anului precedent condiţiile prevăzute la art 47 din Legea nr.227/2015. OPANAF 1699/2021

Luni, 1 aprilie

Declaraţia informativă SAF-T  – D406

– contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”

– contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”

– contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021.

Luni, 1 aprilie

Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional – 395

– persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional

(serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate)

Luni, 1 aprilie

Cererea de restituire a accizelor

în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

– beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii) Legea 227/2015 art. 395 HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)

Vineri, 5 aprilie

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale

 • pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
 • care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală
 • şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

După caz, contribuabilii depun:

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică
 • Formularul 013 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.
 • Formularul 015 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România
 • Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
 • Formularul 030 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.
 • Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

sau

 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale

– contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul

şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legea 227/2015 art. 322 OPANAF 1699/2021

Miercuri 10 aprilie

 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Formularul 010
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal – Formularul 020
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070

sau

 • Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – Formularul 700

– persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

– persoanele impozabile, neînregistrate în scopuri de TVA, care au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.

Legea 227/2015 art.310 alin.(7)art. 316 alin. (1), lit.b) OPANAF 1699/2021

Miercuri 10 aprilie

Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică
 • Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

sau

 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori

Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d) OPANAF 1699/2021

Luni 15 aprilie

Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …

 • Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Legea 227/2015 art.354 alin. (8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul …

 • Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat-Legea 227/2015 art.354 alin.(8) HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedent

 • Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice). Legea 227/2015 art.394 și art.398 HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1)

Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă

 • Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice)-LLegea 227/2015 art.397 HG 1/2016 titlul VIII pct.85

Situația centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă

 • Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– destinatarii înregistrați pentru achizițiile și livrările de produse accizabile-Legea 227/2015 art.375 alin.(1) HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă

 • Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile-Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedent

 • Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile-Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă

 • Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile-Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedent

 • Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile-Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă

 • Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile. Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă

 • Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile. Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l) HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv

 • pentru aviație Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • sau navigație Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal-

– antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare. Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv

 • pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați pentru depozitare. Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b) HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) și (11)

Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă

 • Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat-Legea 227/2015 art.383 alin.(3) HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă

 • Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării. Legea 227/2015 art.424 alin.(5) HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)

Luni 22 aprilie

Notificarea pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

 • Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică
 • Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal
 • Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice
 • Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau

 • Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare

– persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul

– persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul

Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni

– persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Legea 227/2015 art.282 alin.(5) OPANAF 1699/2021

Joi 25 aprilie

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat

lunar

– contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

 • impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice
 • impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
 • taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc
 • alte obligaţii de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

trimestrial

– contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

 • plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit annual
 • impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 • redevenţe miniere şi petroliere
 • impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • impozit pe veniturile obţinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr.170/2016
 • impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • alte obligaţii de plată trimestriale prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.2.

alte termene

– contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

 • pentru plăţile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară şi plătesc impozit pe profit annual
 • în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic
 • alte obligaţii de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.

Joi 25 aprilie

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

pentru luna precedentă

lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile

– se depune de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile/entităţile prevăzute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d) – f) şi art. 153 alin. (1) lit. f) – f3 din Codul fiscal

și

– persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc

 • veniturile  din drepturi de proprietate intelectuală
 • venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili
  • potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă

– se depune de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal.

Legea 227/2015 art.147 alin.(1) OPANAF 165/2023

pentru trimestrul precedent

trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului

– se depune de plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului.

Legea 227/2015 art.147 alin.(4) OPANAF 165/2023

Joi 25 aprilie

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate

obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România

– persoanele fizice care

 • îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România
 • şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor
 • şi care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) OPANAF 3780/2017

Joi 25 aprilie

Decontul de taxă pe valoarea adăugată

– persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015

lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz / Legea 227/2015 art.323 alin.(1) OPANAF 1253/2021

Joi 25 aprilie

Decont special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

– persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Legea 227/2015 art.324 alin.(2) OPANAF 592/2016

Joi 25 aprilie

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

– persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing

dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului

în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

OPANAF 793/2016

Joi 25 aprilie

Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată

datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat

– persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015

şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

OPANAF 188/2018

Joi 25 aprilie

Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare

– contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015, pentru următoarele operaţiuni:

 • livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă
 • achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană
 • livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.

Legea 227/2015 art. 325 OPANAF 705/2020

Joi 25 aprilie

Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente lunii precedente

– notarii publici

Legea 227/2015 art.113 OPANAF 1022/2562/2016 cu modificările şi completările ulterioare

Joi 25 aprilie

Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent

 • Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă-Legea 227/2015 art.417 alin.(1) HG 1/2016 titlul VIII pct.139 alin.(21)

Marţi 30 aprilie

Cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

 • Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

– beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii

Legea 227/2015 art. 395  HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)

Marţi 30 aprilie

Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)

 • Formular 398

până la sfârşitul următoarei luni, după încheierea fiecărui trimestru calendaristic:

– persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special reglementat de acest articol, în perioada fiscală de raportare

– persoana impozabilă trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA, indiferent dacă au fost sau nu efectuate livrări de bunuri sau dacă au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizează regimul special

Marţi 30 aprilie

Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

– aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015)

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal

Decontul privind accizele pentru anul precedent

– operatorii economici plătitori de accize

Legea 227/2015 art.346 alin.(4) şi art.445 lit.c) OPANAF 3386/2016

D406 declaraţia informativă SAF-T

 • contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”
 • contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”
 • contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021

395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

– persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional

(serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate)

Art. 59 alin. (21) (255), (3) şi (4) din Legea nr. 207/2015 OPANAF 1644/2022

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax