Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

CALENDARUL obligaţiilor fiscale pe luna APRILIE 2014: Termene de depunere la Fisc pentru declarațiile de mențiuni, situații, formulare și plăți

Publicat

Obligații fiscale pentru luna aprilie 2014. Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra calendarului obligațiilor fiscale pentru luna aprilie 2014. Vedeți mai jos până când se depun declarațiile de menţiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plăți.

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna APRILIE 2014:

OBLIGAȚII FISCALE: LUNI, 7 APRILIE

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Declaraţia 092.

– contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

OBLIGAȚII FISCALE: VINERI, 11 APRILIE

Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Declarația 096

– persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

OBLIGAȚII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Declaraţie (anexa 31^1)

– antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Declaraţie (anexa 31^2)

– antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 35)

– operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 35)

– operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 47)

– destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 48.1-48.5)

– antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 49)

– antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Declaraţie (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Declaraţie (anexa nr. 52.2) pentru luna precendentă

– antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Declaraţie (anexa 53.1) sau navigaţie Declaraţie (anexa 53.2) pentru luna precendentă

– antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 55.1)

– operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 15 APRILIE

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Declaraţie (anexa nr. 57)

– antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

OBLIGAŢII FISCALE: MARŢI, 22 APRILIE

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

– persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

– plătitorii de următoarele venituri:

* din drepturi de prop. intelectuală;

* din contracte/ convenţii civile şi de agent;

* expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

* obţinerea de o persoană fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică

* din premii şi jocuri de noroc

* obţinerea de nerezidenţi

* din alte surse

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. I 2014

– contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial

– contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) – e)

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Declarația 100 (format electronic) lunar

– contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. alte termene

– contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2, alte termene

– contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Declaratia 104

– persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Declarația 112 pentru luna precedentă

– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului pentru trimestrul precedent

– contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) C.F.

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Declarația 224

– persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Declarația 300 (format electronic)

– persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

– lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular)

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Declarația 307

– persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Declarația 301 (format electronic)

– persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Declarația 311

– persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Declarația 390 VIES

– contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Declarația 394

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Declaraţie (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

– beneficiarii scutirilor de accize

OBLIGAŢII FISCALE: VINERI, 25 APRILIE

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

– vânzătorii la distanţă

OBLIGAŢII FISCALE: MIERCURI, 30 APRILIE

Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2013 (software de asistenţă)

– instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial

– subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din L 82/91, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate

OBLIGAŢII FISCALE: MIERCURI, 30 APRILIE

Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Declaratia 120 (format electronic)

– operatorii economici plătitori de accize

OBLIGAŢII FISCALE: MIERCURI, 30 APRILIE

Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut Declaratia 130 (format electronic)

– operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax