Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

CALENDARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE pe luna IANUARIE 2016. Termene la Fisc pentru declarațiile de mențiuni, situații, formulare actualizate și plăți


Publicat

anafObligații fiscale pentru luna IANUARIE 2016. Agenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii privind calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2016. Sunt anunţate termenele la care se depun declarațiile de menţiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plăți.

De asemenea, reprezentanţii DGRFP Braşov, Servicii pentru Contribuabili pun la dispoziţie informaţii detaliate privind actualizarea legislaţiei fiscale.

OBLIGAȚII FISCALE IANUARIE 2016:

În termen de 15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri

Depunerea Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Formular Declaratia_604_2016

– se depune pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii (Legea 227/2015 art. 180 alin. (1)
OPANAF 3743/2015)

Vineri, 8 ianuarie 2016

Depunerea „Declaraţie de menţiuni” privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

Formular Declaratia_092_2009

– plătitorii de TVA, care au în anul 2015 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna decembrie 2015 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începând cu luna ianuarie 2016);

Articol 322 alineat (7) Cod fiscal

UPDATE: Actualizat la 12 ianuarie:

În 30 de zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial

Depunerea “Declaraţiei de menţiuni”

Formular Declaratia_010_2014, Declaratia_070_2013 sau Declaratia_020_2007

– 010 – Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
– 020 – Se completează de persoanele fizice, altele decît cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
– 070 – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.

Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

Luni, 11 ianuarie

Depunerea “Declaraţiei de menţiuni”

Formular Delclaratia_010_2014

– persoanele impozabile, a căror perioadă fiscală este luna/trimestrul, care solicită scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA în condiţiile în care un au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2015, cât şi în anul în curs până la data solicitării.

Articol 310 alineat (7) Cod fiscal, Ordinul Preşedintelui ANAF 3698/2015

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu

– gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri. Legea 571/2003 art. 206/21, HG 44/2004 pct. 83 alin. (18)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Formular Anexa 36

– micii producători de vinuri liniştit. Legea 571/2003 art. 206/21, HG 44/2004 pct. 83 alin. (25)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/ livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Formular Anexa 37

– micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25). Legea 227/2015 art. 362

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2015

– antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere. Legea 571/2003 art. 206/10 alin. (4), HG 44/2004 pct. 76 alin. (2)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul …

– antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legea 227/2015 art. 354

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul …

– antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legea 227/2015 art. 354

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/ utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedentă

Formular Anexa 35

– operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice). Legea 571/2003 art. 206/20, HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/ utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă

Formular Anexa 35

– operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice). Legea 571/2003 art. 206^58, HG 1620/2009 pct. 111 alin. (30)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă

Formular Anexa_47_2012

– destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile -Legea 571/2003 art. 206/50, HG 44/2004 pct. 105 alin. (2) – (3).

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă

Formular Anexa 48 (48.-48.5)

– antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legea 571/2003 art. 206/55 alin. (1)-(2), HG 44/04 pct. 109

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă

Formular Anexa 49

– antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile. Legea 571/2003 art. 206/55 alin. (1) şi (3), HG 44/04 pct. 109

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie – Formular Anexa 52.1 sau navigaţie – Formular Anexa 52.2, pentru luna precedentă

– antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare. HG 44/2004 pct. 113 alin. (12) subpct. 113.1.1, alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie – Formular Anexa 53.1 sau navigaţie – Formular Anexa 53.2, pentru luna precedentă

– antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare-HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1, alin. (5), (11), (12), (16) şi subpct. 113.1.2, alin. (9), (10), (16).

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă –  Formular Anexa 55.1

– pperatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat. HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8/1)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă – Formular (anexa nr. 57)

– antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Legea 571/2003 art. 206/64, HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9)

Vineri, 15 ianuarie

Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

– antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială. Legea 227/2015 art. 348

Miercuri, 20 ianuarie

Depunerea “Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin. (2) lit. e) pct.2 din Codul fiscal”

Formular Declaratia_089_2016

– persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform articolului 266 alineat (2), care au obţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie 2015 şi care îndeplinesc condiţia menţionată, respectiv activitatea principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

Articol 331 alineat (2) litera e) punctul 2 Cod fiscal si Ordinul Pre_edintelui ANAF nr. 3628/2015

Luni, 25 ianuarie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

– plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din contracte/ convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse -Legea 571/2003 art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) şi (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) şi (5)

Depunerea „Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, pentru intrarea prin opţiune în sistem

Formular Declaratia_097_2013

– persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul 2015 nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Acestea vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu au depăşit plafonul, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Articol 282 alineat (3) litera a), articol 324 alineat (12) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Notificare privind aplicarea /încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, pentru ieşirea din sistemul TVA la încasare

Formular Declaratia_097_2013

– persoanele impozabile a căror perioadă fiscală este luna, care la data de 1 ianuarie 2015 aplică sistemul TVA la încasare, şi care se află într-una din urm_toarele situaţii:

– au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna decembrie 2015

– nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare

Articol 324 alineat (14) şi (16)

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru obligaţiile de plată cu termen lunar, trimestrial şi semestrial şi plata acestor obligaţii.

Formular Declaratia_100_2015

– declararea (în formularul 100) şi plata impozitului pe dividendele distribuite din profitul aferent anului 2014 conform situaţiilor financiare aferente anului 2014 aprobate în anul 2015, dar care nu au fost plãtite până la 31 decembrie 2015 acţionarilor/ asociaţilor persoane juridice dau fizice (cu excepţia scutirilor prevăzute la articolul 43 alineat (4) şi articolul 229 litera c) din Codul fiscal). Impozitul se reţine, se declară şi se plăteşte de societatea care a distribuit dividendele prin aplicarea următoarelor cote asupra dividendului brut distribuit:

– 16% pentru persoanele juridice române;

– 16% pentru acţionarii/asociaţii persoane fizice române;

– 16% pentru acţionarii/asociaţii persoane fizice/juridice nerezidente care nu prezintă certificat de rezidenţă fiscală

sau

– cota cea mai mică dintre: cota prevăzută în Convenţia de evitare a dublei impuneri şi cota prevăzută de legislaţia internă, dacă persoana fizică/ juridică nerezidentă prezintă certificat de rezidenţă fiscală.

Articol 36 alineat (3), articol 67 alineat (1), articol 116 alin. (4) şi articolul 118 din Codul fiscal (Legea 571/2003), convenţiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaraţiei privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” cu termen lunar şi trimestrial şi plata acestor obligaţii

Formular Declaratia_112_2013

– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator;

– entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natură salarială şi asimilate salariilor;

– plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă, altele decât cele salariale şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat, după caz;

– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

– angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, în cazul încheierii de acorduri cu angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata impozitului şi contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului;

– angajatorii nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţă în România, pentru contribuţiile sociale individuale şi cele ale angajatorului aferente veniturilor din salarii obţinute de angajaţii rezidenţi sau nerezidenţi care îşi desfăşoară activitatea în România, în cazul în care nu se încheie un acord privind declararea şi plata contribuţiilor obligatorii de către angajaţi, impozitul pe venit declarându-se de angajaţi în D224.

Articol 220 Cod fiscal

Atenţie! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariaţi, care deţin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declară şi se plăteşte de societatea mamă la organul fiscal la care aceasta este înregistrată. Codul fiscal al fiecărui sediu secundar şi impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plată) se declară la secţiunea F.2. a Formularului 112. Pentru plata impozitului societatea mamă va întocmi câte un ordin de platã distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal”

Formular Declaratia_208_2013

notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimonial personal pentru semestrul II 2015. Articol 113 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” cu termen lunar, pentru declararea şi plata impozitului pe venit

Formular Declaratia_224_2016

– persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi desfăşurate în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, în cazul în care nu se încheie acorduri între angajaţi şi angajatorii nerezidenţi privind declararea şi plata contribuţiilor sociale individuale şi cele ale angajatorului de angajaţi prin Formularul 112.

Articol 82 alin. (2) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Formular Declaratia_300

– plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna, trimestrul sau semestrul calendaristic şi plata TVA-ului datorat;

– contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 ianuarie 2016.

Articol 323 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Decontului special de taxă pe valoarea adăugată” şi plata TVA-ului datorat

Formular Decont_301_2011

Persoanele neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze conform articolului 316 Cod fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA pentru:

– achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile pentru care s-a depăşit plafonul anual de 10.000 euro (persoana trebuie sa fie înregistrată special ca plătitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal);

– achiziţii de mijloace de transport noi şi produse accizabile (persoana care efectuează astfel de achiziţii nu are obligaţia să se înregistreze special ca plătitoare de TVA conform articolului 317 Cod fiscal);

– achiziţii de servicii care au locul taxării în România conform articolului 307 alineat (2) din Codul fiscal, de la furnizori din afara României, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. articolului 307 alin. (2) Cod fiscal (persoana care efectuează achiziţii intracomunitare de servicii prevăzute la articolul 278 alineat. (2) din Codul fiscal trebuie să se înregistreze special ca plătitoare de TVA cf. articolului 317 Cod fiscal);

– achiziţii de bunuri care ies din regimurile/situaţiile prevăzute la articolul 295 alineat (1) litera a) şi d) din Codul fiscal cu excepţia cazului în care are loc un import sau o achiziţie intracomunitară de bunuri, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform articolului 307 alineat (5) Cod fiscal (OMFP 3418/2009);

– achiziţii de bunuri şi servicii efectuate de persoanele obligate la plata TVA conform articolului 307 alineat (3) şi (6) Cod fiscal, dacă achiziţiile au avut loc în luna decembrie 2015

Notă: Persoanele înregistrate normal ca plãtitoare de TVA conform articolului 316 Cod fiscal nu depun Formularul 301, ci Formularul 300.

Articol 324 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

Formular Declaratia_307_2013

în care se declară:

– ajustarea TVA-ului dedus de furnizor la achiziţia de către acesta a activelor respective, de către beneficiarul transferului de active dacă nu este înregistrat şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– ajustarea TVA-ului dedus aferent bunurilor de capital şi activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform articolului 305 din Codul fiscal, de către locatarul/ utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după anularea la cerere a codului de TVA a acestuia;

– ajustările de TVA prevăzute la articolul 270 alineat. (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul fiscal nedeclarate în ultimul decont de TVA depus înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustările incorecte declarate, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal conform articolului 316 alineat (11) litera a) – e) şi h) din Codul fiscal;

– ajustările de TVA prevăzute la articollul 270 alin. (4), articolul 304, 305 sau 332 din Codul fiscal nedeclarate în ultimul decont de TVA depus înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, sau pentru a corecta ajustările incorecte declarate, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;

– pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultată din regularizările/ ajustările prevăzute la articolul 280 alineat (6) din Codul fiscal, atunci când au fost emise facturi sau au fost încasate avansuri pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, înainte de anularea codului de TVA, iar livrarea/prestarea intervine după anularea codului de TVA, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;

– pentru solicitarea restituirii TVA colectate rezultată din ajustările prevăzute la articolul 287 din Codul fiscal, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;

– pentru exercitarea dreptului de deducere, la data plăţii, a TVA neachitate aferentă achiziţiilor de bunuri efectuate înainte de anularea codului de TVA, dar care nu se aflau în stoc la data anulării codului de TVA, de persoanele impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau cele care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare, de către persoana impozabilă al cărei cod de TVA a fost anulat la cerere;

dacă transferul de active, transferul dreptului de proprietate, obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a TVA privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate, după caz, a intervenit în luna decembrie 2015.

Articol 270 alineat (7), articol 310 alineat (7), articol 324 alineat (8) şi (9) din Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform articolului. 316 alineat (9) litera a) – e), litera g) sau litera h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Fomular Declaratia_311_2015

– declararea, de către contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform prevederilor articolului 316 alineat (9) litera a) – e), g) sau h) a TVA colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi/ sau achiziţiilor de bunuri şi/ sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligaţi la plata TVA (de exemplu: achiziţii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite etc.) pentru care exigibilitatea TVA a intervenit în luna decembrie 2015.

Articol 324 alineat (10) _i (11) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaraţiei recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare”

Formular Declaratia_390_2011 VIES

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări şi achiziţii intracomunitare, prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare prevăzute la articolul 278 alineat (2) din Codul fiscal, precum şi livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, a căror exigibilitate a intervenit în luna decembrie 2015;

Articol 325 Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Depunerea „Declaraţiei informative privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”

Formular Declaratia_394_2013

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a căror perioadă fiscală la TVA este luna/trimestrul.

Observaţie: se declară toate facturile emise/ primite în perioada fiscală de raportare, indiferent de momentul în care intervine exigibilitatea TVA.

Atenţie! Începând cu operaţiunile efectuate în luna august 2013 nu se declară bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform articolului 319 alineat (12) şi (21) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2016.

Articol 59 Cod de procedura fiscală

Luni, 25 ianuarie

Depunerea “Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”

Formular Declaratia_094_2010

– se declară cifra de afaceri obţinută sau, după caz, recalculată, pentru anul 2015, de către persoanele impozabile care în anul fiscal 2015 au avut perioada fiscală la TVA trimestrul şi au realizat în cursul anului o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/ sau scutite cu drept de deducere de până la 100.000 de euro şi care cuprinde o menţiune referitoare la faptul că nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2015, în vederea menţinerii pentru anul fiscal 2016 a perioadei fiscale trimestriale la TVA;

Articol 322 alineat (5) şi (6) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Comunicarea pro-ratei provizorii pe care o vor aplica în anul 2016, precum şi modul de determinare a acesteia

– plătitorii de TVA cu regim mixt (persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent)

Articol 300 alineat (9) Cod fiscal

Luni, 25 ianuarie

Comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior, la cerere, de către Ministerul Finanţelor Publice

– plătitorii de TVA cu regim mixt (persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale)

Articol 300 alineat (16) Cod fiscal

Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori, pe trimestrul precedent – Formular (anexa nr. 51)

– beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii). Legea 571/2003 art. 206/56, HG 44/2004 subpct. 110.2 alin. (5)

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent – Formular (anexa nr. 46)

– vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă. Legea 571/2003 art. 206/47 alin. (5), HG 44/04 pct. 103 alin. (18) şi (19)

Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

– persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi

– persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 36 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Legea 571/2003 art. 36 alin. (3), art. 67 alin. (1)

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)

– organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii)

 

Întrucât data de 31 ianuarie 2016 este într-o zi nelucrătoare (duminică), termenul pentru obligaţiile fiscale declarative următoare, care au scadenţă în această dată, se prelungeşte până în prima zi lucrătoare următoare: Luni, 1 februarie 2016 (aceste obligaţii vor fi cuprinse în calendarul obligaţiilor fiscale aferent lunii februarie 2016).

Articol 75 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală coroborat cu articolul 181 alineat (2) din Legea num_rul 134/2010 privind Codul de procedură civilă,

republicată

Luni, 1 februarie 2016

Depunerea declaraţiei de menţiuni – Formular 010 de către persoanele juridice care în anul 2015 au fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la impozit pe profit, în următoarele situaţii:

– veniturile realizate au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro în cursul lunii decembrie 2015;

– au realizat venituri din consultanţă în cursul lunii decembrie 2015 (în acest caz se datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul IV 2015)

Luni, 1 februarie 2016

Depunerea declaraţiei de menţiuni – Formular 010/070 de către plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor care, conform articolului 80 alineat (2) din Codul fiscal, au obligaţia declarării şi plăţii trimestriale a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale cuprinse în Declaraţia 112, dar optează pentru declararea şi plata lunară a acestor obligaţii

Luni, 1 februarie 2016

Depunerea “Declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit”

Formular Declaratia_220_2016

– persoane fizice care optează determinarea venitului net în sistem real

– contribuabilii care solicită revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, la încheierea perioadei de 2 ani consecutivi în care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă;

– persoanele fizice care la sfârşitul anului 2015 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, bifându-se căsuţa “venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente”.

Nu mai au obligaţia depunerii Declaraţiei 220 până la 31 ianuarie 2016 persoanele care au realizat în anul 2015 venituri dintr-un număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare din anul 2014, întrucât aceste persoane au avut obligaţia depunerii Declaraţiei 220 până la 15 ianuarie 2015.

Luni, 1 februarie 2016

Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit

Formular Notificarea_012_2014

– contribuabilii care optează pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial;

Depunerea „Declaraţiei privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”

Formular Declaratia_600_2016

– persoanele fizice autorizate (inclusiv întreprinderile individuale şi membrii întreprinderilor familiale), cele care desfăşoară profesii libere, persoanele fizice care realizeazã venituri din drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale.

Formularele fiscale se completeazã cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro – secţiunea Servicii on-line/ Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii sau poate fi distribuit de organele fiscale.

Instrucţiunile de completare a formularelor pot fi descărcate de pe site-ul ANAF Secţiunea Persoane fizice/ Despre impozite şi taxe/ Formulare fiscale şi ghid de completare/ Toate formularele cu explicaţii sau secţiunea Persoane juridice/ Formulare fiscale şi ghid de completare/ Toate formularele cu explicaţii.

Calendarul este afişat la avizierul organelor fiscale teritoriale şi publicat pe pagina de internet a DGRFP Braşov la adresa www.anaf.ro/regiunea Braşov/ Asistenţă contribuabili.

Material elaborat de Serviciul Servicii pentru Contribuabili din cadrul DGRFP Braşov şi completat cu informaţii publicate de ANAF, Calendarul obligaţiilor fiscale 2016ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Vârsta standard de pensionare, redusă cu 2 ani pentru persoanele din zonele Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna

Publicat

turn Ampelum Zlatna drona 2

Cetățenii care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare, respectiv în localitățile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană și Zlatna sau pe o rază de 8 kilometri în jurul acestora beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare. 

„Poate nu prezintă foarte mult interes, dar nu pot să fac abstracție de faptul că cei care au muncit o viață întreagă, unii în condiții extrem de dificile, merită din partea statului român mai mult.

Am avut o discuție cu Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Alba, doamna Cornelia Miclea, pe tema aplicării unui amendament pe care l-am transpus anul trecut în articol de lege.

Este vorba de Legea nr. 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care lista localităţilor din România în care cetățenii se pot pensiona cu 2 ani mai devreme, fără a fi penalizaţi, care a fost extinsă.

Astfel, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate şi pe o rază de 8 km în jurul localităților Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană și Zlatna, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

Pentru o informare corectă și eficientă a potențialilor beneficiari din cele 4 orașe și 17 comune din Județul Alba, vor fi organizate în perioada imediat următoare întâlniri cu primarii din aceste zone, reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Alba și ai Casei Județene de Pensii Alba”, a scris marți deputatul PNL de Alba, Florin Roman, pe pagina de Facebook.

Reamintim faptul că prin Legea nr. 207 din 18 septembrie 2020 a fost modificat alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice astfel:

„(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Șoimuș, Teliuc, Uricani, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, localitățile Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna din județul Alba, localitățile Victoria și Făgăraș din județul Brașov, localitatea Galați din județul Galați, localitățile Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, localitățile Brazi și Ploiești din județul Prahova, localitățile Iacobeni și Vatra Dornei din județul Suceava, localitățile Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, localitățile Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”, se precizează în documentul citat.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Germania ar putea interzice zborurile internaționale din cauza COVID. Merkel reproșează guvernului că a pierdut controlul

Publicat

Guvernul de la Berlin discută reducerea până aproape la zero a zborurilor internaţionale care aterizează în Germania, pentru a preveni răspândirea în această ţară a mutaţiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat marţi ministrul german de interne Horst Seehofer ziarului Bild, conform căruia cancelarul Angela Merkel a reproşat propriului său guvern că ”a pierdut controlul” asupra pandemiei, relatează agenţiile DPA, Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

”Pericolul reprezentat de aceste mutaţii ale virusului ne obligă să luăm în considerare măsuri chiar şi mai drastice”, a explicat Seehofer. ”Acestea includ controale mai stricte la graniţe, mai ales la frontierele cu regiunile de mare risc, dar şi o diminuare a traficului aerian aproape la zero, la fel cum face în prezent Israelul”, a indicat oficialul german, adăugând că ”populaţia, care în Germania acceptă restricţii (antiepidemice) importante, aşteaptă de la noi să o protejăm cât mai bine posibil în faţa unei explozii a numărului cazurilor” de COVID-19.

Conform publicaţiei Bild, cancelarul Angela Merkel i-a solicitat acestuia în weekend, la o reuniune cu uşile închise cu deputaţii din partidul ei, Uniunea Creştin-Democrată (CDU), să examineze posibile măsuri menite să reducă pătrunderea în Germania a variantelor de coronavirus detectate în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia.

De asemenea, scrie Bild, Merkel le-a reproşat membrilor guvernului că au ”pierdut controlul” asupra pandemiei. ”Trebuie să fim mai stricţi, altfel ne întoarcem unde am fost cu 14 zile în urmă”, a avertizat ea, referindu-se la numărul cazurilor de COVID-19, care sub efectul măsurilor de lockdown a scăzut recent în Germania la sub 10.000 pe zi, deşi numărul deceselor se menţine la aproximativ o mie zilnic.

Bild mai notează că Merkel a criticat şi călătoriile efectuate de cetăţenii germani în afara ţării. ”De ce nu putem interzice călătoriile ?”, a întrebat Merkel, apoi sugerând ea însăşi diminuarea traficului aerian, potrivit participanţilor la acea reuniune.

Şefa guvernului german a cerut joi, la o conferinţă de presă despre situaţia epidemiologică în Germania, ca toate eforturile să se concentreze pe evitarea răspândirii mutaţiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a evita un al treilea val epidemic, şi a insistat că orice decizie de reactivare a vieţii publice trebuie luată cu mare atenţie.

Vorbind marţi la Forumul Economic de la Davos, Merkel a avertizat ”că viteza cu care am reacţionat a lăsat mult de dorit”. ”Digitalizarea insuficientă a societăţii noastre” şi procedurile birocratice reprezintă au fost fost cele mai mari puncte slabe ale Germaniei în gestionarea pandemiei.

Acele trei mutaţii ale coronavirusului SARS-CoV-2 implică un risc foarte ridicat pentru Europa, întrucât ele sporesc transmisibilitatea virusului, a avertizat de asemenea joi Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), care îndeamnă statele UE să impună restricţii antiepidemice mai stricte, nicidecum să le relaxeze, să intensifice testarea şi mai ales activitatea de secvenţiere pentru a identifica noile mutaţii.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

O nouă licitație pentru finalizarea rețelei de canalizare din Șibot și Balomiru de Câmp. Valoarea investiției, majorată

Publicat

Primăria Șibot caută un constructor pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră din localitățile Șibot și Balomiru de Câmp. În acest sens a fost lansată o nouă licitație, luni, 25 ianuarie. Față de licitația anterioară, lansată în luna septembrie 2020, valoarea totală estimată a fost majorată de la 7,6 milioane de lei la 11,7 milioane de lei, fără TVA. 

Primăria Șibot a lansat luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o nouă licitație pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră și stații de epurare din Șibot și Balomiru de Câmp.

Valoarea totală estimată este de 11.706.266,37 de lei, fără TVA. 

Reamintim faptul că în primăvara anului 2019, în urma unei proceduri inițiate în SEAP a fost atribuit contractul de lucrări către un ofertant (Aria Construct SRL din Alba Iulia). Pe parcursul derulării lucrărilor au apărut neînțelegeri în ceea ce privește execuția racordurilor aferente rețelei de canalizare, executantul refuzând execuția acestora. În aceste condiții a fost necesară rezilierea contractului și reluarea procedurii pentru restul de executat din cadrul investiției. Procentual a fost executat aproximativ 1,2% din valoarea investiției.

În baza contractului de lucrări reziliat s-au decontat lucrări în valoare de 105.994,91 de lei, fără TVA. Din valoarea decontată inițial, a fost returnată suma de 6.415,08 lei, fără TVA, rezultând valoarea plătită aferentă contractului inițial de 99.579,83 de lei, fără TVA.

În 9 septembrie 2020 a fost reluată procedura de achiziție publică, valoarea totală fiind estimată la circa 7,6 milioane de lei, fără TVA, însă nu s-a prezentat nici un ofertant fapt pentru care aceasta a fost anulată automat de către sistemul SEAP.

Citește și Rețeaua de canalizare din Șibot și Balomiru de Câmp, din nou la licitație. Constructorul inițial a refuzat execuția racordurilor

Comuna Șibot a înaintat către proiectant solicitarea de a reanaliza bugetul proiectului – devizul general în situația în care valorile estimate nu mai corespund valorilor de piață actuale (ținând cont de faptul că evaluarea proiectului datează din anii 2016 – 2017). În urma evaluării, proiectantul a transmis noul deviz al investiției care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local Șibot nr. 51 / 02.12.2020.

Indicatori tehnici ai investiției

Localitatea Șibot: 

– total lungime rețea de canalizare – 11.743 ml

– total lungime conductă refulare – 2.110 ml

– număr de cămine de vizitare – 392 buc.

– subtraversări de drumuri – 3

Localitatea Balomiru de Câmp:

– total lungime rețea de canalizare – 4.581 ml

– total lungime conductă refulare – 1.260 ml

– subtraversări de drumuri – 9 (din care o subtraversare de autostradă)

– subtraversări de cale ferată – 2

– subtraversări cursuri de apă – 6

– subtraversare rețea de gaz – 1

– racorduri – 750 buc.

– cămine de vizitare – 392 buc.

– stații de pompare ape uzate – 5

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Isterie națională după ce IVERMECTINA, un antiparazitar pentru animale, s-a zvonit că tratează COVID-19. Ce spun veterinarii

Publicat

Ivermectină, un medicament antiparazitar destinat câinilor, a pus pe jar în ultimele zile mai multe persoane care sunt convinse că medicametul ar trata infecția cu COVID-19.

Toate farmaciile veterinare din România au primit dispoziții să nu vândă produsul, pentru că administrat fără o recomandare medicală ar putea produce afecțiuni grave, inclusiv decesul.

În timp ce CEO-ul celui mai mare producător de medicamente din România, Terapia Cluj, Dragoș Damian, a anunțat luni seara că vrea să doneze statului român 50.000 de tablete de Ivermectină, medicii veterniari au tras un semnal de alarmă față de medicament în ceea ce privește prescrierea acestuia la oameni. 

Medicamentul ivermectină ar fi oprit creşterea virusului SARS-CoV-2 în cultura celulară, în 48 de ore, arată un studiu publicat în revista Antiviral Research, în luna august a anului 2020.

Studiul a fost condus de cercetătorii de la Monash Biomedicine Discovery Institute, de la Universitatea din Melbourne, şi Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, de la Royal Melbourne Hospital. Oamenii de ştiinţă au arătat că medicamentul, care este un antiparazitar, este deja disponibil în întreaga lume ar ucide virusul în 48 de ore.

Cercetătorii cred că funcţionarea ivermectinei asupra coronavirusului are legătură cu faptul că noul virus blochează, în realitate, capacitatea celulelor-gazdă de a-l elimina.

Oamenii de ştiinţă arată că utilizarea ivermectinei pentru a combate COVID-19 depinde de rezultatele testărilor preclinice suplimentare şi, în cele din urmă, ale studiilor clinice.

De asemenea, un studiu realizat de Universitatea Monash a arătat cum o singură doză de Ivermectină ar putea să oprească multiplicarea SARS-CoV-2, însă medicii au specificat că încă nu poate fi folosit pentru tratamentul împotriva COVID până când nu sunt făcute mai multe teste.

„Am descoperit că doar o doză ar putea distruge tot ARN-ul viral (pe scurt, distruge tot materialul genetic al virusului) în 48 de ore. În plus, în doar 24 de ore, o parte semnificativă din el dispare”, a transmis dr. Kylie Wagstaff de la Institutul din cadrul Universității Monash, scrie News.com.au

În timp ce nu se știe cum Ivermectina afectează virusul, medicamentul, cel mai probabil, nu mai permite infecției să lase organismul fără abilități de a o înfrânge.

Următorul pas pe care trebuie să-l facă cercetătorii este determinarea dozei umane corecte, pentru a se asigura că nivelul folosit este sigur pentru oameni.

„În timpuri în care avem o pandemie și nu există un tratament aprobat încă, dacă am avea un compus deja disponibil în toată lumea, am putea ajuta oamenii mult mai rapid”, a spus dr. Wagstaff. „În mod realistic, va dura ceva până când un vaccin va fi disponibil la scară largă”.

Până de curând românii nu au auzit de tratamentul cu invermectină, dar de când au auzit stocurile din farmaciile veterinare au fost golite.

Ce spun medicii veterinari

Unul dintre medicii care a reacţionat pe Facebook în legătură cu medicamentul de uz veterinar Ivermectină, care ar avea „un efect extraordinar“ în lupta cu Covid-19, este doctorul Ovidiu Roşu din Bucureşti.

Ivermectina este, de fapt, un antiparazitar destinat strict animalelor.

„Deşi cred cu tărie că medicii veterinari ştiu mai multă medicină umană decât medicii umani medicină veterinară, că se-ntâmplă ca oamenii tot animale să fie, vă rog din adâncurile existenţei mele profesionale de medic veterinar cu PhDeu în coadă, să nu ne mai asfixiaţi cu întrebări absurde şi total neetice şi ilegale despre funcţionarea produselor destinate animalelor la oameni şi să nu ne mai epuizaţi stocurile de ivermectină, destinate animalelor, pentru consum propriu!!!

Medicul veterinar NU ARE VOIE să prescrie, să consulte, să sugereze, să ORICE oamenilor din pct. de vedere medical!

Voi oamenii aveţi doctorii voştri şi la ei TREBUIE să vă duceţi să-i consultaţi! Noi ăştia cu dihăniile ne putem pierde dreptul de practică sau chiar să ne băgaţi la zdup dacă v-am face pe plac.

PS. La fel şi viceversa. Să nu vă pună naiba doctorilor de oameni să credeţi vreo secundă că aţi fi îndreptăţiţi să faceţi orice medical la animale doar că sunteţi doftori”, a scris medicul veterinar Ovidiu Roşu pe Facebook.

 Medicului veterinar Petru Antonio Mureşan, din Cluj a reacționat și el pe Facebook. 

Acesta a explicat că studiile referitoare la acest medicament ridică semne de întrebare chiar şi în cazul animalelor.    „IVERMECTINA pentru TO(N)ŢI!”, şi-a început doctorul clujean postarea de pe Facebook.

„Văd că apar tot mai multe postări cu antidotul minune pentru Covid-19: Ivermectina. Antivacciniştii şi alţi atoateştiutori de pe paginile de socializare promovează această substanţă ca medicamentul care vindecă instantaneu cumplita pandemie. Din nefericire, am văzut chiar colegi de breaslă că promovează asta cu îndârjire. De aceea m-am hotărât să aduc aici lămuriri esenţiale pentru toţi cunoscuţii care îmi citesc postările.

În primul rând să vă zic că iniţial şi eu am fost antivaccinare, pentru că nu aveam suficiente informaţii şi nu mi-a plăcut ideea cu obligativitatea vaccinării! Acum, după ce am studiat, citit şi documentat puternic în ultimele 30 de zile, atât de pe surse oficiale cât şi fanteziste, pot spune cu certitudine că mă voi vaccina.

Pentru că, deşi există riscuri pe termen mediu şi lung, nimeni nu poate fi sigur azi de efectele secundare ale vaccinului, aceste riscuri sunt MULT mai mici decât riscul de a contacta virusul şi a face o formă gravă, chiar letală de boală”, a explicat medicul Mureşan.

„Şi acum să lămuresc cu IVERMECTINA. Este o substanţă activă descoperită în 1975 şi aprobată pentru uz veterinar în 1981. Ea are utilizare în tratamentul parazitozelor la animale, fiind eficace în combaterea paraziţilor interni (generic – viermi), cu excepţia Fasciolei (viermele de gălbează) şi paraziţilor externi: pureci, căpuşe, păduchi şi râie. Există se pare şi un produs de uz uman – Stromectol, pe care, personal nu l-am văzut în nici o farmacie la noi. Nu cunosc nimic despre acest produs.

Cât despre utilizarea ivermectinelor de uz veterinar, indiferent de formă de prezentare, în tratamentul Covid-19 NICI NU POATE FI VORBA! Chiar dacă această substanţă are şi un efect imunostimulator, la animalele tratate este pur şi simplu un antiparazitar, deci NU omoară viruşii (virusurile).

În plus noi, medicii veterinari avem stabilite clar protocoale privind administrarea la animale. Acestea prevăd un timp de aşteptare, de la administrarea Ivermectinei la animal până la consumul de produse, carne, lapte, ouă, de la animalul respectiv (de obicei mai mari de 30 de zile). Pentru că s-a constatat că deşi foarte bun ca antiparazitar, Ivermectina are efecte cancerigene prin acumularea în organism.

Iată de ce, dragi prieteni şi cunoscuţi, NU vă trataţi după zvonuri şi surse. Singura cale sigură de a evita infecţia cu Covid-19 rămâne vaccinarea!”, a încheiat Petru Antonio Mureşan, medic veterinar în Cluj.

Alexandru Rafila, despre Ivermectină: La nivel european, acest medicament nu este aprobat

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății a declarat la Antena3 că ”La nivel european, EMA (Agenţia Europeană a Medicamentelor) nu a aprobat acest medicament, singura utilizare la nivel comunitar este pentru afecţiuni parazitare la nivelul pielii, pentru râie. Acest lucru mă face să fie reţinut să recomand aşa ceva. Chestiunea aceasta în care oamenii încearcă să ia, inclusiv din punct de vedere profilactic, acest produs, este total greşită.

Noi nu discutăm numai de situaţia în care prevenim infecţia, dar trebuie să vedem cu ce consecinţe. Una este să iau două zile Ivermectină pentru că am avut un contact infectat cu cineva şi alta este să iau în fiecare zi. Aceste medicamente parazitare sunt foarte toxice şi de multe ori efectul este cumulativ. Dacă sunt oameni care iau perioade îndelungate Ivermectină ca să nu se îmbolnăvească cu COVID, atunci avem o problemă foarte serioasă, oamenii ar putea avea nişte probleme foarte serioase. 

Eu am găsit un document de la FDA (Agenţia Americană a Medicamentelor) care nu recomandă acest produs pentru tratarea infecţiei cu noul coronavirus. Eu îl întreb pe domnul doctor, dacă dânsul tratează pentru COVID un pacient, cu Ivermectină, care nu este recomandată pentru COVID, şi pacientul acela moare sau are complicaţii foarte serioase, care este poziţia dânsului profesională, pentru că putem vorbi de un malpraxis.

Noi nu trebuie să inducem populaţiei un entuziasm extraordinar pentru un produs care nu este autorizat în România pentru tratamentul COVID, în detrimentul vaccinării, care a fost autorizată. Nu trebuie să creăm false speranţe oamenilor într-o perioadă atât de dificilă”, a fost comentariul lui Alexandru Rafila, senator PSD şi membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Ioan Alexie medic român stabilit în SUA, recomandă Ivermectina

„Ivermectina este aprobată de FDA (Agenţia Americană a Medicamentelor) , pentru tratamentul oamenilor”, a răspuns Ion Alexie, specialist de boli interne şi boli Infecţioase, din Las Vegas. Alexandru Rafila a replicat că medicamentul nu este recomandat pentru tratarea COVID, moment în care medicul din SUA i-a răspuns că acest lucru nu contează.

În America este o lege foarte simplă. Dacă un medicament este aprobat de FDA pentru o indicaţie, îl putem folosi pe ce indicaţie vrem noi, cu riscul nostru. Dacă medicamentul este aprobat de FDA înseamnă că este sigur. Nu mai discutăm despre efecte secundare şi cât de sigur este medicamentul. Pot să-l folosesc pe pacienţi atâta timp cât am discutat cu pacientul şi i-am spus pacientului că nu este aprobat pentru COVID, dar eu îl tratez pentru COVID”, a declarat medicul român stabilit în SUA, la Antena3.

ANSVSA: utilizarea produselor medicinale veterinare care conțin ivermectină poate avea consecințe grave

În ceea ce privește utilizarea ivermectinei la oameni în combaterea COVID-19, precizăm faptul că sunt în desfăşurare numeroase studii clinice umane, studii care au fost înscrise în Registrul Uniunii Europene al trial-urilor clinice. Odată ce respectivele studii vor fi finalizate, în funcţie de rezultatele obţinute, acestea pot sta la baza depunerii unor cereri de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor de uz uman pe bază de ivermectină în scopul combaterii COVID-19.

ANSVSA precizează că utilizarea la oameni a produselor medicinale veterinare care conţin ivermectină poate avea consecințe dintre cele mai grave asupra sănătăţii umane.

În cele ce urmează, redăm recomandările emise de către Colegiul Medicilor Veterinari din România referitoare la prescrierea, comercializarea, eliberarea și utilizarea produselor medicinale veterinare care conțin ivermectină, în contextul pandemiei COVID-19:

  1. Medicii veterinari nu au competenţe legale pentru a recomanda, prescrie, comercializa, elibera produse medicinale veterinare care să fie utilizate în tratamentul oamenilor;
  2. Toate produsele medicinale veterinare autorizate de către autorităţile veterinare române sau de către Agenţia Europeana a Medicamentului (EMA) sunt destinate exclusiv utilizării la animale, iar o eventuală decizie privind utilizarea acestora la oameni aparţine exclusiv autorităţilor competente pentru produse medicinale de uz uman;
  3. Produsele medicinale veterinare care conţin ivermectină se eliberează doar pe bază de reţetă, iar prescrierea se face exclusiv de către un medic veterinar cu drept de liberă practică care a examinat animalul şi a stabilit un diagnostic;
  4. Medicii veterinari utilizează doar modelul unic, ca imprimat cu regim special, al formularului de prescripţie medicală necesar pentru eliberarea produselor medicinale veterinare prevăzut în legislaţie;
  5. La prescrierea produselor medicinale veterinare, inclusiv a celor pe bază de ivermectină, medicii veterinari trebuie să utilizeze parafa prevăzută în Statutul Medicului Veterinar;
  6. Medicul veterinar este obligat să prescrie doar cantitatea necesară pentru efectuarea completă a tratamentului în cauză, în funcție de specia animalului, greutatea, doza şi durata tratamentului;
  7. În cazul produselor medicinale veterinare care se administrează animalelor de la care se obţin alimente, inclusiv ecvidee, medicul veterinar este obligat să înscrie în prescripţia medicală perioada de aşteptare care trebuie respectată, în conformitate cu prospectul produsului medicinal veterinar prescris şi utilizat;
  8. În cazul utilizării şi administrării produselor medicinale veterinare care conţin ivermectină la animale, în cadrul unităţilor de asistenţă medical-veterinară, la sediu sau în condiţii de teren, medicul veterinar consemneză activitatea în registrul de consultaţii şi tratamente, iar în cazul animalelor de la care se obţin alimente notifică proprietarul cu privire la respectarea timpului de aşteptare;
  9. Utilizarea altor formulare pentru prescrierea produselor medicinale veterinare, în afara celor prevăzute în legislatie, precum şi eliberarea fără prescripţie medicală a produselor medicinale veterinare, inclusiv a celor care conțin ivermectină, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate;
  10. Comercializarea produselor medicinale veterinare care conţin ivermectină se realizează numai prin farmacii veterinare şi depozite farmaceutice veterinare autorizate sanitar veterinar, conform prevederilor legale în vigoare.

Ce a spus CEO-ul celui mai mare producător de medicamente din România, Terapia Cluj, Dragoș Damian

Dragoș Damian, a anunțat luni seară, la „Sinteza zilei”, că vrea să doneze statului român 50.000 de tablete de Ivermectină.

Nu știu dacă este uriașă, dar este o cantitate importantă, circa 50.000 de tablete avem pregătite. Se știe că acest medicament este un medicament antiparazitar și el se fabrică în cantități foarte mari, atât în Statele Unite, cât și în țările asiatice și există o cantitate suficient de mare pe care o putem aduce în România, dar – și insist asupra acestui lucru – numai dacă protocolul terapeutic și numai dacă medicii din România permit acest lucru.

Noi am studiat situația din Statele Unite, cele două studii, vedem că există tot mai multă receptivitate față de acest produs, nu există studii clinice suficiente, există studii randomizate și studii observaționale, dar nu sunt suficiente în acest moment, dar dacă este nevoie putem să aducem și cantități de Ivermectină.

Invermectina din comerț, ironic sau nu, este de uz veterinar, dar cred că nu se mai găsește nici aceasta”, a spus Dragoș Damian, în exclusivitate la Sinteza zilei.

Times: Universitatea Oxford va face teste pentru Ivermectina, presupusul “medicament minune” pentru COVID

Cercetătorii de la Universitatea Oxford intenționează să testeze Ivermectina – un medicament care a arătat semne de reducere a deceselor cauzate de COVID-19 în țările în curs de dezvoltare. Ei planifică primul studiu mare și de înaltă calitate al acestui medicament ieftin, potrivit The Times.

Procedura Principle urmărește tratamente care ar putea fi utilizate acasă, la scurt timp după apariția simptomelor. Scopul este de a găsi un medicament care să aibă un impact în primele etape ale bolii, prevenind evoluţiile severe severe.

Următorul lot de medicamente pe care îl vor evalua cercetătorii de la Oxford va include Ivermectina. Folosit de zeci de ani pentru a trata animalele și persoanele infestate cu viermi paraziți, a fost salutat ca un presupus „medicament minune” pentru Covid de către susținători.  Alți oameni de știință au spus că medicamentul nu a fost evaluat în mod corespunzător și că eficacitatea sa nu a fost încă cunoscută.

„Are potențiale proprietăți antivirale și antiinflamatorii și au existat destul de multe studii mai mici efectuate în țări cu venituri mici și medii, care arată că accelerează recuperarea, reduce inflamația și reduce spitalizarea”, a spus Chris Butler, profesor de asistență primară la Oxford și co-șef al procedurii Principle. „Dar există un decalaj în date. Nu a existat o încercare cu adevărat riguroasă”, a adăugat acesta.

Medicamentul funcționează blocând intrarea unei proteine ​​în nucleii celulelor, limitând capacitatea de replicare a virusului, iar analiza inițială a Organizației Mondiale a Sănătății a arătat semne promițătoare, conform The Times.

„Ar putea salva mii de vieți pe zi”, a spus Paul Marik, de la Școala de Medicină din Virginia de Est, precizând: „Datele sunt convingătoare: în Mexic, India și America de Sud, mortalitatea a scăzut.”

 

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate