Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Cât va fi contribuția și costul de întreținere al beneficiarilor la căminul de vârstnici din Alba Iulia, în 2023

Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, în ședința din 30 ianuarie, costul mediu lunar şi contribuţia lunară de întreţinere a vârstnicilor în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia pentru anul 2023. Aceste tarife se majorează.

Potrivit legislației în vigoare, persoana vârstnică îngrijită în cămin, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma unei evaluări complexe.

Contribuția de întreținere reprezintă venit la bugetul local. Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.

Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către consiliile locale şi/sau judeţene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.

Costul mediu lunar de întreţinere se stabileste în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate. Aces cost trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Cost și contribuție de întreținere de la 1 februarie

Din 1 februarie, costul mediu lunar de întreţinere în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia în funcție de gradul de dependență al persoanei îngrijite va fi:

 • 3.650 lei/ beneficiar – pentru persoanele independente (acum 3.000 lei/beneficiar)
 • 4.850 lei/ beneficiar – pentru persoanele semidependente (acum 3.700 lei/beneficiar)
 • 7.050 lei/ beneficiar – pentru persoanele dependente (acum 4.890 lei/beneficiar)

Contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabileşte în funcție de gradul de dependență al fiecărui beneficiar pe baza costului mediu lunar, după cum urmează:

 • pentru persoanele independente: 2.400 lei/ beneficiar (acum 2.200 lei/beneficiar)
 • pentru persoanele semidependente: 2.900 lei/ beneficiar (acum 2.450 lei/beneficiar)
 • pentru persoanele dependente: 3.300 lei/ beneficiar (acum 2.650 lei/beneficiar)

Încadrarea beneficiarilor în grade de dependenţă se realizează de către Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, prin personalul de specialitate numit în echipa de evaluare.

Cât trebuie să plătească aparținătorii

Beneficiarii instituţionalizaţi în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar ori contribuția de întreținere pentru fiecare categorie de beneficiari.

Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în următoarea ordine de obligare la plată:

 • soţ şi soţie
 • rudele în linie dreaptă
 • fraţi şi surori
 • celelalte persoane anume prevăzute de lege.

Contribuţia susţinătorilor legali ai persoanelor instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia se stabileşte în următoarele procente:

Venitul lunar net pe membru de familie (lei) / Contribuţia lunară (% din diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei de întreţinere)

 • Mai mic sau egal cu 1.898 lei: 0 lei
 • 1.899-2.298 lei: 20 %
 • 2.299-2.698 lei: 40%
 • 2.699-3.098 lei: 60%
 • 3.099-3.598 lei: 80%
 • 3.599 lei sau mai mare: 100%

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare
 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali se iau în calcul:

 • veniturile salariale sau asimilate salariilor
 • veniturile din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea
 • veniturile din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent.

Nu se iau în calcul următoarele categorii de venituri:

 • indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate
 • indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 •  indemnizația de creștere a copilului
 • tichetele de masă, indemnizația de hrană, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile de hrană acordate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • sporul pentru condiții deosebite de muncă, acordat în conformitate cu prevederile legale.pentru statute speciale.

Alte condiții

Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată. Dacă prin aplicarea cotei se acoperă valoarea totală a contribuţiei lunare, susţinătorii legali nu mai sunt ţinuţi de obligaţia susţinerii plăţii diferenţei de contribuţie.

Cuantumul sumei care se poate încasa de la susținătorul legal în urma aplicării procentelor prevăzute nu poate depăși o cincime din venitul mediu net lunar al susținătorului legal obligat la plată pentru un beneficiar îngrijit în cămin, o pătrime pentru doi beneficiari îngrijiți în cămin și o treime pentru trei sau mai mulți beneficiari îngrijiți în cămin.

Contribuția susținătorului legal împreună cu întreținerea stabilită prin hotărâre judecătorească și datorată copiilor sau altor persoane, nu va putea depăși jumătate din venitul net al celui obligat la plată.

În cazul în care persoanele vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 zile consecutive, contribuţia de întreţinere se recalculează la cerere, scăzându-se suma aferentă zilelor lipsă din cămin, prin raportare la valoarea totală a contribuției de întreținere din luna respectivă.

Perioada maximă în care un beneficiar poate lipsi voluntar din cămin și poate solicita recalcularea contribuției de întreținere este de 30 de zile într-un an calendaristic. Perioada de 30 de zile nu se reportează de la un an la altul.

Beneficiarii nou-instituționalizați pot lipsi voluntar din cămin în cursul anului în care se instituționalizează, o perioadă proporțională cu timpul rămas până la sfârșitul anului din perioada maximă stabilită.

Perioadele de spitalizare ale beneficiarului nu se consideră lipsă voluntară din cămin, în aceste cazuri recalcularea făcându-se pe baza documentului medical de externare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax