Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Ce PRIORITĂŢI are Ministerul Educaţiei în 2016. Învățământul profesional dual aplicat la nivel naţional, renovarea şcolilor, reforma curriculară şi alte obiective


Publicat

educatie

educatieMinisterul Educaţiei a făcut publice obiectivele urmărite în 2016 şi planuri de acţiuni. Printre acestea se regăsesc reglementarea și implementarea la scară națională a învățământului profesional dual, creșterea gradului de absolvire a primului an de învățământ superior, implementarea platformei de gestionare a doctoratelor, reţea socială online pentru cercetători, reabilitarea seismică a clădirilor şi căminelor studenţeşti.

Priorităţi strategice

Asigurarea transparenței în Educație și Cercetare

– crearea unui mecanism integrat de asigurare a transparenței în educație și cercetare: oct/2016

– clarificarea cadrului normativ și instituțional în domeniul educației și cercetării: oct/2016

– corelarea sistemelor informatice existente in instituțiile din educație și cercetare: oct/2016

– creșterea accesibilității publice a datelor privind instituțiile și activitățile din educație și cercetare: oct/2016

Reglementarea și implementarea la scară națională a învățământului profesional dual

– definirea contractului de formare profesională în sistem dual de către MENCS în colaborare cu companiile care finanțează acum acest tip de școală profesională: iulie/2016

– adaptarea planului cadru și a curriculei la nevoile pieței forței de muncă în colaborare cu mediul privat cu accent pe partea practică: iulie/2016

– asigurarea coordonării între mediul privat și unitățile de învățământ: iulie/2016

Îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior, la cel terțiar. Acces și Echitate

creșterea gradului de absolvire a primului an de învățământ superior inclusiv prin proiectul ROSE al Ministerului Educației în parteneriat cu Banca Mondială (împrumut). Susținerea a 300 de licee cu granturi de la nivel național: oct/2016

– măsuri care vor viza licee din învățământul de stat, care au în prezent o rată scăzută de absolvire a școlii sau de promovare a examenului de bacalaureat: oct/2016

– măsuri care vor viza universitățile din sistemul de stat: oct/2016

Implementarea Strategiei de Cercetare Dezvoltare și Inovare (2014-2020) pentru specializare inteligentă

– stabilirea sistemului de monitorizare și evaluare: oct/2016

– dezvoltarea mecanismului de „descoperire antreprenorială” pentru operaționalizarea strategiei: oct/2016

Internaționalizarea învătământului superior

– aprobarea strategiei naționale privind internaționalizarea învătământului superior: sept/2016

– actualizarea și simplificarea prevederilor privind recunoașterea diplomelor: iunie 2016

Procese interne

Dezvoltarea și integrarea Sistemului Informatic din Educație și Cercetare

– operaţionalizarea Registrului Educațional Integrat (REI) prin corelarea platformelor existente de culegere și analiză de date (Registrul Matricol Unic, Platforma culegere a datelor statistice din învățământul superior pentru finanțare – ANS, baza de date a sistemului de învățământ preuniversitar – SIIIR, Sistemul informatic de preluare, evaluare și informare privind tezele de doctorat și de gestionare a titlurilor universitare – DOCT): sept/2016

– implementarea unui sistem trasabilitate între sistemul educațional și piața muncii prin interconectarea datelor din educație (REI și SIIIR) cu cele de piața muncii (Bazele de date REVISAL AJOFM și ANAF); implementarea sistemului va fi asigurat prin intermediul unui grup interministerial și a unor protocoale interministeriale: oct/2016

– implementarea platformei de gestionare a doctoratelor: mai/2016

– implementarea proiectului E-Minister în vederea eficientizării activității de monitorizare și implementare a politicilor educaționale prin debirocratizarea procedurilor interne și introducerea unui circuit securizat online de avizare a documentelor: oct/2016

– dezvoltarea sistemului informațional integrat al cercetării, care cuprinde Registrul cercetătorilor, Registrul infrastructurilor de cercetare, Registrul rezultatelor de cercetare, Registrul contractorilor și Registrul experților evaluatori. Acest sistem care construiește în jurul unor platforme publice existente (e.g. www.erris,gov.ro) va avea o componentă publică accentuată, sub forma unei rețele sociale: sept/2016

Dezvoltarea Învățământului Preuniversitar

– analiza situaţiei din învăţământul special (în colaborare cu Autoritatea pentru Protecţia Copilului) şi stabilirea unui plan de măsuri de remediere a problemelor educaţionale şi sociale ale copiilor incluşi în centre de plasament: mai/2016

– racordarea planurilor cadru și a curriculei pentru gimnaziu la nevoile societății. Dezbatere publică a planurilor cadru pentru clasele V-VIII (Februarie 2015), dezvoltarea curriculei (Iulie 2016), dezbaterea conținutului curicular inclusiv prin intermediul unor evenimente regionale cu cadre didactice și elevi (Septembrie 2016) și lansarea licitiatiilor pentru manualelor școlare (Octombrie 2016): oct/2016

– lansarea unui proiect strategic privind reforma curriculară (7 ani). Proiectul va crește capacitatea ministerului de a evalua periodic curricula și manualele școlare în vederea includerii abordărilor inovative din domeniu: Iunie/2016

– asigurarea unui cadru transparent și intransigent pentru desfășurarea în bune condiții a examenelor naționale: oct/2016

– adoptarea de urgenţă a Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2015 -2020: martie/2016

Dezvoltarea capacității instituționale a universităților

– lansarea unui proiect strategic pentru sprijinirea universităților în vederea implementării propriilor strategii de internaționalizare și adaptării ofertei curriculare la contextul global. Stimularea universităților în a-și promova oferta educațională pe portalul Study in Romania: oct/2016

– lansarea unui proiect strategic finantat din fonduri europene pentru dezvoltarea capacității instituționale a universităților din România si a organismelor centrale (CNATDCU, CNE) în abordarea eticii și Evaluarea internațională a Școlilor Doctorale din România: Mai/2018

Creșterea siguranței activității de învățământ și reabilitarea seismică a clădirilor și căminelor studențești

– evaluarea tuturor şcolilor cu privire la aprobările ISU şi stabilirea împreună cu instituţiile cu responsabilităţi în domeniu a unui plan/program de rezolvare a acestor probleme: Feb/2016

-stabilirea la nivel naţional a unui plan de exerciţii şi proceduri împreună cu ISU privind exerciţii de prevenţie şi reacţie la situaţii de urgenţă: Feb/2016

– prioritizarea investițiilor în reabilitarea clădirilor cu risc seismic și a căminelor studentești: 80 milioane lei, Oct/2016

Dezvoltare Cercetării și Inovării în România

– organizarea unei compețitii internaționale de urbanism și dezvoltare teritorială pentru Laser Valley – Land of Lights asociat infrastructurii de cercetare ELI-NP. Se va elabora un plan integrat de dezvoltare teritorială în vederea creșterii impactului economic și social al infrastructurilor pan-europene de cercetare din România: Oct/2016

– elaborarea Foii naţionale de parcurs (“roadmap”) privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii de cercetare şi instituţionalizarea mecanismului de actualizare a acesteia: sept/2016

– repornirea activităților de la Institutul Cantacuzino conform rolului strategic al acestuia.:47 milioane lei, oct/2016

– dezvoltarea capacității instituționale la Institutul Geologic Român și rezolvarea problemelor privind litoteca: oct/2016

– finanțarea instituțională a performanței în cercetare, dezvoltare și inovare: oct/2016

– adoptarea metodologiei și organizarea concursurilor pentru directori de Institute (Naționale) de Cercetare, Dezvoltare: aprilie/2016

Resurse umane

Îmbunătățirea Managementului Școlar:

– adoptarea unei metodologii privind organizarea alegerilor pentru directorii de școli care să asigure transparența procesului de alegere în vederea restabilirii încrederii în managementul școlilor: Martie/2016

– organizarea concursurilor pentru directorii de scoli: oct/2016

– finalizarea concursurilor pentru inspectori generali și inspectori generali adjuncti: aprilie/2016

Dezvoltarea Carierei Didactice:

Lansarea unui proiect strategic din fonduri europene în vederea operaționalizării masterului didactic/educațional și formarea profesională continuă: Iunie/2016

Resurse financiare

Finanțarea prioritară a infrastucturii școlare

Realizarea în regim de urgenţă cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale a Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale în vederea prioritizării investițiilor în infrastructura școlară, inclusiv în ceea ce privește utilizarea fondurilor din Programul Operațional Regional (POR): Aug/2017

Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii unităților școlare: 234 unități de invățământ preuniversitar de stat din care 174 grădinițe și 67 școli: 90 milioane lei:, Oct/2016

Îmbunătățirea finanțării universităților de stat. Autonomie şi responsabilitate publică.

Transparentizarea finanțării și adoptarea metodologiei de finanțare a universităților de stat pentru 2016. Metodologia include creșterea ponderii indicatorilor care vizează atragerea și susținerea grupurilor dezavantajate, internaționalizarea educației și transparența instituțională: Feb/2016

Creșterea cu 20% a cuantumului alocat de către Minister pentru burse studențești si reformarea sistemului de acordare a acestora în colaborare cu reprezentanții studenților: Martie/2016

Susținerea autonomiei universitare prin deblocarea utilizării banilor din soldul universităților în vederea dezvoltării instituționale: 175 milioane lei din sold: Martie/2016

Asigurarea finanțării competiționale a cercetării și orientarea crescută a acesteia către susținerea specializării inteligente:

Asigurarea predictibilă a finanțării competiționale a proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare. Stabilirea calendarului competiţiilor pentru 2016 şi 2017 din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020 (PN3): Sept/2016

Lansarea competițiilor din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020 (PN3): 285 milioane lei: Oct/2016

Asigurarea finanțării proiectelor din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013 (PN2):500 milioane lei: Oct/2016

Operationalizarea deducerii fiscale de 50% pentru activitățile de cercetare-dezvoltare. Pentru a reduce incertitudinea firmelor privind costurile eligibile pentru această deducere fiscală, se va dezvolta Registrului experților în certificarea activităților de cercetare: Sept/2016

Asigurarea continuării finanțării proiectului ELI-NP: 396 milioane lei: Sept/2016

Procese legislative

Adaptarea cadrului normativ și legislativ privind Educația și Cercetarea

Clarificarea cadrului normativ și instituțional privind acordarea și retragerea titlului de doctor. Elaborarea unui set coerent de propuneri de amendare a actelor normative în vigoare și de recredibilizare a funcționării sistemului de învățământ superior din România, îndeosebi la nivelul studiilor universitare de doctorat: Ian/2016

Elaborarea şi adoptarea „Cartei transparenţei şi accesului la infrastructurile şi rezultatele de cercetare cu finanţare publică”. Acest document stabilește drepturile și obligațiile legate de transparență ale beneficiarilor fondurilor publice de cercetare-dezvoltare: Sept/2016

Adoptarea unei metodologii prin Ordin al ministrului educației pentru selectarea transparentă a părinților în Consiliul de Administrație al școlilor: Sept/2016

Adoptarea strategiei privind internaționalizarea învătământului superior prin HG: Sept/2016Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Atenționare Cod Galben de viscol în zona montană din Alba și în alte județe din țară, până sâmbătă dimineața

Publicat

Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de viscol valabilă până sâmbătă dimineața în zona montană a județului județul Alba și alte județe din țară.

Potrivit ANM, în perioada 20 ianuarie, ora 12:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, la munte, în special la altitudini de peste 1600 m, vântul va avea intensificări, cu rafale ce vor depăși 80 … 100 km/h, va fi viscol, vizibilitatea redusă și zăpada troienită.

De asemenea, în perioada 20 ianuarie, ora 12:00 – 21 ianuarie, ora 02:00 se vor semnala temporar ninsori viscolite în județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș.

În intervalul menționat, în județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, vântul va prezenta intensificări, cu viteze de 55 – 65 km/h, temporar viscolind zăpada.

În zona montană înaltă vântul va continua să prezinte intensificări și la sfârșitul săptămânii, temporar vor fi ninsori viscolite și vizibilitate redusă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Un bărbat care a aruncat peste 200 kg de deșeuri la marginea orașului Teiuș, identificat și amendat de polițiștii locali

Publicat

Polițiștii locali din Teiuș au identificat și amendat un bărbat care a aruncat peste 200 de kilograme de deșeuri pe un câmp de la marginea orașului. 

„Poliția locală Teiuș desfășoară o activitate susținută pentru a avea un oraș îngrijit, un mediu curat și sănătos. Cuvântul de ordine este toleranță zero, față de cei care nu respectă regulile de colectare a gunoiului în oraș și aruncă, în total dispreț față de semeni, deșeuri la întâmplare.

Acționând pe această linie, politiștii locali din Teiuș au identificat persoana care a aruncat peste 200 kg deșeuri amestecate într-o zonă mai ferită a orașului nostru.

Astfel, numitul L.P.P. din orașul Teiuș a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea HCL 17/2021, privind regimul deșeurilor, cu o amendă de 1.000 lei.

Acțiunile poliției locale Teius continuă”, au scris reprezentanții Primăriei Teiuș, joi, pe pagina de Facebook.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Șeful ANRE, Dumitru Chiriță, își petrece criza energetică într-un paradis tropical. La Punta Cana, în plin scandal al facturilor

Publicat

Președintele ANRE, Dumitru Chiriță, a plecat în concediu în Republica Dominicană, potrivit unor surse din interiorul instituției. În plin scandal al facturilor și al exploziei prețurilor la energie, a ales un paradis tropical. 

Potrivit cursdeguvernare.ro, versiunea oficială care pe care o cunosc funcționarii ANRE este că președintele se află în concediu din motive medicale.

Dumitru Chiriță a fost văzut însă în zona Punta Cana. Președintele ANRE nu a putut fi contactat de jurnaliștii publicației, pentru a lămuri diferența dintre varianta oficială care se știe în instituție și locul în care se află de fapt.

ANRE se află zilele acestea în plin proces de control la furnizorii de energie, în urma scandalului facturilor și abia de săptămâna trecută a început să dea amenzi acestora pentru emiterea greșită a facturilor către consumatorii casnici – fiind trase, tardiv, la răspundere, companii precum Enel, Electrica Furnizare, Gaz Vest etc.

Șeful ANRE Dumitru Chiriță este unul dintre bugetarii de lux ai României care nu are de suferit de pe urma creșterii prețurilor la energie.

Vezi și: Șeful ANRE, tăcut în scandalul facturilor la energie. Bugetarul Dumitru Chiriță are 12000 de euro pe lună și nu simte scumpirile

Acesta a fost instalat politic și a păstrat o liniște deplină în plin scandal al facturilor majorate, deși este unul dintre principalii responsabili. Duce acasă 12.000 de euro pe lună.

Liniștea de care s-a înconjurat este explicabilă acum și prin faptul că a plecat pe o insulă exotică, unde nu sunt probleme cu încălzirea.

Potrivit declarației de avere, președintele fantomatic al ANRE încasează anual 707.000 de lei, ceea ce înseamnă aproape 12.000 de euro lunar. Comparativ, președintele Klaus Iohannis încasează doar 3.000 de euro lunar.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ACCIDENT pe DN 74, în zona localității Izvoru Ampoiului. Un șofer a fost rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Publicat

politie, IPJ, masina politie

Un accident rutier s-a produs joi dimineața pe drumul național DN 74, pe raza localității Izvoru Ampoiului.

Potrivit IPJ Alba, un autoturism un autoturism a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

În urma accidentului, conducătorul autoturismului a suferit leziuni, posibil ușoare.

Traficul rutier nu este afectat.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate