Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

CONCURS pentru ocuparea funcţiilor de directori de şcoli, în iulie-august, cu modificări în metodologie. LISTA posturilor vacante din ALBA


Publicat

invatator

profesor scoala elev ora clasaUn nou concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori de şcoli rămase neocupate ar urma să fie organizat în acest an, în perioada iulie-august. În acest sens, Ministerul Educaţiei a actualizează metodologia de concurs, cu modificări şi propuneri transmise de către inspectoratele şcolare şi sindicate. Metodologia se află în stadiu de proiect şi este în consultare, până la data de 11 mai. În judeţul Alba, sunt 82 de posturi de directori, respectiv directori adjuncţi ce nu au fost ocupate, deocamdată, prin concurs.

Faţă de metodologia în vigoare, sunt propuse mai multe modificări. O parte dintre acestea au fost prezentate pentru Alba24 de inspectorul şcolar general IŞJ Alba, Marcela Dărămuş.

În ceea ce priveşte componenţa comisiei de concurs, dacă până acum era formată din persoane propuse de consiliul profesoral al şcolii respective şi reprezentanţi ai primăriei, în noua formulă, tot cu cinci membri, comisia va include inspectorul școlar general adjunct sau inspectorul școlar pentru management instituțional sau inspector şcolar, cu titlul de coordonator, respectiv patru membri (doi inspectori şcolari şi doi directori de la unităţi de învăţământ).

Astfel, reprezentanţii comunităţilor locale (ai primăriilor) vor fi doar observatori la concurs, nu membri în comisie (evaluatori).

În cadrul probei scrise, care constă în rezolvarea în maximum 60 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale, se va evalua în proporție de 50% elemente de legislaţie şcolară și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților.

De asemenea, testul grilă va fi diferenţiat, pentru candidaţii la posturile de directori ai unităţilor de învăţământ preşcolar, faţă de ceilalţi candidaţi.

În ceea ce priveşte evaluarea CV-ului, se propun schimbări de punctaj. De exemplu, condiţia “doctorat în management educaţional ori în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea” va avea 0,5 puncte (până acum, 1 punct), “participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul educaţional, politici educaţionale, asigurarea calităţii educaţiei în ţară sau în străinătate” va fi notată cu 2 puncte (anterior, stagiile în ţară erau 1 punct, iar cele în străinătate, 1 punct) sau „experienţa în activitate” – 1,25 puncte (faţă de 1 punct).

Sunt şi schimbări în bibliografia de concurs şi în procedura de înregistrare a dosarelor de înscriere. Acestea vor putea fi depuse şi letric şi încărcate electronic în platformă.

Reamintim că la concursul organizat la sfârşitul anului 2016 – începutul anului 2017, doar jumătate dintre funcţiile scoase la concurs au fost ocupate. Restul au rămas cu directori detaşaţi în interesul învăţământului (adică aceleaşi persoane, unele dintre ele care nu promovaseră testele).

Vezi şi IŞJ Alba: REZULTATELE finale, după contestaţii la CONCURSUL pentru ocuparea funcţiilor de directori la şcoli din judeţ

Posturi vacante de directori de şcoli (ocupate în prezent prin detaşare în interesul învăţământului) în judeţul Alba (63 de posturi):

Şcoala Gimnazială Mogoş

Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montană

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Şcoala Gimnazială Livezile

Şcoala Gimnazială Lopadea Nouă

Şcoala Gimnazială Hopârta

Şcoala Gimnazială Mirăslău

Şcoala Gimnazială „Sebes Pal” Rimetea

Şcoala Gimnazială Râmeţ

Şcoala Gimnazială Ponor

Centrul Judeţean De Resurse Şi Asistenţă Educaţională Alba

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia

Seminarul Teologic Ortodox  „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

Grădiniţa Cu Program Prelungit „Scufița Roșie” Alba Iulia

Grădiniţa Cu Program Normal Nr.16 Alba Iulia

Şcoala Gimnazială Ciugud

Şcoala Gimnazială Berghin

Şcoala Gimnazială Blandiana

Şcoala Gimnazială Meteş

Şcoala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalţ

Şcoala Gimnazială „David Prodan” Săliştea

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia De Arieş

Şcoala Gimnazială Ocoliş

Şcoala Gimnazială Poşaga De Jos

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj

Şcoala Gimnazială „Ion Micu Moldovan” Blaj

Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aaron” Blaj

Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Cergău Mare

Şcoala Gimnazială Crăciunelu De Jos

Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă

Şcoala Gimnazială Roşia De Secaş

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel

Şcoala Gimnazială Şona

Şcoala Gimnazială „Ion  Bianu” Valea Lungă

Liceul Tehnologic De Turism Şi Alimentaţie Arieşeni

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Avram Iancu

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gârda De Sus

Şcoala Gimnazială „Horea” Horea

Şcoala Gimnazială „Prof. Univ. Dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului

Şcoala Gimnazială Scărişoara

Şcoala Gimnazială Sohodol

Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir

Şcoala Gimnazială „Iosif Sârbu” Şibot

Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Cetatea De Baltă

Şcoala Gimnazială Fărău

Şcoala Gimnazială Noşlac

Liceul Cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş

Şcoala Gimnazială Câlnic

Şcoala Gimnazială Daia Română

Şcoala Gimnazială Doştat

Şcoala Gimnazială Gârbova

Şcoala Gimnazială Ohaba

Şcoala Gimnazială Săsciori

Şcoala Gimnazială Şpring

Şcoala Gimnazială Şugag

Şcoala Gimnazială Întregalde

Şcoala Gimnazială Stremţ

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna

Şcoala Gimnazială Almaşu Mare

Posturi vacante de directori adjuncţi (ocupate în prezent prin detaşare în interesul învăţământului) în judeţul Alba (19 posturi):

Liceul „Horea, Cloşca Şi Crişan” Abrud

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

Colegiul National „Bethlen Gabor” Aiud

Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

Liceul Cu Program Sportiv Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu

Şcoala Gimnazială Şona

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac

Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureş

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea

Liceul Cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

Liceul Tehnologic Sebeş

Şcoala Gimnazială Nr.2 Sebeş

Şcoala Gimnazială Săsciori

Şcoala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos

 

Metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director / directori adjunc la unităţile de învăţământ de stat – detalii din proiectul MEN

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat, din CJRAE/CMBRAE, din unitățile de învățământ special, din centrele școlare pentru educație incluzivă și centrele școlare, din centrele de excelență se organizează, în conformitate cu prevederile art. 257 alin. (2) şi (21) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin inspectoratul școlar județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor se organizează de către Ministerul Educației Naționale, prin direcțiile generale care coordonează activitatea în învățământul preuniversitar.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ particular autorizate/acreditate se organizează de către consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ

La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat și particular, precum și din Palatul Național al Copiilor pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

– au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

– sunt membre ale corpului național de experți în management educațional

– sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

– dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

– nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului sau în anul şcolar în curs, în care a funcţionat efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

– nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

– sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin.(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

– au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual.

La unitățile de învățământ în care există și nivelul preșcolar/ primar, funcția de director adjunct poate fi ocupată și de institutori/profesori pentru învățământul preșcolar/primar, precum și de cadre didactice care au fost încadrate pe un post de educatoare/ învățător/ institutor/ profesor pentru învățământ preșcolar/profesor pentru învățământ primar, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) și condițiile necesare pentru ocuparea funcției didactice de institutor/profesor pentru învățământ preșcolar, respectiv institutor/ profesor pentru învățământ primar.

La unitățile de învățământ în care nu există și nivelul preșcolar/ primar pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct nu se pot înscrie absolvenţi ai colegiilor universitare/ pedagogice de institutori, chiar dacă au dobândit atestatul de echivalare pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT). La unitățile de învățământ în care există și nivelul gimnazial/ profesional, funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate şi de absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire sau de absolvenţi ai ciclului I de studii universitare cu diplomă de licenţă, precum şi absolvenţi cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”. Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează doar pe nivelurile de învăţământ liceal şi/sau postliceal este condiționată de absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată ori absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă şi a ciclului II de studii universitare de masterat/master.

În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective dovedite cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităţilor, certificat de competenţe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie sau, în cazul etnicilor maghiari, germani etc., adeverinţă eliberată de organizaţia care reprezintă minoritatea respectivă la nivel judeţean.

În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective dovedite cu documente justificative. În această situaţie, inspectoratele şcolare identifică funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ care necesită respectarea condiţiei ca unul dintre directori să cunoască limba minorităţii şi afișează această listă la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul inspectoratului şcolar menţionând că pentru aceste funcţii candidaţii trebuie să îndeplinească aceste cerinţe.

Participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcţii de director adjunct este condiționată de prezentarea de către candidat a unui document scris care să ateste consultarea organizației care reprezintă în Parlament minoritatea respectivă sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale.

În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcţia de director nu se aplică prevederile art. (8) şi (9).

Participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct din liceele și seminariile teologice este condiționată de obținerea de către candidat a avizului scris (binecuvântării) din partea cultului respectiv.

Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt:

– prestarea de către cadrul didactic a oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă, pe o rază de 500 m de imobilul/imobilele în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ pentru care candidează;

– comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;

– practicarea, în public, a unor activități cu componență lubrică sau a altora care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.

Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.

Dosarul de înscriere la concurs se depune în format letric la instituția care organizează concursul, registratura inspectoratului şcolar/ Ministerului Educaţiei Naţionale/ secretariatul unităţii de învăţământ particular şi/sau se încarcă electronic pe platforma informatică dedicată, trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

– cerere/ cereri de înscriere completată/completate electronic şi semnată/semnate de candidat;

– cartea de identitate;

– certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

– hotărârile judecătorești/ alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;

– actele de studii: diplomă de absolvire în situația candidaților absolvenți ai colegiilor universitare pedagogice de institutori, diplomă de licență/absolvire a studiilor universitare, foi matricole/suplimente de diplomă;

– documentul care atestă calitatea de membru al corpului național de experți în managementul educațional;

– ultimul document de numire/ transfer/ repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;

– certificatul ultimului grad didactic obținut sau diploma de doctor/adeverința care atestă obținerea titlului de doctor, după caz;

– adeverință/ adeverințe care atestă obținerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii 4 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale, indiferent de perioada în care candidatul și-a desfășurat activitatea, corespunzătoare funcțiilor îndeplinite în perioada respectivă;

– adeverință/ adeverințe care atestă că nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului sau în anul şcolar în curs, lucrat efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea;

– cazier judiciar;

– certificat medical

– declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

– binecuvântarea cultului emisă în vederea ocupării prin concurs a funcției de director sau de director adjunct, în cazul liceelor și seminariilor teologice, respectiv documentul scris care atestă consultarea organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, documentul scris care atestă consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale, în cazul unităților de învățământ cu predare într-o limbă a unei minorități naționale, avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;

– curriculum vitae Europass, la care se anexează documente doveditoare care să susțină declarațiile din curriculum vitae;

– scrisoarea/ scrisorile de intenție în care candidatul prezintă cum apreciază că răspunde criteriilor de competență, expertiză, profil personal și atribuțiilor funcției de director/ director adjunct la unitatea/ unităţile de învățământ pentru care candidează;

– oferta managerială/ ofertele manageriale pentru unitatea/ unitățile de învățământ pentru care candidează în plic sigilat;

– declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs;

– opisul dosarului, în două exemplare, în care este consemnat numărul total de pagini

PROBE

Proba scrisă, care constă în rezolvarea în maximum 60 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale, în cadrul căreia se evaluează în proporție de 50% elemente de legislaţie şcolară și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților;

Analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 3, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae;

Interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale, precum şi răspunsurile la întrebările privind legislaţia şcolară, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 4.

Testul-grilă este diferențiat pentru unităţi de învăţământ preşcolar, respectiv pentru celelalte unităţi de învăţământ. Competențele manageriale care se evaluează în cadrul probei scrise sunt prevăzute în anexa nr. 6. Testul-grilă se elaborează de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Transmiterea testului-grilă către centrele speciale de concurs se realizează de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Oferta managerială a candidatului trebuie să conțină o analiză a proiectului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ existent, însoțit de un plan operațional pentru o durată de un an, iar în situația în care la nivelul unității de învățământ nu s-a realizat proiectul de dezvoltare instituțională sau acesta a expirat, o propunere de proiect de dezvoltare instituțională a unității de învățământ, însoțit de un plan operațional pentru o durată de un an.

Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Punctajul final se calculează conform anexei nr. 5. Sunt declarați „admiși” candidații care au obţinut un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă, iar din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs de la alin. (1), un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Toate probele sunt obligatorii

Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total.

Desfășurarea probelor de concurs la care participă candidații se înregistrează audio-video. Fișierele rezultate se înregistrează pe suport DVD și se arhivează alături de celelalte documente de concurs.

La desfășurarea concursului pentru funcțiile de director și de director adjunct sunt invitați să participe în calitate de observatori:

– câte un reprezentant al organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ; pentru unitățile de învățământ în care nu există organizație sindicală/nu există organizație sindicală afiliată la o federație reprezentativă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, participă cu statut de observator un reprezentant al salariaților de la unitatea de învățământ pentru care se organizează concursul, ales în consiliul profesoral, prin vot secret, cu majoritate simplă;

– reprezentantul desemnat de organizaţia judeţeană/municipiului Bucureşti a asociațiilor de părinţi;

– câte un reprezentant al autorităților administrației publice locale/județene, după caz;

– reprezentantul consiliului judeţean al elevilor, care are cel puțin vârsta de 18 ani la momentul organizării concursului, în cazul unităților de învățământ de nivel liceal/postliceal;

– în cazul liceelor, seminariilor teologice și unităților de învățământ confesional, delegatul desemnat de cultul respectiv.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director la unități de învățământ preşcolar de stat, se constituie, prin decizie a inspectorului școlar general, în următoarea componență:

– preşedinte – inspector școlar care coordonează activitatea învăţământului preşcolar sau primar/inspector şcolar;

– 4 membri – 2 inspectori şcolari şi 2 directori de la unități de învățământ preşcolar de stat;

– 1 secretar – inspector școlar/cadru didactic desemnat de inspectoratul școlar.

Comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la unitățile de învățământ de stat:

– preşedinte – inspector școlar general adjunct/inspector școlar pentru management instituțional/inspector şcolar;

– 4 membri – 2 inspectori şcolari şi 2 directori de la unităţi de învăţământ care şcolarizează pentru nivelul de învăţământ liceal;

– 2 secretari – inspectori școlari/cadre didactice desemnate de inspectoratul școlar.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

ANUNȚ: Biroul de Cadastru MAXIM Alba Iulia angajează personal pentru munca de teren și de birou

Publicat

Recrutăm personal pentru activițati de teren și personal pentru munca de teren și munca de birou.

Profilul vizat este:

  • – Seriozitate
  • – Disciplină
  • – Dorintă de muncă și de a asimila informații noi

Trainingul este oferit de noi gratuit.

Oferim șansa dezvoltării profesionale într-un mediu modern cu aparatură si tehnologie de ultima generatie.

Pe langă oportunitațile de evoluție profesională punem la dispoziție o gama variata de sisteme financiare accesibile și atractive!

Va asteptăm cu CV la sediu sau pe adresa de email: cadastrumaxim@yahoo.com

Ne găsiti usor pe orice GPS căutând: BIROU CADASTRU MAXIM.

Vă asteptăm!

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Rabla pentru electrocasnice începe în 14 mai. Care sunt condiţiile şi ce produse intră în program

Publicat

Programul Rabla pentru electrocasnice va lua startul peste o săptămână, în data de 14 mai. În acest an, fiecare domeniu de electrocasnice va avea propriul buget. Potrivit ministrului Mediului, Tanczos Barna, măsura a fost luată după ce, în ediția anterioară a programului, cei mai mulți bani au fost folosiți pentru cumpărarea de televizoare.

Ministrul a anunțat că primele produse care intră în program sunt maşinile de spălat rufe sau vase, frigiderele şi uscătoarele de rufe. Mai încolo, se vor putea achiziţiona inclusiv laptopuri şi tablete. 

„Pe 14 mai începe Rabla pentru electrocasnice. Regula de bază este, în primul rând, să subvenţionăm schimbarea aparaturii electrocasnice care consumă cel mai mult în casă: frigiderul, maşina de spălat rufe, maşina de uscat rufe. Sunt cele trei cu care pornim”, a spus Tanczos Barna, joi seara, la Digi24.

Prima săptămână o să fie de înscriere, de înregistrare în sistem pentru toţi cetăţenii care doresc să participe în program, după care, la o săptămână, porneşte partea programului pentru cele trei componente: maşini de spălat rufe (și mașinile de spălat vase intră în program), mașini de uscat rufe şi frigidere, a explicat ministrul mediului.

O etapă ulterioară este dedicată pentru laptopuri, tablete şi televizoare.

„Alocăm sume pentru fiecare componentă separat, astfel încât să nu ne trezim, cum s-a trezit ministerul acum doi ani, cred, că 40% sau 60% din bani se duc pe televizoare”, a explicat ministrul mediului, joi seară, la Digi24.

Un echipament vechi cu care participăm la programul Rabla pentru electrocasnice, un frigider, de pildă, poate fi dus la magazinul de unde ne achiziționăm unul nou sau poate veni o echipă să-l ridice de acasă, așa cum se întâmplă și în cazul unei achiziții online.

„În principiu, la fiecare (echipament) se predă ceea ce se cumpără, dar vor fi specificate la fiecare. Vor fi și excepții, acolo unde vrem să ajutăm, de exemplu la laptopuri, tablete, trebuie să ajutăm familiile care nu-și pot trimite copiii la școală. Sau aparatura de aer condiționat – acolo putem să venim cu un consumator mai mare, ca să avem această regulă de a preda un aparat electrocasnic”, a precizat Tanczos Barna.

Inițial, Rabla pentru electrocasnice trebuia să înceapă în 15 decembrie 2020, însă programul a fost amânat din cauza insecurității cibernetice. Ulterior, s-a așteptat bugetul pentru 2021 pentru a fi relansat. Bugetul alocat acum pentru Rabla electrocasnice (75 milioane de lei) este considerabil mai mare decât în ediția trecută, din 2019, când a fost de 40 de milioane de lei.

În cadrul programului, persoanele fizice beneficiază de vouchere pentru achiziţionarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic, cu eficiență energetică clasa A++ și A+++, dacă predau echipamente electronice vechi.

sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Subprefectul de Alba, Viorel Rașcovici, DEMISIONEAZĂ din funcție. Și-a anunțat colegii de partid pe grupul de comunicare

Publicat

Subprefectul de Alba, Viorel Rașcovici, și-a anunțat demisia din motive personale pe grupurile de discuție de discuții interne ale USR PLUS, urmând ca în cursul zilei să o depună la Ministerul de Interne. 

Acest lucru a fost confirmat de deputatul de Alba, Beniamin Todosiu, care a spus că Rașcovici ar urma să își înainteze demisia astăzi.

Prefectul Nicoale Albu a declarat pentru Alba24 că a fost anunțat și el de acest lucru, chiar de către subprefect.

Beniamin Todosiu a anunțat deja situația la București și spune că deocamdată partidul nu are un alt om pentru această funcție.

Lucrurile s-au precipitat brusc după ce reprezentanții Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca au admis într-un răspuns pentru Alba24 că studiile post-universitare pe care actualul subprefect de Alba, Viorel Rașcovici, spune că le-a urmat la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, ar putea să nu aibă la bază o diplomă de licență valabilă.

Reprezentanții universității spun că acest lucru a rezultat din ”verificările preliminare” și că au solicitat clarificări de la Ministerul Educației.

De asemenea, aceștia spun că vor ”proceda imediat la efectuarea demersurilor permise de lege”, după primirea răspunsului.

Citește și: Mircea Hava anunță schimbarea subprefectului Rașcovici. „O atitudine perversă, USR a „pariat” un întreg sistem pe mâna unui om”

În CV-ul depus cu prilejul instalării ca sub-prefect, Viorel Rașcovici a scris că a urmat ”Universitatea Internațională Deschisă Tecnoeconomie (greșeala este preluată din CV – n.red.) și Cooperare Româno-Americană din București, Facultatea de Drept, Legislație Internațională Comparată, Diplomație și Consultanță Juridico-Economică, domeniul fundamental științe juridice”.

Sună pompos, însă în realitate era doar o fabrică de diplome.

Politicianul (fost polițist) a scris că a urmat aceste cursuri între 2001 și 2005, doar că, în perioada respectivă, „instituția de învățământ” avea probleme serioase cu legea, fiind chiar închisă.

Potrivit unui comunicat al ANPC, universitatea practica o ”publicitate înșelătoare” și oferea servicii neautorizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Utilizarea diplomei respective de către Rașcovici a dus la probleme majore și la IPJ Alba, unde a încasat sporuri pentru studii superioare și o investigație legată de acest subiect este aproape finalizată.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Aparatură medicală de peste 520.000 de lei pentru dotarea secțiilor ORL și Neurologie de la Spitalul Județean din Alba Iulia

Publicat

Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia cumpără aparatură medicală în valoare de peste 520.000 de lei, pentru dotarea secțiilor ORL și Neurologie. Se vor achiziționa 12 monitoare funcții vitale, o stație centrală de monitorizare plus 5 monitoare funcții vitale, o unit ORL, două scaune consultație ORL și 12 injectomate. 

Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a lansat miercuri, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de aparatură medicală, respectiv monitoare funcții vitale, unit ORL și scaune, injectomate.

Valoarea totală estimată este de 525.629 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, achiziția va cuprinde:

  • monitoare funcții vitale (12 buc.) – vor permite monitorizarea următorilor parametrii: ECG, Frecvența Cardiacă (HR), Respirație (RR), SpO2, Puls, Tensiunea arterială neinvazivă (NIBP), Temperatura (Temp)
  • stație centrală de monitorizare plus 5 monitoare funcții vitale – stație centrală de supraveghere pentru minim 8 monitoare cu posibilitate de upgrade. Stația va putea stoca pentru minim 10 zile datele pacienților monitorizați: parametrii numerici, formele de undă, alarmele și evenimentele.
  • Unit ORL și două scaune consultație ORL – Unit compact, ergonomic și independent, mobil pe roți antistatice pivotante
  • injectomate (12 buc.) – pompă pentru seringi ce poate fi utilizată la adulți, copii și nou-născuți. Posibilitate de administrarea intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale şi enterale, posibilitate de administrare a substanțelor medicale și farmaceutice în regim PCA și TCI, posibilitate de folosire de sine stătător, ușor de utilizat în transport pacienți sau posibilitate de andocare într-o stație.

„Necesitatea achiziționării acestor aparate ar duce la creșterea profesionalismului, creșterea calității actului medical”, se precizează în caietul de sarcini.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate