Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Dovada că salariile din Sănătate au scăzut. Memoriu trimis la Guvern de către Spitalul Județean Alba


Publicat

upu

Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia a adresat vineri un memoriu autorităților centrale prin care susține că, odată cu aplicarea prevederilor legale, salariile mai multor categorii de personal au scăzut în luna martie comparativ cu luna februarie. Potrivit deputatului PNL de Alba, Florin Roman, aceasta este dovada scrisă că veniturile din Sănătate au scăzut și, în același timp, proba că guvernarea PSD-ALDE a mințit că salariile angajaților din sistemul de sănătate vor crește.

„Potrivit unui memoriu al Spitalului Județean de Urgență Alba-Iulia adresat autorităților centrale, veniturile multor angajați au scăzut: <aceste categorii de personal sunt- chimist, biolog, profesor CFM, psiholog, kinetoterapeut, sociolog, asistent social, registrator medical, infirmier, brancardier, îngrijitoare de curățenie, astfel că un număr de 273 de salariați din totalul de 1227 au suferit scăderi de venituri comparativ cu luna anterioară, respectiv comparând salariile pe martie 2018 cu cele din februarie 2018>.

Această situație ne arată că angajații din sănătate au fost și ei păcăliți ca și alți angajați din sistemul bugetar. Grav este faptul că personalul medical a ajuns nu doar să aibă salarii mai mici, ci să existe discriminări în funcție de unitățile medicale în care profesează.

Ministerul Sănătății a aplicat regulamentul de sporuri în mod diferit la nivelul județelor, iar salariile s-au calculat fără o bază legală reală. Având în vedere această situație atât de evidentă, protestele sindicatelor din sănătate sunt justificate! Este clar că niciun angajat nu protestează dacă îi este mai bine, ci doar dacă drepturile îi sunt încălcate.

Coaliția majoritară din Parlament a refuzat amendamentele PNL aduse legii salarizării și ordonanțelor de modificare, deși propunerile noastre ar fi evitat haosul din așa-zis lege a salarizării unitare. Această realitate ne arată iresponsabilitatea majorității parlamentare”, a transmis deputatul Florin Roman.

Redăm integral memoriul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, cu privire la efectele aplicării Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială„:

Prin prezentul memoriu dorim să vă supunem atenției următoarele discrepanțe salariale determinate de punerea în aplicare a HGR nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, respectiv a Legii – cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care potrivit art.25 limitează suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor la 30% din suma salariilor de bază.

Prin aplicarea prevederilor legale mentionate mai sus, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia procentul sporurilor în salariile de bază realizat pe luna martie este de 41.56% , în condițiile stabilirii procentelor de spor de condiții la minimul prevăzut de HGR 153/2018.

Acest fapt a dus la diminuarea salariilor nete ale categoriilor de personal care nu au beneficiat de prevederile art.38 alin.3 lit.b, conform cărora începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, au fost majorate la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022.

Aceste categorii de personal sunt: chimist, biolog, profesor CFM, psiholog, kinetoterapeut, sociolog, asistent social, registrator medical, infirmier, brancardier, îngrijitoare de curățenie, astfel că un număr de 273 de salariați din totalul de 1227 au suferit scăderi de venituri comparativ cu luna anterioară, respectiv comparand salariile pe martie 2018 cu cele din februarie 2018.

Exemplificăm în tabelul de mai jos, cateva categorii de funcții cărora le-au scăzut salariile nete pentru luna martie 2018 față de luna februarie 2018 :

Nr. crt

Loc de muncă

Funcția

Gradația

Salariu baza februarie 2018

Salariu baza martie 2018

Salariu net fara normă de hrană, fara retineri si popriri februarie 2018

Salariu net fara normă de hrană, fara retineri si popriri martie 2018

Diferente net martie fata de februarie

1

SECTIA CARDIOLOGIE -COMP.TERAPIE INTENSIVA CORONA.

INFIRMIER/A

5

2310

2310

3558

2753

-805

2

SECTIA CARDIOLOGIE -COMP.TERAPIE INTENSIVA CORONA.

INGRIJITOARE

5

2275

2275

2585

2414

-171

3

COMP.INGRIJIRI PALIATIVE

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

2

3925

3925

3539

3169

-370

4

COMP.INGRIJIRI PALIATIVE

PSIHOLOG PRACTICANT

3

3462

3462

3107

2732

-375

5

COMP.INGRIJIRI PALIATIVE

INFIRMIER/A

5

2148

2148

2262

2137

-125

6

SECTIA NEONATOLOGIE COMP. TERAPIE INTENSIVĂ

INFIRMIER/A

5

2310

2310

2929

2671

-258

7

SECTIA A.T.I

INFIRMIER/A

5

2310

2310

2893

2635

-258

8

SECTIA A.T.I

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

5

2902

2902

3025

2599

-426

9

SECTIA A.T.I

INGRIJITOARE

5

2275

2275

2504

2226

-278

10

COMP.HIV/SIDA

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL S

5

4297

5412

6340

5916

-424

11

COMP.HIV/SIDA

INGRIJITOARE

5

2117

2117

2631

2068

-563

12

SECTIA BOLI INFECTIOASE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

5

2787

2787

2259

1950

-309

13

SECTIA PSIHIATRIE ACUTI

PSIHOLOG SPECIALIST

4

4103

4103

4386

3568

-818

14

SECTIA PSIHIATRIE ACUTI

INFIRMIER/A

5

2148

2148

2597

2343

-254

15

SECTIA PSIHIATRIE ACUTI

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL

5

2787

2787

3074

2613

-461

16

SECTIA PSIHIATRIE ACUTI

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

5

2550

2550

2658

2209

-449

17

COMP.RECUPERARE NEUROLOGICA

PROFESOR CFM PRINCIPAL

3

4122

4122

4315

3590

-725

18

COMP.RECUPERARE NEUROLOGICA

KINETOTERAPEUT PRINCIPAL

4

4225

4225

4423

3680

-743

19

STATIA DE HEMODIALIZA

INFIRMIER/A

3

2045

2045

2204

2024

-180

20

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

BIOLOG MEDICAL PRINCIPAL

5

4589

4589

4125

3085

-1040

21

LABORATOR BACTERIOLOGIE

CHIMIST MEDICAL PRINCIPAL

5

4589

4589

5471

3690

-1781

22

LABORATOR BACTERIOLOGIE

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

5

4268

5359

5342

3693

-1649

23

UNITATE PRIMIRE URGENTE

INGRIJITOARE UPU

5

2275

2275

2917

2517

-400

24

UNITATE PRIMIRE URGENTE

BRANCARDIER UPU

5

2275

2275

2946

2625

-321

25

UNITATE PRIMIRE URGENTE

REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL UPU

5

2902

2902

3692

3355

-337

26

UNITATE PRIMIRE URGENTE

INGRIJITOARE UPU

2

2063

2063

2924

2302

-622

27

UNITATE PRIMIRE URGENTE

INFIRMIER/A UPU

3

2199

2199

2786

2474

-312

28

DISPENSAR TBC

BIOLOG MEDICAL PRINCIPAL

5

4589

4589

5343

4130

-1213

29

DISPENSAR TBC

INGRIJITOARE

5

2117

2117

2529

1889

-640

30

COMPARTIMENT UROLOGIE

INGRIJITOARE

5

2117

2117

1613

1470

-143

31

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

INGRIJITOARE

5

2117

2117

1782

1610

-172

De asemenea, pierderi de venituri a înregistrat o parte a personalului din cadrul Serviciului de Medicină Legală Alba, care la data de 01.01.2018 au fost plafonați la salariul din 2022 iar acum datorită reducerii procentului de spor de condiții de la 100%, 75% la 55 % salariile nete au scăzut cu sume cuprinse între 1623 – 2033 lei pentru asistent medical principal, 805 lei pentru farmacist primar și 408 lei pentru chimist medical principal.

În conformitate cu Anexa nr. II, Capitolul I, din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, personalul care ocupă funcții de conducere, în speță directorul financiar – contabil și directorul de îngrijiri beneficiază de următoarele salarii de bază, astfel:

Spitale peste 400 paturi

Funcția

Salariul de bază

Act normativ

Director financiar contabil gradul II

8798

2022

Anexa II, Capitolul I, pct 1.1 din Legea nr. 153/2017

Director financiar contabil gradul II

8798

01.01.2018

Art 38 alin (3) lit.(a) coroborat cu art. 38 alin (6) din Legea nr. 153/2017

Director de îngrijiri gradul II

7006

2022

Anexa II, Capitolul I, pct 1.1 din Legea nr. 153/2017

Director de îngrijiri gradul II

7006

01.01.2018

Art 38 alin (3) lit.(a) coroborat cu art. 38 alin (6) din Legea nr. 153/2017

Director de îngrijiri gradul II

5817

01.04.2018

Art.1 pct.8 (16^3) din Legea 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm ca neechitabil nivelul de salarizare a acestor funcții de conducere care fac parte din comitetul director al unității și care iau parte în egală măsură la deciziile de management ale spitalului, participând activ la gestionarea fondurilor publice şi la asigurarea condiţiilor optime de desfaşurare a activitaţii medicale.

În concluzie, pentru respectarea principiilor prevăzute la art. 6 din Legea – cadru nr. 153/2017, și anume:

b) principiul nediscriminarii, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție;

c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru munca cu valoare egală;

d) principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor;

f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate;”se impune:

majorarea salariilor de bază pentru întreg personalul încadrat în unitățile sanitare;

– stabilirea unui procent diferențiat pe ordonator principal de credite, pentru limitarea sporurilor compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, raportate la suma salariilor de bază.

„Suntem nemulțumiți de modul cum au decurs negocierile pentru acordarea sporurilor de secție la Spitalul Județean Alba Iulia. Suntem printre puținele spitale din țară, dacă nu singurul, care au acordat sporurile preferențial, ATI-ul beneficiind de cuantumul minim din grila aprobată de Guvern. Toate spitalele din județ au acordat sporurile maxime pentru secția ATI, cu toate că activitatea lor se rezumă doar la anestezie și terapie intensivă post-operatorie”, a declarat dr. Ionel Mucea, șeful secției ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 69 de cazuri COVID în 24 de ore. Incidență sub 3 la Alba Iulia, noi cazuri în focare din județ. Situația pe localități

Publicat

Au fost înregistrate 69 cazuri noi COVID-19 în județul Alba, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, marți, 19 ianuarie.

De la începutul pandemiei, în județul Alba, au fost raportate 13.350 de îmbolnăviri. Dintre acestea, 12114 de persoane au fost declarate vindecate și s-au înregistrat 352 decese.

Luni, în Alba au fost prelucrate 684 de probe (390 de probe la SJU si 294 de probe la DSP). Numărul total de teste efectuate pana în prezent în județ a ajuns la 150125.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (35 cazuri noi)

Alba Iulia – 19

Câmpeni – 5

Ocna Mureș – 3

Aiud – 2

Sebeș – 2

Teiuș – 2

Cugir – 2

Rural (11 cazuri noi)

Galda de Jos – 3

Meteș – 2

Ciugud – 1

Ighiu – 1

Mihalț – 1

Pianu – 1

Săsciori – 1

Vințu de Jos – 1

Alte 23 cazuri noi confirmate în focare existent.

N.red – potrivit unor surse medicale, aceste 23 de cazuri sunt confirmate în două centre de îngrijire – Abrud și Gârbova – și într-o locuință protejată pentru adulți.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (5-18 ianuarie) – 1,82 (anterior 1,96).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 5-18 ianuarie – incidența cazurilor COVID-19

Alba Iulia – 224 cazuri – 2,92 (anterior 3,12)

Teiuș – 21 cazuri – 2,88 (anterior 3,15)

Câmpeni – 19 cazuri – 2,55 (anterior 2,28)

Cugir – 62 cazuri – 2,41 (anterior 2,44)

Sebeș – 71 cazuri – 2,15 (anterior 2,25)

Ocna Mureș – 21 cazuri – 1,50 (anterior 1,50)

Blaj – 31 cazuri – 1,49 (anterior 1,73)

Aiud – 37 cazuri – 1,45 (anterior 1,61)

Abrud – 6 cazuri – 1,13 (anterior 1,32)

Zlatna – 7 cazuri – 0,88 (anterior 1,25)

Baia de Arieș – 3 cazuri – 0,78 (anterior 0,78)

Mediul rural

Localitate – cazuri în perioada 5-18 ianuarie – incidența cazurilor COVID-19

Daia Română – 17 cazuri – 5,42 (anterior 5,42)

Meteș – 12 cazuri – 4,24 (anterior 3,54)

Galda de Jos – 16 cazuri – 3,54 (anterior

Întregalde – 2 cazuri – 3,52 (anterior 3,52)

Ciugud – 11 cazuri – 3,38 (anterior 3,99)

Mihalț – 11 cazuri – 3,34 (anterior 4,55)

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Acțiune a polițiștilor din Alba: 7 șoferi au fost depistați în timp ce conduceau sub influența alcoolului, în weekend

Publicat

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din Alba au testat peste 600 de conducători auto, în cadrul unei ample acțiuni care a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor. Polițiștii au depistat 7 șoferi care au urcat la volan după ce au consumat alcool.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 15-17 ianuarie 2021, Serviciul Rutier a organizat, pe raza întregului județ, o acțiune care a avut ca scop creșterea siguranței rutiere și depistarea conducătorilor auto care nu respectă interdicția de a conduce autovehicule fiind sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

În cele 3 zile au fost testați 671 de conducători auto, 7 dintre aceștia fiind depistați în timp ce conduceau sub influența alcoolului. Față de 4 polițiștii au întocmit dosare penale, întrucât valoarea indicată de aparatul etilotest a fost mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat alte 398 de sancțiuni contravenționale și au reținut 22 de permise de conducere, pentru abateri de la normele legale privind circulația rutieră.

Polițiștii rutieri au fost sprijiniți de polițiștii de ordine publică.

Acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere continuă. În săptămâna curentă activitățile vor viza combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv indisciplina pietonală, neacordarea de prioritate, viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, depășirea neregulamentară dar și conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

FOTO: 60 de persoane au fost vaccinate anti-COVID19 luni, la centrul din Blaj. Cea mai vârstnică, o femeie de 91 de ani

Publicat

60 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 luni, în prima zi de funcționare a centrului de vaccinare pentru populație de la Blaj, aceasta fiind capacitatea maximă de vaccinare pe zi în centrul amenajat la Centrul Cultural „Iacob Mureșianu” Blaj.

Cea mai vârstnică persoană care a fost vaccinată la Blaj este o femeie de 91 de ani, care a primit marți prima doză de vaccin. 

La Blaj, locurile pentru vaccinare au fost ocupate până la sfârșitul lunii ianuarie, cei care se înscriu acum, pe platforma ROVACCINARE, prin intermediul medicilor de familie sau prin angajator, urmând să fie programați pentru prima doză doar în luna februarie.

 

La centrul de vaccinare pentru populație de la Blaj vaccinarea decurge normal, nu au existat pierderi de vaccin și nici nu au fost semnalate reacții adverse imediate.

De altfel, persoanele care sunt programate la vaccinare și care nu se mai pot prezenta, din diferite motive, la ora și ziua stabilită, sunt înlocuite cu alte persoane înscrise la vaccinare, pentru a nu exista pierderi de vaccin.

La Centrul Cultural „Iacob Mureșianu” a fost organizat un flux de vaccinare, programul de funcționare fiind zilnic, între orele 08:00 – 20:00.

 

Categoriile de populație incluse în a doua etapă a campaniei de vaccinare sunt: persoanele cu vârsta peste 65 de ani, persoanele aflate în evidență cu boli cronice și angajații care desfășoară activități în domenii-cheie, esențiale.

Pentru persoane leaflate în această categorie, înscrierile se pot face prin intermediul medicului de familie, a angajatorului, prin accesarea platformei ROVACCINARE – https://vaccinare-covid.gov.ro/ sau prin call center, la numărul 021.414.44.25.

Persoanele cu vârsta peste 65 de ani și persoanele adulte cu vârsta sub 65 de ani cu afecțiuni cronice, care nu sunt înscrise la un medic de familie de pe raza municipiului Blaj, se pot înscrie pentru vaccinarea anti-COVID-19 și prin intermediul Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Blaj. Înscrierile se fac la sediul Serviciului de Asistență Socială, situat în strada Câmpul Libertății, nr. 1A, sau la numerele de telefon 0756-089.215 și 0748-889.800, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Informare meteo: ANM avertizează că în toată ţara vor fi ninsori, vânt şi polei, iar pe arii restrânse va fi ger. Zonele vizate

Publicat

Meteorologii au actualizat, marți, informarea de vreme rea pentru această perioadă. Până miercuri la ora 12.00 se vor semnala ninsori moderate cantitativ, dar și ploi, intensificări ale vântului și condiții de formare a poleiului. Va fi ger pe arii restrânse.

Informare meteorologică: de marți, 19 ianuarie, ora 11:00 până miercuri, 20 ianuarie, ora 12.00

În intervalul menționat, în regiunile intracarpatice temporar va ninge, în general moderat cantitativ în Maramureș, precum și în zona Munților Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, unde se va depune strat nou de zăpadă.

În vestul ţării, începând din noaptea de marți spre miercuri (19/20 ianuarie), treptat precipitaţiile vor fi și sub formă de lapoviță sau ploaie şi pe arii restrânse se va depune polei.

Vântul va prezenta intensificări la munte, cu viteze, în general, de 50-70 km/h, iar pe crestele înalte, 80-90 km/h, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada. Intensificări ale vântului vor fi şi în nord-vestul teritoriului, temporar cu viteze de 40-50 km/h.

Marți (19 ianuarie) după-amiaza, vremea se va menține deosebit de rece cu temperaturi maxime preponderent negative, iar în cursul nopții de marți spre miercuri (19/20 ianuarie) precum și în dimineața zilei de miercuri (20 ianuarie), pe arii restrânse va mai fi ger (valori termice în jurul a – 10 grade) în Moldova, în estul Transilvaniei și în Muntenia.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate