Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Gradație de merit 2023: condiții și calendarul concursului pentru profesori. Înscrierile încep din 12 mai

Publicat

Gradație de merit 2023: Condițiile și calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru profesori au fost stabilite prin ordin al ministrului Educației. Înscrierile se fac în perioada 12-22 mai.

Profesorii, directorii de școli și personalul didactic auxiliar pot obține, prin concurs, gradația de merit, ce reprezintă o majorare a salariului de bază cu 25%.

Metodologia și calendarul au fost stabilite prin ordinul ME nr. 4112/28 aprilie 2023, potrivit edupedu.ro

”Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, totalul posturilor de conducere și îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2023, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2023, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani.

La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei.

Se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post”, prevede ordinul.

Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2023, conform metodologiei.

Dosarul pentru concurs

 • opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
 • cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea
 • adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi
 • adeverinţă de vechime în învățământ;
 • fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare
 • raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/ subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
 • declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelulului prevăzut în anexa nr. 4
 • documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează.

Criteriile pentru profesori și directori

 • Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă
 • Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional
 • Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională
 • Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

AICI, mai multe detalii.

Vezi: Fisa autoevaluare profesori

Vezi: Fisa autoevaluare profesori inv primar

Vezi: Fisa autoevaluare directori

CALENDAR concurs gradaţii de merit 2023

 • 8-9 mai: detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate
 • 10-11 mai: aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu
 • 12-22 mai: depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică
 • 23-24 mai: Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor
 • 25 mai – 16 iunie: analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor
 • 19-21 iunie: depunerea/ transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite
 • 22 iunie – 4 iulie: soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor
 • Până în 9 august: emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *







Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate



Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax