Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

JOI: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia. Salariile din primărie, centura de Nord, tichete pentru pensionari. Ordinea de zi

Publicat

sediu primarie drona

Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați joi, 25 noiembrie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 40 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, salariile angajaților din primărie, tichete sociale pentru pensionari, PUZ – construire centura ocolitoare pe Latura de Nord a municipiului Alba Iulia.

Alte proiecte vizează limitele localităților aparținătoare municipiului si nomenclatorul stradal, regulamentele pentru implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, respectiv privind investiţiile private şi publice.

De asemenea, este la aprobat și modificarea regulamentului de funcționare a cimitirului municipal și a tarifelor de întreținere.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018 a Consiliului local (stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din primărie)

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 93/05.03.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, modificată si completată ulterior (aprobarea proiectului Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia, cod SMIS 139939 depus în cadrul POR 2014-2020 și înființarea Unității de Management a Proiectului)

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia, Consulatul Onorific al României la Sölvesborg, Suedia și Asociația Non Profit Cultură fără Frontiere (Kultur Utan Gränser), cu sediul în Sölvesborg, Suedia (cooperare pentru specializări în îngrijiri socio-medicale, expertiză suedeză profesională în domeniul economic, proiecte verzi, proiecte culturale, înfrățire cu orașe suedeze; protocol pe 5 ani)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia (16.600 lei pentru pictură murală la capela Căminului pentru persoane vârstnice)

5. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Alba Iulia la Ruta culturală europeană a Împăraţilor Romani şi Dunăreană a Vinului (alocare anuală de 500 euro din bugetul local; cooperare pentru creșterea numărului de turiști; ruta culturală include Apulum/Alba Iulia, Roșia Montană, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, Adamclisi, Histria)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

7. Proiect de hotărâre privind acordare a unor beneficii de asistență socială sub formă de tichete sociale pensionarilor din Municipiul Alba Iulia (100 lei/persoană, pentru pensionari cu venituri de până a 1.200 de lei)

Vezi Tichete sociale de 100 de lei pentru vârstnici, la Alba Iulia. Care sunt condițiile de acordare și bugetul estimat

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 (275)

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Creșe aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității acestora (cele trei creșe din Ampoi și Cetate)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local (criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri / ”Titluarul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă până la 35 de ani de la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste”)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe semicolective (3 unități de locuit) și împrejmuire”, Alba Iulia, str. Crăiței, nr. 23, solicitant Bucin Cosmin Călin pentru SC Block Haus Imobiliare SRL

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe semicolective (3 unități de locuit) și împrejmuire”, Alba Iulia, str. Crăiței, nr. 24, solicitant Bucin Cosmin Călin pentru SC Block Haus Imobiliare SRL

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Obținerea autorizației de construire pentru obiectivul Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la Extensia din Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”, Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, solicitant Fenișer Cristina pentru Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (reconversia cantinei în spații de învățământ, locuri de parcare autoturisme/biciclete).

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe colective”, Alba Iulia, str. Brândușei nr. 49, solicitant Puican Ștefan pentru Narcis Cont SRL

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare plan urbanistic zonal în vederea parcelării”, Alba Iulia, str. Gilău nr. 21, solicitant Petraș Ioana Maria, Alb, Alexandru Vasile, Alb Ionela, Morar Răzvan Dore

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare reglementări urbanistice în vederea parcelării”, Alba Iulia, str. Alexandru Macedonski, nr. 12-18, solicitant Bilasco Vasile, Bolascp Sabina, Bilasco Ioan

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – construire centura ocolitoare pe Latura de Nord a municipiului Alba Iulia”, Alba Iulia, Latura de Nord, FN, solicitant Municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – construire locuințe individuale și reglementare stradă acces”, Alba Iulia, str. Dr. Ioan Dragomir, FN, solicitant Muntean Aurel Cristian, Muntean Adrian Constantin, Muntean Carmen Maria

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru parcelare, construire locuințe individuale și reglementare stradă acces”, Alba Iulia, str. Nicolae Labiș, FN, solicitant Costea Romulus Iulian, Granate Viorica

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare plan urbanistic zonal în scopul construire locuințe individuale în subzone L3P și reglementare stradă”, Alba Iulia, str. Dacilor FN, solicitant Manea Liviu Gheorghe, Manea Sanda Maria, Lazăr Ioan, Lazăr Marius, Bordea Viorel, Bordea Maria

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea definirii limitelor localităților aparținătoare si întocmirea nomenclatorului stradal al municipiului Alba Iulia

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind investiţiile private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Alba Iulia

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România a unui spațiu (birou) din componența spațiului comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.7 (1) , art.26 și art.33 din Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia, aprobat prin HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.356/22.12.2020 și HCL nr.76/26.02.2021 și a tarifului de întreținere a Cimitirului Municipal, aprobat prin Anexa nr.2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017, HCL nr.33/2019 și HCL nr.297/2019

Vezi și Nu se vor mai rezerva locuri de veci în Cimitirul Municipal Alba Iulia. Tariful de întreținere va fi majorat

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.122.915/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Raissa Norb SRL

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 2.112/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Sitar Virginia

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 84.238/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și Țurcaș Vali și Florio Giuliano

29. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.379/2021 privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia –domeniul public asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str.Modena, str. Padiș, str. Curcubeului, str. Gârda și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str. Modena, str. Padiș, str. Curcubeului, str. Gârda

30. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.274/2021 privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia – Micești, str. Gilău și str. Apuseni și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia–domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri),  situate în Alba Iulia, str. Gilău și str. Apuseni

31. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.279/2021 privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str. Blandiana și str. Bucium și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str. Blandiana și str. Bucium

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Bușteni

34. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 28/450 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.72045 –C1-U16  Alba Iulia cu nr.cad.72045-C1-U16 situat în Alba Iulia, str.Septimius Severus nr.26 , Bl.TON 5, Ap.4, jud. Alba în favoarea Erdelyi Stefan Mihai și soția Erdelyi Cosmina Marcela

35. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil, str. Apulum

36. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municpipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra imobilului situat în Alba Iulia, strada București

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior (aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul şcolar 2021 – 2022; modificări pentru Colegiul HCC Alba Iulia – 1 bursă de merit și Colegiul Economic – 1 bursă de merit; în plus față de numărul stabilit inițial)

38. Diverse – raport activitate consilier local Corina Rotar

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru construire locuințe familiale și reglementare stradă de acces, Alba Iulia, str. Apuseni FN

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin înființarea unei secții noi (atletism, ciclism, tir cu arcul, handbal, baschet, judo, karate, tenis de câmp, tenis de masă)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Rusinea

  joi, 25.11.2021 at 09:32

  Pariu ca vor sa isi mareasca salariile !

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate

ABRUD

3-6 decembrie: Evenimentul cultural „Sf. Varvara – Ocrotitoarea Abrudului”, la Abrud. PROGRAM

Publicat

În perioada 3 – 6 decembrie, în orașul Abrud va avea loc evenimentul cultural „Sf. Varvara – Ocrotitoarea Abrudului”. 

Consilierii locali din Abrud au votat joi, 24 noiembrie, un proiect privind aprobarea activităților desfășurate cu ocazia evenimentului cultural „Sf. Varvara – Ocrotitoarea Abrudului”, ce va avea loc în perioada 3 – 6 decembrie 2022.

Potrivit documentului, finanțarea cheltuielilor pentru desfășurarea activităților prilejuite cu ocazia evenimentului cultural „Sf. Varvara – Ocrotitoarea Abrudului”, estimate la 10.000 de lei, se face din sume provenite din sponsorizări și din bugetul local al orașului Abrud.

Program „Sf Varvara – Ocrotitoarea Abrudului”

Sâmbătă, 3 decembrie

 • ora 13:30 – Sfințirea Centrului de zi „Sf. Ierarh Nicolae” Abrud
  • prezentarea titlului de Cetățean de onoare pentru ÎPS Irineu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Alba Iulia

Duminică, 4 decembrie

 • ora 12:00 – Sfințire troiță Sf. Varvara, Biserica Pogorârea Duhului Sfânt, pr. Matei
 • ora 12:30 – Sfințire totem Sf. Varvara Biserica Pogorârea Duhului Sfânt, pr. Matei
 • ora 14:00 – Ședință festivă a Consiliului Local, Sala de ședințe CL Abrud
  • Acordare titluri cetățeni de onoare: IPS Nicolae Mladin In memoriam (fost Arhiepiscop de Sibiu și Mitropolit al Ardealului), Ileana Anghel Meșter (artist plastic, poet și profesor), Tiberiu Tanțoș (profesor de sport și antrenor emerit de schi)

Luni, 5 decembrie

 • ora 17:30 – Concert Corul Academica – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Biserica Catolică

Marți, 6 decembrie

 • ora 17:30 – Concert Remus Von Henning, Biserica Reformată

Organizatorii activităților sunt Consiliul Local Abrud și Primăria Abrud.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Investiție de peste 11,4 milioane de lei la Liceul Tehnologic din Aiud. Patru corpuri de clădire vor fi reabilitate și dotate

Publicat

Patru corpuri de clădire ale Liceului Tehnologic din Aiud urmează să fie renovate, modernizate și dotate, printr-o investiție de peste 11,4 milioane de lei. 

Primăria Aiud a lansat vineri, 25 noiembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru execuția lucrărilor la obiectivul „Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”. În prezent, denumirea unității de învățământ este Liceul Tehnologic Aiud.

Valoarea totală a investiției este estimată la 11.453.488,03 lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, proiectul urmărește renovarea, modernizarea și dotarea celor patru corpuri (C1, C2, C3, C9) ale Liceului Tehnologic Aiud. Investițiile în învățământul profesional și tehnic vor viza asigurarea unor facilități de înaltă calitate, în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii.

Principalele calificări care pot fi obținute în cadrul unității de învățământ sunt calificări cu o foarte mare căutare pe piața forței de muncă din județ: tehnician operator tehnici de calcul, tehnician de activități economice, tehnician în administrație, tehnician în transporturi, tehnician proiectant CAD, tehnician instalator pentru construcții, tehnician în construcții și lucrări publice, tehnician mecatronist, mecanic auto, operator la mașini cu comandă numerică, comerciant – vânzător, confecționer produse textile.

Lucrările propuse sunt următoarele:

Corp clădire C1 (școala)

 • lucrări de reabilitare termică
 • modernizarea și dotarea școlii
 • extinderea cu o a doua casă de scară, pe o latură a construcției
 • reparații în proporție de 50% la acoperiș, schimbarea învelitorii
 • înlocuirea sistemului pluvial
 • schimbarea finisajelor exterioare
 • schimbarea finisajelor interioare
 • schimbarea ușilor interioare
 • schimbarea instalațiilor sanitare, termice și electrice
 • se propune realizarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde menajere

Corp clădire C2 (colegiu tehnic)

 • lucrări de reabilitare termică
 • modernizarea și dotarea școlii
 • reparații în proporție de 50% la acoperiș, schimbarea învelitorii
 • înlocuirea sistemului pluvial
 • schimbarea finisajelor exterioare
 • schimbarea finisajelor interioare
 • schimbarea ușilor interioare
 • schimbarea instalațiilor sanitare, termice și electrice

Corp clădire C3 (anexa socială), C9 (cabina poartă)

 • lucrări de reabilitare termică
 • modernizarea și dotarea școlii
 • reparații în proporție de 50% la acoperiș, schimbarea învelitorii
 • înlocuirea sistemului pluvial
 • schimbarea finisajelor exterioare
 • schimbarea finisajelor interioare
 • schimbarea ușilor interioare
 • schimbarea instalațiilor sanitare, termice și electrice

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

FSLI solicită acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă angajaților din învățământ și reformarea programelor școlare

Publicat

Sindicaliștii din învățământ solicită acordarea unei indexări suplimentare a salariilor pentru a fi acoperită creşterea preţurilor la bunuri și servicii. De asemenea, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) solicită acordarea de sporuri pentru condiţii de muncă.

Potrivit FSLI, în sistemul de învățământ românesc peste 60.000 de cadre didactice au peste 50 de ani, iar aproape 4.000 de cadre didactice nu au studii de specialitate, caz unic în rândul ţărilor membre ale UE. 

Rata inflaţiei afectează grav statutul social, situaţia materială şi condiţia umană a salariaţilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din România, se precizează într-un comunicat FSLI, citat de Agerpres.

Totodată, sindicaliştii solicită cuprinderea tuturor funcţiilor din sistemul educaţional într-o singură anexă la noua lege-cadru de salarizare, astfel încât poziţionarea salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat în grila de salarizare să fie superioară celei actuale şi să corespundă în mod obiectiv complexităţii, importanţei sociale şi responsabilităţii muncii lor.

Reprezentanţii FSLI mai solicită acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă salariaţilor din educaţie, înlăturându-se discriminarea acestora în raport cu celelalte categorii de bugetari care beneficiază de aceste sporuri.

Sindicaliştii cer asigurarea de resurse financiare substanţiale pentru finanţarea educaţiei, condiţie esenţială pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ şi evoluţia întregii societăţi româneşti.

Pe lista de revendicări se mai află reformarea programelor şcolare astfel încât competenţele dobândite să fie corelate cu exigenţele impuse de realităţile economiei româneşti. Astfel, se asigură integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, iar îmbunătăţirea inserţiei profesionale a elevilor va conduce, în timp, la creşterea prestigiului cadrelor didactice, a şcolii româneşti în ansamblul ei.

Reprezentanţii FSLI solicită, de asemenea, alocarea de fonduri de la bugetul de stat, pentru aducerea infrastructurii şcolare şi a dotărilor din unităţile de învăţământ la standardele necesare, astfel încât să se poată desfăşura un învăţământ de calitate pentru toţi copiii, indiferent de mediul urban sau rural în care sunt situate unităţile şcolare.

De asemenea, sindicaliştii pledează pentru un pachet legislativ coerent în domeniul învăţământului, care să nu fie supus unui proces de modificare şi completare permanentă.

„Stabilitatea legislaţiei specifice va genera predictibilitate în politicile educaţionale, absolut necesară atât pentru beneficiarii educaţiei, dar mai ales pentru personalul din sistem. Noua lege a învăţământului preuniversitar trebuie, în primul rând, să ţină cont de realităţile economice şi sociale din România, dar şi de ţintele strategice ce se urmăresc a fi atinse prin adoptare”, se menţionează în comunicat.

De asemenea, noul pachet legislativ trebuie să cuprindă acordarea de facilităţi pentru angajaţii din învăţământ, precum şi păstrarea actualelor norme de predare pentru cadrele didactice.

„Învăţământul românesc continuă să fie un domeniu neatractiv pentru absolvenţii performanţi ai învăţământului superior, principalele cauze fiind salariile nemotivante, foarte mici în comparaţie cu salariile altor categorii de personal plătite din fonduri publice, condiţiile de muncă din şcolile din România, lipsa de stabilitate legislativă şi de predictibilitate a sistemului”, se menţionează în comunicat.

Potrivit FSLI, vârsta medie a cadrelor didactice continuă să fie ridicată, peste 60.000 dintre acestea având mai mult de 50 de ani, factor coroborat cu numărul foarte mare de personal didactic necalificat/în curs de calificare, încadrat în sistemul educaţional (aproximativ 4.000 de cadre didactice fără studii de specialitate, caz unic în rândul ţărilor membre ale UE).

Totodată, puterea de cumpărare a salariaţilor din învăţământ cunoaşte o scădere accentuată, mai ales în ultimul an, din cauza creşterii galopante a inflaţiei şi a preţurilor la produsele de consum de bază şi la utilităţi.

„Continuă politica de subfinanţare cronică a sistemului de învăţământ, prin alocarea anuală de fonduri iresponsabil de mici, puţin peste 3% din PIB, în condiţiile în care media în Uniunea Europeană este de aproximativ 4,75%. Lipsesc sau sunt total insuficiente investiţiile necesare pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ şi de formare profesională – modernizarea, dar şi construirea de creşe, grădiniţe, şcoli gimnaziale, şcoli profesionale, licee, săli şi terenuri de sport, ateliere-şcoală, cabinete medicale şi stomatologice, astfel încât să oferim preşcolarilor şi elevilor din România standarde ridicate de infrastructură şi un act educaţional de calitate”, precizează FSLI în comunicat.

Reprezentanţii FSLI susţin că se confruntă cu o insuficientă schemă de încadrare cu personal, mai ales în cazul personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

„Şcoala românească este din ce în ce mai neatractivă pentru un procent mare de elevi, deoarece competenţele dobândite la absolvirea studiilor nu le permit integrarea socio-economică, în contextul unei pieţe a forţei de muncă tot mai complexe. Există o stare de incertitudine şi de confuzie în rândul angajaţilor ca urmare a modificărilor care urmează să fie aduse noii legi privind sistemul de învăţământ preuniversitar, dar şi în ceea ce priveşte legea salarizării”, se mai spune în comunicat.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Campionatul Regional Rugby R7’s U14

Publicat

Etapa disputată sâmbătă, la Oarda de Jos, în cadrul Campionatului Regional U14 R7’S, aduce pentru echipa de rugby CSM Unirea Alba Iulia locul al doilea.

„Felicităm toate echipele participante, mai ales echipa Rugby Cluj Florești Dechathlon, în fața căreia a trebuit să ne recunoaștem învinși în finala pentru locurile 1-2”, au transmis reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia. 

Grupa 1: CSM UNIREA ALBA IULIA (câștigătoarea grupei), RC Arieșul Mihai Viteazul, CSȘ Bega Timișoara.

Grupa 2: Rugby Club Juniorul Florești Dechathlon (câștigătoarea grupei), RC Vulturul Negru Oradea, CSM CSR Sibiu, Șiomii Câmpia Turzii.

Rezultate în meciurile pentru clasament

Locurile 1-2: CSM UNIREA ALBA IULIA – Rugby Club Florești Junior Dechathlon 0-45.

Locurile 3-4: CSȘ Bega Timișoara – RC Vulturul Negru Oradea 10-40.

Locurile 5-6:  RC Arieșul Mihai Viteazul – CSM CSR Sibiu 30-0.

Șoimii Câmpia Turzii a terminat pe locul 7.

„Ne declarăm mulțumiți de această etapă și acest loc al doilea care ne dă încredere și speranța unor jocuri mai bune pe viitor. Totodată felicităm copiii care au jucat primele lor meciuri de rugby, aceștia având doar două luni și jumătate de pregătire. De asemenea, mulțumim părinților care au fost prezenți la turneu și care își încurajează copiii să facă rugby. Rezultate în faza grupelor pentru echipa noastră: CSM Unirea Alba Iulia- RC Arieșul Mihai Viteazul 25-15, CSM Unirea Alba Iulia-CSȘ Bega Timișoara 25-15.

Finala pentru locurile 1-2: CSM Unirea Alba Iulia – RC Cluj Junior 0-45.

Clasament final:

1. Rugby Cluj Junior

2. CSM Unirea Alba Iulia

3. RC Vulturul Negru Oradea

4. CSS Bega Timișoara

5. RC Arieșul Mihai Viteazul

6. CSM CSR Sibiu

7. Șoimii Câmpia Turzii

Felicitări tuturor!” este mesajul postat pe pagina de facebook CSM Unirea Alba Iulia rugby junior.

Comunicat de presă CSM Unirea Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax