Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

JOI: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia. Salariile din primărie, centura de Nord, tichete pentru pensionari. Ordinea de zi

Publicat

sediu primarie drona

Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați joi, 25 noiembrie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 40 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat, printre altele, salariile angajaților din primărie, tichete sociale pentru pensionari, PUZ – construire centura ocolitoare pe Latura de Nord a municipiului Alba Iulia.

Alte proiecte vizează limitele localităților aparținătoare municipiului si nomenclatorul stradal, regulamentele pentru implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, respectiv privind investiţiile private şi publice.

De asemenea, este la aprobat și modificarea regulamentului de funcționare a cimitirului municipal și a tarifelor de întreținere.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018 a Consiliului local (stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din primărie)

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 93/05.03.2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, modificată si completată ulterior (aprobarea proiectului Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia, cod SMIS 139939 depus în cadrul POR 2014-2020 și înființarea Unității de Management a Proiectului)

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia, Consulatul Onorific al României la Sölvesborg, Suedia și Asociația Non Profit Cultură fără Frontiere (Kultur Utan Gränser), cu sediul în Sölvesborg, Suedia (cooperare pentru specializări în îngrijiri socio-medicale, expertiză suedeză profesională în domeniul economic, proiecte verzi, proiecte culturale, înfrățire cu orașe suedeze; protocol pe 5 ani)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia (16.600 lei pentru pictură murală la capela Căminului pentru persoane vârstnice)

5. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Alba Iulia la Ruta culturală europeană a Împăraţilor Romani şi Dunăreană a Vinului (alocare anuală de 500 euro din bugetul local; cooperare pentru creșterea numărului de turiști; ruta culturală include Apulum/Alba Iulia, Roșia Montană, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, Adamclisi, Histria)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

7. Proiect de hotărâre privind acordare a unor beneficii de asistență socială sub formă de tichete sociale pensionarilor din Municipiul Alba Iulia (100 lei/persoană, pentru pensionari cu venituri de până a 1.200 de lei)

Vezi Tichete sociale de 100 de lei pentru vârstnici, la Alba Iulia. Care sunt condițiile de acordare și bugetul estimat

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 (275)

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Creșe aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității acestora (cele trei creșe din Ampoi și Cetate)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local (criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri / ”Titluarul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă până la 35 de ani de la data depunerii cererii și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste”)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe semicolective (3 unități de locuit) și împrejmuire”, Alba Iulia, str. Crăiței, nr. 23, solicitant Bucin Cosmin Călin pentru SC Block Haus Imobiliare SRL

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe semicolective (3 unități de locuit) și împrejmuire”, Alba Iulia, str. Crăiței, nr. 24, solicitant Bucin Cosmin Călin pentru SC Block Haus Imobiliare SRL

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Obținerea autorizației de construire pentru obiectivul Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la Extensia din Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”, Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 23, solicitant Fenișer Cristina pentru Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (reconversia cantinei în spații de învățământ, locuri de parcare autoturisme/biciclete).

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe colective”, Alba Iulia, str. Brândușei nr. 49, solicitant Puican Ștefan pentru Narcis Cont SRL

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare plan urbanistic zonal în vederea parcelării”, Alba Iulia, str. Gilău nr. 21, solicitant Petraș Ioana Maria, Alb, Alexandru Vasile, Alb Ionela, Morar Răzvan Dore

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare reglementări urbanistice în vederea parcelării”, Alba Iulia, str. Alexandru Macedonski, nr. 12-18, solicitant Bilasco Vasile, Bolascp Sabina, Bilasco Ioan

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – construire centura ocolitoare pe Latura de Nord a municipiului Alba Iulia”, Alba Iulia, Latura de Nord, FN, solicitant Municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ – construire locuințe individuale și reglementare stradă acces”, Alba Iulia, str. Dr. Ioan Dragomir, FN, solicitant Muntean Aurel Cristian, Muntean Adrian Constantin, Muntean Carmen Maria

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru parcelare, construire locuințe individuale și reglementare stradă acces”, Alba Iulia, str. Nicolae Labiș, FN, solicitant Costea Romulus Iulian, Granate Viorica

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare plan urbanistic zonal în scopul construire locuințe individuale în subzone L3P și reglementare stradă”, Alba Iulia, str. Dacilor FN, solicitant Manea Liviu Gheorghe, Manea Sanda Maria, Lazăr Ioan, Lazăr Marius, Bordea Viorel, Bordea Maria

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea definirii limitelor localităților aparținătoare si întocmirea nomenclatorului stradal al municipiului Alba Iulia

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind investiţiile private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Alba Iulia

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici din România a unui spațiu (birou) din componența spațiului comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.7 (1) , art.26 și art.33 din Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia, aprobat prin HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.356/22.12.2020 și HCL nr.76/26.02.2021 și a tarifului de întreținere a Cimitirului Municipal, aprobat prin Anexa nr.2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017, HCL nr.33/2019 și HCL nr.297/2019

Vezi și Nu se vor mai rezerva locuri de veci în Cimitirul Municipal Alba Iulia. Tariful de întreținere va fi majorat

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.122.915/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Raissa Norb SRL

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 2.112/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și Sitar Virginia

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 84.238/2017 încheiat între municipiul Alba Iulia și Țurcaș Vali și Florio Giuliano

29. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.379/2021 privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia –domeniul public asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str.Modena, str. Padiș, str. Curcubeului, str. Gârda și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str. Modena, str. Padiș, str. Curcubeului, str. Gârda

30. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.274/2021 privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia – Micești, str. Gilău și str. Apuseni și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia–domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri),  situate în Alba Iulia, str. Gilău și str. Apuseni

31. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.279/2021 privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str. Blandiana și str. Bucium și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia, str. Blandiana și str. Bucium

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Bușteni

34. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 28/450 mp teren intravilan  înscris în CF.nr.72045 –C1-U16  Alba Iulia cu nr.cad.72045-C1-U16 situat în Alba Iulia, str.Septimius Severus nr.26 , Bl.TON 5, Ap.4, jud. Alba în favoarea Erdelyi Stefan Mihai și soția Erdelyi Cosmina Marcela

35. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil, str. Apulum

36. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municpipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra imobilului situat în Alba Iulia, strada București

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 348/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior (aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul şcolar 2021 – 2022; modificări pentru Colegiul HCC Alba Iulia – 1 bursă de merit și Colegiul Economic – 1 bursă de merit; în plus față de numărul stabilit inițial)

38. Diverse – raport activitate consilier local Corina Rotar

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru construire locuințe familiale și reglementare stradă de acces, Alba Iulia, str. Apuseni FN

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prin înființarea unei secții noi (atletism, ciclism, tir cu arcul, handbal, baschet, judo, karate, tenis de câmp, tenis de masă)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Rusinea

    joi, 25.11.2021 at 09:32

    Pariu ca vor sa isi mareasca salariile !

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax