Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LEGILE DEPUTAȚILOR de ALBA în Parlamentul României. Cine este politicianul cu CELE MAI PUȚINE iniţiative legislative


Publicat

deputati

Camera DeputatilorCe-au lucrat deputații de Alba în aproape trei ani de mandat? Din 2012 până în prezent, peste 190 de inițiative legislative poartă și semnătura deputaților de Alba. Dintre acestea, doar 13 s-au concretizat în legi. Cel mai ”prolific” deputat și-a pus semnătura pe 110 proiecte legislative, dintre care nouă au fost promulgate legi. La capătul opus, în aproape trei ani de mandat au fost strânse doar cinci propuneri legislative, dintre care doar una a fost promulgată în lege. 

Majoritatea propunerilor legislative pe care deputații de Alba și-au pus semnătura, convinși de utilitatea acestora, au fost inițiate de către grupurile parlamentare.

calin potorDeputatul PSD Călin Potor are la activ cinci propuneri legislative inițiate, fiind pe ultimul loc în ”top” la acest capitol. Între cele cinci propuneri legislative se numără și un proiect promulgat. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, inițiat pe vremea când Călin Potor făcea parte din Partidul Național Liberal, a fost promulgat prin Legea nr.159 din 4 decembrie 2014. Potrivit expunerii de motive, art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, având titlul marginal ”presiuni asupra justiţiei” incrimina fapta unei persoane care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, făcea declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida. Sancţiunea ce se putea aplica era închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă.

Împreună cu alți 11 parlamentari, Călin Potor a inițiat, în luna aprilie, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Aceasta vizează introducerea unei reglementări privind acordarea unei zile plătite (după finalizarea gărzii) medicilor care efectuează gărzi, urmând ca plata să se realizeze în acord cu contractul de muncă încheiat cu spitalul unde medicul efectuează garda. Totodată, proiectul urmărește și egalizarea sporurilor acordate medicilor din spitalele regionale de urgență, la nivelul celor din UPU/ATI. În prezent proiectul a fost înaintat la Senat.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Lege 159/2014)
2. Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României (la comisii)
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 (la comisii)
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (pe ordinea de zi)
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (la Senat)

clement negrutDeputatul independent Clement Negruț a inițiat din 2012 până în prezent 29 de propuneri legislative, dintre care una a fost promulgată. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviar, inițiat în 2013 când Clement Negruț făcea parte din Partidul Democrat Liberal, a fost promulgat prin Legea nr.38 din 7 aprilie 2014.

Dintre propunerile legislative semnate de Clement Negruț, șapte au fost respinse definitiv.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (raport depus)
2. Propunere legislativă privind economia socială (pe ordinea de zi)
3. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România (la comisii)
4. Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (respinsă definitiv)
5. Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (la Senat)
6. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane (respinsă definitiv)
7. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic (la Senat)
8. Propunere legislativă privind protecţia întreprinzătorului din România (respinsă definitiv)
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române (la comisii)
10. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor (pe ordinea de zi)
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor natural nr.123/2012 (la comisii)
12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (la comisii)
13. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor şi a referendumului din România (la comisii)
14. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (pe ordinea de zi)
15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (la comisii)
16. Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (respinsă definitiv)
17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (Lege 38/2014)
18. Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieţei RASDAQ şi al Pieţei Valorilor Mobiliare Necotate (pe ordinea de zi)
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (respinsă definitiv)
20. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată (respinsă
definitiv)
21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 (la Senat)
22. Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea consumului (respinsă
definitiv)
23. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România (la Senat)
24. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (la Senat)
25. Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului ” Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” (la Senat)
26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (la Senat)
27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014 (la Senat)
28. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (la Senat)
29. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată (la Senat)

dan simedruDeputatul PNL Dan Coriolan Simedru are la activ 25 de propuneri legislative, dintre care una a fost promulgată, respectiv proiectul de Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

Dintre propunerile legislative semnate de către Dan Coriolan Simedru, patru au fost respinse, iar cinci se află pe ordinea de zi.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Lege 159/2014)
2. Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (retrimis la comisii)
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (respinsă definitiv)
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (pe ordinea de zi)
5. Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 (respinsă definitiv)
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (retrimis la comisii)
7. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate (la comisii)
8. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (respinsă definitiv)
9. Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă (la comisii)
10. Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României (la comisii)
11. Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale (la comisii)
12. Propunere legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal (pe ordinea de zi)
13. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (pe ordinea de zi)
14. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (la comisii)
15. Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (la comisii)
16. Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014 (la comisii)
17. Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării (la comisii)
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (pe ordinea de zi)
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (pe ordinea de zi)
20. Propunere legislativă privind programul „Masa la Scoală” pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial (la comisii)
21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (respinsă de Senat)
22. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului (la Senat)
23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (la Senat)
24. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale
25. Propunere legislativă privind Legea Turismului (retrasă de către iniţiator)

cornel comsaDeputatul independent Cornel George Comșa a ”adunat” 30 de propuneri legislative, dintre care una a fost promulgată lege, respectiv propunerea privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, promulgată prin Legea 95/2015.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (la Senat)
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (la comisii)
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (respinsă
definitiv)
4. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (respinsă
definitiv)
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (respinsă definitiv)
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor (la comisii)
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (la Secretarul general)
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (la Senat)
9. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (procedură legislativă încetată)
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (respinsă definitiv)
11. Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi (respinsă definitiv)
12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (la Senat)
13. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (retrimis la comisii)
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii (respinsă definitiv)
15. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Lege 95/2015)
16. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi (pe ordinea de zi)
17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (la comisii)
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice (la comisii)
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (respinsă definitiv)
20. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (respinsă definitiv)
21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare (respinsă
definitiv)
22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă (la comisii)
23. Propunere legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 (la Senat)
24. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (la Senat)
25. Propunere legislativă pentru eliminarea integrităţilor salariale rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare (la Senat)
26. Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului ” Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” (la Senat)
27. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografi, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastic, al arhitecturii şi de divertisment (la Senat)
28. Propunere legislativă privind abrogarea art.(8), alin.(1), litera b din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001
29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (înregistrată)
30. Propunere legislativă privind asociaţiile de elevi (înregistrată)

ioan dirzuIoan Dîrzu este de departe cel mai ”prolific” deputat de Alba. Liderul social-democraților din Alba și-a pus semnătura pe 110 propuneri legislative, dintre care nouă au fost promulgate legi.

Printre proiectele care au fost promulgate se numără:

1. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România (Lege 78/2014)
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Lege 154/2014)
3. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală (Lege 171/2014)
4. Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Lege 38/2015)
5. Propunere legislativă privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (Lege 37/2015)
6. Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie – Ziua Scolii Ardelene (Lege 93/2014)
7. Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice (Lege 124/2014)
8. Proiect de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 (Lege 153/2014)
9. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Lege 103/2014)Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

2 Comentarii

2 Comments

  1. inna

    miercuri, 06.05.2015 at 18:02

    Constatam ca social democratul Dirzu nu s-a dus degeaba in Parlament. Are initiative legislative. Felicitari , domnule deputat.

  2. rina

    miercuri, 06.05.2015 at 18:03

    CEL MAI ACTIV PARLAMENTAR DUPA CUM OBSERVAM ESTE DIRZU. BRAVOOO!!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Niciun caz COVID nou după testele de astăzi, în județul Alba. Directorul DSP: ”Campania de vaccinare își arată efectele”

Publicat

Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a anunțat luni seara că după testările de astăzi nu au mai fost depistate cazuri pozitive COVID. Reamintim că anterior fusese raportat doar un singur caz.

Vezi ALBA: Un singur caz COVID confirmat în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

”După testele COVID de astăzi (429 PCR si peste 100 rapide), ZERO cazuri noi pozitive în Jud Alba. Campania de vaccinare își arată efectele, nu trebuie să abandonăm, ne dorim cu toții o toamnă fără “valuri” și o viață normală”, a scris directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, pe Facebook.

De la începutul pandemiei, în județul Alba, 21.370 de persoane au fost confirmate pozitiv. În același interval, au fost 20.577 persoane vindecate și 708 decese.

Duminică, în Alba au fost prelucrate 241 de probe, la Spitalul Județean din Alba Iulia. Luni, au fost procesate 529 de teste.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Concursul pentru directori școli va avea loc în octombrie iar numirile în decembrie. Majoritatea interimatelor expiră în august

Publicat

Concursul de ocupare a posturilor de management în instituțiile de învățământ ar putea avea loc pe 15 octombrie, a declarat luni ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Totodată, numirile pe posturile de directori de școală vor fi făcute între 20-22 decembrie 2021.

„Avem în vedere un calendar care să prevadă demararea concursului după 14 septembrie, imediat după începerea școlii, pe 13 septembrie, să aibă o probă scrisă în 15 octombrie, după care să se deruleze probele de interviu astfel încât să avem numirile făcute între 20-22 decembrie, cu începere din semestrul II al anului școlar 2021-2022, în data de 10 ianuarie”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Antena 3, informează Edupedu.

Iar asta în condițiile în care toate mandatele obținute prin concursurile din anii trecuți, dar și numirile făcute pe 9 ianuarie anul curent expiră la 31 august.

Astfel, inspectorii școlari vor delega după această dată directori interimari pentru a conduce școlile în perioada semestrului I din anul școlar următor.

Săptămâna trecută, ministrul anunța că ”luăm în considerare ideea de demarare a concursurilor pentru ocupare a posturilor de directori printr-o probă scrisă organizată nu în data de 27 iulie, ci organizată imediat după începerea anului şcolar 2021-2022, deci după 13 septembrie”.

El a explicat că numirea noilor directori ar putea avea loc în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022.

„Iniţierea concursului ar putea să fie făcută în ziua imediat următoare, 14 septembrie, printr-un anunţ, iar proba scrisă ar putea să fie susţinută în cea de-a doua parte a lunii octombrie.

Probele de interviu s-ar putea susţine la începutul lunii decembrie, în luna decembrie am putea avea numirile făcute cu începere din semestrul al II-lea, adică cu data de 10 ianuarie. Acesta este un avantaj de a comasa toate etapele concursului în semestrul I al anului şcolar 2021-2022 şi de a începe semestrul al II-lea cu directori numiţi după criterii de competenţă, care să privilegieze exclusiv competenţa”, a susţinut ministrul Educaţiei.

surse: agerpres.ro, edupedu.ro, spotmedia.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

OFICIAL: GHIDUL examenului de Evaluare Națională 2021, publicat de Ministerul Educației. Detalii pentru elevii de clasa a VIII-a

Publicat

examen testare

Ministerul Educației a publicat luni seara ghidul oficial cu detalii despre organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2021. Prima probă va fi la Română în 22 iunie.

Înscrierile la examen se vor încheia marți.

Vezi integral: GHID_EVALUARE_NATIONALĂ_VIII_2021

„Ministerul Educaţiei a luat acele măsuri administrative pentru a veni în sprijinul elevilor înţelegând dificultăţile pe care le-au întâmpinat.

În ghid, printre altele, sunt prezentate principalele măsuri privind accesul în unitățile școlare:

Este vorba despre micşorarea numărului de note necesare încheierii situaţiilor şcolare la minimum două, este vorba de prevederi precum posibilitatea de a face construcţii pe foaia de examen – matematică, geometrie, de a sublinia textele la examenul de limba română.

Nu mai sunt considerate semne distinctive, deoarece toţi au posibilitatea să facă acest lucru.

Vezi MODELE de SUBIECTE la EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, clasa a VIII-a: TOATE testele de antrenament și BAREMELE la Română și Matematică

Creşte timpul alocat – 15 minute – pentru a completa casetele. Deci, sunt lucruri mici, dar care toate la un loc vin în sprijinul elevilor”, a explicat ministrul  Sorin Cîmpeanu, despre desfășurarea examenului.

Vezi integral: GHID_EVALUARE_NATIONALĂ_VIII_2021

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în Transilvania, la munte și la mare până în 27 iunie. Când cresc temperaturile. Prognoza în regiuni pe 2 săptămâni

Publicat

Meteorologii vin și cu vești mai bune pentru următoarele două săptămâni. Vremea se încălzește și temperaturile maxime ajung la peste 30 de grade Celsius, cel puțin în sudul și vestul țării.

Vor mai fi însă perioade cu ploi și furtuni.

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 14-27 iunie, în regiuni din țară:

TRANSILVANIA

Intervalul va debuta cu vreme răcoroasă, cu temperaturi maxime de 17-23 de grade şi minime de 7-11 grade.

Apoi, încălzirea vremii va fi semnificativă, determinând înregistrarea de valori diurne, mediat regional, de 24-29 de grade şi nocturne de 10-15 grade. Vremea se va menţine caldă până spre sfârşitul perioadei, cu uşoare variaţii de la o zi la alta.

În primele zile şi din nou după data de 21 iunie, în special în cursul după-amiezilor, probabilitatea pentru averse (local mai însemnate cantitativ) va fi ridicată.

LA MUNTE

Vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului, când se vor înregistra valori diurne de 8-16 grade şi nocturne de 2-8 grade.

Ulterior, vremea se va încălzi, devenind normală pentru a doua jumătatea a lunii iunie; temperaturile maxime vor fi de 14-22 de grade, iar minimele de 8-14 grade, iar până la sfârşitul perioadei nu sunt estimate variaţii termice semnificative.

În special în primele zile ale intervalului, aversele vor fi frecvente şi local însemnate cantitativ, dar probailitatea de ploaie va fi ridicată şi în cea de-a doua săptămână.

DOBROGEA și litoral

În prima săptămână, vremea va fi relativ răcoroasă în majoritatea zilelor, cu valori diurne de 20-24 de grade şi nocturne de 12-15 grade, mediat regional.

Ulterior, vremea va fi caracterizată de un regim termic apropiat de cel normal în ultima decadă a lunii iunie, cu maxime de 24-28 de grade şi minime de 15-18 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi ridicată în mare parte a intervalului de referinţă, în special în perioada 15-19 iunie când vor fi posibile local cantităţi de apă mai însemnate.

BANAT

Pe parcursul primei săptămâni, vremea va fi în încălzire treptată, dar semnificativă, astfel că de la valori uşor sub cele normale pentru a doua decadă a lunii iunie în primele zile (maxime de 22-25 de grade şi minime de 8-12 grade) temperatura aerului va ajunge până la medii diurne de 30-33 de grade şi nocturne de 15-18 grade.

În cea de-a doua săptămână, vor fi uşoare variaţii termice, dar vremea se va menţine călduroasă în majoritatea zilelor, cu temperaturi maxime de 29-32 de grade şi minime de 16-19 grade, mediat regional.

În prima parte a intervalului de referinţă, vor fi averse pe spaţii restrânse, în special în orele după-amiezilor. Din 20 iunie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată şi local vor fi posibile cantităţi de apă mai însemnate, cu precădere în perioada 22-23 iunie.

CRIȘANA

În prima săptămână, încălzirea treptată, dar semnificativă a vremii va determina creşterea temperaturii de la valori uşor mai mici decât cele normale pentru a doua decadă a lunii iunie în primele zile (maxime de 22-25 de grade şi minime de 8-12 grade) la medii diurne de 30-32 de grade şi nocturne de 15-18 grade.

În cea de-a doua săptămână, deşi vor fi uşoare variaţii termice, vremea se va menţine călduroasă în majoritatea zilelor, cu temperaturi maxime de 29-32 de grade şi minime de 16-19 grade, mediat regional.

Vor fi ploi pe arii restrânse, în orele după-amiezilor, în prima parte a intervalului de referinţă. Din 21 iunie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată şi local vor fi posibile cantităţi de apă mai însemnate, cu precădere în perioada 22-24 iunie.

MARAMUREȘ

În prima săptămână, încălzirea treptată, dar semnificativă a vremii va determina creşterea temperaturii de la valori mai mici decât cele normale pentru a doua decadă a lunii iunie în primele zile (maxime de 22-24 de grade şi minime de 9-11 grade) la medii diurne de 25-29 de grade şi nocturne de 13-16 grade.

În cea de-a doua săptămână, deşi vor fi uşoare variaţii termice, vremea se va menţine caldă în majoritatea zilelor.

Vor fi averse locale la începutul intervalului, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicată după data de 22 iunie.

MOLDOVA

Primele zile ale intervalului vor fi caracterizate de o vreme răcoroasă, cu medii ale maximelor diurne de 20-24 de grade şi ale minimelor de 11-15 grade.

Ulterior, în special în cea de-a doua săptămână, temperatura aerului va ajunge la valori în jurul celor climatologic specifice pentru a doua parte a lunii iunie, iar în unele zile vremea va fi chiar mai caldă decât normal, cu maxime de 25-29 de grade şi minime de 14-17 grade, mediat regional.

La începutul primei săptămâni aversele vor fi frecvente şi local însemnate cantitativ. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată şi după data de 21 iunie.

MUNTENIA

În primele zile ale intervalului, vremea va fi răcoroasă, cu medii ale maximelor termice de 22-25 de grade şi ale minimelor de 9-14 grade. Ulterior, regimul termic va deveni normal pentru această perioadă a anului, cu temperaturi diurne de 26-29 de grade şi nocturne de 12-17 grade, mediat regional.

În cea de-a doua săptămână vor fi şi zile călduroase, în care maximele vor depăşi local 30 de grade.

În prima săptămână, dar în special în perioada 14-16 iunie, se vor semnala local fenomene specifice instabilității atmosferice (averse şi descărcări electrice). Probabilitatea de ploaie va fi relativ ridicată şi în unele zile din cea de-a doua săptămână.

OLTENIA

Pe parcursul primei săptămâni, vremea va fi în încălzire treptată, dar semnificativă, astfel că de la valori uşor sub cele normale pentru a doua decadă a lunii iunie în primele zile (maxime de 23-27 de grade şi minime de 9-13 grade) temperatura aerului va ajunge până la medii diurne de 28-32 de grade şi nocturne de 15-19 grade.

În cea de-a doua săptămână, vor fi uşoare variaţii termice, dar vremea se va menţine călduroasă în majoritatea zilelor, cu temperaturi maxime de 30-32 de grade, mediat regional.

În prima parte a intervalului de referinţă, vor fi averse pe spaţii restrânse, în special în orele după-amiezilor. Din 22 iunie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate