Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LEGILE DEPUTAȚILOR de ALBA în Parlamentul României. Cine este politicianul cu CELE MAI PUȚINE iniţiative legislative


Publicat

deputati

Camera DeputatilorCe-au lucrat deputații de Alba în aproape trei ani de mandat? Din 2012 până în prezent, peste 190 de inițiative legislative poartă și semnătura deputaților de Alba. Dintre acestea, doar 13 s-au concretizat în legi. Cel mai ”prolific” deputat și-a pus semnătura pe 110 proiecte legislative, dintre care nouă au fost promulgate legi. La capătul opus, în aproape trei ani de mandat au fost strânse doar cinci propuneri legislative, dintre care doar una a fost promulgată în lege. 

Majoritatea propunerilor legislative pe care deputații de Alba și-au pus semnătura, convinși de utilitatea acestora, au fost inițiate de către grupurile parlamentare.

calin potorDeputatul PSD Călin Potor are la activ cinci propuneri legislative inițiate, fiind pe ultimul loc în ”top” la acest capitol. Între cele cinci propuneri legislative se numără și un proiect promulgat. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, inițiat pe vremea când Călin Potor făcea parte din Partidul Național Liberal, a fost promulgat prin Legea nr.159 din 4 decembrie 2014. Potrivit expunerii de motive, art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, având titlul marginal ”presiuni asupra justiţiei” incrimina fapta unei persoane care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, făcea declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida. Sancţiunea ce se putea aplica era închisoarea de la 3 luni la un an sau amendă.

Împreună cu alți 11 parlamentari, Călin Potor a inițiat, în luna aprilie, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Aceasta vizează introducerea unei reglementări privind acordarea unei zile plătite (după finalizarea gărzii) medicilor care efectuează gărzi, urmând ca plata să se realizeze în acord cu contractul de muncă încheiat cu spitalul unde medicul efectuează garda. Totodată, proiectul urmărește și egalizarea sporurilor acordate medicilor din spitalele regionale de urgență, la nivelul celor din UPU/ATI. În prezent proiectul a fost înaintat la Senat.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Lege 159/2014)
2. Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României (la comisii)
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 (la comisii)
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (pe ordinea de zi)
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (la Senat)

clement negrutDeputatul independent Clement Negruț a inițiat din 2012 până în prezent 29 de propuneri legislative, dintre care una a fost promulgată. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviar, inițiat în 2013 când Clement Negruț făcea parte din Partidul Democrat Liberal, a fost promulgat prin Legea nr.38 din 7 aprilie 2014.

Dintre propunerile legislative semnate de Clement Negruț, șapte au fost respinse definitiv.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (raport depus)
2. Propunere legislativă privind economia socială (pe ordinea de zi)
3. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România (la comisii)
4. Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (respinsă definitiv)
5. Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (la Senat)
6. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane (respinsă definitiv)
7. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic (la Senat)
8. Propunere legislativă privind protecţia întreprinzătorului din România (respinsă definitiv)
9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române (la comisii)
10. Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor (pe ordinea de zi)
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor natural nr.123/2012 (la comisii)
12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (la comisii)
13. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor şi a referendumului din România (la comisii)
14. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (pe ordinea de zi)
15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (la comisii)
16. Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (respinsă definitiv)
17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (Lege 38/2014)
18. Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieţei RASDAQ şi al Pieţei Valorilor Mobiliare Necotate (pe ordinea de zi)
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (respinsă definitiv)
20. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată (respinsă
definitiv)
21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 (la Senat)
22. Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea consumului (respinsă
definitiv)
23. Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România (la Senat)
24. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (la Senat)
25. Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului ” Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” (la Senat)
26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (la Senat)
27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014 (la Senat)
28. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (la Senat)
29. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată (la Senat)

dan simedruDeputatul PNL Dan Coriolan Simedru are la activ 25 de propuneri legislative, dintre care una a fost promulgată, respectiv proiectul de Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

Dintre propunerile legislative semnate de către Dan Coriolan Simedru, patru au fost respinse, iar cinci se află pe ordinea de zi.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (Lege 159/2014)
2. Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (retrimis la comisii)
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (respinsă definitiv)
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii (pe ordinea de zi)
5. Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa naţională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 (respinsă definitiv)
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (retrimis la comisii)
7. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de proprietate (la comisii)
8. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (respinsă definitiv)
9. Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă (la comisii)
10. Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României (la comisii)
11. Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice central în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale (la comisii)
12. Propunere legislativă de modificare şi completare a unor dispoziţii legale în materia stării civile şi a prelucrării datelor cu caracter personal (pe ordinea de zi)
13. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (pe ordinea de zi)
14. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate (la comisii)
15. Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere (la comisii)
16. Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014 (la comisii)
17. Proiect de Lege privind votul prin corespondenţă, exercitat de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara graniţelor ţării (la comisii)
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (pe ordinea de zi)
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (pe ordinea de zi)
20. Propunere legislativă privind programul „Masa la Scoală” pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial (la comisii)
21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (respinsă de Senat)
22. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului (la Senat)
23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (la Senat)
24. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale
25. Propunere legislativă privind Legea Turismului (retrasă de către iniţiator)

cornel comsaDeputatul independent Cornel George Comșa a ”adunat” 30 de propuneri legislative, dintre care una a fost promulgată lege, respectiv propunerea privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, promulgată prin Legea 95/2015.

Lista propunerilor legislative inițiate și stadiul în care se află:

1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (la Senat)
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (la comisii)
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (respinsă
definitiv)
4. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (respinsă
definitiv)
5. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (respinsă definitiv)
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor (la comisii)
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (la Secretarul general)
8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (la Senat)
9. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (procedură legislativă încetată)
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (respinsă definitiv)
11. Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi (respinsă definitiv)
12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (la Senat)
13. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (retrimis la comisii)
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii (respinsă definitiv)
15. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Lege 95/2015)
16. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi (pe ordinea de zi)
17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (la comisii)
18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice (la comisii)
19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (respinsă definitiv)
20. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor (respinsă definitiv)
21. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare (respinsă
definitiv)
22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă (la comisii)
23. Propunere legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 (la Senat)
24. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (la Senat)
25. Propunere legislativă pentru eliminarea integrităţilor salariale rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare (la Senat)
26. Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului ” Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav” (la Senat)
27. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografi, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastic, al arhitecturii şi de divertisment (la Senat)
28. Propunere legislativă privind abrogarea art.(8), alin.(1), litera b din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001
29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (înregistrată)
30. Propunere legislativă privind asociaţiile de elevi (înregistrată)

ioan dirzuIoan Dîrzu este de departe cel mai ”prolific” deputat de Alba. Liderul social-democraților din Alba și-a pus semnătura pe 110 propuneri legislative, dintre care nouă au fost promulgate legi.

Printre proiectele care au fost promulgate se numără:

1. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de voluntariat în România (Lege 78/2014)
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Lege 154/2014)
3. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală (Lege 171/2014)
4. Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Lege 38/2015)
5. Propunere legislativă privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole (Lege 37/2015)
6. Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie – Ziua Scolii Ardelene (Lege 93/2014)
7. Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice (Lege 124/2014)
8. Proiect de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 (Lege 153/2014)
9. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Lege 103/2014)ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

2 Comentarii

2 Comments

  1. inna

    miercuri, 06.05.2015 at 18:02

    Constatam ca social democratul Dirzu nu s-a dus degeaba in Parlament. Are initiative legislative. Felicitari , domnule deputat.

  2. rina

    miercuri, 06.05.2015 at 18:03

    CEL MAI ACTIV PARLAMENTAR DUPA CUM OBSERVAM ESTE DIRZU. BRAVOOO!!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Nicușor Stanciu, curtat de campioana CFR Cluj. Neluțu Varga: ”În două săptămâni vom face două transferuri foarte importante”

Publicat

n

După ce „feroviarii” au cucerit cel de al treilea titlu consecutiv de campioni ai României, patronul Neluțu Varga a anunțat efectuarea unor transferuri bombă, astfel încât echipa din Gruia să se califice în grupele Champions League.

„Putem să mergem în Liga Campionilor. Am încercat mereu să oferim tot ce e mai bun, să se bată cu orice echipă, chiar şi cu Barcelona. Vom face două transferuri foarte importante, pe care le vom anunţa în aproximativ două săptămâni.

Unul dintre ele îl vizează pe un mare golgheter al Italiei, celălalt e cel care ne-a răpus în Liga Campionilor. Se poate să fie Stanciu”, a declarat Neluțu Varga, unul dintre cei mai discreți patroni din fotbalul românesc, potrivit Look Plus.

Nicolae Stanciu a fost desemnat cel mai bun străin, mijlocaș și pasator de gol în Cehia, după ce a avut un sezon foarte bun în componența echipei Slavia Praga, care a eliminat CFR-ul din play-off-ul Champions League.

În luna aprilie, Nicolae Stanciu a recunoscut că ar fi dispus să joace pentru CFR Cluj, anunță Digisport: ,,Sincer, da(nr. – ar alege și el CFR Cluj). Am vorbit și cu Alex, dar nu cred că l-am influențat cu ceva. Atunci când mi-a cerut părerea, și eu i-am zis că aș alege CFR-ul. Sper să fie bine și să câștige din nou campionatul!”

Stanciu este campion cu echipa sa în Cehia.

Sursă: Cluj24.ro

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

PSD Alba mai pierde un reprezentant. Horațiu Clepan, fost vicepreședinte al organizației județene, a plecat la PRO România

Publicat

Unul dintre cei mai cunoscuți și vechi social-democrați din Alba, Horațiu Clepan a părăsit PSD și s-a alăturat echipei PRO România.

„După o viață, dacă pot spune așa, în care am fost în și lângă PSD, a venit timpul să spun STOP. Plecarea mea a fost generată de faptul că nu m-am mai simțit reprezentat de conducerea de la București iar conducerea locală mi-a lăsat impresia că nu aș mai fi folositor. Nu am mai fost căutat, să spun așa, iar dacă nu ești dorit, pleci”, a transmis Horațiu Clepan.

Acesta a fost membru PSD din anul 2008 dar anterior a fost un apropiat al partidului. A ocupat funcții importante, precum cea de vicepreședinte al organizației municipale Alba Iulia și a celei județene Alba.

„Singura opțiune politică pe care am luat-o în calcul a fost PRO România. E singurul partid cu adevărat de stânga iar echipa de aici este una în care mă regăsesc total”, a adăugat Horațiu Clepan.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

TITULARIZARE 2020: Cum se depun contestații. Model de cerere și procedura la ședințele de repartizare pe posturi

Publicat

sediul ISJ Alba

Profesorii nemulțumiți de notele primite la proba scrisă de la concursul de Titularizare 2020 pot depune sau transmite contestații, astăzi până la ora 21.00 și mâine până la ora 12.00. Rezultatele finale se afișează în 11 august.

În Alba, au fost 2 note de 10, 235 între 7 și 9,99, 120 între 6,99 și 5 și alte 80 sub 5. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Vezi și TITULARIZARE 2020: REZULTATELE la examen au fost publicate. NOTELE profesorilor la proba scrisă

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice.

Vezi Model CERERE_CONTESTATIE_TITULARIZARE_2020

IȘJ Alba a transmis modalitatea de înregistrare a contestațiilor.

În contestaţie, candidatul precizează următoarele informaţii: judeţul, nr. şi denumirea centrului de concurs, numele, iniţiala tatălui, prenumele; codul numeric personal; denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului; nota contestată; nr. fişă de înscriere la concurs; adresa de e-mail; numărul de telefon; denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite.

Vezi TITULARIZARE 2020: 80 de profesori din Alba au luat note sub 5. Rată de promovare de 54% a concursului, în județ

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Contestațiile pot fi transmise și prin poșta electronică (ab_cn_2020@isjalba.ro) până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și copie după cartea/buletinul/adeverința de identitate.

Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Vezi TOP REZULTATE la Titularizare 2020 în ALBA: Profesorii cu cele mai bune note. Doi candidați cu 10 la proba scrisă

CALENDAR TITULARIZARE 2020 – după publicarea primelor rezultate și perioada de depunere a contestațiilor:

5-10 august 2020 – soluţionarea contestațiilor în centrele naţionale.

6-7 august 2020 – înregistrarea cererilor candidaților care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt județ sau în municipiul București, diferit de cel în care au susținut proba scrisă: candidaţii depun/transmit cererile la inspectoratul școlar din județul/ municipiul București în care aceştia doresc repartizarea; candidaţii transmit informări, în scris, la inspectoratul  școlar din județul/ municipiul București în care au susţinut proba scrisă, cu privire la faptul că solicită repartizarea în alt judeţ;

11 august 2020 – comunicarea rezultatelor finale ale concursului național.

În Alba, sunt 115 posturi titularizabile și 728 neocupate în total.

Vezi AICI lista posturilor în Alba.

ŞEDINŢE DE REPARTIZARE

12 august 2020 – Şedinţa pentru repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în condiţiile art. 62 alin. (13) din Metodologie;

13 august 2020 – Şedinţa de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;

14 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:

completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare;

soluţionarea restrângerilor de activitate: cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;

candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;

cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020;

(Pct. 3 şi pct.4 – ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor)

ocuparea posturilor didactice, rămase vacante, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

17 august 2020 – Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control.

18 august 2020:

Ocuparea posturilor didactice pentru detaşare în interesul învăţământului – dosare ale titularilor, înregistrate pentru detaşare în interesul învăţământului în perioada: 10-12 iunie 2020.

Ocuparea posturilor didactice, rămase neocupate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

19 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:

cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

Începând cu data de 19 august 2020 şi după începerea cursurilor, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, în toate etapele și ședințele de repartizare au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice și cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

20 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:

cererile de completare a normei didactice pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;

cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;

cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

cererile cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;

solicitările pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă a concursului naţional – sesiunea 2020.

20-21 august 2020 – Şedinţă de repartizare cu următoarea ordine de prioritate:

cadrele didactice titulare pentru completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/ determinată;

cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice pe perioadă determinată;

cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie;

candidații care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în ordinea descrescătoare a notelor

[au prioritate candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2020-2021 în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), în condițiile prevăzute la art. 61 și 85 din Metodologie]

24 august 2020 – Şedinţă de repartizare pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

25-26 august 2020 – Şedinţă de repartizare a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2020-2021, conform prevederilor art. 85 din Metodologie.

26-28 august 2020 – Şedinţă de repartizare la nivelul inspectoratului școlar, a posturilor didactice rămase neocupate, conform prevederilor art. 90 din Metodologie, în următoarea ordine de prioritate:

a) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;

b) cadre didactice titulare rămase în restrângere de activitate prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

c) cadre didactice titulare rămase nerepartizate care solicită continuitate prin detaşare la cerere sau detaşare la cerere prin concurs;

d) candidaţi care au obţinut minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, având prioritate candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2020, şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2020-2021 în baza mediei de repartizare de minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2019 şi/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei metodologii;

e) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6) şi cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor art. 8 alin. (3);

f) cadre didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;

g) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2020-2021;

h) candidaţi care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul concursului naţional din sesiunea 2020, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;

i) abrogat;

j) candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în profilul postului solicitat (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

k) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul naţional din sesiunea 2020, care au susţinut proba scrisă în profilul postului şi proba practică/orală în profilul postului conform , în ordinea art. 89 alin. (4) descrescătoare a mediilor;

l) candidaţi care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă în profilul postului din iulie 2019, iulie 2018 şi/sau iulie 2017 şi proba practică/orală în profilul postului conform art. 89 alin. (4), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a

mediilor de repartizare;

m) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2020, şi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notelor;

n) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017, şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

o) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul naţional din sesiunea 2020 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

p) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri naţionale din 2019, 2018 şi/sau 2017 şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

q) candidaţi care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.

r) candidaţi cu a doua specializare care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor;

s) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obţinut cel puţin media 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: limbă modernă/maternă, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

t) candidaţi care au renunţat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Pentru angajarea pe perioada nedeterminată, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă.

Pentru angajarea pe perioada determinată, candidații trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare obținute la concursurile naționale din perioada 2014-2019 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).

Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice /catedre în anul şcolar 2020-2021.

conform art. 62 alin. (8) şi (9) din Metodologie, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor Metodologiei.

În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică, pentru departajare, prevederile art. 63 alin.(1) şi (2) din Metodologie.

În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare înainte de atribuirea orelor în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Părinții din Alba Iulia care nu au cu cine să-și lase copiii pot primi până la 710 lei pentru plata unei bone. CONDIȚII

Publicat

Primăria municipiului Alba Iulia va susține familiile cu venituri nete mai mici de 3.500 de lei pe membru de familie, cu sume de maxim 710 lei/lună. Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie.

Astfel, în cazul veniturilor până la 2.100 de lei se acordă lunar un ajutor de 710 lei, în cazul veniturilor cuprinse între 2.101 și 2.500 de lei se acordă un ajutor de 550 de lei, familiile care au venituri lunare pe membru de familie cuprinse între 2.501 și 3.000 de lei primesc 390 de lei, iar cele cu venituri cuprinse între 3.001 și 3.500 de lei primesc un ajutor lunar de 250 de lei.

Există și o serie de condiții pentru acordarea acestui ajutor: de exemplu, el nu se acordă pentru copilul care este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care părintele a refuzat un loc la creșă/grădiniță, ori l-a retras de la creșă/grădiniță. De asemenea părinții trebuie să facă dovada plății la zi a taxelor și impozitelor către primărie, iar bonele trebuie să dețină diplomă, certificat sau un alt titlu de bonă, recunoscute ori echivalate în conformitate cu prevederile legii.

„Era doar o noțiune de timp. Acum e o stare de fapt. De astăzi, orice tânără familie din Alba Iulia își poate depune la Direcția de Asistență Socială dosarul pentru a primi bani “de bonă”. Am grăbit acest proiect pentru a ajuta cât mai mulți tineri albaiulieni să își poată angaja bone de încredere, pentru a-și crește micuții în siguranță și fără gândul “unde îl duc/ cu cine îmi las azi copilul”. Pe de altă parte, continuăm să dezvoltam infrastructura educațională pentru preșcolari, construim o creșă de 90 de locuri în zona Orhideelor și căutăm permanent alte și alte noi locuri și soluții pentru alte grădinițe și creșe. Alba Iulia crește, la propriu, și prin juniorii ei”, a transmis Voicu Paul, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia.

Solicitările se pot depune la Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 26. Telefon de contact: 0258 810 325.

Întreaga metodologie de acordare a sprijinului pentru plata bonelor poate fi consultată AICI.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate