Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LISTA INVESTIŢIILOR bugetate de Primăria Alba Iulia. Reparaţii în Cetatea istorică, Monumentul Unirii, străzi


Publicat

alba iulia oras

Primăria Alba Iulia a bugetat, pentru 2018, 14,4 milioane lei pentru obiective de investiţii, surse din bugetul local, majoritatea provenind din excedentul de anul trecut. Acestei sume i se adaugă fonduri nerambursabile – 12,4 milioane lei şi bani de la bugetul de stat – 12,1 milioane lei (din care aproximativ 10 milioane lei sunt pentru construirea Monumentului Unirii). Având în vedere aceste resurse financiare, au fost amânate anumite proiecte şi bugetate, parţial sau total, altele.

Citeşte şi EVENIMENTELE Anului Centenar de la ALBA IULIA. Buget de 1,5 milioane euro de la primărie. LISTA și NOUTĂȚILE

La capitolul investiţii „în aşteptare”, pentru care deocamdată nu vor fi alocate fonduri în acest an, amintim construirea ştrandului de lângă Bazinul Olimpic, complex de agrement ce presupune o investiţie totală de 25,35 milioane lei, amenajarea pistei de biciclete şi reorganizarea circulaţiei pe strada Viilor (4 milioane lei), consolidarea unei porţiuni de pe strada Regiment V Vânători (869.000 lei), elaborarea documentaţiilor pentru amenajări şi reabilitări locuri de joacă şi spaţii recreative (80.000 lei), sistem telegestiune iluminat public cetate (600.000 lei) sau ansamblul de locuinţe în cartierul Gheorghe Şincai (inclusiv teren de sport municipiul Alba Iulia (elaborare documentaţie) – 350.000 lei, locuinţe colective de tip familial în cartier Anghel Saligny conform program ANL (elaborare documentaţie) – 60.000 lei ori vânzare teren locuinţe ANL (Detunata şi Lalelelor, documentaţie tehnică şi execuţie) – 400.00 lei şi achiziţionare ( montare signalistică rutieră (reglementare, informare, orientare) – 40.000 lei.

Citeşte şi INVESTIŢII la Alba Iulia, propuse pentru 2018, din excedent bugetar. LISTA obiectivelor

La sediul Primăriei Alba Iulia s-a desfăşurat, sâmbătă dimineaţa, consultarea publică pe proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului pentru anul 2018. Acesta intră la aprobare în şedinţa din 16 februarie a Consiliului Local Alba Iulia.

Citeşte şi VIDEO: Consultare publică pe bugetul municipiului Alba Iulia din 2018. Nemulțumirile consilierilor PSD

LISTA obiectivelor de investiţii bugetate pentru finanţare pe 2018:

Recompartimentare spaţii administrative, imobil Bd Republicii 26, Servicii Primăria Alba Iulia: 1.600.000 lei (din rest de executat 2.050.000 lei)

Componente hardware şi software (autorităţi publice): 150.000 lei (din rest de executat 669.000 lei)

Dotări – Biroul Deservire Generală (autoutilitară şi autoturism): 80.000 lei (din rest de executat 180.000 lei)

Măsuri implementare cerinţe ISU pentru imobile – sediul primăriei şi hala agroalimentară (autorităţi publice): 181.000 lei (din rest de executat 280.000  lei)

Documentaţii expertizare şi autorizare pentru securitate la incendiu (sediul primăriei etc): 39.000 lei (din rest executat 40.000 lei)

Creşterea eficienţei energetic a clădirilor de învăţământ liceal şi gimnazial: 60.000 lei (din rest de executat 85.000 lei)

Reabilitarea şi extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian (proiect tehnic şi execuţie): 40.000 lei (din rest de executat 7.367.650 lei)

Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (proiect tehnic şi execuţie): 20.000 lei (din rest de executat 1.948.880 lei)

Reabilitare şi modernizare atelier-şcoală, centrală termică şi incintă – Colegiul Tehnic DOrin Pavel şi Colegiul Tehnic Alexandru Domşa – str. Vladimirescu 39 şi 143 – elaborare documentaţie: 40.000 lei (din rest de executat 40.000 lei)

Reabilitare clădiri unităţi de învăţământ – Şcoala Generală Vasile Goldiş, Şcoala Generală Avram Iancu (inclusiv sala de sport) – elaborare documentaţie: 20.000 lei (din rest de executat 500.000 lei)

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru şcoli şi colegii – Şcoala “Vasile Goldiş”: 120.000 lei

Refuncţionalizare spaţiu învăţământ Şcoala Postliceală Sanitară (T. Vladimirescu 39, parter şi etaj 1) – execuţie şi măsuri ISU: 125.000 lei (din rest de executat 145.000 lei)

Reparaţii capitale – instalaţia electrică iluminat – Colegiul Naţional HCC Alba Iulia: 560.000 lei

Refuncţionalizare imobil – Liceul de Arte “Regina Maria”, str. Avram Iancu 7A (expertiză şi execuţie): 20.000 lei (din rest de executat 250.000 lei)

Documentaţii tehnico-economice construire Grădiniţa nr. 16, cartier Ampoi POR 2014-2020 (proiectare): 250.000 lei (din total 600.000 lei)

Desfiinţare/demolare anexe (magazii, spălătorie) – Colegiul Tehnic Alexandru Domşa (proiect tehnic şi execuţie): 20.000 lei

Reparaţii curente grădiniţe: 11.710 lei (din total necesar 490.000 lei)

Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia (elaborare documentaţie): 350.000 lei (din total rest 929.740 lei)

Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – centrul expoziţional corp principal E POR 2014-2020 (execuţie): 10.862.280 lei, din care 432.850 de la bugetul local şi 9.045.940 din fonduri nerambursabile, respectiv 1.383.490 lei de la bugetul de stat

Lucrări remediere în cadrul obiectivelor Latura de Vest şi zona interioară – Cetatea Alba Carolina: 1.115.510 lei (buget local)

Reconversia şi refuncţionalizarea zonei perimetrale a Cetăţii Alba Carolina (elaborare documentaţie POR 2014-2020): 90.000 lei

Realizare ansamblul memorial al Marii Uniri, Alba Iulia, Parcul Unirii (elaborare documentaţie tehnico-economică, execuţie): 10.500.000 lei de la bugetul de stat (din total necesar 18.800.000 lei)

Schimb de destinaţie din casă, în casă memorială “Camil Velican”, restaurare, punere în valoare şi realizare împrejmuire execuţie: 1.172.490 lei (din rest de executat 2.600.00 lei)

Cămin cultural Pâclişa: 100.000 lei (din rest de executat 2.633.000 lei)

Documentaţii de autorizare – securitate la incendiu pentru clădirea “Principia” şi Bazinul de Înot Olimpic: 60.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – clădirea “Principia” şi Bazinul de Înot Olimpic: 140.000 lei (160.000 lei necesar în total)

Dotări zone agrement (instalaţie dedurizare apă, aparate aer condiţionat, teren polo) – Bazinul Olimpic: 65.000 lei

Dotări grup sanitar Latura de Vest (sistem supraveghere parcare şi grup sanitar): 20.000 lei

Dotări baze agrement – echipamente termice (cazane, boilere, pompe, arzătoare etc): 30.000 lei

Proiect Interactive Cities (echipamente hard şi soft): 88.000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect INT –HERIT (echipamente hard şi soft):8000 lei din fonduri nerambursabile

Amplasare loc de veci – grupul de rezistenţă armată anticomunistă, municipiul Alba Iulia: 172.000 lei (din total 175.000 lei)

Studii, expertize, documentaţii tehnico-economice privind restaurare/ reabilitare, revitalizare, punere în valoare clădiri – Casa memorială Camil Velican, spaţii publice – zona Parcul Unirii, Ansamblul memorial al Marii Uniri etc şi zone de agrement: 600.000 lei

Reparaţii baze sportive, cămine culturale, clădiri de patrimoniu, spaţii şi alte bunuri publice, inclusiv din zona istorică: 227.000 lei (din total necesar 800.000 lei)

Extindere capelă de rugăciune din incinta Căminului de persoane vârstnice – Municipiul Alba Iulia (execuţie): 250.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – Creşa Cetate: 180.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – cămin persoane vârstnice: 120.000 lei

Proiect Alba Iulia 360 – reabilitare clădire şi lucrări: 1.948.680 lei din fonduri nerambursabile

Măsuri integrate de combatere a excluziunii sociale în comunităşile marginalizate (MICESA) – reabilitare clădire centrul comunitar de intervenţie integrat: 398.600 lei, din care 338.810 lei fonduri nerambursabile şi 59.790 lei din bugetul de stat

Măsuri integrate de combatere a excluziunii sociale în comunităşile marginalizate (MICESA) – reabilitare locuinţe grup ţintă): 1.063.710 lei, din care 903.300 lei din fonduri nearmbursabile şi 159.410 lei de la bugetul de stat

Creştere eficienţă energetică clădiri rezidenţiale – elaborare documentaţie, etapa I: 230.000 lei (din rest de executat 280.000 lei)

Documentaţii tehnico-economice clădiri publice (expertiza tehnică Bloc G2): 10.000 lei (din total 20.000 lei)

Reabilitare reţea iluminat – Piaţa agroalimentară Centru: 44.000 lei (din total 50.000 lei)

Extindere reţea iluminat – str. Izvorului, Barbu Catargiu, Nicolae Labiş: 384.000 lei (din total 400.000 lei)

Elaborare PUZ, PUD – regulamente şi alte studii de urbanism: 100.000 lei (din total necesar 1.516.000 lei)

Refuncţionalizare piaţa agroalimentară – execuţie: 560.000 lei (din rest de executat 670.000 lei)

Achiziţie imobil (teren şi construcţie) pentru obiective noi de investiţii: 200.000 lei (din total necesar 550.000 lei)

Dotări – Serviciul Întreţinere Domeniul Public (achiziţie pickhammer): 6000 lei

Proiect THERMOS (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect Metamorphosis (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect EPICURO II (dronă şi ATV): 74.100 lei din fonduri nerambursabile

Reparaţii reţele apă: 105.600 lei (din rest de executat 157.460 lei)

Reparaţii clădiri şi spaţii publice, inclusive fântâni: 91.360 lei (din total necesar 500.000 lei)

Reabilitare canal colector Hc 762 Miceşti: 200.000 lei (din rest de executat 2.077.950 lei)

Platforme îngropate pentru deşeuri urbane – documentaţii tehnico-economice şi execuţie (50 de platforme): 1.330.000 lei (din total necesar 18.0000 lei)

Proiect Îmbunătăţirea reţelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Documentaţii tehnico-economice, DALI şi SF, reabilitări şi extinderi reţele canal în zone de dezvoltare şi reabilitare colectoare ape pluviale: 20.000 lei (din total necesar 40.000 lei)

Reparaţii reţele de canalizare: 180.000 lei

Modernizare drumuri zona Dealul Furcilor – străzile Izvorului, Nicolae Labiş, Barbu Catargiu: 478.793 lei (din rest de executat 1.876.220 lei)

Modernizare strada Iasomiei – Pâclişa (proiect tehnic şi execuţie): 690.000 lei (din total rest de executat 795.390 lei)

Construire arteră legătură strada Tudor Vladimirescu şi strada Livezii: 20.000 lei (din rest de executat 262.100 lei)

Reparaţii capitale strada Biruinţei, Busuiocului, Dumbrăviţei – Oarda: 200.000 lei (din total rest de executat 10.208.250 lei)

Reabilitare strada Brânduşei (proiect tehnic şi execuţie): 150.000 lei (din total rest de executat 22.162.220 lei)

Sisteme supraveghere şi dotări siguranţa circulaţiei, inclusiv treceri pietoni: 50.000 lei (din total necesar 70.000 lei)

Proiect SUITS (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Studii, documentaţii strada Viilor – reabilitare instrastructură reţea transport public urban, modernizare străzi, refacere circulaţii pietonale centru: 600.000 lei (din total necesar 5.000.000 lei)

Reparaţii curente şi periodice (asfaltări, pietruiri, plombări etc): 384.330 lei (din total necesar 2.500.000 lei)ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Traian Berbeceanu, fostul șef BCCO Alba Iulia, validat în funcția de prefect al Capitalei

Publicat

Comisarul Traian Berbeceanu, fostul șef al Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia și consilier al ministrului Marcel Vela, a fost validat în funcția de prefect al Capitalei, potrivit surselor Digi24. 

Premierul Ludovic Orban a anunțat joi că că îl va schimba pe actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, după declarațiile controversate privind rata de infectare din București, iar unul dintre posibilii înlocuitori este Traian Berbeceanu.

Berbeceanu este „un om corect, integru hotărât” și a demonstrat în actvitatea sa că își duce la îndeplinire obiectivele, a spus Orban.

Orban a explicat de ce nu l-a demis imediat pe Cojanu.

„Încă de luni m-ați întrebat despre prefectul Capitalei. Nu puteam să anunț decizia mea de a schimba prefectul înaintea unei ședințe fundamentale conduse de prefectul Capitalei, a CMSU, și în condițiile în care trebuiau implementate deciziile din legislație. Astăzi pot să vă spun: da, am luat decizia de a-l schimba pe prefectul Capitalei. Joi, la ședința de Guvern vom opera această modificare”, a spus el.

sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Comisia Europeană, somată să introducă vizele pentru americani din cauza românilor, bulgarilor, croaților și ciprioților

Publicat

sua

Eurodeputații din Parlamentul European solicită Comisiei Europene să ia măsurile prevăzute în legislația UE pentru a garanta reciprocitatea deplină a vizelor între UE și SUA, se arată într-un comunicat al Parlamentului European.

Parlamentul a adoptat joi cu 376 voturi pentru, 269 împotrivă și 43 abțineri o rezoluție prin care îndeamnă Comisia să prezinte un act juridic ce prevede suspendarea pentru o perioadă de douăsprezece luni a exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii SUA, după cum este stabilit în așa-numitul mecanism de reciprocitate.

Grupul popularilor europeni, în care sunt membrii și Mircea Hava, Dan Motreanu și Rareș Bogdan, au votat contra rezoluției.

Cetățenii bulgari, croați, ciprioți și români au încă nevoie de viză pentru a intra în SUA. Comisia este obligată să propună suspendarea exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii SUA; atât PE, cât și Consiliul o pot bloca.

Actul juridic care reintroduce obligația de a deține viză pentru resortisanții SUA ar fi trebuit depus cu mai mult de patru ani în urmă

Cetățenii bulgari, croați, ciprioți și români sunt în continuare obligați să dețină viză pentru a intra în SUA, în timp ce toți ceilalți cetățeni ai UE sunt exonerați de această obligație pentru șederile de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile), la fel ca si cetățenii americani atunci când vizitează Uniunea Europeană.

Discriminarea la care sunt supuși cetățenii bulgari, croați, ciprioți și români care călătoresc în SUA este inacceptabilă. Respectând principiul fundamental al solidarității între membrii UE, solicităm Comisiei să acționeze în conformitate cu legislația europeană și să prezinte o propunere de suspendare a exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii SUA. Va fi apoi la latitudinea Parlamentului și a Consiliului să evalueze consecințele politice ale acestei acțiuni”, a declarat Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spania), președintele Comisiei pentru libertăți civile și raportor.

În conformitate cu legislația UE, în cazul în care o țară terță nu elimină obligativitatea vizelor în termen de 24 luni de la data notificării oficiale a unei situații de lipsă de reciprocitate, Comisia trebuie să adopte un act juridic de suspendare a exonerării resortisanților săi de obligația de a deține viză pentru o perioadă de 12 luni. Atât Parlamentul European, cât și Consiliul ar putea formula obiecții cu privire la un astfel de act (articolul 290 alineatul (2) din Tratatul UE).

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

VIDEO: Momentul istoric în care sonda Osiris-Rex ajunge pe suprafața asteroidului Bennu. Imagini în premieră de la NASA

Publicat

NASA a difuzat în premieră imagini cu momentul în care sonda Osiris-Rex ajunge pe suprafața asteroidului Bennu, aflat la 330 de milioane de kilometri distanță, pentru a colecta mostre de sol de suprafața acestuia.

Este „un moment istoric”, iar bucuria celor care au muncit la proiect este pe măsură.

Imaginile au fost filmate în 20 octombrie 2020 și arată câmpul vizual al camerei SamCam de pe sondă, în timp ce Osiris-Rex se apropie și atinge suprafața asteroidului Bennu.

Datele preliminare arată că brațul de eșantionare a atins suprafața asteroidului timp de aproximativ 6 secunde, după care sonda s-a îndepărtat de suprafață, potrivit NASA.

Scopul sondei a fost să colecteze cel puțin 60 de grame, poate chiar un kilogram din roca asteroidului.

Deoarece Bennu este un obiect spațial foarte primitiv, oamenii de știință spun că suprafața și praful ar putea deține indicii fascinante despre modul în care s-au format Soarele și planetele în urmă cu mai bine de 4,5 miliarde de ani.

Sonda Osiris-Rex, lansată în 2016, are dimensiunile unei furgonete. Ea va revenit pe pământ abia în 2023 cu materialele colectate.

Sursă: Digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

A crescut numărul de infecţii respiratorii acute. Câte persoane s-au vaccinat antigripal

Publicat

Vaccin, gripa

Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute – gripă clinică, infecţii acute de căi respiratorii superioare (IIACRS) şi pneumonii – înregistrate la nivel naţional săptămâna trecută a fost de 47.636, cu 13,1% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară.

”Săptămâna 12 – 18 octombrie 2020 (S42/2020) – la nivel naţional, numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute (gripă clinică, IACRS şi pneumonii) a fost de 47.636, cu 42,7% mai mic comparativ cu cel înregistrat în aceeaşi săptămână a sezonului precedent (83.076) şi cu 13,1% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară (42.121)”, precizează joi Institutul Naţional de Sănătate Publică.

În aceeaşi săptămână au fost raportate la nivel naţional 5 cazuri de gripă clinică, comparativ cu 20 de cazuri înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut (S 42/2019).

Nu s-au înregistrat cazuri confirmate de gripă, informează INSP.

INSP menţionează că din statistici lipsesc datele de la DSP Bucureşti.

Până la data de 18 octombrie au fost vaccinate antigripal 187.253 de persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătăţii.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate