Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

LISTA INVESTIŢIILOR bugetate de Primăria Alba Iulia. Reparaţii în Cetatea istorică, Monumentul Unirii, străzi

Publicat


alba iulia oras

Primăria Alba Iulia a bugetat, pentru 2018, 14,4 milioane lei pentru obiective de investiţii, surse din bugetul local, majoritatea provenind din excedentul de anul trecut. Acestei sume i se adaugă fonduri nerambursabile – 12,4 milioane lei şi bani de la bugetul de stat – 12,1 milioane lei (din care aproximativ 10 milioane lei sunt pentru construirea Monumentului Unirii). Având în vedere aceste resurse financiare, au fost amânate anumite proiecte şi bugetate, parţial sau total, altele.

Citeşte şi EVENIMENTELE Anului Centenar de la ALBA IULIA. Buget de 1,5 milioane euro de la primărie. LISTA și NOUTĂȚILE

La capitolul investiţii „în aşteptare”, pentru care deocamdată nu vor fi alocate fonduri în acest an, amintim construirea ştrandului de lângă Bazinul Olimpic, complex de agrement ce presupune o investiţie totală de 25,35 milioane lei, amenajarea pistei de biciclete şi reorganizarea circulaţiei pe strada Viilor (4 milioane lei), consolidarea unei porţiuni de pe strada Regiment V Vânători (869.000 lei), elaborarea documentaţiilor pentru amenajări şi reabilitări locuri de joacă şi spaţii recreative (80.000 lei), sistem telegestiune iluminat public cetate (600.000 lei) sau ansamblul de locuinţe în cartierul Gheorghe Şincai (inclusiv teren de sport municipiul Alba Iulia (elaborare documentaţie) – 350.000 lei, locuinţe colective de tip familial în cartier Anghel Saligny conform program ANL (elaborare documentaţie) – 60.000 lei ori vânzare teren locuinţe ANL (Detunata şi Lalelelor, documentaţie tehnică şi execuţie) – 400.00 lei şi achiziţionare ( montare signalistică rutieră (reglementare, informare, orientare) – 40.000 lei.

Citeşte şi INVESTIŢII la Alba Iulia, propuse pentru 2018, din excedent bugetar. LISTA obiectivelor

La sediul Primăriei Alba Iulia s-a desfăşurat, sâmbătă dimineaţa, consultarea publică pe proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului pentru anul 2018. Acesta intră la aprobare în şedinţa din 16 februarie a Consiliului Local Alba Iulia.

Citeşte şi VIDEO: Consultare publică pe bugetul municipiului Alba Iulia din 2018. Nemulțumirile consilierilor PSD

LISTA obiectivelor de investiţii bugetate pentru finanţare pe 2018:

Recompartimentare spaţii administrative, imobil Bd Republicii 26, Servicii Primăria Alba Iulia: 1.600.000 lei (din rest de executat 2.050.000 lei)

Componente hardware şi software (autorităţi publice): 150.000 lei (din rest de executat 669.000 lei)

Dotări – Biroul Deservire Generală (autoutilitară şi autoturism): 80.000 lei (din rest de executat 180.000 lei)

Măsuri implementare cerinţe ISU pentru imobile – sediul primăriei şi hala agroalimentară (autorităţi publice): 181.000 lei (din rest de executat 280.000  lei)

Documentaţii expertizare şi autorizare pentru securitate la incendiu (sediul primăriei etc): 39.000 lei (din rest executat 40.000 lei)

Creşterea eficienţei energetic a clădirilor de învăţământ liceal şi gimnazial: 60.000 lei (din rest de executat 85.000 lei)

Reabilitarea şi extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian (proiect tehnic şi execuţie): 40.000 lei (din rest de executat 7.367.650 lei)

Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (proiect tehnic şi execuţie): 20.000 lei (din rest de executat 1.948.880 lei)

Reabilitare şi modernizare atelier-şcoală, centrală termică şi incintă – Colegiul Tehnic DOrin Pavel şi Colegiul Tehnic Alexandru Domşa – str. Vladimirescu 39 şi 143 – elaborare documentaţie: 40.000 lei (din rest de executat 40.000 lei)

Reabilitare clădiri unităţi de învăţământ – Şcoala Generală Vasile Goldiş, Şcoala Generală Avram Iancu (inclusiv sala de sport) – elaborare documentaţie: 20.000 lei (din rest de executat 500.000 lei)

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru şcoli şi colegii – Şcoala “Vasile Goldiş”: 120.000 lei

Refuncţionalizare spaţiu învăţământ Şcoala Postliceală Sanitară (T. Vladimirescu 39, parter şi etaj 1) – execuţie şi măsuri ISU: 125.000 lei (din rest de executat 145.000 lei)

Reparaţii capitale – instalaţia electrică iluminat – Colegiul Naţional HCC Alba Iulia: 560.000 lei

Refuncţionalizare imobil – Liceul de Arte “Regina Maria”, str. Avram Iancu 7A (expertiză şi execuţie): 20.000 lei (din rest de executat 250.000 lei)

Documentaţii tehnico-economice construire Grădiniţa nr. 16, cartier Ampoi POR 2014-2020 (proiectare): 250.000 lei (din total 600.000 lei)

Desfiinţare/demolare anexe (magazii, spălătorie) – Colegiul Tehnic Alexandru Domşa (proiect tehnic şi execuţie): 20.000 lei

Reparaţii curente grădiniţe: 11.710 lei (din total necesar 490.000 lei)

Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia (elaborare documentaţie): 350.000 lei (din total rest 929.740 lei)

Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – centrul expoziţional corp principal E POR 2014-2020 (execuţie): 10.862.280 lei, din care 432.850 de la bugetul local şi 9.045.940 din fonduri nerambursabile, respectiv 1.383.490 lei de la bugetul de stat

Lucrări remediere în cadrul obiectivelor Latura de Vest şi zona interioară – Cetatea Alba Carolina: 1.115.510 lei (buget local)

Reconversia şi refuncţionalizarea zonei perimetrale a Cetăţii Alba Carolina (elaborare documentaţie POR 2014-2020): 90.000 lei

Realizare ansamblul memorial al Marii Uniri, Alba Iulia, Parcul Unirii (elaborare documentaţie tehnico-economică, execuţie): 10.500.000 lei de la bugetul de stat (din total necesar 18.800.000 lei)

Schimb de destinaţie din casă, în casă memorială “Camil Velican”, restaurare, punere în valoare şi realizare împrejmuire execuţie: 1.172.490 lei (din rest de executat 2.600.00 lei)

Cămin cultural Pâclişa: 100.000 lei (din rest de executat 2.633.000 lei)

Documentaţii de autorizare – securitate la incendiu pentru clădirea “Principia” şi Bazinul de Înot Olimpic: 60.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – clădirea “Principia” şi Bazinul de Înot Olimpic: 140.000 lei (160.000 lei necesar în total)

Dotări zone agrement (instalaţie dedurizare apă, aparate aer condiţionat, teren polo) – Bazinul Olimpic: 65.000 lei

Dotări grup sanitar Latura de Vest (sistem supraveghere parcare şi grup sanitar): 20.000 lei

Dotări baze agrement – echipamente termice (cazane, boilere, pompe, arzătoare etc): 30.000 lei

Proiect Interactive Cities (echipamente hard şi soft): 88.000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect INT –HERIT (echipamente hard şi soft):8000 lei din fonduri nerambursabile

Amplasare loc de veci – grupul de rezistenţă armată anticomunistă, municipiul Alba Iulia: 172.000 lei (din total 175.000 lei)

Studii, expertize, documentaţii tehnico-economice privind restaurare/ reabilitare, revitalizare, punere în valoare clădiri – Casa memorială Camil Velican, spaţii publice – zona Parcul Unirii, Ansamblul memorial al Marii Uniri etc şi zone de agrement: 600.000 lei

Reparaţii baze sportive, cămine culturale, clădiri de patrimoniu, spaţii şi alte bunuri publice, inclusiv din zona istorică: 227.000 lei (din total necesar 800.000 lei)

Extindere capelă de rugăciune din incinta Căminului de persoane vârstnice – Municipiul Alba Iulia (execuţie): 250.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – Creşa Cetate: 180.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – cămin persoane vârstnice: 120.000 lei

Proiect Alba Iulia 360 – reabilitare clădire şi lucrări: 1.948.680 lei din fonduri nerambursabile

Măsuri integrate de combatere a excluziunii sociale în comunităşile marginalizate (MICESA) – reabilitare clădire centrul comunitar de intervenţie integrat: 398.600 lei, din care 338.810 lei fonduri nerambursabile şi 59.790 lei din bugetul de stat

Măsuri integrate de combatere a excluziunii sociale în comunităşile marginalizate (MICESA) – reabilitare locuinţe grup ţintă): 1.063.710 lei, din care 903.300 lei din fonduri nearmbursabile şi 159.410 lei de la bugetul de stat

Creştere eficienţă energetică clădiri rezidenţiale – elaborare documentaţie, etapa I: 230.000 lei (din rest de executat 280.000 lei)

Documentaţii tehnico-economice clădiri publice (expertiza tehnică Bloc G2): 10.000 lei (din total 20.000 lei)

Reabilitare reţea iluminat – Piaţa agroalimentară Centru: 44.000 lei (din total 50.000 lei)

Extindere reţea iluminat – str. Izvorului, Barbu Catargiu, Nicolae Labiş: 384.000 lei (din total 400.000 lei)

Elaborare PUZ, PUD – regulamente şi alte studii de urbanism: 100.000 lei (din total necesar 1.516.000 lei)

Refuncţionalizare piaţa agroalimentară – execuţie: 560.000 lei (din rest de executat 670.000 lei)

Achiziţie imobil (teren şi construcţie) pentru obiective noi de investiţii: 200.000 lei (din total necesar 550.000 lei)

Dotări – Serviciul Întreţinere Domeniul Public (achiziţie pickhammer): 6000 lei

Proiect THERMOS (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect Metamorphosis (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect EPICURO II (dronă şi ATV): 74.100 lei din fonduri nerambursabile

Reparaţii reţele apă: 105.600 lei (din rest de executat 157.460 lei)

Reparaţii clădiri şi spaţii publice, inclusive fântâni: 91.360 lei (din total necesar 500.000 lei)

Reabilitare canal colector Hc 762 Miceşti: 200.000 lei (din rest de executat 2.077.950 lei)

Platforme îngropate pentru deşeuri urbane – documentaţii tehnico-economice şi execuţie (50 de platforme): 1.330.000 lei (din total necesar 18.0000 lei)

Proiect Îmbunătăţirea reţelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Documentaţii tehnico-economice, DALI şi SF, reabilitări şi extinderi reţele canal în zone de dezvoltare şi reabilitare colectoare ape pluviale: 20.000 lei (din total necesar 40.000 lei)

Reparaţii reţele de canalizare: 180.000 lei

Modernizare drumuri zona Dealul Furcilor – străzile Izvorului, Nicolae Labiş, Barbu Catargiu: 478.793 lei (din rest de executat 1.876.220 lei)

Modernizare strada Iasomiei – Pâclişa (proiect tehnic şi execuţie): 690.000 lei (din total rest de executat 795.390 lei)

Construire arteră legătură strada Tudor Vladimirescu şi strada Livezii: 20.000 lei (din rest de executat 262.100 lei)

Reparaţii capitale strada Biruinţei, Busuiocului, Dumbrăviţei – Oarda: 200.000 lei (din total rest de executat 10.208.250 lei)

Reabilitare strada Brânduşei (proiect tehnic şi execuţie): 150.000 lei (din total rest de executat 22.162.220 lei)

Sisteme supraveghere şi dotări siguranţa circulaţiei, inclusiv treceri pietoni: 50.000 lei (din total necesar 70.000 lei)

Proiect SUITS (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Studii, documentaţii strada Viilor – reabilitare instrastructură reţea transport public urban, modernizare străzi, refacere circulaţii pietonale centru: 600.000 lei (din total necesar 5.000.000 lei)

Reparaţii curente şi periodice (asfaltări, pietruiri, plombări etc): 384.330 lei (din total necesar 2.500.000 lei)


TOP articole in ultimele zile


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Primăria Sebeș, precizări despre depășiri ale valorilor măsurate pentru indicatori de poluare. În 6 martie, întâlnire publică

Publicat

Primăria Sebeș a confirmat depășiri ale valorilor poluanților în perioada 9-10 februarie și, din nou, în 14-17 februarie. Primarul Dorin Nistor vrea să organizeze întâlnire publică pe acest subiect, cu cetățenii, ONG-urile și autoritățile competente. „Municipiul Sebeș monitorizează neîntrerupt, începând cu data de 29 ianuarie 2020, calitatea aerului, pe raza unității administrativ-teritoriale, prin intermediul laboratorului […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

CCR: Ordonanța de urgență privind vânzarea cartelelor prepay doar cu buletinul este neconstituțională

Publicat

Ordonanța de urgență privind vânzarea cartelelor prepay doar cu buletinul adoptată de Guvernul Dăncilă este neconstituțională, a decis marți Curtea Constituțională. După cazul Caracal, Guvernul Dăncilă a impus prin Ordonanță de Urgență obligația ca operatorii de telefonie mobilă să colecteze datele personale ale celor care cumpără cartele prepay, motivul invocat de autorități fiind identificarea și […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a plătit peste 155.000 de lei din buget, daune pentru fapta unui fost angajat

Publicat

jandarmerie jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba a plătit peste 155.000 de lei din bugetul instituţiei, daune morale şi materiale, către o persoană care a avut de suferit de pe urma activităţilor unui fost angajat al instituţiei, pe vremea când acesta purta haina militară. Un fost angajat al instituției a fost condamnat definitiv la 3 ani de […]

Citește mai departe
Publicitate

ECONOMIE

Euro a ajuns la 4,78 lei. Mai are câțiva bani și atinge maximul tuturor timpurilor. Recorduri istorice și la aur, dolar și franc

Publicat

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, marţi, curs de referinţă de 4,78 lei/euro. Acesta a crescut cu 0,11% faţă de valoarea atinsă luni. Aurul și dolarul american continuă ascensiunea şi ating noi niveluri record, iar francul elveţian a ajuns la cel mai mare nivel din ianuarie 2015 până în prezent. În 21 noiembrie 2019, […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate