Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

FOTO-VIDEO: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Cum au fost votate proiectele de pe ordinea de zi


Publicat

sedinta consiliul localConsilierii locali din municipiul Alba Iulia s-au reunit marți, 28 februarie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 38 de proiecte pe ordinea de zi.

Au de aprobat proiecte privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, prelungirea termenului de începere a lucrărilor pentru construirea noului sediu al Tribunalului Alba, transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Județean Alba a unui spațiu situat în șanțurile Cetăţii Alba Carolina, stabilirea contravalorii atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol şi altele.

Vezi AICI proiectele de pe ordinea de zi. Mai jos, situaţia proiectelor aprobate (text în actualizare).

 

 

Consilierii au discutat pe marginea fiecărui proiect de hotărâre pe care le votează. În unele cazuri, au fost cerute şi oferite explicaţii privind obiectul acestora sau au fost chiar dezbateri aprinse. Vezi video mai sus.

Proiectele de pe ordinea de zi:

1. Eşalonarea la plată acordată unei persoane juridice (pentru Asociaţia Ryma Revolutionary Youth Movement) – APROBAT

2. Planul de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2017 (445 funcţionari publici; buget de 1,8 milioane lei) – APROBAT

3. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, modificarea organigramei şi aprobarea Statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia – APROBAT

4. Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei „Fotbal Club Unirea 1924” – APROBAT

5. Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile arondate, de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru anul şcolar 2017-2018 – APROBAT

6. Stabilirea contravalorii atestatului de producător (3,6 lei) şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (12,4 lei) – APROBAT

7. Aprobarea unui protocol de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia şi Fundaţia Comunitară Alba (49.600 lei pentru susţinerea programelor „YouthBank” şi „Change Makers”) – APROBAT

8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului KA2 – New PEERS – Practices for Education through Empathy and Relationships beyond Sight, Programul 2014 – 2020 al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport (incluziunea persoanelor cu handicap vizual; creşterea accesului la educaţie a acestei categorii sociale; bugetul ce îi revine primăriei, în cadrul proiectului, este de 9.635 euro) – APROBAT

9. Aderarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „European Partnership for Inovative Cities within an Urban Resilience Outlook” (Parteneriat urban pentru orașe inovative prin prisma unei perspective de reziliență urbană)”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Direcției Generale de Operațiuni Umanitare și Protecție Civilă (bugetul total al proiectului este de 822.611 euro, din care primăria va suporta 12.502 euro, suma de 37.506 euro provenind din fonduri europene; proiectul va fi implementat în perioada februarie 2017 – 31 ianuarie 2019; va participa la realizarea unui ghid de linii directoare comune cu privire la crearea unei reţele europene de rezilienţă urbană) – APROBAT

10. Completarea Unităţii de Post Implementare a Proiectului Centru de Resurse „Academia Doamnelor” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (un post de lector pentru educaţie non-formală, un post de secretar administrativ, un consilier profesional pentru activităţile din ateliere) – APROBAT

11. Participarea Municipiului Alba Iulia pe anul 2017 în cadrul Acordului de cooperare aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv Hotărârile nr. 40/2015 şi nr. 18/2016 a Consiliului local (acordul cu UAB şi Muzeul Naţional al Unirii presupune punerea în evidenţă a patrimoniului; restaurarea a 250 de plăci fotografice din colecţia muzeului pentru a reuni expoziţie permanentă „Alba Iulia – o istorie în imagini”; 143.000 lei pentru al patrulea an al acordului de cooperare, 2017-2018) – APROBAT

12. Încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr. 38/2009 a Consiliului local privind colaborarea Consiliului local cu SC Prometeu SRL în vederea soluţionării situaţiilor de urgenţă în caz de deces a persoanelor pe raza municipiului Alba Iulia (aceste cazuri se referă la cadavre neidentificate, nerevendicate sau persoane fără susţinători legali; dacă sunt cazuri medico-legale, transportul se face de către IML; în cazul cadavrelor nerevendicate 10 zile, primăria dispune cu privire la înmormântare) – APROBAT

13. Repartizarea unei locuinţe în municipiul Alba Iulia (strada Livezii, locuinţă socială) – APROBAT

14. Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (strada Arieşului, Bl. 235) – APROBAT

15. Scoaterea din funcţiune şi casarea unor obiective de inventar şi mijloace fixe – APROBAT

16. Atribuirea denumirii de străzi din municipiul Alba Iulia – APROBAT

Vezi şi Străzi noi în municipiul Alba Iulia. Nume de la primărie pentru mai multe artere în zona C şi D intravilan

17. Aprobarea traseului de vizitare cu microbuz electric şi traseelor destinate circulaţiei cu ecobiciclete şi bicicletelor electrice în Cetatea Alba Carolina (interzicerea circulaţiei pe strada Mihai Viteazul între catedrale şi Piaţa Cetăţii – Via Principalis) – APROBAT

18. Aprobarea unor documentaţii de urbanism: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale şi semicolective şi creare stradă acces, Alba Iulia, str. Ion Lăncrănjan, nr. 24, solicitant Antonia Invest Consulting SRL”

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinaţie din birouri în locuinţă, Alba Iulia, str. Arieşului, nr. 266, ap.2, solicitant Cordea Ana şi Cordea Ioan”,

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune turistică şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Brânduşei, nr. 20A, solicitant Sicoe Florin”,

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire 6 locuinţe semicolective în regim înşiruit şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Izvorului. Nr. 59F, solicitant Dumitru Adrian”,

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire bar, spaţiu alimentaţie publică, servicii şi comerţ – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 206/07.2016, art.6, Alba Iulia, str. Timişului, nr. 13, solicitant Haţegan Nicolae” – RETRAS

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinaţie din locuinţe şi garaj în pensiune turistică cu extindere pe orizontală, Alba Iulia, Bd. Horea, nr. 27, solicitant Limbean Monica şi Limbean Cosmin Ioan”,

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, str. Valea Popii, nr.5, solicitant Oroian Gheorghe Adrian şi Oroian Andrei Daniel”,

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe collective şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Alessandria, FN, solicitant Mirea Iulian Ilie, Mirea Liliana Irimie Petru, Irimie Irina”,

Art.9: Se stabileşte, pentru documentatiile de urbanism PUD de la art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 perioada de valabilitate de 3 ani.

Art.10: Prelungeste termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 350/2012, art.7, la nucleul cultural, latura de nord a fortificaţiei de tip Vauban, Alba Iulia, Cetatea istorică Alba Carolina, solicitant Asociaţia Ryma”, aprobat prin HCL NR. 129/04.2014, art.13.

19. Acordarea unui mandat special, în prealabil, reprezentantului legal în Adunarea generală a Asociaţilor Salubris Alba pentru a vota modificarea/ actualizarea Statului Asociaţiei (Mircea Petrică) – APROBAT

20. Modificarea şi actualizarea Hotărârii nr. 205/2016 a Consiliului local privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri pentru aria de delegare a muncipiului Alba Iulia (Lotul 1, zona 1 – Alba Iulia, Teiuş, Aiud, Ocna Mureş şi 22 de localităţi din jur, actualizare cantităţi; 5 ani delegare pentru zona amintită; total populaţie pentru această zonă 154.279 locuitori) – APROBAT

21. Aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Alba Iulia (pe 5 ani, pentru 677.795 mp spaţii verzi, 329.810 unităţi de învăţământ şi instituţii publice, pieţe, târguri, oboare şi 23.182 mp zone neconstruite; valoare estimativă a serviciilor 950.000 lei/an; operatorul concesionar va achita redevenţă de minimum 1% din venitul anual, fără TVA, primăriei; criteriul atribuirii prin licitaţie deschisă – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic) – APROBAT

Citeşte şi Primăria Alba Iulia organizează licitaţie pentru serviciul de deratizare şi dezinsecţie. Valoarea estimată a lucrărilor, 950.000 de lei, pe an

22. Acceptarea donaţiei unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada George Sand (fostă Izvorului FN, suprafaţă 3.830 mp) – APROBAT

23. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietatea municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Liceului – APROBAT

24. Atribuirea în proprietate a terenului aferent caselor particulare conform art.36 din Legea nr.18/1991 – APROBAT

25. Atribuirea dreptului de proprietate a solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii – APROBAT

26. Parcelarea, introducerea în circuitul civil şi înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, FN – APROBAT

27. Expertiza tehnică judiciară – completare – efectuată în Dosar nr. 3725/176/2014 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia – APROBAT

28. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire pentru sediul Tribunalului Alba – APROBAT

Citeşte şi Proiect în CL: Termenul de începere a construirii noului sediu al Tribunalului Alba, prelungit. Când ar putea fi demarate lucrările

29. Acceptarea donaţiei unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 128 (suprafaţă totală 2.217 mp, în jurul a două blocuri noi construire de Andreeas Company) – APROBAT

30. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia şi Asociaţia Non-guvernamentală „Maria Beatrice” (suplimentarea spaţiului pentru Complexul de Servicii Socio-Medicale Maria Beatrice în cadrul căruia funcţionează Centru de Recuperare în Regim de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi „Prietenii Mariei Beatrice”, de la demisolul Căminului pentru Persoane Vârstnice cu suprafaţa de 428 mp; centrul oferă servicii pentru copii cu dizabilităţi neuromotorii, afecţiune osteoarticulare, musculo-scheletale; prelungire contract până în 2027) – APROBAT

31. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.101.664/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și Preciosa Team SRL (se amână trei luni de la data obţinrii avizului de la Ministerul Culturii, a termenului pentru autorizaţia de construcţie aferentă spaţiului din şanţurile Cetăţii – cramă) – APROBAT

32. Transmiterea în folosință gratuită către Consiliul Județean Alba a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha(spațiul nr.5 cu indicativul M6C2) – APROBAT

33. Aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2017 şi repartizarea către populaţie şi agenţi economici (950 mc masă lemnoasă ce se va recolta din fondul forestier al primăriei; 90 lei / mc de picior, cu TVA inclus, preţul de valorificare; 450 mc către agenţi economici şi 500 mc către populaţie) – APROBAT

34. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi AF Ștef Ioan (cu 5 ani; hală agroalimentară piaţa centru) – APROBAT

35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Vânătorilor, nr. 32 A, bl. C1C, ap.4 – APROBAT

36. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap.35 – APROBAT

37. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia,
str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.20 – APROBAT

38. Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Liceului, nr.8 (teren 60 mp; preţ pornire 2160 euro plus TVA) – APROBAT

39. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada martie – mai 2017 (Rodica Andronescu) – APROBAT

40. Alocarea unor sume de bani pentru proiect socio-educativ ( 3.500 lei pentru proiectul „Cetatea din Alba Iulia cuprinde mărțișorul”) – APROBAT

41. Completarea Unității de Management a proiectului „Descoperă patrimoniul cultural din Alba Iulia prin QR cod”, finanțat din Fondul Cultural Național pentru anul 2016 – sesiunea de finanțare proiecte culturale – AFCN I / 2017 – APROBAT

42. Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Social de Zi Centrului de Resurse INTERVIN aprobat rin HCL 384/2016 – APROBATȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC GCS: Incidența pe județe a cazurilor COVID. ALBA rămâne pe primul loc, după Capitală. Situația din 21 octombrie

Publicat

Grupul de Comunicare Strategică a transmis miercuri situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată. Potrivit acestora, județul Alba se află pe primul loc cu incidență de …  (anterior 3.06), după București.

În funcție de acest indicator se iau deciziile cu privire la restricțiile impuse la nivel județean.

În actualizare

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

RECORD negativ: 4.848 cazuri COVID-19 confirmate în România, în ultimele 24 de ore. Date oficiale din 21 octombrie

Publicat

Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în România a ajuns la 191.102, potrivit datelor transmise miercuri, 21 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 4.848 infectări noi – un nou record absolut – după 37.025 testări.

Citește și ALBA: 174 de cazuri de COVID-19, confirmate în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele infectate

Sunt 69 decese noi, 766 pacienți internați la ATI.

Comparativ, până marți, la nivel național, erau raportate 186.254 cazuri (3.400 noi), 5.996 decese (65 decese noi), 134.395 pacienți vindecați, 2.890.071 de teste în total; 29.400 efectuate în ultimele 24 de ore, 19.172 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.228 la cerere; raportate și rezultatele a 445 de teste prelucrate anterior.

Situația cazurilor noi / numărul de testări din ultimele zile:

21 octombrie – 4.848 cazuri noi  – record absolut – după 37.025 testări (2.927.096 de teste în total; 37.025 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.388 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.637 la cerere)

20 noiembrie – 3.400 cazuri noi după 29.845 teste (2.890.071 de teste în total; 29.400 efectuate în ultimele 24 de ore, 19.172 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.228 la cerere; raportate și rezultatele a 445 de teste prelucrate anterior)

19 noiembrie – 2.466 cazuri noi după 8.040 testări (2.860.226 de teste în total; 8.040 efectuate în ultimele 24 de ore, 5.681 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.359 la cerere)

18 octombrie – 3.920 cazuri noi după 19.507 testări (2.852.186 de teste în total; 19.507 efectuate în ultimele 24 de ore, 11.530 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.977 la cerere)

17 octombrie – 3.952 cazuri noi după 31.767 testări (2.832.679 de teste în total; 31.767 efectuate în ultimele 24 de ore, 18.564 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.203 la cerere)

16 octombrie – 4.026 cazuri noi – după 30.431 testări (2.800.912 teste în total; 30.325 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.337 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.988 la cerere; raportate și rezultatele a 106 teste prelucrate anterior)

15 octombrie – 4.013 cazuri noi după 29.856 testări; (2.770.481 de teste în total; 29.646 efectuate în ultimele 24 de ore; 17.575 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.081 la cerere; raportate și rezultatele a 211 teste prelucrate anterior)

14 octombrie – 4.016 cazuri noi după 31.318 testări (2.740.624 de teste în total; 31.318 efectuate în ultimele 24 de ore, 18.899 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.419 la cerere)

13 octombrie – 3.109 cazuri după 26.718 testări (2.709.306 teste în total; 26.718 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.933 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.785 la cerere)

10 octombrie – 3.517 cazuri noi, după 29.284 testări (2.656.828 de teste în total; 29.284 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.924 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.360 la cerere)

7 octombrie – 2.958 cazuri noi, după 27.849 teste (2.568.071 de teste în total; 27.814 efectuate în ultimele 24 de ore, 17.351 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.463 la cerere; raportate și rezultatele a 35 de teste prelucrate anterior)

2 octombrie – 2.343 cazuri noi, după 26.011 testări (2.471.499 de teste în total; 26.011 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.436 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.575 la cerere)

30 septembrie – 2.158 cazuri, după 26.021 testări (2.419.691 de teste în total; 26.021 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.233 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.788 la cerere)

16 septembrie – 1.713 cazuri noi după 26.520 teste (2.136.544 de teste în total; 25.991 în ultimele 24 de ore, 16.542 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.449 la cerere; raportate și rezultatele a 529 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore) – record

27 august – 1.504 cazuri după 25.052 testări (1.730.420 teste în total; 25.052 în ultimele 24 de ore, din care 14.151 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 10.901 la cerere)

Situația îmbolnăvirilor pe județe – 21 octombrie – sursă INSP:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi (în actualizare):

Grupul de Comunicare Strategică: ”Până astăzi, 21 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 191.102 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 137.835 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.848 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 773 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

TOP incidența COVID în județul ALBA, pe localități. Situația la 14 zile, actualizată de Direcția de Sănătate Publică

Publicat

Direcția de Sănătate Publică Alba a prezentat, miercuri, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ. Este vorba despre situația cazurilor noi în intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori.

În total, la nivelul județului Alba, incidența cazurilor noi de COVID-19 în ultimele 14 zile este de 3.26 (anterior 3.06), potrivit DSP.

În perioada 7-20 octombrie 2020, la nivelul județului Alba s-au înregistrat 1.237 de infectări noi cu coronavirus (anterior 1.162).

Cele mai multe cazuri sunt în mediul urban – 1.015 (incidență 4.45).

Cea mai mare incidență a cazurilor noi este la Ocna Mureș 7.74. La Aiud este 6.81 (anterior 7.04). La Alba Iulia este de 4.44 (anterior 4.28).

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba) – în actualizare:

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Focar de coronavirus la un așezământ social din Dumbrava, comuna Unirea. 23 de persoane, testate pozitiv

Publicat

Un nou focar a fost descoperit la Așezământul Social Sfânta Veronica din Dumbrava (Unirea), unde funcționează o casă de tip familial și un cămin pentru persoane vârstnice.

23 de persoane au fost testate pozitiv, după ce alte 6 cazuri apăruseră anterior acolo.

În Alba au fost înregistrate 3.765 de cazuri, de la începutul epidemiei.

Citește și: ALBA: 174 de cazuri de COVID-19, confirmate în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele infectate

În județul Alba au fost descoeprite în ultimele zile mai mule focare la centre sociale, primării și firme.

Cel mai mare focar este cel de la centrul de la Galda de Jos.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate