Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Mai mulţi bani pentru INVESTIŢII la Alba Iulia. LISTA actualizată a obiectivelor bugetate de primărie


Publicat

alba iulia, cetate

Primăria Alba Iulia actualizează bugetul pe 2018  la valoarea de 15,4 milioane lei, pentru obiective de investiţii, surse din bugetul local, majoritatea provenind din excedentul de anul trecut. Este vorba despre rectificare de buget, fiind menţionate venituri în plus de 800.000 lei din valorificare bunuri. Sumei din bugetul local i se adaugă fonduri nerambursabile – 12,4 milioane lei şi bani de la bugetul de stat – 36,16 milioane lei, mai mult decât varianta iniţială, aprobată acum două luni.

Vezi şi LISTA INVESTIŢIILOR bugetate de Primăria Alba Iulia. Reparaţii în Cetatea istorică, Monumentul Unirii, străzi

Rectificarea de buget intră la aprobare în şedinţă extraordinară de Consiliu Local, vineri, 30 martie, de la ora 10.00.

LISTA actualizată obiectivelor de investiţii bugetate pentru finanţare pe 2018:

Recompartimentare spaţii administrative, imobil Bd Republicii 26, Servicii Primăria Alba Iulia: 2.430.000 lei (din rest de executat 2.050.000 lei); anterior erau alocaţi doar 1.600.000 lei

Componente hardware şi software (autorităţi publice): 150.000 lei (din rest de executat 669.000 lei), neschimbat

Dotări Evidenţa Populaţiei (echipamente hard şi soft): 68.000 lei (nou)

Dotări Serviciul Întreţinerea Domeniului Public (autoutilitară): 57.000 lei (nou)

Dotări – Biroul Deservire Generală (autoutilitară şi autoturism): 80.000 lei (din rest de executat 180.000 lei), neschimbat

Măsuri implementare cerinţe ISU pentru imobile – sediul primăriei şi hala agroalimentară (autorităţi publice): 81.000 lei (din rest de executat 280.000  lei)

Documentaţii expertizare şi autorizare pentru securitate la incendiu (sediul primăriei etc): 39.000 lei (din rest executat 40.000 lei), neschimbat

Reparaţii curente – alte clădiri administrative: 75.000 lei (nou; rest de executat 500.000 lei)

Dotări Poliţia Locală (echipamente audio-video portabile, autoturism, pompă spălare auto): 205.000 lei (nou; rest de executat 360.000 lei)

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor de învăţământ liceal şi gimnazial: 60.000 lei (din rest de executat 85.000 lei), neschimbat

Reabilitarea şi extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marţian (proiect tehnic şi execuţie): 4.286.720 lei, din care 250.000 lei de la buget local şi aprox 4 milioane lei de la stat (faţă de 40.000 lei, alocarea iniţială; din rest de executat 7.367.650 lei)

Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu (proiect tehnic şi execuţie): 1.432.600 lei, din care 150.000 lei de la bugetul local şi 1.282.600 de la bugetul de stat (faţă de alocarea iniţială 20.000 lei; din rest de executat 1.948.880 lei)

Reabilitare şi modernizare atelier-şcoală, centrală termică şi incintă – Colegiul Tehnic Dorin Pavel şi Colegiul Tehnic Alexandru Domşa – str. Vladimirescu 39 şi 143 – elaborare documentaţie: 50.000 lei din rest executat 100.000 lei (faţă de 40.000 lei, alocarea iniţială)

Reabilitare clădiri unităţi de învăţământ – Şcoala Generală Vasile Goldiş, Şcoala Generală Avram Iancu (inclusiv sala de sport) – elaborare documentaţie: 20.000 lei (din rest de executat 500.000 lei), neschimbat

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru şcoli şi colegii – Şcoala “Vasile Goldiş”: 120.000 lei, neschimbat

Refuncţionalizare spaţiu învăţământ Şcoala Postliceală Sanitară (T. Vladimirescu 39, parter şi etaj 1) – execuţie şi măsuri ISU: 125.000 lei (din rest de executat 145.000 lei), neschimbat

Reparaţii capitale – instalaţia electrică iluminat – Colegiul Naţional HCC Alba Iulia: 570.000 lei (faţă de alocarea iniţială, 560.000 lei)

Refuncţionalizare imobil – Liceul de Arte “Regina Maria”, str. Avram Iancu 7A (expertiză şi execuţie): 50.000 lei (faţă de alocarea iniţială 20.000 lei; din rest de executat 250.000 lei)

Documentaţii tehnico-economice construire Grădiniţa nr. 16, cartier Ampoi POR 2014-2020 (proiectare): 250.000 lei (din total 600.000 lei), neschimbat

Desfiinţare/demolare anexe (magazii, spălătorie) – Colegiul Tehnic Alexandru Domşa (proiect tehnic şi execuţie): 20.000 lei, neschimbat

Dotări şcoli – echipamente termice (cazane, boilere, pompe, arzătoare): 30.000 lei, din rest de executat 100.000 lei (nou)

Reparaţii curente şcoli şi licee: 60.000 lei (nou) din 550.000 total necesar

Reparaţii curente grădiniţe: 11.710 lei (din total necesar 490.000 lei), neschimbat

Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia (elaborare documentaţie): 350.000 lei (din total rest 929.740 lei), neschimbat

Conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – centrul expoziţional corp principal E POR 2014-2020 (execuţie): 10.862.280 lei, din care 432.850 de la bugetul local şi 9.045.940 din fonduri nerambursabile, respectiv 1.383.490 lei de la bugetul de stat, neschimbat

Lucrări remediere în cadrul obiectivelor Latura de Vest şi zona interioară – Cetatea Alba Carolina: 1.115.510 lei (buget local), neschimbat

Reconversia şi refuncţionalizarea zonei perimetrale a Cetăţii Alba Carolina (elaborare documentaţie POR 2014-2020): 70.000 lei din rest executat 90.000 lei, neschimbat

Realizare ansamblul memorial al Marii Uniri, Alba Iulia, Parcul Unirii (elaborare documentaţie tehnico-economică, execuţie): 10.500.000 lei de la bugetul de stat (din total necesar 18.800.000 lei)

Schimb de destinaţie din casă, în casă memorială “Camil Velican”, restaurare, punere în valoare şi realizare împrejmuire execuţie: 445.280 lei (din rest de executat 2.600.00 lei)

Cămin cultural Pâclişa: 50.000 lei (din rest de executat 2.633.000 lei)

Documentaţii de autorizare – securitate la incendiu pentru clădirea “Principia” şi Bazinul de Înot Olimpic: 60.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – clădirea “Principia” şi Bazinul de Înot Olimpic: 140.000 lei (160.000 lei necesar în total)

Dotări zone agrement (instalaţie dedurizare apă, aparate aer condiţionat, teren polo) – Bazinul Olimpic: 65.000 lei

Dotări grup sanitar Latura de Vest (sistem supraveghere parcare şi grup sanitar): 20.000 lei

Dotări baze agrement – echipamente termice (cazane, boilere, pompe, arzătoare etc): 30.000 lei

Proiect Interactive Cities (echipamente hard şi soft): 88.000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect INT –HERIT (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Amplasare loc de veci – grupul de rezistenţă armată anticomunistă, municipiul Alba Iulia: 172.000 lei (din total 175.000 lei)

Studii, expertize, documentaţii tehnico-economice privind restaurare/ reabilitare, revitalizare, punere în valoare clădiri – Casa memorială Camil Velican, spaţii publice – zona Parcul Unirii, Ansamblul memorial al Marii Uniri etc şi zone de agrement: 500.000 lei

Reparaţii baze sportive, cămine culturale, clădiri de patrimoniu, spaţii şi alte bunuri publice, inclusiv din zona istorică: 178.000 lei (din total necesar 800.000 lei)

Extindere, reabilitare, modernizare infrastructură serciviul social “Centru de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia POR 2014-2020 (proiect tehnic şi execuţie): 30.000 lei

Extindere capelă de rugăciune din incinta Căminului de persoane vârstnice – Municipiul Alba Iulia (execuţie): 250.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – Creşa Cetate: 180.000 lei

Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru imobile – cămin persoane vârstnice: 40.000 lei

Sustenabilitate proiect dezvoltarea comunităţilor locale prin economie socială (achiziţie maşină): 80.000 lei (nou)

Proiect Alba Iulia 360 – reabilitare clădire şi lucrări: 1.948.680 lei din fonduri nerambursabile

Măsuri integrate de combatere a excluziunii sociale în comunităţile marginalizate (MICESA) maşini de spălat: 29.750 lei

Măsuri integrate de combatere a excluziunii sociale în comunităţile marginalizate (MICESA) – reabilitare clădire centrul comunitar de intervenţie integrat: 398.600 lei, din care 338.810 lei fonduri nerambursabile şi 59.790 lei din bugetul de stat

Măsuri integrate de combatere a excluziunii sociale în comunităşile marginalizate (MICESA) – reabilitare locuinţe grup ţintă): 1.062.710 lei, din care 903.300 lei din fonduri nearmbursabile şi 159.410 lei de la bugetul de stat

Creştere eficienţă energetică clădiri rezidenţiale – elaborare documentaţie, etapa I: 230.000 lei (din rest de executat 280.000 lei)

Viabilizare teren locuinţe ANL str. Detunata şi Lalelelor – documentaţie tehnică şi execuţie: 355.000 lei (din total 400.00 lei) – nou

Ansamblu de locuinţe – cartier Gheorghe Şincai, inclusiv teren de sport Alba Iulia – elaborare documentaţie: 200.000 lei (din total necesar 350.000 lei) – nou

Documentaţii tehnico-economice clădiri publice (expertiza tehnică Bloc G2, documentaţia casa de pe str. Traian): 10.000 lei (din total 20.000 lei)

Reabilitare reţea iluminat – Piaţa agroalimentară Centru: 44.000 lei (din total 50.000 lei)

Extindere reţea iluminat – str. Izvorului, Barbu Catargiu, Nicolae Labiş: 384.000 lei (din total 400.000 lei)

Elaborare PUZ, PUD – regulamente şi alte studii de urbanism: 220.000 lei (din total necesar 1.516.000 lei)

Documentaţii cadastrale (parcelări – blocuri sociale, întăbulări străzi): 60.000 lei

Refuncţionalizare piaţa agroalimentară – execuţie: 770.000 lei (din rest de executat 670.000 lei)

Achiziţie imobil (teren şi construcţie) pentru obiective noi de investiţii: 350.000 lei (din total necesar 550.000 lei)

Dotări – Serviciul Întreţinere Domeniul Public (achiziţie pickhammer): 6000 lei

Dotări Serviciul Administrarea Activităţilor Domeniului Public (achiziţie autoutilitară): 60.000 lei (nou)

Dotări blocuri ANL – echipamente termice (cazane, boilere etc): 30.000 lei – nou

Proiect THERMOS (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect Metamorphosis (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Proiect EPICURO II (dronă şi ATV): 74.100 lei din fonduri nerambursabile

Achiziţie mobilier urban spaţiu public: 75.000 lei (nou)

Reparaţii reţele apă: 105.600 lei (din rest de executat 157.460 lei)

Reparaţii clădiri şi spaţii publice, inclusive fântâni: 91.360 lei (din total necesar 500.000 lei)

Reabilitare canal colector Hc 762 Miceşti: 200.000 lei (din rest de executat 2.077.950 lei)

Platforme îngropate pentru deşeuri urbane – documentaţii tehnico-economice şi execuţie (50 de platforme): 253.000 lei (din total necesar 18.0000 lei) – schimbat

Proiect Îmbunătăţirea reţelei de valorificare a plasticului folosind tehnicile economiei circulare (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Documentaţii tehnico-economice, DALI şi SF, reabilitări şi extinderi reţele canal în zone de dezvoltare şi reabilitare colectoare ape pluviale: 20.000 lei (din total necesar 40.000 lei)

Reparaţii reţele de canalizare: 144.000 lei – schimbat

Modernizare drumuri zona Dealul Furcilor – străzile Izvorului, Nicolae Labiş, Barbu Catargiu: 1.876.220 lei, din care 317.000 buget local şi 1.559.240 lei buget de stat

Modernizare strada Iasomiei – Pâclişa (proiect tehnic şi execuţie): 730.000 lei (din total rest de executat 795.390 lei) – schimbat

Construire arteră legătură strada Tudor Vladimirescu şi strada Livezii: 20.000 lei (din rest de executat 262.100 lei)

Reparaţii capitale strada Biruinţei, Busuiocului, Dumbrăviţei – Oarda: 9.000.000 lei (din total rest de executat 10.208.250 lei) – schimbat

Reabilitare strada Brânduşei (proiect tehnic şi execuţie): 8.528.290 lei (din total rest de executat 22.162.220 lei)

Sisteme supraveghere şi dotări siguranţa circulaţiei, inclusiv treceri pietoni: 50.000 lei (din total necesar 70.000 lei)

Proiect SUITS (echipamente hard şi soft): 8000 lei din fonduri nerambursabile

Studii, documentaţii strada Viilor – reabilitare instrastructură reţea transport public urban, modernizare străzi, refacere circulaţii pietonale centru: 770.000 lei (din total necesar 5.000.000 lei) – schimbat

Reparaţii curente şi periodice (asfaltări, pietruiri, plombări etc): 384.330 lei (din total necesar 2.500.000 lei)

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

WWF România și alte 17 organizații solicită Guvernului repararea erorilor din Codul Silvic. Care sunt soluțiile propuse

Publicat

WWF România, alături de 17 organizaţii de mediu şi asociaţii din sectorul forestier solicită autorităţilor, prin intermediul unei scrisori deschise, să emită o Ordonanţă de Urgenţă care să corecteze prevederile Codului Silvic şi să pornească o reformă reală a întregului sector.

În viziunea semnatarilor scrisorii, modificările recente aduse Codului Silvic păstrează, în esenţă, acelaşi sistem care tolerează şi protejează „furtul cu acte în regulă”, iar practicile astfel legiferate reprezintă un nou faliment al reformei sectorului forestier şi nu eficientizează sistemul de combatere a exploatărilor ilegale.

„Marcarea arborilor şi estimarea cantitativă/calitativă a produselor lemnoase înainte de a fi recoltate rămân în continuare principalele repere ale sistemului de control. Este astfel legiferată o zonă <gri>, care s-a dovedit a fi imposibil de controlat. Este practic refuzată orientarea către un control eficient a primei introduceri pe piaţă a lemnului – verificarea transporturilor ce pleacă de la locul de recoltare.

Este instituit un prag aberant de 10 mc pentru a sancţiona ca infracţiune silvică transportul materialelor lemnoase care nu este însoţit de documente specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei acestora. Datele statistice demonstrează că cel mai frecvent mod de operare referitor la recoltarea ilegală a lemnului este în prezent fraudarea documentelor specifice în ceea ce priveşte volumele de lemn transportate. Iată de ce acest risc specific trebuie adresat prioritar prin instituirea unui sistem de sancţiuni proporţionale şi disuasive, consideră reprezentanţii WWF România.

De asemenea, activiştii de mediu sunt de părere că, deşi este incriminată ca infracţiune silvică orice tăiere fără drept, nu este stabilit un prag rezonabil şi nu este definită fără echivoc „tăierea fără drept”.

„Lipsite de claritate, aceste prevederi vor fi inaplicabile sau riscă să genereze abuzuri care vor îngreuna activitatea instanţelor de judecată. Întocmirea amenajamentelor silvice pentru pădurile sub 100 hectare devine practic voluntară şi se renunţă la susţinerea asigurării pazei pădurilor aflate în proprietate privată pentru suprafeţele sub 30 ha pentru care nu este clară forma de proprietate, riscând redeschiderea principalei surse a tăierilor ilegale în România. Responsabilitatea valorificării superioare a lemnului din pădurile aflate în proprietate publică este transferată sub forma unei <dorinţe> proiectate pentru viitor într-un mod necredibil. Dezvoltarea infrastructurii forestiere (aspect esenţial pentru obţinerea acestui deziderat) nu este susţinută legal şi nici nu sunt precizate responsabilităţi clare pentru proprietarii şi administratorii de păduri”, susţine sursa citată.

Printre soluţiile pe care organizaţiile nonguvernamentale de mediu le consideră ca fiind cu prioritate introduse în Codul Silvic se află:

 • legiferarea ca recoltare ilegală a fraudării declaraţiei cantităţilor de lemn transportate şi sancţionarea acesteia ca infracţiune silvică;
 • definirea clară a tăierii fără drept şi instituirea unui prag rezonabil referitor la valoarea prejudiciului produs;
 • asigurarea integrală, de la bugetul de stat, a costurilor necesare preluării în pază de către ocoalele silvice nominalizate a suprafeţelor private de pădure de maximum 30 ha, inclusiv în situaţiile în care nu este clarificată forma de proprietate;
 • asigurarea integrală, de la bugetul de stat, a costurilor necesare întocmirii amenajamentelor silvice la nivel de bazinet pentru toate pădurile de pe proprietăţile cu suprafeţe mai mici de 100 ha, prin includerea lor în unităţi de producţie/protecţie constituite în teritoriul aceleiaşi Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT).

„Guvernul României a comunicat că intenționează să soluționeze procedura de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva țării noastre prin modernizarea SUMAL și prin introducerea de sancțiuni mai stricte și disuasive. Însă modificările aduse Codului Silvic zădărnicesc eforturile de pază a pădurilor și anulează eficiența SUMAL, care se transformă mai degrabă într-un sistem de urmărire a documentelor şi a mijloacelor de transport.

Prin urmare, solicităm Guvernului corectarea Codului Silvic în regim de urgență prin asumarea acestor opţiuni strategice care să ţină cont de contextul și de oportunitățile oferite de Comisia Europeană”, se mai precizează într-un comunicat al WWF România.

Reamintim faptul că preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, în data de 7 septembrie, modificările legislative aduse Codului Silvic.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.46/2008. Schimbările preconizate vizează instituirea posibilităţii amenajării, în fondul forestier naţional, de poteci şi trasee pentru mers, alergare şi biciclete şi procedura de aprobare a realizării acestora, instituirea unui nou principiu „valorificarea ca lemn fasonat”, reglementarea posibilităţii ca, prin metodologie, aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, să se poată stabili, pe zone pilot, constituite la nivel de ocol silvic, modalităţi experimentale de recoltare a arborilor, fără utilizarea dispozitivelor speciale de marcat.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi co-iniţiator al legii, Costel Alexe, a spus, după adoptarea de către Parlament a amendamentelor la Codul Silvic, că principalele prevederi sunt: furtul de arbori va intra direct sub incidenţă penală, indiferent de prejudiciu; camioanele sau TIR-urile cu care sunt transportaţi arborii tăiaţi ilegal vor putea fi confiscate; tăierile la ras vor fi interzise în rezervaţiile naturale; avizul de transport va deveni obligatoriu şi pentru: rumeguş, biomasă, coaja arborilor şi orice rest de lemn; lemnul va fi comercializat ca lemn fasonat; sumele destinate pazei suprafeţelor de pădure sub 30 de hectare vor creşte cu peste 30%; evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice care se suprapun cu ariile naturale protejate va deveni obligatorie; accesul la terenurile agricole va fi permis proprietarilor şi din drumurile forestiere; accesul cetăţenilor în pădure va fi permis pentru recreere, inclusiv cu bicicleta.

Proiectul de lege a fost iniţiat, de Costel Alexe şi alţi cinci parlamentari de la PSD, ALDE, PNL şi USR.

sursa: agerpres.ro, wwf.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

INCENDIU pe Autostrada A1 Orăștie-Sibiu: Un autocamion care transporta schelete metalice a luat foc, în apropiere de Sebeș

Publicat

pompieri-isu-incendiu-noaptea_7

Un incendiu a izbucnit joi seara, în jurul orei 21:20, la compartimentul motor al unui autocamion, pe Autostrada A1 Orăștie – Sibiu, în apropiere de Sebeș.

Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebes intervine pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autocamion pe A1, km 304-305.

Incendiul se manifestă la compartimentul motor, arde mocnit cu degajare mare de fum.

Autocamionul transporta schelete metalice de mobilier. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2.

Revenim cu detalii. 

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Elevii vor avea posibilitatea de a studia teatrul ca disciplină opțională la școală. Cum se vor numi materiile

Publicat

Elevii vor putea studia teatrul, ca disciplină opțională, în anul școlar 2021-2022, după ce ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a semnat ordinele privind aprobarea a trei discipline opţionale şi a programelor aferente acestora.

Astfel, începând din acest an școlar, elevii pot opta pentru a studia, în anul școlar 2021 – 2022, următoarele cursuri din curriculum la decizia școlii: „Eu și scena” (clasele a III-a și a IV-a), „Teatrul și noi” (clasele a VI-a și a VII-a) și „Laboratorul de teatru” (clasele a X-a și a XI-a).

„Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică a propus, în acest an școlar, Ministerului Educației și Cercetării, introducerea în curriculumul la decizia școlii a unei discipline din domeniul artei teatrale. Ca profesor de Limba și literatura română și ministru, consider că acesta este un moment important pentru educație, moment care răspunde recomandărilor Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în care sunt incluse și competențele artistice, dar și Declarației de la Frankfurt privind Educația prin Arte. De asemenea, decizia are la bază și recomandările UNESCO incluse în Agenda de la Seul, în care se precizează că folosirea artelor în educație poate să sporească abilitățile creative și inovative ale societății, să genereze recunoașterea și dezvoltarea bunăstării sociale și culturale, să promoveze și să încurajeze responsabilitatea socială”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, la ceremonia de deschidere a anului universitar.

Potrivit Ministerului Educației, cu ajutorul acestor opționale, elevii își vor dezvolta creativitatea, competențele de comunicare, dar vor dobândi și competențe socio-emoționale și un comportament prosocial.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare NU se mai pot achita numerar la ghișeu

Publicat

permis

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a anunţat că, începând de astăzi, 1 octombrie, taxele pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare, autorizațiilor de circulație provizorie și a permiselor de conducere nu se mai pot plăti, în numerar, direct la ghișeele serviciilor de permise și înmatriculări auto.

Astfel, începând cu data de 1 octombrie 2020, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise vor putea fi achitate, astfel:

Tarifele reprezentând contravaloarea:

 • certificatelor de înmatriculare,
 • autorizațiilor de circulație provizorie,
 • permiselor de conducere ,

se vor încasa exclusiv în CONT BCR : RO94RNCB0082000367331018, beneficiar: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată:

 • virament,
 • mijloace de plată online,
 • Sistemul național electronic de plată online (S.N.E.P) – ghișeul.ro
 • POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaționalizare.
 • mandat poștal,
 • alte mijloace de plată, prevăzute de lege.

Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu.

Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferential sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile trezoreriei, prin:

 • virament;
 • mandat poștal,
 • numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului , în condițiile legii.

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitatea.

Reamintim faptul că OUG nr. 152/2020 a extins categoriile de servicii publice a căror plată poate fi realizată prin platforma ghiseul.ro – pașaport, permis de conducere, certificat de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate