Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Ministrul Muncii, despre IMPOZITUL pe venitul gospodăriilor. Cum se va aplica, ce deduceri fiscale vor exista și cum vor arăta noile facilități fiscale


Publicat

impozit60.000 de lei pe an ar putea deduce din impozit o familie cu doi copii, dacă se va aplica impozitul pe venitul gospodăriilor. Ministrul Muncii spune că, pe lângă cheltuieli cu asigurări medicale şi taxe şcolare, vom putea scuti de taxe şi cheltuielile cu îmbrăcămintea şi mâncarea. Potrivit noului model de impozitare propus de Guvern, cei care câştigă mai puţin de 2.000 de lei pe lună nu vor plăti impozit pe venit. Câştigurile care vor depăşi acest prag vor fi impozitate cu 10 la sută, potrivit precizărilor făcute de Lia Olguţa Vasilescu pe rețeaua de socializare Facebook.

Dacă impozitul pe venitul global pe gospodărie va fi introdus în 2018, vom putea să scutim de taxe banii cu care plătim abonamentele medicale, asigurări de viaţă şi de bunuri şi renovarea locuinţei.

Pe lângă acestea, ministrul Muncii spune că vor exista deduceri pentru toate cheltuielile făcute în ţară, în nişte limite stabilite prin lege.

Ar exista şi posibilitatea ca familiile cu copii să primească un sprijin financiar, în funcţie de venitul părinţilor. O familie cu venituri mai mici de 5.000 de lei pe lună ar putea lua 1.600 de lei pe an pentru fiecare copil. Cu o condiţie: copiii să nu aibă prea multe absenţe de la şcoală.

Vor exista şi venituri care nu vor fi impozitate. Aici intră salariile medicilor, IT-iştilor şi cercetătorilor. În plus, câştigurile obţinute din dividende, bursă şi agricultura de subzistenţă nu vor fi luate în calcul la plata impozitului global.

Ministrul Muncii spune că impozitul pe venitul global se va putea plăti lunar, ca acum, sau o dată pe an, pe baza declaraţiei fiscale. Doar în acest ultim caz însă vor putea fi deduse cheltuielile realizate de gospodărie.

Potrivit noului model de impozitare propus de Guvern, cei care câştigă mai puţin de 2.000 de lei pe lună nu vor plăti impozit pe venit. Câştigurile care vor depăşi acest prag vor fi impozitate cu 10 la sută.

Impozitul pe venitul global pe gospodărie

Ce este?

Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării. Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou.

Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria. Modelul este aplicat în Statele Unite, Franța, Belgia etc.

Ce reprezintă „Gospodăria”?

O definiție generală se referă la cei care „locuiesc și se gospodăresc împreună”.

Cine poate reprezenta o gospodărie:

 • O familie compusă din doi soți și copiii lor.
 • O familie compusă din doi soți și copiii lor, dar și bunicii.
 • O familie compusă din soți, frați, copii și bunici care locuiesc în aceeași casă și au un patrimoniu comun.
 • Un singur adult care trăiește din venituri proprii
 • Doi parteneri, necăsătoriți, care decid să aibă un patrimoniu comun.
 • O mănăstire (cei care locuiesc în mănăstire și împart același patrimoniu) etc. o

Nu e obligatoriu ca toți membrii gospodăriei să locuiască permanent în locuința comună (ex. studenții care o parte din an vor locui în căminele studențești).

Într-o locuință pot coexista două sau mai multe gospodării (ex. familiile unor frați care locuiesc în aceeași locuință și decid să se „gospădărească” separate, sau doi parteneri necăsătoriți care decid să se „gospodărească” separat, sau doi soți divorțați care continuă să locuiască la aceeași adresă etc.)

De ce este nevoie de introducerea IVG?

În funcție de nivelul veniturilor unei gospodării, Guvernul va acorda diverse deduceri fiscale din baza de impozitare. Altfel spus, din suma supusă impozitării se vor scădea diverse cheltuieli deductibile, pentru creșterea copiilor, abonamentele medicale din privat, cheltuieli pentru studiile copiilor, cheltuieli pentru renovarea locuinței etc.

Pe de o parte, multe dintre cheltuieli nu pot fi calculate individual. De aceea e nevoie de un calcul pe gospodărie.

Pe de altă parte, e nevoie ca deducerile fiscale să se adreseze în special persoanelor cu venituri mici reale. Într-o familie în care unul dintre soți are salariul minim pe economie, iar celălalt are un salariu de peste 10.000 lei, nu se justifică același nivel de deduceri ca în cazul unei familii în care ambii soți au salariul minim pe economie.

De asemenea, nu e echitabil ca un salariat care are salariul minim pe economie, dar și venituri suplimentare semnificative din chirii sau dividende să primească aceleași deduceri fiscale ca un salariat cu salariul minim, dar fără niciun alt venit.

Cum se vor impozita veniturile în noul model?

 • Impozit 0% pentru toate veniturile lunare mai mici de 2.000 lei pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente
 • Impozit 10% pentru diferența care depășește 2.000 lei/lună, pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente

Ce deduceri și alocări se vor acorda în baza IVG?

Alocări acordate familiilor cu copii (familiile vor fi încurajate să aibă cât mai mulți copii). Dar aceste alocări se vor acorda doar în cazul în care numărul total al absențelor copiilor de la școală nu depășește 10% din totalul orelor de curs (se stimulează prezența la școală a copiilor – scade analfabetismul etc.):

 • 1.600 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri sub 5.000 lei/lună
 • 1.200 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri între 5.000 lei și 10.000 lei/lună

Alte cheltuieli deductibile:

 • Abonamentele medicale din sistemul privat (este încurajat sistemul privat de sănătate)
 • Taxele de școlarizare pentru copii (este încurajat sistemul privat de educație – grădinițe, școli, licee, universități).
 • Cheltuieli pentru renovare, reabilitare termică, construcție locuințe (încurajarea și mai ales fiscalizarea pieței construcțiilor).
 • Asigurările de bunuri sau de viață.
 • Cheltuielile cu hrana și cu îmbrăcămintea.

În general, în limita unor plafoane ce vor fi definite în lege, vor exista deduceri pentru toate tipurile de cheltuieli care vor fi efectuate pe teritoriul României. o De exemplu, o familie cu 2 copii va beneficia în cursul unui an de deduceri și reduceri în valoare de circa 60.000 lei.

Cum se vor calcula deducerile?

Din veniturile unei gospodării se scad contribuțiile sociale aferente salariilor, iar restul vor intra într-un coș comun, care va reprezenta baza de impozitare, la care se va calcula impozitul anual. Din această bază de impozitare vor fi scăzute deducerile acordate, conform legii, pentru fiecare categorie de cheltuieli.

Pe suma rămasă, dacă aceasta e mai mică de 2.000 lei/lună pentru un salariat (respectiv 24.000 lei/an) nu se aplică impozit. Dacă e mai mai mare, se aplică un impozit de 10% pentru diferența care depășește plafonul de 2.000 lei/lună (respectiv 24.000 lei/an).

În veniturile unei gospodării, în afară de veniturile din salarii, pot intra în coșul comun și alte cheltuieli, precum: venituri din chirii, venituri din dobânzi, arende, diverse tranzacții de vânzare-cumpărare etc.

Nu intră în coșul comun următoarele tipuri de venituri, care sunt scutite total de impozit:

 • Veniturile din agricultura de subzistență care în legislația actuală sunt scutite de impozit (ex. terenurile agricole până la 2 ha etc.)
 • Salariile medicilor, IT-iștilor și cercetărilor
 • Veniturile din dividende sau cele obținute de pe piața de capital.

Pentru a beneficia de deduceri, gospodăria va trebui să prezinte dovada cheltuielilor (bonuri fiscale, chitanțe, dovezi privind tranzacții bancare, facturi etc.).

IMPORTANT: membrii gospodăriei nu sunt obligați să păstreze toate bonurile sau facturile, dacă nu sunt interesați să își deducă diversele cheltuieli.

Când se plătește IVG?

Impozitul pe venitul global calculat pe gospodărie se va plăti o singură dată pe an, pe baza declarației fiscale depusă în luna mai a anului următor.

Contribuabilii vor putea opta și pentru plata anticipată (de exemplu în fiecare lună, cum este în prezent). Însă plata anuală a IVG permite ca din suma datorată să se scadă treptat deducerile pentru cheltuielile realizate de gospodărie în cursul anului.

În multe cazuri, suma deducerilor va fi mai mare decât valoarea impozitelor, caz în care gospodărie nu va mai plăti nicio sumă către stat. Mai mult, familiile cu copiii aflate în această situație vor primi în plus de la stat alocarea prevăzută în funcție de numărul de copii.

Ce beneficii au cetățeni?

 • Vor obține o creștere a veniturilor și o reducere a taxelor.
 • Vor putea deduce aproape orice cheltuieli aferente persoanelor fizice, dacă acestea sunt realizate pe teritoriul României.
 • Nu se vor mai confrunta cu birocrația: vor putea solicita consultanților fiscali să le facă toate plățile către stat și să le depună documentele necesare către autoritățile fiscale.
 • Vor primi informații de la consultanții fiscali pentru a-și proteja și plasa mai bine economiile.

Ce beneficii obține statul și economia?

 • Se va reduce semnificativ economia neagră și evaziunea, în special la TVA și la accize: oamenii vor fi interesați să solicite bonul fiscal pentru a obține deduceri de la stat.
 • Vor crește colectările la bugetul de stat. Se estimează un surplus de 2% din PIB, respectiv 16 miliarde lei.
 • Sectoare private importante vor fi stimulate (sectorul privat de sănătate, sectorul privat de educație, construcțiile, asigurările etc.)

Care sunt termenele pentru introducerea noului model?

 • 1 ianuarie 2018 – Se aplică sistemul de deduceri și noile impozite descrise mai sus.
 • 1 decembrie 2018 – Sunt selectați și pregătiți consultanții fiscali și se va face arondarea gospodăriilor pentru fiecare dintre aceștia.
 • 1 mai 2019 – Se depune pentru prima oară declarația anuală de venit global pe gospodărie (luându-se în calcul noul mode de impozitare și deducerile care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

Citește și Ministrul Muncii, despre consultanții fiscali: Vor avea un cabinet propriu, un program zilnic fix și venituri medii de 10 mii de lei care provin din trei surse

Cine sunt consultanții fiscali și care e rolul lor?

Consultantul fiscal va fi o persoană de specialitate care va gestiona toate problemele fiscale ale unei gospodării. Va fi un fel de „Medic fiscal de familie” (la fel cum medicul de familie se ocupă de problemele de sănătate, consultantul fiscal se va ocupa de problemele fiscale).

Principalele sale atribuții vor fi:

 • Completarea declarației anuale de venit pe gospodărie, în numele membrilor gospodăriei.
 • Depunerea declarației anual de venit global.
 • Efectuarea plăților tuturor obligațiilor fiscale ale membrilor familiei către administrațiile și instituțiile publice centrale sau locale.
 • Vor înlocui definitiv ghișeele pentru persoanele fizice.
 • Va face recomandări privind gestionarea economiilor sau plasamentul acestora în diverse forme de investiții (conturi de economii bancare, plasamente pe bursă etc.)

Câte gospodării gestionează?

Un consultant fiscal va gestiona circa 200 de gospodării în urban și circa 250-300 în mediul rural.

Cine îi va plăti pe consultanții fiscali?

Plata lor va fi asigurată de către Guvern, după modelul medicilor de familie. Consultații vor avea trei surse de venit (care îi pot asigura o sumă totală de până la aproximativ 10.000 lei/lună):

1) Un venit per capita, corespunzător numărului de persoane din gospodăriile pe care le gestionează;

2) Un venit din comisioanele încasate pentru plățile făcute în numele gospodăriilor către instituțiile publice de stat. Acest comision va fi cuprins între 2% și 5% din valoarea plății și va cădea în sarcina instituției publice către care se face plata.

3) Un venit din comisioanele plătite în numele gospodăriilor către diverși operatori privați (ex. furnizorii de utilități) care vor dori să își colecteze veniturile prin intermediul consultanților fiscali. Aceste comisioane vor fi în sarcina operatorului privat.

Când se va face arondarea gospodăriilor la consultanții fiscali?

Până cel târziu la data de 1 decembrie 2018.

Cum se va face arondarea?

La sediile și pe site-urile primăriei din localitate va fi afișată lista consultanților fiscali din localitate. Până la data de 1 decembrie 2018, fiecare familie va putea să își aleagă unul dintre consultanții fiscali arondat la localitatea de domiciliu.

După această dată, arondarea se va face aleatoriu prin calculator. o O familie are libertatea de a opta între mai mulți consultanți fiscali, însă doar din lista din localității de domiciliu.

Nu poate opta pentru consultanți din altă localitate.

Cine va pregăti consultanții fiscali?

Această sarcină va reveni Guvernului care va asigura selecția și pregătirea etapizată a consultanților fiscali. Aceștia trebuie să aibă studii de specialitate în domeniu. Cei mai mulți vor proveni din sectorul de stat și din rândul absolvenților care vor fi atestați pentru această profesie.

Ce costuri suplimentare va suporta statul pentru plata consultanților fiscali?

Nu vor exista costuri suplimentare, pentru că se va reduce personalul de la ghișeele instituțiilor publice.

Cum va lucra consultantul fiscal?

Va lucra după același model ca și medicul de familie. Va avea un cabinet propriu și un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultații pentru gospodăriile pe care le are în gestiune.

În cadrul acestui program poate primi bonurile fiscale, poate face plăți, poate completa declarațiile fiscale etc.

Ce obținem in viitor, după aplicare?

 • Vor fi aduși mai mulți români în clasa de mijloc (scad impozitele pentru cei cu salarii mai mici)
 • Se elimină ghișeele! Se elimină birocrația pentru cetățeni! (toate plățile fiscale și depunerile de declarații fiscale vor fi făcute de consultanții fiscali).
 • Vor fi stimulate serviciile din sectorul privat – un sprijin major pentru antreprenorii care vor oferi servicii de educație, sănătate, asigurări de viață sau de bunuri, construcții etc.
 • Vor fi fiscalizate mai multe servicii din sectorul privat. Gospodăriile vor fi interesate să lucreze cu cei care eliberează facturi sau bonuri fiscale.
 • Vor crește veniturile la bugetul de stat.
 • Statul va obține venituri consistente din eliminarea economiei negre. Cu acești bani vor putea fi susținute în continuare creșterile de salarii, reducerile de taxe și crearea de locuri de muncă.

sursa: realitatea.net, facebookȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO INTERVIU: Voicu Paul, candidatul PNL pentru Primăria Alba Iulia, la Testul de Sinceriate. Despre trecut, prezent și viitor

Publicat

Actualul viceprimar cu atribuții de primar și candidatul PNL Alba pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia, Voicu Paul, a fost prezent la Testul de Sinceritate. 

În talk show-ul politic moderat de Dan Lungu, Voicu Paul a vorbit despre ce l-a motivat să intre în cursa pentru Primăria Alba Iulia, ce îl recomandă pentru funcția de primar al Municipiului, proiecte în implementare, dar și planuri de viitor pentru oraș. 

”În toți acești ani pe care i-am petrecut în Primăria Alba Iulia, pentru că nu am fost în altă parte am participat la toate proiectele care au fost scrise în acest oraș. Am colaborat cu o întreagă echipă de experți, de proiectanți, de executanți, funcționari publici, primari, viceprimari și pot spune că peste ani în Primărie au rămas cei mai buni oameni”, a declarat Voicu Paul în cadrul emisiunii.

De asemenea, Voicu Paul a mai vorbit despre proiectele care trebuie continuate în oraș pentru albaiulieni, dar și despre modul în care se poate îmbunătăți interacțiunea dintre autorități și cetățeni.

Mai mult de atât, candidatul PNL pentru funcția de primar al Municipiului a vorbit și despre una dintre problemele cu care se confruntă orașul: parcările.

Voicu Paul a prezentat ce proiecte derulează Primăria Alba Iulia în acest moment pentru amenajarea de parcări auto, dar și planurile de viitor în acest sens.

Vedeți răspunsurile date de Voicu Paul la fiecare întrebare în parte, în emisiunea ”Testul de sinceritate” pe Alba24.ro, moderată de Dan Lungu.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Problemă de securitate pentru cardurile VISA contacless. Ce vulnerabilitate conțin

Publicat

card

Conform cercetătorilor în domeniul securității cibernetice de la ETH Zurich, cardurile contactless VISA (inclusiv VISA Credit, Visa Debit, Visa Electron și V Pay Cards) conțin o vulnerabilitate.

Aceasta permite atacatorilor să efectueze tranzacții mari prin intermediul cardurilor pierdute sau furate, fără a cunoaște PIN-ul acestora. 

De asemenea, atacatorii pot realiza tranzacții offline neautentice la PoS.

Vulnerabilitatea este exploatată prin intermediul unui atac tip „man-in-the-middle”, fiind utilizată o aplicație pentru Android ce transmite terminalului informația că verificarea prin PIN nu este necesară, întrucât aceasta a fost efectuată pe dispozitivul clientului.

Informația a fost făcută publică și de către Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibertentică – CERT – RO, care citează Hackernews.com

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Lucrări de reparații pe drumurile comunale și sătești din Bistra. Licitație de 1,9 milioane de lei, lansată în SEAP

Publicat

Primăria comunei Bistra a lansat marți, 22 septembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrări de reparații străzi, drumuri comunale și sătești. 

Valoarea estimată a lucrărilor este cuprinsă între 1.600.000 ș1.900.000 de lei, fără TVA. 

Potrivit caietului de sarcini, având în vedere starea precară a străzilor şi drumurilor din comuna Bistra datorate degradărilor evolutive sub acţiunea factorilor climaterici şi mecanici, este necesară executarea lucrărilor de întreţinere specifice acestor tipuri de drumuri, în vederea aducerii acestora la o stare normală de exploatare şi care să asigure siguranţa şi confortul circulaţiei.

Pentru aceasta sunt necesare achiziţionarea a diverse tipuri de piatră – concasată, de construcţie, de carieră, nisip, balast, beton, etc. (livrarea + transportul) şi prestarea de servicii cu utilaje specifice reparaţiilor şi întreţinerii drumurilor (autobasculantă, autogreder, compactor, buldozer, etc.) lucrări reparații străzi asfaltate.

Durata contractului este de 36 luni.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

VIDEO: Mesajul ministrului Nelu Tătaru, la Alba Iulia, pentru cei care protestează împotriva purtării măștilor în școli și licee

Publicat

Prezent marți, la Alba Iulia unde a viziat Spitalul Județean de Urgență Alba, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a fost întrebat de reporteri cum comentează protestele din ultimele zile împotriva purtării măștilor de copii în școli.

Acesta a pus accentul pe prevenție și că masca este cea mai sigură metodă de precauție în spații închise în lupta cu pandemia de coronavirus.

De asemenea, la poarta spitalului au fost prezente și câteva persoane care săptămâna trecută au protestat la Alba Iulia, în fața Prefecturii Alba, împotriva purtatului de măști în școli. Aceștia ar fi vrut să vorbească cu Nelu Tătaru despre acest subiect însă nu au avut ocazia.

”Tot ce înseamna studii, tot ce înseamnă recomandări, tot ce înseamnă evaluări, în această pandemie ne-au arătat că cea mai sigură metodă de precauție este portul măștii. Celelalte sunt complementare.

Unde nu putem respecta și dinstanțarea (n.r. în interiorul claselor de curs) portul măștii rămâne obligatorie. Suntem în spațiu închis, în spațiul de clasă, sunt reguli pe care mă gândesc părinții sau bunicii lor le-au indicat și trebuie să le respecte.(…)

Vrem să avem grijă de ei, vrem să avem grijă de cei de acasă, vrem să terminăm odată cu pandemia asta, trebuie să respectăm regulile”, a declarat Nelu Tătaru la Alba Iulia.

Reamintim că un grup de părinți au protestat în ultimele zile la Alba Iulia, dar și în țară împotriva purtării măștilor în unitățile de învățământ.

VEZI ȘI: VIDEO: Acțiune împotriva purtării măștilor la școală, organizată de un grup de părinți din Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate