Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

NOUTĂŢILE din proiectul de lege privind RCA. Cum ar putea interveni statul pentru reglementarea preţurilor şi cum se vor încheia poliţele

Publicat

asigurari auto RCA Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă a fost făcut public, de Ministerul Finanţelor. Potrivit acestuia, RCA va putea fi încheiat şi pe o lună, cu anumite excepţii, plata primelor de asigurare se face integral sau în rate, iar clientul va fi asigurat chiar dacă nu a reuşit să plătească rata la termen.

În expunerea de motive se arată şi circumstanţele în care ASF poate interveni, în baza unei directive europene, pentru reglementarea preţurilor RCA.

“Cu toate că piaţa asigurărilor este liberalizată, Directiva 2009/138/CE a acordat statelor membre, în anumite condiţii restrictive, posibilitatea de a exercita un control asupra preţurilor. În acest context, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita asigurătorilor să notifice în prealabil majorarea primelor sau poate solicita aprobarea majorării acestora, ca parte a unui sistem general de control al preţurilor. Introducerea în proiectul de lege a acestei prevederi va oferi posibilitatea legală de a se putea interveni asupra nivelului primei, ca o acţiune de ultimă instanţă, în contextul introducerii unui sistem naţional general de control al preţurilor. Decizia de introducere a unui sistem general de control al preţurilor nu aparţine Autorităţii de Supraveghere Financiară”, se precizează în document.

Principalele modificări pe care le aduce proiectul de lege se referă la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile generale și particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea și termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii prevăzute de lege.

Contractul RCA poate cuprinde alte clauze și condiţii suplimentare în măsura în care acestea nu restricționează drepturile terțelor persoane prejudiciate.

Contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat și asigurătorul RCA. Proiectul de lege prevede posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării tehnice a vehiculului.

În situația producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, asigurătorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Procedura suspendării se stabilește prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și ASF.

De asemenea, în prezentul proiect de lege sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene astfel:

– pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro;

– pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro.

Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC).

O altă noutate o constituie posibilitatea răscumpărării părţii din prejudiciu suportată de asigurat. Prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

De asemenea, prezentul proiect de lege introduce posibilitatea aplicării procedurii compensării directe în cazul asigurărilor RCA. Astfel, în baza unei clauze contractuale opționale asiguratul va putea să se adreseze propriului asigurător RCA pentru obținerea despăgubirilor, acesta recuperând ulterior contravaloarea daunei achitate de la asigurătorul persoanei vinovate. În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Compensarea directă poate opera în următoarele situaţii:

– accidentele auto se produc pe teritoriul României;

– vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;

– prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;

– ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;

– prejudiciile exclud vătămările corporale.

Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA. Sistemul compensării directe nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Proiectul de act normativ conţine o serie de dispoziţii referitoare la modul de soluţionare şi de stabilire a despăgubirii, plata despăgubirii, termenul de plată, desemnarea şi atribuţiile reprezentantului de despăgubiri, prevederi care în prezent sunt reglementate prin legislaţie secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Totodată, prin prezentul proiect de lege Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) se constituie ca asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule. BAAR își constituie o structură proprie, Fondul național de protecție, prin contribuția tuturor membrilor, proporţional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea contractelor RCA/Carte Verde. Atribuţiile BAAR creează condițiile pentru realizarea unor analize de piață complete, precum și pentru calcularea periodică a unui nivel mediu de referință al primelor RCA.

Un alt aspect nou este stabilirea unor criterii generale de evaluare a despăgubirii, atât pe cale amiabilă, cât şi pe cale judecătorească, în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori în caz de deces rezultat în urma unui accident de vehicule.

“Inexistenţa unui cadru normativ care să reglementeze modul şi criteriile de evaluare în cuantificarea despăgubirilor morale a condus la discriminări între victimele unor infracţiuni săvârşite cu intenţie faţă de victimele unor accidente de vehicule care în majoritate sunt produse din culpă, între victimele unor accidente de vehicule care au avut urmări mai puţin grave faţă de victimele unor accidente soldate cu vătămarea/decesul unui număr mare de persoane, precum şi între victimele unor accidente rutiere care îşi valorifică pretenţiile la asigurători diferiți sau instanţe diferite, după caz, şi cărora, în condiţii similare, din cauza absenţei unor criterii normative obiective, li se acordă despăgubiri semnificativ diferite.

Reglementarea acestui aspect nu reprezintă un demers singular la nivelul statelor europene. Potrivit experienței europene, unele state membre ale Uniunii Europene au inclus în legislaţiile naționale măsuri/criterii obiective menite a reglementa fenomenul despăgubirilor morale. Soluţia de reglementare cel mai des folosită în aceste state este cea pe bază de sistem tabelar, care şi-a dovedit viabilitatea în timp”, se mai precizează în expunerea de motive.

De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita asigurătorilor să notifice în prealabil majorarea tarifelor sau să supună aprobării sale prealabile majorarea acestora numai în cazul introducerii unui sistem naţional general de control al preţurilor. Transpunerea prevederilor europene în legislaţia naţională lărgeşte posibilităţile de acţiune şi intervenţie cu privire la stabilirea nivelului primelor de către asigurători, în condiţiile introducerii unui sistem naţional general de control al preţurilor. În absenţa acestei prevederi, nu există vreo situaţie în care să se poată interveni asupra nivelului primelor, potrivit sursei citate.

După adoptarea prezentei legi, se abrogă Legea nr. 136/1995 privind privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare și art. 51 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, ASF va elabora în aplicarea prezentului proiect de lege legislaţie secundară privind alte elemente ale contractului RCA, condiții și criterii de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA, formatul contractului RCA, modalitatea de constatare, evaluare a daunelor şi stabilire a despăgubirilor, condiții de plată a despăgubirilor, facilități și penalități aplicabile asiguraților, lista documentelor necesare soluționării cererii de despăgubire, precum și alte elemente referitoare la asigurarea RCA.

Vezi integral ProiectlegeRCA_2016

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax