Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Organizarea alegerilor parlamentare, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern. Alte proiecte

Publicat

palatul victoria guvernGuvernul va discuta în ședința de miercuri un proiect de hotărâre prin care se va stabili data alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din acest an și un proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestui scrutin și legat de votul prin corespondență.

Vezi şi Variante pentru data alegerilor parlamentare. Liberalii vor scrutin pe 11 decembrie, PSD mai repede cu o săptămână. Cum motivează

Pe agenda ședinței de Guvern de miercuri se mai află alte șase proiecte de ordonanță de urgență, printre care și unul care vizează modificarea și completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Lista proiectelor de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 31 august:

1.    Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

II.    Proiecte de ordonanţă de urgenţă

1.    Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2.   Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

3.   Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

4.   Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III-a -zone protejate

5.  Proiect de ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

6.  Proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

7.  Proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

III. Proiecte de hotărâre

1.  Proiect de hotărâre pentru declararea zilei de 1 septembrie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş, la 22 iunie 2016 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

10. Proiect de hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016

12. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Lugoj – Deva”, aflate pe raza localităţilor Margina, din judeţul Timiş, Brănişca şi Şoimuş, din judeţul Hunedoara

13. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

15. Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 11-15 octombrie 2016

18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanţa S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea COMPLEXUL Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

IV. Memorandumuri

1. Memorandum cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis-Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului-în politicile economicobugetare şi financiare ale statului român

2. Memorandum cu tema: Aprobarea numirii doamnei Maria-Elena GEORGESCU, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al consiliului de administraţie al Fondului Local de Garantare Focşani S.A. – Filiala F.N.G.C.I.M.M.-I.F.N.

3. Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară în materie penală

4. Memorandum cu tema: Realizarea unui inventar naţional al capacităţilor disponibile la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea stocării şi depozitării bunurilor supuse măsurilor asiguratorii dispuse în procesele penale

5. Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind implementarea Convenţiei privind evaluarea impactului de mediu în context transfrontalier (Convenţia Espoo), adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

6.  Memorandum cu tema: Obţinerea de către România a statutului de stat membru în sistemul UNDAC (Echipe ONU de evaluare şi coordonare în caz de dezastre/United Nations Disaster Assessment and Coordination)

7. Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune

8. Memorandum cu tema: „Abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a pune la dispoziţie structurilor din Sistemul de apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, cu titlu gratuit, câini de serviciu disponibili, aflaţi în administrarea sa şi în proprietatea privată a statului”

9. Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Ion Trocaru – secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de împuternicit mandatat să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

HOROSCOP 8-14 august: Săptămâna va aduce liniștirea lucrurilor și lecții pentru cei rebeli. Care este ziua cea mai „electrizantă”

Publicat

Este săptămâna care va aduce liniștirea lucrurilor și lecții pentru cei rebeli. Va scoate la suprafață tendința de a dramatiza la unii și va ”învăța minte” pe cei cărora le place să tragă de timp.

Cei care nu sunt hotărâți și cei care nu știu să iubească au și ei lecții în acest interval! 

Pe 11 August, una dintre cele mai ”electrice” zile ale săptămânii, vom simți cu toții mari schimbări. Și de energie și de stare și de pofte. Luna plină în Vărsător va răscoli această axă: Leu – Taur – Scorpion – Vărsător, iar următoarele 2 săptămâni vor fi pline de decizii.

Femeile vor fi mult mai orgolioase sau mai agresive, începând cu aceeași dată și tot ele vor încerca să domine.

Manifestările artistice, spectacolele vor fi bine cotate și vor reveni între plăcerile noastre pentru următoarele 3 -4 săptămâni.

Horoscop 8-14 august: Berbec

Luna ta plină va fi despre maturizarea proiectelor tale și de coerența ta în împlinirea scopurilor pe care ți le-ai propus de ceva vreme.

Nu pierde timpul doar la distracție sau cu prietenii, ci vezi mai atent ce dorești de la viitorul tău. Posibilă cotitură importantă!

Horoscop 8-14 august: Taur

horoscop taur

Multă încordare și multe confruntări pentru tine în această săptămână. Fii atent la evoluția ta și fă mai multe pentru a evolua.

Ieșirea din confort va fi premiată, iar rigiditatea îți va aduce lecții mari. Familia are nevoie de tine.

Horoscop 8-14 august: Gemeni

horoscop gemeni

Veți fi mai mulțumiți de calitatea dialogurilor voastre și mai deschiși în vorbire. Multe satisfacții își vor face loc în mintea voastra.

Pentru cei care au tras de timp în privința unui drum, se va produce o schimbare majoră!

Horoscop 8-14 august: Rac

horoscop rac

Soluțiile la probleme nu vor întârzia să apară. Pentru următoarele 2 săptămâni vei ieși din multe încercări!

Atenție să nu fii mână largă la cheltuieli și adună-te să poți rezolva cât mai repede ceea ce îți doreai să rezolvi de luni bune sau de ani!

Horoscop 8-14 august: Leu

horoscop leu

Astrele sunt prietenele tale în această perioadă. Doar nu dramatiza și evită despărțirile, mai ales dacă orgoliul te împinge.

Vrei să pui la punct viața de cuplu și să dai o lecție persoanei iubite. Vezi totuși să nu fii prea acid!

Horoscop 8-14 august: Fecioară

horoscop fecioara

Dacă ai avut unele probleme de sănătate în ultima perioadă, ele încep să se stingă și îți recapeți forma.

Dar peste toate este momentul în care trebuie să îți refaci bateriile și să te încarci bine cu energie pozitivă!

Horoscop 8-14 august: Balanță

horoscop balanta

Luna plină îți va face curat în viața emoțională. Probabil că vrei să îți alegi mai cu atenție prietenii.

În plus, pentru tine distracția se încheie și trebuie să te apuci serios de treabă! Ai de ales!

Horoscop 8-14 august: Scorpion

horoscop scorpion

Lecții de personalitate și multe de adus la zi și pentru tine. Vrei să fii mai respectat și vrei mai multă onoare.

Dar pentru asta trebuie să ieși de pe fundul lacului la suprafață și să te expui la lumină, să fii la propriu și la figurat în ”lumina reflectoarelor”!

Horoscop 8-14 august: Săgetător

horoscop sagetator

Ai stat prea relaxat în sinea ta și ai lăsat de azi pe mâine cam multe. Trebuie să pui punctul pe ”i” în mai multe discuții și să iei atitudine.

Nu renunța încă la vacanță! Drumurile sunt cele mai bune prietene pentru tine!

Horoscop 8-14 august: Capricorn

horoscop capricorn

Investițiile și cheltuielile te trag de mânecă. Trebuie să lași banii să circule și să îți dai voie să ieși din zgârcenie!

Ai de făcut multe plăți întârziate și nicicum nu trebuie să mai tragi de timp.

Horoscop 8-14 august: Vărsător

horoscop varsator

Multe îți vor fi potrivnice și ai senzația că ești copleșit de reproșuri și de nemulțumiți! Posibil să fie undeva la mijloc dreptatea și să trebuiască să te schimbi cu adevărat!

Sau dacă nu vrei să te schimbi, măcar să evoluezi! Luna plină te muștruluiește bine tocmai pentru a te pune la transformări!

Horoscop 8-14 august: Pești

horoscop pesti

Dacă poți să ieși din tiparele trecutului, atunci luna plină va fi prietena ta. Fie ai o perioadă de recentrare și de revenire, fie o perioadă de probleme de sănătate!

Ai nevoie să ieși și tu din ”trasul de timp” pentru a te proteja de autosabotaj, mai ales!

Horoscop realizat pentru cititorii Alba24, de astrolog Maria Sârbu

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

UPDATE FOTO INCENDIU la Bistra. Un bărbat, scos din flăcări de polițiști. Focul a mistuit o casă, o anexă și un adăpost de animale

Publicat

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 15:40, în localitatea Bistra – Valea Dobrii. Flăcările au mistuit o locuință, o anexă și un adăpost de animale.

Până la momentul sosirii pompierilor, un bărbat de aprox. 50 de ani a fost scos din flăcări de polițiști. Acesta a suferit arsuri de gradul 2, respectiv gradul 3 pe 35% din suprafața corpului.

UPDATE, ora 21:15 – Potrivit ISU Alba, incendiul este lichidat.

Forțele prezente la locul producerii evenimentului încă lucrează la înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

Au ars:

  • o casă de locuit – aprox. 70mp;
  • un adăpost de animale – aprox. 40 mp;
  • o anexă gospodăreasca- aprox. 20mp.

Până la momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitării, o victimă de sex masculin, aprox. 50 ani, a fost extrasă din locuință, de către echipajul IPJ prezent la fața locului.

Victima a suferit arsuri de gradul 2, respectiv gradul 3 pe aprox. 35% suprafața corpului.

UPDATE, ora 16:15 – Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă la o casă de locuit și o anexă gospodărească. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării incendiul se manifesta cu ardere generalizată la nivelul anexei gospodărești și la nivelul acoperișului locuinței.

La momentul de față se lucrează la localizarea incendiului.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Câmpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în localitatea Bistra – Valea Dobrii.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o casă de locuit.

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

foto: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționare Cod Galben de furtună în Alba, până la ora 22:00. Averse, descărcări electrice și vijelii

Publicat

Meteorologii au emis duminică seara o atenționare Cod Galben de furtună valabilă în mai multe zone din județul Alba, între orele 21:00 și 22:00.

Potrivit ANM, sunt vizate localitățile Alba Iulia, Sebeș, Ighiu, Vințu de Jos, Galda de Jos, Daia Română, Sântimbru, Ciugud, Berghin și Cut.

Se vor semnala averse ce vor acumula 20…25 l/ mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.

sursa: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Suntem tot mai puțini: Șapte comune din Alba au pierdut peste jumătate din populație, în ultimii 30 de ani

Publicat

Șapte comune din județul Alba au rămas fără mai bine de jumătate din populație, în ultimii 30 de ani. 

La nivel național sunt circa 10 localități care au pierdut cel puțin 70% din populație, în perioada 1992 – 2022, scrie Hotnews.ro.

De asemenea, în peste 30 de localități din România locuiesc acum cu 60-70 % mai puțini oameni, iar în total, în peste 3.200 de așezări din țară populația s-a împuținat.

TOP localități din Alba care au pierdut cei mai mulți locuitori în perioada 1992 – 2022:

  • Râmeț: – 56,79 %
  • Mogoș: – 56,43 %
  • Întregalde: – 54,59 %
  • Ceru-Băcăinți: – 54,55 %
  • Ohaba: – 54,35 %
  • Ocoliș: – 52,65 %
  • Crăciunelu de Jos: – 50,75 %

La nivel național, în ultimii 30 de ani, primele 100 de localități care au pierdut cei mai mulți locuitori au rămas în total fără echivalentul populației unui județ mai modest (de circa 300.000 de locuitori).

sursa: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax