Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Peste 600 de persoane cu dizabilităţi beneficiază de servicii prin intermediul DGASPC Alba. LISTA centrelor de asistenţă socială din judeţ şi condiţii


Publicat

centrul pentru batrani forever greenPeste 600 de persoane cu dizabilităţi beneficiază în prezent de servicii sociale în centrele din structura DGASPC Alba. În plus, instituţia asigură servicii sociale complete necesare şi altor categorii de beneficiari, câteva exemple fiind cele de intervenţie în regim de urgenţă, găzduire şi îngrijire, asistenţă medicală, consiliere juridică, vocaţională şi educaţională, informare, consiliere psihologică, terapie, recuperare şi reabilitare, precum şi acordarea de prestaţii sociale.

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale, potrivit DGASPC Alba.

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, activitatea privind protecţia persoanelor adulte se derulează pe două coordonate:

– protecţia persoanelor adulte cu sau fără dizabilităţi (în regim de zi şi rezidenţial);

– acordarea de prestaţii sociale persoanelor cu dizabilităţi neinstituţionalizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Servicii sociale în centre de tip rezidențial

În unităţile de tip rezidenţial, din structura DGASPC Alba, respectiv în centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, în centrele de îngrijire şi asistenţă şi în locuinţele protejate din localităţile Blaj, Gârbova, Vinţu de jos, Pianu, Abrud, Cricău şi Galda de Jos, Alba Iulia, Sâncrai, în 2015 au beneficiat de servicii de îngrijire, recuperare şi reabilitare 621 de persoane adulte cu dizabilităţi, numărul acestora ajungând la 623, până la 1 martie 2016.

Misiunea centrelor rezidenţiale, locuinţelor protejate şi CRRN, este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi, găzduire de tip familial, hrănire, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, asistenţă duhovnicească cu caracter religios, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active.

Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilităţi, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Decizia admiterii persoanelor cu handicap în centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap se face prin hotărârea Comisiei de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în conformitate cu prevederile art. 17 din HG 430/2008. Comisia de evaluare desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, conform Legii 446/ 2006.

Admiterea beneficiarilor în centru rezidenţial se face numai dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

– să aibă domiciliu pe raza judeţului Alba

– să fie persoane adulte, deţinătoare de certificat de încadrare în grad de handicap;

– necesită servicii de îngrijire şi supraveghere permanentă;

– lipsa susţinătorilor legali sau incapacitatea acestora de a-şi îndeplini obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi familiale precare.

Numărul beneficiarilor din centrele rezidenţiale variază în funcţie de:

– transferul beneficiarilor în alte unităţi;

– reintegrarea beneficiarilor în familia naturală sau extinsă sau reintegrarea în comunitate;

– intrarea în sistem a altor beneficiari;

– sistarea serviciilor din diferite raţiuni.

În baza contractelor de furnizare încheiate cu furnizori privaţi, persoanele adulte cu sau fără dizabilităţi din judeţul Alba, au beneficiat de servicii de îngrijire şi recuperare în cadrul a cinci centre rezidenţiale dezvoltate de către: Asociaţia „ Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Fundaţia Valea Mănăstirii Râmeţ, Societatea de Ajutorare „ Diakonia” Alba Iulia, Asociaţia „ Sf. Veronica” Dumbrava.

LISTA centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi din subordinea DGASPC Alba:

Locuinţa protejată nr. 17 Alba Iulia – str. Poieniţei, nr. 18 – 9 beneficiari

Centrul de îngrijire şi asistenţă Abrud – str. Republicii, nr. 2-4 – 110 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 6 Abrud – str. Lt. Anca Virgil, nr. 57 – 9 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 7 Abrud – str. Detunata , nr.65 – 7 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 8 Abrud – str. Detunata, nr.1 – 8 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 14 Abrud – str. Ion Agârbiceanu, nr. 6 – 10 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 15 Abrud – Gura Cornei, nr. 70 – 9 beneficiari

Centrul de îngrijire şi asistenţă Gîrbova – str. Ion Creangă, nr. 473 – 4 beneficiari 5

Locuinţa protejată nr. 13 Gîrbova – str. Ion Creangă, nr. 497 – 8 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 3 Gîrbova – str. Ion Creangă, nr. 511 – 10 beneficiari

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos – str. Principală, nr. 376 – 269 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 10 Cricău – str. Principală, nr. 302 – 8 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 16 Sâncrai-Aiud – Sîncrai, str. Avântului, nr. 24 – 9 beneficiari

Servicii sociale susţinute de DGASPC prin furnizori privaţi

Locuinţa Protejată nr. 5 „Sf. Elena” Pianu – Pianu de Jos, str. Cloşca, nr. 384 – 10 beneficiari

Locuinţa Protejată nr. 1 Blaj – bşaj, nr. 228 – 10 beneficiari

Locuinţa Protejată nr. 2 Blaj – Blaj, nr. 237 – 10 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 4 Vinţu de Jos – str. Lucian Blaga, nr. 83 – 9 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 9 Galda de Jos – str. Principala nr. 25 – 9 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 11 Galda de Jos – str. Principală, nr. 19A – 8 beneficiari

Locuinţa protejată nr. 12 Galda de Jos – str. Principală, nr. 19B – 8 beneficiari

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Serviciul socio – medical la domiciliu Alba Iulia – str. Mihai Viteazu, nr. 16 – 20 beneficiari

Serviciul socio – medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Blaj -str. Bradului, Nr. 1, – 13 beneficiari

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Zlatna – str. Florilor, Nr 7 – 18 beneficiari

Serviciul socio – medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Roşia de Secaş – str. Principală, Nr. 210 – 13 beneficiari

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Bistra – Calea Turzii, nr. 100, – 15 beneficiari

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Valea Lungă – str. Victoriei, nr 102 – 13 beneficiari

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Baia de Arieş – str. Brazilor, nr. 3 – 13 beneficiari

Adăpost de noapte Alba Iulia – Bd. Încoronării, nr. 1

Asociația Filantropia Ortodoxă Câmpeni

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Câmpeni – str. Horea, nr. 21 – 20 beneficiari

Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni Cetate

Serviciu socio-medical de îngrijire la domiciliu Războieni – Ocna Mureş, str. Gării, nr. 149 B – 13 beneficiari

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Silivaş – str. Bisericii, nr. 49 – 13 beneficiari

Asociația Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul Aiud

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Aiud – str. Unirii, nr. 1 – 18 beneficiari

Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureș

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Ocna Mureş – str. Nicolae Iorga, nr. 29A – 13 beneficiari

Asociația Filantropia Ortodoxă Izvoarele

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Izvoarele – Livezile, sat Izvoarele nr. 86 – 13 beneficiari

Asociația Mitropolitan Caritas Greco-Catolic Blaj

Centru de îngrijire la domiciliu – Blaj – str. Republicii, nr.8 – 20 beneficiari

Centru de îngrijire la domiciliu Teiuş – str. Horia nr.7 – 20 beneficiari

Societatea de ajutorare „Diakonia” Alba Iulia

Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Alba Iulia – str. Regele Carol I, nr. 69 – 45 beneficiari

Asociația Sf. Veronica Dumbrava

Căminul pentru persoane vârstnice Dumbrava -Unirea, sat Dumbrava – 30 beneficiari

Căminul pentru persoane vârstnice Teiuş – str. Clujului, nr. 95 – 14 beneficiari

Fundația Valea Mănăstirii Râmeț

Căminul pentru persoane vârstnice Râmeţ – Rîmeţ, sat Valea Mănăstirii, nr. 15 – 15 beneficiari

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap Râmeţ – Rîmeţ, sat Valea Mănăstirii, nr. 15 – 9 beneficiari

Serviciile de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice

În cadrul Serviciului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice se derulează următoarele tipuri de activităţi: ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber.

Activităţile de îngrijire se furnizează în baza Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi Ordinului 2.126/2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi sunt înscrise în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire şi detaliate în fişele de monitorizare serviciu.

Beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi menţine, pe cât posibil, autonomia funcţională şi pentru a-şi continua viaţa în propria locuinţă, în demnitate şi respect

Se acordă sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor <LLNK 12011 292 10 201 0 37>Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a) prepararea hranei;

b) efectuarea de cumpărături;

c) activităţi de menaj şi spălătorie;

d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

f) acompaniere şi socializare

Criteriile de selecţie a beneficiarilor acestui serviciu sunt următoarele:

– lipsa sprijinului familial/aparţinătorilor (nu au copii, au copii aflaţi la distanţe foarte mari, au copii cu situaţii socio-materiale precare, au copii aflaţi în una din situaţiile:alcoolism, handicap fizic sau psihic, nu au rude apropiate).

– gradul de dependenţă, imobilizaţi la pat din cauza unor boli cronice invalidante, greu deplasabili din cauza unor afecţiuni medicale.

– persoane aflate sub pragul minim de subzistenţă ( venit financiar sub salariul minim pe economie in vigoare care nu îşi pot asigura hrana zilnică, medicamentaţia, igienizarea, plata costurilor de întreţinere).

– incapacitatea de autogospodărire (pregătirea /încălzirea hranei, curăţenia locuinţei /veselei/ lenjeriei/ hainelor, deplasări în scopul achitării cheltuielilor privind întreţinerea locuinţelor).ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

CÂMPENI

VIDEO: Căprioarele au ieșit la joacă prin zăpadă. Imagini amuzante surprinse în Parcul Național Apuseni

Publicat

Imagini inedite au fost surprinse de o cameră de monitorizare amplasată în Parcul Național Apuseni. Aparatul de filmat a surprins un grup de căprioare care se jucau prin zăpada proaspăt depusă.

Imaginile au dat sens activităților de monitorizare în prima zi a anului. Căprioarele se antrenează într-un joc de-a prinselea, nestingherite de prezența camerei de supraveghere.

Parcul Natural Apuseni are o suprafaţă de 76.064 de hectare, în zona Munţilor Apuseni, pe teritoriul judeţelor Cluj , Bihor şi Alba, din care 50.793 de hectare sunt păduri.

F. Lazăr

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Doi șoferi din Blaj și Mihalț, cercetați de polițiști după ce au fost prinși în timp ce conduceau sub influența alcoolului

Publicat

etilotest

Doi șoferi din Blaj și Mihalț sunt cercetați de polițiști după ce au fost depistați în timp ce conduceau autoturisme, fiind sub influența alcoolului. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2021, polițiștii din Blaj, în timp ce acționau pe raza localității Cistei, l-au depistat pe un bărbat de 48 de ani, din comuna Mihalț, care conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 17 ianuarie 2021, în jurul orei 04,30, polițiștii de ordine publică din Blaj, în timp ce acționau pe strada Iuliu Maniu din municipiu, l-au depistat pe un tânăr de 23 de ani, din Blaj, care conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării tânărului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Doi bărbați din Blaj, cercetați pentru braconaj piscicol. Au fost prinși pe râul Târnava în timp ce foloseau unelte interzise

Publicat

pesti braconaj

Doi bărbați din Blaj sunt cercetați penal pentru braconaj piscicol. Au fost depistați de polițiști în timp ce foloseau unelte interzise la pescuit.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2021, în jurul orei 16,00 polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat doi bărbați, de 48 și 58 de ani, din Blaj, în timp ce pescuiau, din albia râului Târnava, prin metoda greblării, folosind unelte interzise la pescuit.

Față de cei doi bărbați, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj piscicol.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Alba, un județ mai sigur în anul 2020, față de 2019: Mai puține furturi și accidente rutiere. Bilanțul polițiștilor

Publicat

mascati, politie

În 2020, infracțiunile în județul Alba au scăzut cu 15 % față de anul 2019, potrivit datelor transmis de IPJ Alba. De asemenea a scăzut numărul furturilor și a crescut siguranța stradală. Au fost înregistrate mai puţine accidente de circulație. 

Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Alba au întocmit bilanțul anului 2020. La nivelul județului infracționalitatea judiciară a scăzut cu 21 %,  dar infracţionalitatea economică a crescut cu 3 %, iar cea de altă natură a scăzut cu 7,8 % .

În mediul urban, infracțiunile au scăzut  faţă de anul 2019 cu 17,4% iar 36,3% au fost înregistrate în mediul rural cu 9,7 %.

În anul 2020 au fost înregistrate cu 25,4% mai puține infracțiuni stradale față de anul 2019, Din totalul acestora, 91 % sunt infracţiuni de furt, 22 % dintre acestea fiind furturi din auto, iar 17 % sunt furturi din buzunare.

În anul 2020, poliţiştii au descoperit în flagrant delict 1.146 de infracţiuni.

Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar este în scădere, respectiv de la 18 infracțiuni în cursul anului 2019 la 7 infracțiuni în cursul anului 2020. De asemenea, furturile au scăzut și ele în județul Alba.

În anul 2020, s-a dispus măsura urmăririi naţionale faţă de 142 persoane și internațională față de 16 persoane, iar în urma activităţilor specifice efectuate s-a reuşit identificarea a 134 de persoane aflate în urmărire.

În aceeași perioadă au fost înregistrate 127 de mandate şi sentinţe penale și au fost soluţionate 115.

În 2020 au fost constatate 514 infracţiuni de natură economico-financiară și au fost luate 26 de măsuri preventive.

În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 226 de infracţiuni de înșelăciune.

În cursul anului 2020, s-au organizat 18 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile, silvic, construcții, protecția mediului, sănătate, proprietate intelectuală, asigurări și prestări servicii cu scopul final de evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune.

Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 23 de județe (Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Timiș, Caras Severin, Harghita, Hunedoara, Iași, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, București, Botoșani, Suceava, Vaslui, Neamt, Sălaj, Satu Mare, Vâlcea, Gorj),

Pentru documentarea activității infracționale a persoanelor vizate de anchete, au fost efectuate 177 de percheziții, iar în urma anchetelor desfăşurate au fost reținute 26 de persoane.

Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.

În anul 2020 s-a reușit reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 17 %, faţă de anul 2019, a persoanelor rănite grav cu 22% și a persoanelor rănite ușor cu 53%.

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat un număr de 636 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (189) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere cu permisul suspendat.

De asemenea au fost aplicate un număr de 35.470 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe (15.745) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 280 celor care au depăşit viteza cu peste 50 km/h.

Au fost reţinute, în vederea suspendării, 2.055 de permise de conducere şi au fost retrase 1243 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau lipsa RCA.

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la condițiile de drum, indisciplina pietonală și neacordarea de prioritate.

Apeluri de urgenţă 112: În anul 2020, au fost înregistrate 21.605 apeluri de urgenţă, din care 58,7% au fost în mediul urban, iar 41,3 % în mediul rural.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate