Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri şi inspector la Primăria Alba Iulia, medici şi psihologi la DGASPC Alba şi alte funcţii vacante. LISTA completă


Publicat

primarie

primarie alba iulia 3În aprilie-mai, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în aprilie-mai şi condiţii de participare:

Primăria Municipiului Alba lulia

economist – gradul II. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

consilier juridic – gradul II. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă (DL): drept; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 aprilie 2016, ora 15:00
Concurs: 9 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Primăria Municipiului Alba lulia –  Direcția Tehnică, Dezvoltare:

consilier clasa I, gradul superior – Serviciul investiții şi lucrări publice (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartiment urmărirea execuției lucrărilor publice (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ: ştiinţe inginereşti; autorizaţie pentru activitatea de diriginte de şantier în domeniile: construcţii civile, industriale şi agricole; instalaţii electrice, sanitare şi termoventilaţii în clădiri: lucrări tehnico edilitare de alimentare eu apă şi canalizare: drumuri şi poduri; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment energetic;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: ingineria instalaţiilor, inginerie energetici inginerie electrică, inginerie şi management, ingineria mediului; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

– inspector, gradul profesional principal – Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv stadii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management;

vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 2 mai 2016, ora 15:00

Concurs: 17 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”. Str. Gladiolelor nr. 13 A, Alba Iulia; data interviului va fi comunicată ulterior.

Primăria Municipiului Alba lulia

auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit intern

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: economie sau drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Concurs: 12 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

Primăria Municipiului Alba lulia – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice

consilier clasa I, gradul superior – Biroul achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, în domeniu cu licenţă: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

consilier clasa I, gradul principal – Biroul achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

inspector clasa I, gradul asistent – Compartiment verificare proiecte (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”. Str. Gladiolelor nr. 13 A, Alba Iulia; data interviului va fi comunicată ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia – Serviciul administrarea activităţilor domeniului public:

consilier, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): horticultură sau în domeniul fundamental (DFI); ştiinţe inginereşti;

cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ingineria mediului sau în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ingineria mediului sau în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 10 mai 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea medicină internă. Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
– 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea psihiatrie. Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
– 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie. Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
– 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă. Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

– 1/2 post (0,5 normă) de psiholog principal. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare principal.

Centrul de Plasament Blaj
psiholog practicant. Condiţii: atestat de psiholog eu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare practicant.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 26 aprilie 2016, ora 16:00
Concurs: 5 mai 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Primăria municipiului AiudServiciul Public de Asistenţă Socială, Compartiment Asistenţă Medicală

asistent medical debutant

Condiţii: diplomă de absolvire şcoală sanitară postliceală sau echivalentă (PL).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 aprilie 2016, ora 16:00
Concurs: 9 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud, camera 22 şi la nr. telefon 0258 861 310 interior 13.

 

Primăria Orașului Cugir

şef birou – Biroul Servicii privind violenţa în familie.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 2 ani.
îngrijitor la domiciliu – Compartiment îngrijire la domiciliu – 2 posturi

Condiţii: învăţământ general obligatoriu; de preferinţă curs de îngrijitor la domiciliu sau de lucrător social sau o altă pregătire de specialitate în asistenţă socială; minimum 1 an vechime în muncă

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 26 aprilie 2016, ora 16:00
Concurs: 5 mai 2016, ora 11:00: proba scrisă; 11 mai 2016: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115

 

Primăria Orașului Zlatna

inspector de specialitate, gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; abilităţi operare PC, certificate prin atestat de competenţe profesionale de operare calculator; absolvent curs ghid turism sau agent turism atestat prin certificat de calificare profesională sau dovada înscrierii la un curs de ghid turism sau agent turism; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, certificată prin atestat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 9 mai 2016, ora 11:00: proba scrisă – Piaţa Unirii nr. 1A; 13 mai 2016, ora 11:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

 

Primăria Vinţu de Jos

consilier, clasa I, grad principal, în cadrul Biroului finanţe, resurse umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe economice; vechimea în specialitate studiilor – minimum 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 29 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; 13 mai 2016, ora 10:00: proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, tel/fax 0258.739.234, interior 18.

 

Primăria Comunei Săsciori

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechimea necesară pentru ocuparea funcţiei publice, minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 mai 2016, ora 16:00

Concurs: 17 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363,  Județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755.

ALTE POSTURI:

Direcția de Sănătate Publică Alba

director executiv (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Anunţ publicat în 7 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 12 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

consilier debutant (specialitate juridică) – Compartimentul Administrativ şi mentenanţă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profil juridic; cunoştinţe operare calculator.

Anunţ publicat în 29 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 27 aprilie 2016 – proba scrisă; 29 aprilie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243, fax: 0258/834.600

 

Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Alba

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime minimum 9 ani în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare pe calculator – nivel avansat

Anunţ publicat în 4 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 4 mai 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 6 mai 2016, ora 13.00 – proba interviu.

Relaţii în legătură cu conţinutul dosarelor de înscriere şi cu bibliografia stabilită se pot obţine la sediul direcţiei din Alba lulia, Piaţa luliu Maniu nr. 14 şi la telefon 0258/810452.

Unitatea Militară 02213 Sebeş

economist specialist IA. Condiţii: studii superioare; vechime în specialitatea stadiilor de 6 ani şi 6 luni.

asistent medical principal. Condiţii: studii postliceale; vechime în specialitate de 5 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 28 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 4 mai 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul: Unităţii Militare 02213 Sebeş localitatea Sebeş, str. Călăraşi, nr.74, judeţul Alba, telefon: 0258/731.905 interior 104.

Serviciul Public de Asistență Socială din Sebeș – Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară şi Comunitară

asistent medical comunitar debutant (2 posturi). Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat şi aviz de liberă practică, aferente anului 2016, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

asistent medical comunitar principal (2 posturi). Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat şi aviz de liberă practică, aferente anului 2016, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechimea minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 aprilie 2016, ora 12:00

Concurs: 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611. 

Spitalul Municipal Aiud

– şef birou Achiziţii Contractări Administrativ

Condiţii: studii superioare

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 162.

Primăria Comunei Bucium

asistent medical comunitar – Compartimentul asistenţă socială

Condiţii: studii: postliceală – diplomă asistent medical generalist; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani; permis conducere categoria B; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 aprilie 2016, ora 14:00

Concurs: 6 mai 2016, ora 10.00, proba scrisă; 10 mai 2016, ora 12.00, proba interviu

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Administraţie publică locală, urbanism, achiziţii publice, programe, juridic

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă: topografie, măsurători terestre şi cadastru, geodezie, construcţii şi urbanism, arhitectură, electrotehnică, informatică; cunoştinţe operare calculator.

consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Financiar-contabil

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice – specializarea contabilitate; cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 25 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 4 mai 2016, ora 12:00: proba scrisă; 9 mai 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Bucium, Județul Alba, nr. 25, telefon 0258/784.112, interior 12

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba

artist instrumentist, gradul I

Condiţii: studii superioare – specializarea interpretare muzică – contrabas; vechime în muncă de minimum 4 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 22 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2016, ora 10.00: proba practică; 3 mai 2016, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, din str. Morii, nr. 8, Județul Alba, telefon 0258/813.07

Primăria Comunei Ciugud

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare cu licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic – specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani; cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 4 mai 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 6 mai 2016, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține  la sediul Primăriei Comunei Ciugud, Str. Principală nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/841205 int. 104

Primăria Comunei Săsciori

consilier, gradul II – Compartimentul Registru Agricol

consilier juridic, gradul II – Compartimentul Juridic

şofer, gradul II – Compartimentul Deservire

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani; disponibilitate program flexibil.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363, Județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Alba Iulia Music and Film Festival se prelungește. Vor putea fi văzute toate filmele care nu au fost proiectate din cauza vremii

Publicat

Alba Iulia Music and Film Festival se prelungește, au transmis duminică seară, organizatorii festivalului.

Reprezentanții primăriei spun că toate filmele care nu au fost proiectate din cauza vremii, au fost reprogramate pentru luni.

”Mâine, 6 iulie, în locațiile Piața Cetății, Piața Vestică (Latura de Vest) și Esplanada Obeliscului vor rula peliculele care nu au putut fi prezentate în acest weekend din cauza condițiilor meteo.

Vă așteptăm la film. Mai multe detalii vor fi disponibile pe https://www.facebook.com/AlbaFilmFest/” este mesajul trimis de organizatori, pe adresa redacției Alba24.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un virus similar cu Covid-19, descoperit acum șapte ani și ținut secret de laboratorul din Wuhan – Investigație The Times

Publicat

O investigație a cotidianului britanic The Times arată că un virus similar cu Covid-19 a fost descoperit de microbiologii chinezi în urmă cu șapte ani într-o mină de cupru din regiunea Mojiang, dar a fost ținut secret într-un laborator din Wuhan – orașul în care au apărut și primele cazuri de coronavirus.

În mina de cupru, plină de lilieci și șobolani care se hrăneau cu dejecțiile lor, au murit trei mineri, iar alți trei s-au vindecat în urma infectării cu acel virus considerat strămoșul noului coronavirus, scriu ziariștii britanici. Simptomele acelui virus au fost identice cu cele ale Covid-19: febră puternică și dificultăți de respirație.

În toți acești șapte ani, autoritățile chineze nu au împărtășit cu comunitatea științifică internațională informații despre vechiul virus.

Tulpinele virusului au rămas în laboratorul din Wuhan, chiar dacă eventuale cercetări ar fi putut aduce noi informații despre pandemia de Covid-19.

Reprezentanții laboratorului din Wuhan au refuzat să discute cu ziariștii britanici, care au aflat despre existența vechiului virus din teza de master a unui student chinez, al cărui îndrumător a lucrat în secția de urgențe a spitalului în care au fost tratați minerii infectați acum șapte ani.

Dezvăluirile The Times vin cu puțin timp înante ca experții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) să meargă într-o misiune oficială în China pentru a detecta sursa pandemiei de coronavirus – o investigație cerută de zeci de țări care consideră China responsabilă pentru răspândirea globală a Covid-19.

Articol adaptat de G4Media.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Mocănița Abrud-Câmpeni repornește în această vară. Ce program are și cât costă biletele

Publicat

Mocăniţa Abrud – Câmpeni pleacă din nou la drum în această vară. Traseul cuprinde localităţile Abrud, Gura Roşiei, Cărpiniş şi Câmpeni. Amatorii pot călătorii cu trenul Apusenilor exact ca altă dată.

Această porţiune de drum este doar o mică parte din fostul traseu al Mocăniţei – unul foarte spectaculos de-a lungul văii Arieşului – care se întindea pe o distanţă de aproximativ 94 de kilometri, între Turda şi Abrud, inaugurat în anul 1912 şi care a funcţionat 85 de ani, până în 1997.

Trenul de epocă va circula în fiecare duminică şi luni până în 13 septembrie, pe ruta Abrud – Câmpeni cu condiția să se adune cel puţin 20 de persoane.

Acesta porneşte din gara Abrud la orele 10.00, 13.00 şi 16.00. Preţul pentru o cursă este de 30 de lei (dus/întors), pentru adulţi, respectiv 15 lei pentru copii (dus/întors).

Capacitatea maximă este de 54 de locuri, iar călătoria durează 2,5 ore.

Alte detalii se pot obține de pe pagina de Facebook a Mocăniței.

În România, termenul “Mocăniţă” a fost consacrat pentru trenurile cu aburi care circulau în ţară, în regiunile de munte, pe ecartament îngust de 760 milimetri.

Trenul nu poate atinge o viteză mai mare de 15 km, astfel că timpul de parcurgere al traseului este considerabil.

Astfel de atracţii turistice sunt şi la Alba Iulia, unde este expusă o locomotivă restaurată a Mocăniţei, trenul care circula pe linia îngustă înainte de 90, dar şi la intrarea în Cîmpeni.

În Apuseni, linia ferată cu ecartament îngust a fost construită la începutul anilor 1900, Mocăniţa circulând între Turda şi Abrud. Viteza acesteia ajungea până la 40 de km pe oră şi avea 21 de staţii.

Inaugurată în 1912, Mocăniţa Turda-Abrud avea să fie cea mai lungă linie CFI, cu ecartament de 760 mm. De la începutul secolului XX. s-a angajat în a transporta lemne, persoane şi alte bunuri pe Valea Arieşului, legând oraşul Turda de Câmpeni şi mai apoi de Abrud.

Circulând timp de 85 de ani, această Mocăniţă a avut roluri multiple, ajungând în scurt timp să fie un ”simbol” al văii, ”sufletul moţilor”, ceva ce reprezenta localnicii.

În anul 1997 a urmat închiderea ei pe motive de nerentabilitate, urmând ca toată linia să fie lăsată în paragină şi a fost descompusă pe tronsoane de hoţii care au vândut-o la fier vechi.

Segmentul de linie care nu a fost distrus în totalitate şi a putut fi repus în funcţiune a fost cel dintre Câmpeni şi Abrud.

Sursă: Adevarul.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Oameni cu care ne mândrim: Adela Mărculescu, actrița născută la Aiud, premiată la 81 de ani pentru întreaga activitate

Publicat

Actriță născută la Aiud, Adela Mărculescu, în vârstă de 81 de ani, a fost laureată cu Premiul pentru Întreaga Activitate, la cea de-a 14-a ediție a Galei Premiilor Gopo.

Una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației ei, Adela Mărculescu s-a născut pe 21 decembrie 1938 la Aiud, în casa căpitanului Marcu Mărculescu, medic la regimentul din Aiud.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” București în 1959, clasa profesorului Alexandru Finți. Zaharia Stancu, director al TNB la acea vreme, a angajat-o în 1964 la Teatrul Național din București, unde este invitată să joace și în prezent.

Şi-a început cariera pedagogică la I.A.T.C în 1963, la catedra de dans a Verei Proca, apoi la tehnica vorbirii, catedra Sandinei Stan, iar din 1992 este conferenţiar la Universitatea „Hyperion”, catedra „Actorie” și „Tehnica vorbirii”.

A debutat în 1965 în co-producția româno-franceză „Serbările galante”, un film regizat de René Clair, unde a jucat alături de Jean-Pierre Cassel şi Forry Eterle. Au urmat 25 de filme și colaborări cu regizori renumiți precum Mircea Veroiu („Hyperion”, 1965), Nicolae Corjos („Alo, aterizează străbunica”, 1981, și „Declarație de dragoste”, 1985), Dinu Cocea („Iancu Jianu, haiducul”, 1980), Gheorghe Turcu („Cine iubește și lasă”, 1982), Ion Popescu Gopo („Galax”, 1983), Iulian Mihu („Surorile”, 1984), Mihai Constantinescu („Un oaspete la cină”, 1986, și „Să-ți vorbesc despre mine”, 1987) și Gustavo Graef Marino („Diplomatic Siege”, 1999).

Actrița Adela Mărculescu a câștigat aprecierea publicului încă de la debutul de pe scena Teatrului de Stat din Botoșani (1957 – 1959), jucând de-a lungul timpului la Teatrul de Stat din Ploiești (1959 – 1963), Teatrul Mic (1963), Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu (1971), iar din 1964 la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, unde colaborează și în prezent.

Printre cele mai importante roluri ale sale se numără cele din „Povestea dulgherului şi a frumoasei sale soţii” de R. Stanca, „Vicleniile lui Scapin” de Molière, „Părinţii teribili” de J. Cocteau, „Idiotul” de Dostoievski, „Gaiţele” de Kiriţescu, dar și de cele din teatru de televiziune – „Tache, Ianke şi Cadîr”, „Orfeu în infern”, „Fântâna Blanduziei”, „Visul unei nopţi de iarnă”, precum şi din piesele de teatru radiofonic, printre care „Câinele grădinarului” de Lope de Vega, „Cavalerul şi doamna” de C. Goldoni, „Oedip la Colona” de Sofocle, „La răscruce de vânturi” de E. Bronte, „Romeo şi Julieta” de Shakespeare ş.a.

În stagiunea curentă a Teatrului Național „I. L. Caragiale” București, joacă în: „Idolul şi Ion Anapoda” de G. M. Zamfirescu (regia Ion Cojar), „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu (regia Dan Tudor), „Sinucigaşul” de Nikolai Erdman (regia Felix Alexa) și „Terorism” de Frații Presniakov (regia Felix Alexa).

De asemenea, Adela Mărculescu mai joacă și la Teatrelli în spectacolele „Contesa”, „Milionul” și „Arsenic și dantelă veche”, precum și la Teatrul Metropolis în „Hagi Tudose” și „Tartuffe”.

Adela Mărculescu a primit Premiul Pentru Întreaga Activitatea la cea de-a XIV-a ediție a Premiilor Gopo.

  • Radu Beligan: „Când a păşit pe scena Naţionalului, o fetiţă oacheşă de o frumuseţe clasică, inteligentă şi plină de farmec, în rolul Sorinei din „Înşir’te Mărgărite”, oamenii de teatru au salutat în adolescenta Adela Mărculescu apariţia ingenuei lirice şi dramatice de care teatrul avea atâta nevoie. Cariera artistică s-a desfăşurat armonios şi ascendent din succes în succes. Cu fiecare nou spectacol, sonda tot mai adânc caracterele, îşi diversifica mijloacele de expresie, îşi amplifica şi nuanţa vocea, care avea să facă din ea una din celebrele spunătoare de versuri ale Teatrului românesc. O creaţie cu adevărat excepţională care a uimit presa şi publicul a realizat Adela Mărculescu în piesa lui Ghelman „Între patru pereţi”, unde a jucat alături de Damian Crâşmaru, interpretând un personaj de o forţă dramatică neobişnuită, cu profunzime şi sobrietate.”Citiți în Ziarul Metropolis > https://www.ziarulmetropolis.ro/adela-marculescu-visam-sa-ajung-o-mare-tragediana/

Filmografie:

“Merii sălbatici” (Alecu Croitoru, 1964)

„Serbările galante”/ „Les fêtes galantes” (René Clair, 1965)

„Lupta pentru Roma I”/ „Kampf um Rom I” (Robert Siodmak, 1968)

„Lupta pentru Roma I”/ „Kampf um Rom I” (Robert Siodmak, 1968)

„Ceața” (Vladimir Popescu-Doreanu, 1973)

„Hyperion” (Mircea Veroiu, 1975)

„Iancu Jianu, haiducul” (Dinu Cocea, 1990)

„Visul unei nopți de iarnă” (Dan Necșulea, 1980)

„Dumbrava minunată” (Gheorghe Naghi, 1980)

„Alo, aterizează străbunica!” (Nicolae Corjos, 1981)

„Cine iubește și lasă” (Gheorghe Turcu, 1982)

„Acțiunea Zuzuc” (Gheorghe Naghi, 1983)

„Galax, omul păpușă” (Ion Popescu Gopo, 1983)

„Surorile” (Iulian Mihu, 1984)

„Declarație de dragoste” (Nicolae Corjos, 1985)

„Un oaspete la cină” (Mihai Constantinescu, 1987)

„Să-ți vorbesc despre mine” (Mihai Constantinescu, 1987)

„Harvey” (Tudor Mărăscu, 1994)

„Meurtres par procuration Proxy Murders” (Claude-Michel Rome, 1995)

„Dușmanul dușmanului meu”/ „Diplomatic Siege” (Gustavo Graef-Marino, 1999)

Sursă: premiilegopo.ro

Foto: Arhivă – după un spectacol la Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate