Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Director la DSP Alba, inspectori, consilieri şi auditor la Primăria Alba Iulia, arhitect şef la Câmpeni. LISTA completă


Publicat

dsp directia de sanatate publicaÎn această perioadă, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în aprilie-mai şi condiţii de participare:

Direcția de Sănătate Publică Alba

director executiv (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Anunţ publicat în 7 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 12 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

consilier debutant (specialitate juridică) – Compartimentul Administrativ şi mentenanţă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profil juridic; cunoştinţe operare calculator.

Anunţ publicat în 29 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 27 aprilie 2016 – proba scrisă; 29 aprilie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243, fax: 0258/834.600

 

Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Alba

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime minimum 9 ani în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare pe calculator – nivel avansat

Anunţ publicat în 4 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 4 mai 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 6 mai 2016, ora 13.00 – proba interviu.

Relaţii în legătură cu conţinutul dosarelor de înscriere şi cu bibliografia stabilită se pot obţine la sediul direcţiei din Alba lulia, Piaţa luliu Maniu nr. 14 şi la telefon 0258/810452.

 

Primăria Municipiului Alba lulia

auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit intern

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: economie sau drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Concurs: 12 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

Primăria Municipiului Alba lulia – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice

consilier clasa I, gradul superior – Biroul achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, în domeniu! dc licenţă: drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

consilier clasa I, gradul principal – Biroul achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

inspector clasa I, gradul asistent – Compartiment verificare proiecte (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 12 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”. Str. Gladiolelor nr. 13 A, Alba Iulia; data interviului va fi comunicată ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia – Serviciul administrarea activităţilor domeniului public:

consilier, clasa I, gradul profesional superior

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): horticultură sau în domeniul fundamental (DFI); ştiinţe inginereşti;

cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ingineria mediului sau în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ingineria mediului sau în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 10 mai 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Municipiului Alba lulia – Direcţia cheltuieli, Serviciul financiar, salarizare, contabilitate

consilier, clasa I, gradul profesional superior. Condiţii: sstudii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;  cunoştinţe de operare PC- nivel mediu

inspector, clasa I, gradul profesional debutant (2 posturi). Condiţii: studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă; respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): ştiinţe economice; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 26 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia – Serviciul Poliţia Locală

şef Biroul paza bunurilor II

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti şi ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 2 ani; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 aprilie 2016, ora 15.00

Concurs: 21 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

consilier clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Poliţia Locală, Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecţia mediului

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe (RSI): știinţe economice sau domeniul de licenţă (DL) ştiinţe administrative; cunoştinţe de operare calculator- nivel mediu.

Anunţ publicat în 1 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 3 mai 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia – Direcţia Publică de Asistență Medicală

asistenţi medicali comunitari în cadrul Compartimentului asistenţă medicală comunitară (2 posturi)

Condiţii: studii postliceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă;

vechime: minimum 6 luni în specialitatea studiilor; certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 aprilie 2016, ora 15.00.

Concurs: 25 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

 

Unitatea Militară 02213 Sebeş

economist specialist IA. Condiţii: studii superioare; vechime în specialitatea stadiilor de 6 ani şi 6 luni.

asistent medical principal. Condiţii: studii postliceale; vechime în specialitate de 5 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 28 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 4 mai 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul: Unităţii Militare 02213 Sebeş localitatea Sebeş, str. Călăraşi, nr.74, judeţul Alba, telefon: 0258/731.905 interior 104.

 

Serviciul Public de Asistență Socială din Sebeș – Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară şi Comunitară

asistent medical comunitar debutant (2 posturi). Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat şi aviz de liberă practică, aferente anului 2016, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

asistent medical comunitar principal (2 posturi). Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat şi aviz de liberă practică, aferente anului 2016, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechimea minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 aprilie 2016, ora 12:00

Concurs: 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611. 

Spitalul Municipal Aiud

– şef birou Achiziţii Contractări Administrativ

Condiţii: studii superioare

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 aprilie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 162.

Primăria Oraşului Cîmpeni

arhitect şef – Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Anunţ publicat în 8 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 12 mai 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

auditor, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Concurs: 25 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Bucium

asistent medical comunitar – Compartimentul asistenţă socială

Condiţii: studii: postliceală – diplomă asistent medical generalist; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani; permis conducere categoria B; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 aprilie 2016, ora 14:00

Concurs: 6 mai 2016, ora 10.00, proba scrisă; 10 mai 2016, ora 12.00, proba interviu

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Administraţie publică locală, urbanism, achiziţii publice, programe, juridic

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă: topografie, măsurători terestre şi cadastru, geodezie, construcţii şi urbanism, arhitectură, electrotehnică, informatică; cunoştinţe operare calculator.

consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Financiar-contabil

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice – specializarea contabilitate; cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 25 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 4 mai 2016, ora 12:00: proba scrisă; 9 mai 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Bucium, Județul Alba, nr. 25, telefon 0258/784.112, interior 12

Alte posturi:

Biblioteca Națională a României – Biblioteca “Batthyaneum” Alba Iulia

muzeograf S II;

referent de specialitate S II – inginer constructor;

bibliotecar S I

conservator S II

Data limită pentru depunerea dosarelor, atât la sediul central din Bucureşti, cât şi la sediul din Alba lulia ale Bibliotecii Naţionale a României: 12 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 20 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii „Batthyaneum“ din Alba lulia, la telefon 0258.811939 şi  la sediul central al Bibliotecii Naționale a României, din Bucureşti, Bd.Unirii nr.22, sector 3, telefon 021/314.24.34, interior 1025 și 1027

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia

infirmieră. Condiţii: studii generale, curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională; vechime în specialitate necesară: minimum 2 ani.

infirmieră debutant. Condiţii: studii generale; curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională.

îngrijitoare. Condiţii: studii generale.

spălătoreasă. Condiţii: studii generale

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 aprilie 2016, ora 15.00

Concurs: 20 aprilie 2016, ora 10.00 – proba practică

Relații suplimentare se obțin la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, Judeţul Alba şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba lulia www.apulum.ro

 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba

artist instrumentist, gradul I

Condiţii: studii superioare – specializarea interpretare muzică – contrabas; vechime în muncă de minimum 4 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 22 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 27 aprilie 2016, ora 10.00: proba practică; 3 mai 2016, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, din str. Morii, nr. 8, Județul Alba, telefon 0258/813.07

Primăria Orașului CugirClubul Sportiv Orăşenesc Cugir

antrenor în cadrul Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir – compartiment Organizare competiţii sportive

Condiţii: minimum studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; minimum licenţa „C” U.E.F.A.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 14 aprilie 2016, ora 16:00

Concurs: 22 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 28 aprilie 2016 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115 sau 106.

Primăria Comunei Ciugud

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare cu licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic – specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani; cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 4 mai 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 6 mai 2016, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține  la sediul Primăriei Comunei Ciugud, Str. Principală nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/841205 int. 104

Primăria Comunei Săsciori

consilier, gradul II – Compartimentul Registru Agricol

consilier juridic, gradul II – Compartimentul Juridic

şofer, gradul II – Compartimentul Deservire

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani; disponibilitate program flexibil.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 aprilie 2016, ora 16.00

Concurs: 26 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363, Județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755

Primăria Comunei Şpring

asistent medical comunitar, gradul profesional – debutant

Condiţii: studii postliceale absolvite cu diplomă: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Concurs: 18 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 19 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019

 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

– îngrijitor clădiri. Condiţii: studii medii

– fochist. Condiţii: studii medii, calificare profesională, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 6 luni

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2016

Concurs: 22 aprilie 2016 ora 14.00, proba scrisă; data și ora interviului vor ficomunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Abrud, str. Cloşca nr. 3-5, jud. Alba. Date contact: secretariatul şcolii tel. 0258/780791.

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Grindină și ploaie torențială la Răhău. SVSU a intervenit pentru a scoate apa din gospodăriile oamenilor

Publicat

Luni seara a fost ploaie torențială însoțită de grindină, la Răhău – Sebeș.

Potrivit reprezentanților Primăriei, apa a intrat și în curțile oamenilor, astfel încât voluntarii de la SVSU au intervenit unde a fost nevoie.

Județul Alba s-a aflat sub Cod Portocaliu de furtună, însă nu și zona Alba Iulia – Sebeș, chiar dacă aici a plouat torențial, luni seara.

La Răhău, grindina ar fi făcut și pagube în gospodăriile oamenilor.

sursă foto: Facebook (Dorin Nistor)

 

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

UPDATE FOTO: ACCIDENT MORTAL în Lunca Mureșului. Un bărbat a murit prins sub un tractor care s-a răsturnat

Publicat

Un bărbat de aproximativ 43 de ani a murit, luni seara, după ce un tractor s-a răsturnat, în Lunca Mureșului. A rămas prins sub utilaj, iar forțele de intervenție au constatat decesul, bărbatul având leziuni incompatibile cu viața.

UPDATE 1, ora 21.42: Bărbatul, de aproximativ 43 de ani, nu a mai putut fi salvat. Avea leziuni incompatibile cu viața, transmite ISU Alba. Acesta a fost scos de localnici, înainte să ajungă forțele de intervenție, de sub tractorul ce era răsturnat într-un șanț colector.

Știrea inițială

O persoană a fost rănită într-un accident de tractor, la Lunca Mureșului, luni seara.

Din primele date, potrivit ISU Alba, aceasta este prinsă sub utilaj.

La fața locului s-au deplasat echipaje ISU (Detașamentul Aiud) cu modul de descarcerare și de la Ambulanță (SAJ Alba).

UPDATE: Potrivit ISU Alba, este vorba despre un bărbat, care ar fi rănit grav.

sursă foto: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

LISTA actualizată a țărilor ”zonă verde” pentru care nu este nevoie de carantină sau izolare, la sosirea în România

Publicat

vama

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat luni  Hotărârea nr. 34 privind stabilirea listei țărilor membre U.E și ale Spațiului Economic European și a listei țărilor terțe pentru care nu se aplică recomandarea de instituire a măsurii de izolare/carantină asupra persoanelor care sosesc din acestea în România.

Statele care sunt exceptate de la recomandarea măsurii de izolare/carantină sunt stabilite în funcție de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

Zborurile suspendate către și dinspre statele aflate pe listele anexate Hotărârii nr. 34 se reiau începând cu data de 7 iulie.

LISTA țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor (asimptomatice) care sosesc în România din acestea:

1. BULGARIA

2. MONACO

3. CROAȚIA

4. REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD

5. CEHIA

6. POLONIA

7. AUSTRIA

8. ISLANDA

9. ELVEȚIA

10. SPANIA

11. FRANȚA

12. BELGIA

13. GERMANIA

14. SLOVENIA

15. DANEMARCA

16. ȚĂRILE DE JOS

17. ITALIA

18. NORVEGIA

19. SLOVACIA

20. IRLANDA

21. LIECHTENSTEIN

22. GRECIA

23. CIPRU

24. FINLANDA

25. MALTA

26. LITUANIA

27. UNGARIA

28. ESTONIA

29. LETONIA

30. ANDORRA

31. INSULELE FEROE

32. VATICAN

Lista țărilor terțe pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor (asimptomatice) care sosesc în România din acestea

1. CANADA

2. MAROC

3. ALGERIA

4. AUSTRALIA

5. RWANDA

6. URUGUAY

7. JAPONIA

8. COREEA DE SUD

9. GEORGIA

10. NOUA ZEELANDĂ

11. TUNISIA

12. THAILANDA

surse: Grupul de Comunicare Strategică, cnscbt.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Șoferii vor putea compara ofertele RCA pe o platformă online oficială, pentru a alege cea mai potrivită asigurare

Publicat

Prețurile RCA vor putea fi comparate în curând printr-o platformă online oficială cu toate ofertele din piață, gestionată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), a anunțat luni asociația. Noul instrument de informare va furniza nivelul estimativ al primelor de asigurare RCA la oricare dintre asigurătorii autorizați care au dreptul să practice această formă de asigurare pe teritoriul României.

În piață sunt mai multe platforme online de comparare a ofertelor RCA, dar surse din industrie spun că aceste instrumente private nu ar afișa toate informațiile privind ofertele existente.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a anunțat luni că a consultat de curând atât Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât și Consiliul Concurenței și va proceda la operaționalizarea unui sistem de informare a consumatorilor de asigurări RCA cu privire la nivelul estimativ al primelor de asigurare RCA la oricare dintre asigurătorii autorizați care au dreptul să practice această formă de asigurare pe teritoriul României.

Prin intermediul acestui nou instrument, asigurații vor putea obține on-line informații privind prețul poliței RCA, având, în același timp, siguranța respectării legislației în vigoare și criteriile de securitate a informațiilor.

„Am pornit de la constatarea că, în prezent, la stabilirea primei de asigurare RCA, riscurile luate în considerare pot fi destul de segmentate, iar informațiile publice nu sunt întotdeauna disponibile în mod transparent pentru un potențial asigurat. Astfel, diferențele de primă pot fi înțelese mai greu, uneori, nu numai de la o persoană la alta, ci și în cazul în care o persoană deține mai multe autovehicule cu caracteristici diferite. Un comparator de asigurări RCA reprezintă o soluție pentru o mai ușoară, corectă și completă informare a consumatorilor de asigurări RCA”, a declarat Mădălin Roșu, Președintele BAAR.

Scopul acestui comparator este acela de a veni în sprijinul consumatorilor, prin facilitarea accesului acestora la informații corecte și obiective.

În comunicatul transmis luni, 6 iulie, BAAR mai spune că „stabilirea prețului poliței RCA depinde de o multitudine de factori, dintre care amintim doar câțiva, cum ar fi: clasa de bonus/malus (istoricul daunalității) în care se încadrează persoana respectivă, vârsta acesteia, capacitatea cilindrică a vehiculului. Toți acești parametri vor fi luați în calcul la implementarea proiectului, astfel încât, prima de asigurare afișată prin intermediul comparatorului RCA să fie aceea la care persoana interesată ar putea încheia polița RCA cu un anumit asigurător”.

Pentru a respecta legislația GDPR în vigoare, în cadrul comparatorului RCA, datele de identificare ale persoanei vor fi protejate printr-un sistem criptat, care asigură confidențialitatea informațiilor. BAAR precizează că această inițiativă nu intră în contradicție cu principiile Directivei Europene privind distribuția in asigurări așa cum acestea sunt transpuse în legislația românească, comparatorul RCA neavând scop comercial, ci doar de informare, oferind posibilitatea consumatorilor de a “compara produse de asigurare RCA disponibile pe piață”. Totodată, modul de funcționare al comparatorului și mijloacele tehnice de securitate vor asigura respectarea principiilor și regulilor de concurență privind schimbul de informații.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) este o asociatie profesională care are ca membri toate societățile de asigurare autorizate să practice, pe teritoriul României, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (RCA).

sursa: hotnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate