Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Director la Sport Club „Unirea” Alba Iulia, inspector la DSP Alba, administrator public la Cugir. LISTA completă

Publicat

primaria alba iulia În luna iulie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Concursuri organizate în iulie şi condiţii de participare:

Direcția de Sănătate Publică Alba

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Inspecţia şi Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare PC.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 iulie 2016

Concurs: 26 iulie 2016: proba scrisă; 28 iulie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

Sport Club Municipal „Unirea“ Alba Iulia

director, gradul II

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, minimum 3 ani; cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 14 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor” Municipiul Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr, 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcţia Creşe

medic specialist

Condiţii: studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): medicină, specializarea: medicină de familie sau pediatrie; examen de medic specialist; certificat de membru în Colegiul Medicilor din România; autorizaţie de libera practică pentru exercitarea profesiunii de medic medicină generală în unităţile medicale autorizate

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă, la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolclor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Creşa 2 Ampoi

asistent medical (2 posturi)

Condiţii: studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistenţă medicală; vechime: minimum 6 luni vechime ca asistent medical: certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă, la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolclor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Serviciul public de asistenţă medicală

asistent medical principal

Condiţii: studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistenţă medicală; vechime: minimum 5 ani vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă, la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolclor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

operator registrator de urgenţă debutant – Substaţia Aiud;

Condiţii: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă; cunoştinţe operare PC.

Concurs: 20 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 25 iulie 2016, ora 9.00: proba practică; 26 iulie 2016, ora 9.00: proba interviu.

–  şofer autosanitară I – Substaţia Teiuş (post pe durată determinată)

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, cat. B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 6 ani vechime ca şofer profesionist.

Concurs: 20 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 25 iulie 2016, ora 10.00: proba practică; 26 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 iulie 2016, ora 15:00

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

 

Consiliul Judeţean Alba

salvator montan, gradul I, la Serviciul Public Judeţean „Salvamont” Alba

Condiţii: studii generale; vechime în muncă minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 iulie 2016, ora 16:00

Concurs: 18 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliului Judeţean Alba, municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1., telefon: 0731.560.763

 

Camera Agricolă Județeană Alba

şofer gradul I, din cadrul Compartimentului Administrativ

Condiţii: studii minimum generale; permis auto categoria B şi C; vechime în categoria B şi C minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 iulie 2016, ora 14:00

Concurs: 15 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Camerei Agricole Județene Alba din municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, telefon 0258/830.208.

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba

paznic (2 posturi), în cadrul centrelor de agrement Arieşeni, respectiv Roica, aflate în administrarea DJST Alba

Condiţii: studii (obligatoriu): generale sau medii; vechime (obligatoriu): minimum 1 an; domiciliul în localitatea Arieşeni, respectiv Roica sau în zonele învecinate.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile, începând cu data de 1 iulie

Concurs: 25 iulie 2016, ora 9:00: proba scrisă; 25 iulie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba din str. Dr. Ioan Ratiu, nr. 34, telefon: 0258/832.768.

 

Primăria Orașului Cugir

administrator public (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic, economic sau juridic; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 15 iulie 2016, ora 13:00

Concurs: 26 iulie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 29 iulie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Orașului Zlatna

– inspector clasa I gradul rofessional superior – Biroul Dezvoltare Investiţii, Unitate Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice

Anunţ publicat în 23 iunie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 25 iulie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

 

Primăria Comunei Pianu

funcționar – Centrul de Informare Turistică din Pianu de Jos

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: turism, geografie; dacă studiile nu sunt în domeniul turismului este necesară dovada calificării ca agent de turism/ghid turistic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere

inspector de specialitate în administrația publică – Biroul de Proiecte Europene

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniu: economic, juridic; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se cere

inspector debutant – Compartimentul relații cu publicul

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniu: economic, juridic; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se cere

inspector debutant – Compartimentul stare civilă și asistență socială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniu: asistenţă socială; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2016

Concurs: 18 iulie 2016, ora 9.30 – proba scrisă; 18 iulie 2016, ora 15:30 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon 0258/761.111, interior 12

 

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

muncitor hidrometru la Staţia Hidrologică Câmpeni pentru Staţia Hidrometrică Vadu Moţilor (4 ore/zi)

Condiţii: studii medii; cazier judiciar; domiciliul în localitatea Vadu Moţilor; adeverinţă medicală; vechime: nu este cazul.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 iulie 2016, ora 14:00

Concurs: 22 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 26 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională „Apele Române,” Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 7a, telefon 0238/833356, interior 213

 

Primăria Comunei Rădeşti

consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Financiar-Contabil

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice specializarea contabilitate; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 20 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 1 august 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăria Comunei Rădeşti, Județul Alba, telefon 0258/879.300

AICI, mai multe posturi.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate