Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Inginer la SGA Alba, director la Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia şi funcţii la primării. LISTA completă


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaÎn această perioadă, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în martie-aprilie şi condiţii de participare:

Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

– inginer – Biroul Gestiunea Resurselor de Apă

Condiţii: studii superioare de lungă durată, calificarea cu specializare în Construcţii Hidrotehnice, Hidroenergetică, Geologie, Hidrogeologie, Ingineria Mediului (specializarea obţinută în cadrul Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 martie 2016, ora 14.00

Concurs: 6 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la Compartimentul R.U.R.P.A., telefon 0258 833356, interior 213

Unitatea Militară 02539 Alba Iulia

– analist debutant

Condiţii: studii superioare, cu diplomă de licenţă în domeniul informatică/calculatoare şi tehnologia informaţiei/ingineria sistemelor.

– expert gradul II (psiholog)

Condiţii: studii superioare, cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie, psiho-pedagogie; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani şi 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 28 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 1 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

– referent debutant – Compartimentul documente clasificate

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; nu necesită vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 martie 2015, ora 16.00

Concurs: 22 martie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 29 martie 2016, ora 11.00: proba practică; 4 aprilie 2016, ora 10.00: proba interviu.

contabil, grad I, din microstructura financiar-contabil

Condiţii: studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare economice de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă; vechime 3 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 martie 2015, ora 16.00

Concurs: 21 martie 2016, ora 11.00: proba scrisă; 25 martie 2016, ora 11,00: proba practică; 31 martie 2016, ora 11,00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora, tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la telefon 0258 811989 sau la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, strada Regina Maria nr. 6, judeţul Alba

Vezi și POSTURI vacante la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba. Condițiile pentru angajare și înscrieri

Primăria Municipiului Alba lulia

– director, gradul II – Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, minimum 3 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 22 martie 2016, ora 10:00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

– asistent medical principal. Condiţii: studii postiiceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate

– asistent medical. Condiţii: studii postliceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă; minimum 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, județul Alba, telefon 0258 819462.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– educator la Casa de tip familial în comunitate Blaj. Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; examen psihiatric; minimum 6 luni vechime în muncă

– asistent medical – zi normă la Casa de tip nr. 9 Alba Iulia şi jumătate de normă la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Pinocchio” Alba lulia. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificat de membru OAMGMAMR, urmând ca persoana care va ocupa postul să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.

– infirmier la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; minimum 6 luni vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 28 martie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

Primăria Orașului Câmpeni

– inspector I, debutant, la compartimentul SPCLEP Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe calculator – curs absolvit cu diplomă.

Anunţ publicat în 3 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 6 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 8 aprilie 2016, ora 10.00: proba interviu.

– referent III, superior – compartimentul ADPP din cadrul Serviciului de urbanism şi amenajare a teritoriului

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitatea studiilor – 9 ani.

Anunţ publicat în 3 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 7 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj

– inspector debutant – Compartimentul Control Comercial, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii economice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 martie 2016

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 7 aprilie 2016, ora 14:00: proba interviu.

– consilier debutant – Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Disciplina în Construcţii, Birou Urbanism

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cil diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2016

Concurs: 29 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 31 martie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș – Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară şi Comunitară

– asistent medical debutant (2 posturi)

– asistent medical principal (2 posturi)

Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat şi aviz de liberă practică, aferente anului 2016, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2016, ora 12:00

Concurs: 23 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611

Primăria Orașului Zlatna

– conducător autospecială treapta profesională I – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Condiţii: minimum 8 clase; posesor atestat pompier civil sau servant pompier sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri; posesor permis conducere categoriile B şi C; vechime în muncă minimum 5 ani; vârsta maximă acceptată a candidaţilor 35 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 martie 2016, ora 11:00: proba scrisă – Zlatna, Piaţa Unirii nr. IA, Judeţul Alba; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Comunei Livezile

– referent, grad profesional asistent, la Biroul Registru Agricol

Condiţii: studii medii în domeniul agricol, specialitatea agronomie, zootehnie, necesare ocupării postului; vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului de minimum 6 luni; cunoştinţe de operare calculator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Livezile din Livezile, Județul Alba, telefon 0258/868.120.

Primăria Comunei Rădeşti

– consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice specializarea contabilitate; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 6 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 21 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 1 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăria Comunei Rădeşti, Județul Alba, telefon 0258-879300.

Primăria Comunei Gârda de Sus

– referent I

Condiţii: disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 25 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gârda de Sus din satul Gârda de Sus, nr. 46A, comuna Gârda de Sus, Judeţul Alba, telefon 0258/778.141

Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aaron” Blaj

– secretar (jumătate normă)

Condiţii: nivelul studiilor: superioare; vechime minimă în învăţământ 5 ani; cunoştinţe privind încadrarea personalului; disponibilitate la timp de lucru prelungit; cunoştinţe de utilizare şi operare FC: Microsoft Office: Word, Excel, Access; Internet Explorer; Baze de date: Edusal, Revisal, SIIIR.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 12:00

Concurs: 31 martie 2016, ora 12:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială “Petru Pavel Aaron”, Blaj, judeţul Alba, telefon 0731/225.500

Citește și Primăria Aiud: CONCURS în 5 aprilie pentru două posturi de polițist local. Condiții de înscriere

Şcoala Gimnazială Ohaba

– șofer (0.5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minimum 2 ani.

Concurs: 22 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ohaba, din Ohaba, județul Alba, telefon/fax 0258-854507.

Primăria Comunei Gârbova

– consilier I debutant la Compartimentul administraţie publică locală, secretariat, stare civila, fond funciar

Condiţii: studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă de licenţă; vechimea în specialitatea studiilor – nu e cazul; cunoştinţe operare calculator nivel avansat Word, Excel.

Termenul limită de depunere al dosarelor: 16 martie 2016, ora 12:00

Concurs: 28 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 28 martie 2016, ora 15:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Gârbova, Județul Alba, str. Vaii, nr. 452, telefon: 0258/748.118.

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Rareş Bogdan atac dur la adresa lui Ludovic Orban: „A pierdut ca papagalul toate ministerele importante”. Începe războiul în PNL

Publicat

Rareș Bogdan a anunțat, la emisiunea „Interviurile lui Cristoiu”, la AlephNews, că el și lideri PNL importanți, care au în spate filiale puternice, cer reformarea partidului, democratizarea totală, promovarea oamenilor pe competență, „nu că îl cunosc pe Ludovic Orban”.

„Ludovic Orban trebuia să-și dea demisia din funcția de președinte al PNL după eșecul de la alegeri. Ultima discuție bărbătească cu Orban am avut-o la Vila Lac 1, când ne-am certat cumplit. Partidul fierbea. A pierdut ca papagalul toate ministerele importante. Pe mine nu m-a invitat PNL să candidez la alegerile parlamentare”, a declarat Rareş Bogdan.

Rareș Bogdan a spus că nu se teme de represalii deoarece dacă l-ar da afară din partid, „asta ar fi ultima greșeală a lui Orban”.

Prim-vicepreședintele PNL a spus că scandalul din partid a fost potolit de „Dumnezeu, de un telefon pe care l-a dat Dumnezeu”. „Ludovic Orban poate fi președintele Camerei Deputaților, dar nu președinte al PNL”, a conchis Rareș Bogdan.

De asemenea, Bogdan a declarat că Ludovic Orban trebuia să îşi dea demisia după alegerile parlamentare.

Rareş Bogdan: Ne-am certat cumplit. Partidul fierbea!

Mai mult, prim-vicepreşedintele PNL i-a reproşat lui Ludovic Orban că după experienţa Palatul Victoria „i s-a umflat capul”.

„Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul sau stricat la cap.

Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate”, a mai declarat Rareş Bogdan în emisiunea moderată de Ion Cristoiu.

PNL are nevoie de o reformă totală

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală și că Ludovic Orban a eșuat în calitatea de președinte al formațiunii liberale. Declarațiile au fost făcute duminică seara în cadrul emisiunii Interviurile lui Cristoiu de la Aleph News.

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, l-a criticat pe președintele partidului, Ludovic Orban. El a declarat că partidul are nevoie de o reformă totală și că Ludovic Orban a eșuat în calitatea de președinte al formațiunii liberale.

Rareș Bogdan a mai spus că Orban trebuia să demisioneze din funcția de președinte al PNL după alegerile parlamentare.

„Sper să nu facem vreo greșeală precum cele pe care le au făcut Ion Diaconescu, Radu Vasile, Mircea Ionescu Quintus, în CDR. Nu am vrut să ies public pe anumite decizii care nu mi-au convenit.

Cred că am tăcut prea mult. Acum singurul lucru cu care trebuie să fiu atent este să sprijinim Guvernul Cîțu (…) Partidul are nevoie de o reformă totală.

Partidul este mai puternic cu cât este mai unit, cu atât este mai puternic și toată lumea are loc aici. Cred că Ludovic Orban va fi un foarte bun președinte al Camerei Deputaților, dar nu cred că trebuie să fie și președinte al PNL. Cred că a eșuat în această calitate”, a declarat Rareș Bogdan la Aleph News.

Rareș Bogdan a mai dezvăluit faptul că strategia PNL este să susțină Guvernul Cîțu. În paralel, liberalii se pregătesc pentru alegerile interne, congresul fiind programat în luna iunie.

În PNL sunt două tabere

“Clar, astăzi există două tabere create. Există reformiştii, grupaţi în jurul lui Emil Boc, Ilie Bolojan, Rareş Bogdan, Robert Sighiartău, Florin Roman, Ghiţă Falcă, care sunt port standard, dar în spatele nostru se află zeci de filiale, mai ales preşedinţi de CJ.

Vrem reformarea partidului – luarea deciziilor după un model consacrat în partidele democratice, de către forurile decizionale- democratizarea totală a partidului, repoziţionarea şi promovarea pe bază de competenţe, de profesionalism a oamenilor în funcţii publice, nu pe bază de legătură cu preşedintele de partid. (…)

Tragerea la sorţi (n.r a secretarilor de stat la care au dreptul organizaţiile) e o porcărie. Nu poţi să guvernezi o ţară prin tragere la sorţi, e o ruşine. (…) Îl sprijinim ca premier pe Florin Cîţu şi ca preşedinte de organizaţie la Bucureşti. Î

n partid vrem să stăm de vorbă cu cât mai mulţi oameni, să ne prezentăm platforma program şi să alegem un candidat la preşedinţia partidului (…) În iunie este congres, 100%. (…) Şi după pandemie, nu contează, timpul este în favoarea noastră”, a afirmat prim-vicepreşedintele PNL.

sursa: mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

CUGIR

”Cugireana”, cel mai lung tren de navetiști din comunism, ar putea deveni muzeu. Transporta zilnic 7.000 de muncitori

Publicat

Cugireana, trenul de navetiști care făcea legătura între Teiuș și Cugir, județul Alba, și încheiată în 2006, când garniturile au fost trase definitiv pe dreapta, are șanse să devină, din amintire, istorie vie.

Primarul din Cugir, Adrian Teban, este interesat de transformarea celui mai lung tren din Europa, și cea mai longevivă rută de navetiști din România, în muzeu.

În vremurile sale de glorie, trenul ce făcea legătura între Teiuș și Cugir avea 18 – 20 de vagoane supraetajate și aducea zilnic în oraş aproximativ 7.000 de navetişti.

Primul tren a oprit în gara din Cugir în anul 1906, după finalizarea construcției căii ferate Cugir – Șibot, rută folosită în special pentru transportul de materie primă sau produse finite înspre și dinspre uzinele cugirene.

Odată cu industria din oraș s-a dezvoltat și transportul feroviar, care a atins apogeul înainte de Revoluție.

  • ”Până în momentul de faţă nu a existat o iniţiativă de transformare a sa într-un muzeu, însă este o idee pe care o putem analiza. Proprietatea acestor trenuri este a Ministerului Transporturilor și probabil că de aici ar trebui pornit, să vedem dacă sunt de acord să cedeze din garniturile fostei Cugireana pentru a crea un tren-muzeu” a declarat Adrian Teban pentru ziarul Libertatea.

În anii `80, la Uzina Mecanică din Cugir lucrau peste 18.000 de oameni, dintre care aproximativ 7.000 de navetiști care veneau din localitățile din zonă sau chiar de la zeci de kilometri distanță, din Alba Iulia, Teiuș, Zlatna, Blaj, Aiud, Ocna Mureș sau din comunele adiacente. Mulți dintre muncitorii de la uzina de arme, mașini unelte, mașini electrocasnice, etc. ajungeau la lucru zi de zi cu trenul, celebra garnitură „Cugireana”.

Apogeul transportului CFR de persoane la şi de la Cugir a fost atins în perioada 1986-1989, când trenul avea 18-20 de vagoane, navetiştii de pe traseu şi chiar cugirenii fiind convinşi că aceasta ar fi cea mai lungă garnitură de tren CFR de persoane din Europa.

Fiind foarte lung, la intrarea în staţia CFR Cugir, trenul se fracţiona în două, pentru că numai astfel se putea gara – conform regulamentului – între macazuri. Aproape 20 ani a circulat la Cugir simultan şi „Cugireana” şi „Sibiana” (pe ruta Cugir – Sibiu).

Pe lângă lungimea sa impresionantă, trenul de pe ruta Teiuş-Cugir şi retur era şi supraetajat.

Indiferent dacă se intra sau se ieşea de la schimbul 1, 2 sau 3, trenul era invadat pur şi simplu de muncitori, care uneori erau nevoiţi să stea şi pe holuri sau căţăraţi pe scările de acces. Peste tot se juca „filcău” şi obligatoriu se fuma „Carpaţi” sau „Snagov”.

  • „Cred că nu este om care a locuit sau a muncit la Cugir să nu aibă amintiri legate de Cugireana – spunea, în urmă cu doi ani, și o localnică din Cugir. Eu îmi amintesc că urcam uneori în ultimele vagoane şi când coboram nu vedeam partea din faţă a trenului. Pe tren puteai afla ultimele bârfe şi ştiri, dar dacă încercai să cauţi pe cineva aveai slabe şanse să reuşeşti să îl găseşti până când trenul nu oprea în staţie. Uneori era atât de aglomerat încât simţeai bătăile inimii celui care stătea lângă tine. Bărbaţii încingeau nişte jocuri de «filcău» (joc de cărţi) şi peste tot se râdea şi oamenii erau plini de viaţă. Erau alte vremuri pe care cei care nu le-au trăit cred că nu le-ar putea înţelege”, a spus primarul Teban.

Peste zi, „Cugireana” era aglomerată şi de ţărăncile, neapărat purtând fuste înfoiate şi şurţă, care urcau de pe la Tărtăria, Balomir, Şibot, Vinerea.

Acestea veneau la piaţă în Cugir cu legume din grădini, cu pui mici şi mulţi, piuind în coşărci împletite, cu câte o găină sau cele mai curajoase, cu câte un purcel de lapte.

Şi, un lucru extrem de important: până când trenul ajungea în Cugir, toată lumea afla noutăţile zilei sau ale nopţii, dar și cele mai tari bancuri cu Ceaușescu.

Iar când trenul ajungea în halta Cugir, oraşul părea sub asediu.

La 1 noiembrie 2006, la aproape un secol de existenţă, „Cugireana” a intrat în istorie. Calea ferată Şibot – Cugir a fost concesionată unei firme particulare.

A mai existat o tentativă de anulare a celor 7 perechi de trenuri Teiuş – Cugir şi retur, în anul 1998. Din cauza numărului mic de călători, la 1 martie 2018 CFR a renunțat la cele patru curse între Teiuș și Cugir, respectiv trenul Regio 2491, 2492, 2493 și 2494.

Surse: adevărul.rolibertatea.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Rectorul UMF Cluj: Toți studenții de la medicină vor intra în spitale, vaccinați sau nevaccinați. Reîncep cursurile față în față

Publicat

sursa foto: facebook/ UMF Cluj

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj, Dr. Anca Buzoianu, a clarificat situația studenților care nu se vor vaccina anti-COVID din diferite motive.

,,Pentru studenții care nu se vor vaccina vom găsi metode alternative. Nu pot să intre în spitale dacă noi nu suntem siguri că nu sunt purtători ai virusului. Pacienții ar putea fi în pericol. Datoria noastră ca Universitate de Medicină este să protejăm pacienții”, spune rectorul UMF Cluj pentru Cluj24.ro.

Studenții care nu se vaccinează vor fi testați înainte de a merge în spitale

Dacă vor exista cazuri de studenți care să nu dorească vaccinarea, aceștia vor fi testați anti-COVID înainte de a intra în contact cu pacienții. Reamintim faptul că la UMF Cluj, aproximativ 90% dintre studenți au optat pentru vaccinare, iar procesul va continua.

„Nu există situații în care să nu găsim soluție. Nu obligăm pe nimeni să se vaccineze. Dacă studenții nu vor putea să se vaccineze, din diferite motive, atunci îi vom testa anti-COVID. Avem centru de testare. Dacă vor refuza și testarea vor avea posibilitatea să își întrerupă anul până când se va termina pandemia. Există soluții”, a explicat Dr. Anca Buzoianu.

„Cineva trebuie să își asume răspunderea în țara aceasta și să îi protejăm pe cei din jurul nostru. Studenții sunt mobili. Circulă foarte mult și pot să transmită virusul. Dacă nu ne asigurăm că ei sunt vaccinați sau testați este foarte mare riscul pentru pacienții vulnerabili. Noi ca insituție trebuie să ne asigurăm că diminuăm acest risc”, precizează rectorul UMF.

Studenții de la Medicină vor face cursuri față în față

Rectorul UMF Cluj este de părere că s-a găsit soluția pentru ca studenții să poată învăța pe viu după o perioadă în care cursurile au fost ținute online. În acest condiții, redeschiderea Facultății de Medicină din Cluj pare doar o chestiune de timp și documentație.

„Noi am găsit soluția și mă bucur foarte mult că am reușit să cuprindem toți studenții în procesul de vaccinare. Ne bucurăm că am avut această șansă și că Ministerul Sănătății a aprobat vaccinarea studenților de la Facultatea de Medicină în prima etapă. Acest lucru ne va permite să deschidem școala din semestrul al doilea. Acesta este scopul nostru. Să învățăm pe viu. Este enorm pentru ei, fiind lipsiți de partea practică.

Suntem aproape siguri că putem redeschide facultatea din semestrul doi. Trebuie să obținem și aprobarea. Deja lucrăm la un orar care să fie foarte eficient. Nu putem să mergem foarte mulți într-un loc, se va face prin rotație. Semestrul doi va începe la 1 martie. Am făcut planificarea în așa fel încât studenții care se vaccinează să poată primi și a doua doză până atunci”, a mai spus Dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj.

sursa: Cluj24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Veste bună pentru familia cu 9 copii din Alba Iulia. Senatorul PSD, Călin Matieș, le oferă o casă în care să locuiască

Publicat

Senatorul PSD de Alba, Călin Matieș, vine în ajutorul familiei cu 9 copii din Alba Iulia, care la sfârștiul lunii martie trebuie să se mute din casa în care au stat în ultimii 8 ani.

Mai exact, impresionat după ce a văzut articolul publicat de alba24.ro, Călin Matieș a decis să le ofere celor 9 copii și a părinților lor să locuiască gratuit, pe o perioada nedeterminată, într-o casă cu grădină pe care senatorul PSD de Alba, o deține la Pârâul Iovului. 

Alba24.ro a prezentat cazul familiei Rațiu din Alba Iulia, care în două luni trebuie să elibereze cele două camere în care trăiesc părinții alături de 9 copii și un cățel.

Revoluționarul albaiulian, Oliviu Gașpar, a făcut un apel către cetățenii județului și iată că răspunsurile au început să apară.

VIDEO REPORTAJ: O familie cu 9 copii din Alba Iulia va rămâne fără casă. Cum vrea să îi ajute revoluționarul Oliviu Gașpar

Pe lângă Călin Matieș, cel care le pune la dispoziție casa, familia a fost vizitată și de două colege ale senatorului.

Este vorba despre consilierul local al municipiului Alba Iulia, Dana Nanu, care imediat după apariția articolului în alba24.ro, a anunțat pe Facebook că va merge într-o vizită la familia Rațiu și de Mihaela Mih-Dehelean.

Duminică, 17 ianuarie, aceastea au mers alături de Călin Matieș la cei nouă copii și le-au oferit acestora mai multe produse și alimente.

De asemenea, în câteva comentarii pe Facebook, la articolul alba24.ro, mai multe persoane s-au oferit să sprijine inițiativa revoluționarului albaiulian, Oliviu Gașpar.

Un cetățean chiar a scris că este dispus să doneze un teren la Șard pentru construcția casei.

Locuința pusă la dispoziție de senatorul Călin Matieș

Senatorul Călin Matieș a cumpărat casa de la Pârului Iovului în urmă cu mai bine de patru ani, însă nu pentru el, ci pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie.

Casa pusă la dispoziție

Mai exact, în locuința cu cinci camere, televizor, sobe de teracota, cablu, internet, energie electrică și apă de la fântână, au stat mai multe familii care au avut nevoie de un acoperiș deasupra capului, în perioade critice.

În trecut, în casa respectivă au stat câteva persoane care au fost evacuate din blocul ”Turturica”, iar până săptămâna trecută acolo a locuit o altă familie.

Acum, în casa respectivă se poate muta familia Rațiu.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate