Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Inspectori şi consilieri la primăriile Aiud şi Blaj, poliţişti locali la Zlatna, asistenţi medicali la Sebeş şi alte funcţii vacante. LISTA completă


Publicat

primaria aiudÎn luna martie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi și POSTURI vacante la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba. Condițiile pentru angajare și înscrieri

Concursuri organizate în martie şi condiţii de participare:

Unitatea Militară 02509 Alba Iulia

contabil, grad I, din microstructura financiar-contabil

Condiţii: studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare economice de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă; vechime 3 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 martie 2015, ora 16,00

Concurs: 21 martie 2016, ora 11.00: proba scrisă; 25 martie 2016, ora 11,00: proba practică; 31 martie 2016, ora 11,00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora, tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la telefon 0258 811989 sau la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, strada Regina Maria nr. 6, judeţul Alba

Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

instructor 1/2 normă, treapta III – Clasa de dans popular

Condiţii: studii medii, vechime în specialitate de minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 martie 2015, ora 16.00

Concurs: 18 martie 2016, ora 10,00: proba scrisă; 23 martie 2016, ora 10,00: proba practică; 28 martie 2016, ora 10,00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, din str. Morii, nr. 8, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Primăria Municipiului Aiud

inspector, clasa I, grad profesional debutant, Direcţia Economică – Compartiment Executare silită şi încasare venituri. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

inspector, clasa I, grad profesional debutant, Direcţia Arhitect – şef – Compartiment Arhivă. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative – specializarea administraţie publici

consilier, clasa I, grad profesional debutant, Direcţia Arhitect – şef – Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistici. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Anunţ publicat în 22 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 30 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, din str. Cuza Vodã, nr.1, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 13

Citește și Primăria Aiud: CONCURS în 5 aprilie pentru două posturi de polițist local. Condiții de înscriere

Primăria Municipiului Blaj

inspector de specialitate debutant din cadrul Compartimentului Informare, Relaţii Publice, C.I.C.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cunoştinţe, certificat/atestat de limbă străină, engleză, nivel
mediu, cunoştinţe, studii, IT (cunoştinţe de operare calculator), de preferinţă utilizarea aplicaţiilor Word, Excel, Internet.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 martie 2016

Concurs: 15 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 17 martie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Orașului Zlatna

poliţist local, clasă I, gradul profesional asistent, Serviciul poliţie locală – Compartimentul Circulaţia pe drumurile publice, Ordinea şi Liniştea Publică, Paza Bunurilor

poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent, Serviciul poliţie locală – Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal, Protecţia Mediului, Activitatea Comerciala şi Evidenţa Persoanelor;

inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului – Compartimentul Consilier Expert pe Problemele Romilor şi Contractare Servicii Sociale.

Anunţ publicat în 19 februarie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 21 martie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul financiar contabil – Compartimentul Buget – Finanţe

Anunţ publicat în 19 februarie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 24 martie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

referent gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea arheologie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 martie 2016, ora 16.00

Concurs: 10 martie 2016, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș

– asistent medical debutant – Liceul Tehnologic Sebeş;

– asistent medical debutant – Şcoala Gimnazială Petreşti

studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist;

certificat şi aviz de liberă practică, aferente anului 2016, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 martie 2016, ora 12:00

Concurs: 14 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611.

Primăria Comunei Şpring

şofer, la Compartimentul S.V.S.U. (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă)

Condiţii: permis de conducere categoriile B şi C; vechime în muncă, minimum 1 an.

Anunţ publicat în 25 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 10 zile.

Concurs: 18 martie 2016, ora 10,00: proba scrisă; 19 martie 2016, ora 10,00: proba interviu; 19 martie 2016, ora 14,00: proba practică

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019

Primăria Comunei Săsciori

șofer II – deservirea buldoexcavatorului din dotarea primăriei; vechime minimă in specialitatea studiilor 5 ani;

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 14 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 14 martie 2016, ora 12:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363, Județul Alba, telefon 0258/741.755

Primăria Comunei Bistra

– inspector de specialitate, gradul profesional I, în cadrul Compartiment Social – Centru de Îngrijire Copii tip afterschool din subordinea primarului

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în muncă 4 ani; curs arhivar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 martie 2016, ora 14:00

Concurs: 18 martie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 22 martie 2016, ora 11:00: proba interviu.

inspector de specialitate, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului Administraţie Publică Locală, secretariat, Administrativ, Fond Funciar, Transport

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti; vechime în muncă 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 martie 2016 ora 14:00

Concurs: 14 martie 2016, ora 11.00: proba scrisă; 16 martie 2016, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bistra, cu sediul în localitatea Bistra, Calea Turzii, nr. 100, judeţul Alba, telefon: 0258/773.105

Şcoala Gimnazială Blandiana

secretar debutant 0,50 normă. Nivelul studiilor – medii.

Anunţ publicat în 24 februarie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 23 martie 2016, ora 14:00: proba scrisă; 23 martie 2016, ora 16:00: proba interviu şi proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Şcolii Gimnaziale Blandiana şi la telefon 0258760708.

Primăria Comunei Cut

inspector de specialitate, gradul profesional IA, în cadrul Compartimentul Buget Finanţe, Contabilitate, Taxe şi impozite

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe operare PC: nivel avansat, Word, Excel; vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 14 martie 2016, ora 09:00: proba scrisă; 15 martie 2016, ora 09:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Cut, Județul Alba, din str. Principală nr. 29, telefon 0258/745.113

Primăria Ceru-Băcăinţi

consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă.

Anunţ publicat în 19 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 18 martie 2016: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăriei Ceru-Băcăinţi, judeţul Alba, telefon 0258 760 002.

AICI, alte posturi vacante.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

INSP a actualizat definițiile de caz pentru COVID-19. Ce înseamnă caz posibil, caz probabil sau caz confirmat

Publicat

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a actualizat, miercuri, definiţiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), precizând semnele şi simptomele pentru infectarea cu SARS-CoV-2, dar şi ce înseamnă caz posibil, caz probabil, caz confirmat.

Potrivit INSP, caz posibil este orice persoană care întruneşte criteriile clinice. Caz probabil este orice persoană care întruneşte criteriile clinice şi care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat sau orice persoană care întruneşte criteriile de diagnostic imagistic. Caz confirmat este orice persoană care întruneşte criteriile de laborator. „Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie pentru toate cazurile posibile”, precizează INSP, conform Agerpres.

Contactul direct este definit ca:

 • persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
 • persoană care a avut contact fizic direct cu un caz (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
 • persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşă);
 • persoană care a avut contact cu un bolnav la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;
 • persoană care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex. sala de clasă, sală de şedinţe, sală de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
 • persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient care are virus sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient, fără portul corect al echipamentului de protecţie.

Conform INSP, orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecţie corespunzător şi a respectat distanţarea fizică nu este considerată contact direct.

Definiţiile de caz COVID-19 asociat asistenţei medicale (IAAM) trebuie să ţină cont de perioadele de incubaţie cunoscute la acest moment, respectiv numărul de zile până la debutul simptomelor, sau până la testul de laborator pozitiv (indiferent care este primul), după admiterea într-o unitate sanitară (în ziua 1), evaluarea sursei, prevalenţa COVID-19 în instituţie/secţie, contactul cu cazuri cunoscute din comunitate sau din unitatea medicală, precum şi orice alte date care indică în mod plauzibil sursa infecţiei.

În acest sens, pot fi întâlnite următoarele situaţii:

 • Caz COVID-19 internat, cu sursă în comunitate: simptomele prezente la internare sau cu debut în ziua 1 sau 2 după admitere; debutul simptomelor în zilele 3-7 şi o suspiciune puternică de transmitere în comunitate;
 • Caz COVID-19 internat, cu sursă nedeterminată: debutul simptomelor în ziua 3-7 după admitere, cu informaţii insuficiente cu privire la sursa de virus pentru a-l aloca la o altă categorie;
 • Caz COVID-19 internat, cu sursă probabilă în spital: debutul simptomelor începând cu a 8-a -14-a zi de la internare, debutul simptomelor în ziua 3-7 şi o suspiciune puternică de transmitere a virusului prin asistenţa medicala acordată;
 • Caz COVID-19 internat în spital, cu sursă în spital: debutul simptomelor în ziua mai mare sau egală cu ziua a 14-a după internare.

„Există şi situaţia în care apar simptome caracteristice COVID-19 care debutează într-un interval de 14 zile de la externarea dintr-o unitate sanitară (de exemplu, reinternare), situaţie în care sursa de virus poate fi comunitară sau nedeterminată. În această situaţie evaluarea finală trebuie să ţină cont de paticularităţile cazului. Aceste definiţii nu se pot aplica în situaţia COVID-19 la personalul medico-sanitar. Clasificarea sursei de virus în rândul personalului medico-sanitar recunoaşte aceleaşi categorii, dar trebuie să se bazeze pe o evaluare individuală a fiecărui caz privind probabilitatea expunerii la cazurile de COVID-19 în cadrul asistenţei medicale acordate în unitatea sanitară, respectiv în comunitate”, afirmă INSP.

Deces la pacient confirmat cu COVID-19

Decesul cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepţia situaţiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relaţie cu COVID-19 (ex. traumatism, hemoragie acută majoră, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral acut, septicemie etc) şi la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală şi momentul decesului.

Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecţiuni hematologice etc.) şi COVID-19 trebuie raportat ca şi cauză a decesului, independent de condiţiile medicale pre-existente care se suspectează că au favorizat evoluţia severă a COVID-19.

„COVID-19 trebuie menţionat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces”, arată aceeaşi sursă.

INSP afirmă că sunt exceptate de la testare persoanele asimptomatice vaccinate complet, cu 2 doze, la care au trecut minimum 10 zile de la doza a doua, cele care care accesează serviciile medicale pentru alte patologii.

Se recomandă, în continuare, testarea tuturor persoanelor simptomatice (care întrunesc criteriile din definiţia de caz), inclusiv a celor vaccinate complet, cu două doze, şi la care au trecut minimum 10 zile de la a doua doză.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Centru Educațional pentru copii, amenajat în clădirea în care funcționează Grădinița din Loman. Cum va arăta

Publicat

Primăria Săsciori vrea să modernizeze o parte din clădirea în care funcționează Grădinița din Loman și să amenajeze un Centru Educațional pentru copii, cu săli de cursuri și sală de consiliere. 

Comuna Săsciori a lansat miercuri, 24 februarie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru amenajarea unui Centru Educațional pentru copii în localitatea Loman.

Valoarea totală estimată este de 600.840,34 de lei, fără TVA. 

Potrivit memoriului justificativ, clădirea Grădiniței Loman se află pe un teren în suprafață de 1.241 mp din centrul localității. Clădirea are regimul de înălțime S (dezafectat) + Parter, cu o suprafață construită de 181 mp. Grădinița își desfășoară activitatea doar pe o parte a acestei clădiri, respectiv pe o suprafață de aproximativ 77 mp din totalul de 181 mp. Restul
construcției nu are la momentul de față o întrebuințare adecvată, fiind lipsit de funcționalitate.

Astfel, Primăria comunei Săsciori vrea să modernizeze partea din clădire lipsită de funcționalitate și să o transforme într-un Centru Educațional pentru copii.

Pentru amenajarea Centrului Educațional se vor propune doar lucrări de reparații și modernizare interioară, acestea fiind:

– înlocuirea șarpantei existente, a învelitorii și a sistemului de colectare a apei pluviale;

– lucrări de recompartimentări ușoare interioare, pentru crearea grupurilor sanitare;

– înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare clasică din lemn;

– demontarea pardoselilor din dușumea și turnarea unei plăci din beton simplu pe sol, ca strat suport a viitoarelor pardoseli;

– termoizolarea exterioară a părții de clădire cu pereți structurali din lemn;

– lucrări de retencuiri și refaceri de zidărie unde este cazul;

– lucrări de montare a tavanelor de gips-carton pe structură metalică;

– refacerea pardoselilor interioare și exterioare;

– refacerea instalațiilor: electice, sanitare și termice.

Descrierea funcțională a spațiilor propuse în clădire: 

 • hol – 7,10 mp – aferent Grădiniței Loman
 • cancelarie – 14,79 mp – aferentă Grădiniței Loman
 • sală de cursuri – 28,03 mp – aferentă Grădiniței Loman
 • grup sanitar – 12,67 mp – aferent Grădiniței Loman
 • hol – 8,95 mp – aferent Centrului Educațional
 • sală de consiliere – 6,40 mp – aferentă Centrului Educațional
 • sală de cursuri – 16,44 mp – aferentă Centrului Educațional
 • sală de cursuri – 17,14 mp – aferentă Centrului Educațional
 • pridvor – 20,77 mp – aferent Centrului Educațional
 • grup sanitar femei – 4,29 mp – aferent Centrului Educațional
 • grup sanitar bărbați – 4,07 mp – aferent Centrului Educațional
 • sală de cursuri – 22,86 mp – aferentă Centrului Educațional

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționare COD GALBEN de ceață și polei în Alba și alte județe din țară. Vizibilitatea scade sub 200 de metri

Publicat

ceata

Meteorologii au emis atenționare Cod Galben de ceață valabilă pentru județul Alba și alte zone din țară, joi dimineața.

În județul Alba este vizată zona joasă, până la ora 09:00.

Se va semnala local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

Atenționări similare sunt în județele: Mureș, Harghita, Cluj, Caraș-Severin, Timiș, Bacău, Galați, Neamț, Vrancea, Iași, Vaslui, Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov.

sursa: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Joi, 25 februarie: LISTA drumurilor din județul Alba pe care sunt amplasate radare ale Poliției

Publicat

Polițiștii din Alba au anunțat lista drumurilor pe care vor fi amplasate radare pentru supravegherea vitezei în trafic.

Lista este valabilă pentru data de 25 februarie.

Amplasarea radarelor în data de 25.02.2021

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7  Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni   – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

sursa: IPJ Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate