Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Inspectori la Primăria Alba Iulia şi la DGASPC, administrator financiar la şcoala din Sebeş şi alte funcţii. LISTA completă


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaÎn lunile iulie şi august, se organizează concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în perioada iulie – august şi condiţii de participare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului evaluare complexă persoane adulte cu handicap. Condiţii: absolvent cu diplomă de licenţă al învățământului superior de lungă durată cu diploma de licenţă în specialitatea psihologic; vechime în specialitate minim 5 ani; libera practică.

inspector clasa I gradul asistent din cadrul Serviciului management de caz pentru copii şi adulţi. Condiţii: absolvent cu diplomă de licenţă al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe sociale; vechime 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

inspector clasa I gradul asistent din cadrul Serviciului contabilitate – salarizare. Condiţii: absolvent cu diplomă de licenţă al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe sociale; vechime 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 august 2015

Concurs: 11 august 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 13 august 2015, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0257/210055 int. 139.

Primăria Municipiului Alba Iulia

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, ingineria transporturilor sau inginerie mecanică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment energetic. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria instalațiilor, inginerie energetică sau inginerie electrică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment energetic. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  ingineria instalațiilor, inginerie energetică sau inginerie electrică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Concurs: 12 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– şef serviciu gradul II – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul investiţii şi lucrări publice

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

şef serviciu, gradul II – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

şef birou, gradul II – Biroul întreţinere şi reparaţii şi siguranţa circulaţiei.

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concurs: 5 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

îngrijitor în cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Local. Condiţii: studii medii sau generale; capacitate de integrare şi lucru în echipă, sociabilitate, responsabilitate, flexibilitate, adaptabilitate, caracter echilibrat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 4 august 2015, ora 10:00: proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, etaj 2, telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro.

Școala Gimnazială Nr. 2 din Sebeș

administrator financiar, grad I

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; cunoştinţe operare calculator – nivel mediu; în vederea exercitării vizei CFP: vechime în contabilitate bugetară minim 3 ani sau acreditare de Controlor Financiar, COD COR 121121; acreditare obţinută în urma absolvirii unui curs postuniversitar cu competenţe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului şi menţionate pe suplimentul descriptiv al diplomei; organizarea Controlului Financiar Preventiv; elaborarea documentelor specifice CFP; efectuarea CFP asupra documentelor şi angajamentelor bugetare; efectuarea CFP asupra altor documente şi operaţii specifice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 iulie 2015, ora 14.00

Concurs: 10 august 2015, ora 9:00: proba scrisă; 12 august 2015, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Nr.2 Sebeș, Piața Libertății, nr.1, telefon 0258/731.922.

Unitatea Militară 02213 Sebeş

– muncitor calificat I, specialitatea „electrician”, în cadrul Grupei întreţineri, clădiri şi instalaţii;

– muncitor calificat I, specialitatea „zidar”, în cadrul Grupei întreţineri, clădiri şi instalaţii;

– muncitor calificat I, specialitatea „tâmplar” în cadrul Grupei întreţinere, conservare şi manipulare aparatură, instrumentar şi materiale sanitar-farmaceutice ,

Condiţii: să fie absolvenţi de, cel puţin, studii gimnaziale; să facă dovada calificării (muncitor calificat I) în meseria pentru care solicită participarea la concurs; minim 6 luni vechime în activitate; comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 18 august 2015, ora 9:00: proba scrisă; 24 august 2015, ora 9:00: proba practică; 28 august 2015, ora 9:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul: Unităţii Militare 02213 Sebeş localitatea Sebeş, str. Călăraşi, nr.74, judeţul Alba persoană de contact: Bîtiu Răzvan telefon: 0258/731905 interior 104, fax: 0258/732.761, E-mail: um02213@mapn.ro sau sebeşcentru@yahoo.com .

Primăria Oraşului Abrud

asistent medical principal, treapta I studii medii, în cadrul Structurii de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Condiţii: studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 5 august 2015, ora 10.00: proba scrisă; 7 august 2015, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Abrud din Piaţa Eroilor, nr. 1, telefon 0258/780.519, interior 18.

Citeşte şi CONCURS la DSVSA Alba: Nouă posturi temporar vacante de medic și asistent veterinar, tehniciar, laborant și inspectori. Condiții de înscriere

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Blaj

consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Data limită de depunere a dosarelor; 30 iulie 2015, ora 13:00

Concurs: 12 august 2015, ora 10:00: proba scrisă;

director Centru de Informare Turistică (post contractual de conducere)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, limbi străine (engleză, franceză), cunoştinţe studii, IT (cunoştinţe de operare calculator), de preferinţă utilizarea aplicaţiilor Word, Excel, Internet

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iulie 2015

Concurs: 29 iulie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 31 iulie 2015, ora 14.00 – proba interviu.

– agent de turism /ghid de turism

Condiţii: studii liceale finalizate cu Diplomă de Bacalaureat, limbi străine (engleză, franceză);

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iulie 2015

Concurs: 29 iulie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 31 iulie 2015, ora 14.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710110.

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

consilier, gradul profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 iulie 2015, ora 10:00

Concurs: 4 august 2015 – proba scrisă; 6 august 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Alba cu sediul în Alba-Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 5, Județul Alba, telefon: 0258/834.339.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice; vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iulie 2015

Concurs: 3 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba din municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, telefon 0258/812.736, interior 105.

Primăria Municipiului Sebeş – Serviciul Poliția Locală

polițist local, clasa III, gradul profesional superior (2 posturi) – Compartimentul Circulație Rutieră;

polițist local, clasa III, gradul profesional superior (2 posturi) – Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective;

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 iulie 2015, ora 16:30.

Concurs: 3 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, judeţul Alba, telefon 0258/731.004,  interior 133.

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș

consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protecţia Vârstnicilor şi a Persoanelor cu Handicap

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale/asistență socială.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 4 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Resurse Umane

Condiții: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic; vechime în specialitate – 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iulie 2015, ora 16:00:

Concurs: 4 august 2015, ora 10:00: proba scrisă;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611.

Primăria Orașului Cugir

inspector, clasa I, grad professional asistent – Direcția Venituri, Compartimentul Urmărire, control și executare silită a taxelor și impozitelor locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile contabilitate, economie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 22 iulie 2015

Concurs: 5 august 2015, ora 11:00: proba scrisă; 7 august 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Orașului Teiuș

consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul impozite Buget, Contabilitate, Ajutor social, Administrație publică, Transport – Compartiment Contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iulie 2015, ora 13:00

Concurs: 12 august 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon 0258-851101 interior 25.

Primăria Comunei Mogoș

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul contabilitate

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 24 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 10 august 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Poșaga

– șofer

Condiții: studii profesionale sau generale, posesor permis de conducere categoria D, atestat profesional transport public persoane, aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport persoane categoria D, aviz medical valabil pentru conducător auto transport persoane categoria D, vechime în meseria de şofer, categoria D, minim 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 30 iulie 2015, ora 14.00

Concurs: 3 august 2015, ora 10.00 – proba scris[; 4 august 2015, ora 10.00 – interviu.

Primăria Comunei Noşlac

referent asistent, la Compartimentul Relaţii cu Publicul

Condiții: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 31 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 5 august 2015, ora 10:00: proba scrisă.

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Contabilitate

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 20 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 30 iulie 2015, ora 11:00: proba scrisă.

AICI, alte posturi.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Persoană găsită inconștientă într-un apartament din Alba Iulia. Pompierii au intervenit cu o autoscară mecanică

Publicat

O persoană a fost găsită inconștientă, duminică seara, într-un apartament din municipiul Alba Iulia. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru deblocarea ușii. 

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru deblocarea unei uși de apartament pe strada Henri Coandă, în municipiul Alba Iulia.

În interiorul apartamentului a fost găsită o persoană de sex feminin, inconștientă dar cu funcții vitale.

La momentul de față i se acordă primul ajutor de către echipajul SMURD.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică  și o ambulanță SMURD B2.

foto: ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Raport Samsung Innovation: Un sfert dintre români ştiu foarte bine de 5G, însă 42% dintre ei cred că dăunează sănătăţii

Publicat

Primul lucru la care se gândesc românii atunci când vine vorba de 5G este viteza mare de internet. Dintre românii întrebaţi dacă au auzit de 5G, doar 24% au auzit de acest termen și au declarat că știu foarte bine beneficiile, reiese din raportul Samsung Innovation Report.

Majoritatea (42%) au spus că au auzit de 5G, dar că nu cunosc prea multe despre beneficiile aduse, în timp ce 26% sunt familiarizaţi cu termenul 5G, dar nu știu nimic despre beneficii, iar 8% nu au auzit deloc despre subiect.

Cei care știu câte ceva despre 5G asociază spontan tehnologia cu o viteză de internet mai mare, o conexiune mai bună în locuri aglomerate, dar și cu o conexiune mai sigură. În același timp, sunt conștienţi că un abonament 5G este mai scump, dar și că nu are o acoperire la fel de bună ca 4G.

„Interesant este că, deși nu există niciun studiu care să ateste că tehnologia 5G este dăunătoare sănătăţii, știrile false sau pseudo-studiile îi fac pe românii care au auzit de 5G (42%) să creadă că aceasta dăunează sănătăţii.

Din cauza spectrului de frecvenţe pe care funcţionează 5G, semnalul este mai scurt decât în cazul 3G și 4G, ceea ce înseamnă că pentru o acoperire bună trebuie amplasate mai multe antene 5G decât 4G. Astfel, unii oameni sunt convinși că radiaţiile emise de 5G vor fi mai mari decât cele 4G și astfel vor fi dăunătoare sănătăţii.

În realitate, puterea radiaţiilor emise de antenele 5G este mai mică decât puterea radiaţiilor din reţelele curente”, se precizează în raportul citat.

Un alt aspect demn de menţionat este faptul că românii se așteaptă ca operatorii telecom (87%), producătorii de dispozitive mobile (85%) și dezvoltatorii de aplicaţii și software (85%) să facă front comun pentru servicii 5G de calitate.

Potrivit raportului, 5G va avea un impact uriaș asupra business-urilor și industriilor din întreaga lume. Conectivitatea va fi mai bună, latenţa mai mică și viteza mai mare și vom fi martori ai unor lucruri pe care nu le credeam posibile: operaţii chirurgicale de la distanţă, internet rapid în zone unde infrastructura subterană nu este bună, proiecţii de holograme în timp real,  transmisiunea de evenimente, concerte, meciuri de fotbal la o rezoluţie 4K fără care de emisie, implementarea mașinilor autonome și așa mai departe.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA 10-16 august: Căldură sufocantă, dar şi ploi şi furtuni. Prognoza meteo în județ, pe zile și localități

Publicat

soare furtuna

Vremea se menţine călduroasă, pe alocuri caniculară, și în a doua săptămână din august, în județul Alba, cu maxime de peste 30 de grade Celsius. 

În primele zile ale săptămânii sunt așteptate ploi și furtuni. 

Valorile maxime prognozate pentru perioada 10-16 august sunt de 30-32 de grade Celsius, în zonele joase din județ. La munte, temperaturile maxime se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius.

Vă prezentăm condiții meteo în săptămâna 10-16 august, în localități din județul Alba:

Luni, 10 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; o aversă de ploaie sau furtună

Marți, 11 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Miercuri, 12 august

Alba Iulia: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Joi, 13 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; parțial însorit

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vineri, 14 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; mult soare

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare strălucitor

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare strălucitor

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; mult soare

Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; mult soare

Câmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; mult soare

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; soare strălucitor

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; mult soare

Sâmbătă, 15 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Sebeș: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 16 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o aversă

Cugir: minime de 17 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; înnorare accentuată

Duminică, 16 august

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 31 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; mai frig

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; parțial însorit

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE VIDEO: ACCIDENT GRAV pe șoseaua de centură din Alba Iulia. Un biciclist a fost lovit de o mașină

Publicat

Un accident rutier grav s-a produs duminică după-amiaza, în jurul orei 18:00, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un biciclist a fost acroșat de un autovehicul.

În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat timp de aproximativ 40 de minute. 

În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism marca Dacia Logan. După impactul puternic, bicilistul a rămas inconștient.

UPDATE, ora 18:55 – Traficul a fost reluat.

UPDATE, ora 18:40 – Traficul se desfășoară pe un singur sens.

UPDATE, ora 18:20 – Biciclistul si-a revenit, este conștient. Medicii de pe Ambulanță îi acordă îngrijiri medicale.

Revenim cu detalii.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate