Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Inspectori la Primăria Alba Iulia şi la DGASPC, administrator financiar la şcoala din Sebeş şi alte funcţii. LISTA completă


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaÎn lunile iulie şi august, se organizează concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în perioada iulie – august şi condiţii de participare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului evaluare complexă persoane adulte cu handicap. Condiţii: absolvent cu diplomă de licenţă al învățământului superior de lungă durată cu diploma de licenţă în specialitatea psihologic; vechime în specialitate minim 5 ani; libera practică.

inspector clasa I gradul asistent din cadrul Serviciului management de caz pentru copii şi adulţi. Condiţii: absolvent cu diplomă de licenţă al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe sociale; vechime 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

inspector clasa I gradul asistent din cadrul Serviciului contabilitate – salarizare. Condiţii: absolvent cu diplomă de licenţă al învățământului superior de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe sociale; vechime 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 august 2015

Concurs: 11 august 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 13 august 2015, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0257/210055 int. 139.

Primăria Municipiului Alba Iulia

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, ingineria transporturilor sau inginerie mecanică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment energetic. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria instalațiilor, inginerie energetică sau inginerie electrică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment energetic. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  ingineria instalațiilor, inginerie energetică sau inginerie electrică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Concurs: 12 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– şef serviciu gradul II – Direcţia tehnică, dezvoltare, Serviciul investiţii şi lucrări publice

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

şef serviciu, gradul II – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;

şef birou, gradul II – Biroul întreţinere şi reparaţii şi siguranţa circulaţiei.

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă inginerie civilă; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitate a studiilor necesare exercitării funcţiei publice; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Concurs: 5 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

îngrijitor în cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Local. Condiţii: studii medii sau generale; capacitate de integrare şi lucru în echipă, sociabilitate, responsabilitate, flexibilitate, adaptabilitate, caracter echilibrat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 4 august 2015, ora 10:00: proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, etaj 2, telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro.

Școala Gimnazială Nr. 2 din Sebeș

administrator financiar, grad I

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; cunoştinţe operare calculator – nivel mediu; în vederea exercitării vizei CFP: vechime în contabilitate bugetară minim 3 ani sau acreditare de Controlor Financiar, COD COR 121121; acreditare obţinută în urma absolvirii unui curs postuniversitar cu competenţe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului şi menţionate pe suplimentul descriptiv al diplomei; organizarea Controlului Financiar Preventiv; elaborarea documentelor specifice CFP; efectuarea CFP asupra documentelor şi angajamentelor bugetare; efectuarea CFP asupra altor documente şi operaţii specifice.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 iulie 2015, ora 14.00

Concurs: 10 august 2015, ora 9:00: proba scrisă; 12 august 2015, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Nr.2 Sebeș, Piața Libertății, nr.1, telefon 0258/731.922.

Unitatea Militară 02213 Sebeş

– muncitor calificat I, specialitatea „electrician”, în cadrul Grupei întreţineri, clădiri şi instalaţii;

– muncitor calificat I, specialitatea „zidar”, în cadrul Grupei întreţineri, clădiri şi instalaţii;

– muncitor calificat I, specialitatea „tâmplar” în cadrul Grupei întreţinere, conservare şi manipulare aparatură, instrumentar şi materiale sanitar-farmaceutice ,

Condiţii: să fie absolvenţi de, cel puţin, studii gimnaziale; să facă dovada calificării (muncitor calificat I) în meseria pentru care solicită participarea la concurs; minim 6 luni vechime în activitate; comunicare, lucru în echipă, rezistenţă la stres.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 18 august 2015, ora 9:00: proba scrisă; 24 august 2015, ora 9:00: proba practică; 28 august 2015, ora 9:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul: Unităţii Militare 02213 Sebeş localitatea Sebeş, str. Călăraşi, nr.74, judeţul Alba persoană de contact: Bîtiu Răzvan telefon: 0258/731905 interior 104, fax: 0258/732.761, E-mail: um02213@mapn.ro sau sebeşcentru@yahoo.com .

Primăria Oraşului Abrud

asistent medical principal, treapta I studii medii, în cadrul Structurii de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Condiţii: studii de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 5 august 2015, ora 10.00: proba scrisă; 7 august 2015, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Abrud din Piaţa Eroilor, nr. 1, telefon 0258/780.519, interior 18.

Citeşte şi CONCURS la DSVSA Alba: Nouă posturi temporar vacante de medic și asistent veterinar, tehniciar, laborant și inspectori. Condiții de înscriere

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Blaj

consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Data limită de depunere a dosarelor; 30 iulie 2015, ora 13:00

Concurs: 12 august 2015, ora 10:00: proba scrisă;

director Centru de Informare Turistică (post contractual de conducere)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, limbi străine (engleză, franceză), cunoştinţe studii, IT (cunoştinţe de operare calculator), de preferinţă utilizarea aplicaţiilor Word, Excel, Internet

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iulie 2015

Concurs: 29 iulie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 31 iulie 2015, ora 14.00 – proba interviu.

– agent de turism /ghid de turism

Condiţii: studii liceale finalizate cu Diplomă de Bacalaureat, limbi străine (engleză, franceză);

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iulie 2015

Concurs: 29 iulie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 31 iulie 2015, ora 14.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710110.

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

consilier, gradul profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 iulie 2015, ora 10:00

Concurs: 4 august 2015 – proba scrisă; 6 august 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Alba cu sediul în Alba-Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 5, Județul Alba, telefon: 0258/834.339.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice; vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iulie 2015

Concurs: 3 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba din municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, telefon 0258/812.736, interior 105.

Primăria Municipiului Sebeş – Serviciul Poliția Locală

polițist local, clasa III, gradul profesional superior (2 posturi) – Compartimentul Circulație Rutieră;

polițist local, clasa III, gradul profesional superior (2 posturi) – Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective;

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 iulie 2015, ora 16:30.

Concurs: 3 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, judeţul Alba, telefon 0258/731.004,  interior 133.

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș

consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Protecţia Vârstnicilor şi a Persoanelor cu Handicap

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale/asistență socială.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 4 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Resurse Umane

Condiții: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic; vechime în specialitate – 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 iulie 2015, ora 16:00:

Concurs: 4 august 2015, ora 10:00: proba scrisă;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611.

Primăria Orașului Cugir

inspector, clasa I, grad professional asistent – Direcția Venituri, Compartimentul Urmărire, control și executare silită a taxelor și impozitelor locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile contabilitate, economie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 22 iulie 2015

Concurs: 5 august 2015, ora 11:00: proba scrisă; 7 august 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Orașului Teiuș

consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul impozite Buget, Contabilitate, Ajutor social, Administrație publică, Transport – Compartiment Contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iulie 2015, ora 13:00

Concurs: 12 august 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon 0258-851101 interior 25.

Primăria Comunei Mogoș

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul contabilitate

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 24 iulie 2015, ora 16:00

Concurs: 10 august 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Poșaga

– șofer

Condiții: studii profesionale sau generale, posesor permis de conducere categoria D, atestat profesional transport public persoane, aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport persoane categoria D, aviz medical valabil pentru conducător auto transport persoane categoria D, vechime în meseria de şofer, categoria D, minim 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 30 iulie 2015, ora 14.00

Concurs: 3 august 2015, ora 10.00 – proba scris[; 4 august 2015, ora 10.00 – interviu.

Primăria Comunei Noşlac

referent asistent, la Compartimentul Relaţii cu Publicul

Condiții: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 31 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 5 august 2015, ora 10:00: proba scrisă.

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Contabilitate

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 20 iulie 2015, ora 15:00

Concurs: 30 iulie 2015, ora 11:00: proba scrisă.

AICI, alte posturi.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Uniforme noi pentru poliţişti şi jandarmi. Europol: Designul nu se schimbă, uniformele pot fi realizate din materiale superioare

Publicat

Guvernul a adoptat miercuri trei hotărâri referitoare la uniformele, echipamentul specific, însemnele distinctive, insigna şi documentul de legitimare pentru poliţişti, jandarmi şi personalul militar din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi din structurile subordonate acestuia, potrivit MAI.

Prin adoptarea celor trei hotărâri se asigură flexibilizarea cadrului normativ, astfel încât articolele de echipament să asigure confortul termic şi protecţia efectivelor MAI în timpul participării la misiuni interne – de ordine publică, antiteroriste, instrucţie montană, misiuni de intervenţie în zonele montane, precum şi la misiuni internaţionale.

Totodată, în vederea derulării în condiții optime a procesului de adaptare a activității de echipare a polițiștilor la necesitățile obiective ale personalului, determinate de diversitatea misiunilor specifice, precum și la progresul tehnologic în ceea ce privește materialele din care sunt confecționate articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, se derulează un proiect sectorial de cercetare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Textile și Pielărie pentru identificarea unor soluții inovatoare de realizare a articolelor de echipament din compunerea uniformei de serviciu a polițiștilor.

Achiziționarea noilor articole de echipament specific de protecție se va face eșalonat, în limita bugetelor alocate Ministerului Afacerilor Interne, fără a se solicita suplimentarea acestora.

De asemenea, pe introduce posibilitatea sancționării contravenționale a  persoanelor fizice sau juridice care produc sau comercializează articole de echipament sau însemne distinctive din compunerea uniformelor de poliție, în afara procedurilor legale de achiziție publică.

Potrivit reprezentanților Sindicatului Polițiștilor Europeni – Europol, designul nu se schimbă, iar modificările vor consta în faptul că articolele de echipament din compunerea uniformelor de poliție să poată fi confecționate din materiale cu proprietăți termice superioare, care să contribuie la creșterea confortului în purtare.

De asemenea,  croiala va fi adaptată necesităților și eliminarea limitărilor de genul „pulover cu ancheor, pantaloni din tercot sau pantofi din piele”, astfel descrierea articolelor de echipament să fie suficient de permisivă la schimbare.

Potrivit Europol, polițiștii ar putea primi primele elemente de uniformă din materiale tehnice ce târziu în luna decembrie 2021.

Modelul noilor articole de echipament va fi stabilit de fiecare inspectorat general în parte IGPR, IGPF și IGI.

Care este situația de până acum:

  • există diferențe între structura normelor de echipare pentru ofițeri și pentru agenții de poliție în ceea ce privește cantitatea de articole ce se asigură, cât și durata de folosință, deși aceste articole sunt confecționate din aceleași materii prime și sunt folosite pentru aceleași activități;
  • în cadrul normelor de echipare sunt prevăzute articole de echipament care nu permit introducerea în procesul de confecționare al acestora a unor materiale cu proprietăți adaptate la specificul misiunilor,  pentru care se evidențiază următoarele denumiri de articole: pantaloni de tercot, pulover cu anchior, scurtă pentru iarnă cu mesadă și guler din blană naturală, pantofi din piele pentru vară;

Care sunt schimbările aduse:

  • sancționarea contravențională a persoanelor fizice sau juridice care produc sau comercializează articole de echipament sau însemne distinctive din compunerea uniformelor de poliție, în afara procedurilor legale de achiziție publică;
  • stabilirea unei structuri unice a normelor de echipament, atât pentru ofițeri cât și pentru agenții de politie;
  • flexibiliatea cadrului normativ, astfel încât articolele de echipament să poată fi confecționate din materiale cu proprietăți termice superioare care să contribuie la creșterea confortului în purtare;
  • stabilirea duratei de folosință a uniformelor pentru elevii școlilor de poliție ca inventar de unitate, pentru a putea fi corelată cu durata de școlarizare, astfel încât echiparea elevilor din anul I să se realizeze cu echipament nou;
  • introducerea unor articole de echipament specific care să asigure confortul termic și protecția efectivelor participante la misiuni interne și internaționale;
Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Preţuri mai mari la RCA chiar şi cu 600 de lei, după anunțarea unui posibil faliment al celui mai mare asigurator din România

Publicat

itp service

Prețurile RCA au crescut considerabil, la doar câteva zile de la vestea că cel mai mare asigurător de pe piaţă ar putea intra în faliment.

Șoferii resimt deja efectele iar la autoservice reparațiile la mașini  pe baza polițelor City Insurance sunt refuzate.

Clienții și brokerii de asigurări susțin că, în ultimele 10 zile, prețurile RCA au crescut considerabil pe fondul problemelor pe care le întâmpină liderul pieței, City Insurance.

Compania are peste 3 milioane de clienți și este aproape de procedura de faliment. Mai mult decât atât, protrivit TVR și Euroins, al doilea mare asigurator RCA, cu prețuri la fel de mici ca City, a majorat tarifele și cu 600 de lei în unele cazuri, iar alți asiguratori au urmat același trend.

Service-urile refuză să facă reparații asiguraților la City Insurance

Cel mai mare asigurator din România, City Insurance, este la un pas de faliment, după ce nu a găsit cele 150 de milioane de euro pentru a prelungi activitatea, aşa că ASF poate pronunţa în orice moment falimentul.

Cu greu se mai găseşte o companie din domeniul RCA care să nu fi mărit deja tarifele la poliţe

Cei care vor să îşi repare maşina în baza unei poliţe care a fost emisă de City Insurance au mari probleme.

Service-urile refuză să le facă reparaţii de teamă că nu îşi vor primi banii.

Guvernul vrea să mai calmeze puţin situaţia şi spune că în perioada va veni cu două acte normative care să pună frână acestor creşteri de preţuri.

Reprezentanții asiguratorilor susțin că prețurile practicate, mai mici sau mai mari, sunt conform legii și erau de așteptat în această perioadă.

Guvernul promite în schimb să îi ajute pe șoferi.

Șoferii plătesc deja polițe mai scumpe

Deja, pe piață se resimte un val de scumpiri. „Mișcarea se vede cel mai bine la Euroins, care avea cele mai mici prețuri, după care s-au luat și alți asigurători.

Excepție fac Generali, Uniqa și Asirom care nu au modificat prețurile, dar acestea erau oricum mari”, precizează Hotnews într-o analiză pe această temă..

Totuși, ceea ce se întâmplă acum pe piața asigurărilor auto obligatorii nu reprezintă o noutate pentru șoferii români.

Ne amintim foarte bine că același scenariu s-a petrecut și după dispariția de pe piață a Astra și Carpatica.

Prin urmare, anul 2022 ar putea aduce prețuri și mai piperate la asigurările obligatorii pentru mașini, avertizează experții financiari.

Guvernul intervine și promite reglementarea pieței

În toată această situație, Guvernul intervine și promite două acte normative care să reglementeze piața și să o țină sub control în această perioadă instabilă.

„Sunt două ordonanţe de urgenţă în avizare. Am discutat şi astăzi cu Consiliul Concurenţei.

Ar trebui să fie pe masa Guvernului săptămâna viitoare, o ordonanţă care se referă la preţuri şi una care se referă la această situaţie cu City Insurance, dacă se ajunge acolo, (…) să plătească banii din fondul de garantare. (…)

Dacă se întâmplă ceva, să ne asigurăm că toţi clienţii sunt protejaţi, de fapt asta este ideea”, a explicat prim-ministrul Florin Cîțu.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vești proaste pentru șoferi: Prețul carburanților crește constant. TOPUL prețurilor la benzină și motorină, în Alba Iulia

Publicat

scumpiri

Vești din ce în ce mai proaste pentru șoferi. La stațiile de carburanți din Alba Iulia, litrul de benzină și motorină standard a ajuns să coste joi aproape 6 lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 20% față de prețurile practicate în luna ianuarie 2021. 

Pentru combustibilii de calitate superioară, conducătorii auto au ajuns să scoată din buzunar chiar și peste 6,7 lei pentru un litru.

Diferența față de prețurile practicate la sfârșitul lunii ianuarie 2021 a ajuns să fie mai mare de 1 leu/litru la benzină, ceea ce înseamnă o creștere de peste 20%.

Preţurile carburanţilor au explodat în ultimul an. Am ajuns să avem cel mai scump combustibil din Europa, raportat la salariul mediu. Pe piețele internaționale a fost înregistrat un preț record al petrolului, peste toate estimările specialiștilor. Asta înseamnă că este posibil ca benzina și motorina să fie și mai scumpe în următoarea perioadă.

„În luna septembrie 2020 prețul barilului de petrol era 186 lei, acum s-a dus la 304 lei, deci scumpire cu 63 %”, a explicat analistul economic Iancu Guda, citat de Digi24.ro.

Prețurile practicate joi, 16 septembrie, la principalele stații de carburanți din Alba Iulia:

Prețuri majorate benzină

Benzină standard:

Lukoil – Euroluk COR 95 – 5,93 lei/l (29 ianuarie – 4,95 lei/l, 12 martie – 5,34 lei/l)

Petrom – Benzină standard 95 – 5,98 lei/l (29 ianuarie – 4,94 lei/l, 12 martie – 5,4 lei/l)

Rompetrol – Benzină Efix 95 – 6 lei/l (29 ianuarie – 5 lei/l, 12 martie – 5,42 lei/l)

Mol – Benzină EVO 95 – 6,07 lei/l (29 ianuarie – 4,98 lei/l, 12 martie – 5,45 lei/l)

OMW – Benzină OMW MaxxMotion 95 – 6,11 lei/l (29 ianuarie – 5,03 lei/l, 12 martie – 5,49 lei/l)

Benzină premium:

Lukoil – Benzină Ecto Plus 95 – 6,08 lei/l (29 ianuarie – 5,1 lei/l, 12 martie – 5,49 lei/l)

Petrom – Benzină Extra 99 – 6,45 lei/l (29 ianuarie – 5,41 lei/l, 12 martie – 5,87 lei/l)

Lukoil – Benzină Ecto 100 – 6,63 lei/l (29 ianuarie – 5,65 lei/l, 12 martie – 6,04 lei/l)

Rompetrol – Benzină EfixS 98 – 6,63 lei/l (29 ianuarie – 5,63 lei/l, 12 martie – 6,05 lei/l)

Mol – Benzină Evo 100 Plus – 6,73 lei/l (12 martie – 6,11 lei/l)

OMW – Benzină OMW MaxxMotion 100 plus – 6,76 lei/l (29 ianuarie – 5,68 lei/l, 12 martie – 6,14 lei/l)

Prețuri majorate motorină

Motorină standard:

Petrom – Motorină Standard – 5,83 lei/l (29 ianuarie – 5  lei/l, 12 martie – 5,39 lei/l)

Lukoil – Motorină Euro L Diesel – 5,83 lei/l (29 ianuarie – 5,01 lei/l, 12 martie – 5,4 lei/l)

Rompetrol – Motorină Efix 51 – 5,89 lei/l (29 ianuarie – 5,06 lei/l, 12 martie – 5,45 lei/l)

OMW – Motorină OMW Diesel – 5,97 lei/l (29 ianuarie – 5,13 lei/l, 12 martie – 5,49 lei/l)

Mol – Motorină Evo D – 5,97 lei/l (29 ianuarie –  5,04 lei/l, 12 martie – 5,49 lei/l)

Motorină premium:

Petrom – Motorină Extra – 6,15 lei/l (29 ianuarie – 5,27 lei/l, 12 martie – 5,68 lei/l)

Lukoil – Motorină Ecto Super Diesel – 6,19 lei/l (29 ianuarie – 5,37 lei/l, 12 martie – 5,76 lei/l)

Rompetrol – Motorină EfixS 55 – 6,2 lei/l (29 ianuarie: 5,37 lei/l, 12 martie – 5,78 lei/l)

OMW – Motorină OMW MaxxMotion Diesel – 6,46 lei/l (29 ianuarie – 5,52 lei/l, 12 martie – 5,9 lei/l)

Mol – Motorină EVO D Plus – 6,46 lei/l (29 ianuarie – 5,45 lei/l, 12 martie – 5,91 lei/l)

GPL:

Lukoil – GPL auto – 3,24 lei/l (29 ianuarie – 2,59 lei/l, 12 martie – 2,65 lei/l)

Rompetrol – GPL – 3,45 lei/l (29 ianuarie – 2,62 lei/l, 12 martie – 2,67 lei/l)

Mol – GPL – 3,45 lei/l (12 martie – 2,64 lei)

sursa: monitorulprețurilor

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Tariful pentru plăcuțe de înmatriculare și numere preferențiale poate fi achitat pe platforma Ghiseul.ro, fără autentificare

Publicat

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) informează că începând de joi, 16 septembrie, vor putea fi efectuate plăţi electronice şi pentru achitarea contravalorii plăcilor cu număr de înmatriculare, tarifului de atribuire al unui număr preferenţial şi păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare în cazul radierii sau transferului de proprietate a autovehiculului.

Plata se poate efectua, fără autentificare, accesând site-ul www.ghişeul.ro şi utilizând un card bancar valid.

DRPCIV atrage atenția că, pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul platformei, dovada plății este obligatorie, iar confirmarea plății se va transmite pe adresa de e-mail indicată de utilizator.

În prezent, prin intermediul site-ului www.ghişeul.ro se pot efectua plăţile reprezentând contravaloarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare şi autorizaţiei de circulaţie provizorie.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate