Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Psiholog, inspector şi asistenţi medicali la DGASPC Alba, consilieri, mediator şcolar şi funcţii la primării. LISTA completă


Publicat

ochelari acte

proiect albaÎn luna ianuarie sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în ianuarie şi condiţii de participare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

psiholog practicant la Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatării prin Muncă;

inspector de specialitate debutant la Compartimentul – Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

educator la Centrul de Plasament Blaj;

educator la Casa de tip Familial pentru Protecţia Copilului cu Dizabilități Sâncrai;

educator la Centrul de Plasament de tip Familial Mănărade.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 20 ianuarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

infirmier (2 posturi) – Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13, Gârbova;

infirmier – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova;

– asistent medical – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova;

asistent medical de farmacie – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gâlda de Jos;

educator – Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 15, Abrud;

educator – Casa de tip Familial nr. 6, Câmpeni

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă/practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (2 posturi)

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe juridice-specializarea drept; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 6 ianuarie 2016, ora 15:00

Concurs: 26 ianuarie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Vezi şi POSTURI de consilieri manageri de proiect la Primăria Alba Iulia. Condiţii de înscriere la concurs pentru candidaţii interesaţi

Primăria Orașului Teiuș

consilier clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Resurse Umane, Personal – Salarizare

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;

vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2016, ora 13:00

Concurs: 28 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

poliţist local clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Poliţia Locală

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime de 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; permis conducere minimum categoria B.

Termen limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2016, ora 13:00

Concurs: 28 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon: 0258/851.101 interior 14.

 

Primăria Orașului Câmpeni

inspector debutant la Gospodărire Comunală

Condiţii: studii superioare de lungă durată.

Anunţ publicat în 24 decembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 26 ianuarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 28 ianuarie 2016, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Judeţul Alba, telefon 0258/111.215.

Primăria Municipiului Sebeş

şef birou, gradul II – Biroul Executări Silite şi Control Fiscal – aparatul de specialitate al primarului.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.

consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice – Compartimentul Investiţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungã durată., absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei, specialităţile: căi ferate, drumuri, poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; instalaţii pentru construcţii; construcţii civile, industriale şi agricole; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004,  interior 133.

Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia

administrator financiar

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; vechime pe post de conducere în domeniul economic minimum 3 ani; calitatea de expert contabil, membru activ CECCAR; cunoştinţe operare PC, programe de contabilitate – nivel avansat; expert achiziţii publice; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 ianuarie 2016

Concurs: 19 ianuarie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 21 ianuarie 2016, ora 9.00 – proba practică urmată de proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

Primăria Oraşului Zlatna

asistent social gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială; angajament că în termen de 6 luni de la angajare va face dovada aprobării cererii de înscriere ca membru în Colegiul Naţional al Asistentilor Sociali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 ianuarie 2016, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2016, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector de specialitate gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durară, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2016, ora 16.00

Concurs: 20 ianuarie 2016, ora 11.00

muncitor calificat treapta profesională I. Condiţii: minimum 8 clase; calificare în domeniul maşinilor pentru terasamente; posesor permis conducere categoria Tr sau B, vechime în muncă minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2016, ora 16.00:

Concurs: 18 ianuarie 2016, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Zlatna, str. Piaţa Unirii nr. 1A, judeţul Alba, telefon 0258-856337.

Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj

– muncitor necalificat (9 posturi temporar vacante)

Condiţii: studii generale (8 clase).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 ianuarie 2016

Concurs: 27 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 29 ianuarie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj, telefon: 0258/710110.

 

Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir

ajutor analist programator

Condiţii: minimum studii medii de specialitate absolvite cu diplomă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 ianuarie 2016

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Şcolii Gimnaziale „Singidava”, Cugir, str. Alexandru Sahia nr. 16, judeţul Alba, telefon 0258/751272.

 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă

mediator şcolar

Condiţii: studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 14.00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2016, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, Str. Poştei nr. 18, jud. Alba, telefon 0748108659, fax: 0258-886114.

 

Primăria Comunei Valea Lungă

muncitor calificat I – Compartimentul deservire

Condiţii: studii medii; vechime minimă în muncă – 15 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– guard – Compartimentul activitate cultură şi sport

Condiţii: studii medii; vechime minimă în muncă: 10 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 14:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Alba, telefon 0258/888.102, interior 14.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

– consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul finanţe, resurse umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul finanţe, resurse umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2016, ora 16.00

Concurs: 25 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 27 ianuarie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258.739.234, int. 19.

Primăria Comunei Vadu Moților

consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Achiziţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare PC.

Termenul limită de depunere al dosarelor: 11 ianuarie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 ianuarie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vadu Moților, județul Alba, telefon: 0258/777505.

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

630 de persoane vaccinate în Alba, în ultimele 24 de ore. DSP anunță că nu a fost semnalată nicio reacție adverse

Publicat

DSP Alba anunță că sâmbătă, 23 ianuarie 2021 în județul Alba, au fost vaccinate anti-COVID 630 de persoane.  Instituția medicala precizează că nu au fost semnalate reacții adverse sau pierderi de vaccin.

”Sâmbătă, 23 ianuarie, în județul Alba au fost imunizate anti-COVID în total 630 de persoane, astfel: 540 în centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 60 la Câmpeni); 90 de persoane imunizate de echipele mobile în centre rezidențiale din județ. Fără doze de vaccin irosite, fără reacții adverse imediate.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Intervenție dificilă a salvamontiștilor Salvaspeo în zona Râmeț, pentru acordarea primului ajutor unui turist rănit

Publicat

Acțiune a salvamontiștilor din Alba în zona cătunului Cheia din comun Râmeț pentru acordarea primului ajutor pentru acordarea primului ajutor la unui turist care ar fi suferit o entorsă.  Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Alba a fost solicitat în urma unui apel la 112.

Pentru acordarea primului ajutor și evacuarea din zonă a unei persoane de 40 ani de sex masculin care ar fi suferit o entorsă. Potrivit reprezentanților Salvaspeo Alba, pentru intervenția de la Râmeț, se intervine cu un număr de 10 salvatori montani, zona fiind foarte greu accesibilă.

Acțiunea este în desfășurare. revenim cu amănunte

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE-VIDEO: Ceremonie dedicată sărbătoririi a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, în Piața Cetății din Alba Iulia

Publicat

Cu ocazia sărbătoririi a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, duminică, 24 ianuarie, în Piața Cetății din Alba Iulia este organizată o ceremonie care va cuprinde, printre altele, o alocuțiune privind semnificația evenimentului și un moment tematic pe acordurile „Horei Unirii” interpretată de fanfara Centrului de Cultură „Augustin Bena”. 

Mica Unire – Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 185

 • 09.20 – 09.30 Primirea invitaților;
 • 09.30 – 09.35 Intonarea Imnului Național al României;
 • 09.35 – 09.40 Alocuțiune privind semnificația Zilei Unirii Principatelor;
 • 09.40 – 09.50 Moment tematic organizat pe acordurile „Horei Unirii” interpretată de către fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena”

La eveniment participă reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, unităților militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcției Județeane de Informații Alba, Oficiului Județean de Telecomunicații Speciale Alba, Asociației Veteranilor de Război, Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, Asociației Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații și partidelor politice.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ajutorul de înmormântare s-a majorat în 2021. La ce sumă ajunge, cine îl poate ridica și care sunt actele necesare

Publicat

Ajutorul de înmormântare următoarele persoane s-a modificat. În 2021, asigurații sau pensionarii vor primi 5429 lei, cu 266 lei în plus față de 2020, iar membrul de familie al asiguratului / pensionarului, cu 133 lei în plus, adică 2.715 lei. 

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului, sau al unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Cine primește ajutorul

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul.

Dacă decedatul nu are pe nimeni, poate primi banii oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia sau de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele necesare acordării ajutorului de deces:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate