Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Psiholog, inspector şi asistenţi medicali la DGASPC Alba, consilieri, mediator şcolar şi funcţii la primării. LISTA completă


Publicat

ochelari acte

proiect albaÎn luna ianuarie sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în ianuarie şi condiţii de participare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

psiholog practicant la Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatării prin Muncă;

inspector de specialitate debutant la Compartimentul – Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

educator la Centrul de Plasament Blaj;

educator la Casa de tip Familial pentru Protecţia Copilului cu Dizabilități Sâncrai;

educator la Centrul de Plasament de tip Familial Mănărade.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 20 ianuarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

infirmier (2 posturi) – Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13, Gârbova;

infirmier – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova;

– asistent medical – Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova;

asistent medical de farmacie – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gâlda de Jos;

educator – Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 15, Abrud;

educator – Casa de tip Familial nr. 6, Câmpeni

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă/practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (2 posturi)

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe juridice-specializarea drept; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 6 ianuarie 2016, ora 15:00

Concurs: 26 ianuarie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Vezi şi POSTURI de consilieri manageri de proiect la Primăria Alba Iulia. Condiţii de înscriere la concurs pentru candidaţii interesaţi

Primăria Orașului Teiuș

consilier clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul Resurse Umane, Personal – Salarizare

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;

vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2016, ora 13:00

Concurs: 28 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

poliţist local clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Poliţia Locală

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime de 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; permis conducere minimum categoria B.

Termen limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2016, ora 13:00

Concurs: 28 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon: 0258/851.101 interior 14.

 

Primăria Orașului Câmpeni

inspector debutant la Gospodărire Comunală

Condiţii: studii superioare de lungă durată.

Anunţ publicat în 24 decembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 26 ianuarie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 28 ianuarie 2016, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Judeţul Alba, telefon 0258/111.215.

Primăria Municipiului Sebeş

şef birou, gradul II – Biroul Executări Silite şi Control Fiscal – aparatul de specialitate al primarului.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani.

consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice – Compartimentul Investiţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungã durată., absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei, specialităţile: căi ferate, drumuri, poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; instalaţii pentru construcţii; construcţii civile, industriale şi agricole; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004,  interior 133.

Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia

administrator financiar

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; vechime pe post de conducere în domeniul economic minimum 3 ani; calitatea de expert contabil, membru activ CECCAR; cunoştinţe operare PC, programe de contabilitate – nivel avansat; expert achiziţii publice; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 ianuarie 2016

Concurs: 19 ianuarie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 21 ianuarie 2016, ora 9.00 – proba practică urmată de proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

Primăria Oraşului Zlatna

asistent social gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea asistenţă socială; angajament că în termen de 6 luni de la angajare va face dovada aprobării cererii de înscriere ca membru în Colegiul Naţional al Asistentilor Sociali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 ianuarie 2016, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2016, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector de specialitate gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durară, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2016, ora 16.00

Concurs: 20 ianuarie 2016, ora 11.00

muncitor calificat treapta profesională I. Condiţii: minimum 8 clase; calificare în domeniul maşinilor pentru terasamente; posesor permis conducere categoria Tr sau B, vechime în muncă minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2016, ora 16.00:

Concurs: 18 ianuarie 2016, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Zlatna, str. Piaţa Unirii nr. 1A, judeţul Alba, telefon 0258-856337.

Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj

– muncitor necalificat (9 posturi temporar vacante)

Condiţii: studii generale (8 clase).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 ianuarie 2016

Concurs: 27 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 29 ianuarie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul Public de Gospodărire Locală Blaj, telefon: 0258/710110.

 

Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir

ajutor analist programator

Condiţii: minimum studii medii de specialitate absolvite cu diplomă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 ianuarie 2016

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Şcolii Gimnaziale „Singidava”, Cugir, str. Alexandru Sahia nr. 16, judeţul Alba, telefon 0258/751272.

 

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă

mediator şcolar

Condiţii: studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 14.00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2016, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, Str. Poştei nr. 18, jud. Alba, telefon 0748108659, fax: 0258-886114.

 

Primăria Comunei Valea Lungă

muncitor calificat I – Compartimentul deservire

Condiţii: studii medii; vechime minimă în muncă – 15 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– guard – Compartimentul activitate cultură şi sport

Condiţii: studii medii; vechime minimă în muncă: 10 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 ianuarie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 ianuarie 2016, ora 14:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Alba, telefon 0258/888.102, interior 14.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

– consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul finanţe, resurse umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul finanţe, resurse umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2016, ora 16.00

Concurs: 25 ianuarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 27 ianuarie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258.739.234, int. 19.

Primăria Comunei Vadu Moților

consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Achiziţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare PC.

Termenul limită de depunere al dosarelor: 11 ianuarie 2016, ora 15:00

Concurs: 20 ianuarie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vadu Moților, județul Alba, telefon: 0258/777505.

AICI, alte posturi.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 530 de posturi în Alba Iulia, Blaj, Aiud, Câmpeni și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Publicat

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 18 ianuarie.

Sunt vacante 530 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

De asemenea, cei mai mari angajatori din regiune fac angajări. Oferta lor de locuri de muncă poate fi accesată aici:

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

 • SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 2 – 0754202331
 • TRANSILVANIA NUTS SRL  – agent de securitate intervenție – 1 – 0790229953
 • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 3 – 0755094265
 • BOSFOR KEBAB SRL – ajutor bucatar – 2 – 0722570022
 • MATIAS GROUP SRL – ajutor ospatar – 4 – 0732313313
 • ELIT SRL – ambalator manual – 10 – 0729399359
 • IPEC SA – ambalator manual – 15 – 0258814491
 • MDM MONICA DESIGN SRL – ambalator manual – 2 – 0744631840
 • MATIAS GROUP SRL – barman – 2 – 0732313313
 • ASOCIATIA STEAUA SPERANTEI – bucatar – 1 – 0752346167
 • PROFI ROM FOOD SRL – casier – 4 – 0372568838
 • IPEC SA – contabil – 1 – 0258814491
 • ALBALACT SA – coordonator în materie de securitate si sanatate în munca (studii medii) – 1 – 0372609132
 • SC SATURN SA – curatitor – sablator – 4 – 0258812764
 • SC RUJA BRANDS SRL – cusator piese din piele si înlocuitori – 5 – 0755243196
 • ADANEC SOLUTION S.R.L. – director comercial – 1 – 0740236171
 • NEW LARIVERA SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0772061795
 • SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
 • IPEC SA – electrician de întretinere si reparatii – 4 – 0258814491
 • IMCOP SRL – electrician în constructii – 1 – 0264414041
 • ALBALACT SA – electromecanic – 2 – 0372609132
 • TRANSILVANIA NUTS SRL  – femeie de serviciu – 1 – 0790229953
 • SEN – FU SRL – fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte – 1 – 0745860617
 • SC SATURN SA – frezor universal – 3 – 0258812764
 • ALBALACT SA – inginer în industria alimentara – 1 – 0372609132
 • ALBALACT SA – inginer mecanic – 3 – 0372609132
 • IPEC SA – încarcator – descarcator – 20 – 0258814491
 • MATIAS GROUP SRL – îngrijitor cladiri – 2 – 0732313313
 • TRANSILVANIA NUTS SRL  – lacatus mecanic – 1 – 0790229953
 • MURESUL SCM – lacatus mecanic – 2 – 0258811207
 • IMCOP SRL – lacatus mecanic – 2 – 0264414041
 • ALBALACT SA – lacatus mecanic – 3 – 0372609132
 • SC SATURN SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 4 – 0258812764
 • MATIAS GROUP SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0732313313
 • PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – 0372568838
 • ELECTRO SERVIS SRL – lucrator comercial – 1 – 0723751929
 • LACTALIS LOGISTIC S.R.L. – magaziner – 3 – 0372609100
 • IMCOP SRL – manipulant marfuri – 4 – 0264414041
 • ELIT SRL – manipulant marfuri – 10 – 0729399359
 • TRANSILVANIA NUTS SRL  – manipulant marfuri – 3 – 0790229953
 • SC SATURN SA – masinist pod rulant – 4 – 0258812764
 • IPEC SA – mecanic utilaj – 4 – 0258814491
 • SC SATURN SA – modelier lemn – 5 – 0258812764
 • SC SATURN SA – muncitor necalificat în metalurgie – 5 – 0258812764
 • SEN – FU SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0745860617
 • PEMA ELECTROTEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0746285284
 • MURESUL SCM – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0258811207
 • SC THERMO HEAT RUS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0258708190
 • DANROM CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0722429552
 • S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. – muncitor radioelectronist – 1 – 0720767434
 • MAX LOADS SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0756039604
 • ALBALACT SA – operator la roboti industriali – 10 – 0372609132
 • PROFI ROM FOOD SRL – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0372568838
 • CEC BANK SA – sef serviciu/sef birou/banca/societate de leasing – 1 – 0258811470
 • THARMIS SPEED SRL – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 1 – 0743340700
 • OANEA INTER SPEED SRL  – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 1 – 0258811470
 • EMI & DAV SRL – stivuitorist – 1 – 0747309966
 • IMCOP SRL – stivuitorist – 1 – 0264414041
 • LACTALIS LOGISTIC S.R.L. – stivuitorist – 1 – 0372609100
 • ALBALACT SA – strungar universal – 1 – 0372609132
 • MURESUL SCM – sudor – 2 – 0258811207
 • BIROTICA SRL – tipograf flexograf – 1 – 0745651570
 • SC SATURN SA – turnator formator – 7 – 0258812764
 • DEDEMAN SRL – vânzator – 1 – 0258811470
 • PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 4 – 0372568838
 • NEW LARIVERA SRL – zidar rosar – tencuitor – 2 – 0772061795
 • DANROM CONSTRUCT SRL – zugrav – 2 – 0722429552

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

 • MC PROTECT SRL-agent de securitate-4-0745072484
 • COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL-carmangier-1-0740093890
 • WORTEXCLEANING S.R.L.-îngrijitor cladiri-1-0743819495
 • COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL-macelar-1-0740093890
 • COMCARN PRODUCTIE SI MANUFACTURA SRL-operator la valorificarea subproduselor de abator-1-0740093890

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

 • FERMIC SRL – ajutor bucatar – 3 – 0744602117
 • S.C.D.V.V – asistent de cercetare în horticultura – 1 – 0258711623
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – electrician în constructii – 10 – 0742408958
 • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907
 • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 2 – 0258711907
 • I.A.M.U. SA – frezor universal – 2 – 0258711907
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – functionar administrativ – 31 – 0742408958
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer automatist – 1 – 0742408958
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer de sistem în informatica – 1 – 0742408958
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electromecanic – 1 – 0742408958
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer productie – 3 – 0742408958
 • FERMIC SRL – îngrijitor spatii verzi – 1 – 0744602117
 • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907
 • I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 2 – 0258711907
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – mecanic utilaj – 10 – 0742408958
 • I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 6 – 0742408958
 • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 5 – 0285711907
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – operator la masini – unelte semiautomate si automate – 50 – 0742408958
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – planificator/specialist plan sinteze – 10 – 0742408958
 • I.A.M.U. SA – rectificator universal – 2 – 0258711907
 • I.A.M.U. SA – sculer – matriter – 2 – 0258711907
 • BOSCH AUTOMOTIVE SRL – specialist in achizitii – 3 – 0742408958
 • I.A.M.U. SA – strungar universal – 2 – 0258711907
 • S.C.D.V.V – viticultor – 1 – 0258711623

Locuri de muncă / angajări Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

 • S.C. ARMEANU S.R.L.  – lucrator pensiune turistica – 1 – 0762791051
 • SOF PRODUCTION STANIJA SRL – montor articole din piele – 5 – 0254611549
 • BIO REAL FOOD S.R.L. – preparator conserve, legume si fructe – 4 – 0788321726
 • IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. – preparator de semifabricate si preparate culinare – 4 – 0766639631

Locuri de muncă / angajări Sebeș: AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

 • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 3 – 0755094265
 • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – colector (recuperator) creante/debite – 1 – 0755094265
 • SFERA BAGS S.R.L. – confectioner articole din piele si înlocuitori – 4 – 0731357225
 • ALBANI FOREX SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 25 – 0744693292
 • PASTEL FIRENZE SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 1 – 0358409940
 • DONNA CONFEZIONI  S.R.L. – confectioner – asamblor articole din textile – 5 – 0759011561
 • ONELIFT ASCENSEUR SRL  – consultant fiscal – 1 – 0258811470
 • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – controlor calitate – 1 – 0258733923
 • SFERA BAGS S.R.L. – croitor – stantator articole marochinarie – 2 – 0731357225
 • PASTEL FIRENZE SRL – cusator articole marochinarie – 1 – 0358709940
 • DONNA CONFEZIONI  S.R.L. – finisor textile (vopsitor, imprimeur) – 1 – 0759011561
 • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – marcator piese – 3 – 0258733923
 • SFERA BAGS S.R.L. – marochiner – confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0731357225
 • TECNOSTAR CONSULTING SRL – menajera – 4 – 0723385550
 • STAR ASSEMBLY SRL – montator subansamble – 30 – 0372491066
 • SFERA BAGS S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0731357225
 • MONOLIT JUNIOR CONSTRUCTFORE – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 22 – 0742057321
 • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 4 – 0258733923
 • TECNOSTAR CONSULTING SRL – ospatar (chelner) – 2 – 0723385550
 • ALBANI FOREX SRL – sudor manual cu flacara de gaze – 5 – 0744693292
 • ALBANI FOREX SRL – tapiter – 5 – 0744693292

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: PSD s-a ținut de cuvânt! Pensiile seniorilor noștri au fost majorate

Publicat

”Seniorii României au primit pensii mai mari după ce, la finalul anului 2021, la inițiativa PSD, a fost aprobată majorarea punctului de pensie cu 10% și a indemnizației sociale pentru pensionari cu 25%. Majorările s-au aplicat de la 1 ianuarie 2022.

Creșterile acestor venituri sunt extrem de necesare, deși nu îndestulătoare, mai ales în contextul majorării prețurilor la energie și gaze naturale, alimente și medicamente. PSD a propus și în cazul acestor scumpiri mai multe soluții, pentru ca românii să fie cât mai puțin afectați.

Vineri, 14 ianuarie, cu o zi înainte de termenul prevăzut, s-a încheiat plata drepturilor financiare pentru toți pensionarii. După mult timp, seniorii noștri își primesc pensiile la timp în luna ianuarie (în ultimii ani acestea ajungeau după data de 15 din cauza procedurilor determinate de începerea unui nou an fiscal).

Valoarea punctului de pensie a crescut de la 1.442 lei, cât a fost la finalul anului trecut, la 1.586 lei (beneficiază 3,7 milioane de seniori). În ceea ce privește indemnizația socială pentru pensionari, Guvernul a aprobat majorarea de la 800 lei la 1.000 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 25% (beneficiază 1,3 milioane de seniori).

Actul normativ aprobat de Executiv mai prevede că începând cu anul 2023 valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, comunicați de Institutul Național de Statistică.

Nu în ultimul rând a fost prevăzută acordarea unei indemnizații suplimentare, a 13-a, pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de veniturile acestora. De asemenea, seniorii cu pensii mici beneficiază în această lună de un venit suplimentar pentru a face față creșterii prețurilor produselor și facturilor.

În urmă cu două luni afirmam că unul dintre motivele pentru care PSD a acceptat să intre la guvernare este legat de necesitatea creșterii pensiilor. Astăzi mă bucur de faptul că PSD s-a ținut de cuvânt!

Cu respect pentru locuitorii județului Alba”, Deputat PSD, Radu Marcel Tuhuț.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

MIERCURI: Grevă de avertisment în toate școlile din România. Profesorii nu vor face ore între 11,00 și 13,00

Publicat

clasa goala

Grevă de avertisment în toate școlile din România în care sunt membri de sindicat, miercuri, 19 ianuarie 2022, anunță cele două federații sindicale. Profesorii nu vor face ore în intervalul 11:00-13:00

Timp de două ore, cadrele didactice nu vor intra la cursuri cu elevii.

Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, a declarat luni, la Antena 3, că în intervalul de timp 11:00 – 13:00 nu se vor desfăşura activităţi specifice actului educaţional, dar copiii vor fi supravegheaţi.

Profesorii opresc activitatea între orele 11:00 şi 13:00

„Deciziile revin consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ (…). Aceştia vor lua deciziile care se impun astfel încât să fie respectate drepturile tuturor, adică atât dreptul la grevă al celor care au semnat pentru declanşarea unei astfel de forme de protest cât şi dreptul celor care doresc să îşi desfăşoare activitatea mai departe”, a spus Marius Nistor.

„Vom face tot ceea ce depinde de noi ca niciun elev să nu fie afectat, adică siguranţa elevilor să nu fie pusă în pericol”, a mai declarat preşedintele Sindicatului „Spiru Haret”.

Anunțul comun FSLI și FSE Spiru Haret

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret – organizaţii reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar – au hotărât, în baza rezultatelor referendumului desfăşurat în perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declanşarea grevei de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu încetarea lucrului în unităţile şi inistituţiile de învăţământ unde există membri de sindicat ai F.S.E. Spiru Haret şi F.S.L.I., în intervalul orar 11:00-13:00”, se arată într-un comunicat comun.

În baza rezultatelor referendumului desfășurat în perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, se declanșează Grevă de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu încetarea lucrului în unitățile și inistituțiile de învățământ unde există membri de sindicat ai F.S.E. „SPIRU HARET” și F.S.L.I., în intervalul orar 11:00-13:00, anunță sindicatele.

Lista cu cerințele sindicatelor

“1. Acordarea, încă de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic);

2. Alocarea procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației;

3. Adoptarea unei măsuri legislative de natură reparatorie, prin care întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de 01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017;

4. Acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;

5. Plata orelor suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă;

6. Suplimentarea numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât mai bune.”

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Ministrul Educației explică de ce o clasă NU trece în online când unul sau doi elevi sunt confirmați cu COVID

Publicat

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat cum s-a ajuns la decizia scrisă în ordinul de ministru ca o clasă să treacă în online când sunt confirmate trei cazuri de COVID-19 în șapte zile, și nu la unul cum era până acum.

”Aceasta este definiția focarului în România, valabilă de foarte multi ani, pentru gripă și alte boli transmisibile, și susține că riscul îmbolnăvirii există însă acesta este minim dacă se respectă cu strictețe regulile sanitare, în special purtarea corectă a măștii”,  spune ministrul Educației

La trei cazuri COVID, toată clasa trece în online: model utilizat în școlile din Franța

„Definiția focarului așa cum a fost prezentată de ministrul Sănătății este valabilă de mulți ani în România. Lucru pe care mai puțini îl cunosc. Este valabilă pentru gripă și pentru alte boli transmisibile: trei cazuri, trei cazuri înseamnă focar. Trei pentru că acesta a fost modul de lucru al școlilor din Franța de exemplu vreme de foarte multe luni.

Franța, deși a avut un număr de infectări mult mai mare, nu a închis școlile deloc, a suspendat clasă cu clasă atunci când au apărut trei cazuri. Începând de săptămâna trecută în Franța s-a renunțat la regula celor trei cazuri.

Dacă sunt 6-7 cazuri de infectare într-o clasă, atunci cei 6 sau 7 elevi intră în izolare, restul merg la școală. Spania de exemplu nu are trei are cinci cazuri.

În România am considerat că o precauție în plus este necesară și pe seama disponibilității deficitare a testelor și pe seama nivelului de respectare a regulilor sanitare și s-a stabilit trei, nu cinci, nu nelimitat”, a declarat Cîmpeanu la Digi 24.

Ce pățesc elevii care nu merg la școală la un apariția unui caz în clasă

Întrebat despre părinții care nu-și trimit copiii la școală la apariția unui caz, ministrul a spus că aceștia trebuie să fie trecuți absent în catalog. El a precizat că în ordinul de ministru sunt stabilite clar excepțiile pentru scutirea de prezență fizică, mai exact dacă respectivul copil se află într-o stare vulnerabilă de sănătate.

„Dacă respectă regulile și poartă masca așa cum trebuie, nu sust contacți direcți potrivit metodologiei INSP. (…) Eu cred că da (trebuie să li se pună absențe celor care nu vin la apariția unui caz -n.r.). Școla se desfășoară cu prezență fizică, nu există o decizie oficială de suspendare a activității cu prezență fizică în acea clasă li se trec absențe”, a spus el.

Ce se întâmplă dacă un elev are o viroză de sezon

Întrebat ce se întâmplă acum când este sezonul virozelor care se manifestă așa cum se manifestă precum Covidul, ce se întâmplă, Cîmpeanu a spus că părinții trebuie să anunțe dirigintele sau învățătorii că există simptome specifice, să nu-l trimită la școală, caz în care nu se vor pune absențe.

„Din ce am înțeles de la specialiști, dna doctor Stăncel, spre exemplu, cu o experiență și o competență absolut impresionantă în domeniu epidemiologic, putem spune și invers. Covidul se manifestă din ce în ce ca o gripă și nu gripa ca un Covid”, a mai spus Cîmpeanu.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate